Temeljne odrednice rada i djelovanja Instituta

Prof. dr. sc. Željko Holjevac, ravnatelj Instituta: Temeljne odrednice rada i djelovanja Instituta: Orijentiri | Programsko usmjerenje | Mrežni model organizacije | Nakladnička djelatnost | Znanstveni ugled i kompetitivne prednosti
 


Od osnutka 1991. do danas Institut Pilar je dosljednom primjenom suvremene znanstvene metodologije i visokih etičkih standarda u multidisciplinarnoj i interdisciplinarnoj znanstveno-istraživačkoj djelatnosti dolazio do znanstveno potkrijepljenih i provjerljivih činjenica. Istraživanjem do činjenica moto je Instituta koji svojim djelovanjem pripomaže razvojnim procesima u Republici Hrvatskoj, profilirajući se u nacionalnom kontekstu, lokalnim zajednicama i međunarodnome okruženju kao središnja hrvatska znanstveno-istraživačka ustanova u području društvenih znanosti

ivopilar_naslovnica Institut Map

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar • HR-10000 Zagreb, Marulićev trg 19 • p.p. 277
Tel.: (01) 4886 800 • Fax: (01) 4828 296 • E-mail: ured@pilar.hr • Web: www.pilar.hr
MB 3793028 • IBAN: HR3323600001101455340 • OIB 32840574937

 

Temeljne odrednice rada i djelovanja Instituta

Institut je nazvan po hrvatskom pravniku, publicistu širokih interesa i geopolitičaru dr. Ivi Pilaru (1874.-1933.), koji se za života afirmirao kao pisac knjige o južnoslavenskom pitanju, pionir povijesne sociologije i političkoga zemljopisa (geopolitike) u Hrvatskoj, teoretičar hrvatske građanske modernizacije i politički angažirani javni pregalac.

Temeljni su orijentiri Instituta Pilar proizvodnja javnoga znanja u hrvatskom društvu o hrvatskom društvu u službi javnoga interesa, očuvanje nacionalnoga i kulturnoga identiteta, „proizvodnja“ znanstvenika i poticanje izvrsnosti, osposobljavanje mladih za kvalitetan znanstveni rad, multidisciplinarni pristup znanstvenoj praksi i istraživanjima ponajprije društvenih i humanističkih fenomena, međunarodna suradnja, mobilnost i vidljivost, nastavna djelatnost i popularizacija znanosti, usmjerenost na funkcionalnu primjenu znanja i autonomna nakladnička djelatnost.

Znanstvena djelatnost Instituta Pilar ostvaruje se radom na znanstvenim projektima, organiziranjem znanstvenih skupova i sudjelovanjem na njima te ostalim znanstvenim i stručnim aktivnostima. Programsko usmjerenje, u okviru kojeg Institut razvija svoje djelatnosti, ima tri ishodišta: znanstveni interes znanstvenika, javni interes za obradu pojedinih tema ili pitanja i poslovni interes Instituta.

Uz adekvatno pozicioniranje u nacionalnom i međunarodnom kontekstu, istraživanje lokalnih društava u Hrvatskoj i suradnja s lokalnim zajednicama na popisu je temeljnih intencija Instituta Pilar. Stoga Institut gradi i razvija mrežni model vlastite organizacije s više područnih centara.

Unutar nakladničke djelatnosti Instituta Pilar posebno se ističu Društvena istraživanja, časopis za opća društvena pitanja. Časopis se referira u CC-u i više međunarodnih bibliografskih baza, što znači da je globalno vidljiv i dostupan znanstvenoj zajednici.

U lokalnom, nacionalnom, srednjoeuropskom i EU-okruženju prepoznati su znanstveni ugled i vitalne kompetitivne prednosti Instituta Pilar kao što su diseminacija znanja, široke mogućnosti za znanstvenike, multidisciplinarnost u istraživanjima i uključenost u europske i međunarodne znanstvene projekte.

Prof. dr. sc. Željko Holjevac
Ravnatelj Instituta

Prof. dr. sc. Željko Holjevac

Također provjeri

Međunarodni projekti – sažeci projekata

  Međunarodni projekti: sažeci projekata – u pripremi