Dokumenti Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar


Zakoni i strategijeStatut, pravilnici, poslovnici i drugi opći aktiFinancijski planovi, ugovori, izvješća i procedureGodišnja izvješća o radu


 

Zakoni i strategije

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (na snazi od 22. 10. 2022.)
Zakon o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti i visokom obrazovanju – pročišćen tekst (nije na snazi)

Strategija Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar 2020.-2025.
Akcijski plan Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar 2020.-2025.
Strategija Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar 2015.-2020. 
Akcijski plan Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar 2015.-2020.

 

Statut, pravilnici, poslovnici i drugi opći akti

Statut Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar

Pravilnik o unutarnjem ustroju i ustrojstvu radnih mjesta 2022.
– Pravilnik o unutarnjem ustroju i ustrojstvu radnih mjesta 2016.
Pravilnik o radu, 2018.
Pravilnik o izboru na znanstvena radna mjesta
 Pravilnik o radu Nakladničke službe
– Pravilnik o radu Knjižnice
Pravilnik stvaranja ugovornih obveza
Pravilnik o vrednovanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora
Pravilnik o dodjeli počasnog zvanja zaslužni znanstvenik i pravima zaslužnog znanstvenika u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o zaštiti od požara
– Pravilnik o poslovnoj i profesionalnoj tajni
Pravilnik o korištenju slobodne studijske godine (sabbatical)

Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva Instituta
   – Popis gradiva s rokovima čuvanja
Pravilnik o stvaranju ugovornih obveza i postupka jednostavne nabave
Pravilnik o korištenju službenog automobila

Poslovnik o radu Upravnog vijeća, 2021.
Poslovnik o radu Znanstvenog vijeća, 2020.
Poslovnik o radu područnih centara
Poslovnik o radu časopisa Društvena istraživanja

Odluka o naknadi za postupak davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbore u znanstvena zvanja

Etički kodeks, 2016.

Plan ravnopravnosti spolova 2022. – 2025.

 

Financijski planovi, ugovori, izvješća i procedure

2022.-2024.

Prijedlog Financijskog plana Instituta Pilar za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
Obrazloženje Financijskog plana Instituta Pilar za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
Odluka o usvajanju Financijskog plana Instituta Pilar za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu

2021.-2023.

Prijedlog Financijskog plana Instituta Pilar za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
Odluka o usvajanju Financijskog plana Instituta Pilar za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
Financijsko izvješće za 2021. godinu
Bilješke uz financijsko izvješće za 2021. godinu

2020.-2022.

Prijedlog Financijskog plana Instituta Pilar za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
Obrazloženje Financijskog plana Instituta Pilar za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
Ugovor o programskom financiranju u 2020. godini
Financijsko izvješće za 2020. godinu
Bilješke uz financijsko izvješće za 2020. godinu

2019.-2021.

– Prijedlog Financijskog plana za 2019. i projekcija plana za 2020. i 2021. godinu
– Odluka o usvajanju Prijedloga Financijskog plana za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
Ugovor o programskom financiranju u 2019. godini
Financijsko izvješće za 2019. godinu
Bilješke uz financijsko izvješće za 2019. godinu
Potvrda o preuzetom financijskom izvješću za 2019. godini

2018.-2020.

Financijski plan za 2018. s projekcijama za 2019. i 2020. godinu
Financijsko izvješće za 2018. godinu
Bilješke uz financijsko izvješće za 2018. godinu
Potvrda o preuzetom financijskom izvješću za 2018. godini

2017.

Podaci za ostvarenje financiranja u 2017. godini
Financijsko izvješće za 2017. godinu
Bilješke uz financijsko izvješće za 2017. godinu
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju za 2017. godinu

2016.

– Podaci za ostvarenje financiranja u 2016. godini

2015.

– Podaci za ostvarenje financiranja u 2015. godini

Procedure

Procedura zaprimanja računa
Procedura o blagajničkom poslovanju
Procedura naplate potraživanja – prihoda
Procedura službena putovanja – putni nalozi
Procedura rada i realizacije studentskih ugovora

 

Godišnja izvješća o radu

Poslovno izvješće za 2021. godinu
Poslovno izvješće za 2020. godinu
Poslovno izvješće za 2019. godinu
Poslovno izvješće za 2018. godinu
Poslovno izvješće za 2017. godinu

Poslovno izvješće za 2016. godinu
– Poslovno izvješće za 2015. godinu
– Poslovno izvješće za 2014. godinu

 

Također provjeri

Partneri Instituta

Partneri Instituta – naručitelji projekata Hrvatska zaklada za znanost HEP Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske… Pročitaj više o Partneri Instituta