Biblioteka Zbornici – pregled sadržaja

Knjiga 62.: VUKOVAR ’91. Uzdarje slobodi – povijest, sjećanja, identiteti, integracije
Knjiga 61.: MIROSLAV TUĐMAN I PARADIGMA ZNANJA
Knjiga 60.: VELEBITSKI USTANAK. Zbornik radova
Knjiga 59.: PODRAVSKA SLATINA U DOMOVINSKOME RATU
Knjiga 58.: SUVREMENE MIGRACIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ
Knjiga 57.: GRADOVI U RATOVIMA: KROZ POVIJEST DO SUVREMENOSTI
Knjiga 56.: GRAD OSIJEK U OBRANI HRVATSKOGA ISTOKA
Knjiga 55.: VUKOVAR ‘91. — JAVNI DISKURSI I POZICIJE MOĆI
Knjiga 54.: HRVATSKO DRUŠTVO: 25 GODINA NAKON VUKOVARA ‘91.
Knjiga 53.: DOMOVINSKI RAT, NJEGOVE GOSPODARSKE, DEMOGRAFSKE I SOCIJALNE POSLJEDICE I PERSPEKTIVE NA PODRUČJU HRVATSKOGA ISTOKA
Knjiga 52.: KOGA (P)ODRŽAVA ODRŽIVI RAZVOJ?
Knjiga 51.: DOMOVINSKA (I EUROPSKA) SIGURNOST
Knjiga 50.: DOMOVINSKI RAT I NJEGOVI DRUŠTVENO-EKONOMSKI ODRAZI NA RAZVOJ HRVATSKOGA ISTOKA
Knjiga 49.: ŠTO JE VUKOVAR HRVATSKOJ I EUROPI?
Knjiga 48.: HRVATSKI ISTOK U DOMOVINSKOM RATU – ISKUSTVA, SPOZNAJE I POSLJEDICE
Knjiga 47.: NACIONALNE MANJINE U HRVATSKOJ I HRVATI KAO MANJINA – EUROPSKI IZAZOVI
Knjiga 46.: RURALNA OPĆINA: SUTRA
Knjiga 45.: VUKOVAR ‘91. — GENOCID I MEMORICIDNA BAŠTINA EUROPSKE UNIJE
Knjiga 44.: HRVATSKO ISELJENIŠTVO I DOMOVINA
Knjiga 43.: UVOD U BIHEVIORALNU EKONOMIJU
Knjiga 42+.: VUKOVAR ’91: ISTINA I/ILI OSPORAVANJE (između znanosti i manipulacije)
Knjiga 42.: GACKA U SREDNJEM VIJEKU
Knjiga 41.: VICTOR QUIA VICTIMA – NADA ZA HRVATSKU
Knjiga 40.: MAKARSKO PRIMORJE DANAS
Knjiga 39.: LJUDSKA PRAVA ŽENA. RAZVOJ NA MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ RAZINI…
Knjiga 38.: MIRNA REINTEGRACIJA HRVATSKOGA PODUNAVLJA: ZNANSTVENI, EMPIRIJSKI I ISKUSTVENI UVIDI
Knjiga 37.: IDENTITET LIKE: KORIJENI I RAZVITAK, I.-II.
Knjiga 36.: SIGURNOST I OBRANA REPUBLIKE HRVATSKE U EUROATLANTSKOM KONTEKSTU
Knjiga 35.: DEMOGRAFSKI KONTEKST I SOCIOKULTURNE POSLJEDICE HRVATSKOGA DOMOVINSKOG RATA
– Knjiga 34.: → Knjiga 37.
Knjiga 33.: VUKOVAR – HRVATSKA BAŠTINA I PERSPEKTIVE RAZVOJA
Knjiga 32.: MOZAK I UM – TRAJNI IZAZOV ČOVJEKU
Knjiga 31.: KUĆA POKRAJ MORA – POVREMENO STANOVANJE NA HRVATSKOJ OBALI
Knjiga 30.: KAKO ŽIVE HRVATSKI ROMI
Book 30.: HOW DO CROATIAN ROMA LIVE
Knjiga 29.: MENADŽERSKO-PODUZETNIČKA ELITA I MODERNIZACIJA: RAZVOJNA ILI RENTIJERSKA ELITA?
Knjiga 28.: STANOVNIŠTVO HRVATSKE – DOSADAŠNJI RAZVOJ I PRESPEKTIVE
Knjiga 27.: TRANSITION COUNTRIES IN THE KNOWLEDGE SOCIETY: SOCIOECONOMIC ANALYSIS
Knjiga 26.: IDENTITET ISTRE – ISHODIŠTA I PERSPEKTIVE
– Knjiga 25.: → Knjiga 32.
Knjiga 24.: VUKOVAR ’91: MEĐUNARODNI ODJECI I ZNAČAJ
Book 24.: VUKOVAR ’91: INTERNATIONAL ECHOES AND SIGNIFICANCE
Knjiga 23.: ŽIVJETI U ZAGREBU: PRINOSI SOCIOLOGIJSKOJ ANALIZI
Knjiga 22.: HRVATSKA HISTORIOGRAFIJA XX. STOLJEĆA: Između znanstvenih paradigmi i ideoloških zatjeva
Knjiga 21.: HRVATSKO DRUŠTVO DANAS: PSIHOSOCIJALNI PROCESI
Knjiga 20.: IMMIGRANTS AND HOMELAND
Knjiga 19.: RAZVOJNE PERSPEKTIVE RURALNOGA SVIJETA SLAVONIJE I BARANJE
Knjiga 18.: ZBORNIK UZ 70. OBLJETNICU ŽIVOTA DRAGUTINA PAVLIČEVIĆA
Knjiga 17.: PROSTOR IZA: KAKO MODERNIZACIJA MIJENJA HRVATSKO SELO
Knjiga 16.: EMPLOYMENT POLICIES AND WELFARE REFORM
Knjiga 15.: PODUZETNIŠTVO, INSTITUCIJE I SOCIOKULTURNI KAPITAL
Knjiga 14.: BUDUĆNOST NA RUBU MOČVARE: RAZVOJNI IZGLEDI NASELJA NA LONJSKOM POLJU
Knjiga 13.: EUROPEAN INTEGRATION FOR THE 21ST CENTURY
Knjiga 12.: UPRAVLJAČKE ELITE I MODERNIZACIJA
Knjiga 11.: GOSPODARSKO-SOCIJALNI IZAZOVI U TRANZICIJSKIM ZEMLJAMA
Band 11.: WIRRTSCHAFTLICH-SOZIALE HERAUSFORDERUNG IN DEN REFORMLANDERN
Knjiga 10.: VUKOVAR ’91.: ZNAČENJE, VREDNOTE, IDENTITET
Knjiga 9.: SISAK+: SOCIODEMOGRAFSKA UPORIŠTA BUDUĆEG SISKA
Knjiga 8.: DRUŠTVENI ZNAČAJ GENSKE TEHNOLOGIJE
Knjiga 7.: PRIVATIZACIJA I JAVNOST
Knjiga 6.: SREDNJI GRADOVI U HRVATSKOJ URBANIZACIJI
Knjiga 5.: RELIGIJA I INTEGRACIJA
Knjiga 4.: DUGE SJENE PERIFERIJE: PRINOS REVITALIZACIJI HRVATSKOG RUBA
Knjiga 3.: BUDUĆNOST ISELJENE HRVATSKE
Knjiga 2.: VIDLJIVA I NEVIDLJIVA AKADEMIJA: MOGUĆNOSTI I DRUŠTVENE PROCJENE ZNANOSTI U HRVATSKOJ
Knjiga 1.: PRIVATIZACIJA I MODERNIZACIJA

 

Knjiga 62.

VUKOVAR ’91. Uzdarje slobodi – povijest, sjećanja, identiteti, integracije
Uredili: dr. sc. Dražen Živić i dr. sc. Sandra Cvikić
Biblioteka ZBORNICI – Knjiga 62. – 292 str.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; Zagreb – Vukovar, 2023. 

SADRŽAJ

Omot | Impresum | Sadržaj

Urednička riječ

VUKOVAR ’91. – POVIJEST
Dražen Živić: Demografija Grada Vukovara 1991. – 2021.
Anto Mikić: Ratne i stradalničke teme u tisku Srpske pravoslavne Crkve
Ladislav (László) Heka: Vukovar 1991. u svjetlu mađarskoga tiska

VUKOVAR ’91. – SJEĆANJA
Sanja Špoljar Vržina: The Croatian Legacy of Vukovar and the Homeland Defence War – an Anthropological Analysis of Remembering, Forgetting and Memoricide
Andriana Benčić Kužnar: Domovinski rat kroz prizmu politike sjećanja
Vlasta Novinc: Rat, trauma i zbilja (diskurs svjedočenja o Vukovaru na križištu književnosti i povijesti)
Mario Bara, Jakov Žižić: Vojvođanski hrvati u kontekstu Vukovara 1991. i vukovarske bitke: posljedice i sjećanja
Ivana Bendra, Mateo Žanić: Prakse obilježavanja sjećanja na Domovinski rat među braniteljima Grada Vukovara
Mirjana Semenić Rutko: Zdravstvo u Hrvatskoj – iz ratnog u modern

VUKOVAR ’91. – IDENTITETI
Marta Račić: Gvozdansko (16. st.) – Vukovar (20. st.): Identitet i sudbina hrvatskoga branitelja od legende do stvarnosti
Danijela Lucić, Ozren Žunec, Slaven Zdilar: Etika vojnog poziva – sjećanje i identitet u procesu vojnog obrazovanja
Renato Matić: Vukovar ’91. iz perspektive generacije Z – tri desetljeća poslije

VUKOVAR ’91. – EUROPSKE INTEGRACIJE
Marc Gjidara: Vukovar i Europska unija
Neven Šimac: Druge europske integracije i Vukovar

Sažetak
Summary
O autorima
>>> Puni tekst knjige

Knjiga 61.

MIROSLAV TUĐMAN I PARADIGMA ZNANJA
Uredili: Željko Holjevac – Nives Mikelić Preradović – Gordan Akrap – Ivo Lučić
Biblioteka ZBORNICI. – Knjiga 61. – 448 str.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Udruga sv. Jurja; Zagreb, 2023.

SADRŽAJ

Omot | Impresum | Sadržaj

Predgovor
Prof. dr. sc. Miroslav Tuđman (1946. – 2021.)
Bibliografija i znanstvena djelatnost prof. dr. sc. Miroslava Tuđmana
Ivan ROGIĆ: O jednoj pukotini u opusu Miroslava Tuđmana
David VAANDRAGER, Willem LEEUWENKAMP, Giliam DE VALK: A Horizon Scan Based on a Systems Analysis: to Anticipate Threats Against Organizations Involved in the Well-Functioning of Society
Silvana MARIĆ TOKIĆ, Ivica SKOKO: Uloga dezinformacije u kreiranju korpusa javnoga znanja
Sanja KIŠIČEK: Stvaranje i održavanje kolaborativne radne okoline
Tomislava LAUC: Informacijska znanost: od ishodišta prema korisničkom iskustvu
Darko BABIĆ: Organizacija znanja kao model upravljanja baštinom: baštinska pismenost
Đani BUNJA: Obilježja upravljanja informacijama u hrvatskom turizmu
Željka MIKLOŠEVIĆ, Mihaela KULEJ: Iskazi znanja u suvremenom muzeju i digitalna tehnologija
Marija BOBAN: Umjetna inteligencija i privatnost: izazovi za zaštitu podataka u informacijskom dobu
Ana BARBARIĆ, Ivana HEBRANG GRGIĆ: Publikacije hrvatskih iseljenika u Australiji i Novome Zelandu: od bibliografije do bibliometrije
Dražen ŽIVIĆ, Ivana BENDRA: Miroslav Tuđman i znanstveno-stručni skup „Vukovar ’91.”: konferencijska priopćenja i objavljeni radovi
Władysław BUŁHAK: The Eve of Moscow’s Eight Eyes, Shields and Swords Alliance. The summit of the security apparatuses of the Soviet bloc countries (7-12 March 1955) as an event constituting the communist intelligence community
Davor MARIJAN: Krizna stanja u teoriji i praksi obrambeno-zaštitnog sustava socijalističke Jugoslavije
Josip MIHALJEVIĆ: Gastarbajteri kao sigurnosno pitanje jugoslavenske komunističke vlasti 1970-ih
Stipe KLJAIĆ: Atavizam prošlosti: rasprave o dalmatinskom autonomaštvu na marginama Hrvatskog proljeća
Domagoj KNEŽEVIĆ: Franjo Tuđman u Informacijama Službe državne sigurnosti Republičkog sekretarijata unutrašnjih poslova Socijalističke Republike Hrvatske u kontekstu političkih promjena sredinom 1980-ih
Gordan AKRAP, Ivica MANDIĆ: Military Intelligence Estimates and Strategic Decisions: the Case of Vukovar 1991 – 1995
Mijo BELJO: Informativno-propagandno djelovanje muslimansko-bošnjačke strane tijekom rata u BiH: primjer Oslobođenja (1992. i 1993. godine)
Ivo LUČIĆ: Hrvatska izvještajna služba u obrani Republike Hrvatske
Ugo VLAISAVLJEVIĆ: Ratna strategija bosanskog suverena: prilog čitanju Tuđmanove Druge strane Rubikona
Roman DOMOVIĆ: Znanstvena metodologija nasuprot pseudodokazima u predmetu IT-04-74-T
Saša MRDULJAŠ: Pozicije Hrvatske u odnosu na mogućnost realizacije ideje „srpskog sveta”

Sažetak
Summary
O autorima

Knjiga 60.

VELEBITSKI USTANAK. Zbornik radova
Uredili Ante Bežen i Ivan Brlić
Biblioteka Zbornici. – Knjiga 60.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; Zagreb – Gospić, 2023.

SADRŽAJ

Omot | Impresum | Sadržaj

Uz 90. obljetnicu Velebitskog ustanka
Mario Jareb: Ustanak ili diverzija? Velebitski (Lički) ustanak od zamisli i pripreme do izvedbe
Zlatko Begonja: Zadar i zadarski kraj u razdoblju prije Velebitskog ustanka i nakon njega
Hrvoje Čapo: Djelovanje represivnog aparata monarhističke Jugoslavije uoči i nakon napada u Brušanima 1932. godine
Mario Jareb: Uspješna diverzija ili neuspješan ustanak? Odjek brušanskog pothvata u medijima, publicistici i historiografiji
Tatjana Tomaić: Velebitski ustanak i talijanska diplomacija
Zdenko Kuftinec: Pitanje identiteta paloga velebićanina Stjepana Devčića
Ante Bežen: Interes za Velebitski ustanak i njegovo javno obilježavanje nakon 1990. godine
Sažetak zbornika
Životopisi autora
Imensko kazalo
>>> Puni tekst knjige

 

Knjiga 59.

PODRAVSKA SLATINA U DOMOVINSKOME RATU
Urednik: Miljenko Brekalo
Biblioteka ZBORNICI. – Knjiga 59.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; Zagreb, 2022.

SADRŽAJ

Naslovnica | Impresum | Sadržaj

PREDGOVOR
PREFACE
Miljenko Brekalo, Đuro Matovina: NAPAD NA STANICU JAVNE SIGURNOSTI PODRAVSKA SLATINA
Mato Arlović: USTAVNOPRAVNA ANALIZA NORMATIVNIH AKATA VELIKOSRPSKOGA SECESIONIZMA ZA SRPSKU OBLAST ZAPADNA SLAVONIJA
Ladislav Bognar: SLATINSKA RATNA SJEĆANJA
Ivica Šola, Mate Buntić, Ivica Musić: PRAVEDNI I(LI) OBRAMBENI RAT. MORALNO-TEOLOŠKO RAZMATRANJE KARAKTERA DOMOVINSKOGA RATA
Natko Martinić Jerčić: OSLOBAĐANJE SLATINSKOGA PODRUČJA U DOMOVINSKOM RATU 1991.
Josip Černi: RATNI PUT 136. BRIGADE HV-A „R“ – PODRAVSKA SLATINA
Martin Starčević: BORBENA SPREMNOST 136. BRIGADE HV-A „R“ PODRAVSKA SLATINA
Antonija Huljev, Ivan Levar: USMENO SVJEDOČENJE KAO NARATIVIZACIJA PROŠLOSTI – PAMĆENJEM PROTIV ZABORAVA
Petar Nedić: SANITET NA SLATINSKOM PODRUČJU TIJEKOM DOMOVINSKOGA RATA
Dragica Šuvak: DRUŠTVENI I KULTURNI ŽIVOT U PODRAVSKOJ SLATINI TIJEKOM DOMOVINSKOGA RATA 1990. – 1991.
Zorica Varga: ŠKOLSTVO SLATINSKOGA KRAJA U DOMOVINSKOME RATU
Damir Novotny: GOSPODARSTVO SLATINSKOGA KRAJA PRIJE DOMOVINSKOGA RATA I DANAS – USPOREDNA ANALIZA
Miljenko Brekalo, Vlado Međimurac, Anamarija Lukić: ULOGA TERITORIJALNE OBRANE U PRIPREMANJU OBRANE SLATINSKOGA PODRUČJA U DOMOVINSKOME RATU
Krešimir Fučkar, Zvjezdana Penava Brekalo: GOSPODARSTVO BIVŠE OPĆINE PODRAVSKA SLATINA U VRIJEME RATNIH DJELOVANJA 1991. – 1995. GODINE
Radenko Pavić: VOJNO-GEOGRAFSKA OBILJEŽJA PODRAVSKOSLATINSKOGA BOJIŠTA

 

Knjiga 58.

SUVREMENE MIGRACIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ. Uzroci, posljedice i aktualni trendovi
Urednici: Mateo Žanić, Dražen Živić, Sanja Špoljar Vržina, Geran-Marko Miletić
Biblioteka ZBORNICI – Knjiga 58. – 238 str.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; Zagreb, 2021. 

SADRŽAJ

Omot | Impresum | Sadržaj

Urednička riječ
Demografski aspekti suvremenog iseljavanja iz Hrvatske (Nenad Pokos)
Osvrt na suvremene migracije i njihov odraz na moderni hrvatski identitet (Vlado Šakić, Katarina Perić)
Migracije pokrenute ratovima: između socijalne katastrofe i društvenog razvitka (Andrija Platužić, Ozren Žunec)
Sekuritizacija migracija: socijalna konstrukcija ili stvarna prijetnja? (Mirko Bilandžić, Danijela Lucić)
Inscenirane solidarnosti, cenzurirana znanja i bjegovi u „suvremenost“ – hrvatski obol svjetskim politikama migracija i militarizacije (iz priloga antropologiji Vukovara) (Sanja Špoljar Vržina)
Suvremene (nelegalne) migracije – od humanitarnog pitanja do sigurnosnog izazova (Josip Esterajher)
Migracije kao znak vremena – Doprinos pape Franje rješavanju problema suvremenih migracija i prihvata migranata (Vladimir Dugalić, Igor Jakobfi)
Prisilne ratne migracije u Hrvatskoj prema statistici povratka (Dražen Živić, Nikola Šimunić)
Stavovi mladih Vukovarsko-srijemske županije o aktualnim društvenim problemima i njihove migracijske aspiracije (Mateo Žanić, Geran-Marko Miletić, Ivana Bendra)
Migracije visokoobrazovanih i stručnih kadrova – trostruki dobitak? Iskustva mladih država članica nakon pristupanja Europskoj uniji (Caroline Hornstein Tomić, Marina Perić Kaselj)
Povratne migracije kao pokretač razvoja u Međimurskoj županiji (Rebeka Mesarić Žabčić)
Život u aljmašu 20 godina poslije: stavovi stanovništva o perspektivama lokalnog razvoja (Krešimir Peračković, Matea Milak, Geran-Marko Miletić)
Summary
O autorima

 


 

Knjiga 57.

GRADOVI U RATOVIMA: KROZ POVIJEST DO SUVREMENOSTI
Urednici: Dražen Živić i Sandra Cvikić
Biblioteka Zbornici. − Knjiga 57. − Str. 314
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; Zagreb, 2019.

SADRŽAJ

Omot | Impresum | Sadržaj

Urednička riječ
Ozren Žunec: Grad u ratu, rat u gradu: deset tisuća godina bitaka za grad
Mladen Trnski: Urbano ratovanje – jučer, danas, sutra
Andrija Platužić: Sveti Augustin i Clausewitz o gradovima i ratovima
Mirko Bilandžić: Urbani terorizam: od nacionalne do urbane sigurnosti i natrag
Davor Marijan: Grad u jugoslavenskoj vojnoj doktrini i ratovima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini 1991.-1995.
Nikica Barić: Vukovar pod srpskom okupacijom 1991.-1995.
Danijel Jelaš: Kasnosrednjovjekovna gradska naselja Vukovske županije u kontekstu ratnih zbivanja
Hrvoje Kekez: Grad, pograničje i mali rat: Dinamika mijena uloge i vojno-strateškog značaja Slunja u obrambenom protuosmanskom ratu u drugoj polovini 16. stoljeća
Arijana Kolak Bošnjak: Osijek u ratu 1848./1849. godine
Marica Karakaš Obradov: Rušenje gradova i stradavanje stanovništva na hrvatskom području u angloameričkim zračnim napadima tijekom Drugoga svjetskog rata
Darjan Godić: Civilno-vojni odnosi JNA i pobunjenih Srba na primjeru okupiranih općina u Lici
Ivo Turk: Demografska dinamika hrvatskih gradova okupiranih u Domovinskom ratu
Đurica Pardon: Ako idemo u nebo, zašto ginemo za zemlju? Biblijska vjera i domoljublje
Sažetak
Summary
O autorima

 


 

Knjiga 56.

GRAD OSIJEK U OBRANI HRVATSKOGA ISTOKA
Glavni urednik: prof. ddr. sc. Miljenko Brekalo
Biblioteka ZBORNICI. – Knjiga 56. – Str. 240.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; Zagreb, 2019. 

SADRŽAJ

Omot | Impresum | Sadržaj

Predgovor
Preface

Zlata Živaković-Kerže: SVEOPĆE PRILIKE U OSIJEKU TIJEKOM 20. STOLJEĆA
Marinko Lozančić: GEOSTRATEGIJSKI I GEOPOLITIČKI ASPEKT OBRANE OSIJEKA 1991.
Ivan Mihanović: OPSADA I OBRANA OSIJEKA 1991. GODINE U SRPSKIM MEDIJIMA
Ivica Šola, Mate Buntić: USPOREDBA KARAKTERIZACIJA DOMOVINSKOGA RATA KAO „ORUŽANOGA SUKOBA “ (GRAĐANSKOGA RATA ) U PRESUDI ZA RATNI ZLOČIN OSJEČKIM BRANITELJIMA ŽUPANIJSKOGA SUDA U ZAGREBU S KARAKTERIZACIJOM MEĐUNARODNIH SUDOVA
Antonija Huljev: DOMOVINSKI RAT U „PETOJ ZAPOVIJEDI“ IVANA VEKIĆA
Josip Milas: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U DOMOVINSKOM RATU
Ivan Požgain, Marina Kotrla Topić, Marina Perković Kovačević: SPECIFIČNOSTI FUNKCIONIRANJA OSJEČKE PSIHIJATRIJSKE SLUŽBE U VRIJEME DOMOVINSKOGA RATA
Đurica Pardon: SLAVONSKA ZEMLJA – SVETA BAŠTINA PRADJEDOVA I ZALOG BUDUĆIM NARAŠTAJIMA. BIBLIJSKO-TEOLOŠKA PODLOGA RAZUMIJEVANJU POVEZANOSTI SLAVONSKOGA ČOVJEKA I NJEGOVE ZEMLJE
Ivan Miškulin, Maja Miškulin, Želimir Orkić: STANOVNICI OSIJEKA RANJENI U DOMOVINSKOM RATU 1991.-1995. GODINE
Sanja Kopunović Legetin, Stanislav Šota, Suzana Vuletić: PASTORALNE MOGUĆNOSTI DJELOVANJA CRKVE SA ŽRTVAMA RATNOGA ZLOČINA SILOVANJA U DOMOVINSKOM RATU
Vjekoslav Đaić, Branimir Felger, Gordana Lesinger: ŽENE ŽRTVE SILOVANJA U DOMOVINSKOM RATU U POSTRATNOM PROCESU – ULOGA OSJEČKIH MEDIJA U PRIKAZIMA INFORMACIJA O VIKTIMIZACIJI ŽENA TIJEKOM RATA
Mladen Lončar, Ivana Lončar: ZAVJET ŠUTNJE U SRPSKIM LOGORIMA MUŠKARACA
ZAROBLJENIH NA ISTOČNOM SLAVONSKOM BOJIŠTU
Vlatko Dolančić: NADBISKUPIJSKI ARHIV U ĐAKOVU – ČUVAR PODATAKA O DOMOVINSKOM RATU NA PODRUČJU DANAŠNJE ĐAKOVAČKO-OSJEČKE NADBISKUPIJE I SRIJEMSKE BISKUPIJE (1991.-1998.)
Miljenko Brekalo, Anamarija Lukić, Zvjezdana Penava Brekalo: POSLJEDICE DOMOVINSKOGA RATA U OSIJEKU I POSLIJERATNE GOSPODARSKE PERSPEKTIVE

>>> Puni tekst zbornika

 


 

Knjiga 55.

VUKOVAR ‘91. — JAVNI DISKURSI I POZICIJE MOĆI
Uredili: Dražen Živić, Sandra Cvikić i Ivana Bendra
Biblioteka ZBORNICI. – Knjiga 55. – 190 str.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Ogranak Matice hrvatske u Vukovar; Zagreb – Vukovar, 2018. 

Omot | Impresum | Sadržaj

Urednička riječ

Andrija PLATUŽIĆ, Željko ŽIVANOVIĆ i Ozren ŽUNEC: Sličnosti i razlike bitaka za Verdun 1916. i Vukovar 1991.
Anita DREMEL i Renato MATIĆ: Sociologija „ekstremnog nasilja“: Tehnologizacija diskursa o vukovarskom iskustvu 1991.
Ivan FREMEC: Pokolj ili sukob? – Vukovar ’91. na Wikipediji
Stjepan DOMJANČIĆ: Militarizacija javnog diskursa: nacionalna sigurnost i paradoks Vukovara
Tomislav ĆUŽIĆ: Diskursi o Glavaševiću i Glavaševićev (literarni) diskurs
Josip ESTERAJHER: Obrazac zločina: Vukovar, Srebrenica, Prekaz
Julija BARUNČIĆ PLETIKOSIĆ: Obnova nakon razaranja – pregled i stanje obnovljene sakralne arhitekture na području Vukovara i Vukovarsko-srijemske Županije nakon velikosrpske agresije na Hrvatsku
Ivan MARKEŠIĆ: Vjerske zajednice o migracijama i migrantima
Željko PAVIĆ i Antun ŠUNDALIĆ: Katolicizam, kultura rada i antitržišni mentalitet u Hrvatskoj – empirijska analiza utemeljenosti jednog diskursa
Stipe KLJAIĆ: Emigrantski rad braće Oršanić u svjetlu hrvatskog pitanja u Jugoslaviji (1951.-1968.)
Stanislav ŠOTA: Religioznost i kritički osvrt mladih Vukovarskog dekanata na Tečaj priprave za brak te komparacija transgeneracijskih vrednota potrebitih za stabilnost i kvalitetu Života u braku i obitelji

Sažetak
Summary
O autorima

>>> Puni tekst zbornika

 


 

Knjiga 54.

HRVATSKO DRUŠTVO: 25 GODINA NAKON VUKOVARA ‘91.
Uredili: Dražen Živić, Mateo Žanić i Petar Macut
Biblioteka ZBORNICI. – Knjiga 54. – Str. 272.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Ogranak Matice hrvatske u Vukovaru; Zagreb – Vukovar, 2018. 

SADRŽAJ

– Omot | Impresum | Sadržaj

Riječ urednika

1. DRUŠTVO, RELIGIJA, FILOZOFIJA
Stjepan Baloban: Solidarnost i opće dobro: nerazdvojni u ratu i u miru
Ivica Šola: Gdje je bio Bog ‘91.? ljudska stradanja i Božja odgovornost u filozofiji L. Pareysona
Antun Šundalić i Željko Pavić: Rat i teodiceja u sociološkoj perspektivi
Ivana Bendra i Vine Mihaljević: Religioznošću protiv društvene marginalizacije – primjer branitelja grada vukovara
Fr. Henrik Ivan Damjanović i fra Mario Zubak: Katolička crkva u Vukovaru – čuvarica identiteta i promotor mira
2. DEMOGRAFIJA HRVATSKE I VUKOVARA
Ivo Turk, Nikola Šimunić i Dražen Živić: Demografska kriza u Hrvatskoj: zrcalo društvene, ekonomske i vrijednosne krize
Dražen Živić, Ivo Turk i Nikola Šimunić: Suvremena demografska obilježja Grada Vukovara – između rata, okupacije i poslijeratne obnove/povratka
3. KULTURA I MEDIJI
Renato Matić i Anita Dremel: Vukovar između nasilja i univerzalnog simbola otpora
Roman Domović: Upravljanje percepcijom u medijskom prikazu Bitke za Vukovar
Tomislav Orečić: Integracija i inkluzija braniteljske populacije kroz kulturno-umjetničke djelatnosti i aktivnosti – subliminalne poruke branitelja
Mateusz Seroka: Slika opsade Vukovara u poljskom tisku 1991. na primjeru novena Gazeta Wyborcza
4. RAT, POLITIKA, IDEOLOGIJA
Andrija Platužić: Sun Tzuom o Domovinskom ratu do Vukovara
Josip Esterajher: Velikosrpska ideologija – politički i/ili zločinački projekt
Fr. Henrik Ivan Damjanović i Petar Elez: Srpska pravoslavna crkva – faktor nacionalne (ne)sigurnosti 1991.–2015.
Miroslav Tuđman: Razlozi i posljedice Izetbegovićeva odbijanja vojnog saveza s Hrvatskom
5. POGLEDI
Danijel Rehak: Hrvatski logoraši u srpskim koncentracijskim logorima: 25 godina nakon zarobljavanja

Sažetak
Summary
O autorima

>>> Puni tekst zbornika

 


 

Knjiga 53.

DOMOVINSKI RAT, NJEGOVE GOSPODARSKE, DEMOGRAFSKE I SOCIJALNE POSLJEDICE I PERSPEKTIVE NA PODRUČJU HRVATSKOGA ISTOKA
Glavni urednik: prof. ddr. sc. Miljenko Brekalo
Biblioteka ZBORNICI. – Knjiga 53. – Str. 414.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; Zagreb, 2017. 

SADRŽAJ

Omot | Impresum | Sadržaj

Predgovor
Preface

Mato Arlović: DOPRINOS DEKLARACIJE O DOMOVINSKOM RATU, ŠIRENJE ISTINE O NJEMU I NORMALIZIRANJU ODNOSA NAKON NJEGA – PRAVNOPOLITIČKI ASPEKT
Marin Srakić: DUHOVNA I PASTORALNA SKRB, POSJETE PROGNANICIMA I APELI NA MJERODAVNE – SVE U DUHU „ NADE KOJA NE OBMANJUJE“ (RIM 5,5)
Mate Buntić, Miljenko Brekalo, Mario Čerkez: DOMOVINSKI RAT ZA HRVATE U BOSNI I HERCEGOVINI JOŠ NIJE ZAVRŠIO
Ladislav Heka: BARANJSKE IZBJEGLICE U MAĐARSKOJ S POSEBNIM NAGLASKOM NA ŠKOLOVANJE DJECE PREMA HRVATSKOM NASTAVNOM PROGRAMU U ŠKOLAMA U MOHAČU I ŠIKLOŠU
Tomislav Žigmanov: KNJIŽEVNOST HRVATA U VOJVODINI I DOMOVINSKI RAT
Miroslav Rožac: MASAKR U BOROVU SELU, PITANJE ODGOVORNOSTI ORGANIZATORA
Tomislav Dagen: POLITIČKA (RE)AKCIJA EUROPSKE EKONOMSKE ZAJEDNICE U KONTEKSTU PRVIH ORUŽANIH SUKOBA U REPUBLICI HRVATSKOJ S POSEBNIM OSVRTOM NA HRVATSKI ISTOK
Tihomir Živić: KAZALIŠNI IZVRSNICI S ENGLESKOGA GOVORNOG PODRUČJA NA OSJEČKOJ RATNOJ POZORNICI (1990.-1998.)
Marina Vinaj, Tihana Lubina: MUZEJSKA RATNA PRIČA
Ivan Markešić: (NE-)USPJEŠNA INTEGRACIJA NA PRIMJERU ODVOJENOGA „NACIONALNOG ŠKOLSTVA“ U ISTOČNOJ HRVATSKOJ
Branimir Felger, Davor Vrandečić, Gordana Lesinger: OSJEČKA RATNA KRUGOVALNA POSTAJA „ŽUTA PODMORNICA“ – ZABORAVLJENI SIMBOL DOMOVINSKOGA RATA
Vladimir Šeks: KORIJENI HRVATSKE DRŽAVNOSTI, POSEBAN OSVRT NA RAZDOBLJE 1990.-1992.
Dražen Barbarić, Domagoj Galić, Mate Penava: PARADOKS KOLEKTIVNOGA PAMĆENJA U POSTKONFLIKTNIM DRUŠTVIMA
Ivica Šola: IDEOLOGIJA I NASILJE. ETIČKI ASPEKTI
Nenad Grgurica: KRŠENJE MEĐUNARODNIH KONVENCIJA I REZOLUCIJA UN-a PREKO CARINSKE CRTE NA OKUPIRANOM PODRUČJU RH ZA VRIJEME DOMOVINSKOGA RATA
Višnja Bartolović, Sandra Mrvica Mađarac: GOSPODARSTVO ISTOČNE HRVATSKE U VIHORU DOMOVINSKOGA RATA TE PRETVORBE I PRIVATIZACIJE DRUŠTVENIH PODUZEĆA
Žana Amidžić, Antonija Huljev: KULTUROCID U VINKOVCIMA: GRADSKI MUZEJ VINKOVCI TIJEKOM DOMOVINSKOGA RATA
Ivan Miškulin, Želimir Orkić, Maja Miškulin: DJECA RANJENA U DOMOVINSKOM RATU 1991.-1995. LIJEČENA U OSJEČKOJ BOLNICI
Dina Marković: DJECA U RATU, POSLIJE RATA I DANAS
Ivan Mihanović: ULOGA OBRANE GRADA OSIJEKA NA ISTOČNOSLAVONSKOM
BOJIŠTU 1991. GODINE
Ivica Završki, Ivana Jurčević. Tamara Alebić: DRAGOVOLJAČKI ODREDI NARODNE ZAŠTITE NA PODRUČJU BIVŠE OPĆINE OSIJEK I NJIHOVA ULOGA U OBRANI GRADA
Miljenko Brekalo, Zvjezdana Penava Brekalo, Anamarija Lukić: IZVORI FINANCIRANJA ORUŽANE POBUNE MILOŠEVIĆEVA REŽIMA TIJEKOM DOMOVINSKOGA RATA

>>> Puni tekst zbornika

 Knjiga 52.

KOGA (P)ODRŽAVA ODRŽIVI RAZVOJ? Prinosi promišljanju održivosti ruralnih područja u Hrvatskoj
Uredili: Anita Bušljeta Tonković, Željko Holjevac, Ivan Brlić i Nikola Šimunić
Biblioteka ZBORNICI. – Knjiga 52. – Str. 208.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; Zagreb, 2017. 

SADRŽAJ

– Omot | Impresum | Sadržaj

Uvodna riječ

I. (NE)RAZVOJ NEKADA I SADA
Ivan Brlić: Pregled povijesti zaštite prirodnog i kulturnog okoliša u Lici (1746.–1942.)
Nikola Šimunić i Ivo Turk: Stanovništvo Grada Gospića i održivi razvoj: izazovi budućnosti
II. UTIRANJE STAZE ZA ODRŽIVU BUDUĆNOST
Toni Popović, Renata Relja i Tea Gutović: Aktualnost ruralne sociologije: problematiziranje održivosti „prostora iza“
Andelina Svirčić Gotovac: (Ne)mogućnost održivog razvoja za male i srednje gradove u hrvatskom prostornom sustavu
Olga Orlić i Nataša Bokan: Prakse održivosti: tko radi ono o čemu mi maštamo?
Neven Duvnjak i Kajo Ferić: Sociološki okvir održive gradnje
III. O ODRŽIVOSTI KROZ „SVIJET ŽIVOTA“
Anita Bušljeta Tonković: Koncept održivog ruralnog turizma: primjeri dobre prakse u Lici
Katarina Milković: Pećinski park Grabovača u funkciji razvoja održivog turizma s naglaskom na geobaštinu, georaznolikost i geoturizam

Sažetak
Summary
O autorima

>>> Puni tekst zbornika

 Knjiga 51.

DOMOVINSKA (I EUROPSKA) SIGURNOST. Kriza sigurnosti i politike manipuliranja suverenitetom
Uredile: Sandra Cvikić, Ivana Žebec Šilj i Ivana Bendra
Biblioteka ZBORNICI. – Knjiga 51. – Str. 166.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; Zagreb, 2017. 

SADRŽAJ

– Omot | Impresum | Sadržaj

Riječ urednica

Sanja Špoljar Vržina: An Anthropological Analysis of the Vukovarian-Croatian Mimetic “Normality”. Continuities, Discontinuities and Reductionistic Activism
Božo Skoko: Medijska slika Hrvatske 1991. u europskoj javnosti – uloge propagande, stereotipa i odnosa s javnošću
Dražen Živić, Ivo Turk i Nikola Šimunić: Demografske promjene u Vukovarsko-srijemskoj županiji (2001.–2014.) u zrcalu nacionalne sigurnosti
Ivo Džinić: Vukovar – žrtva političkih mitova
Josip Esterajher: Vukovar – presuda Međunarodnog suda (ICJ) – politološki pristup
Branimir Kurmaić i Domagoj Matić: Vukovar kao simbol nacionalnog u kontekstu paneuropskih vrijednosti
Danijel Labaš i Mateja Večerić: Ratno izvještavanje Glasa Koncila o agresiji i okupaciji Vukovara
Andrija Platužić, Željko Živanović i Ozren Žunec: Roj kod Ilače ’91. – izgubljena pobjeda
Gordan Črpić i Josip Bošnjaković: Razlozi i izazovi krize identiteta muškarca i očinstva u hrvatskom poslijeratnom društvu

Sažetci
Summaries
O autorima

>>> Puni tekst knjige

 


 

Knjiga 50.

DOMOVINSKI RAT I NJEGOVI DRUŠTVENO-EKONOMSKI ODRAZI NA RAZVOJ HRVATSKOGA ISTOKA
Glavni urednik: prof. ddr. sc. Miljenko Brekalo
Biblioteka ZBORNICI. – Knjiga 50. – Str. 450.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; Zagreb, 2016. 

SADRŽAJ

– Omot | Impresum | Sadržaj

Predgovor
Preface

Marin Srakić: Ratne štete i obnova crkvenih objekata na području Đakovačke i Srijemske biskupije
Ivica Musić, Dražen Barbarić, Mate Penava: Pitanje kolektivne krivnje: moralna odgovornost za počinjene zločine
Damir Novotny: Duboke socio-ekonomske neravnoteže kao prepreke dinamičnom gospodarskom razvoju istoka Hrvatske
Ladislav Heka: Medijska slika Domovinskoga rata u mađarskim medijima
Tomislav Žigmanov: Hrvati u Vojvodini i Domovinski rat
Božo Lujić: Biblijska interpretacija obrambenoga rata i motiv sjećanja
Zlatko Špehar: Djelima ljubavi usprotiv razornoj mržnji srpskoga agresora
Mato Arlović: Ustavnopravni pogled na disoluciju Hrvatske od bivšega SFRJ-a (1990. – 1992.)
Ivan Vukadin, Vinko Vukadin: Utjecaj Domovinskog rata i vojno-redarstvene akcije Oluja na današnju političku kartu BiH na primjeru oslobođenja Bihaća
Željko Karaula: Sudjelovanje 105. brigade Hrvatske vojske iz Bjelovara – istočnoslavonsko ratište
Vladimir Šeks: Specijalni rat KOS-a JNA-a, jugoslavenskih i srpskih sigurnosnih službi u Domovinskom ratu na hrvatskom istoku
Granduca Moreno Zamberlan: Solidarieta’ Senza Confini
Dubravko Habek: Sanitetska služba 105. brigade Hrvatske vojske na istočnoslavonskom bojištu 1991. – 1992.
Miroslav Rožac: Pravosudna slika Domovinskog rata na hrvatskom istoku
Mladen Lončar, Ivana Lončar: Seksualno zlostavljanje u srpskim logorima tijekom rata
Ivan Markešić: Silovanje žena kao dio strategije u velikosrpskoj agresiji na Republiku Hrvatsku
Krešimir Glavina: Značenje Kliničke bolnice Osijek u Domovinskom ratu
Štefan Biro, Vesna Bosanac, Binazija Kolesar: Uloga i značenje vukovarske bolnice u obrani Vukovara i u mirnoj reintegraciji hrvatskoga Podunavlja
Josip Galić: Rezultati liječenja ranjenika u Općoj bolnici Osijek tijekom Domovinskoga rata
Antonija Huljev, Tihomir Živić: Analiza engleskih epistolografskih izvora iz korespondencije predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana: ciljevi hrvatske međunarodne politike 1990. i 1991. godine
Andrija Hebrang, Mate Ljubičić, Stjepan Bačić: Kriza razvoja kao posljedica nekažnjenoga ratnog zločina
Ivan Miškulin, Zvjezdana Penava Brekalo, Maja Miškulin: Gubitci gospodarske produktivnosti zbog ratnog stradanja stanovništva istočne Hrvatske
Žana Amidžić, Antonija Huljev: Stradanje knjižne i druge kulturne baštine sela Nuštra u Domovinskom ratu
Sandra Mrvica Mađarac, Matej Galić, Mario Čerkez: Ekonomsko–pravne posljedice ratnih šteta na poslovanje Belja d.d.
Stanislav Šota: Nietzcheovsko egzistencijalističko-kršćansko, te kristovsko poimanje mira i pomirenja stradalnika Domovinskoga rata u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji
Miljenko Brekalo, Anamarija Lukić, Zvjezdana Penava Brekalo: Monetarne i javne financije Republike Srpske Krajine (1991. – 1998.)
Sanja Nikčević: Domovinski rat u hrvatskom kazalištu i drami
Mate Buntić, Zoran Pervan: Darvinizam kao podloga prošlim i budućim zločinačkim ideologijama

Popis recenzenata

>>> Puni tekst zbornika

 


  

Knjiga 49.

ŠTO JE VUKOVAR HRVATSKOJ I EUROPI?
Uredili: Dražen Živić, Sanja Špoljar Vržina, Ivana Žebec Šilj i Vine Mihaljević
Biblioteka ZBORNICI. – Knjiga 49. – Str. 236.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Ogranak Matice hrvatske u Vukovaru; Zagreb – Vukovar, 2016. 

SADRŽAJ

– Omot | Impresum | Sadržaj

RIJEČ UREDNIKA
Heinrich Badura: Vukovar 2014: Hat der Friede eine Zukunftschance?
Sanja Špoljar Vržina: Between the Anthropology of Vukovar and Anthropology of Law: Answering Finkielkraut’s Question About Being a Croat
Renato Matić: Vukovar i Hrvatska između ratnog i političkog razaranja
Andrija Platužić i Ozren Žunec: Inverzna geometrija i Bitka za Vukovar
Ante Nazor i Ana Holjevac Tuković: Vukovar – hrvatski i europski grad 21. stoljeća – pod cenzurom
Petar Elez i Henrik Ivan Damjanović: Zašto se 1918. može smatrati prekretnicom u razvoju europskog identiteta Vukovara?
Vine Mihaljević i Ivana Bendra: Obvezujuće vukovarsko mirotvorstvo
Krešimir Kufrin i Mateo Žanić: Obilježavanje i sjećanje. Značenje 18. 11. u godinama progonstva i vremenu nakon povratka
Mirjana Semenić Rutko, Sandra Cvikić, Dražen Živić i Sanja Špoljar Vržina: Vukovarska ratna i poratna pobolna zbilja – apel na moralnu obavezu djelovanja
Vlado Iljkić, Neva Mihalić, Dražen Živić i Josipa Iljkić: Projekt “Vukovar – mjesto posebnog pijeteta”
Dražen Živić: Ratne slike Vukovara – dokumenti zločina i čuvari sjećanja
SAŽETAK
SUMMARY
O AUTORIMA

>>> Puni tekst zbornika


 
Knjiga 48.

HRVATSKI ISTOK U DOMOVINSKOM RATU – ISKUSTVA, SPOZNAJE I POSLJEDICE
Urednik: Miljenko Brekalo
Biblioteka ZBORNICI – Knjiga 48. – Str. 400.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; Zagreb, 2015. 

SADRŽAJ

– Omot / Impresum / Sadržaj

Predgovor
Preface

Miroslav Tuđman: Strategijski dosezi europskih i hrvatskih mirovnih inicijativa 1991.-1993.
Marin Srakić: Katolička Crkva u Osijeku za vrijeme rata protiv Hrvatske
Slavko Barić, Marinko Lozančić: Hrvatski istok – geostrategijske značajke
Tihomil Maštrović: Međunarodno priznanje hrvatskoga jezika
Monika Komušanac: Istočna Hrvatska – strateški prostor obrane od srbijanske agresije
Marin Sabolović: Vojno-geografska analiza operativnog područja istočnoslavonskog bojišta
Ana Holjevac Tuković: Hrvatski istok kroz djelovanje mirovnih misija Ujedinjenih naroda u Domovinskom ratu
Miljenko Brekalo: Pravni aspekti oružane agresije u Republici Hrvatskoj 1991.-1998.
Denis Njari: Mađari istočne Slavonije u Domovinskom ratu
Marija Šerić: Slovaci u Domovinskom ratu
Dražen Živić, Ivan Hubalek: Ratna skloništa u Vukovaru 1991. godine – crtice za povijest obrane grada
Davor Runtić: Tordinci 1991. – fenomen obrane
Ivica Završki, Zvjezdana Penava Brekalo, Marino Manin: Belje u Domovinskom ratu i mirnoj reintegraciji hrvatske Baranje
Srećko Tomas, Drago Šubarić, Vlado Guberac, Zvonimir Zdunić, Josip Kovačević, Darko Kiš: Stradanje Biotehničkog znanstveno-nastavnog centra tijekom Domovinskog rata
Mate Buntić, Ivica Musić: Teorija pravednog rata i mira u kasno–skolastičkoj misli Francisca de Vitorie i Francisca Suáreza
Antonija Vranješ: Poratna književnost kao nositelj kulture sjećanja na traumu Domovinskoga rata na hrvatskom istoku na primjeru odabranih književnih djela
Marina Đukić, Mirta Bijuković Maršić: Kultura s funkcijom katalizatora u ratnom izvještavanju
Branko Kuna: Osječki ratni leksik(on)
Jelena Červenjak Kmoniček: Djelovanje u ratnim (ne)prilikama (Osvrt na rad OŠ “Dobriša Cesarić” u školskoj godini 1991./1992.)
Zlata Živaković-Kerže: Rad u progonstvu Kolonije kipara naivaca “Petar Smajić” iz Ernestinova
Jasminka Mesarić: Ratne sezone Dječjeg kazališta u Osijeku – simbol “normalnog života”
Tihomir Živić: Doba sazrijevanja: štiva o Domovinskome ratu u američkim računalnim učilima
Želimir Orkić, Ivan Miškulin, Albina Dumić: Kvaliteta života i zdravlja hrvatskih branitelja s područja istočne Hrvatske u odnosu na njihov samoprocijenjeni ekonomski status
Josipa Maras Kraljević: Prikaz posljednje godine mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja u lokalnim srpskim elektroničkim medijima

O autorima

>>> Puni tekst knjige


 
Knjiga 47.

NACIONALNE MANJINE U HRVATSKOJ I HRVATI KAO MANJINA – EUROPSKI IZAZOVI
Uredile: Ljiljana Dobrovšak i Ivana Žebec Šilj
Biblioteka ZBORNICI – Knjiga 47. – Str. 392.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; Zagreb, 2015. 

SADRŽAJ

– Omot / Impresum / Sadržaj

Predgovor

I. NACIONALNE MANJINE U HRVATSKOJ

Albert Bing: Nacionalne manjine i državno osamostaljenje Hrvatske
Antonija Petričušić: Dvadeset godina manjinske politike u Hrvatskoj: kako i kamo dalje?
Zoran Janjetović: Nacionalne manjine u Jugoslaviji 1945.-1955.
Vladimir Geiger: Spomen-obilježja (spomenici) poslijeratnih logorskih stradanja hrvatskih Nijemaca, 1945.-1947.
Renata Trischler: Njemačka manjina u Hrvatskoj – prošlost i perspektive
Vlatka Dugački: Češka i slovačka manjina preko prepreka socijalizma do izazova globalizma
Filip Škiljan: Slovenci u Zagrebu i djelovanje društva Slovenski dom u Zagrebu s posebnim osvrtom na pokušaj osnivanja slovenske škole 1946. godine
Naida Mihal Brandl: Židovski identitet/i u Hrvatskoj nakon Drugog svjetskog rata: kratak pregled
Danijel Vojak: Romi u Hrvatskoj od 1990-ih do danas: marginalna skupina ili…
Slaven Kale : Poljska manjina u Hrvatskoj 1945.-2015.
Dragutin Babić: Nacionalne manjine i članstvo Hrvatske u EU-u
Stanko Rihtar, Ljiljana Dobrovšak, Renata Franc: Udio nacionalnih manjina u javnom sektoru Republike Hrvatske: stanje 2011.

II. HRVATI KAO MANJINA

Dražen Živić: Hrvati u Srbiji – osnovne značajke demografske (biološke) strukture
Tomislav Žigmanov: Hrvati u Vojvodini nakon 2000. godine kao teme znanstvenih i publicističkih radnji u Srbiji i Hrvatskoj – osnovne činjenice i sadržajne sastavnice
Mario Bara: Transnacionalni etnički aktivizam: slučaj Hrvata u Srbiji
Zlatko Šram: Nacionalna svijest i ideološki sindrom “protektivnog socijalizma” bunjevačkih Hrvata u Vojvodini
Sanja Vulić: Hrvatska manjina u Slovačkoj i hrvatski jezik očima Petra Tažkoga
Castilia Manea-Grgin: Nekoliko kontroverzi u vezi s rumunjskim Hrvatima od početka 1990-ih do danas

Sažetak
Summary
O autorima

>>> Puni tekst knjige

 

 


 
Knjiga 46.

RURALNA OPĆINA: SUTRA. Društvena re/konstrukcija na ruralnom teritoriju
Uredile: Maja Štambuk i Lynette Šikić-Mićanović
Biblioteka ZBORNICI – Knjiga 46. – Str. 140.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; Zagreb, 2014. 
 
SADRŽAJ

– Omot / Impresum / Sadržaj

Uvodna napomena
Maja Štambuk: Razvojna samoodrživost na ruralnom teritoriju
Maja Štambuk: O istraživanju
Marijan Jukić: Demografski resursi ruralnog prostora u kontekstu razvojne samoodrživosti
Tereza Rogić Lugarić: Decentralizacija u malim lokalnim jedinicama: pogled izbliza
Jasenka Kranjčević, Marica Marinović Golubić: Prostor kao element ruralne rekonstrukcije
Lynette Šikić-Mićanović: Biste li vi živjeli ovdje? Socijalna uključenost u ruralnim općinama
Maja Štambuk: Općina kao prostor razvitka
Literatura
Summary
O autorima

>>> Puni tekst knjige

 


 
Knjiga 45.

VUKOVAR ‘91. — GENOCID I MEMORICIDNA BAŠTINA EUROPSKE UNIJE
Urednici: Dražen Živić, Sanja Špoljar Vržina, Sandra Cvikić, Ivana Žebec Šilj
Biblioteka Zbornici — Knjiga 45. – Str. 248.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Ogranak Matice hrvatske Vukovar; Zagreb – Vukovar, 2014.

SADRŽAJ

Omot / Impresum / Sadržaj

Uredničko slovo

Stjepan G. MEŠTROVIĆ: Postemotional Politics and the Siege of Vukovar
Vlado ŠAKIĆ: Vukovar 2013.: povratno oblikovanje identiteta i/ili nova kulturna paradigma
Sanja ŠPOLJAR VRŽINA: The Culturocide, Postemotional Memoricide and Fanonesque Resistance of Vukovar (A Contribution to the Anthropology of Vukovar)
Josip BOŠNJAKOVIĆ, Gordan ČRPIĆ: Oskvrnuće svetoga kao strategija razaranja zajednice. Silovanje u ratu kao racionalan projekt razaranja zajednice
Mate BUNTIĆ, Ivica MUSIĆ: Ideja pravednog rata i pravednog mira u antičkoj i skolastičkoj misli
Tihomil MAŠTROVIĆ: Otpor memoricidu: Zbirka knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
Dražen ŽIVIĆ: Hrvatski Domovinski rat u zrcalu istraživanja Instituta Pilar
Mateo ŽANIĆ, Dražen ŽIVIĆ: Vukovar ’91. u istraživanjima Instituta Pilar
Renato MATIĆ, Anita DREMEL, Mateja ŠAKIĆ: Manipulacije predrasudama i mitovima: primjer Vukovara
Henrik Ivan DAMJANOVIĆ: Memoria — spomen. Teološko-biblijska refeksija očuvanja identiteta narodnosti s pomoću prisjećanja Djela Gospodnjih
Mladen MILIĆ: Dijalektika smrti Boga i čovjeka — nihilizam zaustavljen na pola puta
Miljenko BREKALO: Slatinska ratna kronika 1991. — poseban osvrt na ratni zločin u Balincima, Četekovcu, Čojlugu, Humu i Voćinu
Ivo TURK: Saborsko 1991. — zločin i posljedice
Miroslav TUĐMAN: Strateški ciljevi bošnjačke politike 1993.—1994.

Sažetak
Summary
O autorima

>>> Puni tekst knjige

 


 
Knjiga 44.

HRVATSKO ISELJENIŠTVO I DOMOVINA. Razvojne perspektive
Uredili: C. Hornstein Tomić, I. Hrstić, F. Majetić, I. Sabotič, M. Sopta
Biblioteka ZBORNICI – Knjiga 44. – Str. 340.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; Zagreb, 2014. 

SADRŽAJ
– Omot / Impresum / Sadržaj

Predgovor

UVOD

Vlado ŠAKIĆ: Suvremeni migracijski procesi i njihov odraz na Hrvatsku. Globalni pogled na međunarodne migracije

SUVREMENI MIGRACIJSKI TRENDOVI I INTEGRACIJSKE POLITIKE: RIJEČ VELEPOSLANIKA

Beverly MERCER: The Croatian Diaspora in Australia
Denis KNOBEL: Case Study Switzerland

HRVATSKE ISELJENIČKE ZAJEDNICE U SVIJETU

Marin SOPTA: Multikulturalizam u svijetu i Hrvati u iseljeništvu
Katica JURČEVIĆ: Pregled položaja i integracijskog značaja hrvatskih iseljenika u Njemačkoj
Adolf POLEGUBIĆ: Hrvati u Njemačkoj — domovinska Crkva i domovina: stanje i perspektive
Jadranka GVOZDANOVIĆ: Mladi Hrvati u Njemačkoj
Rebeka MESARIĆ ŽABČIĆ: Fenomen prekooceanske lančane migracije i lokalni/regionalni identiteti
Danijel VOJAK: Samoborsko iseljeništvo u Sjedinjenim Američkim Državama: pogled iz domovine
Ana JURA: Istaknuti Hrvati u gospodarskom razvoju Novog Zelanda do Drugoga svjetskog rata
Marina PERIĆ KASELJ: Hrvatske migrantske virtualne zajednice (HMVZ) u Argentini: konstruiranje identiteta u kiberprostoru (na primjeru Argentine)
Marina DEUR: Hrvati u Brazilu

HRVATSKI JEZIK I KULTURA U ISELJENIŠTVU

Zdenka WEBER: Hrvatska kulturna promidžba kao jedan od preduvjeta očuvanja nacionalnog identiteta Hrvata u inozemstvu
Ivan HRSTIĆ, Artur NALIS: Institut za hrvatski jezik u Melbourneu i priznanje hrvatskog jezika u Australiji
Marica ČUNČIĆ: Sveučilišna nastava hrvatskoga jezika, kulture i književnosti u SAD-u i Kanadi
Lada KANAJET ŠIMIĆ, Lidija CVIKIĆ: E-učenje hrvatskoga kao nasljednoga jezika: trenutačno stanje i razvojne perspektive
Stjepan ŠULEK: Slobodna riječ u hrvatskom egzilu s osvrtom na časopis Kroatische Berichte (1976.—1990.)
Vesna KUKAVICA: Hrvatska iseljenička periodika u 21. stoljeću

POLITIKA I HRVATSKO ISELJENIŠTVO

Ivan TEPEŠ: Doprinos Hrvatske seljačke stranke očuvanju ideje hrvatske samostalnosti u hrvatskom iseljeništvu od 1945. do 1990. godine i stvaranju samostalne Hrvatske
Ivan ČIZMIĆ: Prvo razdoblje suradnje Franje Tuđmana s Hrvatima u SAD-u i Kanadi (1966.—1987.)
Gordan GRLIĆ RADMAN: Doprinos hrvatskih iseljenika međunarodnom priznanju Republike Hrvatske
Gojko BORIĆ: Promicanje istine o Hrvatima u Saveznoj Republici Njemačkoj
Tomislav ĐURASOVIĆ: Aktualni trenutak u odnosima domovinske i iseljene Hrvatske
Branko BARBIĆ: Useljeničke politike Republike Hrvatske u njezinim zakonima i državnim tijelima od 1991. do danas

SUVREMENI MIGRACIJSKI PROCESI I PERSPEKTIVE

Božo SKOKO: Uloga hrvatskih iseljenika u procesima stvaranja imidža Hrvatske u svijetu
Jure VUJIĆ: Hrvatski identitet između moderne i postmoderne
Caroline HORNSTEIN TOMIĆ: Migration Activity from Croatia to Germany and Return Tendencies — An Account of Recent Developments
Jasna ČAPO: Tu ne može ni’ko živ imat’ plan hoće li se vratit’: Promjenljive artikulacije povratka u domovinu među hrvatskim ekonomskim migrantima u Njemačkoj
Walter Vori LALICH: Post-migration Dynamics: Towards a New Configuration of a Transnational Social Space
Zvonimir MILAS, Nikolina VUKOJEVIĆ: Mladi povratnik na radnom tržištu u Hrvatskoj

Sažetci radova
O autorima
Sažetak / Summary

>>> Puni tekst knjige

 


 
Knjiga 43.

UVOD U BIHEVIORALNU EKONOMIJU
Uredili: Darko Polšek i Kosta Bovan; Biblioteka ZBORNICI – Knjiga 43. – Str. 480.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; Zagreb 2014.

SADRŽAJ

Omot / Impresum / Sadržaj
Predgovor
Darko Polšek i Marko Bokulić: Dvije paradigme objašnjenja kognitivnih pristranosti u odlučivanju
Peter Greenfinch: Što je bihevioralna ekonomija?
PARADIGMA 1: HEURISTIKE KAO ODMAK OD RACIONALNOSTI
Hamard Evitiatini: Što su heuristike?
Daniel Kahneman i Amos Tversky: Suđenje u uvjetima neizvjesnosti
Daniel Kahneman: Čudesa i greške intuitivnog mišljenja. Rasprava s Ledom Cosmides, Stevenom Pinkerom i Johnom Toobyjem
Nina Mažar i Dan Ariely: Iracionalno nepoštenje: malo usklađenosti, malo kršenja
Paul Slovic: Što ih više umire, to se manje brinemo
Ori Brafman i Rom Brafman: Pometeni
Kosta Bovan i Marko Bokulić: Efekt i pristranost nepovratno izgubljenog troška
Marko Bokulić i Darko Polšek: Heuristika sidrenja
Richard Thaler i Cass Sunstein: Poticaj
Andrijana Mušura: Racionalnost u ekonomskim teorijama
INTERTEMPORALNE PRISTRANOSTI
Daniel Gilbert: Put u Drugođiju
Kosta Bovan: Zanemarivanje trajanja
BIHEVIORALNE FINANCIJE
Velimir Šonje: Financije i racionalnost: što možemo naučiti od bihevioralnih financija
Marko Bokulić i Kosta Bovan: Mentalno računovodstvo
TEORIJE DVOSTRUKOG PROCESIRANJA
Timothy Wilson: Tko je glavni?
Daniel Kahneman
Karte ograničene racionalnosti: jedan stav o intuitivnom suđenju i izboru. Govor pri dodjeli Nobelove nagrade
Nikola Erceg: Dva primjera pogreški zbog dvostrukog procesiranja
PARADIGMA 2: HEURISTIKE KAO ISPRAVNO ODLUČIVANJE
Steven Pinker: Kako radi um
Igor Mikloušić: Koncept (i)racionalnosti u kontekstu evolucijske psihologije
Gerd Gigerenzer i Henry Brighton: Homo heuristicus
Gerd Gigerenzer i Peter Todd: Brze i jednostavne heuristike. Adaptivna kutija s oruđem
Daniel Goldstein i Gerd Gigerenzer: Heuristika prepoznavanja. Kako nas neznanje čini pametnima
NEUROEKONOMIJA
Joel Parker Henderson: Što je neuroekonomija
UMJESTO ZAKLJUČKA
Herbert Gintis: Budućnost bihevioralne ekonomije
Pojmovnik
O autorima
Za one koji žele znati više

 


 
Knjiga 42+.

VUKOVAR ‘91. – ISTINA I/ILI OSPORAVANJE (između znanosti i manipulacije)
Urednici: Dražen Živić, Sanja Špoljar Vržina, Vinicije B. Lupis i Sandra Cvikić; Biblioteka ZBORNICI – Knjiga 42+. – Str. 428.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Ogranak Matice hrvatske Vukovar; Zagreb ‒ Vukovar, 2013.
SADRŽAJ

OmotImpresum / Sadržaj / Puni tekst knjige
Urednička riječ
Ivan Rogić: Vukovar 1991. – otisci uporabe konstrukcijskih pravila drugojugoslavenskog poretka
Ante Nazor: Kontinuitet velikosrpske ideologije kao uzrok rata u Hrvatskoj 1990-ih
Josip Esterajher: Velikosrpska ideologija u suvremenom srbijanskom društvu. Nacrt za daljnja istraživanja
Stjepan G. Meštrović: Strike and Destroy: A Comparison and Contrast of the Siege of Vukovar and Recent American War Crimes
Sanja Špoljar Vržina: Anthropology of Vukovar: Times (of Remembering) and Spaces (of Proving) in Confronting the Equilibrative Justice
Dražen Živić: Je li Vukovar (bio) srpski grad?
Ivica Šola: Renarativizacijska destrukcija vukovarske epopeje
Albert Bing: Vukovar i kultura sjećanja: mythosi episthémérecentne hrvatske prošlosti
Sanja Špoljar Vržina: Anthropologically Identifiable: Vukovar Between the Terror of Universalism and Humanitarian Tourism
Danijel Labaš, Marija Barčot: Mediji i rat – etički izazov. Tiskani mediji u Domovinskom ratu na primjeru Vukovara 1991.
Patricija Kajić Kudelić: Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju i simboli Domovinskog rata – pravno-kriminološki aspekt
Tomislav Jonjić: Razaranje Vukovara i Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju
Mato Artuković: Vukovar 1991. u hrvatskim školskim udžbenicima
Fra Božo Lujić: Vukovar iz biblijsko-teološke perspektive žrtve
Vine Mihaljević: Religijska istina o Vukovaru ‘91.
Mateo Žanić: Od mjesta sjećanja do zajednica sjećanja – društveno označavanje prošlosti
Mladen Barać: Vukovar u slavonskobrodskim tiskanim medijima 1991.–2010.
Vinicije B. Lupis: Paradigma armenskoga genocida
Anna Givargizyan: Armenian National-Cultural Genocide. The Century-long Struggle for Justice
SVJEDOČANSTVA
Danijel Rehak, Ružica Barbarić: Prešućeni ratni zločin − žene zlostavljane u logorima
Hrvoje Kačić: Naša je dužnost obraniti suverenitet Hrvatske
Juraj Kolarić: Hrvatski rotarijanci za Vukovar
Sažetci
Summaries
O autorima
>>> Puni tekst knjige


 

 
Knjiga 42.

GACKA U SREDNJEM VIJEKU
Uredili: Hrvoje Gračanin i Željko Holjevac; Biblioteka ZBORNICI – Knjiga 42. – Str. 370.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Gospić; Zagreb ‒ Otočac, 2012.

SADRŽAJ

Omot / Impresum / Sadržaj
Predgovor
Mile Bogović: Od kneza Gačana do Mikule u Otočcu
Vladimir Sokol: Gacka u IX. stoljeću
Hrvoje Gračanin: Guduskani/Guduščani – Gačani: promišljanja o etnonimu Gačani i horonimu Gacka u svjetlu ranosrednjovjekovnih narativa i suvremenih historiografskih tumačenja
Krešimir Filipec: Guduscani 9. stoljeća između kneza Borne i kneza Ljudevita
Tatjana Kolak – Dalibor Šušnjić: Novi ranosrednjovjekovni nalazi iz Gacke
Radomir Jurić: Srednjovjekovni hrvatski nakit u Gackoj i Krbavi
Enver Ljubović: Granice, stanovništvo i plemeniti rodovi srednjovjekovne Gacke župe
Marko Medved: Nastanak i nestanak Otočke biskupije
Milko Brković: Diplomatičko-povijesni sadržaj bule pape Pija II. o osnutku Otočke biskupije i grada Otočca (5. III. 1460.)
Ante Gulin: Otočka biskupija, Kaptol i biskup Petar Andrijević
Blaženka Ljubović: Frankapansko razdoblje u političkim i društveno-gospodarskim odnosima Otočca i Senja
Darko Žubrinić: Hrvatska glagoljska bašćina u današnjoj Lici s naglaskom na Gacku
Mladen Ibler: Borgiano Illirico 5-6. Prilog srednjovjekovnoj glagoljaškoj baštini Gacke
Vesna Badurina-Stipčević – Milan Mihaljević – Marinka Šimić: Mjesto Dabarskoga brevijara među hrvatskoglagoljskim liturgijskim kodeksima
Andrea Radošević: Propovijed Vrime estь namь ot sna vstati iz Kolunićeva zbornika
Milan Kranjčević: Regija Gacka od samih početaka u hrvatskoj povijesti pa sve do suvremenosti
Popis autora
>>> Puni tekst knjige

 


 
Knjiga 41.

VICTOR QUIA VICTIMA – Nada za Hrvatsku
Uredio: Dražen Živić; Biblioteka ZBORNICI – Knjiga 41. – Str. 220.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda i Ogranak Matice hrvatske Vukovar, Zagreb ‒ Vukovar, 2012.

SADRŽAJ

OmotImpresumSadržajPuni tekst knjige
Uredničko slovo (Dražen Živić)
Ivica Raguž: Vukovarske žrtve u svjetlu žrtve Isusa Krista. Obrisi teologije žrtve
Željko Tanjić: Smisao patnje u besmislu nasilja – primjer vukovarske patnje
Ivan Šarčević: Opraštanje neznanja
Nikola Vukoja: Žrtva u životu i nauku sv. Franje Asiškoga
Darko Tepert: Starozavjetna teologija žrtve i ideja mučeništva
Mario Cifrak: Duhovni identitet. Dvoznačnost oponašanja/nasljedovanja Krista
Vine Mihaljević, Ivana Bendra: Neki empirijski pokazatelji religioznosti stanovništva Vukovara za vrijeme opsade grada (25. kolovoza – 18. studenoga 1991.)
Ante Perković: Iskustvo žrtve i mučeništva
Gordan Propadalo: Štovanje žrtve grada Vukovara
Sanja Špoljar Vržina: Anthropology of Vukovar: strategically revealing the ‘civilizing missions’ and practices of the culture of death
Renato Matić: Društvo, interes, moć – odnos prema žrtvi
Rea Fulgosi-Masnjak, Vlasta Vince-Ribarić: Stotinu svjedočanstava
Sažetak
Summary
Bilješke o autorima
>>> Puni tekst knjige

 


 

 
Knjiga 40.

MAKARSKO PRIMORJE DANAS. Makarsko primorje od kraja Drugog svjetskog rata do 2011.
Uredili: Marko Mustapić i Ivan Hrstić; Biblioteka Zbornici – knjiga 40. – Str. 480. 
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Grad Makarska,
Zagreb, 2012.

SADRŽAJ


Omot
ImpresumSadržajPuni tekst knjige

Predgovor
I. STANOVNIŠTVO I NJEGOVE MOGUĆNOSTI
Roko Mišetić i Mario Bara: Stanovništvo Makarskog primorja: demografsko kretanje u vrtlogu društvenih promjena od 1945. do 2011.
Dražen Živić i Sandra Cvikić: Prisilni ratni migranti na području Regionalnog ureda za prognanike i izbjeglice Makarska
Krešimir Peračković: Obilježja socio-profesionalne strukture stanovništva Makarske – razvojni ili regresivni resurs?
Josip Burušić, Marija Šakić i Toni Babarović: Obrazovna postignuća učenika i škola Makarskog primorja
II. MJESNA NASELJSKA MREŽA I SAMOUPRAVA
Sonja Podgorelec i Sanja Klempić Bogadi: Socio-geografske promjene u naseljima Makarskog primorja
Geran Marko Miletić: Osnovna obilježja sekundarnog stanovanja na Makarskom primorju
Frane Staničić i Mihovil Škarica: Glavni izazovi učinkovitoj i demokratskoj lokalnoj samoupravi: primjer Makarskog primorja
III. GOSPODARSKA EVOLUCIJA: OD POLJODJELSTVA DO PROMETA I TURIZMA
Saša Poljanec-Borić i Luka Šikić: Makarsko primorje – od rivijere do mikroregije
Danijel Vojak: Gospodarski razvoj makarskog područja u razdoblju od 1945. do 1962.
Jasenka Kranjčević: Turizam u prostornim planovima Makarskog primorja od 1945. do 1990.
Valentina Lasić: Pomorsko-urbanistički razvoj makarske luke od 1945. do 1985.
IV. POTRESI 1962. GODINE U LOKALNOJ POVIJESTI
Mirko Orlić, Miroslava Pasarić i Marijan Herak: Gibanje u moru povezano s makarskim potresom od 11. siječnja 1962. godine
Davorka Herak i Marijan Herak: Seizmičnost i potresna opasnost na Makarskom primorju
Ivan Hrstić: Zbivanja na Makarskom primorju tijekom i nakon potresa 1962. godine
Marko Mustapić i Nenad Karajić: Prirodne katastrofe kao čimbenici modernizacije hrvatskog društva: primjer potresa 1962. godine na Makarskom primorju
Smiljana Šunde: Preseljenje Podgorana bliže moru – druga strana medalje
V. ZAPISI O IDENTITETU
Maja Štambuk: Makarsko zaleđe u razvojnoj ulozi
Marinko Tomasović: Interes za Makarsko primorje u humanističkim znanostima od polovine 20. stoljeća na temelju objavljenog u literaturi
Slaven Letica: Teorijski koncept “korisne prošlosti” i dugoročna vizija razvoja Podgore
Antonija Zaradija Kiš i Vedrana Vela Puharić: Kulturološke perspektive utonule baštine sv. Martina na Makarskom primorju
VI. U ONO VRIJEME OBRANE
Jakša Raguž: “U Konavoskim brdima” – prilog poznavanju ratnog puta 156. makarsko-vrgoračke brigade/domobranske pukovnije HV-a
Sažetci
Summary
Bilješke o autorima

>>> Puni tekst knjige

 


 
Knjiga 39.

LJUDSKA PRAVA ŽENA. Razvoj na međunarodnoj i nacionalnoj razini 30 godina nakon usvajanja Konvencije UN-a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena
Uredile: Ivana Radačić i Jelka Vince Pallua; Biblioteka Zbornici – knj. 39. – Str. 360.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske, Zagreb, 2011.

SADRŽAJ

Omot / Impresum / Sadržaj / Puni tekst knjige
Uvodna riječ urednica
I. RAZVOJ LJUDSKIH PRAVA ŽENA I RODNE RAVNOPRAVNOSTI
Helena Štimac Radin: Izvještavanje Republike Hrvatske o primjeni Konvencije UN-a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena
Ivana Radačić: Razvoj ljudskih prava žena u praksi Europskog suda za ljudska prava
II. ŽENSKA LJUDSKA PRAVA I RELIGIJSKE ZAJEDNICE
Judith Frishman: “Zasebna vrsta ljudi”: neki pravni pogledi na položaj žena u židovskom braku i razvodu
Jadranka Rebeka Anić: Ljudska prava žena u kršćanstvu
Zilka Spahić-Šiljak: Ženska ljudska prava – islamska perspektiva
III. RODNI STEREOTIPI, PREDRASUDE I DISKRIMINACIJA
Nadežda Čačinovič: Mizoginija u filozofskoj tradiciji
Smiljana Leinert Novosel: Rodni stereotipi, predrasude i diskriminacija žena u politici
Sanja Sarnavka: Je li Otvoreno zatvoreno za rodnu ravnopravnost?
IV. ŽENE I (VISOKO) OBRAZOVANJE
Jelka Vince Pallua: Androcentričnost obrazovanja i znanosti
Biljana Kašić: “Feministička intelektualna klasa”: zebnje oko integracije i politika spoznavanja
Elizabeth Poskitt: Međunarodna federacija visokoobrazovanih žena: promicanje ženskih ljudskih prava kroz obrazovanje
V. ŽENE, RAD I SOCIJALNA SKRB
Mario Vinković: Spolna segregacija i tržište rada – hrvatski diskurs europskih trendova
Ivana Kapor Šafranko: Žene kao potencijalni pokretači gospodarskog razvoja Hrvatske
Lynette Šikić-Mićanović i Marija Geiger Zeman: Rodne asimetrije i beskućništvo u Hrvatskoj
VI. NASILJE NAD ŽENAMA
Igor Martinović: Kaznenopravni aspekti obiteljskog nasilja
VII. REPRODUKTIVNA PRAVA
Alison Diduck: Reprodukcija i “problem jednakosti”
Branka Galić: Reprodukcija i društvena kontrola: reproduktivni status žena u Hrvatskoj i stavovi o njihovim reproduktivnim pravima
Sažetci
Summaries
Bilješke o autorima
Puni tekst knjige

 


 
Knjiga 38.

MIRNA REINTEGRACIJA HRVATSKOGA PODUNAVLJA: ZNANSTVENI, EMPIRIJSKI I ISKUSTVENI UVIDI
Uredili: Dražen Živić i Sandra Cvikić; Biblioteka Zbornici – Knjiga 38. – Str. 370.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Vukovar, Zagreb − Vukovar, 2010.

SADRŽAJ

Omot / Impresum / Sadržaj
Umjesto predgovora
MEĐUNARODNI, POLITIČKI I VOJNI ASPEKTI MIRNE REINTEGRACIJE
Jacques Paul Klein: UNTAES – sažeto izvješće misije
Vladimir Šeks: Mirna reintegracija Hrvatskoga Podunavlja i izbori za tijela lokalne samouprave
Slavko Barić: Demilitarizacija Hrvatskoga Podunavlja kao preduvjet mirne reintegracije
Vesna Škare Ožbolt: Mirna reintegracija – nemoguća misija?
ZNANSTVENI POGLED NA PROCES MIRNE REINTEGRACIJE
Albert Bing: Međunarodna zajednica i reintegracija Hrvatskoga Podunavlja: realpolitika i multietnički odnosi
Sanja Špoljar Vržina: Mirna reintegracija, nemoralna “pravda”, nemirna međunarodna savjest – prilog antropologiji Vukovara
Sandra Cvikić: Sociološki pristup u kritičkom preispitivanju društvenih posljedica “mirne reintegracije” u Vukovaru
Dražen Živić; Ivana Žebec: Ukupna depopulacija i starenje stanovništva – najvažniji demografski procesi na bivšem okupiranom području Hrvatskoga Podunavlja (1991.−2001.)
Ivo Turk; Marijan Jukić: Promjene broja i udjela Hrvata i Srba u Hrvatskom Podunavlju kao posljedica Domovinskog rata i mirne reintegracije (1991. – 2001.)
Ljiljana Dobrovšak: Nacionalne manjine u Vukovarsko-srijemskoj županiji u popisima 1991. i 2001. godine
Mateo Žanić: Predstavljanje i praćenje provedbe Erdutskoga sporazuma u hrvatskom i srpskom izdanju Vukovarskih novina
Renato Matić: Funkcionalna razina povjerenja
DUHOVNO-KULTURNA, OBRAZOVNA, ZDRAVSTVENA I ŽRTVOSLOVNA DIMENZIJA MIRNE REINTEGRACIJE
Vesna Bosanac; Binazija Kolesar: Uloga zdravstvenog sustava u mirnoj reintegraciji Hrvatskoga Podunavlja
Ivanka Miličić; Karolina Majsec: Reintegracija osnovnoga školstva u Vukovaru – u svjetlu nekih statističkih podataka
Antonija Kukuljica: Kultura i predškolski odgoj u Vukovaru – proces mirne reintegracije
Zvonimir Šeparović: Vukovarska žrtva u kontekstu (mirne) reintegracije
Fra Ante Perković: Duhovno-pastoralni pogled na mirnu reintegraciju Hrvatskoga Podunavlja
Ankica Mlinarić: Vukovar: jučer, danas, sutra – osobno i profesionalno iskustvo te vizija budućnosti
Sažetci
Summaries
Bilješke o autorima

 


 

 
Knjiga 37.

IDENTITET LIKE: KORIJENI I RAZVITAK, I.-II.
Urednik: dr. sc. Željko Holjevac; Biblioteka Zbornici – Knjiga 37. – Str.: knj. I. – 753; knj. II. 661.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Gospić, Zagreb – Gospić 2009.

SADRŽAJ – Knj. I

Impresum / Sadržaj
Proslov
UVODNE RASPRAVE

Vlado Šakić: Suvremeni pristupi identitetu s posebnim osvrtom na nacionalni identitet
Mile Bogović: Formativna polazišta ličkog identiteta
Dane Pejnović: Geografske osnove identiteta Like
Ante Bežen: Lički jezični identitet(i)
POVIJESNI ASPEKTI LIČKOG IDENTITETA
I. STARA POVIJEST
Boris Olujić: Povijest istraživanja prapovijesne i antičke baštine u identitetu Like
Marija Buzov: Rimsko osvajanje Like
Ivančica Pavišić: Tragom arheološke prošlosti Like: prilog poznavanju djelatnosti muzejskih povjerenika i istraživača tijekom devetnaestog i početkom dvadesetog stoljeća
II. SREDNJI VIJEK
Hrvoje Kekez: Bela IV. i jačanje kraljevske vlasti u Lici, Bužanima i Krbavi nakon provale Tatara 1242. godine
Ante Birin: Knez Nelipac i krbavski knezovi Kurjakovići
Milan Kruhek i Zorislav Horvat: Srednjovjekovne hrvatske župe Lika i Krbava (stari gradovi Krbave)
Srećko Lipovčan: Razlozi i posljedice katastrofe 1493. godine: “slika” Krbavskoga boja u srednjoškolskim udžbenicima u Hrvatskoj nakon 1918. godine
III. RANI NOVI VIJEK
Marko Šarić: Predmoderne etnije u Lici i Krbavi prema popisu iz 1712./14. godine
Hrvoje Petrić: Tko su Kranjci u Lici krajem 17. i početkom 18. stoljeća?
IV. DEVETNAESTO I DVADESETO STOLJEĆE
Jasna Turkalj: Pravaški pokret u brinjskom kraju 1880-ih godina
Željko Holjevac: Ličko-krbavska županija u identitetu Like
Krešimir Bušić: Putopisi subotičkog biskupa Lajče Budanovića s posebnim osvrtom na ličke Hrvate-Bunjevce
Mira Kolar: Lika u vrijeme dominacije Seljačko-demokratske koalicije u Oblasnoj skupštini Primorsko-krajiške oblasti 1927. i 1928. godine
Helena Bunijevac: Željeznica kao preduvjet gospodarskog razvoja Like
Suzana Leček: Seljačka sloga i oblikovanje kulturno-nacionalnog identiteta u Lici između dvaju svjetskih ratova
Ivica Šute: Slika Like u 1930-im godinama prema reportažama Gospodarske sloge
Zdravko Dizdar: Velikosrpska politika prema Lici u 19. i 20. stoljeću
Ana Holjevac Tuković: Lika u izvješćima Plaščanskog ratnog biltena 1991.-1995. godine
Jakša Raguž: “Đorđe je pokosio travu ustašku…”. Svakodnevni život u okupiranom Novom Ličkom Osiku (1991.-1995.) u izvješćima Stanice milicije Republike Srpske Krajine Teslingrad

SADRŽAJ – Knj. II

ImpresumSadržaj
DRUŠTVENI I GOSPODARSKI ASPEKTI LIČKOG IDENTITETA
I. DEMOGRAFIJA, MIGRACIJE I SOCIJALNI IDENTITET LIKE
Anđelko Akrap i Jakov Gelo: Depopulacija Ličko-senjske županije tijekom 20. stoljeća s posebnim osvrtom na ekonomsko-socijalnu strukturu 1971.-2001.
Dražen Živić: Demografski gubici Ličko-senjske županije u Domovinskom ratu
Ivo Turk: Suvremene demografske promjene na kontaktnom prostoru Karlovačke i Ličko-senjske županije: analiza slučaja
Josip Fajdić: Migracije Ličana na području Slavonije
Vlado Šakić, Renata Franc, Ines Ivičić i Jelena Maričić: Važnost sastavnica socijalnog identiteta: sličnosti i razlike stanovnika Like i Pokuplja sa stanovnicima ostalih hrvatskih regija
Ljiljana Kaliterna Lipovčan i Tihana Brkljačić: Životno zadovoljstvo i osjećaj sreće stanovnika Ličko-senjske županije u usporedbi s ostalim hrvatskim županijama
II. GOSPODARSTVO, ODRŽIV RAZVOJ I OKOLIŠ U LICI
Maja Štambuk: Revitalizacijski procesi u Lici: promjene 1997.-2007.
Milan Glavaš i Joso Vukelić: U Krasnu je prvi šumarski muzej u Hrvatskoj
Ivan Šimunić: Analiza mjesečnih obilježja klime i potreba navodnjavanja u Lici
Željko Župan: Uloga Centra za krš u razvoju identiteta Like
ETNOLOŠKI, VJERSKI I JEZIČNI ASPEKTI LIČKOG IDENTITETA
I. ETNOLOŠKE I ANTROPOLOŠKE TEME
Milana Černelić: Slijedom bunjevačkih elemenata u svadbenim običajima Like
Ivan Markešić: Značenje religijsko-magijskog djelovanja u svakodnevnom životu ljudi: primjeri iz ličkih sela Kompolja i Ivčević Kose
Dragutin Perković: Narodno blago brinjskog kraja
II. CRKVA I IDENTITET LIKE
Robert Holjevac: Senj u doba biskupstva Markantuna de Dominisa s posebnim osvrtom na uskočke prilike i ličko zaleđe kroz dijalog signora Giovanija i signora Antonija
Franjo Emanuel Hoško: Priručnici pučkih misija karlobaških kapucina i riječkih isusovaca za Liku u 18. stoljeću
Maja Rupnik-Matasović: Nevolje s Bunjevcima: narod Senjsko-modruške biskupije polovicom 18. stoljeća sa stajališta svećenika
Marjan Ninčević: Mogućnost odgoja za socijalni angažman na području Like prema socijalnom nauku Crkve
III. JEZIK I KNJIŽEVNOST
Marko Samardžija: Šime Starčević kao suradnik Zore dalmatinske
Dean Slavić: Ironija, satira i biblijski simboli u Starčevićevoj knjizi Pisma Magjarolacah
Milan Kranjčević: Položaj gacke čakavštine u odnosu na čakavsko narječje
KULTUROLOŠKI ASPEKTI LIČKOG IDENTITETA
I. SPOMENICI I STARINE
Diana Vukičević-Samadžija: Srednjovjekovni spomenici Like u povijesno-umjetničkoj historiografiji
Ivan Mirnik: Nacrt numizmatičke topografije Like
Radomir Jurić: Arheološka istraživanja katedrale sv. Jakova u Krbavi (Udbini, 2000.-2007.)
II. FRAGMENTI IDENTITETA LIKE
Vesna Grahovac-Pražić i Sanja Vrcić-Mataija: Stare gospićke razglednice
Ana Tomljenović: Lička glasila (1886.-2006.) i njihov doprinos kulturnom identitetu Like
Blaženka Ljubović: Kulturno-povijesna i gospodarska obilježja identiteta primorsko-ličkih Bunjevaca (sličnost i razlike)
Ivica Mataija: Vojnik: važna sastavnica ličkog identiteta
Enver Ljubović: Ličko plemstvo i njegovo heraldičko znakovlje kao činjenice kulturnog naslijeđa i identiteta
III. PAMĆENJA I SJEĆANJA
Jasna Ćurković: Izgradnja identiteta na temelju pamćenja i zaborav
Boško Varićak-Keranović: Pisani kamen – najstariji vodnogospodarski zapis
Drago Župarić-Iljić i Andrija Matijević: “Rođen sam gdje se sije rđa, a junaci niču” (relevantnost biografije Marijana Matijevića u raspravi o višestrukim identitetima Like)
Popis autorâ

 


 
Knjiga 36.

SIGURNOST I OBRANA REPUBLIKE HRVATSKE U EUROATLANTSKOM KONTEKSTU
Uredili: Tomislav Smerić i Gabrijela Sabol; Biblioteka Zbornici – Knjiga 36. – Str. 447.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2009.

SADRŽAJ

Omot / Impresum / Sadržaj
Uvodna napomena
I. SUVREMENI SIGURNOSNI I OBRAMBENI KONCEPTI U EUROPI
Dario Matika, Armano Srbljinović: Nacionalna sigurnost i obrana Republike Hrvatske u euroatlantskom kontekstu
Sandro Knezović, Iva Kornfein: Europska Unija kao globalni čimbenik sigurnosti i važnost stabilnosti jugoistočne Europe
Marinko Lozančić: Sigurnosni izazovi za Republiku Hrvatsku u euroatlantskom geostrategijskom kontekstu
Stjepan Domjančić: Strateška razvojna vizija obrambenog sustava: konceptualizacija u hrvatskim uvjetima
Josip Esterajher: Globalne prijetnje i promjene odnosa moći
Mirko Bilandžić: Terorizam kao (ne)efikasna strategija: iskustva za Hrvatsku kao članicu Antiterorističke koalicije i Odbora za protuterorizam VS UN-a
Marijan Barić: Promjene u protuterorističkim mjerama Europske Unije nakon terorističkog napada 11. rujna 2001., te primjer Velike Britanije, Njemačke i Francuske
Marko Vučak, Anto Zelić: Suvremeni pristupi kriznom upravljanju
Tomo Radičević: Hrvatsko djelovanje u NATO-u – strateški sigurnosni aspekti
Ines Sabotič: Pogled na Republiku Hrvatsku kroz on-line dokumente NATO-a od 1991. do 2008. godine
Marinko Ogorec: Hrvatska vojna diplomacija u sustavu kolektivne sigurnosti
Dražen Živić: Demografski resursi kao čimbenik nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske
Nenad Pokos, Roko Mišetić: Temeljni demografski pokazatelji hrvatskoga pograničnog pojasa
II. ORUŽANE SNAGE I DRUŠTVO NA POČETKU 21. STOLJEĆA
Boris Mlačić, Roko Mišetić: Analiza sadržaja hrvatskoga tiska o Hrvatskoj vojsci 1991.–2006.: deskriptivni i evaluativni aspekti
Darko Marinac: Oružane snage i mediji
Ivana Ferić, Tomislav Smerić: Ponos na oružane snage kao element konfiguracije nacionalnog ponosa
Petra Rodik, Renata Franc, Ines Sučić: Ratnička i mirotvorna uloga kao aspekti identiteta časnika OS RH
Željko Heimer: Tipizacija ratnih zastava postrojbi kao temelj za proučavanje identiteta Oružanih snaga Republike Hrvatske
Vladislav Hinšt: PPBS kao okvir uspostavljanja demokratskog nadzora oružanih snaga
Tomislav Smerić, Gabrijela Sabol: Privatne vojne kompanije – vojno poduzetništvo na početku dvadeset prvog stoljeća
Sažetci
Summaries
Bilješke o autorima

 


 
Knjiga 35.

DEMOGRAFSKI KONTEKST I SOCIOKULTURNE POSLJEDICE HRVATSKOGA DOMOVINSKOG RATA
Urednici: Dražen Živić, Ivana Žebec; Biblioteka Zbornici, knj. 35. – Str. – 284.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Vukovar, Zagreb – Vukovar, 2009.

SADRŽAJ

Omot / Impresum / Sadržaj
Predgovor
I. DEMOGRAFSKI KONTEKST I POSLJEDICE HRVATSKOGA DOMOVINSKOG RATA
Nenad Pokos: Demografske promjene na bivšim okupiranim područjima Republike Hrvatske izmedu 1991. i 2001. godine
Ivan Grujić, Višnja Bilić: Zatočeni, nestali i masovne grobnice: žrtve i dokazi zločina
Višnja Mišin: Zločin i zločinci
Dražen Švagelj, Krunoslav Šarić: Poginuli tijekom Domovinskog rata evidentirani na Odjelu za patologiju Medicinskog centra Vinkovci (od 2. svibnja 1991. do 15. svibnja 1992.)
Ivo Turk: Promjene u narodnosnom sastavu stanovništva Karlovačke županije (1991. – 2001.)
Dražen Živić: Demografski kontekst srbijanske oružane agresije na hrvatsko Podunavlje
Mario Kevo: Izravni demografiki gubici Brodsko-posavske županije (1991. – 2001.): odabrani aspekti
II. SOCIOKULTURNI KONTEKST I POSLJEDICE HRVATSKOGA DOMOVINSKOG RATA
Josipa Maras Kraljević: Arhivsko gradivo o Vukovaru u Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata
Rebeka Mesarić Žabčić: Posljedice Domovinskog rata: primjer Dubrovačko-neretvanske županije
Sandra Cvikić: Nacionalizam i hrvatski nacionalni identitet u Vukovaru – teorijski aspekt
Antun Šundalić: Globalna međuovisnost kao okvir hrvatskog kretanja od “zajednice” prema “društvu”: primjer istočne Hrvatske
Dragutin Babić: Socijalna integracija i sjećanje ratnih migranata (Hrvata i Srba) u poslijeratnom razdoblju
Sanja Špoljar Vržina: Hrvatski domovinski rat i prakse posramljivanja – antropološki osvrt
Sažetci
Životopisi

 


Knjiga 34. → Knjiga 37.


 
Knjiga 33.

VUKOVAR – HRVATSKA BAŠTINA I PERSPEKTIVE RAZVOJA
Urednici: Dražen Živić, Ivana Žebec; Biblioteka Zbornici – knj. 33. – Str. 586.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Vukovar, Zagreb – Vukovar, 2007.

SADRŽAJ

Omot / Impresum / Sadržaj
Uvodna riječ
I. VUKOVAR U DOMOVINSKOM RATU
Zvonimir Šeparović: Hrvatska žrtva i haški sudovi
Fra Zlatko Špehar: Moralno-etička odgovornost srpske agresije na Vukovar 1991.
Marinko Lozančić: Strategijski kontekst obrane Vukovara
Stjepan Sučić, Dražen Živić: Značenje Vukovarske bitke u stvaranju i obrani hrvatske države
Danijel Labaš: Odgovornost novinara u ratu – izvještavanje talijanskog tiska o padu Vukovara
Hrvoje Kačić: Moraju se poštovati žrtve podnesene u obrani domovine od agresije
Bruna Esih: Europski sigurnosni mehanizmi i vukovarska (po)ratna stvarnost
Sanja Špoljar Vržina: Prilog antropologijskih promišljanja – identiteti Vukovara iz očišta domaćih i svjetskih eksperata savjesti i morala
Vine Mihaljević: Religija u izgradnji mira, dijaloga i (ne)tolerancije
Božo Skoko, Dragan Bagić: Image Vukovara u hrvatskoj javnosti – 15 godina nakon stradanja
II. POVIJESNA, GEOGRAFSKA I GOSPODARSKA BAŠTINA VUKOVARA
Vladimir Geiger: Žrtvoslov vukovarskih Nijemaca (Drugi svjetski rat i poraće)
Ljiljana Dobrovšak: Židovi u Vukovaru i okolici
Krešimir Bušić: Hrvatsko-srpski odnosi u Vukovaru i okolici od 1918. do 1941. godine
Fra Vatroslav Frkin: Knjižnica Franjevačkog samostana u Vukovaru
Ante Grubišić: Atlas vukovarskog vlastelinstva iz 1733. godine
Ivo Turk: Prometno-geografske značajke kao funkcija razvoja Vukovara i vukovarskog kraja
Mirela Slukan Altić: Kanal Dunav-Sava kao razvojni čimbenik grada Vukovara: povijesni razvoj jednog projekta (u povodu 270. obljetnice prve ideje o gradnji kanala)
Rebeka Mesarić Žabčić, Jadranka Galiot Kovačić: Opća slika naselja Čakovci s kratkim osvrtom na povijesni pregled naselja, geografska obilježja, stanovništvo i tradicijsku arhitekturu
III. KULTURNO-SPOMENIČKA BAŠTINA VUKOVARA
Dragan Damjanović: Mala sinagoga – kalvinska crkva u Vukovaru
Tatjana Đuranec: Kapela Sv. Roka u Vukovaru – istraživanje i obnova
Zlatko Karač: Kapela Čudotvorne Gospe od hrasta u Vukovaru – istraživanje i obnova
Štefica Šarčević: Napokon Matica hrvatska i u Vukovaru
IV. DEMOGRAFSKE, DRUŠTVENE, GOSPODARSKE I IDENTITETSKE PERSPEKTIVE VUKOVARA
Dražen Živić: Demografski resursi društveno-gospodarskog razvitka Vukovara
Sandra Cvikić: Razvojne perspektive Vukovarsko-srijemske županije u okviru regionalne politike Europske Unije
Antun Šundalić: Vukovar danas: od identiteta opstanka prema identitetu razvoja
Sažeci
Životopisi autora

 


 
Knjiga 32.

MOZAK I UM – TRAJNI IZAZOV ČOVJEKU
Urednici: Mislav-Stjepan Žebec, Gabrijela Sabol, Marija Šakić, Marina Kotrla Topić; Biblioteka Zbornici – knj. 32.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2006.
– Str. 300.

SADRŽAJ

Omot / Impresum / Sadržaj
Uvod
I. NOVE TEMELJNE SPOZNAJE O MOZGU I UMU I NJIHOV UTJECAJ NA ZNANOST I DRUŠTVO
Ivica Kostović: Mogući društveni utjecaji na biologiju mozga. Uvodno izlaganje nositelja hrvatske inicijative Tjedna mozga
Miloš Judaš: Iz Desetljeća mozga u Stoljeće uma
Selma Supek: Metode za funkcionalno oslikavanje mozga čine um vidljivim
Melita Kovačević: Neurolingvistika kao poveznica mozga i uma: Teorija, istraživanja i primjena
Marijan Palmović: Je li jezik urođen?
Asmir Gračanin, Igor Kardum: Primarne emocije kao modularni mehanizmi ljudskog uma
Pavle Valerjev: Povijest i perspektiva razvoja umjetne inteligencije u istraživanju uma
Davor Pećnjak: Ljudski um, ljudski mozak i praktičnost
Veljko Jovanović, Vladimir Ivković, Tomislav Janović, Damir Nazor: Mozak, kompleksni sustavi i ljudske zajednice – suvremena antropološka perspektiva
II. SUVREMENE SPOZNAJE O KLINIČKIM I OBRAZOVNIM VIDOVIMA “FUNKCIONIRANJA” ČOVJEKOVA MOZGA I UMA
Josip Hrgović: Mentalno zdravlje u zdravome društvu: Osnovne pretpostavke sociologije mentalnoga zdravlja
Meri Tadinac: Biopsihosocijalne odrednice bolesti i zdravlja
Slavko Sakoman: Mozak, ovisnost i društvo
Ljiljana Pačić-Turk: Perspektive kliničke neuropsihologije
Iva Prvčić: Emocionalna trauma kod djece, društvo i neuroznanost
Dubravka Miljković: Obrazovanje s mozgom na umu
Jasna Cvetković-Lay: Odnos prema djeci s visokim sposobnostima u zemljama EU – stvarnost hrvatskih stremljenja
III. HUMANI PODSJETNIK: KRATKI PRIKAZ RADA UDRUGA KOJE SE BAVE OSOBAMA S POTEŠKOĆAMA NEURALNOG PORIJEKLA
Žarko Bakran: Udruga za pomoć osobama s traumatskom ozljedom mozga “Glava gore”
Zvjezdana Delić: Osvrt na probleme osoba s cerebralnom i dječjom paralizom te njihovih obitelji
Vesna Budak: Sustav skrbi za djecu s neurološkim oštećenjima – želje i potrebe roditelja
Sažetak tekstova na hrvatskome jeziku
Abstracts
Bilješke o autorima

 


 
Knjiga 31.

KUĆA POKRAJ MORA – POVREMENO STANOVANJE NA HRVATSKOJ OBALI
Urednici: Ivan Rogić, Anka Mišetić, Ratimir Zimmerman; Biblioteka Zbornici – knj. 31. – Str. 544.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2006.

SADRŽAJ

Omot / Impresum / Sadržaj
Uvodna riječ
I. SASTAVNICE POVREMENOG STANOVANJA
Ivan Rogić, Ratimir Zimmermann: Napušteni stanovi
Anka Mišetić, Ratimir Zimmermann: Privremeno nenastanjeni stanovi
Anka Mišetić, Ratimir Zimmermann: Stanovi u kojima se isključivo obavlja djelatnost
Ivan Rogić, Ratimir Zimmermann: Stanovi za odmor / Karte: 1-8; 9-16
II. PREMA ANALIZI STANOVA I KUĆA ZA ODMOR
Ivan Rogić: Odnos spram kuće za odmor u Hrvatskoj u strategiji urbanizacije 1945.-2005.
Anka Mišetić, Ratimir Zimmermann: Analiza komunalne opremljenosti stanova za odmor
Antun Paunović: Osvrt na tehničku i društvenu infrastrukturu u kućama/stanovima za povremeno stanovanje
Ivan Rogić: Tipologija naselja i kuća za odmor
Roko Mišetić: Neka sociodemografska obilježja stanovništva obalnih naselja
III. STAVOVI SPRAM KUĆA I STANOVA ZA ODMOR
Metodološke napomene
Ivan Rogić: Stavovi stalnih stanovnika
Geran-Marko Miletić: Stavovi povremenih stanovnika
Geran-Marko Miletić, Anka Mišetić: Zašto imati drugu kuću? Analiza motivacije na primjeru vlasnika kuća za odmor na hrvatskoj obali
Anka Mišetić: Usporedba stavova stalnih i povremenih stanovnika
Ivan Rogić: Stavovi dužnosnika lokalne samouprave
Anka Mišetić: Stavovi mladih o povremenom stanovanju: analiza eseja srednjoškolaca
Ivan Rogić: Osnovni rezultati anketiranja stručnjaka
Geran-Marko Miletić: Stavovi lokalne javnosti o nekim socijalno-ekologijskim posljedicama izgradnje stanova za odmor na otoku Viru
Anka Mišetić: Koncept povezanosti s mjestom i sekundarno stanovanje
IV. POLAZNA GOSPODARSKA PITANJA
Đuro Njavro: Gospodarski aspekti gradnje kuća za odmor
Antun Paunović: Uloga turističkih subjekata u izgradnji struktura za povremeno stanovanje (hoteli, marine, kampovi)
Ivan Rogić, Geran-Marko Miletić: O vlasnicima
V. ZAKLJUČCI I PREPORUKE
Ivan Rogić, Anka Mišetić, Ratimir Zimmermann: Zaključci i preporuke
Ivan Rogić, Anka Mišetić, Ratimir Zimmermann: Conclusions and recommendations
Literatura i izvori
Bilješka o autorima
DODATAK 1
Fotodokumentacija uz poglavlje “Tipologija naselja i kuća za odmor”
Anketni upitnici
DODATAK 2 (CD)
I. Tablični pregled rezultata anketiranja
II. Osnovni statistički podatci o stambenim jedinicama
III. Osnovna obilježja stambenog fonda Republike Hrvatske
IV. Jadransko obalno područje
V. Dokumentacija o stavovima stručnjaka


 

 
Knjiga 30.

KAKO ŽIVE HRVATSKI ROMI – HOW DO CROATIAN ROMA LIVE
Urednica: Maja Štambuk; Biblioteka Zbornici – Knjiga 30. – Str. 1-232 + 469-526.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2005.

SADRŽAJ

Omot / Impresum / Sadržaj / Puni tekst knjige: hrvatski; hrvatski i engleski
Napomena
Maja Štambuk: Naseliti se i ostati svoj
Maja Štambuk: Metodološke napomene
Nenad Pokos: Demografska analiza Roma na temelju statističkih podataka
Popisno kretanje broja Roma / Romi po županijama / Romi po naseljima / Romska kućanstva / Romi po spolu i starosti / Žensko stanovništvo romske narodnosti prema broju živorođene djece / Romi prema bračnom stanju / Migracijska obilježja Roma / Obrazovna struktura Roma / Romi po djelatnosti / Stanovi u kojima žive Romi / Zaključak
Ivan Rogić: Neke socijalnoekologijske odrednice romskih naselja
Priručna tipologija / Veličina / Infrastruktura u romskim naseobinama / Predodžba o poželjnom naselju / Tko je naseobina?
Maja Štambuk: Obilježja romskih obitelji – kućanstava
Uvod / Veličina kućanstava / Kvalitativan sastav kućanstava / Sastav kućanstava po spolu / Sastav kućanstava po starosti / Sociogospodarska obilježja romskih kućanstava: Aktivni članovi; Uzdržavani članovi / Sastav kućanstava po školskoj naobrazbi / Etnički sastav kućanstava / Vjeroispovijed članova kućanstava / Poznavanje romskoga i hrvatskoga jezika članova kućanstava / Autohtonost članova kućanstava
Anka Mišetić: Sociokulturna obilježja romskoga stanovništva
Uvod / Sastavnice romskog identiteta / Osobno iskustvo društvenoga položaja: jesu li Romi poštovani? / Osvrt na vrijednosti / Način života / Zaključak
Zoran Šućur: Siromaštvo kao sastavnica sociokulturnog identiteta Roma
Objektivni i subjektivni pokazatelji romskoga siromaštva / Romi i “kultura siromaštva” / Uzroci romskoga siromaštva: Romska etnoekonomija, izvori prihoda i promjene na tržištu rada / Romi kao “potklasa” / Je li moguć bijeg iz začaranoga kruga siromaštva?
Geran – Marko Miletić: Uvjeti stanovanja i stambene aspiracije Roma
Uvod / Obilježja stambenoga fonda / Stambeni uvjeti u percepciji anketiranih stanovnika / Stambene aspiracije ispitanika / Zaključne napomene
Neven Hrvatić: Obrazovanje Roma u Hrvatskoj: pretpostavka za bolju kvalitetu života?
Polazišta / Romi kao nomadski narod – socijalna struktura i oblici stanovanja / Položaj, način života i stanovanja Roma u Hrvatskoj i odnos prema odgoju i obrazovanju – rezultati istraživanja: Poznavanje hrvatskoga jezika i romskih dijalekata; Najveći problemi kućanstva i naselja; Socijalna distanca / Obrazovanje Roma u Hrvatskoj – pretpostavka za bolju kvalitetu života? / Zaključak
Lynette Šikić-Mićanović: Romkinje i uvjeti njihova života
Uvod / Romkinje / Istraživanje s Romkinjama / Romkinje i uvjeti njihova života / Zaključni komentari / Preporuke
Maja Štambuk i suradnici: Zaključci i preporuke
LITERATURA
TABLIČNI PREGLED REZULTATA ANKETNOG ISTRAŽIVANJA
BILJEŠKE O AUTORIMA

>>> Puni tekst knjige: hrvatski; hrvatski i engleski

 


 
Book 30.

HOW DO CROATIAN ROMA LIVE
Editor: Maja Štambuk; Biblioteka Zbornici – Book 30. – pp. 233 – 526
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2005.

SADRŽAJ

Omot / Impresum / Sadržaj / Puni tekst knjige: engleski; hrvatski i engleski
Napomena
Maja Štambuk: Settle and remain Romani
Maja Štambuk: Methodological remarks
Nenad Pokos: A demographic analysis of the Roma based on the Central Bureau of Statistics data
Census changes in the number of Roma / The Roma in Counties / The Roma in settlements / Romani households / The Roma by sex and age / Female Romani population by number of live-born children / The Roma according to marital status / Migratory features of the Roma / The educational structure of the Roma / The Roma and employment / Dwellings in which the Roma live / Conclusion
Ivan Rogić: Some socio-ecological determinants of Romani settlements
A useful typology / Size / Infrastructure in Romani settlements / Ideas about desirable settlements / Who is the settlement?
Maja Štambuk: The features of Romani families – households
Introduction / Size of householdsComposition of households / Composition of households by sex / Composition of households by age / The socio-economic features of Romani households: Active members; Dependent members / Composition of households by educational attainment / Ethnic composition of the households / Religion of household members / Knowledge of Romani and Croatian languages among household members / The autochthony of household members
Anka Mišetić: The socio-cultural features of the Romani population
Introduction / The components of Romani identity / Personal experiences of social status: Are the Roma respected? / Review of values / Way of life / Conclusion
Zoran Šućur: Poverty as a component of the socio-cultural identity of the Roma
The objective and subjective indicators of Romani poverty / The Roma and the “culture of poverty” / The causes of Romani poverty: Romani ethno economy, sources of income and changes in the labour market / The Roma as an “underclass” / Is it possible to break out of the “vicious circle” of poverty?
Geran – Marko Miletić: Housing conditions and residential aspirations of the Roma
Introduction / Features of housing / Perception of housing conditions among respondents / The residential aspirations of the respondents / Concluding remarks
Neven Hrvatić: The education of the Roma in Croatia: Prerequisites for a better quality of life?
Introduction / The Roma as a nomadic people – social structure and forms of housing / The status, lifestyle and housing of the Roma in Croatia and the relation towards education – research results: Knowledge of the Croatian language and Romani dialects; The biggest problems of the household and settlement; Social distance / The education of the Roma in Croatia: Prerequisites for a better quality of life? / Conclusion
Lynette Šikić-Mićanović: Romani women and their living conditions
Introduction / Romani women / Research with Romani women / Romani women and their living conditions / Concluding remarks / Recommendations
Maja Štambuk and collaborators: Conclusions and recommendations
REFERENCES
REVIEW OF TABLES WITH SURVEY RESEARCH RESULTS
NOTES ON AUTHORS
>>> Puni tekst knjige: engleski; hrvatski i engleski

 


 
Knjiga 29.

MENADŽERSKO-PODUZETNIČKA ELITA I MODERNIZACIJA: RAZVOJNA ILI RENTIJERSKA ELITA?
Urednik: Drago Čengić; Biblioteka Zbornici – Knjiga 29. – Str. 300.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2005.

SADRŽAJ

Omot / Impresum / Sadržaj / Puni tekst knjige
Drago Čengić: Uvodna riječ
Drago Čengić: Menadžerska elita i modernizacija: neka temeljna pitanja
Drago Čengić: Menadžeri i vlasnici: modernizacijski potencijal, vlasnički status i strategije rasta poduzeća
Saša Poljanec-Borić: Menadžersko-poduzetnička konkurentnost u tranzicijskim dijelovima globalne ekonomije: teorijski okvir i empirijski uvid
Goran Milas: Stilovi vođenja hrvatskih menadžera: tipološki pristup
Tomislav Smerić: Menadžersko-poduzetnička elita – zadovoljstvo poslom i procjene važnosti aspekata posla
Vojmir Franičević: Poduzetništvo i ekonomski rast u hrvatskom postsocijalističkom kontekstu
Gordan Družić: Ekonomska politika i razvojni potencijal hrvatskoga poduzetništva
PRILOZI
SAŽETCI
SUMMARIES
BILJEŠKE O AUTORIMA
>>> Puni tekst knjige

 


 
Knjiga 28.

STANOVNIŠTVO HRVATSKE – DOSADAŠNJI RAZVOJ I PRESPEKTIVE
Uredili: Dražen Živić, Nenad Pokos i Anka Mišetić; Biblioteka Zbornici – Knjiga 28. – Str. 416.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2005.

SADRŽAJ

Omot / Impresum / Sadržaj / Puni tekst knjige
Uvodna riječ
Alica Wertheimer-Baletić: Determinante reprodukcije stanovništva Hrvatske u drugoj polovici 20. stoljeća
Agneza Szabo: Uzroci depopulacije u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji krajem 19. i na početku 20. stoljeća
Ivan Čizmić, Dražen Živić: Vanjske migracije stanovništva Hrvatske – kritički osvrt
Dražen Živić: Izravni i migracijski demografski gubitci tijekom srbijanske oružane agresije na Hrvatsku
Vlado Puljiz: Demografske promjene i socijalna politika
Anđelko Akrap: Činitelji kretanja broja sklopljenih brakova u Hrvatskoj od 1961. do 2002. godine
Nenad Pokos: Glavne značajke obrazovne strukture stanovništva Hrvatske
Gordan Črpić: Obrisi hrvatske demografske implozije
Ivo Nejašmić: Demografske dinamičko-strukturne značajke gradskih i ostalih naselja Republike Hrvatske (1991. – 2001.)
Ksenija Bašić: Depopulacija u gradskoj regiji Zagreba
Ivan Lajić, Roko Mišetić: Fertilitet, natalitet i ukupno kretanje stanovništva otoka između 1981. i 2001. godine
Rebeka Mesarić-Žabčić: Suvremene značajke demografskog razvoja u Međimurskoj županiji
Maja Štambuk, Anka Mišetić: Demografski kapital hrvatske periferije: nekoliko indikatora
Jasna Čapo Žmegač: Trajna privremenost u Njemačkoj i povratak hrvatskih ekonomskih migranata
Vladimir Geiger: Nijemci u Hrvatskoj (od srednjega vijeka do naših dana)
Dragutin Babić: Suživot na prostorima od posebne državne skrbi – (re)konstrukcija ili segregacija?
Snježana Mrđen: Projekcije stanovništva Hrvatske do 2031. godine
Marinko Grizelj: Projekcije stanovništva Republike Hrvatske do kraja stoljeća
Marijan Križić: Demografska politika u Hrvatskoj u uvjetima suvremenih demografskih kretanja
SAŽETCI
ABSTRACTS
BILJEŠKE O AUTORIMA
ABOUT THE AUTHORS
>>> Puni tekst knjige

 


 
Knjiga 27.

TRANSITION COUNTRIES IN THE KNOWLEDGE SOCIETY: SOCIOECONOMIC ANALYSIS
Editors: Jadranka Švarc, Jasminka Lažnjak, Željka Šporer and Darko Polšek; Biblioteka Zbornici – Book 27. – S. 500.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2004.

SADRŽAJ

Omot / Impresum / Sadržaj / Puni tekst knjige
Foreword
INTRODUCTION
Jadranka Švarc and Jasminka Lažnjak: Knowledge-Based Economy and Knowledge Society: Some Starting Points
I. THE TRIPLE HELIX AS A NATIONAL INNOVATION SYSTEM
Henry Etzkowitz: Learning from Transition: The Triple Helix as an Innovation System
Franc Mali: The Need to Accommodate the National Innovation Systems of Small Transitional Countries to the Main Principles of New European Research Area
II. POTENTIALS AND OBSTACLES FOR KNOWLEDGE-BASED ECONOMY IN CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES
Slavo Radošević: (Mis)match Between Demand and Supply for Technology: Innovation, R&D and Growth Issues in Countries of Central and Eastern Europe
Devrim Göktepe: A Network Perspective on EU Enlargement: The Analysis of Six-European National Innovation Programs and Implications for Transition Economies
Željka Šporer: Knowledge-Based Economy and Social Capital in Central and Eastern European Countries
III. TOWARDS KNOWLEDGE-BASED ECONOMY: CASE STUDIES
Jadranka Švarc and Jasminka Lažnjak: Why Haven’t the EU Accession Countries Yet Accessed Knowledge-Based Society: What Can Social Sciences do About It? The Case of Croatia
Vesna Andrijević-Matovac: Croatian National Innovation System: How to Create and Transfer Knowledge and Technology
Maja Bučar: Slovenia’s Potential for Knowledge-Based Economy with Focus on R&D and Innovation Policy
Mira Krneta and Anči Leburić: The Application of Triple-Helix Model in Agricultural Sector of Croatia
IV. THE ROLE OF INNOVATION, TECHNOLOGY AND ORGANISATIONAL CHANGE IN ECONOMIC GROWTH
Sonja Radas: Industry-Science Collaboration in Croatia: Firm’s Perspective
Sanja Tišma, Krešimir Jurlin and Anamaria Pisarović: The Role of Research and Development in Enhancing Croatian Competitiveness
Ilian Petkov Iliev and Domagoj Račić: Venture Capital Firms as Production Network Participants in Transition Economies
Marina Dabić: Technological Management: Expanding the Perspective for Croatia
Jonathan Cooper: From the Lab to the Customers: How to Turn Innovations into Products and Profit
V. EDUCATION, VALUES AND ETHICS FOR THE KNOWLEDGE-BASED SOCIETY
Denisa Krbec: “Europeanization” of Education: Challenges for Accession Countries
Katarina Prpić: Generational Differences in Researchers’ Professional Ethics: An Empirical Comparison
Matko Meštrović: Intangibles’ Value – A Challenge to Political Economy of Information
ANEXES
Emira Bečić: Croatian S&T Potentials: Some Comparative Facts and Figures
Legal Framework for Innovation Policy of the Ministry of Science and Technology of the Republic of Croatia: Selected Documents
Croatian Program for Innovative Technological Development
Directives for the Implementation of the HITRA Program Involving the Potential for National Scientific Research
ABSTRACTS
>>> Puni tekst knjige

 


 

 
Knjiga 26.

IDENTITET ISTRE – ISHODIŠTA I PERSPEKTIVE
Urednici: Marino Manin, Ljiljana Dobrovšak, Gordan Črpić, Robert Blagoni; Biblioteka Zbornici – knj. 26. . – Str. 584.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2006.

SADRŽAJ

Omot / Impresum / Sadržaj
Uvodna riječ
POVIJESNI ASPEKTI IDENTITETA ISTRE
I. SREDNJI I NOVI VIJEK
Miroslav Bertoša: U znaku plurala. Višebrojni i višeslojni identiteti istarski (Kroki ranoga novovjekovlja: XVI.-XVIII. stoljeća)
Mile Bogović: Glagoljaštvo kao identifikacijski čimbenik istarskih Hrvata
Ivan Jurković: Hrvatski identitet plemstva austrijskog dijela Istre krajem XV. i tijekom XVI. stoljeća
Lovorka Čoralić: Istrani u Mlecima (XV.-XVIII. st.): obilježja, prepoznatljivosti i identiteti
Slaven Bertoša: Povijesna antroponimija i toponimija Barbanštine i Rakaljštine početkom XIX. stoljeća
II. DEVETNAESTO I DVADESETO STOLJEĆE
Antonio Miculian: “Il diritto di nazionalita’in Istria e nel litorale austriaco dalla seconda meta’ del XIX agli inizi del XX secolo”
Nevio Šetić: O nacionalnom identitetu Istre u XX. stoljeću
Darko Dukovski: Istra XX. stoljeća (1900.-1950.): promjene identitetâ (socijalni i gospodarski uzroci)
Željko Klaić: Matko Laginja i političko-gospodarski problemi Istre u XX. stoljeću
III. DRUGI SVJETSKI RAT I PORAĆE
Mario Jareb: Istra u medijima, promidžbi i publicistici Ustaško-domobranskog pokreta i Nezavisne Države Hrvatske od kraja dvadesetih godina do 1945. godine
Marino Manin: O ljudskim gubicima Istre u Drugom svetskom ratu i poraću
Berislav Jandrić: Komunistička partija Hrvatske u Istri tijekom prvih godina nakon završetka Drugog svjetskog rata
Milan Rakovac: Kultura opstanka
DRUŠTVENI I KULTURNI ASPEKTI IDENTITETA ISTRE
I. CRKVA I IDENTITET ISTRE
Franjo Emanuel Hoško: Identitet istarskog svećenika kao čimbenik identiteta Istre prema romanu Šime Sironića “Teški dani” (1961.)
Stanko Josip Škunca: Redovništvo u Crkvi Istre
Ljudevit Anton Maračić: Uloga istarskih franjevaca u reformaciji i protureformaciji
Stipan Trogrlić: Katolička crkva i diplomatsko-politička borba za priključenje Istre Hrvatskoj (1945.-1947.)
Željko Boneta: Modernizacija i religioznost u Istri
II. DEMOGRAFSKI ASPEKTI IDENTITETA
Nenad Pokos, Dražen Živić: Suvremena demografska slika Istre
Mario Sošić: Komparativna analiza nacionalne komponente popisa stanovništva 2001. godine u Istri
III. POLITIČKI, JEZIČNI, KULTURNI I SOCIJALNI ASPEKTI IDENTITETA ISTRE
Sandi Blagonić: “Ne budimo ovce, glasajmo za kozu”: aktualizirana povijest i simboli u procesu objektiviranja identiteta
Robert Blagoni: Istra u zrcalu povijesnih smjeranja identitet i strategije tumačenja odnosa čovjeka, jezika i svijeta
Boris Biletić: Prijelomnice povijesti hrvatske Istre u književnu djelu Zvane Črnje
Vlado Šakić, Renata Franc, Ines Ivičić: Psihosocijalna analiza nekih sastavnica socijalnog identiteta građana Istre
Jakov Jelinčić: Matične knjige umrlih važan izvor za povijest zdravstva (Primjer matičnih knjiga umrlih župe Vodnjan od 1815. do 1893.)
Olivera Petrak, Mladen Havelk, Jasminka Despot-Lučanin: Uloga lokalne zajednice u skrbi za starije osobe – neka obilježja starijeg stanovništva Istre i usporedba s drugim područjima u Hrvatskoj
Autori tekstova u Zborniku

 


Knjiga 25. → Knjiga 32.

 


 
Knjiga 24.

VUKOVAR ’91: MEĐUNARODNI ODJECI I ZNAČAJ
Uredili: Josip Jurčević, Dražen Živić i Bruna Esih; Biblioteka Zbornici – Knjiga 24. – Str. 234.
Izvorni tekst i prijevod tiskani u međusobno obratnim smjerovima.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2004.

SADRŽAJ

Omot / Impresum / Sadržaj / Puni tekst knjige
Uredničko slovo
I. U ZRCALU MEĐUNARODNOG PRAVA I SIGURNOSTI
Josip Jurčević: Vukovar ’91 – Međunarodno pravo i europska sigurnost
Paul Lemmens: Pravo na život i zabrana mučenja kao osnovne vrijednosti demokratskih društava u Europi
Josip Jurčević, Katica Ivanda: Vukovar ’91 – Ženevske konvencije i logoraška iskustva
II. MEĐUNARODNA PERCEPCIJA
Janusz Bugajski: Na prvoj crti bojišnice za nezavisnost – Hrvatska i Washington
Martin Bell: Razmatranja o Vukovaru
Ivan Čizmić: Vukovar ’91 u američkom, kanadskom i engleskom tisku
Dražen Živić: Vukovar ’91 u hrvatskom iseljeničkom tisku
III. PRINOSI OBJEKTIVNOJ SLICI
Zlatko Karač: Tragedija urbane baštine Vukovara. Razaranje hrvatskog i europskog identiteta grada 1991.
Ivan Rogić: Vukovar ’91 i praksa protudruštva
Miroslav Tuđman: Umreženo znanje: između kolektivnog zaborava i povijesnog pamćenja. Odgovornost informacijske znanosti za prikupljanje i obradu podataka i dokaza o logorima i ljudskim pravima u Europi na pragu 21. stoljeća
Luc Huyse: Žrtve
Goran Milas, Vlado Šakić: O čemu svjedoče zatočenici srbijanskih logora?
IV. ŽIVJETI SA ZLOM
Ante Vučković, Bože Vuleta: Vukovar u svjetlu opraštanja
BILJEŠKE O AUTORIMA
>>> Puni tekst knjige

 


 

 
Book 24.

VUKOVAR ’91: INTERNATIONAL ECHOES AND SIGNIFICANCE
Editors: Josip Jurčević, Dražen Živić and Bruna Esih; Biblioteka Zbornici – Book 24. – S. 250.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2004.

SADRŽAJ

Omot / Impresum / Sadržaj / Puni tekst knjige
A Word from the Editors
I. IN THE MIRROR OF INTERNATIONAL LAW AND SECURITY
Josip Jurčević: Vukovar ’91 – International Law and European Security
Paul Lemmens: A Right to Life and Prohibition of Torture as Basic Values in Democratic Societies in Europe
Josip Jurčević, Katica Ivanda: Vukovar ’91 – Geneva Conventions and Camp Experiences
II. INTERNATIONAL PERCEPTION
Janusz Bugajski: On the Front Line for Independence: Croatia and Washington
Martin Bell: Reflections on Vukovar ’91
Ivan Čizmić: Vukovar ’91 in American, Canadian and British Press
Dražen Živić: Vukovar ’91 in the Croatian Emigrant Press
III. CONTRIBUTION TO THE OBJECTIVE PICTURE
Zlatko Karač: The Tragedy of the Urban Heritage of Vukovar. Destruction of the Croatian and European Town Identity in 1991
Ivan Rogić: Vukovar ’91 and the Counter-Society Practice
Miroslav Tuđman: Network Knowledge: In Between the Collective Oblivion and Historical Memory
Luc Huyse: Victims
Goran Milas, Vlado Šakić: What are Detainees of Serbian Concentration Camps Testifying on?
IV. LIVING WITH EVIL
Ante Vučković, Bože Vuleta: Vukovar in the Light of Forgiveness
ABOUT THE AUTHORS
>>> Puni tekst knjige

 


 

 
Knjiga 23.

ŽIVJETI U ZAGREBU: PRINOSI SOCIOLOGIJSKOJ ANALIZI
Uredili: Anka Mišetić, Maja Štambuk i Ivan Rogić ; Biblioteka Zbornici – Knjiga 23. – Str. 260.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2004.

SADRŽAJ

Omot / Impresum / Sadržaj / Puni tekst knjige
Uvod
Ivan Rogić, Anka Mišetić, Maja Štambuk: Urbane aspiracije Zagrepčana
Ines Sabotič: Od stola do šanka: kratka povijest društvenosti u kavani i kafiću
Lynette Šikić-Mićanović: Djeca u susjedstvu: primjer jednoga novozagrebačkog naselja
Anka Mišetić: Tko je Zagreb meni: otkrivanje zagrebačkog identiteta u esejima gimnazijalaca
Anka Mišetić, Geran-Marko Miletić: Privrženost Zagrebu: “domaći” i “došljaci”
Maja Štambuk: Dva zavičaja: Zagrepčani podrijetlom iz Selaca
Benjamin Perasović: Reciklirano imanje – grupa Vukomerić
DODATCI
Tablični prikaz rezultata anketnog upitnika
Anketni upitnik: Urbane aspiracije građana Zagreba
Nacrt eseja za više razrede srednje škole
Upitnik za djecu
SAŽETCI
ABSTRACTS
BILJEŠKE O AUTORIMA
>>> Puni tekst knjige

 


 
Knjiga 22.

HRVATSKA HISTORIOGRAFIJA XX. STOLJEĆA: IZMEĐU ZNANSTVENIH PARADIGMI I IDEOLOŠKIH ZAHTJEVA
Uredili: Srećko Lipovčan i Ljiljana Dobrovšak; Biblioteka Zbornici – Knjiga 22. – Str. 370.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2005.

SADRŽAJ

Omot / Impresum / Sadržaj / Puni tekst knjige
Predgovor
Program znanstvenog skupa Annales Pilar 2002.
Josip Jurčević: Uzroci i posljedice ideologizacije hrvatske historiografije tijekom XX. stoljeća (Tehničkom omaškom otisnut tekst: Hrvatski domovinski rat i suvremeni hrvatski identitet)
Agneza Szabo: Problemi hrvatske historiografije u XX. stoljeću s posebnim osvrtom na terminologiju i školske udžbenike
Ante Birin: ldeološke politizacije i najnovija hrvatska historiografija (1989. – 2002.)
Ivo Goldstein: Od partijnosti u doba socijalizma do revizionizma devedesetih – Ima li građanska historiografija šansi?
Jure Krišlo: Ideologija/politika i historiografija: primjer Časopisa za suvremenu povijest (1969. – 1999.)
Miroslav Bertoša: Doba kliofobije: ideološke opsjene i osobna iskustva – Neke uspomene na historiografiju druge polovice prošloga stoljeća
RASPRAVA I. 12. prosinca 2002., 10.45 – 12.45 h
Srećko Lipovčan, Mario Strecha, Miroslav Bertoša, Josip Jurčević, Branka Boban, Vladimir Đuro Degan, Nedjeljko Kujundžić, Ivo Mažuran, Agneza Szabo, Robert Holjevac, Ivo Goldstein, Joseph Bombelles, Petar Korunić, Ivo Biondić
Zlatko Matijević: “Magnum Crimen” hrvatske histriografije – Hrvatski katolički pokret i stvaranje jugoslavenske države u interpretaciji Viktora Novaka
Srećko Lipovčan: “Beogradska komponenta” u postanku Jugoslavenske nacionalističke omladine – Dopuna nedovršenu opisu u sintezama hrvatske povijesti od Šišića do Pavličevića, 1920. – 2002.
Hrvoje Matković: Obilježja radova o Nezavisnoj Državi Hrvatskoj
Dragutin Pavličević: Problemi hrvatskih povijesnih sinteza XIX. i XX. stoljeća
Željko Holjevac: Šufflayevi eseji između znanosti i politike (Dr. Milan pl. Šufflay, Hrvatska u svijetlu svjetske historije i politike, Zagreb 1928.)
RASPRAVA II. 12. prosinca 2002., 15.00 – 16.30 h
Josip Jurčević, Mira Kolar Dimitrijević, Branka Boban, Zlatko Matijević, Joseph Bombelles, Ivo Biondić, Mario Strecha, Ivo Goldstein, Željko Holjevac, Dragutin Pavličević, Srećko Lipovčan, Vladimir Đuro Degan
Ante Stamać: Povijest hrvatske književnosti u XX. stoljeću
Mile Bogović: Glagoljica kao historiografski problem
Stjepan Ćosić: Historiografija o Dubrovniku: od ideološkog gradiva do interdisciplinarne otvorenosti
Petar Strčić: Hrvatska historiografija u Istri
Franjo Šanjek: Suvremena hrvatska crkvena historiografija između želja i stvarnosti (1941. – 2000.)
Ivan Čizmić: O literaturi i izvorima za istraživanje iseljavanja i iseljenika iz Hrvatske
Zlata Živaković-Kerže: Teme na nametnutom čekanju povijesne obrade – Neki primjeri iz gospodarske povijesti Slavonije, Srijema i Baranje
Mirela Slukan Altić: Kartografski izvori između povijesti i politike ili kako lagati kartama
RASPRAVA III. 13. prosinca 2002., 12.15 – 13.15 h
Zlatko Matijević, Vladimir Đuro Degan, Mirela Slukan Altić, Jure Krišto, Dalibor Brozović, Miljenko Baloković, Ivo Biondić, Ivo Goldstein, Ivan Čizmić, Mario Strecha, Vjera Lopina, Dragutin Pavličević, Mile Bogović, Stjepan Ćosić, Ivica Prlender, Srećko Lipovčan, Vlado Šakić
Sudionici – biobibliografski podaci
>>> Puni tekst knjige

 


 
Knjiga 21.

HRVATSKO DRUŠTVO DANAS: PSIHOSOCIJALNI PROCESI
Uredili: Ljiljana Kaliterna Lipovčan i Vlado Šakić; Biblioteka Zbornici – Knjiga 21. – Str. 188.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2004.

SADRŽAJ

Omot / Impresum / Sadržaj / Puni tekst knjige
Predgovor
Ante Fulgosi: Novi horizonti u psihologiji
Katica Lacković-Grgin: Stres uloga u različitim životnim razdobljima
Josip Obradović i Mira Čudina-Obradović: Bračna kvaliteta i bračno okruženje
Zora Raboteg-Šarić, Renata Franc i Andreja Brajša-Žganec: Roditeljski odgojni postupci i psihosocijalni razvoj adolescenata
Ljiljana Kaliterna Lipovčan: Psihosocijalne posljedice starenja
Predrag Zarevski: Uloga psihologa u katastrofama
Zoran Komar i Herman Vukušić: Posttraumatski stresni poremećaj u populaciji hrvatskih branitelja – precijenjen ili ignoriran problem?
Benjamin Perasović: Mistifikacije subkultura u javnosti
Goran Milas, Ivan Rimac i Stanko Rihtar: Odrednice i razlozi glasačkog opredjeljenja
Vesna Lamza Posavec: Neki metodologijski aspekti istraživanja javnoga mnijenja
Boris Mlačić: Globalno usporediva i kulturalno specifična istraživanja u psihologiji ličnosti – primjer leksičkoga pristupa
BILJEŠKE O AUTORIMA
>>> Puni tekst knjige

 


 
Knjiga 20.

IMMIGRANTS AND HOMELAND
Editors: Vlado Šakić, Howard Duncan, Marin Sopta; Biblioteka Zbornici – Book 20. – Str. 262.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2003.

SADRŽAJ

Omot / Impresum / Sadržaj / Puni tekst knjige
Editorial note
I. INTRODUCTORY REMARKS
Vlado Šakić: Overview on Contemporary Migration Processes
Demetrios G. Papademetriou: Dubrovnik Conference Paper
Marin Sopta: Return to the Homeland: the Building of a State
II. GLOBAL PERSPECTIVES
Irena Omelaniuk: The Socio-economic Effects of Diaspora Return. The IOM Experience
Peter Schatzer: Returning Home to Build the State
Rex Brynen: Diaspora Populations and Security Issues in Host Countries
III. NATIONAL PERSPECTIVES
CROATIA
Mate Meštrović: American Foreign Policy and the Croat Struggle for Freedom
Branko Salaj: Critical Reflections About Relations Between Homeland and Diaspora
Ivan Čizmić: Croatian Diaspora’s Representation in Parliament: Affirmative or Negative?
Stipe Hrkać: Financial Support from Diaspora
CANADA
Roy Norton: The Changing Faces of Canada: Newly-immigrated Ethnic Minorities and the Canadian Foreign Policy-making Process, 1984–1993
Daphne Winland: Session – Diasporic Influence on Host Country Domestic Political Activity: Croatians in Canada or Croatian-Canadians?
ISRAEL
Gustavo S. Mesch: Perceptions of Discrimination and the Voting Patterns of Immigrants from the FSU in Israel
Shmuel Adler: Training and Retraining Programs in Israel
MEXICO
Juan Hernández: Mexico’s Diaspora and its Democratic Transition
Mario Riestra Venegas: Migration and Development
Omar de la Torre, Julie Weise: The Financial Contribution of Mexico’s Diaspora and Relevant Government Policies
PORTUGAL
Fernando Nunes: Integration or Return? Towards an Effective Emigration Policy and Practice for a Neglected Diaspora: The Case of the Portuguese Emigrants
Howard Duncan: Closing Remarks
>>> Puni tekst knjige

 


 
Knjiga 19.

RAZVOJNE PERSPEKTIVE RURALNOGA SVIJETA SLAVONIJE I BARANJE
Uredili: Maja Štambuk i Antun Šundalić; Biblioteka Zbornici – Knjiga 19. – Str. 247.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2003.

SADRŽAJ

Omot / Impresum / Sadržaj / Puni tekst knjige
Uvod
I. SASTAVNICE IDENTITETA SLAVONIJE I BARANJE
Alica Wertheimer-Baletić, Dražen Živić: Demografske promjene u ruralnim područjima Slavonije i Baranje od 1953. do 2001. godine
Žarko Španiček: Promjene u tradicijskom identitetu Slavonije i Baranje
Pero Aračić, Gordan Črpić: Religijske vrednote u Slavoniji i Baranji s posebnim naglaskom na mlade
Antun Šundalić: Retradicionalizacija ili revitalizacija ruralnoga prostora Slavonije i Baranje
Vlado Šakić, Marina Perković, Davor Marinić: Neki aspekti socijalnog identiteta Slavonaca i Baranjaca
II. O KAKVOJ JE BUDUĆNOSTI RIJEČ?
Maja Štambuk: Trebaju li nam posebna znanja za ruralni razvitak?
Ivan Cifrić: Iskustva mješovite poljoprivrede: Obiteljsko gospodarstvo u tranzicijskim promjenama i novim izazovima
Željko Pavić: Uloga socijalnoga kapitala u razvoju Slavonije i Baranje
Vladimir Jelkić: Regija u vremenu globalizma
III. AKTERI RAZVITKA I INTEGRACIJSKIH PROCESA
Marcel Meler: Marketinški pristup stvaranju novog identiteta Slavonije i Baranje
Božidar Petrač, Krunoslav Zmaić: Veličina gospodarstva u funkciji robnosti poljoprivrednih proizvoda
Ljubomir Baban, Kata Ivić: Diversifikacija kao bitna strategija razvitka poljoprivrede i prehrambene industrije Istočne Hrvatske
SAŽECI
BILJEŠKE O AUTORIMA
>>> Puni tekst knjige
 


 

 

 

Knjiga 18.

ZBORNIK UZ 70. OBLJETNICU ŽIVOTA DRAGUTINA PAVLIČEVIĆA
Urednik: Ivan Čizmić; Biblioteka Zbornici – knj. 18. – Str. 446.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2003.

SADRŽAJ

Omot / Impresum / Sadržaj
Slovo za plodnoga hrvatskog povjesničara (Vlado Šakić)
Urednički predgovor (Ivan Čizmić)
I. ŽIVOTOPIS I BIBLIOGRAFIJA
Životopis Dragutina Pavličevića (Ivan Čizmić)
Bibliografija Dragutina Pavličevića (Tomislav Radonić)
II. ZNANSTVENIK, UREDNIK I PREDAVAČ
Mira Kolar: Plodna i raznovrsna znanstvena i stručna djelatnost
Srećko Lipovčan: Sintetički pregledi i sinteze
Krešimir Bušić: Radovi o agrarnim odnosima i kućnim zadrugama
Ljiljana Dobrovšak: Radovi o Hrvatima i istočnom pitanju
Željko Holjevac: Radovi i djelatnosti o povijesti Hrvata u okolnim zemljama
Robert Hajszan: Naš “Gradišćanac”
Franko Mirošević: Urednik i pisac udžbenika povijesti
Dragutin Pasarić: Slikovitost i uvjerljivost predavanja
III. HISTORIOGRAFSKI PRILOZI SURADNIKA
Mile Bogović: Pojava i razvoj glagoljice i staroslavenskog bogoslužja u Hrvatskoj
Ante Gulin: Srednjovjekovna hrvatska Loca credibilia – središta pismenosti i kulture
Rumjana Božilova: Bugarsko-hrvatski odnosi tijekom 11 i pol stoljeća
Miroslav Bertoša: Turski trgovci u luci Poreč. Tri dokumentirana fragmenta iz prve polovice XVII. stoljeća
Ive Mažuran: Bitka kod Sente i prodor u Bosnu 1697. Uvod u pregovore o miru između Svete lige i Osmanskog Carstva 1699. godine
Lovorka Čoralić: Iz crkvene povijesti otoka Raba – Tragom inventara crkve sv. Petra u Supetarskoj Drazi
Nenad Moačanin: “Autonomija” osmanske Bosne. Nacrt
Ivan Jurišić: Krajiška jela i pića u Karlovačkom generalatu i u Banskoj krajini
Agneza Szabo: Istaknute žene iz jastrebarske i zagorske grane grofova Erdödy
Srećko Lipovčan: Vukotinovićev Ilirisam i kroatisam: Klasično djelo hrvatske publicistike
Stijepo Obad: Gospodarsko podučavanje dalmatinskog seljaštva tijekom XIX. stoljeća
Filip Potrebica: Obrt u Požeškoj županiji u vrijeme ukidanja cehova
Mira Kolar: Tajnik Trgovačko-obrtničke komore u Zagrebu Milan Krešić i njegova uloga u hrvatskom gospodarstvu
Ivica Golec: Vojni komunitet Petrinja u posljednjem desetljeću svoga opstanka (1861.-1871.)
Mato Artuković: “Srbobran” – narodni srpski kalendar (1892.-1903.)
Hrvoje Matković: Stjepan Radić u hrvatskoj politici potkraj XIX. stoljeća
Stjepan Matković: Politički portret Eugena Kumičića na prijelazu iz XIX. u XX. stoljeće
Ivan Čizmić: Odjeci skupštinskog pokreta u Hrvatskoj 1903. među američkim Hrvatima
Ivo Perić: Zastupnici Hrvatske pučke seljačke stranke u Hrvatskom saboru od 1908. do 1918. godine
Ljubomir Antić: Tisak kao vrelo za istraživanje iseljeničkog fenomena u Dalmaciji do Prvoga svjetskog rata
Ante Sekulić: Hrvati iz južnougarskih područja u godinama od 1918. do 1920.
Zlatko Matijević: Nastanak i djelovanje hrvatskih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini od prvoprosinačkog akta do ožujskih parlamentarnih izbora (1918. do 1923.)
Petar Strčić: Djelatnost krčkog biskupa Srebrniča/Srebrnića u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca (1918.-1929.)
Bosiljka Janjatović: O sustavu političkog terora u Hrvatskoj između dvaju svjetskih ratova
Frano Glavina: Neobjavljeni novinski članak Joea Matošića (Crtica iz povijesti hrvatskog novinstva)
Josip Jurčević: Revolucionarna praksa jugoslavenskih komunista u međuratnom i ratnom razdoblju 1941/1942.
Tvrtko Jakovina: Je li predsjednik SAD-a Nixon doista podupirao “hrvatsko proljeće”?
IV. SOCIOLOŠKI I DEMOGRAFSKI PRILOZI
Ivan Rogić: Hrvatska modernizacija i uloga elita
Drago Čengić: Lokalno okružje i država kao činitelji poduzetničkog razvoja – primjer Međimurja
Alica Wertheimer Baletić: Reprodukcija radno-sposobnog stanovništva u Hrvatskoj
Dražen Živić i Nenad Pokos: Prisilne i druge ratom uzrokovane migracije stanovništva Hrvatske 1991.-2001. godine
Popis autora u knjizi

 


 
Knjiga 17.

PROSTOR IZA: KAKO MODERNIZACIJA MIJENJA HRVATSKO SELO
Urednici: Maja Štambuk, Ivan Rogić i Anka Mišetić; Biblioteka Zbornici – Knjiga 17. – Str. 421.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2002.

SADRŽAJ

Omot / Impresum / Sadržaj / Puni tekst knjige
Napomena
I. UVOD
Maja Štambuk: Selo i modernizacija: kratka povijest nesporazuma
II. K RAZUMIJEVANJU SADAŠNJOSTI: DEMOGRAFSKA OBILJEŽJA HRVATSKOG SELA 1953.–2001. GODINE
Nenad Pokos: Metodologija izdvajanja seoskog stanovništva, njegov raspored i popisne promjene 1953.–2001.
Anđelko Akrap: Regionalne i naseljske značajke vitalnih procesa u hrvatskom seoskom stanovništvu
Dražen Živić: Odabrane značajke demografske strukture seoskih naselja u Hrvatskoj 1953.–1991. godine
III. SEOSKI PROSTOR I OKOLIŠ
Ante Marinović-Uzelac: Morfološki tipovi hrvatskog sela
Maja Štambuk, Anka Mišetić: Neki elementi socijalne i tehničke infrastrukture hrvatskog sela
Marijan Maticka: Povijesne okolnosti evolucije seljačkog posjeda u Hrvatskoj u 20. stoljeću
Antun Šundalić: Evolucija seljačkog posjeda i njezin utjecaj na seoski okoliš
Milan Župančić: Obiteljska poljoprivredna gospodarstva u Hrvatskoj
Josip Defilippis: Razvitak hrvatskog agrarnog krajolika
Ivan Cifrić: Zagađivanje i ugrožavanje seoskog okoliša
IV.: BUDUĆNOST SEOSKOG SVIJETA
Vladimir Lay: Prilozi osmišljavanju usmjeravanja razvitka ruralnih prostora Hrvatske na osnovama ekološke i gospodarske održivosti
Sanja Maleković: Oslonac na razvitak “odozdo” i lokalne razvojne inicijative – moguća opcija za razvitak sela u Hrvatskoj?
Ivan Rogić: Razvojni sudionici hrvatskog sela i njihove strategije
Maja Štambuk: Selo u europskom iskustvu
SAŽECI
ABSTRACTS
BILJEŠKE O AUTORIMA
>>> Puni tekst knjige

 


 
Book 16.

EMPLOYMENT POLICIES AND WELFARE REFORM
Edited by: Ljiljana Kaliterna Lipovčan & Sven Åge-Dahl; Biblioteka Zbornici – Knjiga 16. – Str. 224.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2002.

SADRŽAJ

Omot / Impresum / Sadržaj / Puni tekst knjige
Foreword
1. FLEXIBLE LABOUR MARKETS
Jelle Visser: Negotiated Flexibility in Working Time and Labour Market Transitions – The Case of The Netherlands
Matthieu de Nanteuil-Miribel: Towards New Forms of Social Vulnerability? Thoughts on Relations Between Flexibility and Uncertainty
2. LABOUR MARKET PARTICIPATION AND POLICY
Javier Ramos-Diaz: Female Labour Participation and Patterns of Employment Coexistence: A Gender Perspective
Simon Roberts, Laura Adelman, Sue Middleton, Steven Groenez and Ides Nicaise: Traps, Springboards and Gaps in European Minimum Income Systems
Svenn-Åge Dahl: Gender Differences in Early Retirement Behaviour
Pascale Vielle: The European Union and Social Welfare
3. SOCIAL WELFARE IN CROATIA
Nino Žganec: Social Welfare in the Republic of Croatia; on the Road Towards Reform
Predrag Bejaković: Poverty, Welfare Policy and Social Transfers: The Case of the Republic of Croatia
ABOUT THE AUTHORS
>>> Puni tekst knjige

 


 
Knjiga 15.

PODUZETNIŠTVO, INSTITUCIJE I SOCIOKULTURNI KAPITAL
Uredili: Drago Čengić i Maja Vehovec; Biblioteka Zbornici – Knjiga 15. – Str. 264.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2002.

SADRŽAJ

Omot / Impresum / Sadržaj / Puni tekst knjige
Uvodne napomene
I. PODUZETNIŠTVO I INSTITUCIJE
Maja Vehovec: Evolucijsko-institucionalan pristup razvoju poduzetništva
Andrej Rus: Društveni kapital i razvoj malih i srednjih poduzeća u jugoistočnoj Europi
David Smallbone: Institucije, administrativna reforma i razvoj malih i srednjih poduzeća u tranzicijskim gospodarstvima: neka pitanja politike djelovanja
Will Bartlett: Prepreke razvoju malih i srednjih poduzeća u Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Sloveniji: komparativna analiza
II. PODUZETNIŠTVO I RAZVOJNI AKTERI
Ivan Rogić, Anka Mišetić: Neka uporišta gradskoga poduzetništva u Hrvatskoj
Sanja Maleković: Lokalni akteri razvoja i neka iskustva s lokalnim razvojnim agencijama u Hrvatskoj
Drago Čengić: Sociološki aspekti razvoja malih i srednjih poduzeća u Međimurskoj županiji
Saša Poljanec-Borić: Poduzetnički vrijednosni sklop i problem konkurentskoga razvoja Međimurske županije
SAŽETAK TEKSTOVA NA HRVATSKOME JEZIKU
SUMMARIES
BILJEŠKE O AUTORIMA
>>> Puni tekst knjige

 


 
Knjiga 14.

BUDUĆNOST NA RUBU MOČVARE: RAZVOJNI IZGLEDI NASELJA NA LONJSKOM POLJU
Uredili: Maja Štambuk i Ivan Rogić; Biblioteka Zbornici – Knjiga 14. – Str. 292.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2001.

SADRŽAJ

Omot / Impresum / Sadržaj / Puni tekst knjige
Uvod
1. HRVATSKA SELA TREBAJU POTPORU
Maja Štambuk: Osvrt na probleme razvitka hrvatskih sela i seoskih prostora
Rafaela Kovačević: Stanovništvo, kućanstva i naselja Lonjskog polja – demografska analiza
2. ISTRAŽIVAČKI NALAZI
Stanko Rihtar: Metodološke napomene
Ivan Rogić: Naselja na Lonjskom polju u socijalnoekologijskoj perspektivi
Saša Poljanec-Borić: Socijalnoekonomska i identitetska obilježja ispitanikâ i obiteljî
Maja Štambuk: Socijalna i ekonomska obilježja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
Anka Mišetić, Maja Dragun: Mišljenja stanovnika o stanju i razvojnim mogućnostima Lonjskog polja
Lay Vladimir: Odnos stanovništva prema okolišu i prirodnim resursima Lonjskog polja
3. ZAKLJUČCI
Maja Štambuk, Saša Poljanec-Borić: Socijalna uporišta revitalizacije Lonjskog polja – zaključci i preporuke
SAŽETAK NA HRVATSKOM JEZIKU
ABSTRACT
BILJEŠKE O AUTORIMA
DODACI
Tablice s demografskim podacima
Tablični prikaz rezultata anketnog istraživanja
Anketni upitnik
>>> Puni tekst knjige

 


 
Book 13.

EUROPEAN INTEGRATION FOR THE 21ST CENTURY
Edited by: Vlado Šakić & Ljiljana Kaliterna Lipovčan / Preveli: Lyn Šikić-Mićanović i Vladimir P. Goss; Biblioteka Zbornici – Knjiga 13. – Str. 264.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2001.

SADRŽAJ

Omot / Impresum / Sadržaj / Puni tekst knjige
Foreword
1. PLENARY ADDRESSES
Norbert Leser: Europe in the Age of Globalisation
Thomas Patrick Melady: Trust and Respect: Fundamental Requirements for European Integration
Želimir Puljić: Europe of the Third Millennium: Don’t Stop Praying
2. EUROPEAN INTEGRATION: FOUNDATIONS AND PERSPECTIVE
Lorna Hahn: National and Regional Identities: The Needed Balance
Laura Genero: A New Kind of Virtual Reality: The Impact of Information Technology on Euro-Atlantic Integration
Vlado Šakić: Theories of Conflict and the New European Order
Mislav Kukoč: Multiculturalism and European Integration
Benjamin Tolić: What is European Identity?
Joachim Weber: Mitteleuropa/Central Europe – Fact or Political Hallucination? A German Geographer’s Viewpoint
3. EUROPEAN INTEGRATION: SECURITY AND STABILITY ASPECTS
Janusz Bugajski: Europe’s Security Pillars
Marvin Leibstone: Observations: United States Foreign Policy – Year 2000 and Beyond, NATO and European Issues – Year 2000 and Beyond
Josip Jurčević: European Integration and Croatian Independence
Miroslav Prce: The Establishment of a New Security Architecture in Southeastern Europe
4. EUROPEAN INTEGRATION: CROATIAN PERSPECTIVE
Vladimir P. Goss: Croatian Art and the West: A Venerable Witness Recalled
Mladen Klemenčić: Croatia Between the Balkans and Europe
Srećko Lipovčan: The Meaning of Cultural Substratum in the Processes of European Integration
Ivan Rogić: Transition and/or (Post)Modernization
Maja Štambuk: Croatian Rural Space: Between the Mediterranean and Central Europe. A Few Keywords
Hrvoje Kačić: The Afirmation of Statehood and the Territorial Integrity of Croatia
OPENING ADDRESSES
Ljerka Mintas Hodak: Opening Address
Mladen Andrlić: Introductory Remarks
ABOUT THE AUTHORS
>>> Puni tekst knjige

 


 
Knjiga 12.

UPRAVLJAČKE ELITE I MODERNIZACIJA
Uredili: Drago Čengić i Ivan Rogić; Biblioteka Zbornici – Knjiga 12. – Str. 310.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2001.

SADRŽAJ

Omot / Impresum / Sadržaj / Puni tekst knjige
Predgovor
1. UPRAVLJAČKE ELITE U ANALITIČKOJ RETROSPEKTIVI
Josip Županov: Industrijalizirajuća i dezindustrijalizirajuća elita u Hrvatskoj u drugoj polovici 20. stoljeća
Ivan Rogić: Tri hrvatske modernizacije i uloga elita
Josip Jurčević: Upravljačke elite u suvremenoj hrvatskoj povijesti
Vlado Šakić: Ima li Hrvatska modernu elitu – sociopsihologijski pogled
2. ELITE, MODERNIZACIJA I TEGOBE OBLIKOVANJA NOVOGA RAZVOJNOGA IDENTITETA
Vjeran Katunarić: Nove elite, nacionalni konsenzus i razvoj
Jasminka Lažnjak, Jadranka Švarc: Upravljačke elite u inovativnom društvu
Vedrana Spajić-Vrkaš: Pokušaj redefiniranja naobrazbe elita i modernizacije školovanja u kontekstu europskih integracija
Vladimir Lay: Održivi razvoj i ekološka (ne)osviještenost političkih i poduzetničkih elita Hrvatske
3. ELITE I PROBLEMI UPRAVLJANJA U SVIJETU PODUZEĆA
Nevenka Čučković: Utjecaj postprivatizacijske vlasničke strukture na kvalitetu korporacijskog upravljanja u Hrvatskoj
Drago Čengić: Vlasnici, menadžeri i koncepti korporacije
SAŽETAK TEKSTOVA NA HRVATSKOME JEZIKU
ABSTRACTS
BILJEŠKE O AUTORIMA
>>> Puni tekst knjige

 


 
Band 11.

WIRRTSCHAFTLICH-SOZIALE HERAUSFORDERUNG IN DEN REFORMLANDERN
Herausgegeben von Stjepan Baloban; Biblioteka Zbornici – Band 11. – Seite 216.
Institut für Sozialwissenschaften Ivo Pilar in Zusammenarbeit mit dem Zentrum zur Förderung der Soziallehre der Kirche; Zagreb, 2001.

SADRŽAJ

Cover / Impressum / Inhalt / Full text
Vorwort
Grußworte
Johannes Michael Schnarrer: Reformdemokratien und Europa: wirtschaftlich-politische Aspekte aufgrund des Wandels von Systemen und Mentalitäten
Đuro Njavro, Valerija Botrić: Wirtschaft und Politik in Kroatien
Vlado Šakić: Die Privatisierung in den Augen der kroatischen Öffentlichkeit
Valentin Zsifkovits: Globalisierung und Ethik
Marijan Valković: Die Bedeutung der Soziallehre der Kirche in den Transformationsländern
Vlado Puljiz: Soziale Sicherheit zwischen Wirtschaft und Politik in Kroatien
Programm
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Autoren
Aus den Rezensionen
>>> Full text

 


 
Knjiga 11.

GOSPODARSKO-SOCIJALNI IZAZOVI U TRANZICIJSKIM ZEMLJAMA
Urednik: Stjepan Baloban; Biblioteka Zbornici – Knjiga 11. – Str. 189.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar u suradnji s Centrom za promicanje socijalnog nauka Crkne; Zagreb, 2001.

SADRŽAJ

Omot / Impresum / Sadržaj / Puni tekst knjige
Predgovor
Pozdravi
Johannes Michael Schnarrer: Tranzicijske demokracije i Europa: gospodarsko-politički aspekti na temelju promjene sustava i mentaliteta
Đuro Njavro, Valerija Botrić: Gospodarstvo i politika u Hrvatskoj
Vlado Šakić: Privatizacija pred očima hrvatske javnosti
Valentin Zsifkovits: Globalizacija i etika
Marijan Valković: Značenje socijalnog nauka Crkve u tranzicijskim zemljama
Vlado Puljiz: Socijalna sigurnost između gospodarstva i politike u Hrvatskoj
Program
Sudionice i sudionici
Autori
Iz recenzija
>>> Puni tekst knjige

 


 

Knjiga 10.

VUKOVAR ’91.: ZNAČENJE, VREDNOTE, IDENTITET
Urednik: Josip Jurčević; Biblioteka Zbornici – Knjiga 10. – Str. 152.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2000.

SADRŽAJ

Omot / Impresum / Sadržaj / Puni tekst knjige
Predgovor
VUKOVAR ’91 – DOGAĐANJA I ZNAČENJE
Josip Jurčević: Povijesno značenje Vukovara ’91 (1998.)
Vlado Šakić: Što je načelo Vukovar (znanstvena bilješka – 17. 11. 1998.)
VUKOVAR ’91 – DUHOVNE VREDNOTE I PORUKE
Ante Perković: Duhovnost kao čimbenik obrane Vukovara (1998.)
Josip Šantić: Krunica i duhovnost u hrvatskom Domovinskom ratu (1999.)
Stjepan Baloban: Kršćanska solidarnost i hrvatski Domovinski rat (1999.)
Ljudevit Rupčić: Kršćanski moral i obrana malih naroda (1999.)
Bonaventura Duda: Žrtva kao sebedarje iz ljubavi (1999.)
VUKOVAR ’91 – KULTURNI IDENTITET
Eduard Kale: Hrvatski Domovinski rat i kulturni identitet (1999.)
Josip Esterajher: Mediji kao čimbenik obrane (1999.)
Hrvoje Kačić: Vukovar – Škabrnja – Dubrovnik (1999.)
ABSTRACT
BILJEŠKE O AUTORIMA
>>> Puni tekst knjige

 


 

 
Knjiga 9.

SISAK +: SOCIODEMOGRAFSKA UPORIŠTA BUDUĆEG SISKA
Urednici: Ivan Rogić, Mile Mikić i Anka Mišetić; Biblioteka Zbornici – Knjiga 9. – Str. 394.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2000.

SADRŽAJ

Omot / Impresum / Sadržaj / Puni tekst knjige
Uvodna napomena
Ivan Rogić: Osvrt na model(e) dosadašnjeg razvitka Siska
Mladen Klemenčić: Prometno-geografski položaj Siska
Nenad Pokos, Dražen Živić: Demografska obilježja Siska
Ivan Rogić, Anka Mišetić: Osnovna obilježja stambenog sklopa Siska
Anka Mišetić: Glavna socijalna obilježja Siska
Ivan Rogić, Anka Mišetić: Sisak u građanskom iskustvu
Maja Štambuk: Glavne razvojne aspiracije skupina na sisačkoj periferiji
Ivan Rogić: Uporišta za budućnost Siska
SAŽECI
BILJEŠKE O AUTORIMA
DODACI
Dodatak I. Pregled rezultata anketnog istraživanja za grad Sisak kao cjelinu
Dodatak II. Pregled rezultata anketnog istraživanja po prostornim cjelinama
Dodatak III. Anketni upitnik
Dodatak IV. Tablice s podacima o stanovništvu i stanovima po gradskim dijelovima (popisnim cjelinama)
>>> Puni tekst knjige

 


 
Knjiga 8.

DRUŠTVENI ZNAČAJ GENSKE TEHNOLOGIJE
Urednici: Darko Polšek i Krešimir Pavelić; Biblioteka Zbornici – Knjiga 8. – Str. 356.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 1999.

SADRŽAJ

Omot / Impresum / Sadržaj / Puni tekst knjige
Darko Polšek, Krešimir Pavelić: Genska tehnologija: Uvod u XXI. stoljeće
1. ŠTO JE GENSKA TEHNOLOGIJA?
Željko Kućan: Osnovni pojmovi genske tehnologije
Vladimir Delić: Što je genska tehnologija i čemu služi?
Mira Grdiša: Genetičko inženjerstvo u službi čovjeka
2. PRENATALNA DIJAGNOSTIKA
Asim Kurjak i Sanja Kupešić: Problemi prenatalne i preimplantacijske genetike
Feodora Stipoljev: Tehnike prenatalne i preimplantacijske dijagnostike
3. KLONIRANJE
Krešimir Pavelić: Potencijalna važnost postupka prijenosa jezgara u kliničkoj medicini. Argument za kloniranje stanica ljudi
Davor Solter: Kloniranje i matične stanice zametaka. Novo razdoblje ljudske biologije i medicine
4. DIJAGNOSTIKA GENETSKIH POREMEĆAJA
Marijeta Kralj: Vrste genskog liječenja
Koraljka Husnjak: Genetička dijagnostika iz jedne stanice: stvarnost ili fikcija?
Goranka Tanacković: Molekulska genetika u otkrivanju nasljednih bolesti
Koraljka Gall-Trošelj: Genska tehnologija u otkrivanju sklonosti za rak
5. GENOMIKA
Zoran Zgaga: Genomika – novo područje genetike
6. BILJKE
Sibila Jelaska: Korisnost i opasnost od transgeničnih biljaka
Zlatko Šatović: Biotehnologija u oplemenjivanju bilja
Marijan Jošt: Manipulacija genima u biljogojstvu
7. SOCIJALNA I ETIČKA PROBLEMATIKA
Tomislav Janović i Davor Pećnjak: “In Genes We Trust”. Ciljevi i mogućnosti genske tehnologije
Elvio Baccarini: Neki moralni problemi razvoja i primjene genetike
Darko Polšek: Laissez faire-eugenika. Strategije druge geneze homo sapiensa
Ivan Rogić: Modernizacijski kontekst biotehnologije
8. DODACI
Infrastruktura genske tehnologije i dijagnostike u Hrvatskoj
Prijedlog zakona o oplodnji uz medicinsku pomoć
Katolički nauk o genskoj tehnologiji, prenatalnoj i preimplantacijskoj dijagnostici
Deklaracija u obranu kloniranja i integriteta znanstvenog istraživanja
BILJEŠKE O AUTORIMA
SUMMARY
>>> Puni tekst knjige

 


 
Knjiga 7.

PRIVATIZACIJA I JAVNOST
Uredili: Drago Čengić i Ivan Rogić; Biblioteka Zbornici – Knjiga 7. – Str. 321.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 1999.

SADRŽAJ

Omot / Impresum / Sadržaj / Puni tekst knjige
Predgovor
1. DOSEZI PRIVATIZACIJSKOG EKSPERIMENTA
Nevenka Čučković: Privatizacija u tranzicijskim zemljama: namjere i stvarnost deset godina kasnije
2. JAVNOST I PRIVATIZACIJA
Ivan Rogić: (De)konstrukcija modela javne komunikacije o hrvatskoj privatizaciji
Aleksandar Štulhofer: Proces privatizacije u Hrvatskoj i hrvatska javnost 1996–1998: Povratak u budućnost?
Krešimir Peračković: Dva pogleda na hrvatsku privatizaciju: domaća javnost i migranti-povratnici o privatizaciji
Antun Šundalić: Privatizacijski novum – obećavajuća ili neizvjesna sudbina većine
Vlado Šakić: Socijalna pravednost i privatizacija u Hrvatskoj – sociopsihološki pogled
3. PRIVATIZACIJA I NOVI UPRAVLJAČI
Drago Čengić: Menadžeri i institucionalni vlasnici
Damir Ostović: Privatizacijski investicijski fondovi i problemi korporacijskog upravljanja
ABSTRACTS
BILJEŠKE O AUTORIMA
>>> Puni tekst knjige

 


 
Knjiga 6.

SREDNJI GRADOVI U HRVATSKOJ URBANIZACIJI
Urednici: Ivan Rogić i Matija Salaj; Biblioteka Zbornici – Knjiga 6. – Str. 253.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 1999.

SADRŽAJ

Omot / Impresum / Sadržaj / Puni tekst knjige
Predgovor
1. OTVORENA PITANJA O SREDNJEM GRADU
Ante Marinović-Uzelac: Srednji gradovi – mit ili stvarnost?
2. PRINOSI ANALIZI HRVATSKIH SREDNJIH GRADOVA
Ratimir Zimmermann: Prijedlog određenja srednjih gradova u Hrvatskoj
Nenad Pokos: Analiza demografskih obilježja srednjih hrvatskih gradova
Ognjen Čaldarović: Razvojni ciljevi i naslijeđena razvojna ograničenja hrvatskih srednjih gradova
Ivan Rogić: Razvojni horizont glavnih aktera u srednjim hrvatskim gradovima
3. ODNOSI BEZ KOJIH SE NE MOŽE
Josip Kregar: Srednji grad i lokalna samouprava – hrvatski primjer
Ivo Šimunović: Srednji gradovi u regionalnom sustavu Hrvatske
Slavko Dakić: Razvojni odnos metropola – srednji gradovi u Hrvatskoj
Antun Paunović: Glavni instrumenti strategije prostornog uređenja i razvoj srednjih hrvatskih gradova
ABSTRACTS
BILJEŠKE O AUTORIMA
>>> Puni tekst knjige

 


 

Knjiga 5.
RELIGIJA I INTEGRACIJA
Uredili: Ivan Grubišić i Siniša Zrinščak; Biblioteka Zbornici – Knjiga 5. – Str. 292.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 1999.

SADRŽAJ

Omot / Impresum / Sadržaj / Puni tekst knjige
Predgovor
1. TEORIJSKA PROPITIVANJA
Inga Tomić-Koludrović: Pojam integracije u suvremenim sociološkim teorijama
Srđan Vrcan: Religija i integracija – neupitan ili upitan odnos?
Jakov Jukić: Religijske integracije i uloga pomirenja
Branko Jozić: Religijska netolerancija u procesima dez/integracije
2. POSTKOMUNISTIČKI KONTEKST
Patrick Michel: Politika i religija poslije propasti komunizma. O funkcijama religijskog u situaciji globalnog preustrojavanja
Irena Borowik: Integracijske i dezintegracijske funkcije religije u procesu transformacije suvremene Srednje i Istočne Europe
Eileen Barker: Ali tko će pobijediti? Nacionalne i manjinske religije u postkomunističkom društvu
3. IZAZOVI HRVATSKOGA DRUŠTVA
Siniša Zrinščak: Razvojne i religijske dvojbe hrvatskoga društva
Dinka Marinović Jerolimov: Religijske promjene u Hrvatskoj od 1989. do 1996. godine
Ivan Grubišić: Religija, struktura i integracija hrvatskog društva
Stipe Tadić: Novi eklezijalni pokreti i njihov spontani ekumenizam
Ankica Marinović Bobinac: Evanđeoske zajednice u integracijskim procesima u Hrvatskoj
Stanko Jambrek: Crkve reformacijske baštine i integracijski procesi
ABSTRACTS
BILJEŠKE O AUTORIMA
>>> Puni tekst knjige

 


 
Knjiga 4.

DUGE SJENE PERIFERIJE: PRINOS REVITALIZACIJI HRVATSKOG RUBA
Uredili: Ivan Rogić i Maja Štambuk; Biblioteka Zbornici – Knjiga 4. – Str. 168.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 1998.

SADRŽAJ

Omot / Impresum / Sadržaj / Puni tekst knjige
Predgovor
1. PERIFERIJE U DRUŠTVENOJ INTEGRACIJI
Vladimir Lay: Teorijske, društvene i političke neprilike s periferijom
Što je periferija? / Oživljavanje hrvatskih periferija i njihova socijalna integracija: Lokalnom socijalnom integracijom do oživljavanja periferije; Oživljavanjem periferija do njihove socijalne integracije u šire društvo; Teritorijalne su periferije supstancijalno socijalno-gospodarske periferije društva; U odnosima između središta i periferija nema fair-playa; Lokalna središta – uporišta oživljavanja periferijskih prostora; Periferijsko nasuprot metropolskom; Periferije i održivi (obzirni) razvoj; Oživljavanje periferija kao „rad za opće dobro“; Periferija i tržište / Glavne dimenzije i inicijalna uporišta oživljavanja periferija: socijalni akteri, razvojne ideje i lokalni resursi: Indikatori za pojedine dimenzije (Socijalni akteri; Lokalne razvojne ideje; Lokalni resursi; Odnos periferija – središte); Oživljavanje periferija – međuigra lokalnih socijalnih aktera (socijalnih energija), lokalnih razvojnih ideja i lokalnih resursa (razvojnih dobara) / Pristupi oživljavanju periferija u Hrvatskoj: Neoliberalni pristup; Komunitarni pristup; Etatistički pristup; Pragmatični pristup / Ciljevi oživljavanja periferija u Hrvatskoj / Hrvatske periferije – polazišna skica za tipologiju
2. DVA ISTRAŽIVAČKA PRIMJERA
Maja Štambuk: Lika – studija slučaja
Uvod / O Lici / Stanje resursa koji stoje na raspolaganju za moguću revitalizaciju / Stanje postojećih i potencijalnih aktera revitalizacije Like / Mali katalog domaćih ideja za revitalizaciju Like / Odnos središta prema Lici kao periferiji / Općine i gradovi Like: Brinje; Donji Lapac; Gospić; Lovinac; Otočac; Perušić; Plitvička jezera; Udbina; Vrhovine / Riječ na kraju
Vladimir Lay: Središnja Istra – studija slučaja
Osnovna sociodemografska slika / Stanje lokalnih razvojnih aktera, resursa i ideja u općinama i
gradovima središnje Istre / Općine i gradovi središnje Istre: Bale; Barban; Brtonigla; Buje; Buzet; Cerovlje; Gračišće; Grožnjan; Kanfanar; Kršan; Lanišće, Lupoglav; Motovun; Oprtalj; Pazin; Pićan; Sveta Nedilja; Sveti Lovreč; Sveti Petar u Šumi; Svetvinčenat; Tinjan; Višnjan; Vižinada; Žminj / Sažeti pogled na razvojne mogućnosti unutrašnje Istre

3. ZAKLJUČCI
Maja Štambuk: Prema obnovi periferija
LITERATURA
SUMMARY
BILJEŠKE O AUTORIMA
>>> Puni tekst knjige

 


 
Knjiga 3.

BUDUĆNOST ISELJENE HRVATSKE
Uredili: Vlado Šakić, Josip Jurčević i Marin Sopta; Biblioteka Zbornici – Knjiga 3. – Str. 448.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 1998.

SADRŽAJ

Omot / Impresum / Sadržaj / Puni tekst knjige
Novi putevi i razmeđa iseljene Hrvatske
1. OPĆI I POVIJESNI POGLEDI
Vlado Šakić: Integracijski procesi domovinske i iseljene Hrvatske
Vladimir Stanković: O hrvatskoj inozemnoj pastvi
Josip Jurčević: Povijest hrvatske dijaspore
Ivan Čizmić: O strukturi i društveno-političkim odnosima u hrvatskom iseljeništvu u razdoblju poslije Drugog svjetskog rata
Ljubomir Antić: Neki pogledi jugoslavenskih vlasti na hrvatsko iseljeništvo sredinom 70-ih godina
Šimun Šito Ćorić: Slojevitost hrvatskog izvandomovinstva
Katica Ivanda Serdar: Uzroci i tijek hrvatskog useljavanja u Kanadu
2. O NACIONALNOM I KULTURNOM IDENTITETU
Hrvoje Lorković: Samosvojni prilozi u iseljeničkoj Hrvatskoj reviji
Malkica Dugeč: O glasilima iseljene Hrvatske u Europi
Stjepan Šulek: Uloga tiska i problemi današnje promocije Hrvatske u svijetu
Fedor Ivan Čičak: Nova agenda
Radovan Latković: Hrvatska izdavačka djelatnost u Argentini
Dragan Hazier: Kroatischer Kulturverein ogranak Matice hrvatske Basel
Srećko Lipovčan: Kulturni rad Hrvata u Berlinu od 1974. do 1990.
Ivona Dončević: O djelovanju Informacijskog ureda Hrvatskog narodnog vijeća u Bonnu
Rudolf Filipović: Hrvatski identitet iseljenih Gorana u SAD-u
Branko Salaj: Društveni rad s iseljenicima – švedsko iskustvo
Milan Blažeković: Hrvatski iseljenički arhiv i knjižnica u Argentini
Zdenka Weber: Glazba kao element nacionalnog identiteta u dijaspori
3. ISKUSTVA I PRINOSI HRVATA U ZEMLJAMA ISELJENJA
Marin Sopta: Hrvati u Kanadi
Domagoj Šola: Uloga i iskustvo Hrvata u kanadskoj politici
Ivo Butković: Hrvatska politička emigracija u Australiji
Tomislav Bošnjak: Hrvatsko narodno vijeće i Hrvati Australije
Ante Babić: Djelovanje Hrvatske seljačke stranke u Australiji
Ljeposlav Perinić: Hrvati u Argentini
Petar Hinić: Političke djelatnosti hrvatske emigracije u Njemačkoj kroz razdoblje komunističke vladavine
Ante Pavlović: Hrvatski nogometni klubovi u zemljama iseljenja
Zora i Moema Seljan: Braća Seljan
Jasna Kostelac de Anda: Znameniti Peruanci hrvatskog podrijetla
4. O NEKIM ASPEKTIMA POVRATKA
Vladimir Goss: Vratiti se, vraćati se, ne vraćati se?
Stanislav Janović: Preduvjeti povratka Hrvata a domovinu
Ante Laušić: Strategija Republike Hrvatske naprama Hrvatima iseljenicima u Južnoafričkoj Republici
5. INTEGRACIJA ZNANSTVENIH I RAZVOJNIH POTENCIJALA
Krunoslav Pisk: Znanost i mali narodi
Davor Pavuna: Integracija vrhunskih stručnjaka u Hrvatsku 2001.
Stipe Hrkač: Proces privatizacije u Hrvatskoj
Vlado Markovac: Jasni ciljevi gospodarskog razvitka Hrvatske
6. ISKUSTVA DRUGE GENERACIJE
Tania Valerie Raguž: Iskustvo druge generacije u Velikoj Britaniji
Darinka Hudina: Život, vizije i mogućnosti druge generacije u Austriji
Ines Sabotič: Iskustvo Hrvata druge generacije u Parizu
7. ŽRTVE I ISKUŠENJA
Bože Vukušić: Rat UDBA-e protiv hrvatske emigracije
Vice Ivan Batarelo: Diskriminacija protiv ljudi bez domovine
8. JEDAN POGLED IZ ISELJENE HRVATSKE
Marko Zlomislić: Dayton: daj to ne
BILJEŠKE O SURADNICIMA
SUMMARY
>>> Puni tekst knjige

 


 
Knjiga 2.

VIDLJIVA I NEVIDLJIVA AKADEMIJA: MOGUĆNOSTI I DRUŠTVENE PROCJENE ZNANOSTI U HRVATSKOJ
Urednik: Darko Polšek; Biblioteka Zbornici – Knjiga 2. – Str. 350.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 1998.

SADRŽAJ

Omot / Impresum / Sadržaj / Puni tekst knjige
Darko Polšek: Novi problemi znanstvene politike, procjene vrijednosti znanosti, tehnologije i obrazovanja u Hrvatskoj
1. ZNANSTVENA POLITIKA U HRVATSKOJ
Slaven Barišić: Kroz visoke tehnologije u razvijeni svijet
Ivo Šlaus: Prilog raspravi o društvenoj procjeni znanosti
Matko Marušić: Slobodna Hrvatska, znanost i znanstveni kriteriji
Juraj Božičević: Znanstvena politika u funkciji gospodarstva
Krešimir Pavelić: Fragmentarna razmišljanja o nekim globalnim promjenama u znanosti i kako poboljšati postojeće stanje u nas
2. SCIJENTOMETRIJA: DA ILI NE? Problemi internog vrednovanja znanstvenog rada
Nikola Ružinski: Društveno vrednovanje znanosti
Branimir Klaić: Scijentometrija ili peer-review?
Nikola Cindro: Razmišljanja o primjeni scijentometrije u ocjenjivanju znanosti i znanstvenika u Hrvatskoj
Nikola Trinajstić: Kako vrednovati znanstveni rad i znanstvenike?
Mladen Andreis: Primjena scijentometrije u vrednovanju domaćih časopisa i znanstvene produkcije prema bazama ISI: kritička analiza
Vladimir Simeon: Scijentometrija: prednosti i ograničenja
Milan Herak: Vrednovanje znanosti iz aspekta geologije
Vlatko Silobrčić: Vrednovanje znanstvenog rada – gledište jednog prirodoslovca
Hrvoje Šikić: Znanstveni kriteriji u matematici
3. ULOGA VISOKIH UČILIŠTA U RAZVOJU ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE
Srđan Lelas: Obrazovanje i društveno vrednovanje znanja
Jadranka Švarc: Uloga znanstvenih istraživanja i visokog obrazovanja u inovacijskom društvu: potreba stvaranja nove paradigme
Davor Pećnjak: Osnove o visokom školstvu u Republici Hrvatskoj
Jasminka Lažnjak: Je Ii Hrvatska osuđena na tehnološki determinizam? Neki problemi društvene procjene tehnologije
4. PROCJENA JAVNOSTI I UKLAPANJE ZNANOSTI U ŠIRI DRUŠTVENI SKLOP
Darko Polšek: Stavovi javnosti prema znanosti i znanstvenome razvoju u Hrvatskoj
Josip Županov: Znanost kao otvoreni sustav
5. PRILOZI
Zakon o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti (pročišćeni tekst)
Nacionalni znanstvenoistraživački program
Prioriteti u znanstvenoistraživačkoj djelatnosti / programski prioriteti iz Nacionalnog znanstvenoistraživačkog programa
Izvješće Ministarstva znanosti i tehnologije o prijavljenim i prihvaćenim programima 1996. godine
Pravilnik o osnovama financiranja znanstvenoistraživačkih instituta
BILJEŠKE O SURADNICIMA
SUMMARY
>>> Puni tekst knjige

 


 
Knjiga 1.

PRIVATIZACIJA I MODERNIZACIJA
Uredili: Ivan Rogić i Zdenko Zeman; Biblioteka Zbornici – Knjiga 1.  – Str. 260.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 1998.

SADRŽAJ

Omot / Impresum / Sadržaj / Puni tekst knjige
Predgovor
1. MODERNIZACIJA I KONTEKST
Zdenko Zeman: Antinomije moderne: filozofijske i sociologijske refleksije
Ivan Rogić: Tranzicija i modernizacija u Hrvatskoj: likovi i kontekst
2. GLAVNA OBILJEŽJA HRVATSKE PRIVATIZACIJE
Nevenka Čučković: Temeljna ekonomska obilježja hrvatskog koncepta privatizacije
Predrag Bejaković: Privatizacija, gospodarski razvoj i demokracija: slučaj Hrvatske
Drago Čengić: Vlasništvo i poduzeće: problem menadžerske kontrole
3. PRIVATIZACIJA I SOCIOKULTURNI KAPITAL
Aleksandar Štulhofer: Krivudava staza hrvatske privatizacije
Antun Šundalić: Na putu otkrivanja ekonomske kulture kapitalizma
Aleksandar Štulhofer: Sociokulturni kapital i gospodarska tranzicija
Davor Topolčić: Zaposleni u novom radnom okružju: postojanost ili promjenljivost radnih vrijednosti
ABSTRACTS
BILJEŠKE O AUTORIMA
>>> Puni tekst knjige

 

 

Također provjeri

Društvena istraživanja

– Br. 1 – 161 / 1992. – 2023. Društvena istraživanja je časopis za opća… Pročitaj više o Društvena istraživanja