Područni centar Vukovar

NazivSjedišteVoditeljOsnutakPovijestDjelatniciDjelatnostProjektiPublikacijeSkupoviNovosti

 
Naziv

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Vukovar

PC Vu 1 ssPC Vu 2 ssPC Vu 0 ss
Ružičkina kuća u Vukovaru – sjedište Područnog centra Vukovar od 15. srpnja 2015.
 
Sjedište

Josipa Jurja Strossmayera 25
32000 Vukovar
Tel.: + 385 32 450 323
Fax: + 385 32 450 348
E-mail: ivana.bendra@pilar.hr

 
Voditeljica

Dr. sc. Ivana Bendra

 
Osnutak

28. rujna 2006.

 
Povijest

Područni centar Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar u Vukovaru osnovan je 28. rujna 2006. godine, odlukom Upravnoga vijeća Instituta, uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.
Svečanost otvorenja Centra, u nazočnosti pomoćnog biskupa Đakovačke i Srijemske biskupije mons. dr. sc. Đure Hranića, ministra znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske prof. dr. sc. Dragana Primorca, župana Vukovarsko-srijemske županije Bože Galića, zamjenika gradonačelnika Grada Vukovara dr. Vladimira Emedija, predsjednika Upravnoga vijeća Instituta Ivo Pilar dr. sc. Nevija Šetića, državnoga tajnika za znanost prof. dr. sc. Dražena Vikića Topića, potpredsjednice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti prof. dr. sc. Alice Wertheimer-Baletić, rektorice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prof. dr. sc. Gordane Kralik, dekana Veleučilišta Lavoslav Ružička iz Vukovara prof. dr. sc. Antuna Pintarića, kao i mnogih drugih uglednika iz akademskog i javnog života Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije, održana je 4. listopada 2006. godine. Tom prigodom mons. dr. sc. Đuro Hranić blagoslovio je prostorije Centra te je ministru Primorcu uručena medalja Pilar za doprinos razvoju Instituta Ivo Pilar i Područnome centru u Vukovaru.
Odlukom Upravnoga vijeća Instituta od 28. studenoga 2006. godine voditeljem Područnoga centra imenovan je dr. sc. Dražen Živić. Program rada Centra usvojilo je Znanstveno vijeće Instituta u srpnju 2007. godine.

 
Djelatnici

1. dr. sc. Ivana Bendra – znanstvena suradnica
2. dr. sc. Sandra Cvikić – znanstvena suradnica
3. dr. sc. Mateo Žanić – viši znanstveni suradnik

 
Djelatnost

Temeljni razlozi osnutka Područnoga centra Instituta Ivo Pilar u Vukovaru temelje se na stvarnom i simboličkom značenju Vukovara u procesu uspostave, obrane i razvoja hrvatske države. U Centru se izvode programi, teme i projekti od globalnog, nacionalnog i lokalno-regionalnog karaktera. Područni centar pruža znanstveno-istraživačke, arhivsko-dokumentacijske, izdavačke, konzultativne i obrazovne usluge akademskoj, upravljačkoj i gospodarskoj zajednici. Program rada i djelatnosti Područnoga centra Instituta Pilar u Vukovaru usklađeni su s temeljnim ciljem mrežnoga ustroja Instituta – da se u svakom centru pored redovitih znanstveno-istraživačkih djelatnosti razvijaju i djelatnosti koje će tematski centre usmjeravati prema nacionalnoj i globalnoj, a ne samo regionalnoj razini djelovanja. To znači da Centar u Vukovaru na nacionalnoj i globalnoj razini svoju djelatnost usmjerava prema Hrvatskom domovinskom ratu te geostrateškim aspektima povijesti i budućnosti podunavske Europe, a na regionalnoj razini prema temama vezanima uz podunavsku Hrvatsku i Hrvatima u Srbiji.
Primarna i najvažnija djelatnost Područnoga centra jest znanstveno-istraživački rad na globalnim, nacionalnim i lokalno-regionalnim temama. U tom smislu dominantno značenje imaju programi i projekti trajne znanstveno-istraživačke djelatnosti. Osim izvornih znanstvenih istraživanja Područni centar organizira, prikuplja i čuva raznoliko povijesno gradivo, statističko-demografsku dokumentaciju i druge izvore o stvaranju hrvatske države i Hrvatskom domovinskom ratu, kao i o svim drugim aspektima društvenog, demografskog, političkog, povijesnog, kulturnog i ekonomskog razvitka hrvatskoga Podunavlja i hrvatske nacionalne manjine u Srbiji.
Područni centar Vukovar u suradnji s drugim područnim centrima Instituta Pilar, kao i drugim znanstveno-kulturnim institucijama s ovoga područja, realizira i odgovarajući oblik nakladničke djelatnosti, napose izdavanje znanstvenih knjiga (monografija), Zbornika radova te tematskih brojeva časopisa „Društvena istraživanja“ i „Pilar“o temama koje su bitne za globalnu, nacionalnu i lokalno-regionalnu razinu svoje znanstveno-istraživačke djelatnosti.
Rad Područnoga centra Instituta Pilar u Vukovaru je javan, što znači da Centar organizira ili podupire organizaciju niza javnih manifestacija (znanstvenih skupova, simpozija, kongresa, okruglih stolova, javnih tribina i predstavljanja knjiga). U tom kontekstu, najveća javna manifestacija koju Centar organizira jest tradicionalni znanstveno-stručni skup „Vukovar ´91.“, koji je prvi puta priređen u studenom 1997. godine. Do studenog 2010. godine održano je ukupno 13 skupova, od kojih posljednjih pet u Vukovaru.

 
Projekti

Demografski aspekti urbano-ruralne polarizacije Hrvatske,
Manjine u Hrvatskoj i Hrvati u okolnim zemljama: povijesni identiteti,
Hrvatski identitet, religija i izazovi europskih integracija
– Vukovarsko-srijemska županija: prostor, ljudi, identitet (znanstveno-stručna studija)

 

 
Publikacije

VUKOVAR – HRVATSKA BAŠTINA I PERSPEKTIVE RAZVOJA, Zbornik radova s 9. znanstveno-stručnog skupa “Vukovar ’91. – petnaest godina poslije”; urednici: D. Živić, I. Žebec, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb-Vukovar, 2007.
VUKOVAR – PITANJA O BUDUĆNOSTI, Tematski broj časopisa Društvena istraživanja (93-94/2008.); gost urednik: D. Živić.
DEMOGRAFSKI KONTEKST I SOCIO-KULTURNE POSLJEDICE HRVATSKOGA DOMOVINSKOG RATA, Zbornik radova s 10. znanstveno-stručnog skupa “Vukovar ’91. – šesnaest godina poslije”, urednici: D. Živić, I. Žebec, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb-Vukovar, 2009.
MIRNA REINTEGRACIJA HRVATSKOG PODUNAVLJA – ZNANSTVENI, EMPIRIJSKI I ISKUSTVENI UVIDI, Zbornik radova s 11. znanstveno-stručnog skupa “Vukovar ’91. – sedamnaest godina poslije”; urednici: D. Živić, S. Cvikić, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb-Vukovar, 2010.
CRKVA I VUKOVARSKI FRANJEVCI. Autor fra Ivica Jagodić, urednik Dražen Živić; Franjevački samostan Vukovar i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2011.
VICTOR QUIA VICTIMA – Nada za Hrvatsku, Zbornik radova s 13. znanstveno-stručnog skupa “Vukovar ’91. – devetnaest godina poslije”; urednik: Dražen Živić, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb-Vukovar, 2012.
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA – Prostor, ljudi, identitet, Monografija; urednik: prof. dr. sc. Dražen Živić, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Vukovarsko-srijemska županija, Zagreb – Vukovar, 2012.
IDENTITET SRIJEMA U PROŠLOSTI I SADAŠNJOSTI II. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa; urednici: Dražen Živić i Sandra Cvikić; Općina Nijemci i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2012.
VUKOVAR ‘91. – ISTINA I/ILI OSPORAVANJE (između znanosti i manipulacije), Zbornik radova s 14. i 15. znanstveno-stručnog skupa Vukovar ’91.; urednici: Dražen Živić, Sanja Špoljar Vržina, Vinicije B. Lupis i Sandra Cvikić, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Ogranak Matice hrvatske Vukovar, Zagreb ‒ Vukovar, 2013.
VUKOVAR ’91. – GENOCID I MEMORICIDNA BAŠTINA EUROPSKE UNIJE. Zbornik radova 16. znanstveno-stručnog skupa „Vukovar ’91. – dvadeset i druga godina poslije“; urednici: Dražen Živić, Sanja Špoljar Vržina, Ivana Žebec Šilj, Sandra Cvikić; Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Ogranak Matice hrvatske Vukovar, 2014.
ŠTO JE VUKOVAR HRVATSKOJ I EUROPI? Zbornik radova 17. znanstveno-stručnog skupa „Vukovar ’91. – dvadeset i treća godina poslije“; urednici: Dražen Živić, Sanja Špoljar Vržina, Ivana Žebec Šilj, Vine Mihaljević; Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Ogranak Matice hrvatske u Vukovaru, 2016.
SRIJEM U PRVOM SVJETSKOM RATU 1914. – 1918. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa; urednik Stjepan Prutki; Državni arhiv u Vukovaru, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Filozofski fakultet u Osijeku, Ogranak Matice hrvatske u Vukovaru i Udruga povjesničara i baštinika zavičajne starine Slavonije, Baranje i Srijema, 2017.
VUKOVAR ’91.: DOMOVINSKA (I EUROPSKA) SIGURNOST. KRIZA SIGURNOSTI I POLITIKE MANIPULIRANJA SUVERENITETOM. Zbornik radova 18. znanstveno-stručnog skupa „Vukovar ’91. – dvadeset i četvrta godina poslije“; urednice: Sandra Cvikić, Ivana Žebec Šilj, Ivana Bendra; Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2017.
JOSIP LOVRETIĆ (1865. – 1948.), JEDNO STOLJEĆE POSLIJE. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa; uredili: Anica Bilić, Sandra Cvikić, Ljubica Gligorević, Luka Marijanović, Dražen Živić; Grad Otoka, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Centar za znanstveni rad HAZU u Vinkovcima, Gradski muzej Vinkovci i Đakovačko-osječka nadbiskupija, 2017.
KULTURA SJEĆANJA IZMEĐU EMOCIJA I INSTITUCIJA. REPREZENTIRANJE VUKOVARSKE BITKE OD 1991. DO 2016. GODINE. Autor Mateo Žanić, urednik D. Živić; Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2017.
HRVATSKO DRUŠTVO: 25 GODINA NAKON VUKOVARA ’91. Zbornik radova 19. znanstveno-stručnog skupa „Vukovar ’91. – dvadeset i peta godina poslije“; urednici: Dražen Živić, Mateo Žanić, Petar Macut; Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Ogranak Matice hrvatske u Vukovaru, 2018.

 
Skupovi

– 9. znanstveno-stručni skup “Vukovar ’91. – petnaest godina poslije” – “Vukovar – hrvatska baština i perspektive razvoja” (Vukovar, 2006.).
– 10. znanstveno-stručni skup “Vukovar ’91. – šesnaest godina poslije” – “Demografski kontekst i sociokulturne posljedice Hrvatskoga domovinskog rata” (Vukovar, 2007.).
– 11. znanstveno-stručni skup “Vukovar ’91. – sedamnaest godina poslije” – “Mirna reintegracija hrvatskoga Podunavlja: očekivanja, učinci, perspektive (1996.-1998.-2008.)” (Vukovar, 2008.).
– 12. znanstveno-stručni skup “Vukovar ’91. – osamnaest godina poslije” – “Vukovarska bitka – bitka za Hrvatsku” (Vukovar, 2009.).
– 13. znanstveno-stručni skup “Vukovar ’91. – devetnaest godina poslije” – “Victor quia victima – nada za Hrvatsku” (Vukovar, 2010.). Suorganizatori: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Vukovar, Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda i Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu.
– 14. znanstveno-stručni skup „Vukovar ’91. – dvadeset godina poslije“ – Dva desetljeća hrvatskoga pamćenja i razvoja (Vukovar, 2011.)
– 15. znanstveno-stručni skup „Vukovar ’91. – dvadeset i jedna godina poslije“ – Vukovar ’91. – istina i/ili osporavanje (između znanosti i manipulacije) (Vukovar, 2012.)
– 16. znanstveno-stručni skup – „Vukovar ’91. – dvadeset i druga godina poslije – Vukovar ’91. – genocid i memoricidna baština Europske unije (Vukovar, 2013.)
– 17. znanstveno-stručni skup „Vukovar ’91. – dvadeset i treća godina poslije“ – Što je Vukovar Hrvatskoj i Europi (Vukovar, 2014.)
– 18. znanstveno-stručni skup „Vukovar ’91. – dvadeset i četvrta godina poslije“ – Vukovar ’91.: domovinska (i europska) sigurnost. Kriza sigurnosti i politike manipuliranja suverenitetom (Vukovar, 2015.)
– 19. znanstveno-stručni skup „Vukovar ’91. – dvadeset i peta godina poslije“ – Hrvatsko društvo: 25 godina nakon Vukovara ’91. (Vukovar, 2016.)
– 20. znanstveno-stručni skup „Vukovar ’91. – dvadeset i šesta godina poslije“ – Vukovar ’91.: javni diskursi i pozicije moći (Vukovar, 2017.)

 
Novosti

Dr. sc. Dražen Živić na tribini “30 godina od početka blokade UNPROFOR-a”; Osijek, 1. 7. 2024.
Dr. sc. Sandra Cvikić i dr. sc. Dražen Živić na međunarodnom skupu “Rethinking Crisis: Experiences, Challenges and Opportunities”; Osijek, 27.-29. 6. 2024.
Skup: Odrednice očuvanja i promicanja nacionalnog identiteta Hrvata u Republici Sjevernoj Makedoniji; Skopje, 17. 5. 2024.
Tribina u Vukovaru: Što se događa s lokalnim u suvremenom svijetu?, 11. 6. 2024.
Poziv za prijavu radova za skup Ilegalne migracije i (ne)sigurnost na hrvatskim granicama; Vukovar, 14.-15. 11. 2024.
Dr. sc. Sandra Cvikić na konferenciji Global Transformations and TÜRKİYE; Istanbul, 18.–20. 4. 2024.
Tribina u Vukovaru: Aktualni demografski i migracijski trendovi/izazovi u Gradu Vukovaru – ima li razloga za demografski optimizam?, 30. 4. 2024.
Dr. sc. Dražen Živić i dr. sc. Sandra Cvikić na obilježavanju 15. godišnjice osnutka Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata; Subotica, 11. 4. 2024.
Održan prvi sastanak projekta LozaRH; Zagreb, 30. 1. 2024.
Projekt LozaRH: Transformacije lokalnih zajednica u Republici Hrvatskoj. Globalni izazovi i razvojni potencijali
Predstavljanje knjige KRVAVI TRAGOVI VELIKOSRPSKE IDEOLOGIJE NA KRAJU XX. STOLJEĆA; Vukovar, 16. 1. 2024.
Dr. sc. Sandra Cvikić na „Conference on Security Challenges for Europe – Energy and Climate Security“; Zagreb, 6.-7. 12. 2023.
Znanstvenici Instituta na konferenciji ˝Kontinentalna Hrvatska: povijesni kontekst, aktualnosti i perspektive u budućnosti˝; Đakovo, 30. 11. – 1. 12. 2023.
Dr. sc. Draženu Živiću godišnja Nagrada Vukovarsko-srijemske županije za iznimna znanstvena postignuća u 2023.
Predstavljanje Zbornika radova Vukovar ‘91. Uzdarje slobodi – povijest, sjećanja, identiteti, integracije; Vukovar, 15. 11. 2023.
Dr. sc. Sandra Cvikić na konferenciji regionalnih centara kompetentnosti „Koraci prema uspjehu”; Ilok, 3. 11. 2023.
Objavljen zbornik VUKOVAR ’91. Uzdarje slobodi – povijest, sjećanja, identiteti, integracije
Dr. sc. Sandra Cvikić u programu o Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici EU; Ohrid, 12. 10. 2023.
Pomoćnik ravnatelja dr. sc. Dražen Živić na predstavljanju knjige “Sjećanje na žrtvu Vukovara 1991.”, 9. 10. 2023.
Znanstveni skup “Vukovarsko-srijemska županija – jučer, danas, sutra“; Vukovar, 23. 10. 2023.
Predstavljanje knjige Josipa Brkića BAPSKI ABECEDARIJ; Bapska, 3. 10. 2023.
Dr. sc. Sandra Cvikić o razvoju i unaprjeđenju strukovnog obrazovanja u Vukovarsko-srijemskoj županiji, 22. 9. 2023.
Dr. sc. Sandra Cvikić na edukaciji o polivokalnom kreiranju politika koje perspektive izbjeglica i drugih migranata uzimaju u obzir, 20. 9. 2023.
Znanstvenici Instituta Pilar na skupu “Science and knowledge in the (post)covid context”; Osijek, 15.-16. 9. 2023.
Dr. sc. Sandra Cvikić na The Migration Conference 2023; Hamburg, 23.-26. 8. 2023.
Dr. sc. Sandra Cvikić: Vukovarski franjevci i kultura sjećanja na Prvi svjetski rat, 24. 6. 2023.
Znanstveni skup 300 GODINA FRANJEVAČKE CRKVE U VUKOVARU (1723. – 2023.); Vukovar, 24. 6. 2023.
Dr. sc. Sandra Cvikić: Predavanje GENERAL-BOJNIK OTMAR BABIĆ U KULTURI SJEĆANJA NA PRVI SVJETSKI RAT; Vinkovci, 6. 6. 2023.
Dr. sc. Sandra Cvikić na III. KONFERENCIJI ZAJEDNICE POVRATNIKA HRVATSKOG PODUNAVLJA, 19. 5. 2023.
Znanstveni kolokvij: Migracije danas – teorijski, činjenični i vrijednosni aspekti; Vukovar, 4. 5. 2023.
Predavanje: “Vojno groblje iz Prvoga svjetskog rata u Vukovaru”; Vukovar, 28. 4. 2023.
Tribina: VUKOVAR DANAS – SJEĆANJE NA RAT I IZAZOVI RAZVOJA; Varaždin, 21. 4. 2023.
Predstavljanje knjige PANDEMIJA COVID-19 I RAT RUSIJE PROTIV UKRAJINE; Vukovar, 13. 4. 2023.
Izložba PROŠLOST, SADAŠNJOST I BUDUĆNOST VUKOVARSKO–SRIJEMSKE ŽUPANIJE U RIJEČI I SLICI; Vukovar, 30. 3. 2023.
Dr. sc. Sandra Cvikić: Postoji li izlaz? – Proizvodnja znanja i suvremene migracije, 25. 1. 2023.
Znanstveni susreti u Institutu Pilar na temu rada za opće dobro; Vukovar, 25. 1. 2023.
Predstavljanje knjige PARADRŽAVA REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA; Vukovar, 13. 1. 2023.
Dr. sc. Sandra Cvikić: Suvremeno izbjeglištvo postalo način života za gotovo 100 milijuna osoba, 28. 12. 2022.
Dr. sc. Sandra Cvikić na Nacionalnoj konferenciji o promicanju prava migranata i izbjeglica u Hrvatskoj; Zagreb, 7. 12. 2022.
Dr. sc. Dražen Živić: “Državni arhiv u Vukovaru i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar”; Vukovar, 7. 12. 2022.
Dr. sc. Sandra Cvikić: Procesuiranje ratnih zločina i reparacija sastavni su dio poratne obnove i suživota, 6. 12. 2022.
Dr. sc. Dražen Živić: “Demografija Hrvatske u svjetlu rezultata popisa 2021. godine”, 24. 11. 2022.
Dr. sc. Sandra Cvikić na međunarodnoj konferenciji Conference on Security Challenges for Europe; Zagreb, 16.-17. 11. 2022.
25. Vukovar ’91: VUKOVAR DANAS – SJEĆANJA, ISKUSTVA I REALITET ŽIVLJENJA, 14.-15. 11. 2022.
Predstavljanje knjige “Vukovarsko-srijemska županija. Demografski izazovi, kvaliteta življenja i perspektiva razvoja”; Vukovar, 9. 11. 2022.
Dr. sc. Sandra Cvikić: Hrvatska mora pružiti snažnu potporu Hrvatima u Srbiji, 23. 9. 2022.
Dr. sc. Sandra Cvikić na Međunarodnoj znanstvenoj konferenciji Migracije na rubu Europe; Zagreb, 29.-30. 9. 2022.
Dr. sc. Sandra Cvikić na radionici o istraživačkoj metodologiji SKAD; Augsburg, 22.-24. 9. 2022.
Dr. sc. Sandra Cvikić na konferenciji međunarodnog udruženja sociologa ISA u Tokiju, 12.-16. 9. 2022.
Dr. sc. Sandra Cvikić na međunarodnoj konferenciji “The Migration Conference 2022” u Rabatu, Maroko, 7.-9. 9. 2022.
Predstavljanje knjige “Demografska i društvena održivost Hrvata u Vojvodini” u Subotici, 19. 9. 2022.
Predstavljanje zbornika SUVREMENE MIGRACIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ; Vukovar, 5. 9. 2022.
Monografija: Vukovarsko-srijemska županija: demografski izazovi, kvaliteta življenja i perspektiva razvoja
Predavanje: “Kompetencije nastavnika u podučavanju jezika struke”; Vukovar, 30. 6. 2022.
Predavanje mr. sc. Igora Jakobfija LICA I NALIČJA SOCIJALNOG AKTIVIZMA; Vukovar, 15. 6. 2022.
Objavljen zbornik SUVREMENE MIGRACIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ
Kliofest 2022.: Predstavljanje knjige Demografska i društvena održivost Hrvata u Vojvodini, 19. 5. 2022.
Predstavljanje knjige ˝Suvremene migracije u Republici Hrvatskoj”; Vukovar, 16. 5. 2022.
Knjiga: DEMOGRAFSKA I DRUŠTVENA ODRŽIVOST HRVATA U VOJVODINI: AKTUALNI TRENDOVI, IZAZOVI I PERSPEKTIVE
Dr. sc. Sandra Cvikić: Way out of the Matrix? Revisiting Knowledge Production in Migration Studies, 7. 4. 2022.
Dr. sc. Sandra Cvikić: IN AND OUT OF REFUGEE CRISIS – 1990s vs. 2015/2016, 29. 3. 2022.
Dr. sc. Dražen Živić: “Hrvatska u demografskoj depopulaciji i izumiranju”, 16. 3. 2022.
Predstavljanje knjige “Rat, ljudi, brojevi – Vukovar 1991. i danas”, 4. 3. 2022.
Objavljena knjiga RAT, LJUDI, BROJEVI – VUKOVAR 1991. I DANAS
Predstavljanje rezultata istraživanja “Od lokalnih do virtualnih zajednica. Društveni odnosi mladih u uvjetima nametnutog prostornog distanciranja”, 3. 3. 2022.
Dr. sc. Dražen Živić: Podijeljeno društvo ne može računati na bolje demografske parametre, 7. 1. 2022.
Dr. sc. Dražen Živić: VUKOVARSKA URNA – Na 100 mladih dolazi 150 starih, 21. 11. 2021.
Otvorenje izložbe PODRAVSKE KLIJETI PETRA PETROVIĆA; Vukovar, 25. 11. 2021.
Dr. sc. Dražen Živić: Popis – demografska podloga za planiranje, 12. 11. 2021.
Dr. sc. Dražen Živić: U traganju za istinom nikad se ne smijemo umoriti, 12. 11. 2021.
24. znanstveno-stručni skup VUKOVAR ‘91.: UZDARJE SLOBODI – IDENTITETI, SJEĆANJA, POVIJEST, 14.-16. 11. 2021.
Dr. sc. Sandra Cvikić na predstavljanju knjige Engaging with Historical Traumas, 9. 11. 2021.
Tribina SEKUNDARNO STANOVANJE I LOKALNI RAZVOJ: TRI PRIMJERA IZ HRVATSKE, 11. 11. 2021.
RATNA DEMOGRAFIJA VUKOVARA 1991. – TRI DESETLJEĆA TRAGANJA ZA ISTINOM, 12. 11. 2021.
Znanstvenici Instituta Pilar na okruglom stolu polaznika Ratne škole Hrvatskog vojnog učilišta, 5. 10. 2021.
Dr. sc. Dražen Živić: Vukovar u očekivanju rezultata popisa stanovništva 2021., 13. 10. 2021.
Dr. sc. Dražen Živić na Konferenciji o budućnosti Europe, 7. 10. 2021.
Predstavljanje knjige Kulturni identitet Vukovara u Koprivici, 30. 9. 2021.
Predstavljanje knjige “Kapela Čudotvorne Gospe od hrasta u Vukovaru”, 10. 9. 2021.
Predsjednik Milanović pokrovitelj skupa “Vukovar 91. – trideseta godina poslije”, 22. 7. 2021.
Dr. sc. Sandra Cvikić na okruglom stolu „Utjecaj blokade na međunarodnu politiku“; Nuštar, 1. 7. 2021.
Dr. sc. Dražen Živić na konferenciji “Doprinos JLP(R)S demografskoj revitalizaciji Međimurske i Varaždinske županije”, 30. 6. 2021.
Terensko istraživanje u Srijemu i Baranji u sklopu projekta Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja, 17.-23. 6. 2021.
Dr. sc. Dražen Živić o pitanju obrazovanja u Vukovaru, 22. 6. 2021.
Dr. sc. Sandra Cvikić na skupu ZAVIČAJNI DUNAV: General-bojnik Otmar Babić u kulturi sjećanja na Prvi svjetski rat, 12. 6. 2021.
Predstavljanje knjige KULTURNI IDENTITET VUKOVARA; Vukovar, 9. 6. 2021.
Dr. sc. Dražen Živić na tribini SPD Privrednik i Kliofestu, 11. i 13. 5. 2021.
Dr. sc. Sandra Cvikić: Održivi razvoj – između globalnih izazova i lokalnih mogućnosti, 7. 5. 2021.
Objavljena knjiga KULTURNI IDENTITET VUKOVARA – Prilozi za istraživanje baštine i baštinika
Projekt “Prema sigurnoj socijalnoj budućnosti: sociološko istraživanje o socijalnim uslugama na području grada Belog Manastira”, 2021.
Projekt “Rat, ljudi, brojevi – Vukovar 1991. i danas”, 2021.
Dr. sc. Dražen Živić: Našoj demografskoj priči ovi problemi nisu trebali, 3. 2. 2021.
Dr. sc. Ivana Žebec Šilj i dr. sc. Sandra Cvikić na on-line konferenciji Loyalty, Subjecthood, & Citizenship: Between Empire & Nation, 4.-5. 2. 2021.
Demografska i društvena održivost Hrvata u Vojvodini: aktualni trendovi, izazovi i perspektive
Dr. sc. Sandra Cvikić: Mirna reintegracija i tranzicijska pravda u Republici Hrvatskoj, 15. 1. 2021.
Izrada analitičko-svodne studije Vukovarsko srijemska županija: stanovništvo, migracije, kvaliteta življenja i perspektiva razvoja
23. znanstveno-stručni skup Vukovar ’91: EUROPSKA UNIJA IZMEĐU IZAZOVA SUVERENIZMA I HRVATSKOG ZALOGA EUROPSKOM MIRU, 11. 11. 2020.
Dr. sc. Sandra Cvikić na radionici Business History in Central and Eastern Europe, 23. 10. 2020.
Dr. sc. Dražen Živić o depopulaciji i starenju stanovništva u kontekstu prvog demografskog izvješća EU-a, 20. 10. 2020.
Dr. sc. Sandra Cvikić: “Brane Crlenjak u kulturnom diskursu grada Vukovara”. 16. 10. 2020.
Okrugli stol “Vukovarska bitka u kontekstu obrane Republike Hrvatske”, 6. 10. 2020.
Dr. sc. Sandra Cvikić u online raspravi o prihvatu migranata na Mediteranu i Jadranu, 24. 9. 2020.
Dr. sc. Sandra Cvikić na međunarodnoj on-line konferenciji The Migration Conference 2020; Tetovo, 8.-11. 9. 2020.
Predstavljanje zbornika FRANJEVCI U VUKOVARU. POVIJEST, DUHOVNOST I BAŠTINA, 22. 9. 2020.
Predstavljanje zbornika Povijest hrvatske političke emigracije u 20. stoljeću, 23. 6. 2020.
Dr. sc. Sandra Cvikić: Hrvatska će imati vrlo težak zadatak u očuvanju vanjskih granica EU, 29. 5. 2020.
Znanstvena videokonferencija “Franjevci u Vukovaru”, 4. 5. 2020.
Dr. sc. Nenad Pokos i dr. sc. Dražen Živić o demografskim problemima u korona krizi, 2. 5. 2020.
Dr. sc. Sandra Cvikić: Predavanje MIGRANTSKA KRIZA; Vukovar, 10. 3. 2020.
Dr. sc. Sandra Cvikić na konferenciji “INCLuDE Međuresorna suradnja u osnaživanju državljana trećih zemalja“, 26. 2. 2020.
Dr. sc. Sandra Cvikić na konferenciji „Ethnic and National Dimensions of the State“ u Sankt-Peterburgu, 6.–7. 2. 2020.
Predstavljanje zbornika GRADOVI U RATOVIMA: KROZ POVIJEST DO SUVREMENOSTI; Vukovar, 25. 2. 2020.
Objavljen zbornik GRADOVI U RATOVIMA: KROZ POVIJEST DO SUVREMENOSTI, 4. 2. 2020.
Dr. sc. Sandra Cvikić: Do zajedničke tužbe za naknadu zbog ratne štete protiv Srbije teško će doći, 3. 2. 2020.
Dr. sc. Sandra Cvikić na međunarodnoj konferenciji o pravnim i političkim posljedicama Deklaracije o proglašenju Republike srpskog naroda Bosne i Hercegovine; Sarajevo, 8.-9. 1. 2020.
Okrugli stol: Franjo Tuđman. Poslije 20 godina; Zagreb, 10. 12. 2019.
Vjerske prilike i odnosi u općini Vinkovci (1964. – 1975.) u svjetlu arhivskoga gradiva (Komisija za vjerska pitanja) Državnoga arhiva u Vukovaru
Provedba terenskog istraživanja kvalitete življenja u Vukovarsko-srijemskoj županiji te prikupljanje i obrada demografsko-statističke dokumentacije
22. skup “Vukovar ´91. – 28 godina poslije”: SUVREMENE MIGRACIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ; Vukovar, 12.-13. 11. 2019.
Okrugli stol u Područnom centru Vukovar i zahvalnica Ratne škole “Ban Josip Jelačić”, 16. 10. 2019.
Institut Ivo Pilar u projektu popisa vukovarskih žrtava u Domovinskom ratu
Dr. sc. Dražen Živić: Demografska bilanca Hrvata u Vojvodini (2002. – 2017.), 9. 10. 2019.
Znanstvenici Područnog centra Vukovar na okruglom stolu “Demografija – prijetnja i prilike Vukovarsko-srijemske županije, 2. 10. 2019.
Dr. sc. Sandra Cvikić: “Nametnuti režim života na granici”, 28.-29. 9. 2019.
Dr. sc. Sandra Cvikić: Vukovarska bitka 1991. u znanstvenom i javnom diskursu, 27. 9. 2019.
Dr. sc. Dražen Živić: Demografska revitalizacija zahtijeva dugoročan pristup svih društvenih aktera, 25. 9. 2019.
Dr. sc. Dražen Živić: Aktualne prilike i perspektive demografske revitalizacije Like, Primorja i Gorskog kotara, 24. 9. 2019.
Zahvalnica Hrvatske matice iseljenika u Vukovaru Područnom centru Vukovar Instituta Ivo Pilar, 6. 9. 2019.
Dr. sc. Dražen Živić o boljim demografskim rezultatima, 4. 7. 2019.
– Pomoćnik ravnatelja Instituta dr. sc. Dražen Živić na promociji polaznika Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman”
– Predstavljanje knjige/zbornika BATA-BOROVO (1931. – 2016.). Povijesno naslijeđe i perspektive; Vukovar, 6. 6. 2019.
– Objavljena knjiga BATA-BOROVO (1931. – 2016.). Povijesno naslijeđe i perspektive
– Tribina: ĆIRILICA I TRANZICIJSKA PRAVDA U VUKOVARU, 21. 5. 2019.
– Kolokvij: Franjevački muzej Vukovar: povijest, kultura i identitet Vukovara kroz stoljeća, 7. 5. 2019.
– Dr. sc. Dražen Živić: Nagrada i predavanje “Svijet i Hrvatska u suvremenom demografskom kontekstu”; Zadar, 26. 4. 2019.
– Predstavljanje zbornika KAMO IDE ISTOČNA HRVATSKA?; Vukovar, 30. 4. 2019.
– Dr. sc. Dražen Živić: Kada škola ode iz mjesta, gotovo je. Kao i pošta ili trgovina, 12. 4. 2019.
– Tribina u Vukovaru: UTOPIJA I SJEĆANJE U MODERNOM GRADU, 16. 4. 2019.
– Dr. sc. Dražen Živić: Jesmo li doista svjesni dubine svih posljedica demografske krize?
– Predstavljanje zbornika VUKOVAR ’91. – JAVNI DISKURSI I POZICIJE MOĆI, 19. 2. 2019.
Objavljen zbornik VUKOVAR ‘91. – JAVNI DISKURSI I POZICIJE MOĆI, 17. 2. 2019.
– Okrugli stol: “Geostrategijski kontekst demogeografskih procesa i odnosa”; Zagreb, 14. 2. 2019.
– Dr. sc. Andreja Brajša-Žganec i dr. sc. Dražen Živić o braku u Hrvatskoj, 14. 2. 2018.
– Dr. sc. Dražen Živić na panel-raspravi POTRAGA ZA OBEĆANOM ZEMLJOM, Osijek, 16. 1. 2019.
– Dr. sc. Sandra Cvikić na konferenciji The Role of Civic Education for Social Cohesion u Casablanci, 3.-7. 12. 2018.
– Znanstveni kolokvij i predstavljanje knjige BOROVO NASELJE 1945.-1950.; Vukovar, 11. 12. 2018.
– Dr. sc. Dražen Živić: “Utvrđivanje žrtava trebao bi biti nacionalni znanstveni projekt”, 22. 11. 2018.
– Iz medija: Znanstveno-stručni skup ‘Vukovar ‘91. – dvadeset i sedma godina poslije’, 14.-15. 11. 2018.
– OKRUGLI STOL: Vukovarska bitka u kontekstu obrane Republike Hrvatske; Vukovar, 23. 10. 2018.
– 21. VUKOVAR ’91: Gradovi u ratovima – kroz povijest do suvremenosti; Vukovar, 14.-15. 11. 2018.
– Predavanje: BAŠTINSKO NASLJEĐE GRADA VUKOVARA, 17. 10. 2018.
– Predavanje dr. sc. Sandre Cvikić “Vukovar 1991. godine – Društveni uzroci nasilja”, 4. 10. 2018.
Predstavljanje knjige NIKADA VIŠE JUGOSLAVIJA – INTELEKTUALCI I HRVATSKO NACIONALNO PITANJE (1929-1945), 8. 6. 2018.
Predavanje: ORGANIZACIJA USTAŠKE MLADEŽI U NEZAVISNOJ DRŽAVI HRVATSKOJ; Vukovar, 22. 5. 2018.
– Predstavljanje zbornika HRVATSKO DRUŠTVO: 25 GODINA NAKON VUKOVARA ’91.; Vukovar, 15. 5. 2018.
– Objavljen zbornik HRVATSKO DRUŠTVO: 25 GODINA NAKON VUKOVARA ‘91.
Obilježavanje Spomen-dana žrtvama komunističkog terora u Vukovaru, 12. 4. 2018.
Predstavljanje BREVIJARA BEZNAĐA; Vukovar, 24. 1. 2018.
– Predstavljanje knjige KULTURA SJEĆANJA IZMEĐU EMOCIJA I INSTITUCIJA, 19. 1. 2018.
Predavanje prof. dr. sc. Dražena Živića: RH – Država stvorena i obranjena u ratu, 15. 1. 2018.
– Znanstveni skup: KAMO IDE ISTOČNA HRVATSKA? – Đakovo, 1. 12. 2017.
– 13. Novinarsko-književnički susret GRAD – TO STE VI, 20. 11. 2017.
– 20. VUKOVAR ’91.: JAVNI DISKURSI I POZICIJE MOĆI, 13.-14. 11. 2017.
– VUKOVAR: Predstavljanje knjige akademkinje ALICE WERTHEIMER-BALETIĆ, 2. 11. 2017.
– Predavanje: Antički brodolomi i plovidbene rute na istočnom Jadranu, 30. 10. 2017.
– Predstavljanje Zbornika radova JOSIP LOVRETIĆ (1865. – 1948.); Otok, 27. 10. 2017.
– Predstavljanje POVIJESTI HRVATSKE POLITIČKE EMIGRACIJE 1945.–1990., 20. 10. 2017.
– MEMORIJAL: 26. obljetnica stradanja mjesta Svinjarevci, 29. 9. 2017.
– Predstavljanje knjige dr. sc. Ljiljane Dobrovšak ŽIDOVI U SRIJEMU, 15. 9. 2017.
– Predstavljanje knjige “Tragom Hrvata u Argentini, Paragvaju i Urugvaju”, 14. 9. 2017.
– Kolokvij: SLOJEVI SJEĆANJA I IDENTITET VUKOVARA U 20. STOLJEĆU, 15. 9. 2017.
– Dr. sc. Dražen Živić: Hrvatska 2051. s manje od 3,5 milijuna stanovnika?
– Promocija “Arhivske glazbene građe vukovarskog Franjevačkog samostana, 6. 6. 2017.
– Predstavljanje zbornika DOMOVINSKA (I EUROPSKA) SIGURNOST, 31. 5. 2017.
– Objavljen zbornik DOMOVINSKA (I EUROPSKA) SIGURNOST
– Predavanje dr. sc. Dražena Živića: DEMOGRAFSKI RAZVOJ VUKOVARA, 4. 5. 2017.
– Dr. sc. Dražen Živić: DEMOGRAFSKA DEPUPULACIJA/IZUMIRANJE SLAVONIJE, 4. 4. 2017.
– Dr. sc. Dražen Živić: DEMOGRAFSKA BUDUĆNOST HRVATSKE, 23. 3. 2017.
– Tribina u Rabu: “Demografski slom Hrvatske (i Raba)?”, 11. 2. 2017.
– PROSLAVA 25. OBLJETNICE INSTITUTA IVO PILAR U VUKOVARU, 25.-26. 11. 2016.
– HRVATSKO DRUŠTVO: 25 GODINA NAKON VUKOVARA ‘91.; 14.-15. 11. 2016.
– VUKOVAR: Arheološki tragovi ranog kršćanstva u panonskom dijelu Hrvatske, 28. 10. 2016.
– OKRUGLI STOL: Uloga policije u Domovinskom ratu; Vukovar, 3. 10. 2016.
– Predstavljanje: ŠTO JE VUKOVAR HRVATSKOJ I EUROPI?, 26. 9. 2016.
– Objavljen zbornik ŠTO JE VUKOVAR HRVATSKOJ I EUROPI?
– SKUP: Bata-Borovo (1931. – 2016.): Povijesno naslijeđe i perspektive, 9.-10. 6. 2016.
Predstavljanje zbornika SRIJEM U PRVOM SVJETSKOM RATU, 9. 6. 2016.
– MEMORIJAL: Borovo Selo 2. svibnja 1991. godine; 2. 5. 2016.
– Izložba: VUKOVAR – POVIJESNO SREDIŠTE ŽUPANIJE, 28. 4. 2016.
– Dr. sc. Dražen Živić: DO 2050. IZGUBIT ĆEMO 300.000 LJUDI, 23. 4. 2016.
– DAN GRADA VUKOVARA: Predstavljanje knjige i otvaranje izložbe, 2. 5. 2016.
– SKUP: “Josip Lovretić (1865. – 1948.), jedno stoljeće poslije”, 28. 11. 2015.
– 18. “VUKOVAR ‘91. – 24. godina poslije”, 12.-13. 11. 2015.
– Predavanje u Vukovaru: CRTICE IZ PROŠLOSTI SOTINA, 30. 10. 2015.
– Predavanje: “Vrijednosti i nacionalna svijest Hrvata u Vojvodini”, 2. 10. 2015.
– Nova adresa PODRUČNOG CENTRA VUKOVAR, 15. 7. 2015.
– ANALIZE: Do 2100. bit će nas gotovo upola manje
– VUKOVAR: Međunarodni dan arhiva 2015.
– Studenti Sveučilišta u Georgiji u Područnom centru Vukovar
– Transitional Justice and Genocide – Vukovar 1991 and Srebrenica 1995, 12.-13. 5. 2015.
– Obrazovna struktura hrvatske nacionalne manjine u Republici Srbiji, 29. 4. 2015.
– Tribina u Vukovaru: MIGRACIJE U HRVATSKOJ DANAS, 16. 4. 2015.
– Spomen-dan žrtvama komunističkog terora u Vukovaru, 12. travnja 2015.
2. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA RATNIH STRADALNIKA; Zagreb, 21. 3. 2015.
– Predstavljanje knjige dr. sc. Nine Raspudića u Vukovaru, 10. 3. 2015.
– FOTOGALERIJA: Institut u programu DANA SJEĆANJA NA ŽRTVU VUKOVARA 1991.-2014.
– Institut u programu DANA SJEĆANJA NA ŽRTVU VUKOVARA 1991.-2014.
17. “VUKOVAR ’91. – 23. godina poslije”, 13.-14. 11. 2014.
Predstavljanje zbornika VUKOVAR ’91. – Genocid i memoricidna baština
VUKOVAR 1991.-2014.: Predstavljanje knjige CRVENI FIĆO, 11. 11. 2014.
Zbornik VUKOVAR ’91. — GENOCID I MEMORICIDNA BAŠTINA EUROPSKE UNIJE
Predstavljanje zbornika DEMOGRAFIJA U HRVATSKOJ, Vukovar, 25. 9. 2014.
Predstavljanje rada Područnog centra Vukovar u Puli, 17. 9. 2014.
Područni centar Vukovar domaćin udruzi Europa-Union iz Haana
Predavanje T. Žigmanova “Kulturne prakse Hrvata u Vojvodini”, 17. 6. 2014.
Predstavljanje knjige BOŠNJAČANI U PRVOME SVJETSKOM RATU
– Sporazum o suradnji Veleučilišta Lavoslav Ružička i Instituta Ivo Pilar
ODGODA PREDAVANJA T. ŽIGMANOVA U VUKOVARU
– Predavanje “Kulturne prakse Hrvata u Vojvodini”, 20. 5. 2014.
3. skup: IDENTITET SRIJEMA U PROŠLOSTI I SADAŠNJOSTI, 16. 5. 2014.
– Predstavljanje knjige Drage Prgometa SAKUPLJAČI GELERA, 23. 4. 2014.
– Spomen-dan žrtvama komunističkog terora u Vukovaru, 12. travnja 2014.
– Dr. sc. Dražen Živić: Treba vjerovati da je o(p)stanak moguć
– Predstavljanje knjige “Tragom hrvatske niti u Argentini”, 25. 3. 2014.
– Područnom centru Vukovar zahvalnica HKG društva “Dunav”
– Dr. sc. Dražen Živić: “Suvremena demografska slika Hrvata u Vojvodini”, 26. veljače 2014.
– Predstavljanje knjige N. Šetića “Ostvarenje suvremene hrvatske države”, 31. 1. 2014.
– VUKOVAR: Dr. sc. Dražen Živić upalio 2. adventsku svijeću
– Zbornik VUKOVAR ‘91. – ISTINA I/ILI OSPORAVANJE
VUKOVAR: Predstavljanje zbornika i Predvečernji spomen, 14. i 16. 11. 2013.
16. ZNANSTVENO-STRUČNI SKUP „Vukovar ‘91.- 22. godina poslije”, 14.-15. 11. 2013.
Predstavljanje Rasprava o preraspodjelama društvenih zaliha znanja, 8. 5. 2013.
– Spomen-dan žrtvama komunističkog terora u Vukovaru, 12. 4. 2013.
PLAKETA GRADA VUKOVARA Institutu Ivo Pilar – Područni centar Vukovar
Predstavljanje izdanja Područnog centra Vukovar u Slavonskom Brodu
Konferencija: Revitalizacija urbanih središta u Vukovarsko-srijemskoj županiji
Anna Givargizyan: “Genocid kao potkradanje civilizacije”
Predstavljanje zbornika IDENTITET SRIJEMA U PROŠLOSTI I SADAŠNJOSTI, 19. 12. 2012.
VUKOVAR: Dani Hrvatske matice iseljenika, 5. – 18. 12. 2012.
– Predvečernji spomen na žrtvu Vukovara  1991., 16. 11. 2012.
– VUKOVAR: Svečana projekcija filma “Stella Maris”, 14. 11. 2012.
– 15. ZNANSTVENO-STRUČNI SKUP “Vukovar ’91. – dvadeset i jedna godina poslije”
Predstavljanje monografije VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA, 6. 11. 2012.
– Predstavljanje zbornika VICTOR QUIA VICTIMA, Vukovar, 30. 10. 2012.
– Objavljen zbornik VICTOR QUIA VICTIMA – Nada za Hrvatsku
– 8. dani Matice hrvatske u Vukovarsko-srijemskoj županiji
Objavljena znanstvena monografija VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
– Skup: IDENTITET SRIJEMA U PROŠLOSTI I SADAŠNJOSTI, 25. 5. 2012.
5. tribina u Vukovaru: dr. sc. Maja Štambuk i Anita Bušljeta, 20. 4. 2012.
Spomen-dan žrtvama komunističkog terora u Vukovaru, 12.4.2012.
Predstavljena knjiga SLAVONIJA I SRIJEM 1777./1778.
4. tribina u Vukovaru: dr. sc. Saša Poljanec Borić i dr. sc. Drago Čengić, 16.3.12.
2. znanstvena tribina u Dubrovniku: Vukovar ’91 – između simbola i kulture zaborava, 2. 12. 2011.
Područni Centar Vukovar u programu Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991.
Izložba Vukovar Press – Vukovar u tiskanim medijima 1991. – 1996.
Održan 14. znanstveno-stručni skup “Vukovar ’91. – dvadeset godina poslije”
Program 14. znanstveno-stručnog skupa “Vukovar ’91. – dvadeset godina poslije”
Institut u programu Dana sjećanja na žrtvu Vukovara, 1991.-2011, 14.11.2011.
Predstavljanje VUKOVARSKOG ZBORNIKA 6 u Vukovaru, 27.10.2011.
Okrugli stol u Vukovaru: Uloga braniteljica u Domovinskom ratu, 21.10.2011.
– 3. tribina u Vukovaru: NACIONALNI INTERESI KROZ PRIZMU ODRŽIVOG RAZVOJA
2. tribina u Vukovaru: Zašto je hrvatsko društvo zaostalo u razvoju?
Prva tribina u Vukovaru: 20 GODINA ISTRAŽIVANJA INSTITUTA PILAR
Predstavljanje časopisa SCRINIA SLAVONICA u Područnom centru Vukovar
Objavljena monografija CRKVA I VUKOVARSKI FRANJEVCI
Predstavljena monografija CRKVA I VUKOVARSKI FRANJEVCI
U Područnom centru Vukovar predstavljeni Zapisnici KNO-a 1946.-1949.
Tribina u Vukovaru: PRIRODNE ZNANOSTI I TEOLOGIJA – SURADNJA  I  NESPORAZUMI
Predavanje dr. sc. Vinicija Lupisa o štovanju relikvijara svetaca u Vukovaru
Američki studenti u Područnom centru Vukovar
Slovenski studenti u Područnom centru Vukovar
Mons. Marin Srakić posjetio Područni centar Instituta Pilar u Vukovaru
Održan 13. znanstveno-stručni skup o žrtvi Vukovara 1991.
13. znanstveno-stručni skup VUKOVAR ‘91. – DEVETNAEST GODINA POSLIJE
Održan skup “Vukovar ’91. – osamnaest godina poslije”
Poziv za skup: Vukovar ’91 – Osamnaest godina poslije
Skup “Vukovar 1991. – osamnaest godina poslije”
Održan 11. skup „Vukovar ’91. – sedamnaest godina poslije“
Vukovar ’91 – sedamnaest godina poslije
Skup o mirnoj reintegraciji hrvatskoga Podunavlja u tisku
Objavljen zbornik MIRNA REINTEGRACIJA HRVATSKOGA PODUNAVLJA
Demografski kontekst i sociokulturne posljedice Hrvatskoga domovinskog rata

Također provjeri

područni centar osijek

Naziv ● Sjedište ● Voditelj ● Osnutak ● Povijest ● Djelatnici ● Djelatnost ● Projekti ● Publikacije ● Novosti   Naziv Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Osijek   Sjedište Šamačka… Pročitaj više o područni centar osijek