Dokumenti Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar


● Zakoni, kolektivni ugovori i strategijeStatut, pravilnici, poslovnici i drugi opći aktiFinancijski planovi, ugovori, izvješća i procedureGodišnja izvješća o radu Izvješća o radu Upravnog vijećaArhiv dokumenata Instituta

 

Zakoni, kolektivni ugovori i strategije

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (na snazi od 22. 10. 2022.)

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Strategija Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar 2020.-2025.
Akcijski plan Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar 2020.-2025.

 

Statut, pravilnici, poslovnici i drugi opći akti

Statut Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, studeni 2023.

Pravilnik o unutarnjem ustroju i ustrojstvu radnih mjesta 2022.
Pravilnik o radu, 2018.
Pravilnik o izboru na znanstvena radna mjesta
 Pravilnik o radu Nakladničke službe
– Pravilnik o radu Knjižnice
Pravilnik stvaranja ugovornih obveza
Pravilnik o vrednovanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o zaštiti od požara
– Pravilnik o poslovnoj i profesionalnoj tajni
Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva Institut
   – Popis gradiva s rokovima čuvanja

Poslovnik o radu Upravnog vijeća, 2021.
Poslovnik o radu Znanstvenog vijeća, 2020.
Poslovnik o radu područnih centara
Poslovnik o radu časopisa Društvena istraživanja

Etički kodeks, 2016.

Plan ravnopravnosti spolova 2022. – 2025.

 

Financijski planovi, ugovori, izvješća i procedure

2023.-2025.

Prijedlog Financijskog plana Instituta Pilar za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
Posebni dio Financijskog plana Instituta Pilar za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
Obrazloženje Financijskog plana Instituta Pilar za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
Obrazloženje Općeg dijela Financijskog plana Instituta Pilar za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
Odluka o usvajanju Financijskog plana Instituta Pilar za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
Izmjene i dopune Financijskog plana Instituta Pilar za 2023. godinu
Rebalans Financijskog plana Instituta Pilar za 2023. godinu – Obrazloženje
Financijsko izvješće za 2023. godinu
Bilješke uz financijsko izvješće za 2023. godinu

2022.-2024.

Prijedlog Financijskog plana Instituta Pilar za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
Obrazloženje Financijskog plana Instituta Pilar za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
Odluka o usvajanju Financijskog plana Instituta Pilar za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
Financijsko izvješće za 2022. godinu
Bilješke uz financijsko izvješće za 2022. godinu
Odluka o usvajanju financijskog izvješća za 2022. godinu

2021.-2023.

Prijedlog Financijskog plana Instituta Pilar za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
Odluka o usvajanju Financijskog plana Instituta Pilar za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
Financijsko izvješće za 2021. godinu
Bilješke uz financijsko izvješće za 2021. godinu

2020.-2022.

Prijedlog Financijskog plana Instituta Pilar za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
Obrazloženje Financijskog plana Instituta Pilar za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
Ugovor o programskom financiranju u 2020. godini
Financijsko izvješće za 2020. godinu
Bilješke uz financijsko izvješće za 2020. godinu

2019.-2021.

– Prijedlog Financijskog plana za 2019. i projekcija plana za 2020. i 2021. godinu
– Odluka o usvajanju Prijedloga Financijskog plana za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
Ugovor o programskom financiranju u 2019. godini
Financijsko izvješće za 2019. godinu
Bilješke uz financijsko izvješće za 2019. godinu
Potvrda o preuzetom financijskom izvješću za 2019. godini

2018.-2020.

Financijski plan za 2018. s projekcijama za 2019. i 2020. godinu
Financijsko izvješće za 2018. godinu
Bilješke uz financijsko izvješće za 2018. godinu
Potvrda o preuzetom financijskom izvješću za 2018. godini

2017.

Podaci za ostvarenje financiranja u 2017. godini
Financijsko izvješće za 2017. godinu
Bilješke uz financijsko izvješće za 2017. godinu
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju za 2017. godinu

2016.

– Podaci za ostvarenje financiranja u 2016. godini

2015.

– Podaci za ostvarenje financiranja u 2015. godini

Procedure

Procedura zaprimanja računa
Izmjena procedure o blagajničkom poslovanju 2023.
Procedura o blagajničkom poslovanju
Procedura naplate prihoda 2023.
Procedura naplate potraživanja – prihoda
Procedura službena putovanja – putni nalozi
Procedura rada i realizacije studentskih ugovora
Procedura korištenja službenih mobilnih telefona

 

Godišnja izvješća o radu

Godišnje izvješće za 2023. godinu
Poslovno izvješće za 2022. godinu
Poslovno izvješće za 2021. godinu
Poslovno izvješće za 2020. godinu

 

Izvješća o radu Upravnog vijeća

Izvješće o radu Upravnog vijeća za 2023. godinu
Izvješće o radu Upravnog vijeća za 2022. godinu
Izvješće o radu Upravnog vijeća za 2021. godinu
Izvješće o radu Upravnog vijeća za 2020. godinu

 

Arhiv dokumenata Instituta

Strategija Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar 2015.-2020. 
Akcijski plan Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar 2015.-2020.
– Pravilnik o unutarnjem ustroju i ustrojstvu radnih mjesta 2016.
Pravilnik o dodjeli počasnog zvanja zaslužni znanstvenik i pravima zaslužnog znanstvenika
Pravilnik o korištenju slobodne studijske godine (sabbatical)
Pravilnik o korištenju službenog automobila
Pravilnik o stvaranju ugovornih obveza i postupka jednostavne nabave
Odluka o naknadi za postupak davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbore u znanstvena zvanja
Poslovno izvješće za 2019. godinu
Poslovno izvješće za 2018. godinu
Poslovno izvješće za 2017. godinu
Poslovno izvješće za 2016. godinu
Poslovno izvješće za 2015. godinu
Poslovno izvješće za 2014. godinu

Također provjeri

Pristup informacijama

Ostvarivanje prava na pristup informacijama Obrasci zahtjeva • Načini podnošenja zahtjeva • Službenica za informiranje… Pročitaj više o Pristup informacijama