Provedba terenskog istraživanja kvalitete življenja u Vukovarsko-srijemskoj županiji te prikupljanje i obrada demografsko-statističke dokumentacije

U razdoblju od 1. listopada 2019. do 31. ožujka 2020. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar provodi projekt “Provedba terenskog istraživanja kvalitete življenja u Vukovarsko-srijemskoj županiji te prikupljanje i obrada demografsko-statističke dokumentacije”. Voditelj projekta je dr. sc. Dražen Živić

Svrha je projekta, kojega je naručitelj Vukovarsko-srijemska županija, u kontekstu različitih aspekata i dimenzija kvalitete življenja utvrditi najvažnije činitelje aktualnih društvenih, demografskih, migracijskih i ekonomskih trendova i procesa u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Cilj projekta je osmisliti, provesti, obraditi i prezentirati empirijsko istraživanje koje će se provesti kombinacijom kvalitativne (polustrukturirani intervjui) i kvantitativne (anketne) metode te demografske metode. Anketa će se provesti na višeetapno stratificiranom, reprezentativnom uzorku od minimalno 500 ispitanika (0,3% ukupnog stanovništva županije) kako bi se sa zadovoljavajućom preciznošću procijenili populacijski parametri i omogućile usporedbe između većih poduzoraka. Demografskom metodom prikupit će se, obraditi i relevantnim grafičkim i kartografskim tehnikama prezentirati osnovni i specifični demografski podatci i indikatori brojčane (popisne), prirodne i mehaničke dinamike stanovništva te relevantnih demografskih struktura. U cjelini, prikupljeni analitički podatci omogućit će realno planiranje i realizaciju ciljeva, mjera i aktivnosti društveno-gospodarskog razvoja Vukovarsko-srijemske županije. Završno istraživačko izvješće bit će analitičkom podlogom svodne znanstveno-istraživačke studije „Vukovarsko-srijemska županija: stanovništvo, migracije, kvaliteta življenja i perspektive razvoja“.

Projekti Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar

Također provjeri

Razvijanje višedimenzionalnog modela istraživanja društvenih nejednakosti

Od 1. svibnja 2019. do 30. travnja 2021. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar provodi projekt… Pročitaj više o Razvijanje višedimenzionalnog modela istraživanja društvenih nejednakosti