MOSTARIENSIA – časopis za društvene i humanističke znanosti

Časopis Sveučilišta u Mostaru za humanističke znanosti MOSTARIENSIA pokrenut 1994. godine pod novim uredništvom i u sunakladništvu Instituta Ivo Pilar od 2014. nastavlja s izlaženjem kao časopis za društvene i humanističke znanosti. − Iz Uvodne riječi br. 1-2/2014. 

 
God. 23, br. 1/2019: Sadržaj broja  
 
– God. 21, br. 1/2017: Sadržaj broja – God. 21, br. 2/2017: Sadržaj broja
2 2015 1-2 2016
God. 19, br. 2/2015: Sadržaj broja God. 20, br. 1-2/2016: Sadržaj broja
18 1-2 1 2015 
God. 18, br. 1-2/2014: Sadržaj broja God. 19, br. 1/2015: Sadržaj broja

Mostariensia, časopis za društvene i humanističke znanosti znanstvena je publikacija čiji je izdavač Sveučilište u Mostaru, a suizdavač Institut društvenih znanosti Ivo Pilar. Izlazi dva puta godišnje. Objavljuje priloge iz različitih društvenih i humanističkih disciplina, ali i one koji imaju interdisciplinaran i multidisciplinaran karakter. Područja pokrivanja: Društvene znanosti; Ekonomija; Pravo; Politologija; Informacijske i komunikacijske znanosti; Sociologija; Psihologija; Pedagogija; Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti; Demografija; Socijalne djelatnosti; Humanističke znanosti; Filozofija; Teologija; Filologija; Povijest; Povijest umjetnosti; Znanost o umjetnosti; Arheologija; Etnologija i antropologija; Književnost. – Primaju se isključivo neobjavljeni radovi i oni koji nisu u recenzijskome postupku pri nekome drugom časopisu. Radovi mogu biti napisani na hrvatskome, engleskome ili njemačkome jeziku.

MOSTARIENSIA – časopis za društvene i humanističke znanosti

Osnivač i nakladnik: Sveučilište u Mostaru
Sunakladnik: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Za nakladnika: Ljerka Ostojić
Glavni urednik: Ivica Musić
Uredništvo: Sanja Bijakšić (Mostar), Miljenko Brekalo (Osijek), Vesna Kazazić (Mostar), Pavao Knezović (Zagreb), Stipe Kutleša (Zagreb), Ante Pavlović (Mostar), Ivan Sivrić (Mostar), Vlado Šakić (Zagreb), Mario Vasilj (Mostar)
Adresa uredništva: Sveučilište u Mostaru, Trg hrvatskih velikana 1, 88000 Mostar, BiH;
tel: +387 36 310778; faks: +387 36 320885; e-mail: mostariensia@sve-mo.ba
Časopis izlazi dva puta godišnje.
ISSN 1023-8638

Prava korištenja: Puni tekstovi radova ovih publikacija besplatno se smiju koristiti za osobnu ili edukacijsku svrhu uz poštivanje autorskih prava autora i izdavača.

Pregled sadržaja

Časopis Mostariensia na portalu HRČAK: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi

 
Iz Uvodne riječi br. 1-2/2014.

Sredinom 2014. godine imenovano je novo uredništvo čiji je prvotni cilj oživjeti časopis koji je obilježio najturbulentnije razdoblje u povijesti Sveučilišta u Mostaru te ga, služeći se najnovijim tehničko-civilizacijskim mogućnostima, što snažnije potvrditi kao međunarodno prepoznatljiv znanstveni i stručni forum koji će imati udjela u globalnome znanstvenom procesu. Cilj je to koji iziskuje silan napor i dugoročno obvezuje, ali zasigurno nije nedostižan!

Došlo se i do zamisli da bi se područje što ga Mostariensia pokriva moglo proširiti i na društvene znanosti. Više je razloga za to. Ponajprije, već su i za prethodnoga uredništva objavljivani prilozi koji su prelazili granice humanistike. K tomu, bez obzira na međusobnu različitost i konzistentnost vlastitih metodoloških zahvata te istraživačkih pregnuća, neprijeporna je povijesna i suvremena povezanost humanističkih i društvenih znanstvenih interesa koji baštine zajedničku antropološku osnovicu. To poglavito dolazi do izražaja u doba kada se sve snažnije osjeća nesnalaženje u vrijednosnim orijentacijama, odnosno kada prevagu odnosi noetička (faktička) nad etičkom (vrijednosnom) dimenzijom. A što je društvo bez vrijednosti, bez toga vrelišta krepčine i jamstva zdrave budućnosti?

U tome smislu uredništvo će biti otvoreno za sve priloge koji prođu kompetentno vrjednovanje, ali će voditi računa i o promicanju etičnosti, općeljudskih vrijednosti, kritičnosti, slobode izražavanja te stvaralaštva, što je jedino istinsko jamstvo akademskoga i civilizacijskog napretka. Svojim snagama i snagama svojih suradnika također će nastojati oko njegovanja hrvatske kulture i njezina promicanja u svijetu. U tome će mu zasigurno nemalu pomoć pružiti i Institut društvenih znanosti “Ivo Pilar” koji je sunakladnik časopisa i čije je vodstvo izrazilo i već u dvobroju za 2014. odjelotvorilo bezrezervnu spremnost na svekoliku suradnju. Uvjereni smo da će ta sinergija uroditi obilatim plodovima.

Osim novoga uredništva, Mostariensia je doživjela i još neke značajne promjene. Uz uredništvo oformljen je i (međunarodni) znanstveni savjet čiji su članovi mahom priznati i dokazani stručnjaci na području svoga djelovanja. Ovo će tijelo biti recenzentska baza koja će iz broja u broj biti osnaživana kompetentnim stručnjacima iz zemlje i inozemstva. Novost je i vizualni identitet. Promijenjen je format, kao i naslovnica. Nadamo se da smo time i u estetskome smislu napravili korak naprijed.

Pozivamo stoga sve kolege sa Sveučilišta u Mostaru, kao i one s drugih visokih učilišta i instituta iz Bosne i Hercegovine te zemalja regije na suradnju u našemu časopisu. Uvjereni da će ta suradnja biti na obostranu korist, veselimo se vašim prilozima.

Ivica Musić, glavni urednik

Također provjeri

Društvena istraživanja

– Br. 1 – 161 / 1992. – 2023. Društvena istraživanja je časopis za opća… Pročitaj više o Društvena istraživanja