Biblioteka Studije – pregled sadržaja

Knjiga 46.: Marko Marinić, Stanko Rihtar, Silva Zupančić Šalek: HAEMOPHILIA
Knjiga 45.: Marko Marinić, Stanko Rihtar, Silva Zupančić Šalek: HEMOFILIJA
Knjiga 44.: CONTEMPORARY POPULISM AND ITS POLITICAL CONSEQUENCES
Knjiga 43.: Ivo Turk: ŽUMBERAK: DEMOGRAFSKA PROBLEMATIKA I MOGUĆNOST REVITALIZACIJE
Knjiga 42.: Franko Mirošević: DUBROVNIK U KRALJEVINI JUGOSLAVIJI 1929. – 1941.
Knjiga 41.: Geran-Marko Miletić, Krešimir Peračković (ur.): POVREMENO ŽIVJETI DRUGDJE
Knjiga 40.: Josip Burušić, Toni Babarović, Ivan Dević: OBRAZOVNA USPJEŠNOST OSNOVNIH ŠKOLA
Knjiga 39.: Dražen Šimleša (Ed.): SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN SOUTH EAST EUROPE. Three Countries Analyses
Knjiga 38.: Jadranka Rebeka Anić – Irena Sever Globan: MARIJA MAGDALENA: OD ISUSOVE UČENICE DO FILMSKE BLUDNICE
Knjiga 37.: Ivana Žebec Šilj: ZAGREBAČKA INDUSTRIJA 1935. – 1939.
Knjiga 36.: Ivana Radačić, Mojca Pajnik (Eds.): PROSTITUTION IN CROATIA AND SLOVENIA
Knjiga 35.: Mateo Žanić: KULTURA SJEĆANJA IZMEĐU EMOCIJA I INSTITUCIJA
Knjiga 34.: Sandra Šućurović, Igor Mikloušić, Martina Knežević: PSIHOSOCIJALNA PRILAGODBA HRVATSKIH BRANITELJA
– Knjiga 33.: Marko Marinić: MATEMATIKA LJUDSKOG ŽIVOTA. Bioetička rasprava…
– Knjiga 32.: Jadranka Švarc, Jasminka Lažnjak: INNOVATION CULTURE IN CRONY CAPITALISM
– Knjiga 31.: Ivan Brlić: LIČKA I SENJSKA GRAĐANSKA DRUŠTVA 1835.–1945.
– Knjiga 30.: Marko Marinić i Stanko Rihtar: ŽIVJETI S INVALIDITETOM U URBANOJ SREDINI
– Knjiga 28.: Saša Poljanec-Borić: PRAVO NA SADA! Radovi iz sociologije prostora
Knjiga 27.: Darko Polšek: ERAZMOVE POSLOVICE I CARGO KULTOVI NOVOGA DOBA
Knjiga 26.: Drago Čengić: EKONOMSKA ELITA: VLADAR IZ SJENE?
Knjiga 25.: Filip Majetić: ZAGREB U POSTINDUSTRIJSKO DOBA
Knjiga 24.: STRADANJE ROMA U NEZAVISNOJ DRŽAVI HRVATSKOJ 1941. – 1945.
Knjiga 23.: Anita BUŠLJETA TONKOVIĆ: ODRŽIVI RAZVOJ SREDIŠNJE LIKE
Knjiga 22.: Vinicije B. LUPIS: DUBROVAČKE SREDNJOVJEKOVNE ZLATARSKE TEME
Knjiga 21.: Vesna LAMZA POSAVEC: MJERENJE JAVNOSTI. Metodologijski i analitički pristupi istraživanju…
Knjiga 20.: Darko Polšek: CONTRA PAEDAGOGICOS. Ideja o liberalnom obrazovanju
Knjiga 19.: Jelena PUĐAK: KOGA BRIGA ZA KLIMU? K sociologiji klimatskih promjena
Knjiga 18.: Jelka Vince Pallua: ZAGONETKA VIRDŽINE
Knjiga 17.: Vinicije B. Lupis: BAŠTINSKE TEME BOKE KOTORSKE
– Knjiga 16.: Cvjetko MILANJA: KONSTRUKCIJE KULTURE. Modeli kulturne modernizacije u Hrvatskoj 19. stoljeća
Knjiga 15.: Marin SOPTA: HRVATI U KANADI. Oblikovanje hrvatske zajednice od 1945. do 1995.
Knjiga 14.: Ivan ROGIĆ i Ivan ČIZMIĆ: MODERNIZACIJA U HRVATSKOJ I HRVATSKA ODSELIDBA
Knjiga 13.: ŽELJEZNI DUH: PRINOS JAKETE PALMOTIĆA DIONORIĆA HRVATSKOJ KNJIŽEVNOJ BAŠTINI
Knjiga 12.: Hrvoje KAČIĆ: AL SERVICIO DE MI PATRIA. CROATIA REDIVIVA
Knjiga 11.: Dražen ŽIVIĆ: STANOVNIŠTVO VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE
Knjiga 10.: Mladen HAVELKA: VISOKO OBRAZOVANJE U HRVATSKOJ I EUROPSKIM ZEMLJAMA
Knjiga 9.: PODUZETNIŠTVO U MEĐIMURJU I NOVI RAZVOJNI IZAZOVI
Knjiga 8.: Stipe TADIĆ: TRAŽITELJI SVETOGA. PRILOG FENOMENOLOGIJI EKLEZIJALNIH POKRETA
Knjiga 7.: Zora RABOTEG-ŠARIĆ i Ivan ROGIĆ: DALEKI ŽIVOT, BLISKI RUB
Knjiga 6.: Hrvoje Kačić: SERVING MY COUNTRY – CROATIA REDIVIVA
Knjiga 5. – 3. izdanje: Slavko SAKOMAN: DRUŠTVO BEZ DROGE? HRVATSKA NACIONALNA STRATEGIJA
Knjiga 5. – 2. izdanje: Slavko SAKOMAN: DRUŠTVO BEZ DROGE? HRVATSKA NACIONALNA STRATEGIJA
Knjiga 5. – 1. izdanje: Slavko SAKOMAN: DRUŠTVO BEZ DROGE? HRVATSKA NACIONALNA STRATEGIJA
Knjiga 4.: Drago ČENGIĆ: VLASNICI, MENADŽERI I KONTROLA PODUZEĆA
Knjiga 3.: Valentina MANDARIĆ: RELIGIOZNI IDENTITET ZAGREBAČKIH ADOLESCENATA
Knjiga 2.: Ivan ROGIĆ i Slavko DAKIĆ: GRAD I PLAN. Prinos raspravi o urbanističkom planu Zagreba
Knjiga 1.: Jacques DERRIDA: DRUGI SMJER

 

Knjiga 46.

Marko Marinić, Stanko Rihtar, Silva Zupančić Šalek
HAEMOPHILIA. Quality of Life of Persons with Haemophilia in Croatia
Bibliotheca Studies. – Book 46
Institute of Social Sciences Ivo Pilar – Croatian Haemophilia Society – Croatian Academy of Sciences and Arts; Zagreb, 2023

CONTENTS

Cover | Impressum | Contents

Foreword
1. BASIC CHARACTERISTICS OF HAEMOPHILIA
2. SPECIFICITIES OF HAEMOPHILIA
3. TREATMENT OF HAEMOPHILIA
4. COMPLICATIONS IN HAEMOPHILIA
5. RESEARCH METHOD
6. RESULTS
7. TABLE OVERVIEW OF RESULTS
8. SUMMARY OF MAIN FINDINGS
9. SAŽETAK GLAVNIH NALAZA .
Bibliography
About the Authors

Knjiga 45.

Marko Marinić, Stanko Rihtar, Silva Zupančić Šalek
HEMOFILIJA. Kvaliteta života osoba s hemofilijom u Hrvatskoj
Biblioteka Studije – Knjiga 45. – 212. str.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Društvo hemofiličara Hrvatske – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti; Zagreb, 2023. 

SADRŽAJ

Omot | Impresum | Sadržaj

Riječ prije

1. OSNOVNA OBILJEŽJA HEMOFILIJE
1.1. Što je hemofilija?
1.2. Povijesni podatci
1.3. Epidemiologija
1.4. Patofiziologija bolesti
1.5. Hemofilija A
1.6. Hemofilija B
1.7. Nasljeđivanje hemofilije
1.8. Nositeljice hemofilije
2. SPECIFIČNOSTI HEMOFILIJE
2.1. Klasifikacija hemofilija
2.2. Klinička obilježja hemofilije
2.2.1. Krvarenje u zglob
2.2.2. Patogeneza hemofilične artropatije
2.2.3. Mukozna krvarenja
2.2.4. Mišićna krvarenja
2.2.5. Krvarenja u središnji živčani sustav
2.2.6. Krvarenja iz probavnog, urogenitalnog sustava i ostalih lokalizacija u tijelu
2.2.7. Krvarenja u ranom djetinjstvu
2.3. Dijagnoza hemofilije
2.3.1. Laboratorijska dijagnostika hemofilije
3. LIJEČENJE HEMOFILIJE
3.1. Lijekovi za zaustavljanje i prevenciju krvarenja u hemofiliji (hemostatski lijekovi)
3.1.1. Koncentrati faktora VIII/IX standardnog djelovanja (SHl) ili kraćeg poluvremena eliminacije
3.1.2. Koncentrati faktora zgrušavanja produljenog djelovanja (EHl)
3.1.3. Lijekovi koji zaobilaze aktivnost FVIII
3.1.4. Rekombinantni aktivirani faktor VIIa (rFVIIa)
3.1.5. Aktivirani koncentrat protrombinskog kompleksa (aPCC)
3.1.6. Novi lijekovi za liječenje hemofilije
3.2. Farmakološki lijekovi u hemofiliji
3.2.1. Dezmopresin (DDAVP)
3.2.2. Traneksamična kiselina
3.2.3. Epsilon-aminkapronska kiselina
3.3. Dva temeljna načina liječenja hemofilije: liječenje po potrebi ili epizodno liječenje i profilaktičko liječenje
3.3.1. Epizodno liječenje hemofilije
3.3.2. Profilaktičko liječenje hemofilije
3.3.3. Kućno liječenje
3.4. Liječenje akutnog krvarenja
3.5. Liječenje boli
3.6. Genska terapija u hemofiliji
4. KOMPLIKACIJE U HEMOFILIJI
4.1. Inhibitori
4.2. Venske tromboze
4.3. Anafilaksija
4.4. Imunološka modulacija
4.5. Infekcije
4.6. Oštećenje muskuloskeletnog sustava
4.7. Pseudotumori
4.8. Frakture
4.9. Bol
5. METODA ISTRAŽIVANJA
5.1. Uzorak, termini i okolnosti istraživanja
5.2. Prikaz i interpretacija rezultata
6. REZULTATI
6.1. Sociodemografska obilježja
6.2. Zdravstveni status
6.2.1. Osnovni podatci o hemofiliji
6.2.2. Terapijske opcije i liječenje
6.2.3. Nove terapije
6.2.4. Krvarenja i bolovi
6.2.5. Komorbiditeti i oštećenja zglobova
6.2.6. Mobilnost i antropometrijska obilježja
6.2.7. Dentalni status
6.2.8. Prehrambene navike, dodatci prehrani i opojna sredstva
6.2.9. Nošenje s bolešću
6.3. Svakodnevno funkcioniranje i sociopsihološki status
6.3.1. Socijalno funkcioniranje i podrška
6.3.2. Religioznost
6.3.3. Slobodno vrijeme i ograničenja svakodnevnih aktivnosti
6.3.4. Seksualnost
6.3.5. Osobno blagostanje i zadovoljstvo životom
6.3.6. Psihosocijalni otisak hemofilije i psihološka dobrobit
6.3.7. Upotreba medija
6.3.8. Stavovi i opredjeljenja
6.3.9. COVID-19 i potresi
7. TABLIČNI PRIKAZ REZULTATA
7.1. Sociodemografska obilježja
7.2. Zdravstveni status
7.2.1. Osnovni podatci o hemofiliji
7.2.2. Terapijske opcije i liječenje
7.2.3. Nove terapije
7.2.4. Krvarenja i bolovi
7.2.5. Komorbiditeti i oštećenja zglobova
7.2.6. Mobilnost i antropometrijska obilježja
7.2.7. Dentalni status
7.2.8. Prehrambene navike, dodatci prehrani i opojna sredstva
7.2.9. Nošenje s bolešću
7.3. Svakodnevno funkcioniranje i sociopsihološki status
7.3.1. Socijalno funkcioniranje i podrška
7.3.2. Religioznost
7.3.3. Slobodno vrijeme i ograničenja svakodnevnih aktivnosti
7.3.4. Seksualnost
7.3.5. Osobno blagostanje i zadovoljstvo životom
7.3.6. Psihosocijalni otisak hemofilije i psihološka dobrobit
7.3.7. Upotreba medija
7.3.8. Stavovi i opredjeljenja
7.3.9. COVID-19 i potresi
8. SAŽETAK GLAVNIH NALAZA
8.1. Sociodemografska obilježja: struktura realiziranog uzorka
8.2. Zdravstveni status
8.2.1. Osnovni podatci o hemofiliji
8.2.2. Terapijske opcije i liječenje
8.2.3. Nove terapije
8.2.4. Krvarenja i bolovi
8.2.5. Komorbiditeti i oštećenja zglobova
8.2.6. Mobilnost i antropometrijska obilježja
8.2.7. Prehrambene navike, dodatci prehrani i opojna sredstva
8.2.8. Nošenje s bolešću
8.3. Svakodnevno funkcioniranje i sociopsihološki status
8.3.1. Socijalno funkcioniranje i podrška
8.3.2. Slobodno vrijeme i ograničenja svakodnevnih aktivnosti
8.3.3. Osobno blagostanje i zadovoljstvo životom
8.3.4. Psihosocijalni otisak hemofilije i psihološka dobrobit
8.3.5. Upotreba medija
8.3.6. Stavovi i opredjeljenja
8.3.7. Kontekst istraživanja: potresi i COVID-19
9. SUMMARY OF MAIN FINDINGS
9.1. Sociodemographic characteristics: Structure of the realised sample
9.2. Health status
9.2.1. Basic data on haemophilia
9.2.2. Therapeutic options and treatment
9.2.3. New therapies
9.2.4. Bleeding and pain
9.2.5. Comorbidities and joint damage
9.2.6. Mobility and anthropometric characteristics
9.2.7. Dietary habits, food supplements and intoxicants
9.2.8. Coping with the disease
9.3. Daily functioning and socio-psychological status
9.3.1. Social functioning and support
9.3.2. Leisure time and restrictions of daily activities
9.3.3. Personal well-being and satisfaction with life
9.3.4. Psycho-social imprint of haemophilia and psychological well-being
9.3.5. Use of media
9.3.6. Attitudes and orientations
9.3.7. Context of the research: earthquakes and COVID-19
Literatura
O autorima

 

Knjiga 44.

CONTEMPORARY POPULISM AND ITS POLITICAL CONSEQUENCES. Discourses and Practices in Central and South-Eastern Europe
Haris Dajč, Isidora Jarić, Ljiljana Dobrovšak (eds.)
Bibliotheca Studies – Book 44 – 320 pp

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; Zagreb 2022 

SADRŽAJ

Cover | Impressum | Contents

Haris Dajč: Introduction

I ECONOMY

Ljubomir Madžar: Socialist Legacies in the Contemporary Development of the Serbian Economy
Paulina Lenik: Market transformation under Fidesz – Energy and Banking Policy Review Since 2010
Ognjen Radonjić, Rosana Antoni Kotorchevikj: Theories on the Roots of the EU and the Western Balkans Rise of Populism

II POLITICS

Milivoj Bešlin, Petar Žarković: The Continuity of Populism in Serbia: From the 19th to the 21st century
Nikola Samardžić: Russia and Western Balkans 1999—2019. The Rise of Populism and Hybrid Warfare
Haris Dajč, Nataša Jovanović Ajzenhamer: The Populist Left and the Populist Right in the Contemporary Post-Yugoslav space: Socio-economic Programmes of Mainstream Parties in Serbia and Croatia
Alexander Mesarovich: Between a Rock and a Hard Place: Strategies of Political Cooperation in a Populist World
Branka Galić: Some Sociological Elements of Neoconservative Politics in Populist Movements of Croatian society
Aleksandar Weisner: Militarization, State Capture and Contaminated Society – Case Study Serbia
Marko Tmušić: Populism and its Implications on the Economic Growth Model in Serbia: What have we Learned so far?

III DISCOURSIVE PRACTICES

Isidora Jarić, Danica Balaban, Snežana Bajčeta: (Mis)Use of Unnamed Sources in Media Reporting on Political Actors: The Role of the Media in the Populist Construction of the Enemies of the People
Caroline Hill: “Gay Propaganda” and Morality Policy: Orthodox Framing in LGBT Rights Debates in Russia
Slobodanka Dekić: Negotiating Family: Family Politics and LGBTIQ organizations in Serbia
Olena Yermakova: Othering’ of LGBT movement as an Element of Contemporary Populist Discourse in Poland
Teodora Jovanović: Conceptual principles of Exclusion in Anti-migrant Rhetoric expanding in Serbia
Elodie Thevenin: Protecting Europe against Migration. Low and Justice’s Populist Discourse in the Polish Parliament
Péter Molnár, Gyula Balázs Csáki-Hatalovics: A Balance in the Force? The role of Social Media in the Hungarian Elections in 2019

Full text

 

Knjiga 43.

Ivo Turk: ŽUMBERAK: DEMOGRAFSKA PROBLEMATIKA I MOGUĆNOST REVITALIZACIJE
Biblioteka Studije. – Knjiga 43. – 198 str.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; Zagreb, 2021. 

SADRŽAJ

Omot | Impresum | Sadržaj | Puni tekst knjige

PREDGOVOR
1. UVOD
1.1. Teritorijalni obuhvat
1.2. Osnovna fizičko-geografska obilježja
1.3. Dosadašnja istraživanja
1.4. Hipoteze istraživanja
2. HISTORIJSKO-GEOGRAFSKI RAZVOJ
3. DEMOGRAFSKA DINAMIKA
3.1. Popisno kretanje broja stanovnika (1857. – 2011.)
3.1.1. Popisno kretanje broja stanovnika na razini naselja (1857. – 2011.)
3.1.1.1. Popisno kretanje stanovništva u samoborskom dijelu Žumberka
3.1.1.2. Popisno kretanje stanovništva u krašićkom dijelu Žumberka
3.1.1.3. Popisno kretanje stanovništva u dijelu Žumberka koji je u sastavu općine Žumberak
3.1.1.4. Popisno kretanje stanovništva u ozaljskom dijelu Žumberka
3.2. Prirodno kretanje stanovništva (1971. – 2018.)
3.2.1. Prirodno kretanje stanovništva u samoborskom dijelu Žumberka
3.2.2. Prirodno kretanje stanovništva u krašićkom dijelu Žumberka
3.2.3. Prirodno kretanje stanovništva u dijelu Žumberka koji je u sastavu općine Žumberak
3.2.4. Prirodno kretanje stanovništva u ozaljskom dijelu Žumberka
3.3. Migracijska bilanca i tipizacija općeg kretanja stanovništva (1971. – 2011.)
4. PROBLEMATIKA STRUKTURNIH OBILJEŽJA STANOVNIŠTVA ŽUMBERKA
4.1. Sastav stanovništva prema dobi i spolu i problem demografskog starenja
4.1.1. Demografsko starenje na Žumberku promatranom u cjelini
4.1.2. Demografsko starenje u samoborskom dijelu Žumberka
4.1.3. Demografsko starenje u krašićkom dijelu Žumberka
4.1.4. Demografsko starenje u dijelu Žumberka koji je u sastavu općine Žumberak
4.1.5. Demografsko starenje u ozaljskom dijelu Žumberka
4.2. Gospodarski (ekonomski) sastav stanovništva
4.2.1. Analiza opće stope aktivnosti na Žumberku promatranom u cjelini
4.2.2. Poljoprivredno stanovništvo na Žumberku
4.3. Obrazovni sastav stanovništva na Žumberku
4.3.1. Stanovništvo bez završene osnovne škole
4.3.2. Stanovništvo sa završenom osnovnom školom
4.3.3. Stanovništvo sa srednjoškolskim obrazovanjem
4.3.4. Stanovništvo sa završenom višom školom ili fakultetom
4.3.5. Indeks obrazovanosti na Žumberku
5. PROBLEMATIKA PROMETNE IZOLIRANOSTI ŽUMBERKA
5.1. Problemi prometne marginaliziranosti na Žumberku
6. MOGUĆNOSTI DEPERIFERIZACIJE I REVITALIZACIJE (DEMOGRAFSKE OBNOVE) ŽUMBERKA
6.1. Stvaranje preduvjeta za razvoj
6.2. Modernizacija infrastrukture
6.2.1. Modernizacija cestovne mreže
6.2.2. Problematika elektrodistribucije i vodoopskrbe
6.2.3. Modernizacija telekomunikacija i internetske povezanosti
6.3. Poticanje ekonomskih investicija
6.4. Poticanje naseljavanja
7. STRUKTURIRANI INTERVJUI
7.1. Analiza intervjua
8. ZAKLJUČAK
LITERATURA
IZVORI PODATAKA
SAŽETAK
SUMMARY
O AUTORU

Puni tekst knjige

 

Knjiga 42.

Franko Mirošević: DUBROVNIK U KRALJEVINI JUGOSLAVIJI 1929. – 1941.
Biblioteka Studije. – Knjiga 42. – 254 str.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; Zagreb, 2020. 

SADRŽAJ

Omot | Impresum | Sadržaj

PREDGOVOR

UVOD
Obilježja velikih promjena
Kraljevina SHS/Jugoslavija
Banovina Hrvatska

DUBROVNIK U OKVIRIMA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE I BANOVINE HRVATSKE
Političke stranke
Položaj unutar nametnutih granica
Diktatura i njene posljedice
Prividna obnova političkoga života
Jugoslavenska radikalna seljačka demokracija (JRSD)
Promjena naziva u JNS i djelovanje
Jugoslavenska radikalna zajednica
Ostale režimske stranke u gradu
Hrvatska seljačka stranka (HSS) i Samostalna demokratska stranka (SDS)
Komunistička partija jugoslavije (KPJ)
Nacionalističke organizacije
Ustaški pokret
Četnička organizacija
Odraz stvarnoga stanja
Parlamentarni izbori i stranačke borbe
Predizborne aktivnosti za izbore 1931.
Rezultati glasanja u dubrovačkom izbornom kotaru
Dubrovnik iskazao hrvatsku pripadnost – izbori 1935.
Skupštinski izbori 11. prosinca 1938.
Hrvatski Dubrovnik u znaku izbornih rezultata

DUBROVAČKA GRADSKA OPĆINA
Organizacijsko-administrativni ustroj gradske općine
Uvođenje nove vlasti u općini nakon proglašenja diktature
Nova općinska uprava 1936.
Uvođenje nove općinske uprave 1939.
Rad općinske/gradske vlasti (1929.-1941.)
Sporazum s Državnim vojnim erarom
Zajam na zajam – neuspjeli pokušaji rješenja
Nastavak problema i krize gradske vlasti

STANOVNIŠTVO GRADA DUBROVNIKA
Struktura prema popisima stanovništva
Struktura do 1931.
Struktura 1931.
Migracije – iseljavanje i doseljavanje
Struktura društvenih slojeva
Svakodnevica društvenih slojeva u Dubrovniku
Politička elita
Privredna elita
Intelektualna gradska elita
Srednji društveni sloj
Niži društveni sloj
Radnička svakodnevica
Obustave rada – štrajkovi i bitka za zaštitu prava radnika

GOSPODARSTVO
Grane proizvodnje
Obilježje poljoprivredne proizvodnje
Pomorstvo
Industrija, obrt i trgovina
Bankarstvo
O razvoju turizma u gradu
Negativni odraz na turizam

URBANI RAZVOJ
Nastanak novog Dubrovnika
Izgradnja turističkih objekata i stambenih zgrada
Komunalni problemi i snažna urbanizacija
Elektrifikacija
Vodoopskrba i kanalizacija
O izgledu pojedinih dijelova grada
Luka Gruž
Gradski i javni promet
Briga o razvoju grada i značenje društva Dub
O Banovinskoj bolnici

OBILJEŽJE GRADSKOGA ŽIVOTA
Problemi života u gradu
Najskuplji grad u državi
Kriminal – posljedica siromaštva
Državni teror, nesigurnost građana i sukobi političkih skupina
Kaznena djela
O različitim događanjima
Političke proslave
Režimske proslave i obljetnice
Proslave i obljetnice s hrvatskim predznakom
Polemike o hrvatskom Dubrovniku u mjesnom tisku

VJERSKI ŽIVOT U DUBROVNIKU
Oblici religioznosti Dubrovnika
Blagdan sv. Vlaha
O djelovanju biskupa Carevića
Plod društvene angažiranosti Crkve

SVEOPĆE PRILIKE NA PODRUČJU KULTURE, PROSVJETE I SPORTA
Društveno-kulturni život
Glazbena, pjevačka i dramska djelatnost
Odlika prosvjetnoga života
Sportski život
Djelovanje sokolskih organizacija
Hrvatski junak
Ostala sportska društva

EPILOG
Ususret drugom svjetskom ratu – 1941.

SAŽETAK
SUMMARY
IMENSKO KAZALO
IZVORI I LITERATURA
POKRATE
O AUTORU

 


Knjiga 41.

POVREMENO ŽIVJETI DRUGDJE. Sekundarno stanovanje i socijalna održivost lokalnih zajednica u Hrvatskoj
Uredili: Geran-Marko Miletić i Krešimir Peračković
Biblioteka Studije. – Knjiga 41. – 182 str.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; Zagreb, 2020. 

SADRŽAJ

Omot | Impresum | Sadržaj

PREDGOVOR
1. UVOD ILI O DRUŠTVENOJ RELEVANTNOSTI SEKUNDARNOG STANOVANJA (Geran-Marko Miletić, Krešimir Peračković)
2. ŠIRENJE SEKUNDARNOG STANOVANJA I TRANSFORMACIJA LOKALNE ZAJEDNICE: DOSADAŠNJE SPOZNAJE (Geran-Marko Miletić, Anka Mišetić)
3. OSNOVNA OBILJEŽJA SEKUNDARNOG STANOVANJA U HRVATSKOJ (Geran-Marko Miletić, Krešimir Peračković, Marica Marinović Golubić)
Obrisi razvoja sekundarnog stanovanja u Hrvatskoj
Socio-prostorni obrasci širenja sekundarnog stanovanja u Hrvatskoj
Metodološka napomena
Akteri sekundarnog stanovanja
Odredišno-ishodišna matrica sekundarnog stanovanja
Učestalost korištenja stanova za odmor
4. ANALIZA DEMOGRAFSKIH OBILJEŽJA NASELJA OKRUG GORNJI, ČERVAR-PORAT I ALJMAŠ (Nenad Pokos, Roko Mišetić)
Uvod
Nekoliko napomena o prostorno-ekonomskim obilježjima istraživanih naselja
Okrug Gornji
Červar-Porat
Aljmaš
Popisna promjena broja stanovnika (1971. – 2011.)
Prirodno kretanje stanovništva (1971. – 2017.)
Stanovništvo prema migracijskim obilježjima (1971. – 2001.)
Sastav stanovništva prema spolu i dobi (1971. – 2011.)
Sastav stanovništva prema ekonomskoj aktivnosti (1971. – 2011.)
Stanovništvo prema školskoj spremi (1981. – 2011.)
Stanovništvo prema djelatnosti
5. O ISTRAŽIVANJU: CILJEVI, METODA I UZORAK (Geran-Marko Miletić)
Ciljevi istraživanja
Metoda istraživanja
Uzorak
6. SEKUNDARNO STANOVANJE U NASELJU „NEPOVOLJNIH PROSTORNIH ODNOSA“: PRIMJER OKRUGA GORNJEG (Marica Marinović Golubić, Krešimir Peračković, Sara Ursić)
Uvod
Kratak pregled razvoja Okruga Gornjeg
Osnovna obilježja sekundarnog stanovanja u Okrugu Gornjem
O stanovima za odmor i njihovu korištenju
Ocjena rezidencijalnog okruženja i razvojne aspiracije
Participacija javnosti
Lokalni identitet i privrženost mjestu
Lokalna društvena dinamika
Način provođenja vremena
Zaključak
7. SEKUNDARNO STANOVANJE U SEZONSKOM GRADU: PRIMJER ČERVAR-PORTA (Sara Ursić, Rašeljka Krnić)
Uvod
Kratka šetnja kroz Červar-Porat
Popularizacija gradova odmarališta
Faze razvoja Červar-Porta
O stanovima za odmor i njihovu korištenju
Ocjena rezidencijalnog okruženja i razvojne aspiracije
Participacija javnosti
Lokalni identitet i privrženost mjestu
Lokalna društvena dinamika
Način provođenja vremena
Zaključak
8. SEKUNDARNO STANOVANJE NA OBALAMA RIJEKA: PRIMJER ALJMAŠA (Mario Bara, Marica Marinović Golubić)
Uvod
Razvoj fenomena sekundarnog stanovanja u Aljmašu
O stanovima za odmor i njihovu korištenju
Ocjena rezidencijalnog okruženja i razvojne aspiracije
Participacija javnosti
Lokalni identitet i privrženost mjestu
Lokalna društvena dinamika
Način provođenja vremena
Zaključak
9. PRINOS ANALIZI (SU)ŽIVOTA MJEŠTANA I VIKENDAŠA: NEKOLIKO EMPIRIJSKIH UVIDA IZ OKRUGA GORNJEG, ČERVAR-PORTA I ALJMAŠA (Geran-Marko Miletić, Krešimir Peračković, Anka Mišetić)
Obilježja sekundarnog stanovanja
Ocjena rezidencijalnog okruženja i razvojne aspiracije
Participacija javnosti
Lokalni identitet i privrženost mjestu
Lokalni društveni odnosi
Način provođenja vremena

Literatura
Sažetak
Summary

 Knjiga 40.

Josip Burušić, Toni Babarović, Ivan Dević: OBRAZOVNA USPJEŠNOST OSNOVNIH ŠKOLA. Empirijska analiza na primjeru škola Istarske županije
Biblioteka Studije. – Knjiga 40. – 104 str.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; Zagreb, 2019. 

SADRŽAJ

Omot | Impresum | Sadržaj

PREDGOVOR
1. UVOD
1.1. Teorijski pregled koncepata kvalitete, djelotvornosti i učinkovitosti obrazovanja
1.2. Kvaliteta, djelotvornost i učinkovitost obrazovanja
1.3. Pregled pristupa mjerenju i iskazivanju kvalitete obrazovanja
1.3.1. Nacionalna razina
1.3.2. Regionalna razina
1.3.3. Školska razina
1.3.4. Razina učenika
1.4. Odrednice obrazovnog uspjeha
1.4.1. Obilježja škole, učitelja i školskog procesa
1.4.2. Obilježja učenikove uže okoline
1.4.3. Individualna obilježja učenika
2. EMPIRIJSKO UTVRÐIVANJE USPJEŠNOST I OSNOVNIH ŠKOLA
3. ISTRAŽIVAČKI KONTEKST
4. KONCEPTUALIZACIJA I METODOLOGIJA
5. ISTRAŽIVAČKI NALAZI
5.1. Obrazovna postignuća učenika i škola Istarske županije – analiza sekundarnih podataka
5.1.1. Razina obrazovnih postignuća učenika i škola Istarske županije u odnosu prema nacionalnim parametrima
5.2. Odrednice učeničke i školske uspješnosti u Istarskoj županiji
5.2.1. Odrednice učeničke uspješnosti
5.2.2. Odrednice uspješnosti škola
5.3. Odrednice uspješnosti škola Istarske županije iz perspektive ravnatelja
5.3.1. Obilježja škola Istarske županije
5.3.2. Odrednice uspješnosti škola
5.4. Analiza položaja i djelovanja osnovnih škola Istarske županije – SWOT analiza
6. SAŽETAK GLAVNIH NALAZA EMPIRIJSKOG ISTRAŽIVANJA
7. ZAKLJUČCI I IMPLIKACIJE
8. LITERATURA
Zahvale
Sažetak
Summary
O autorima

 Knjiga 39.

Dražen Šimleša (Ed.): SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN SOUTH EAST EUROPE. Three Countries Analyses
Bibliotheca STUDIES – Book 39 – 222 pgs.
Ivo Pilar Institute of Social Sciences, Zagreb, 2019 

CONTENTS

Omot | Impresum | Sadržaj

Preface (Dražen Šimleša)
Dolores Kores: Social Entrepreneurship in Slovenia from the Perspective of a Social Enterprise
Dražen Šimleša, Jelena Puđak and Anita Bušljeta Tonković: Social Entrepreneurship in Croatia: Its Future, the Actors Database, and the Strategy
Davorka Vidović: Social Cooperatives in Croatia: The Emergence and Development of a New Type of Cooperative
Paul Stubbs and Davorka Vidović: Reflexive Ethnography in Transition: Social Enterprise in Croatia
Slobodan Cvejić: The Social Impact of Social Enterprises in Serbia
Dina Rakin: Incentive Policies for Stronger Social Entrepreneurship Sector
Danijel Baturina: The Challenges of Measuring the Impact of Social Entrepreneurship in Croatia
Tina Lee Odinsky-Zec and Julia Perić: Corporate Social Responsibility and Social Entrepreneurship: Exploring Models of Inter-organizational Relationships
Filip Majetić, Svitlana Pinchuk and Tihana Brkljačić: Factors of Self-Sustainability in Social Entrepreneurship: The Case Study of Friskis&Svettis Stockholm
Franci Avsec: From the European Cooperative to the Principles of European Cooperative Law

 


Knjiga 38.

Jadranka Rebeka Anić – Irena Sever Globan: MARIJA MAGDALENA: OD ISUSOVE UČENICE DO FILMSKE BLUDNICE. Teološko-kulturalna analiza
Biblioteka STUDIJE. – Knjiga 38. – Str. 478.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; Zagreb, 2018. 

SADRŽAJ

– Omot | Impresum | Sadržaj

Predgovor
Pregled rasprava i uvod

Jadranka Rebeka Anić
MARIJA IZ MAGDALE OD NOVOGA ZAVJETA DO LEGENDI

1. Pitanje identiteta Marije iz Magdale
1.1. Sheme stapanja različitih likova u jedan lik Marije iz Magdale
1.2. Rješenje pitanja
2. Marija iz Magdale u Novom zavjetu
2.1. Ime – Marija iz Magdale
2.2. Marija iz Magdale u Evanđelju po Marku
2.2.1. Svjedokinje smrti na križu i pitanje učeništva žena
2.2.2. Svjedokinje polaganja u grob
2.2.3. Svjedokinje radosne vijesti uskrsnuća
2.3. Marija iz Magdale u Evanđelju po Mateju
2.4. Marija iz Magdale u Evanđelju po Luki
2.5. Marija iz Magdale u Evanđelju po Ivanu
2.6. Marija iz Magdale u Djelima apostolskim
2.7. Marija iz Magdale u 1 Kor 15,3-8
2.8. Apostolica
3. Marija iz Magdale u antičkim spisima i spisima koji su postali apokrifi
3.1. Marija iz Magdale u Epistuli Apostolorum, Evanđelju po Petru, Protiv Celza
3.2. Marija iz Magdale u Sofiji Isusa Krista
3.3. Marija iz Magdale u Dijalogu Spasitelja
3.4. Marija iz Magdale u Evanđelju po Mariji
3.5. Marija iz Magdale u Evanđelju po Filipu
3.6. Marija iz Magdale u Pistis Sofiji
3.7. Marija iz Magdale u Evanđelju po Tomi
4. Od apostolice do grešnice: strategije umanjivanja važnosti
4.1. Marija iz Magdale i Petar – veza suprotnosti i zamjena uloga
4.1.1. Marija iz Magdale i Petar – veza suprotnosti
4.1.2. Zamjena Marije Magdalene drugim likovima: strategija uklanjanja konkurencije
4.2. Apostolica apostola sučelice zabrani propovijedanja i naučavanja ženama
4.2.1. Zapadni crkveni oci i ranokršćanski pisci
4.2.1.1. Priznanje apostolskog autoriteta unatoč tipološkom tumačenju i rodnim stereotipima
4.2.1.2. Rodni stereotipi i tipološko tumačenje u službi zabrane govora i propovijedanja žena u Crkvi
4.2.1.3. Papa Grgur Veliki
4.2.2. Istočni crkveni oci
5. Legende o Mariji iz Magdale
5.1. Zapadna predaja
5.2. Istočna predaja

Zaključak
Literatura

Irena Sever Globan
BLUDNICA, OBRAĆENICA, UČENICA: 120 GODINA MARIJE MAGDALENE NA FILMU

1. Marija Magdalena u popularnoj kulturi
1.1. Moć slika i medij filma
1.2. Feministička filmska teorija
1.3. Kada Biblija postaje filmski scenarij
2. Marija Magdalena na filmskome platnu
2.1. Marija Magdalena u eri nijemoga filma
2.2. Preteča holivudskih biblijskih spektakala: Kralj kraljeva spašava slavnu kurtizanu
2.3. Marija Magdalena prema evanđelju biblijskih epova sa sredine stoljeća
2.4. Tri Magdalene u tri talijanska kristološka klasika
2.5. Uloga Magdalene u teološkim filmskim kontroverzama postkoncilskog razdoblja: od hipi djevojke do posljednjeg Kristovog iskušenja
2.6. Ususret Magdaleninoj emancipaciji: povratak mainstream novozavjetnih epova u trećem tisućljeću
2.6.1. Povratak seksi Magdalene u holivudskom blockbusteru Mela Gibsona
2.6.2. Apostolica Magdalena: promjena paradigme u Sinu Božjem
2.7. Filmske hagiografije o prostitutki zlatna srca
2.7.1. Grešnica iz Magdale odlazi u Meksiko
2.7.2. Isusova prijateljica imena Marija Magdalena
2.7.3. Žena za žene: Magdalena oslobođena srama
2.7.4. Gnostička Magdalena Abela Ferrare
2.7.5. Iz pera ženskih ruku: apostolica apostola u konačnom obračunu s tradicijom
2.8. Magdalenine filmske dvojnice – pale žene zlatna srca

Zaključak
Literatura

Sažetak
Summary

 


Knjiga 37.

Ivana Žebec Šilj: ZAGREBAČKA INDUSTRIJA 1935. – 1939. U KONTEKSTU MEĐURATNOG GOSPODARSKOG RAZVOJA
Biblioteka STUDIJE. – Knjiga 37. – Str. 342.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; Zagreb, 2017.

SADRŽAJ

Omot | Impresum | Sadržaj

Predgovor
Uvod
Osvrt na odabranu literaturu i izvore

1. GOSPODARSKI KONTEKST
Gospodarski procesi u Srednjoj i Jugoistočnoj Europi između dva svjetska rata
Gospodarsko stanje u Jugoslaviji
Ekonomska politika Jugoslavije

2. PRETPOSTAVKE RAZVOJA ZAGREBAČKE INDUSTRIJE
Prirodni i društveni resursi Zagreba
Usporedba odabranih strukturno-demografskih pokazatelja prema popisu stanovništva iz 1931.
Od manufaktura do tvornica ili od začelja do centra periferije

3. INDUSTRIJA U ZAGREBU OD 1935. do 1939.
Pregled industrijskih grana i pripadajućih industrijskih poduzeća u Zagrebu od 1935. do 1939.

I. Prehrambena i poljoprivredna industrija
Primjeri poduzeća u prehrambenoj i poljoprivrednoj industriji
Prva hrvatska tvornica ulja d.d.
Vladimir Arko, industrijsko poduzeće na dionice, prije Vladimir Arko, Zagreb
Hinka Francka sinovi d.d.

II. Drvna industrija
Primjeri poduzeća u drvnoj industriji
Filipa Deutscha sinovi
Stolarska i kolarska industrija d.d.
„Slaveks“, d.d. za šumsku industriju

III. Papirna i grafička industrija
Primjeri poduzeća u papirnoj i grafičkoj industriji
„Lipa Mill“ tvornica kuverata i konfekcija papira d.d.
„Union“, grafičko-nakladni zavod

IV. Zemljana industrija (industrija građevinskog materijala)

V. Industrija prerade željeza i metala
Primjeri poduzeća u industriji prerade željeza i metala
Prva jugoslavenska ljevaona željeza i metala, vlastnik Dimitrije Petrov Gajić
Tvornica turpija i alata, A. Faber i sin
Ing. Alexander Kleinkind izradba željeznih konstrukcija

VI. Kemijska industrija
Primjeri poduzeća u kemijskoj industriji
„Kaštel“, tvornica kemijsko-farmaceutskih proizvoda d.d.
Kemijske tvornice Bernard Moster
Istočno društvo za proizvodnju kisika i rastvorenog acetilena d.d. Pariz, podružnica za Jugoslaviju (Sodoad)

VII. Tekstilna industrija
Primjeri poduzeća u tekstilnoj industriji
„Mez“ jugoslavensko d.d. za proizvodnju konca za šivanje i vezenje
„Pamuk“ k.d. tekstilna tvornica
Zagrebačka tekstilna industrija, Schwartz i Meisel

VIII. Industrija kože
Primjeri poduzeća u industriji kože
Tvornica koža, Alkalay i Meyer
„Corium“, tvornica finih koža, braća Attias
„Sljeme“, prva jugoslavenska tvornica kovčega i kožnate robe Sečen i Gatti, vlasnik Samuel Gatti

IX. Elektrotehnička industrija
Primjeri poduzeća u elektrotehničkoj industriji
„DIS“, domaća industrija sijalica, ing. Slavko Schmidek
Ivan Paspa i sinovi, prva hrvatska tvornica za elektro-industriju, poslije Croatia, tvornica baterija i galvanskih elemenata Josip Paspa
Društvo za elektrotehniku i fabrika kabela d.d. (ELKA)

Vrednovanje položaja industrije u Zagrebu od 1935. do 1939.
Poslovna udruživanja industrijskih poduzeća
Strukovna udruživanja industrijskih poduzeća

Zaključak

Izvori i literatura
Popis tablica, grafova i slika
Sažetak
Summary
Kazalo
O autorici

 


Knjiga 36.

Ivana Radačić, Mojca Pajnik (Eds.): PROSTITUTION IN CROATIA AND SLOVENIA. Sex Workers’ Experiences
Bibliotheca STUDIES – Book 36, 196 pgs.
Institute of Social Sciences Ivo Pilar & The Peace Institute, Ljubljana – Zagreb, 2017

CONTENTS

Omot | Impresum | Sadržaj

Ivana Radačić & Mojca Pajnik: INTRODUCTION

Prostitution in a Post-Socialist Context
Prostitution in a Legal Context
Research Objectives
Methodology
Ethical Issues
Data Analysis
Structure of the Book
References

CROATIA

Ivana Radačić: Prostitution Policy and Practice: Criminalisation Framework Introduction

Legal Framework
The Act on the Misdemeanours against Public Order and Peace and its implementation
The Criminal Code
Implementation of Laws
Official Data on Misdemeanours and Criminal Offences
Practice of the Misdemeanour Courts in Zagreb and Split
Practice of the Municipal Criminal Courts in Zagreb and Split
Data, Research, Discourses and Policies
Concluding Remarks
References

Ivana Radačić & Lynette Šikić Mićanović: Sex Workers and Sex Work: Complexity of Experiences

Introduction
Sample
Pathways into and Reasons for Sex Work
Organisation of Work
Stigmatisation and Illegality of Work
(Lack of) Services and Support Systems
Concluding Remarks
References

Stephanie Stelko: Relationships with Clients: Business, Socialising and Violence

Introduction
Client Profiles and Reasons for Seeking Commercial Seks
Negotiating with Clients and Addressing Risks
Experiences of Violence
Physical and Sexual Violence
Economic Violence
Emotional Risks, Unsafe and Uncomfortable Situations with Clients
Relationships Beyond Seks
Concluding Remarks
References

Tihana Štojs Brajković: Relationships with Intermediaries: Protection, Control and Violence

Introduction
Intermediaries’ Profiles
Women’s Experiences with Intermediaries
Pimp-Related Violence and Control
(Non)reporting of Violence
(Dis)advantages of Working with Intermediaries
Concluding Remarks
References

Stephanie Stelko & Ivana Radačić: Relationships with the Police: Context of Repression

Introduction
Problematic Policing Practices
Fear of “Getting Caught”
Extortion of Free Sexual Services
Abuse and Disrespectful Treatment of Sex Workers
Failure to Provide Information about Rights
Lack of Protection
Collaboration with Pimps
Positive Interactions
Concluding Remarks
References

Ivana Radačić & Lynette Šikić Mićanović: Recommendations for Improvements: Law Reform, Organising and Support Services

Introduction
Legal Framework Changes: Decriminalisation / Legalisation
De-Stigmatisation, Education and Awareness Raising
Support Services: Sex Workers’ Rights Organisation, Drop-In Centre
Improving Relations with the Police and the Judiciary
Concluding Remarks
References

SLOVENIA

Mojca Pajnik: Prostitution Policy and Practice: Peculiarities of Decriminalisation

Introduction
Legal Framework
A Shift Towards Decriminalisation
Implementation of Laws
Shifting Parallels Between Prostitution and Human Trafficking
A Future Shift Towards Regulation?
Diffused Prostitution Markets and Discourses
Concluding Remarks
References

Mojca Pajnik & Emanuela Fabijan: Sex Workers and Sex Work: From Organising Work to Coping with Stigma

Introduction
Sample
Pathways into Sex Work and Reasons for Working in the Sex Industry
Patterns of Organising Work
Perceptions of Their Work as “Legitimate Work”
Stigmatisation and Marginalisation
Concluding Remarks
References

Emanuela Fabijan: Relationships with Clients: Sex Workers’ Negotiating Strategies

Introduction
The Profile of Clients and their Motives for Using Sex Services
Relationships Between Sex Workers and Clients
From Respect to Friendship
Addressing Negative Experiences with Clients
Strategies of Addressing and Preventing Risks
From Co-working and Advice from Experienced Sex Workers to Setting Rules and Limits
The Importance of Sharing Information, Raising Prices, Video Surveillance and Protecting Privacy
Concluding Remarks
References

Mojca Frelih: Relationships with Intermediaries: Support or Exploitation?

Introduction
Pimping as a Criminal Offence
Pimps as Partners, Clients, Club Owners
Sex Workers’ Reflections on the Role of Pimps
Pimp-Related Control and Violence
Concluding Remarks
References

Mojca Frelih: Relationships with the Police: Between Protection and Abuse

Introduction
Police Work
Experiences of Sex Workers with the Police
Abuse and Lack of Protection
Building Coalitions Between the Police, other Agencies and Seks Workers
Concluding Remarks
References

Mojca Pajnik & Emanuela Fabijan: Recommendations for Improvements: Aiming for Equality of Seks Workers

Introduction
Destigmatisation
Decriminalisation, Legalisation and Regulation
Improving Health
Informing, Educating, Establishing Support Systems
Improving Police Work
Concluding Remarks
References

Mojca Pajnik & Ivana Radačić: CONCLUDING REMARKS: Reflecting on the Differences and Similarities of Prostitution Policies and Practices in Croatia and Slovenia

About the Authors

 


Knjiga 35.

Mateo Žanić: KULTURA SJEĆANJA IZMEĐU EMOCIJA I INSTITUCIJA: Reprezentiranje Vukovarske bitke od 1991. do 2016.
Biblioteka STUDIJE – Knjiga 35. – Str. 256.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; Zagreb, 2017.

SADRŽAJ

Omot | Impresum | Sadržaj

Uvod

1. MODERNOST I KULTURA SJEĆANJA
1.1. Aspekti kulture sjećanja
1.1.1. Komunikacijski aspekti kulture sjećanja
1.1.2. Identifikacijski aspekti kulture sjećanja
1.2. Modernost i društveno prenošenje sjećanja kulturom
1.3. Uzmaci prošlosti u modernosti
1.3.1. Dinamika sjećanja i zaborava ili kako se brišu i potiskuju tragovi prošlosti
1.3.2. Relativizacija prošlosti. Odmjeravanje suprotstavljenih sjećanja
1.3.3. Sjećanja i njihovo prevrednovanje. Između sakralizacije i profanizacije (birokratizacije i spektakularizacije) prošlosti
1.4. Istraživanje kulture sjećanja

2. SJEĆANJE NA VUKOVAR: OD OKUPACIJE DO MIRNE REINTEGRACIJE
2.1. Rat u Hrvatskoj i njegove posljedice
2.1.1. Vukovarska bitka – uzroci i tijek
2.1.2. Logori i progonstvo (1991. – 1996.)
2.1.3. Razdoblje mirne reintegracije (1996. – 1998.)
2.2. Kultura sjećanja u progonstvu
2.2.1. Narativizacija sjećanja
2.2.2. Vizualizacija sjećanja
2.2.3. Materijalizacija sjećanja
2.2.4. Izvođenje sjećanja
2.3. Razmatranje odnosa vukovarske kulture sjećanja i resimbolizacije nacionalnog okvira devedesetih

3. VUKOVAR OD 1998. DO 2016.
3.1. Generacija koja je iznijela povratak i glavni društveni procesi u gradu nakon 1998.
3.2. Oblikovanje kulture sjećanja u godinama nakon povratka
3.2.1. Narativizacija sjećanja
3.2.2. Vizualizacija sjećanja
3.2.3. Materijalizacija sjećanja. Obnova „Grada heroja“
3.2.3.1. Obnova ključnih simbola grada
3.2.3.2. Vodotoranj i zgrada Grand hotela/Radničkog doma
3.2.3.3. Gradnja novih spomenika
3.2.4. Izvođenje sjećanja. Posjeti mjestima sjećanja i organiziranje Kolone sjećanja
3.2.4.1. Domovinski rat i njegovo obilježavanje u Vukovaru
3.2.4.2. Dan sjećanja na žrtvu Vukovara
3.3. Sjećanje na Vukovarsku bitku i nacionalni okvir u novom stoljeću

4. ZAKLJUČAK

Prilozi

Literatura
Ilustracije
Sažetak
Summary
O autoru
About the Author

 


Knjiga 34.

Sandra Šućurović, Igor Mikloušić, Martina Knežević: PSIHOSOCIJALNA PRILAGODBA HRVATSKIH BRANITELJA. Individualna i društvena perspektiva
Biblioteka STUDIJE. – Knjiga 34. – Str. 154.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; Zagreb, 2017.

SADRŽAJ

– Omot | Impresum | Sadržaj

Predgovor

1. DOMOVINSKI RAT: KRATKI PREGLED
Rat na području Hrvatske
Rat u brojkama
Rat u datumima
Specifičnosti ustroja Hrvatske vojske i obrambenih snaga
Branitelji danas i problemi integracije u civilno društvo
Psihologija rata i ratnih iskustava

2. PSIHOLOŠKE POSLJEDICE SUDJELOVANJA U BORBI
Specifičnost ratnih iskustava i okolnosti u kojima se vojnici mogu naći
Posljedice stresnog iskustva: vrijeme za oporavak ili razvoj bolesti
Posttraumatski stresni poremećaj
Čimbenici koji mogu umanjiti negativan utjecaj stresa
   Strategije suočavanja sa stresom
   Vještine upravljanja emocijama i raspoloženjem
Kvaliteta života
Cilj i problem
Metoda
   Sudionici
   Instrumenti
   Postupak
Rezultati
Rasprava
   Izloženost borbi i posttraumatski stresni simptomi
   Suočavanje s posljedicama traume: emocije, strategije i posttraumatski simptomi
   Kvaliteta života hrvatskih branitelja

3. DRUŠTVENI ČIMBENICI PRILAGODBE I INTEGRACIJE BRANITELJSKE POPULACIJE
Važnost osjećaja zajedništva
   Društvena uključenost
   Povjerenje
Cilj
Metoda
   Sudionici
   Instrumenti
   Postupak
Rezultati
Rasprava

4. SMJERNICE ZA DALJE: PREFERIRANE AKTIVNOSTI UNUTAR BRANITELJSKIH UDRUGA
Sudionici
Instrumenti
   Upitnik o preferiranim aktivnostima, pravima i pogodnostima unutar braniteljskih udruga
Rezultati i rasprava

Zahvale
Literatura
   1. poglavlje
   2. poglavlje
   3. poglavlje
   4. poglavlje

Sažetak
Summary
O autorima

>>> Puni tekst

 


 

Knjiga 33.

Marko Marinić: MATEMATIKA LJUDSKOG ŽIVOTA. Bioetička rasprava o vrijednosti/vrednoti života
Biblioteka STUDIJE. – Knjiga 33. – Str. 246.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; Zagreb, 2017. 

SADRŽAJ

– Omot | Impresum | Sadržaj

Uvod

1. ŽIVOT
1.1. Što je “život”?
1.1.1. Tajna života i tko je može otkri(va)ti
1.1.2. Prirodoznanstveni pogled na život
1.1.2.1. Fizikalizam i vitalizam
1.1.2.2. Organicizam
1.1.3. Teološki pogled na život
1.1.4. Kratki osvrt na prirodoznanstvenu i teološku percepciju života

2. LJUDSKI ŽIVOT
2.1. O ljudskom životu kao vrijednosti ili kao vrednoti?

3. VRIJEDNOST LJUDSKOG ŽIVOTA
3.1. Kvaliteta života
3.1.1. Razvoj koncepta kvalitete života
3.1.2. Što je kvaliteta života
3.1.3. Kvaliteta života u medicini
3.1.4. Reperkusije moralno-normativnog vrednovanja života u medicini
3.2. Etika kvalitete života
3.2.1. Peter Singer – najglasniji zagovaratelj “nove etike”
3.2.2. Povratak na fizikalizam? – kratki preliminarni osvrt na etiku kvalitete života
3.3. Kvaliteta života – zadovoljstvo životom – osjećaj sreće
3.3.1. Istraživanja koncepta sreće
3.3.2. Povezanost sreće i zdravstvenog stanja
3.3.3. “Disability paradox”
3.4. Kvaliteta života u kontekstu rasprave o eutanaziji
3.4.1. Kratki prikaz povijesti eutanazije
3.4.2. Eutanazija i bliski pojmovi – definicije i vrste
3.4.2.1. Aktivna i pasivna eutanazija
3.4.2.2. Dobrovoljna i nedobrovoljna eutanazija
3.4.2.3. Oporučna eutanazija
3.4.2.4. Asistirano samoubojstvo
3.4.2.5. Ostali nazivi (vrste) eutanazije i njoj bliski pojmovi
3.4.2.6. Distanazija
3.4.2.7. Ortotanazija
3.4.2.8. Pratnja (njega) umirućih
3.4.3. Eutanazija i osobe s invaliditetom
3.4.3.1. “Pro et contra” eutanazije
3.4.3.2. Zašto su udruge osoba s invaliditetom protiv eutanazije?
3.4.3.2.1. Bol
3.4.3.2.2. Nefunkcionalnost (dijelova) organizma
3.4.3.3. Reperkusije legalizacije eutanazije
3.5. Ciljevi istraživanja i hipoteze

4. METODA
4.1. Ispitanici i postupak
4.1.1. Osobe s invaliditetom – glavno istraživanje
4.1.2. Opća populacija – pomoćno istraživanje
4.1.3. Osobe s invaliditetom – longitudinalna analiza
4.2. Obrada podataka

5. REZULTATI
5.1. Sociodemografska obilježja ispitanika
5.2. Razmišljanje ispitanika o životu općenito
5.2.1. Život kao temeljno ljudsko pravo
5.2.2. Pitanje smisla života
5.2.3. Kvaliteta života – zadovoljstvo životom – osjećaj sreće
5.2.3.1. Zadovoljstvo pojedinim aspektima života
5.2.3.2. Mogućnost predikcije sreće iz različitih aspekata zadovoljstva životom
5.3. Razmišljanje ispitanika o eutanaziji
5.3.1. Opći prikaz razmišljanja osoba s invaliditetom o eutanaziji
5.3.2. Utjecaj kvalitete života na razmišljanje osoba s invaliditetom o eutanaziji
5.3.2.1. Kvaliteta života i aktivna eutanazija
5.3.2.2. Kvaliteta života i legalizacija eutanazije u Hrvatskoj
5.3.2.3. Kvaliteta života i eventualno traženje vlastite eutanazije
5.3.2.4. Kvaliteta života i eventualno zahtijevanje eutanazije za člana uže obitelji
5.3.2.5. Vlastiti život ili život člana obitelji – koji je vrjedniji?
5.4. Longitudinalna analiza stavova o legalizaciji eutanazije

6. RASPRAVA

ZAKLJUČAK

Prilog
Literatura
Sažetak
Summary
O autoru

>>> Puni tekst knjige

 


 

Knjiga 32.

Jadranka Švarc, Jasminka Lažnjak: INNOVATION CULTURE IN CRONY CAPITALISM: Does Hofstede’s Model Matter?
Bibliotheca STUDIES – Book 32 – 236 pgs.
Institute of Social Sciences Ivo Pilar; Zagreb, 2017

CONTENTS

Omot | Impresum | Sadržaj

Foreword
Acknowledgments
Introduction: What is the book about?

I. Theoretical background
1. Innovation
1.1. Innovation in the European context
1.2. The changing nature of innovation
1.3. Innovation in the service economy
1.4. From managed to entrepreneurial economy
2. Social determinants of innovation
2.1. Escape from technological determinism
2.2. Contribution from economics of innovation
2.3. Contribution from the social capital theory
3. Innovation culture
3.1. The general framework for studying innovation culture
3.2. The concept of organizational innovation culture
4. The concepts of the national culture
4.1. A brief overview of Inglehart’s theory with a reference to Croatia
4.2. A brief overview of Schwartz’s theory with a reference to Croatia
4.3. A brief overview of Trompenaars’ and Hampden-Turner’s theory with a reference to Croatia
4.4. A brief overview of the GLOBE project
4.5. A brief overview of Hofstede’s model
4.5.1. Apologists and critics
4.5.2. Hofstede’s dimensions in brief
4.5.3. Characteristics of Croatia according to Hofstede’s
cultural dimensions
4.6. National culture and the ability to innovate
5. Regional innovation culture
5.1. The role of regions in the European Union
5.2. The concept of the regional innovation system
5.3. The concept of regional innovation culture
5.4. Region as a unit of cross-cultural analyses
5.5. A note on the regions and regional cultural differences in Croatia

II. Empirical research
6. Introduction
6.1. Purpose and aim of research
6.2. Conceptual model
6.3. Methodology, data collection and sample
6.4. Results
6.4.1. Description of the regions by Hofstede’s dimensions of national culture
6.4.2. Description of the regions by pro-innovation and innovation-adverse cultural dimensions
6.4.3. Exploration of Hofstede’s cultural dimensions and innovation and entrepreneurship capacities of the regions
6.4.4. Dimensions of national culture by socio-demographic characteristics
6.5. Discussion and conclusions

III. An alternative approach to studying innovation culture
7. And now what? Let’s move beyond Hofstede’s model and see what Croatian scholars have to say
7.1. Path dependence theories
7.1.1 Egalitarian syndrome and imprinting theory
7.2. Croatian type of capitalism
7.3. A note about corruption
8. Epilogue: Is there a pilot in the plane?

Annex: Questions from the VSM 2013
References
About the authors
Index

 


 

Knjiga 31.

Ivan Brlić: LIČKA I SENJSKA GRAĐANSKA DRUŠTVA 1835. – 1945.
Biblioteka STUDIJE. – Knjiga 31. – Str. 432.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; Zagreb, 2017. 

SADRŽAJ

– Omot | Impresum | Sadržaj

Predgovor

1. UVOD
1.1. Predmet i metodologija istraživanja građanskih društava na tlu Like i Senja
1.2. Izvori
1.3. Historiografija

2. PROSTORNE I POVIJESNE ODREDNICE LIKE I SENJA DO POJAVE GRAĐANSKIH DRUŠTAVA
2.1. Geografski uvjeti i upravni razlozi
2.2. Dominantna vojnokrajiška iskustva
2.3. Počeci fragmentarne modernizacije nakon ukinuća Vojne krajine
2.4. Lika i Senj u sklopu Ličko-krbavske županije
2.5. Hrvatsko-srpski odnosi
2.6. Lika i Senj u Kraljevini Jugoslaviji

3. DRUŠTVENI I KULTURNI KONTEKST RAZVOJA UDRUGA NA PROSTORU LIKE I SENJA
3.1. Povijest udruživanja
3.2. Habsburška regulacija i njena primjena na prostoru tadašnje civilne i vojne Hrvatske
3.3. Pravno uređenje udruga i zaklada
3.4. Kratka povijest nastanka građanskih društava u Hrvatskoj
3.5. Štedionice kao ekonomske udruge izlaska Like iz permanentne krize
3.6. Statistički podaci kao simboličan pokazatelj gospodarskog i kulturnog napretka Like i Senja
3.7. Važnost prosvjetnih društava i podružnica u Lici i Senju
3.8. Razvoj srpskih građanskih udruga u Lici
3.9. Nastavak razvoja ličkih i senjskih građanskih društava u Kraljevini SHS – Jugoslaviji (1918. – 1941.)
3.10. Ublažavanje krize ograncima gospodarskih organizacija
3.11. Senjska građanska društva kao iznimka
3.12. Zaklade na ličkom tlu (1850.—1940.): institucijski „humanisti“ u pomaganju ličkome čovjeku

4. GRAĐANSKA DRUŠTVA, KLUBOVI I SAVEZI U LICI I SENJU
4.1. Društva u Brinju i okolici
4.1.1. Mjesto Brinje
4.1.2. Građanska društva u Brinju i okolici
4.1.3. Jezerane
4.2. Društva u Donjem Lapcu i okolici
4.3. Društva u Gospiću i okolici
4.3.1. Od stožernog mjesta Ličke pukovnije do ličke metropole
4.3.2. Gospodarske i trgovačke udruge u Gospiću
4.3.3. Humanitarno-dobrotvorna društva u Gospiću
4.3.3.1. Društvo za potporu siromašnih i vrijednih učenika kr. velike gimnazije u Gospiću
4.3.3.2. Društvo za poljepšanje Gospića i okolice
4.3.4. Gospojinska društva
4.3.4.1. Crveni križ u Gospiću
4.3.5. Gospićke štedionice
4.3.6. Kulturno-prosvjetna društva u Gospiću
4.3.6.1. Pjevačka društva
4.3.6.2. Matica hrvatska u Gospiću
4.3.7. Čitaonice u Gospiću i okolici
4.3.7.1. Gospićka sloga i čitaonica Lička vila
4.3.7.2. Čitaonice u gospićkoj okolici
4.3.8. Agrarna društva u Gospiću i okolici
4.3.9. Nacionalne udruge i klubovi
4.3.10. Sportska društva i klubovi u Gospiću
4.3.10.1. Teniski klub u Gospiću
4.3.10.2. Hrvatski športski klub Građanski iz Gospića
4.3.10.3. Športski klub „Victoria“ u Gospiću
4.3.10.4. Ribarsko-udičarsko društvo
4.3.10.5. Lovačko društvo u Gospiću
4.3.11. Planinarsko društvo „Visočica“
4.3.12. Sokolska društva u Gospiću
4.3.13. Gospićka strukovna društva
4.3.13.1. Vatrogasno društvo u Gospiću
4.3.14. Pogrebna društva u Gospiću i okolici
4.3.15. Ostala građanska društva i podružnice u Gospiću
4.4. Društva u Gračacu i okolici
4.4.1. Građanska društva u Gračacu
4.4.2. Građanska društva u Lovincu
4.5. Društva u Karlobagu i okolici
4.5.1. Građanska društva u Karlobagu
4.6. Društva u Korenici i okolici
4.7. Društva u Otočcu i okolici
4.7.1. Otočka štedionica
4.7.2. Gospodarska društva u Otočcu
4.7.3. Dobrovoljno vatrogasno društvo u Otočcu
4.7.4. Otočke čitaonice
4.7.5. Sokolska društva u Otočcu
4.7.6. Glazbeno društvo u Otočcu
4.7.7. Ženska i humanitarna društva u Otočcu
4.7.8. Društvo ratnih vojnih invalida
4.7.9. Čitaonice i seljački domovi u otočkoj okolici
4.7.10. Građanska društva u Vrhovinama
4.8. Društva u Perušiću i okolici
4.8.1. Građanska društva u Perušiću
4.8.2. Građanska društva u perušićkoj okolici
4.9. Društva u Senju i na području grada Senja
4.9.1. Kulturno-prosvjetna društva u Senju
4.9.2. Senjske čitaonice
4.9.3. Humanitarno-dobrotvorna društva u Senju
4.9.4. Sportska društva i klubovi
4.9.5. Hrvatski sokol u Senju
4.9.6. Obrtna i gospodarska društva u Senju
4.9.6.1. Hrvatska obrtnička i radnička zadruga Uskok
4.9.7. Vatrogasno društvo u Senju
4.9.8. Vjerska društva u Senju
4.9.9. Brodarska i pomorska društva u Senju
4.9.10. Štedionice i Trgovačka komora u Senju
4.9.11. Ženska društva u Senju
4.9.12. Matica hrvatska u Senju
4.9.13. Građanska društva u senjskoj okolici
4.10. Društva u Udbini i okolici
4.10.1. Građanska društva u Udbini i Podlapcu

5. LIČKA DRUŠTVA IZVAN LIKE – POVEZANOST SA ZAVIČAJEM
5.1. Iseljavanje Ličana
5.2. Društvo za poljepšanje Plitvičkih jezera
5.3. Lička građanska društva u hrvatskoj metropoli
5.3.1. Društvo Ličana u Zagrebu
5.4. Društvo za unapređenje Karlobaga i okolice
5.5. Lička zavičajna društva u Slavoniji, Banovini i Kordunu

6. SLAB DRUŠTVENI RAZVOJ U VREMENU SOCIJALISTIČKE JUGOSLAVIJE I IZAZOVI NA STARIM TEMELJIMA U NOVOJ SAMOSTALNOJ HRVATSKOJ
6.1. Jednopartijski kulturno-gospodarski razvoj i novi nositelji izmijenjene ličke stvarnosti
6.2. Lička društva izvan Like od 1990. godine – stvarni pomagatelji obnove i razvoja Ličko-senjske županije

7. ZAKLJUČAK

8. PRILOZI
Izvori
Literatura
Kratice
Sažetak
Summary
Kazalo osobnih imena
O autoru

>>> Puni tekst knjige


 

 

Knjiga 30.
Marko Marinić, Stanko Rihtar: ŽIVJETI S INVALIDITETOM U URBANOJ SREDINI. Analiza kvalitete života osoba s invaliditetom u Gradu Zagrebu
Biblioteka STUDIJE – Knjiga 30. – Str. 142.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; Zagreb, 2016. 

SADRŽAJ

– Omot | Impresum | Sadržaj

Riječ prije

1. TEORIJSKI OKVIR
1.1. Problematika terminologije
1.2. Pokušaj određenja i definiranja pojmova
1.3. Zastupljenost osoba s invaliditetom u općoj populaciji
1.4. Izjednačivanje mogućnosti
1.5. Osobe s invaliditetom u urbanoj sredini – primjer Grada Zagreba
1.6. O ovom istraživanju

2. METODOLOGIJA
2.1. Termini i okolnosti istraživanja
2.2. Metoda: fokus-grupa
2.3. Metoda: anketa

3. REZULTATI
3.1. Fokus-grupa
3.2. Anketa
Sociodemografska obilježja
Tjelesni status i potreba za pomoći
Upotreba usluga i pomoći
Samoprocjena zdravlja i nošenje s oštećenjima
Institucionalna skrb
Ocjena područja obuhvaćenih Zagrebačkom strategijom
Participacija i ocjena rada matične udruge
Glavni problemi
Socijalni odnosi i podrška
Diskriminacija i nasilje
Zadovoljstvo životom
Slobodno vrijeme
Samopoštovanje i optimizam
Religioznost
(Bio)etička pitanja

Prilog: TABLIČNI PREGLED ANKETNIH REZULTATA

Sažetak
Summary
O autorima

>>> Puni tekst knjige

 


 

 
Knjiga 28.
Saša Poljanec-Borić: PRAVO NA SADA! Radovi iz sociologije prostora
Biblioteka STUDIJE. – Knjiga 28. – Str. 166.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; Zagreb, 2016. 

SADRŽAJ

– Omot | Impresum | Sadržaj

Predgovor

PUBLICISTIKA

Pravo na sada!

O Zagrebu

Posljednja Zgupština
Kraj hrvatskog političkog zenitizma
Bitka za Zagreb
Klin za Parospin
Zagreb na Savi, Sisak u banani

O Jadranu

Koncesiokrati
Bušenje Jadrana – 1. put
Bušenje Jadrana – 2. put
Kome zvone zvona GONG-a?

O Lici, Visu i Svijetu

Discover Lika
Vis ovisi o (Euro)viziji
Tri teze o urbanizmu
Antropocen

ANALIZE

Nacionalna energetska infrastruktura i sigurnost: stavovi socijalnih aktera u Plominu, Senju i Osijeku
Makarsko primorje: od rivijere do mikroregije
Gospić, razvojni potencijali
Upravljanje brendom destinacije u svrhu razvoja političkog identiteta: primjer Slovenije

O autorici

>>> Puni tekst knjige


 
Knjiga 27.

 

Darko Polšek: ERAZMOVE POSLOVICE I CARGO KULTOVI NOVOGA DOBA
Biblioteka STUDIJE. – Knjiga 27. – Str. 352.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; Zagreb, 2016.
SADRŽAJ

– Omot | Impresum | Sadržaj

Posvete
Umjesto uvoda: basne!

1. ŽIVOTINJSKA FARMA NA TRŽIŠTU. Bestijarij bez Ararata

Sedam adagia o ježevima i lisicama: o velikim i malim stvarima
Minervina sova u sumrak ili sumrak Minervine sove?
Basna o tri majmuna
Poučna priča o kuhanim žabama
Socijalna osjetljivost ptice dodo
Svete krave u depresiji
Endemska ribica u europskom akvariju

2. OJ JUNAČKA ZEMLJO MILA
Pionirski obredi prijelaza
Hrvatska kao umjetničko djelo
O duhu zakona i jednakosti
“Napravili smo previše krivih pogrešaka”
Mrtvi kapitali (repriza)
Hrvatski generacijski procijepi
Hrvatska do jučer i od sutra
Jesu li stereotipi o Hrvatima utemeljeni?
Rapsodija o dva malograđanina
Stare slave djedovino

3. HRVATSKI „CARGO KULTOVI“
Cargo kult br. 1 – “Strateške investicije”
Cargo kult br. 2 – “Nemamo viziju”
Cargo kult br. 3 – Javni radovi i “helikopterski novac”
Cargo kult br. 4 – “Opće dobro”
Cargo kult br. 5 – “Čistoća, jezik, revolucija”
Cargo kult br. 6 – “Direktna demokracija” i ostale dječje bolesti ljevičarstva
Cargo kult br. 7 – “Temeljni osobni dohodak”
Cargo kult br. 8 – “Dobri diktatori”
Cargo kult br. 9 – “Državni kapitalizam”
Cargo kult br. 10 – “Sreća”
Cargo kult br. 11 – “Socijalna pravda”
Cargo kult br. 12 – “Kasni kapitalizam”
Cargo kult br. 13 – “Amerika nas prisluškuje”

4. FAJRUNT U HELGINOM BARU
Fajrunt u Helginom baru
Civilizacija više ne stanuje ovdje?
Povjerenje, generacijski sukob i kriza civilizacije
Nesentimentalni odgoj profesora Houellebecqa
Uzroci društvene polarizacije
Ekonomija masovnih migracija
Nove šizme, nove federacije
Demokratska paraliza i tzv. “racionalni glasač”

5. MACHIAVELLI U PROKLETOJ AVLIJI
Komandir Šamil i akademski hajduci
O “svetome nasilju”. Poučne priče o Žižeku i Crvenim brigadama
Nova camera obscura
Hrvatska zatvorenikova dilema vlasti i naroda
Neoliberali i nitko više
Foteljaški indignado postaje makijavelist
Machiavelli u prokletoj avliji

6. ŠTO AKO EUROPA PROPADNE? O ideologijama razvaline
Što ako Europa propadne?
Ideologije razvaline
Novi mitraisti. O religioznosti ultraljevičara
Vjerujemo, jer je apsurdno
Nacistička socijalna država
Više Europe?
Zašto narodi propadaju?

7. NIJE TI ŽIVOT PJESMA S HAVAJA! Povratak ježevima i lisicama
Živi – radi – umri!

Zahvale
Sažetak
Summary
O autoru
About the Author

>>> Puni tekst knjige

 

 


 
Knjiga 26.

Drago Čengić: EKONOMSKA ELITA: VLADAR IZ SJENE? Prilozi ekonomskoj sociologiji
Biblioteka STUDIJE. – Knjiga 26. – Str. 320.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; Zagreb, 2016. 

SADRŽAJ

– Omot | Impresum | Sadržaj

Umjesto predgovora: čemu ova knjiga?

I. SOCIOLOGIJA ELITA I EKONOMSKA ELITA
Uvodna određenja: tko je elita?
Klasični teoretičari elita: usmjerenost na političku elitu
Funkcionalistička paradigma: ekonomska elita kao dio strateških elita
Ekonomska elita kao dio elite moći
Razumijevanje ekonomske elite u P. Bourdieua
Ekonomska elita u istraživanjima M. Hartmanna
Društveno podrijetlo i obrazovanje europske korporacijske elite
Moderna korporacijska elita, financijalizacija i restrukturiranje poduzeća
Ekonomske elite i korporacijsko upravljanje: neki empirijski uvidi
Ekonomska elita kao istraživačka tema: teorije elita i društvena stvarnost nakon sloma realnog socijalizma

II. HRVATSKI SLUČAJ: EKONOMSKA ELITA KAO SUDIONIK KAPITALIZMA PERIFERIJE
Postsocijalističke ekonomske elite i poduzetništvo: prilog analizi tipologije poduzetnika
Tipovi poduzetnika, strategije i percipirane granice rasta
Habitus, tržište i proizvodnja tržišnoga sudionika: slučaj kutjevačkih proizvođača vina
Vinari Požeško-slavonske županije i izazovi europskog tržišta vina
Menadžerska elita i neke dimenzije socioekonomske kulture u Hrvatskoj
Hrvatski poduzetnici i tržište: od euforije rasta do protukriznih strategija
Hrvatska mala i srednja poduzeća i kriza rasta: u potrazi za novim nositeljima rasta?
Bez „sretnog završetka“: tko je zapravo nova hrvatska ekonomska elita?

Sažetak
Summary
Napomena
O autoru

>>> Puni tekst knjige

 

 


 
Knjiga 25.

Filip Majetić: ZAGREB U POSTINDUSTRIJSKO DOBA
Biblioteka STUDIJE. – Knjiga 25. – Str. 224.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; Zagreb, 2015.

SADRŽAJ

– Omot | Impresum | Sadržaj

1. UVOD
1.1. Predmet istraživanja i ciljevi rada
1.2. Struktura rada

2. POSTINDUSTRIJSKO DRUŠTVO
2.1. Dolazak postindustrijskog društva
2.2. Obilježja postindustrijskog društva
2.2.1. Klasa informacijskog rada
2.2.2. Nova podjela rada
2.2.3. Nematerijalna proizvodnja

3. HRVATSKA IZMEĐU INDUSTRIJSKOG I POSTINDUSTRIJSKOG DOBA
3.1. Socijalistička modernizacija
3.2. Postsocijalistička modernizacija

4. SOCIOEKONOMSKI RAZVOJ ZAGREBA
4.1. Zagreb od početaka do kraja Drugog svjetskog rata
4.2. Socijalistička i postsocijalistička modernizacija
4.2.1. Socijalistička modernizacija
4.2.2. Postsocijalistička modernizacija

5. TRANSFORMACIJA OBRAZOVNE I EKONOMSKE STRUKTURE STANOVNIŠTVA ZAGREBA
5.1. Metodološke napomene
5.1.1. Izvori podataka
5.1.2. Metoda istraživanja
5.1.3. Indikatori promjene u obrazovnoj i ekonomskoj strukturi stanovništva
5.1.4. Teritorijalni obuhvat istraživanja
5.1.4.1. Teritorijalni obuhvat užeg područja Zagreba
5.1.4.2. Teritorijalni obuhvat administrativnog Zagreba
5.1.5. Ostale metodološke napomene
5.2. Hipoteze
5.3. Transformacija obrazovne strukture stanovništva Zagreba
5.3.1. Struktura stanovništva na užem području Zagreba prema školskoj spremi i spolu
5.3.2. Struktura stanovništva na području administrativnog Zagreba prema školskoj spremi i spolu
5.4. Transformacija ekonomske strukture stanovništva Zagreba
5.4.1. Struktura stanovništva u zemlji prema aktivnosti i spolu
5.4.1.1. Struktura stanovništva u zemlji na užem području Zagreba prema aktivnosti i spolu
5.4.1.2. Struktura stanovništva u zemlji na području administrativnog Zagreba prema aktivnosti i spolu
5.4.2. Struktura aktivnog stanovništva u zemlji prema djelatnosti i spolu
5.4.2.1. Struktura aktivnog stanovništva u zemlji na užem području Zagreba prema djelatnosti i spolu
5.4.2.2. Struktura aktivnog stanovništva u zemlji na području administrativnog Zagreba prema djelatnosti i spolu
5.4.3. Struktura aktivnog stanovništva u zemlji prema zanimanju i spolu
5.4.3.1. Struktura aktivnog stanovništva u zemlji na užem području Zagreba prema zanimanju i spolu
5.4.3.2. Struktura aktivnog stanovništva u zemlji na području administrativnog Zagreba prema zanimanju i spolu

6. TRANSFORMACIJA EKONOMSKE I OBRAZOVNE STRUKTURE OSOBA ZAPOSLENIH NA PODRUČJU ZAGREBA
6.1. Metodološke napomene
6.1.1. Izvor podataka
6.1.2. Vremenski i teritorijalni obuhvat istraživanja
6.1.3. Metoda istraživanja
6.1.4. Indikatori promjene u obrazovnoj i ekonomskoj strukturi zaposlenih na području Zagreba
6.1.5. Ostale metodološke napomene
6.2. Hipoteze
6.3. Transformacija ekonomske strukture zaposlenih na području Zagreba
6.3.1. Struktura zaposlenih osoba prema djelatnosti i spolu
6.4. Transformacija obrazovne strukture zaposlenih na području Zagreba
6.4.1. Struktura zaposlenih osoba prema stupnju stručnog obrazovanja

7. ZAKLJUČAK

Literatura
Sažetak
Summary
O autoru
About the Author

>>> Puni tekst knjige

 


 

 
Knjiga 24.

Danijel Vojak – Bibijana Papo – Alen Tahiri: STRADANJE ROMA U NEZAVISNOJ DRŽAVI HRVATSKOJ 1941. – 1945.
Biblioteka STUDIJE – Knjiga 24. – Str. 414.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Romsko nacionalno vijeće; Zagreb, 2015. 

SADRŽAJ

– Omot / Impresum / Sadržaj

Predgovor (Danijel Vojak)
Istraživanjem do činjenica (Vlado Šakić i Ljiljana Dobrovšak)
Zaboravljeni holokaust (David Dragoljub Orlović)

I. Danijel Vojak: Stradanje Roma u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj
Uvod
Pogled unatrag: Romi u međuratnoj Hrvatskoj
Stradanje Roma tijekom Drugoga svjetskog rata
Početak progona Roma u NDH: rasni zakoni, popisivanje, kolonizacija
Masovna ubijanja i deportacije Roma u logore i na prisilne radove
Romi u jasenovačkom logoru
“Bijeli Cigani” – spašavanje dijela Roma
Stradanje Roma izvan Jasenovca
Odnos Roma i partizanskog pokreta
Suradnja Roma s vlastima NDH
Spašavanje Roma
Stradanje Roma: brojke
Zaključak

II. Danijel Vojak, Bibijana Papo, Alen Tahiri: Dokumenti
Pogled unatrag: Romi u međuratnoj Hrvatskoj
Početak progona Roma u NDH – Zakoni
Ljeto 1941. – Popisivanje Roma
Kolonizacija Roma
Deportacija roma u Jasenovac 1942.
Romi u jasenovačkom logoru
Konfiskacija/pljačka romske imovine
“Bijeli Cigani”
Odnos Roma i partizanskog pokreta
Odnos prema ustaškim vlastima i četničkom pokretu
Spašavanje Roma
Svakodnevica
Zločini nad Romima u NDH: svjedočanstva, izvješća

III. Danijel Vojak: Izbor iz bibliografije radova o stradanju Roma u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj

IV. Sažeci
Stradanje Roma u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj 1941. – 1945.
The Suffering of Roma in the Independent State of Croatia 1941 – 1945
Dukhavibe e Romengo ande Khetanutno Them Kroacija 1941 – 1945
Stradalala dä Bajaš äm Nezavisna Država äm Hrvatska 1941. – 1945.

O autorima
Kazalo osobnih imena
Kazalo zemljopisnih imena

>>> Puni tekst knjige

 


 
Knjiga 23.
Anita Bušljeta Tonković: ODRŽIVI RAZVOJ SREDIŠNJE LIKE. Prinosi analizi ljudskog i socijalnog kapitala
Biblioteka STUDIJE. – Knjiga 23. – Str. 308.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Državni arhiv u Gospiću; Zagreb — Gospić, 2015. 
SADRŽAJ

– Omot / Impresum / Sadržaj /Zahvale
Uvod
I. O OSNOVNIM POJMOVIMA
1. Kako razumjeti društveni razvoj
2. Modernizacija kao „motor“ društvenog razvoja
3. Osnovne odrednice održivog razvoja i integralne održivosti
4. Zašto koristiti pojam kapital?
5. Likovi kapitala
5.1. Ljudski kapital
5.2. Socijalni kapital
5.2.1. Negativni oblici socijalnog kapitala
5.3. Prirodni kapital
5.4. Ekonomski kapital
6. Obrisi druge ekonomije
7. Socijalni akteri
7.1. Zajednica
8. Odrednice i pokazatelji
8.1. Odrednice i pokazatelji održivog razvoja
8.2. Odrednice i pokazatelji ljudskog kapitala
8.3. Odrednice i pokazatelji socijalnog kapitala
8.4. Odrednice i pokazatelji obuhvaćeni istraživanjem
II. LIKA IZBLIZA
1. Središnja Lika: teritorij i obilježja
2. Modernost u Središnjoj Lici
2.1. Opća skica hrvatske i ličke modernizacije
2.2. Dva stoljeća socijalnog i gospodarskog zaostajanja u razvoju (Središnje) Like
2.2.1. Razvoj Središnje Like bio je određen Vojnom krajinom (1712.-1881.)
2.2.2. Kako je živio narod Središnje Like u Ličko-krbavskoj županiji (1882.-1918.)
2.2.3. Međuratno razdoblje u Središnjoj Lici (1918.-1940.)
2.2.4. Socijalistička konstrukcija zbilje i planski procvat ekstenzivne industrije (1945.-1990.)
2.2.5. Procesi tranzicije i globalizacija (1991.-)
III. SREDIŠNJA LIKA NA POČETKU 21. STOLJEĆA
1. O nacionalnim i lokalnim ciljevima razvoja
2. Ljudski i socijalni kapital Središnje Like – osnovni pokazatelji
3. Kako socijalni akteri u Središnjoj Lici ocjenjuju mogućnosti održivog lokalnog razvoja
3.1. Uvod u empirijsko istraživanje
3.2. Metodološki okvir prvog kruga istraživanja – osnovne karakteristike socijalnih aktera
3.3. Interpretacija rezultata prvog kruga istraživanja
4. Ostvarivost strategije održivog razvoja Središnje Like iz iskustva ispitanika
4.1. Metodološki okvir drugog kruga istraživanja
4.2. Interpretacija rezultata drugog kruga istraživanja
5. Manjak socijalnog kapitala i sposobnost za lokalni razvoj u Središnjoj Lici
IV. ZAKLJUČAK
V. SMJERNICE ZA BUDUĆA ISTRAŽIVANJA
PRILOZI
Prilog 1 – Protokol intervjua (I. i II. krug istraživanja)
Prilog 2 – Sažeti (tablični) prikaz rezultata istraživanja (I. i II. krug)
Literatura
Popis slika, tablica i grafikona
Sažetak
Summary
O autorici

>>> Puni tekst knjige

 


 
Knjiga 22.

Vinicije B. Lupis: DUBROVAČKE SREDNJOVJEKOVNE ZLATARSKE TEME
Biblioteka STUDIJE – Knjiga 22. – Str. 488.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; Zagreb – Dubrovnik, 2015. 
SADRŽAJ

– Omot / Impresum / Sadržaj

Uvod

Iznova o lopudskim moćnicima
Historijat istraživanja i novi prilozi poznavanju najstarijeg sloja moćnika dubrovačke prvostolnice
   Prilog: Popis moćnika iz 1335. godine
Liturgijski predmeti i zavjetni darovi
   Liturgijska oprema
   Zavjetni darovi
Moćnik katedrale
   Povijesna slojevitost Moćnika dubrovačke prvostolnice
   Stilska slojevitost Moćnika
   Zaključna razmatranja o podrijetlu i brojnosti moćnikâ
   Katalog
Emajlni reljefi na moćniku glave i desne ruke sv. Vlaha
   Staurotheca iz Dubrovnika
   Moćnik glave sv. Vlaha
   Moćnik desne ruke sv. Vlaha
O moćnicima u obliku glave iz Moćnika dubrovačke prvostolnice do kraja 15. stoljeća
O kasnobizantskim zlatarskim likovnim utjecajima u Dubrovniku
Staurotheca di Gerusalemme u Dubrovniku
O dubrovačkim moćnicima sv. Vlaha iz 14. stoljeća i vrličkom pojasu
Prilog poznavanju gotičkog zlatarstva u Dubrovniku
Nikola Paskov Papac, dubrovački zlatar iz prve polovine 14. stoljeća
O srebrnoj pali i srebrnom reljefu sv. Vlaha
Nove spoznaje o starijem dubrovačkom zlatarstvu
Zlatarske veze Dubrovnika i Mađarske
   Povijesni uvod
   Moćnici ugarskih kraljeva svetaca u dubrovačkim riznicama
   Primjeri mađarskog zlatarstva u Dubrovniku
Dubrovački moćnik glave sv. Stjepana Ugarskog u Stolnom Biogradu
   Povijesni uvod
   Moćnici glava iz dubrovačkoga dominikanskog samostana
   Moćnik glave sv. Stjepana Ugarskog iz Stolnog Biograda
Liturgijski predmeti iz crkve sv. Andrije na Pilama
Dva raspela iz crkve sv. Ane na Brgatu
Prilog poznavanju dubrovačkog zlatarstva 14. stoljeća
Srednjovjekovna raspela iz Stona i okolice
Prilozi poznavanju utjecaja toskanskog zlatarstva na dubrovačko zlatarstvo 14. stoljeća
Benediktinci i njihova baština na dubrovačkom području
Prilozi poznavanju sakralne baštine Vrbice, Lozice i Mokošice
Ophodno raspelo dubrovačkog nadbiskupa Reinalda Gratiana iz 1516. godine
Dubrovnik i Poljska. O kulturnim vezama hrvatskog juga i Poljske
   O prvim vezama Dubrovnika i Poljske
   Stopnički kalež

BOSANSKOHERCEGOVAČKE ZLATARSKE TEME

Moćnik sv. Luke evanđelista iz stolnoga grada Jajca
Nekoliko podataka o liturgijskim predmetima s područja Trebinjsko-mrkanjske biskupije

Sažetak
Summary
Izvori i literatura
Popis likovnih priloga
O autoru
About the Author

>>> Puni tekst knjige

 


 
Knjiga 21.

Vesna LAMZA POSAVEC: MJERENJE JAVNOSTI. Metodologijski i analitički pristupi istraživanju javnoga mnijenja
Biblioteka STUDIJE – Knjiga 21.  Str. 338.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; Zagreb, 2015.

SADRŽAJ

– Omot / Impresum / Sadržaj 

Predgovor

1. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA JAVNOGA MNIJENJA
Mogućnosti validacije predizbornih istraživanja javnoga mnijenja
Odbijanje ankete u istraživanjima javnoga mnijenja
Problem neizjašnjavanja o namjerama glasovanja
Pokušaji identificiranja „vjerojatnih glasača“
Pogreška pokrivenosti u istraživanjima putem telefona
Primjena tehnike telefonskog anketiranja u predizbornom istraživanju: studija slučaja
Istraživanje javnoga mnijenja putem interneta
Izlazne ankete u svijetu i u Hrvatskoj

2. JAVNO MNIJENJE I IZBORNO PONAŠANJE: NEKA OD MOGUĆIH EMPIRIJSKIH OBJAŠNJENJA
Pokušaj objašnjenja izbornih rezultata temeljem longitudinalnog istraživanja javnoga mnijenja: studija slučaja
Motivacijska struktura glasovanja: primjer predsjedničkih izbora 2000. godine
Izborna apstinencija: tko i zašto se ne odaziva izborima?
Nacionalni ponos i otvorenost prema europskim integracijama
Utječu li rezultati predizbornih anketa na izborno ponašanje birača?

Literatura
Bilješke o izvorima
Summary
O autorici

Puni tekst knjige

 


 
Knjiga 20.

Darko POLŠEK: CONTRA PAEDAGOGICOS. Ideja o liberalnom obrazovanju
Biblioteka STUDIJE – Knjiga 20. – Str. 230.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; Zagreb, 2015. 

SADRŽAJ

– Omot / Impresum / Sadržaj 

Uvod

SVJETSKI I EUROPSKI KONTEKST RASPADA ŠKOLSTVA
Je li “društvo znanja” bila iluzija?
Uloga društva znanja u stvaranju europske krize
Zašto ne možemo izići iz obrazovne krize?

BOLOGNA, MON AMOUR
Kriza sveučilišta
Nenamjeravane posljedice “bolonje”: birokracija važnija od nastave
Novi izazovi visokog obrazovanja
Trostruka uzvojnica akademske (ne)odgovornosti

TRŽIŠTE, NEREDI, ŠKOLARINE
Neredi i školarine: nova nelagoda u kulturi
Studentski protest i stanje visokog školstva u Hrvatskoj
Uzroci studentskih protesta u Europi i kod nas
Nečastivi na Filozofskom fakultetu
Nekoliko teza u povodu prosvjeda studenata na Filozofskom fakultetu
Što je akademsko tržište?
Kako bi izgledalo neoliberalno školstvo (da ga imamo)?

POSLANICE BOLONJCIMA

LIBERALNA IDEJA ŠKOLSTVA
Liberalna ideja školstva
Gdje su djeca liberalne filozofije?
Prema trećoj generaciji sveučilišta

RIJEČ NA KRAJU

Zahvale
Summary
About the Author

>>> Puni tekst knjige

 


 
Knjiga 19.
Jelena PUĐAK: KOGA BRIGA ZA KLIMU? K sociologiji klimatskih promjena
Biblioteka STUDIJE – Knjiga 19. – Str. 221.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; Zagreb, 2014.

SADRŽAJ

– Omot / Impresum / Sadržaj 

Predgovor
1. Uvod
2. Mala škola socijalne ekologije ili kakva je veza sociologije i klimatskih promjena
2.1. Znanost o klimi kao društveni fenomen
3. Društvo visokih emisija
4. Sociološke dimenzije klimatskih promjena
4.1. Analiza suvremenog društvenog ustroja
4.2. Društvena konstrukcija značenja klimatskih promjena
4.3. Politizacija znanosti o klimi
4.4. Klimatska pravda
4.5. Konzumerizam
4.6. Sociologija javnih politika klimatskih promjena
4.7. Klimatske promjene kao globalno javno dobro
5. Analiza procesa karbonizacije u Hrvatskoj
5.1. Položaj Hrvatske u svijetu: komparativna analiza stupnja karbonizacije
Sektor energetike
Sektor poljoprivrede
Sektor industrijskih procesa
5.2. Pogled u budućnost
Trendovi emisija stakleničkih plinova
Politike i mjere za smanjenje emisija stakleničkih plinova
Energetska strategija i Strategija održivog razvoja Hrvatske
Opažene klimatske promjene u Hrvatskoj
5.3. Zaključne napomene
6. Istraživanje stavova relevantnih aktera o stanju i učinkovitosti mjera
6.1. Metodologija istraživanja
Ciljevi istraživanja i istraživačka pitanja
Uzorak i tipologija socijalnih aktera
Metoda prikupljanja podataka
Metoda obrade podataka
6.2. Rezultati istraživanja
Opći pregled rezultata
Važnost klimatskih promjena
Relevantni akteri i njihove zadaće
Perspektive politike klimatskih promjena
Stanje klimatske politike u Hrvatskoj
Kontekst i provedba politike klimatskih promjena u Hrvatskoj
6.3. Zaključci istraživanja
7. Zaključak
Prilog 1
Prilog 2: Protokol intervjua
Literatura
Sažetak
Summary
O autorici

>>> Puni tekst knjige

 


 
Knjiga 18.

Jelka VINCE PALLUA: ZAGONETKA VIRDŽINE. Etnološka i kulturnoantropološka studija
Biblioteka STUDIJE – Knjiga 18. – Str. 310.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; Zagreb, 2014.

SADRŽAJ

Omot / Impresum / Sadržaj / Zahvala / Posveta
1. TRAGOM VIRDŽINA
2. RASPROSTRANJENOST POJAVE
2.1. Uvod
2.2. Upitnička građa Etnološkoga atlasa
2.2.1. Tablični prikaz
2.2.2. Etnološka karta 1
2.3. Građa iz pisanih izvora
2.3.1. Popis virdžina, lokaliteta i autora
2.3.2. Etnološka karta 2
2.4. Komentar uz etnološke karte
2.5. „Amazonke“ iz Istre — na tragu istarskih žena u muškom odijelu
2.6. Virdžine na Apeninskom poluotoku?
2.6.1. Albanci
2.6.2. Iliri
3. RAZNOLIKO LICE VIRDŽINE
4. ZAGONETKA VIRDŽINE
4.1. Uvodna riječ
4.2. Dva odabrana autora — dvije oprečne interpretacije
4.3. Binarna opozicija: matrijarhat/patrijarhat
4.3.1. Virdžina kao odraz matrijarhata
4.3.2. Virdžina kao odraz patrijarhata
4.4. Prema rješenju drugim putem
4.4.1. Specifičan tip patrijarhalnog poretka
4.4.2. Običajno pravo i imperativ želje za muškim potomstvom
4.4.3. Starija plemenska organizacija i nova plemena
4.4.4. Temelj ili vrh ledenoga brijega?
4.5. Romantično i neoromantično tumačenje pojave virdžine
5. ETNOGRAM — kronološki niz svjedočanstava
Popis autora
Izvori i literatura
Sažetak
Summary
Zusammenfassung
O autorici
>>> Puni tekst knjige


 

 
Knjiga 17.

Vinicije B. LUPIS: BAŠTINSKE TEME BOKE KOTORSKE
Biblioteka Studije – Knjiga 17. – Str. 436.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Dubrovnik i Gospa od Škrpjela – Perast; Dubrovnik – Zagreb, 2013.

SADRŽAJ

Omot / Impresum / Kazalo
Uvod
ZLATARSTVO, KIPARSTVO, SLIKARSTVO
Kult i štovanje sv. Petilovrijenaca u Dubrovniku i Kotoru
Kult u Dubrovniku
Kult u Boki
Crkve posvećene Petilovrijencima
Moćnici sv. Petilovrijenaca
Zaključak
Marin de Gosti – darovatelj dvaju moćnika kotorskoj prvostolnici tijekom prve polovine XIV.stoljeća
Iz prošlosti srednjovjekovnog zlatarstva u Baru
Likovne teme u slavu grada Kotora
Raspelo iz crkve sv. Marije od Rijeke
Kipovi sv. Vinka Ferrerskog i Gospe Snježne iz Škaljara te Gospe od Milosti ispred Tivta
Jakov Kotoranin i njegove umjetnine
Raspelo pripisano Jurju Petroviću iz crkve sv. Eustahija (Stasija) u Dobroti ili novi Fulgencije Bakotić?
O moru i Gospinu štovanju u Boki kotorskoj
Povijest i sakralna baština crkve Male Gospe u Gornjoj Lastvi
Liturgijski predmeti, ex vota i crkveno zlato
Ophodna raspela
O svećenicima glagoljašima
O društvenom životu i običaju svibanjskog stabla
Svećenici u Gornjoj Lastvi
Sakralna baština franjevačkog samostana sv. Klare u Kotoru
Povijesni uvod
Franjevački samostan sv. Klare
Arhitektura
Kiparstvo
Slikarstvo
Zlatarstvo
Crkvena zvona
Crkveni tekstil
Pisana riječ
Nepoznata grafika s prikazom Gospe od Škrpjela
Bokeljski Ritzos
Poznavanje sakralne baštine Tivta
Iznova o korčulanskoj sakralnoj baštini
Kulturne i povijesne veze Blata i Boke kotorske
ARHITEKTURA
Prilozi poznavanju arhitekture XIX. i početka XX. stoljeća u Boki kotorskoj
KNJIŽEVNOST
Pohođenje crkava koje su u Kotoru od Bratstva sv. Križa, i prvom Svetomu Križu
Predgovor
O Živu (Ivu) Bolici Kokoljiću
O nepoznatoj pjesmi o bokeljskom jedrenjaku
ESEJI
Don Srećko Vulović i fra Frane
In memoriam: dr. sc. ilija Mitić (26. prosinca 1921. – 1. veljače 2009.)
Bokeljska mornarica, fides et honor – vjera i poštenje
Peraški boj, 15. svibnja 1654. Godine
Suvremena sakralna baština Boke
Biskup Pavao Butorac – još jedna zaboravljena godišnjica
Tri bokeška zvonika
Blažena Ozana – poveznica svjetova
Luka Brajnović – bokeljski novinar
Osvrt na knjigu Željka Brguljana Pomorstvo Boke kotorske na slikama Bazija Ivankovića
Sažetak
Summary
Izvori i literatura
Popis likovnih priloga
Kazalo imena i zemljopisnih pojmova
Iz pera recenzenata
Bilješka o autoru

 


 
Knjiga 16.

Cvjetko MILANJA: KONSTRUKCIJE KULTURE. Modeli kulturne modernizacije u Hrvatskoj 19. stoljeća
Biblioteka Studije – Knjiga 16. – Str. 316. 
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar,
Zagreb, 2012.

SADRŽAJ

 

OmotImpresumSadržaj / Puni tekst knjige 
Proslov

UVOD
Opis i definicija kulture
Problem nacionalnog i kulturnog identiteta
KULTURNA MODERNIZACIJA U HRVATSKOJ 19. STOLJEĆA
Drugo 19. stoljeće
Društvo
Institucije
Znanstvena “obrada” društva
Ideologija – nacionalna i državotvorna
Kulturacijski procesi
Jezik i književnost
Zaključak
Literatura
Sažetak
Summary
Bilješka o autoru
>>>
Puni tekst knjige

 


 

 

 
Knjiga 15.

Marin SOPTA: HRVATI U KANADI. Oblikovanje hrvatske zajednice od 1945. do 1995.
Biblioteka Studije – Knjiga 15. – Str. 424.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2012.

SADRŽAJ

Naslovnica / Impresum / Sadržaj / Puni tekst knjige
Posveta
I. UVOD
Osvrt na dosadašnja istraživanja, literaturu, izvore i gradivo o Hrvatima u Kanadi

II. KANADA U GLOBALNIM MIGRACIJSKIM VALOVIMA
III. POLITIKA DRŽAVNOG MULTIKULTURALIZMA – ČIMBENIK OBLIKOVANJA POLOŽAJA SUVREMENIH DOSELJENIKA U KANADU
IV. DOSELJAVANJE HRVATA U KANADU
V. OSNIVANJE VJERSKIH, KULTURNIH I SPORTSKIH UDRUGA I KLUBOVA HRVATA U KANADI
Osnivanje vjerskih udruga Hrvata u Kanadi
Hrvatske katoličke misije/župe u Kanadi
Hrvatska župa svetog Marka, Sudbury
Župa sv. Križa, Hamilton
Župa Naše Gospe Kraljice Hrvata, Toronto
Župa Majke Božje zaštitnice putnika, Sault Ste. Marie
Hrvatska župa sv. Antuna, Welland
Župa sv. Leopolda Mandića, London
Župa sv. Nikole Tavelića, Montreal
Župa sv. Franje Asiškog, Windsor
Hrvatska katolička župa sv. Leopolda Mandića, Ottawa
Župa hrvatskih mučenika, Mississauga
Župa Presvetog Trojstva, Oakville
Župa sv. Obitelji, Kitchener
Župa Prečistog Srca Marijina, Vancouver
Hrvatska župa sv. Leopolda Mandića, Victoria
Župa Majke Božje Bistričke, Calgary
Hrvatska župa Uznesenja Blažene Djevice Marije, Thunder Bay
Župa sv. Nikole Tavelića, Winnipeg
Hrvatska katolička župa Mala Gospa, Edmonton
Hrvatsko franjevačko središte „Kraljica Mira“, Norval
Hrvatski islamski centar u Kanadi
Osnivanje kulturnih udruga Hrvata u Kanadi
Hrvatski tisak u Kanadi
Savez kanadsko-hrvatskih društava
Hrvatsko žensko društvo „Katarina Zrinski“
Hrvatski folklor u Kanadi
Hrvatski jezik i kultura u Kanadi
Almae Matris Croaticae Alumni
Osnivanje sportskih udruga i klubova Hrvata u Kanadi
Hrvatski nogometni klubovi u Kanadi
VI. OSNIVANJE I DJELOVANJE HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE U KANADI
VII. OBLIKOVANJE POLITIČKIH UDRUGA I ORGANIZACIJA HRVATA U KANADI
Osobitosti hrvatske političke emigracije u Kanadi
Hrvatska seljačka stranka u Kanadi
Ujedinjeni Hrvati Kanade
Osnivanje i rad Hrvatskog oslobodilačkog pokreta
Hrvatski oslobodilački pokret nakon smrti Ante Pavelića
Rascjep u Hrvatskom oslobodilačkom pokretu
Hrvatski oslobodilački pokret – Reorganizacija
Hrvatski narodni odbor
Hrvatski narodni otpor
Djelovanje Hrvatskog narodnog otpora u Kanadi
Hrvatska republikanska stranka u Kanadi
Hrvatsko narodno vijeće
Hrvatski državotvorni pokret
Kanadsko-hrvatski kongres
VIII. ODNOS SLUŽBENE POLITIKE DRUGE JUGOSLAVIJE PREMA HRVATIMA U KANADI
IX. ODNOS SLUŽBENE HRVATSKE POLITIKE 1990.–1995. PREMA HRVATIMA U KANADI
X. PRINOS KANADSKIH HRVATA STVARANJU I OBRANI REPUBLIKE HRVATSKE
XI. PRINOS KANADSKIH HRVATA POLITIČKOM, DRUŠTVENOM I EKONOMSKOM ŽIVOTU I RAZVOJU KANADE
Zaključci
Literatura i izvori
Sažetak
Summary
Bilješka o autoru
>>>  Puni tekst knjige 


 
 

Knjiga 14.

Ivan ROGIĆ i Ivan ČIZMIĆ: MODERNIZACIJA U HRVATSKOJ I HRVATSKA ODSELIDBA
Biblioteka Studije – Knjiga 14. – Str. 472.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2011.

SADRŽAJ

Omot / Impresum / Sadržaj / Puni tekst knjige
Predgovor
1. DIO: TKO JE ODSELJENIK?
Polazna tipologija
Odselidba s hrvatske granice
2. DIO: ODSELIDBA U PRVOJ HRVATSKOJ MODERNIZACIJI
Općeniti obris prve hrvatske modernizacije
Omjeri, obilježja i tipovi odseljenih: Sjena cjeline / Osnovni kvantitativni podatci / Glavni odselidbeni smjerovi, obilježja i tipovi odseljenih / Povratništvo
Odselidba u zrcalu hrvatske javnosti
Država i odselidba
3. DIO: ODSELIDBA U DRUGOJ HRVATSKOJ MODERNIZACIJI
Općeniti obris druge hrvatske modernizacije
Omjeri, obilježja i tipovi odseljenih: Osnovni kvantitativni podatci / Glavni smjerovi odselidbe / Podatci o dobi, spolu, naobrazbi i narodnosti odseljenih / Kako se selilo? / Glavni odselidbeni tipovi / Povratništvo
Odselidba u zrcalu hrvatske javnosti: O kakvoći javnosti / Gospodarski likovi odseljenih u javnim slikama / Politički likovi odseljenih u javnoj uporabi / Sociokulturni likovi odseljenih
Država i odselidba: O četiri odnosa prema odselidbi / Dva odnosa u sjeni / Dva odnosa na javi
4. DIO: ODSELJENIŠTVO NAKON 1991. GODINE
Općeniti obris prilika: Tragovi (post)modernosti i zastarijevanje poretka / Temeljne promjene / Prigodni osvrt na neke osnovne gospodarske pokazatelje / Priznatost i prihvaćenost
Osvrt na ulogu hrvatskog odseljeništva u obnovi i uspostavi hrvatske državne samostalnosti
Osvrt na osnovne činjenice i procese: Odselidba i povratništvo / Odselidba u zrcalu hrvatske javnosti / Država i odseljeni
5. DIO: KATOLIČKA CRKVA I HRVATSKA ODSELIDBA
Uporište djelovanja
Organizacijski okviri
Glavne funkcije župa i misija
6. DIO: ZAGLAVNI OSVRT: PREMA TIPOLOGIJSKIM OBRISIMA HRVATSKE ODSELIDBE
Literatura
Sažetak
Summary
Bilješke o autorima
Imensko kazalo
>>> Puni tekst knjige

 


 
Knjiga 13.

Hrvojka MIHANOVIĆ-SALOPEK i Vinicije B. LUPIS
ŽELJEZNI DUH: PRINOS JAKETE PALMOTIĆA DIONORIĆA HRVATSKOJ KNJIŽEVNOJ BAŠTINI
Urednik: Vinicije B. Lupis; Biblioteka Studije – Knjiga 13.  – Str. 474.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Dubrovnik, Zagreb − Dubrovnik, 2010.

SADRŽAJ

Omot / Impresum / Sadržaj / Puni tekst knjige
Vinicije B. Lupis: Prilog poznavanju roda Palmotića i životopis Jakete Palmotića Dionorića (? – 1680.)
Vinicije B. Lupis: O rodu Jakete Palmotića
Vinicije B. Lupis: Politički životopis Jakete Palmotića Dionorića
Hrvojka Mihanović-Salopek: Jaketa Palmotić Dionorić između diplomatskih dužnosti i književnosti
Hrvojka Mihanović-Salopek: Jaketa Palmotić Dionorić u okviru europske i dubrovačke barokne neoantičke tragedije i melodrame
Hrvojka Mihanović-Salopek: Raznolika lica dubrovačkih Didona
Hrvojka Mihanović-Salopek: Specifičnosti Didone Jakete Palmotića Dionorića
Hrvojka Mihanović-Salopek: Jaketa Palmotić Dionorić u svjetlu filološke recepcije
Vinicije B. Lupis: Likovna baština Dubrovnika Palmotićeva doba [Prilog roda Palmotića likovnosti Dubrovnika / Antički motivi u umjetnosti onodobnog Dubrovnika / Zlatarstvo / Zidno slikarstvo / Slikarstvo / Arheologija / Trojanski ciklus i utemeljenje dalmatinskih gradova] Hrvojka Mihanović-Salopek i Vinicije B. Lupis: Opis i porijeklo Didone
Hrvojka Mihanović-Salopek i Vinicije B. Lupis: Prijepisi Palmotićeve Didone
Hrvojka Mihanović-Salopek i Vinicije B. Lupis: Bibliografija [Izdanja djela Jakete Palmotića Dionorića / Važnija literatura o Jaketi Palmotiću Dionoriću] Prilog 1.: Prijepis teksta Didone
Prilog 2.: Izvornik teksta Didone: Prolog / At I / At II / At III
Prilog 3.: Ulomak Jaketinog Diplomatskog izvješća
Sažetak
Summary
Bilješke o autorima
Popis likovnih priloga
Kazalo imena
>>> Puni tekst knjige


 
Knjiga 12.

Hrvoje KAČIĆ: AL SERVICIO DE MI PATRIA. CROATIA REDIVIVA
Biblioteka Studije, knj. 12; Zagreb, 2009. – Str. 536.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Hrvatska matica iseljenika

SADRŽAJ

Omot / Impresum / Sadržaj / Puni tekst knjige
INTRODUCCIÓN / Trpimir Macan
PALABRAS DE LA REDACTORA: AL SERVICIO DE MI PATRIA / Željko Lovrenčić
EL MOMENRO HISTÓRICO
TIEMPOS DE CAMBIO
EN LA ARENA INTERNATIONAL
TESÓN Y VALENTÍA EN LA DEFENSA DE DUBROVNIK
EL RECONOCIMIENTO DEL ESTADO CROATA
CONFIRMACIÓN DE LA INTEGRIDAD
MICHAEL FOOT: Ensayos viejos y nuevos no recolectados, 1953-2003
NOTA SOBRE EL AUTOR
NOTA EDITORIAL / Dr. Vlado Šakić
INTRODUCCIÓN A LA PRIMERA EDICIÓN INGLESA / K. V. Wilkes
APÉNDICES
ÍNDICE DE NOMBRES
>>> Puni tekst knjige

 


 
Knjiga 11.

Dražen ŽIVIĆ: STANOVNIŠTVO VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE. Odrednice i obilježja demografskih promjena od sredine 19. do početka 21. stoljeća
Urednica: Anka Mišetić; Biblioteka Studije – Knjiga 11.- Str. 240.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; Zagreb, 2006.

SADRŽAJ

Omot / Impresum / Sadržaj / Puni tekst knjige
PREDGOVOR
UVOD
Predmet, svrha i ciljevi istraživanja / Metodološka pojašnjenja
OSNOVNA PROSTORNO-GEOGRAFSKA OBILJEŽJA ŽUPANIJE
Položaj županije u prostorno-geografskoj regionalizaciji Hrvatske / Temeljna obilježja prirodno-geografske strukture kao odrednica naseljenosti
DEMOGRAFSKA SLIKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE
Gustoća naseljenosti i razmještaj stanovništva
Ukupno kretanje stanovništva
Kretanje ukupnog broja stanovnika 1857.–1991. godine / Promjena broja stanovnika 1991.–2001. godine / Prirodno kretanje stanovništva / Sastavnice ukupnog (općeg) kretanja stanovništva: Opće kretanje stanovništva 1971.–1991.; Opće kretanje stanovništva 1991.–2001.
Prostorna pokretljivost stanovništva (migracije)
Unutarnje i vanjske migracije / Dnevne migracije
Strukture stanovništva
Struktura stanovništva prema spolu i dobi / Ekonomsko-socijalna struktura stanovništva: Struktura stanovništva prema ekonomskoj aktivnosti; Struktura stanovništva prema sektorima djelatnosti; Poljoprivredno stanovništvo – procesi deagrarizacije / Razvoj etničke strukture stanovništva: procesi i trendovi: Promjene etničke strukture 1910.–1948.; Promjene etničke strukture u razdoblju 1948.–1991.; Etničke promjene u razdoblju 1991.–2001.; Etničke promjene na razini gradova i općina
Demografski pokazatelji urbano-ruralne polarizacije županije
Urbano-ruralna polarizacija županije do 1991. godine / Urbano-ruralna polarizacija županije između 1991. i 2001. godine
Utjecaj srbijanske oružane agresije na razvoj stanovništva
Rat i okupacija (1991.–1998.) / Prisilne migracije kao čimbenik kretanja broja i strukturnih promjena stanovništva između 1991. i 2001. godine
DEMOGRAFSKE PERSPEKTIVE DRUŠTVENO-GOSPODARSKOG RAZVITKA
UMJESTO ZAKLJUČKA
BILJEŠKE
POPIS LITERATURE
SAŽETAK
SUMMARY
BILJEŠKA O AUTORU
>>> Puni tekst knjige

 


 
Knjiga 10.

Mladen HAVELKA: VISOKO OBRAZOVANJE U HRVATSKOJ I EUROPSKIM ZEMLJAMA. Prilog usklađivanju visokog obrazovanja u Hrvatskoj s europskim visokim obrazovanjem
Urednica: Ljiljana Kaliterna Lipovčan; Biblioteka Studije – Knjiga 10.  – Str. 140.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; Zagreb, 2003.

SADRŽAJ

Omot / Impresum / Sadržaj / Puni tekst knjige
PREDGOVOR
I. UVOD
II. REFORME SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI
BOLONJSKA DEKLARACIJA I BOLONJSKI PROCES
III. OSNOVNA OBILJEŽJA I REFORME SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA U HRVATSKOJ
OSNOVNA OBILJEŽJA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA U HRVATSKOJ
REFORME SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA U HRVATSKOJ
Binarni nasuprot unitarnom sustavu visokog obrazovanja / Razlozi nerazvijenosti binarnog sustava visokog obrazovanja u Hrvatskoj
IV. SUSTAVI VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPSKIM ZEMLJAMA
ZEMLJE EUROPSKE UNIJE
Austrija / Belgija: Flamanska zajednica; Valonska zajednica / Danska / Finska / Francuska / Grčka / Irska / Italija / Luksemburg / Nizozemska / Njemačka / Portugal / Španjolska / Švedska / Velika Britanija
ZEMLJE EFTA/EEA
Island / Lichtenstein / Norveška
EUROPSKE ZEMLJE U TRANZICIJI (ZEMLJE PRED ULASKOM U ČLANSTVO EUROPSKE UNIJE)
Bugarska / Cipar / Češka / Estonija / Letonija / Litva / Mađarska / Poljska / Rumunjska / Slovačka / Slovenija
V. ZAKLJUČCI
VI. LITERATURA
BILJEŠKA O AUTORU
>>> Puni tekst knjige

 


 
Knjiga 9.

PODUZETNIŠTVO U MEĐIMURJU I NOVI RAZVOJNI IZAZOVI
Urednik: Drago Čengić; Biblioteka Studije – Knjiga 9. – Str. 310.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; Zagreb, 2002.

SADRŽAJ

Omot / Impresum / Sadržaj / Puni tekst knjige
Uvodne napomene
Drago Čengić: Neki temeljni pojmovi i svrha istraživanja poduzetništva u Međimurju
I. STANOVNIŠTVO KAO RAZVOJNI RESURS MEĐIMURJA
Nada Kerovec: Temeljne sociodemografske i razvojne odrednice Međimurja
II. TEMELJNA OBILJEŽJA DOSADAŠNJEGA PODUZETNIČKOG RAZVOJA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI
Gabrijela Sabol: Neka obilježja gospodarskog i poduzetničkog razvoja Međimurja iz službene perspektive
Drago Čengić: Razvoj poduzetništva u Međimurju iz poduzetničke perspektive
III. PERCEPCIJA MEĐIMURSKIH RESURSA I STRATEŠKIH PRAVACA RAZVOJA
Saša Poljanec-Borić: Poduzetnički vrijednosni sklop, resursi i konkurentski razvoj Međimurske županije
Ivan Rogić: Glavni akteri endogenog lokalnog razvitka u Međimurju
IV. ZAKLJUČNE NAPOMENE
Drago Čengić, Saša Poljanec-Borić, Ivan Rogić: Lokalni akteri i novi razvojni izazovi: preporuke za oblikovanje razvojnih alternativa
SAŽETAK TEKSTOVA NA HRVATSKOME JEZIKU
SUMMARIES
BILJEŠKE O AUTORIMA
PRILOZI
I. Temeljni rezultati istraživanja poduzetništva u Međimurju
II. Temeljni rezultati istraživanja relevantne javnosti Međimurja
III. Neka obilježja ljudskih resursa Hrvatske prema Popisu stanovništva 2001. godine
>>> Puni tekst knjige

 


 

 
Knjiga 8.

Stipe TADIĆ: TRAŽITELJI SVETOGA. Prilog fenomenologiji eklezijalnih pokreta
Biblioteka Studije – Knjiga 8. – Str. 288.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; Zagreb, 2002.

SADRŽAJ

Omot / Impresum / Sadržaj / Puni tekst knjige
UVOD
I. POJAŠNJENJE TEMELJNIH POJMOVA
Uvodne napomene / Pokret / Društveni (socijetalni) pokret / Eklezijalni pokret / Zajednica – zajedništvo / Grupa / Crkva / Sekta / Sekta u Crkvi / Zaključne napomene
II. METODOLOGIJSKI PROBLEMI RADA
Značenje i relevantnost teme
III. METODOLOGIJSKI PROBLEMI SOCIOLOGIJE RELIGIJE
Dimenzija religijskog vjerovanja / Dimenzija religijske prakse / Dimenzija religijske spoznaje / Dimenzija religijsko-religioznog iskustva / Dimenzija religijske pripadnosti / Zaključne napomene
IV. OPĆI TEORIJSKI OKVIR RADA
Uvodne napomene / Fenomen i proces sekularizacije / Modernizacija društva / Ideologizacija / Revitalizacija religije / Zaključne napomene
V. NOVI EKLEZIJALNI POKRETI U SVIJETU I NA NAŠIM PROSTORIMA
Uvodne napomene / Društveno povijesni i socioreligijski čimbenici i fenomen crkvenih pokreta / Pokret fokolara („Djelo Marijino“) / Pokret fokolara u Crkvi u Hrvata / Mali tečaj – Kursiljo / Kursiljo u Crkvi u Hrvata / Zajednica „MIR“ („Molitva i Riječ“) / Karizmatička obnova / Karizmatička obnova u Crkvi u Hrvata / Zajednica bračnih susreta – Bračni vikendi / Zajednica bračnih susreta u Crkvi u Hrvata / FRAMA (Franjevačka mladež) / Recepcija novih eklezijalnih pokreta od hijerarhijske Crkve / Zaključne napomene
VI. MOLITVENI ŽIVOT I VJERNIČKO PONAŠANJE PRIPADNIKA CRKVENIH POKRETA
Molitva i stavovi anketiranih eklezijalnih pokreta prema moralnim normama Katoličke crkve
VII. TIPOLOGIJA VJERNIKA U NOVIM EKLEZIJALNIM POKRETIMA
Uvodne napomene / Lutajući tip / Tip radikalnog tražitelja / Tradicionalno ukorijenjeni i osobno zreli vjernik
VIII. ZAKLJUČNO RAZMIŠLJANJE: PERSPEKTIVE NOVIH EKLEZIJALNIH POKRETA U KATOLIČKOJ CRKVI U HRVATA
Kratice
Literatura
Sažetak
Bilješke
>>> Puni tekst knjige


 

 
Knjiga 7.

Zora RABOTEG-ŠARIĆ i Ivan ROGIĆ: DALEKI ŽIVOT, BLISKI RUB. Kvaliteta života i životni planovi mladih na područjima posebne državne skrbi
Biblioteka Studije – Knjiga 7. – Str. 364.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži; Zagreb, 2002.

SADRŽAJ

Omot / Impresum / Sadržaj / Puni tekst knjige
Uvod
I. ANKETNI NALAZI
1. Osnovni podaci o populaciji učenika srednjih škola na područjima posebne državne skrbi 1999. godine
2. Tko su mladi? Obilježja anketiranih
3. Obiteljska fotografija
4. Mjesto stanovanja: zavičaj ili azil?
5. Tuzemna koma, inozemni sjaj
6. Likovi profesionalne budućnosti
7. Koliko je slobode u slobodnom vremenu?
8. Samopouzdanje i drugo
9. Podaci u poredbenoj perspektivi: Odnos: „seljani” – “građani”; Likovi nacionalnih razlika
II. U ZRCALU PRIČE
10. Pisma bez adrese primatelja
11. Pustite volontere, i oni moraju preživjeti
III. UPORIŠTA ZA DJELOVANJE
12. Zaključci i preporuke
13. Što dalje? ili Prema pozitivnu pristupu mladima: S onu stranu demoralizacije; Prvi korak – zajednička načela i standardi ponašanja u lokalnoj zajednici; Stari sudionici u novom savezu
IV. PRIRUČNA LITERATURA
V. DODATAK
Anketni podaci
Ulomci odabranih eseja
Osnovni podaci o uzorcima
Istraživački instrumenti
SAŽETAK
SUMMARY
BILJEŠKE O AUTORIMA
>>> Puni tekst knjige

 


 
Knjiga 6.

Hrvoje KAČIĆ: SERVING MY COUNTRY – CROATIA REDIVIVA
Urednik: Vlado Šakić; Biblioteka Studije – Knjiga 6. – Str. 240.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; Zagreb, 2002.

SADRŽAJ

Omot / Impresum / Sadržaj / Puni tekst knjige
Editorial note
Foreword
Acknowledgements
I AGGRESSIVE OBJECTIVES FROM BELGRADE
Yugoslavia – A Historic Misunderstanding
The International Balance
Kosovo Crisis 1989/1990 and Knin Barricades
Belgrade’s Choice – The War Option
Dimness in the Mind
II EXIT FROM CONFLICTS
Visits to the Political Department of NATO
Meetings with Senator Pell
Caution is the Mother of Wisdom
Appeal to the European Parliament
The Maturing of the European Community
Croatia Approaching International Recognition
III DUBROVNIK ANTEMURALE CIVILISATIONIS OCCIDENTALIS
Appeal to President Antal
Diplomatic Corps Representatives Visit Dubrovnik
Conversation under a Photograph of Tito
Genuine Volunteers Accused of Being “Mercenaries”
The Calamities of War
Attempt to Stop the Siege
IV EUROPE RECOGNISES THE AGGRESSOR
Germany Steps Forward
The European Community Makes a Decision
“Peace Concert”
Diplomatic Recognition
V THE ULTIMATE AFFIRMATION OF SOVEREIGNTY
Evolution in the Approach of the Sole Superpower
Address to the Assembly of NATO Countries
Status of “Special Guest” at the Council of Europe
USA Initiative in South-Eastern Europe
Conquest of Srebrenica and “Oluja”
Territorial Integrity
Vukovar – Symbol of Martydom and Victory
NOTES ON AUTHOR
INDEX
APPENDICES
LIST OF ABBREVIATIONS
>>> Puni tekst knjige


 
Knjiga 5. – 3. dopunjeno izdanje

Slavko SAKOMAN: DRUŠTVO BEZ DROGE? Hrvatska nacionalna strategija
Urednik: Vlado Šakić; Biblioteka Studije – Knjiga 5. – Str. 454.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar;  Zagreb, 2008.

SADRŽAJ

Omot / Impresum / Sadržaj / Puni tekst knjige
Uredničko slovo
Autorov predgovor
I. UVOD: ZLOPORABA DROGA – CIVILIZACIJSKI PROBLEM
II. POJAVNOST ZLOPORABE DROGE U HRVATSKOJ
III. TEMELJNA OBILJEŽJA ZLOPORABE DROGA U HRVATSKOJ
IV. STRATEGIJE I PROGRAMI SUZBIJANJA ZLOPORABE DROGA U HRVATSKOJ U KONTEKSTU SVJETSKIH ISKUSTAVA
V. INSTITUCIONALNI UVJETI PROVEDBE PROGRAMA SUZBIJANJA ZLOPORABE DROGA U HRVATSKOJ
VI. OSTALI ASPEKTI PROVEDBE PROGRAMA SUZBIJANJA ZLOPORABE DROGA U HRVATSKOJ
VII. OSVRT NA OKOLNOSTI U KOJIMA SE PROVODIO NACIONALNI PROGRAM 2000–2004.
VIII. ZAKLJUČNO
IX. LITERATURA
X. DODACI
Sažetak
Summary
Bilješka o autoru
SMJERNICE ZA FARMAKOTERAPIJU OPIJATSKIH OVISNIKA METADONOM
FARMAKOTERAPIJA OPIJATSKIH OVISNIKA BUPRENORFINOM: SMJERNICE ZA PROVOĐENJE PREMA HRVATSKOM MODELU
>>> Puni tekst knjige

 


 
Knjiga 5. – 2. dopunjeno izdanje

Slavko SAKOMAN: DRUŠTVO BEZ DROGE? Hrvatska nacionalna strategija
Urednik: Vlado Šakić; Biblioteka Studije – Knjiga 5. – Str. 430.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar;  Zagreb, 2005.

SADRŽAJ

Omot / Impresum / Sadržaj / Puni tekst knjige
Uredničko slovo
Autorov predgovor
I. UVOD: ZLOPORABA DROGA – CIVILIZACIJSKI PROBLEM
II. POJAVNOST ZLOPORABE DROGE U HRVATSKOJ
III. TEMELJNA OBILJEŽJA ZLOPORABE DROGA U HRVATSKOJ
IV. STRATEGIJE I PROGRAMI SUZBIJANJA ZLOPORABE DROGA U HRVATSKOJ U KONTEKSTU SVJETSKIH ISKUSTAVA
V. INSTITUCIONALNI UVJETI PROVEDBE PROGRAMA SUZBIJANJA ZLOPORABE DROGA U HRVATSKOJ
Ministarstvo prosvjete i športa / Sveučilište / Mediji / Ministarstvo zdravstva / Centri za sprječavanje i izvanbolničko liječenje ovisnosti / Institucije socijalne skrbi / Ministarstvo unutarnjih poslova / Pravosuđe / Ministarstvo financijaMinistarstvo vanjskih poslova / Ministarstvo obrane / Nevladine organizacije u suzbijanju zloporabe droga
VI. OSTALI ASPEKTI PROVEDBE PROGRAMA SUZBIJANJA ZLOPORABE DROGA U HRVATSKOJ
VII. OSVRT NA OKOLNOSTI U KOJIMA SE PROVODIO NACIONALNI PROGRAM 2000–2004.
VIII.ZAKLJUČNO
IX. LITERATURA
X. DODACI
Sažetak
Summary
Bilješka o autoru
>>> Puni tekst knjige

 


 
Knjiga 5. – 1. izdanje

Slavko SAKOMAN: DRUŠTVO BEZ DROGE? Hrvatska nacionalna strategija
Urednik: Vlado Šakić; Biblioteka Studije – Knjiga 5. – Str. 346.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar;  Zagreb, 2001.

SADRŽAJ

Omot / Impresum / Sadržaj / Puni tekst knjige
Uredničko slovo
Autorov predgovor
I. UVOD: ZLOPORABA DROGA – CIVILIZACIJSKI PROBLEM
II. POJAVNOST ZLOPORABE DROGE U HRVATSKOJ
III. TEMELJNA OBILJEŽJA ZLOPORABE DROGA U HRVATSKOJ
IV. STRATEGIJE I PROGRAMI SUZBIJANJA ZLOPORABE DROGA U HRVATSKOJ U KONTEKSTU SVJETSKIH ISKUSTAVA
V. INSTITUCIONALNI UVJETI PROVEDBE PROGRAMA SUZBIJANJA ZLOPORABE DROGA U HRVATSKOJ
Ministarstvo prosvjete i športa / Sveučilište / Mediji / Ministarstvo zdravstva / Centri za sprječavanje i izvanbolničko liječenje ovisnosti / Institucije socijalne skrbi / Ministarstvo unutarnjih poslova / Pravosuđe / Ministarstvo financija / Ministarstvo vanjskih poslova / Ministarstvo obrane / Nevladine organizacije u suzbijanju zloporabe droga
VI. OSTALI ASPEKTI PROVEDBE PROGRAMA SUZBIJANJA ZLOPORABE DROGA U HRVATSKOJ
VII.ZAKLJUČAK
VIII. LITERATURA
IX. DODACI
Sažetak
Bilješka o autoru
>>> Puni tekst knjige

 


 
Knjiga 4.

Drago ČENGIĆ: VLASNICI, MENADŽERI I KONTROLA PODUZEĆA. Prilog analizi korporacijskog upravljanja u Hrvatskoj
Biblioteka Studije – Knjiga 4. – Str. 190.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; Zagreb, 2001.

SADRŽAJ

Omot / Impresum / Sadržaj / Puni tekst knjige
Napomena
Predgovor
VLASNIŠTVO I PODUZEĆE: KORPORACIJSKO UPRAVLJANJE I MENADŽERSKA KONTROLA KAO TEORIJSKI PROBLEMI
Cilj i svrha / Teorija agencije i korporacijsko upravljanje / Zapadna iskustva s korporacijskim upravljanjem / Glavna obilježja njemačkog sustava korporacijskog upravljanja / Privatizacija i menadžerska kontrola u postsocijalističkim zemljama / Umjesto zaključka: evolucija ili devolucija upravljačkih i nadzornih struktura? / Bilješke
KORPORACIJSKO UPRAVLJANJE U HRVATSKOJ: PROBLEM MODELA I TEMELJNI CILJEVI PROJEKTA
Svrha i ciljevi projekta / Polazne hipoteze i neki rezultati preliminarnog istraživanja / Neki podatci o uzorku i korištenim upitnicima / Bilješke
PONAŠANJE GLAVNIH AKTERA KORPORACIJSKE KONTROLE – ANALIZA EMPIRIJSKIH PODATAKA
Tko su naši ispitanici? / Neka obilježja poduzeća kojima rukovode/koja nadziru / Vlasnička struktura poduzeća i tendencije promjene vlasničke strukture / Vlasnici, vlasnička kontrola i poslovna (ne)uspješnost poduzeća: Poslovna (ne)uspješnost i politika proizvodnje dobiti; Neka obilježja nadzornih odbora; Vlasnička kontrola i problem kvalitete rada nadzornih odbora / Strategije pojedinih aktera i unutrašnja kontrola poduzeća: Ponašanje menadžera i novih institucionalnih vlasnika – PIF-ova (Institucionalni vlasnici i menadžersko preuzimanje poduzeća – (ne)željeni proizvodi privatizacijskih projekata; Masovna privatizacija u Hrvatskoj: očekivanja glavnih aktera; Menadžeri: socioprofesionalni profil i poželjna vlasnička struktura poduzeća; Novi vlasnik i očekivani potezi; Što su dobili privatizacijski investicijski fondovi?; PIF-ovi kao institucionalni vlasnici; Umjesto zaključka: novije tendencije); Ponašanje države kao vlasnika (Hrvatski model privatizacije i unutrašnje napetosti modela; Izvedbene napetosti ili proces de/legitimacije privatizacijskog modela (1992.–1997.); Legitimacijske napetosti i hrvatska javnost; Država kao akter privatizacije i korporacijske kontrole u novim prilikama) / Sklonost drugim modelima korporacijskog upravljanja / Bilješke
ZAKLJUČNE NAPOMENE
Temeljni rezultati istraživačke analize / Evolucija modela korporacijskog upravljanja? / Bilješke
SAŽETAK
SUMMARY
LITERATURA / LITERATURE
BILJEŠKA O AUTORU
>>> Puni tekst knjige

 


 
Knjiga 3.

Valentina MANDARIĆ: RELIGIOZNI IDENTITET ZAGREBAČKIH ADOLESCENATA
Urednik: Vlado Šakić; Biblioteka Studije – Knjiga 3.  – Str. 468.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; Zagreb, 2000.

SADRŽAJ

Omot / Impresum / Sadržaj / Puni tekst knjige
Riječ urednika
Predgovor
UVOD
I. TEORIJSKI PRISTUP ISTRAŽIVANJU
Sociološki pristup fenomenu religioznosti
Dimenzije religioznosti
Teorijski okvir istraživanja
Sociodemografska obilježja ispitanika
II. TKO SU ADOLESCENTI
Adolescenti – posebna društveno sociološka skupina
Adolescencija – vrijeme krize i formiranja identiteta
Adolescencija i proces socijalizacije
Adolescenti i religiozno pitanje
III. INTERPRETACIJA DOBIVENIH REZULTATA
Religiozna pripadnost odnosno crkvenost
Religiozno iskustvo u životu adolescenata
Kako vjeruju i u što vjeruju zagrebački adolescenti
Crkvena religiozna praksa adolescenata
Moralno-etička dimenzija u životu adolescenata
Neke životne vrednote adolescenata
IV. ZAKLJUČCI
BILJEŠKE
BIBLIOGRAFIJA
V. DODACI
Kratice
Anketa
Tablice s rezultatima
Indeks tablica i slika
SAŽETAK
BILJEŠKA O AUTORICI
>>> Puni tekst knjige

 


 
Knjiga 2.

Ivan ROGIĆ i Slavko DAKIĆ: GRAD I PLAN. Prinos raspravi o generalnom urbanističkom planu Zagreba
Urednice: Anka Mišetić i Maja Štambuk; Biblioteka Studije – Knjiga 2. – Str. 144.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; Zagreb, 2000.

SADRŽAJ

Omot / Impresum / Sadržaj / Puni tekst knjige
Riječ urednica
I. TEORIJSKA UPORIŠTA
1. Likovi vremena
2. Likovi prostora
II. STRATEGIJA PROSTORNOG UREĐENJA REPUBLIKE HRVATSKE I GENERALNI URBANISTIČKI PLAN ZAGREBA
1. Epistemologijska razina
2. Socijalna razina
III. STRATEGIJSKA JEZGRA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA ZAGREBA
1. Akteri
2. Teritorijalni žanrovi
3. Retrovizije konteksta
IV. OD GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA PREMA RAZVOJNOJ STRATEGIJI ZAGREBA
1. Skica razlika
2. Neke organizacijske i izvedbene posljedice
SAŽETAK
PRIRUČNA LITERATURA
BILJEŠKE O AUTORIMA
>>> Puni tekst knjige

  
Knjiga 1.

Jacques DERRIDA: DRUGI SMJER
Urednici: Zdenko Zeman i Marko Zlomislić; Biblioteka Studije – Knjiga 1.  – Str. 116.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; Zagreb, 1999.

SADRŽAJ

Omot / ImpresumPuni tekst knjige
Marko Zlomislić, Zdenko Zeman: Smjeranje prema drugom: Drugi smjer Jacquesa Derride
Jacques Derrida: Danas
Jacques Derrida: Drugi smjer. Sjećanja, odgovori i odgovornosti
Jacques Derrida: Odgođena demokracija
>>> Puni tekst knjige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Također provjeri

Društvena istraživanja

– Br. 1 – 161 / 1992. – 2023. Društvena istraživanja je časopis za opća… Pročitaj više o Društvena istraživanja