Opći akti Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar


Statut Strategija Pravilnici Poslovnici  Kodeks UgovoriIzvješća Planovi 
Odluke Podaci


#

Zakon o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti i visokom obrazovanju – pročišćen tekst

 
Statut

Statut Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar


Strategija

Strategija Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar 2020.-2025.
Akcijski plan Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar 2020.-2025.
Strategija Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar 2015.-2020. 

Akcijski plan Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar 2015.-2020.

 
Pravilnici

Pravilnik o unutarnjem ustroju i ustrojstvu radnih mjesta 2022.
– Pravilnik o unutarnjem ustroju i ustrojstvu radnih mjesta 2016.

Pravilnik o radu, 2018.
 Pravilnik o radu Nakladničke službe
– Pravilnik o radu Knjižnice
Pravilnik stvaranja ugovornih obveza
Pravilnik o vrednovanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora
Pravilnik o dodjeli počasnog zvanja zaslužni znanstvenik i pravima zaslužnog znanstvenika u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar
Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o zaštiti od požara
– Pravilnik o poslovnoj i profesionalnoj tajni
Pravilnik o izboru na znanstvena radna mjesta

– Pravilnik o korištenju slobodne studijske godine (sabbatical)
Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva Instituta

Popis gradiva s rokovima čuvanja
Pravilnik o stvaranju ugovornih obveza i postupka jednostavne nabave
Pravilnik o korištenju službenog automobila
Procedura zaprimanja računa
Procedura o blagajničkom poslovanju
Procedura naplate potraživanja – prihoda
Procedura službena putovanja – putni nalozi
Procedura rada i realizacije studentskih ugovora

 
Poslovnici

Poslovnik o radu Upravnog vijeća, 2021.
Poslovnik o radu Znanstvenog vijeća, 2020.
Poslovnik o radu područnih centara
Poslovnik o radu časopisa Društvena istraživanja

 
Kodeks

Etički kodeks, 2016.


Ugovori

Ugovor o programskom financiranju u 2020. godini
Ugovor o programskom financiranju u 2019. godini

 
Izvješća

Poslovno izvješće za 2020. godinu
Financijsko izvješće za 2020. godinu
Bilješke uz financijsko izvješće za 2020. godinu
– Poslovno izvješće za 2019. godinu
Financijsko izvješće za 2019. godinu
Bilješke uz financijsko izvješće za 2019. godinu
Potvrda o preuzetom financijskom izvješću za 2019. godini
– Poslovno izvješće za 2018. godinu
Financijsko izvješće za 2018. godinu
Bilješke uz financijsko izvješće za 2018. godinu
Potvrda o preuzetom financijskom izvješću za 2018. godini
Poslovno izvješće za 2017. godinu

Financijsko izvješće za 2017. godinu
Bilješke uz financijsko izvješće za 2017. godinu
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju za 2017. godinu
– Poslovno izvješće za 2016. godinu
– Poslovno izvješće za 2015. godinu
– Poslovno izvješće za 2014. godinu

 
Planovi

Prijedlog Financijskog plana Instituta Pilar za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
Obrazloženje Financijskog plana Instituta Pilar za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
Odluka o usvajanju Financijskog plana Instituta Pilar za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
Prijedlog Financijskog plana Instituta Pilar za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
Odluka o usvajanju Financijskog plana Instituta Pilar za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
Prijedlog Financijskog plana Instituta Pilar za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
Obrazloženje Financijskog plana Instituta Pilar za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
– Prijedlog Financijskog plana za 2019. i projekcija plana za 2020. i 2021. godinu
– Odluka o usvajanju Prijedloga Financijskog plana za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
Financijski plan za 2018. s projekcijama za 2019. i 2020. godinu

 
Odluke

Odluka o naknadi za postupak davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbore u znanstvena zvanja


Podaci o znanstvenoj djelatnosti

Podaci o znanstvenoj djelatnosti u 2017. godini

– Podaci o znanstvenoj djelatnosti u 2016. godini
– Podaci o znanstvenoj djelatnosti u 2015. godini

Također provjeri

Mobilnost

Odlasci znanstvenika Instituta Ivo Pilar u inozemstvo i posjeti inozemnih znanstvenika Institutu Ivo Pilar: –… Pročitaj više o Mobilnost