Naslovna / Projekti i publikacije / Publikacije / Društvena istraživanja

Društvena istraživanja

Br. 1 – 144 / 1992. – 2019.

Društvena istraživanja je časopis za opća društvena pitanja koji njeguje potpunu tematsku i disciplinarnu otvorenost. Stoga se u njemu objavljuju radovi iz različitih društvenih i humanističkih disciplina (sociologije, psihologije, politologije, psihijatrije, povijesti, prava, ekonomije, demografije, lingvistike itd.), ali i radovi koji preskaču granice pojedinačnih disciplina. Radovi podliježu anonimnom recenzentskom postupku.

Časopis izlazi četiri puta godišnje. Prilozi objavljeni u časopisu referiraju se u: Current Contents/Social & Behavioral Sciences (CC/S&BS); Social SciSearch (Online database); Research Alert (Current awareness service), Philadelphia, PA, USA; Sociological Abstracts, San Diego, CA, USA; International Bibliography of Social Sciences (IBSS), London, UK.

DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA među 5770 časopisa u bazi ERIH PLUS
– 25 godina časopisa DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA

DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA. ČASOPIS ZA OPĆA DRUŠTVENA PITANJA
Br. 144
GOD. 28 (2019) BR. 2, STR. 189-370
ZAGREB, TRAVANJ – LIPANJ 2019.
Netematski broj
Uređivački plan: Vrijednosti u hrvatskom društvu
Uz navedene glavne teme časopis Društvena istraživanja objavljivat će i druge manje temate, pojedinačne tekstove te informativno-kritičke priloge u rubrici “Prikazi”.

 

 

 

Časopis za opća društvena pitanja

ISSN: 1330-0288
UDK: 1:3/33
CODEN: DSTRE5

Glavna i odgovorna urednica / Editor-in-Chief: Jadranka ŠVARC
Jadranka.Svarc@pilar.hr

Izvršna urednica / Managing Editor: Gabrijela SABOL
Garijela.Sabol@pilar.hr

Mlada urednica / Assistant Editor: Anja WERTRAG
Anja.Wertrag@pilar.hr

Uredništvo / Editorial Board: Toni BABAROVIĆ, Ljiljana DOBROVŠAK, Renata FRANC, Renata GLAVAK TKALIĆ, Katica JURČEVIĆ, Nenad POKOS, Lynette ŠIKIĆ-MIĆANOVIĆ, svi iz Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar (Hrvatska); Ivan BURIĆ, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska), Marina DABIĆ, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska) i Nottingham Trent University (Velika Britanija), Carolyn EGRI, Simon Fraser University (Kanada), Alex HASLAM, The University of Queensland (Australija), Jasminka LAŽNJAK, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska), Danijel NESTIĆ, Ekonomski institut Zagreb (Hrvatska), Maja POVRZANOVIĆ FRYKMAN, Malmö University (Švedska), Harald ROHRACHER, Linköping University (Švedska), Frank WELZ, Innsbruck University (Austrija)

Tajnica uredništva / Secretary: Vlatka VENOS
Vlatka.Venos@pilar.hr

E-mail: di@pilar.hr

Url: http://hrcak.srce.hr/drustvena-istrazivanja ♦ https://www.pilar.hr/drustvena-istrazivanja

Izdavač / Publisher: Institut društvenih znanosti IVO PILAR, Marulićev trg 19/I, p.p. 277, 10 001 Zagreb
Tel: (+385 1) 4886-815 ; fax: (+385 1) 4828-296

Upute suradnicima | Instructions for contributors

Radovi se uredništvu dostavljaju isključivo u elektroničkom obliku putem sustava za uređivanje časopisa (Open Journal System) postavljenog na mrežnim stranicama časopisa:
https://www.pilar.hr/drustvena-istrazivanja

Impresum:  br. 144

Prva godina izlaženja:
1992

Učestalost izlaženja (godišnje): 4

Područja pokrivanja:
Društvene znanosti; Ekonomija; Pravo; Politologija; Sociologija; Psihologija; Socijalna geografija i demografija; Humanističke znanosti; Povijest

Prava korištenja:
Puni tekst radova ovog časopisa besplatno se smije koristiti za osobnu ili edukacijsku svrhu uz poštivanje autorskih prava autora i izdavača. Cijena po tiskanom primjerku: 40 kn. Godišnja pretplata: za pojedince 100 kn, za ustanove 250 kn.
 
– “Društvena istraživanja” među 5770 časopisa u bazi ERIH PLUS
– 25 godina časopisa DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA

Pregled sadržaja s digitalnim arhivom

Također provjeri

Časopis Pilar

− Br. 1 – 24 / 2006. – 2017. Odrednicom časopis za društvene i humanističke studije …