Dokumenti Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar


● Zakoni, kolektivni ugovori i strategijeStatut, pravilnici, poslovnici i drugi opći aktiFinancijski planovi, ugovori, izvješća i procedureGodišnja izvješća o radu Izvješća o radu Upravnog vijećaArhiva dokumenata Instituta

 

Zakoni, kolektivni ugovori i strategije

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama

Strategija Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar 2020.-2025.
Akcijski plan Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar 2020.-2025.

 

Statut, pravilnici, poslovnici i drugi opći akti

Statut Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, studeni 2023.

Pravilnik o unutarnjem ustroju i ustrojstvu radnih mjesta 2022.
Pravilnik o radu, 2018.
Pravilnik o izboru na znanstvena radna mjesta
 Pravilnik o radu Nakladničke službe
– Pravilnik o radu Knjižnice
Pravilnik stvaranja ugovornih obveza
Pravilnik o vrednovanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o zaštiti od požara
– Pravilnik o poslovnoj i profesionalnoj tajni
Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva Institut
   – Popis gradiva s rokovima čuvanja

Poslovnik o radu Upravnog vijeća, 2021.
Poslovnik o radu Znanstvenog vijeća, 2020.
Poslovnik o radu područnih centara
Poslovnik o radu časopisa Društvena istraživanja

Etički kodeks, 2016.

Plan ravnopravnosti spolova 2022. – 2025.

 

Financijski planovi, ugovori, izvješća i procedure

2024.

Prijedlog Financijskog plana Instituta Pilar za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu | datum objave: 21. 12. 2023.
Posebni dio Financijskog plana Instituta Pilar za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu | datum objave: 21. 12. 2023.
Obrazloženje Financijskog plana Instituta Pilar za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu | datum objave: 21. 12. 2023.
Obrazloženje Općeg dijela Financijskog plana Instituta Pilar za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu | datum objave: 21. 12. 2023.

2023.

Prijedlog Financijskog plana Instituta Pilar za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu | datum objave: 16. 12. 2022.
Posebni dio Financijskog plana Instituta Pilar za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu | datum objave: 16. 12. 2022.
Obrazloženje Financijskog plana Instituta Pilar za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu | datum objave: 16. 12. 2022.
Obrazloženje Općeg dijela Financijskog plana Instituta Pilar za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu | datum objave: 16. 12. 2022.
Odluka o usvajanju Financijskog plana Instituta Pilar za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu | datum objave: 16. 12. 2022.
Izmjene i dopune Financijskog plana Instituta Pilar za 2023. godinu | datum objave: 3. 1. 2024.
Rebalans Financijskog plana Instituta Pilar za 2023. godinu – Obrazloženje | datum objave: 3. 1. 2024.
Financijsko izvješće za 2023. godinu | datum objave: 31. 1. 2024.
Bilješke uz financijsko izvješće za 2023. godinu | datum objave: 26. 3. 2024.
Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu | datum objave: 26. 3. 2024.
Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu | datum objave: 26. 3. 2024.
Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu | datum objave: 26. 3. 2024.
Posebni izvještaji o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu | datum objave: 26. 3. 2024.

2022.

Prijedlog Financijskog plana Instituta Pilar za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
Obrazloženje Financijskog plana Instituta Pilar za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
Odluka o usvajanju Financijskog plana Instituta Pilar za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
Financijsko izvješće za 2022. godinu
Bilješke uz financijsko izvješće za 2022. godinu
Odluka o usvajanju financijskog izvješća za 2022. godinu

2021.

Prijedlog Financijskog plana Instituta Pilar za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
Odluka o usvajanju Financijskog plana Instituta Pilar za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
Financijsko izvješće za 2021. godinu
Bilješke uz financijsko izvješće za 2021. godinu

2020.

Prijedlog Financijskog plana Instituta Pilar za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
Obrazloženje Financijskog plana Instituta Pilar za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
Ugovor o programskom financiranju u 2020. godini
Financijsko izvješće za 2020. godinu
Bilješke uz financijsko izvješće za 2020. godinu

2019.

– Prijedlog Financijskog plana za 2019. i projekcija plana za 2020. i 2021. godinu
– Odluka o usvajanju Prijedloga Financijskog plana za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
Ugovor o programskom financiranju u 2019. godini
Financijsko izvješće za 2019. godinu
Bilješke uz financijsko izvješće za 2019. godinu
Potvrda o preuzetom financijskom izvješću za 2019. godini

2018.

Financijski plan za 2018. s projekcijama za 2019. i 2020. godinu
Financijsko izvješće za 2018. godinu
Bilješke uz financijsko izvješće za 2018. godinu
Potvrda o preuzetom financijskom izvješću za 2018. godini

2017.

Podaci za ostvarenje financiranja u 2017. godini
Financijsko izvješće za 2017. godinu
Bilješke uz financijsko izvješće za 2017. godinu
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju za 2017. godinu

2016.

– Podaci za ostvarenje financiranja u 2016. godini

2015.

– Podaci za ostvarenje financiranja u 2015. godini

Procedure

Procedura zaprimanja računa
Izmjena procedure o blagajničkom poslovanju 2023.
Procedura o blagajničkom poslovanju
Procedura naplate prihoda 2023.
Procedura naplate potraživanja – prihoda
Procedura službena putovanja – putni nalozi
Procedura rada i realizacije studentskih ugovora
Procedura korištenja službenih mobilnih telefona

 

Godišnja izvješća o radu

Godišnje izvješće za 2023. godinu
Poslovno izvješće za 2022. godinu
Poslovno izvješće za 2021. godinu
Poslovno izvješće za 2020. godinu

 

Izvješća o radu Upravnog vijeća

Izvješće o radu Upravnog vijeća za 2023. godinu
Izvješće o radu Upravnog vijeća za 2022. godinu
Izvješće o radu Upravnog vijeća za 2021. godinu
Izvješće o radu Upravnog vijeća za 2020. godinu

 

Arhiva dokumenata Instituta

Također provjeri

Pristup informacijama

Ostvarivanje prava na pristup informacijama Obrasci zahtjeva • Načini podnošenja zahtjeva • Službenica za informiranje… Pročitaj više o Pristup informacijama