Časopis Pilar – pregled sadržaja

 

● Godište I. (2006.), broj 1 (1) ● Godište I. (2006.), broj 2 (2): international edition ● Godište II. (2007.), broj 1 (3) ● Godište II. (2007.), broj 2 (4)Godište III. (2008.), broj 1 (5) ● Godište III. (2008.), broj 2 (6) ● Godište IV. (2009.), broj 1-2 (7-8): international edition ● Godište V. (2010.), broj 1 (9)Godište V. (2010.), broj 2 (10)Godište VI. (2011.), broj 1 (11)Godište VI. (2011.), broj 2 (12) ● Godište VII. (2012.), broj 1 (13) ● Godište VII. (2012.), broj 2 (14) ● Godište VIII. (2013.), broj 1-2 (15-16) ● Godište IX. (2014.), broj 1-2 (17-18) ● Godište X. (2015.), broj 1-2 (19-20)   ● Godište XI. (2016.), broj 1 (21) ● Godište XI. (2016.), broj 2 (22) ● Godište XII. (2017.), broj 1 (23) ● Godište XII. (2017.), broj 2 (24)  ● Godište XIII. (2018.), broj 1 (25) – 2(26)Godište XIV. (2019.), broj 1 (27) – 2(28)Godište XV. (2020.), broj 1(29) – 2(30)Godište XVI. (2021.), broj 1 (31)Godište XVII. (2022.), broj 1 (32)Godište XVIII. (2023.), broj 33 ●

 

Godište I. (2006.), broj 1 (1)

NaslovnicaImpresumSadržaj

 Riječ uredništva

RASPRAVE

Srećko LIPOVČAN: Dr. Ivo Pilar (1874.-1933.): Život i djelo (Nacrt)
Stjepan MATKOVIĆ: Ivo Pilar i Robert W. Seton-Watson (Dva pogleda na južnoslavensko pitanje)
Jure KRIŠTO: Ivo Pilar i suvremena hrvatska geopolitika
Andrej RAHTEN: Ideja Srednje Europe u slovenskoj političkoj misli
Zlatko MATIJEVIĆ: Dr. Ivo Pilar i problem Crkve bosanske (“bogumilstvo”)
Vine MIHALJEVIĆ: Dr. Ivo Pilar i bosanski franjevci — suglasja i sporovi (Prilog istraživanju)
Mira KOLAR: Dr. Ivo Pilar i akcija za povratak punog vlasništva kućevlasnicima nad njihovim nekretninama (1920.-1933.)
Krešimir BELOŠEVIĆ: Dr. Ivo Pilar — prvi predsjednik Vegetarskog društva (Početci organiziranog vegetarijanskog pokreta u Hrvatskoj)

GRAĐA

Dr. Ivo Pilar: Diktat geopolitičkog položaja
Dr. Ivo Pilar: Još o Bogumilstvu i o “Bosanskoj crkvi”
Dr. Ivo Pilar: Bosansko bogomilstvo i Grgur Ninski
Dvije oporuke Ive Pilara

INICIJATIVE

Zašto je potrebno ponovno prevesti i kao kritičko izdanje objaviti Pilarovo Južnoslavensko pitanje? (S. Lipovčan)

OCJENE I PRIKAZI

Ivo PERIĆ, Vladko Maček. Politički portret (Z. Matijević)
Elisabeth KOVACS, Untergang oder Rettung der Donaumonarchie? Die Osterreichische Frage. Kaiser und Konig Karl I. (IV.) und die Neuordnung Mitteleuropas (1916-1922), knj. 1, 800 str., i Kaiser und Konig Karl I. (IV.). Politische Dokumente aus internationalen Archiven, knj. 2 (S. Matković)
Narodne novine. Zbornik uz 170. obljetnicu neprekinutoga izlaženja 1835.- 2005. (Z. Matijević)
Hrvatska politika u XX. stoljeću (S. Lipovčan)
Zlatko MATIJEVIĆ, U sjeni dvaju orlova. Prilozi crkveno-nacionalnoj povijesti u Hrvata u prvim desetljećima 20. stoljeća (S. Matković)

KRONIKA

“Pilarovske teme” na Annalesu 2004.Televizijski film o Ivi Pilaru (HRT, Zagreb)Godišnjak Pilar, br. 1 i 2“Tema Pilar” u časopisu Hrvatska revijaZnanstvena ekskurzija djelatnika Instituta u BiH

BIBLIOGRAFIJA RADOVA IVE PILARA
NOVOOBJAVLJENA GRAĐA O IVI PILARU (nakon 2002.)
BIBLIOGRAFIJA RADOVA O IVI PILARU

 

Godište I. (2006.), broj 2 (2)
INTERNATIONAL EDITION

NaslovnicaImpressumContents

 Editorial

TREATISES

Srećko LIPOVČAN: A Portrait of Ivo Pilar
Stjepan MATKOVIĆ: Ivo Pilar and Robert William Seton-Watson: two Political Viewpoints on the Southern Slav Question
Srećko LIPOVČAN: Pilar’s work The South Slav Question: on the Origin of the Manuscript and the Fate of the first (Viennese) Edition
Jure KRIŠTO: Ivo Pilar’s Role in the Organization of Croats in Bosnia and Hercegovina
Zlatko MATIJEVIĆ: The Political Activities of Dr. Ivo Pilar on the Eve of the Demise of the Habsburg Monarchy (1915-1918)
Vlado ŠAKIĆ: An Overview of The Struggle for the Value of the Ego or an Introduction to “Pilar’s Psichology”

DOCUMENTS

Ivo Pilar: Promemoriaüber die Lösung der südslawischen Frage
Ivo Pilar: Denkschrift über die südslawische Frage
Ivo Pilar: Endgültiger Entwurf zu einem Memorandum
L. v. Südland: Das südslawische Problem im Habsburgerreiche
Ivo Pilar: Die gegenwärtige parteipolitische lage in Bosnien

ESSAYS, REVIEWS

Ivo PERIĆ, Vladko Maček. Politički portret (Vladko Maček. A Political Portrait)
Narodne novine. Zbornik uz 170. obljetnicu neprekinutoga izlaženja 1835.-2005. (Narodne novine. An Anthology Marking the 170th Anniversary of Uninterrupted Publication, 1835-2005)
Hrvatska politika u XX. stoljeću. Zbornik radova (20th Century Croatian Politics. Collected Papers and Studies)
Zlatko Matijević: U sjeni dvaju orlova. Prilozi crkveno-nacionalnoj povijesti u Hrvata u prvim desetljećima 20. stoljeća (In the Shade of Two Eagles. Contributions to the Clerical-National History of Croats in the First Decades of the 20th Century)

CHRONICLE

“Pilaresque Topics” at the Annales Pilar Scientific ConventionIvo Pilar – “Persona Non Grata”The Pilar Annual: Volume I (2001) and Volume II (2002)“The Pilar Topic” in Hrvatska revija“Following the Bosnian Path of Ivo Pilar and the Path of the Franciscan Province of Bosna Srebrena”

APPENDIX

Bibliography of the Publications of Ivo Pilar (a Selection)
Literature on Ivo Pilar (a Selection)

 

Godište II. (2007.), broj 1 (3)

NaslovnicaImpresumSadržaj

 Riječ uredništva

RASPRAVE

Tomislav JONJIĆ: Dr. Ivo Pilar – odvjetnik u Tuzli (1905.-1920.)
Gerard TOAL, Carl DAHLMAN: Je Ii etničko ćišćenje uspjelo? Geografija majiinskog povratka u Bosni i Hercegovini i njezino značenje

GRAĐA/PRILOZI

Peisker i Pilar o vjeri ”starih Sloviena” (uvodna napomena)
Jan PEISKER: Koje su vjere bili stari Sloveni prije krštenja?
Ivo PILAR: O dualizmu u vjeri starih Slovjena i o njegovu podrijetlu i značenju

OCJENE I PRIKAZI

Zlatko Matijević: Lučonoše ili nerostrati? Prilozi poznavanju crkveno-nacionalne povijesti Hrvata početkom XX. stoljeća (Z. Hasanbegović)
Zlatko Hasanbegović: Muslimani u Zagrebu 1878.-1945. Doba utemeljenja (T. Jonjić)
Stephan Baier i Eva Demmerle: Otto von Habsburg, životopis (S. Matković)

KRONIKA

Dr. Ivo Pilar u TuzliZnanstveni projekt: “Ivo Pilar, teoretičar hrvatske modernizacije”Predstavljanje časopisa Pilar u ZagrebuNa valovima Hrvatskog radijaPredstavljanje časopisa Pilar u Ljubljani

 

Godište II. (2007.), broj 2 (4)

NaslovnicaImpresumSadržaj

 Riječ uredništva

RASPRAVE

Zoran GRIJAK: Predavanje dr. Ive Pilara u Austrijskom političkom društvu 12.listopoda 1918. u kontekstu njegovih koncepcija državnopravnog preustroja Austro-Ugarske Monarhije
Zlatko MATIJEVIĆ: Radićevac iz “Esplanade”. Prilog poznavanju političke biografije vlč. dr. Ljudevita Kežmana (1927./1928.)
Ivica ZVONAR: Sudbina znanstvene knjižnice dr. Ive Pilara

GRAĐA

Predavanje dr. Ive Pilara u Austrijskom političkom društvu 12. listopada 1918. (Priredio: Z. Grijak)

PRILOZI

Prilozi raspravi o dualizmu u vjerovanju starih Slavena i Hrvata. Reakcije i istraživanja
Fr. L.[ujo] Marun: Arkeologički prilozi o religiji poganskih Hrvata (1)
L. Marun: Arkeologički prilozi o religiji poganskih Hrvata (2)
Dr. Milan Šufflay: Otkriće velike tajne slavenskog poganstva. Znamenita studija profesora Jana Peiskera
Dr Milan Šufflay: Zaratustra u Crvenoj Hrvatskoj
Dr Milan Šufflay: Zaratuštra u Crvenoj Hrvatskoj. Predgovor budućoj Peiskerovoj knjizi
h. (Josip Horvat?): Pregled u potsvijest slavenskih naroda
D. Kostić: I našim precima tako je govorio Zaratustra
D. Kostić: Vračar i Dedinje mogućna pretkršćanska svetilišta jugoslovenska
Ivo Pilar: Bogomilstvo kao religijozno-povjestni te kao socijalni i politički problem

OCJENE I PRIKAZI

Tihomir Cipek, Stjepan Matković: Programski dokumenti hrvatskih političkih stranaka i skupina 1842.-1914. (S. Lipovčan)
Tomo Šimić: Dokumenti Predsjedništva Bosne i Hercegovine 1991.-1994. (T. Jonjić)
Srećko Lipovčan: Mediji – druga zbilja? Rasprave, ogledi, interpretacije (V. Švoger)

KRONIKA

O dru I. Pilaru u AteniOsvrt na časopis Pilar u godišnjaku Scrinia Slavonica

BIBLIOGRAFIJA

Popis publikacija iz Pilarove donacije objavljen u Ljetopisu JAZU za godinu 1934./35. (Priredio: I. Zvonar)
 

Godište III. (2008.), broj 1 (5)

NaslovnicaImpresumSadržaj

 Riječ uredništva

RASPRAVE

Anđelko AKRAP: Demografski kontekst raspada SFR Jugoslavije

PRILOZI

(z.m.): Ivo Pilar na udaru austro-ugarske cenzure
Ivo Pilar: Svjetski rat i Hrvati. Pokus orientacije hrvatskoga naroda još prije svršetka rata
(P.): “Svjetski rat i Hrvati”

OCJENE I PRIKAZI

A. Rahten: Savezništva i diobe. Razvoj slovensko-hrvatskih političkih odnosa u Habsburškoj monarhiji 1848. – 1918. (T. Jonjić)
H. Matković: Designirani hrvatski kralj Tomislav II. Vojvoda od Spoleta (I. Miškulin)
I. Gabelica: Blaženi Alojzije Stepinac i hrvatska država (T. Jonjić)
Historijski zbirnik, LXI (2008.) (D. Vojak)

KRONIKA

O časopisu PILAR na Hrvatskom radiju

 

Godište III. (2008.), broj 2 (6)
NaslovnicaImpresumSadržaj

 Riječ uredništva

RASPRAVE

Zlatko MATIJEVIĆ: Isidor Kršnjavi i Robert W. Seton-Watson o politici u Hrvatskoj u doba banovanja Pavla Raucha
James J. SADKOVICH: Postmodernističke – teorijom vođene metodologije, Franjo Tuđman, ratovi u bivšoj Jugoslaviji i povijest

PRILOZI

Jure KRIŠTO: Ivo Pilar, nadbiskup Josip Stadler i Hrvatska narodna zajednica
ZAJEDNIČAR [Ivo PILAR]: Nadbiskup Stadler i Hrv. Nar. Zajednica

GRAĐA

Stjepan MATKOVIĆ: Pilarovo pismo Emiliju pl. Laszowskom: O položaju hrvatskoga plemstva

OBLJETNICE

Tomislav JONJIĆ: Neprolazne vrijednosti starčevićanske ideologije (U povodu zbornika radova “Pravaška misao i politika”)

OCJENE I PRIKAZI

J. Krišto: Riječ je o Bosni (Z. Hasanbegović)
Narodno vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba u Zagrebu 1918-1919. Izabrani dokumenti (T. Jonjić)

KRONIKA

Prikaz prva četiri broja časopisa PILAR (1-4/2006.-2007.)Osvrt na broj 3(1)/2007. časopisa PILARDr. Ivo Pilar i vegetarijanski pokret na www.ivu.org

 
Godište IV. (2009.), broj 1-2 (7-8)

INTERNATIONAL EDITION

NaslovnicaImpressumSadržaj / Vsebina

 Riječ urednika / Uredniška beseda

TEMATSKI BLOK / TEMATSKI SKLOP
Hrvatsko-slovenski odnosi na prijelomu 19. i 20. stoljeća / Slovensko-hrvaški odnosi na prelomu 19. in 20. stoletja

RASPRAVE / RAZPRAVE

Stanislav KOCUTAR: Habsburška monarhija in jugoslovansko vprašanje v luči slovenske historiografije
Nataša PODGORŠEK: Državnopravni koncepti slovenskih in hrvaških politikov od marčne revolucije do preloma stoletja
Igor GRDINA: Kultura med Slovenci in Hrvati ter politiko
Stjepan MATKOVIĆ: Ivan Šusteršič i hrvatski političari
Feliks J. BISTER: Hrvaško-slovensko sodelovanje v dunajskem parlamentu na predvečer prve svetovne vojne
Jure KRIŠTO: Od slavenstva do jugoslavenstva: suradnja hrvatskih i slovenskih krugova u Katoličkom pokretu
Andrej RAHTEN: Avstromarksistični pogledi na jugoslovansko vprašanje
Katja PERŠAK: Anton Korošec in slovensko-hrvaška nasprotja v Prekmurju
Zlatko MATIJEVIĆ: Providencijalna politika: Hrvatski katolički pokret i politika (1903.—1929.)

PRILOZI / PRILOGE

France Prešeren (Neža Zajc)
Ivo PILAR: “O stogodišnjici rogjenja dra Franceta Prešerna”
Dr. Petar Rogulja — hrvatski katolički senior i učenik dr. Janeza E. Kreka (Jure Krišto)
Petar ROGULJA: Dr Janez E. Krek

GRADIVO / GRADIVO

Tomislav MRKONJIĆ, Jadranka NERALIĆ i Zlatko MATIJEVIĆ: Riječka spomenica (1915.)
Riječka spomenica. Latinski koncept (minuta)
Riječka spomenica. Hrvatski prijevod

OSVRT S POVODOM / POGLED Z RAZLOGOM

Tomislav JONJIĆ: Hrvatska i blaženi Alojzije Stepinac u očima stranaca

OCJENE I PRIKAZI / OCENE IN PREDSTAVITVE

Dnevnički zapisi Luke Perinića, Zagreb, 2009. (J. Krišto)
A. Rahten, Izidor Cankar: diplomat dveh Jugoslavij, Ljubljana – Mengeš, 2009. (M. Klemenčič)

IN MEMORIAM

Srećko Lipovčan (1942.—2009.)

 

Godište V. (2010.), broj 1 (9)

NaslovnicaImpresumSadržaj

RASPRAVE

Tomislav JONJIĆ: Politički pogledi dr. Ive Pilara 1918. – 1933. Uvijek iznova Srbija – radikalni zaokret ili dosljedni nastavak Pilarove političke misli?

PRILOZI

Josef Räuscher 1889 – 1937 und Berliner Tageblatt und Handels-zeitung 1872 – 1939 (Caroline Hornstein Tomić)
Josef RÄUSCHER: “Südslawien” ohne Südslawen?
R. W. Seton-Watson 1879 – 1951 (Caroline Hornstein Tomić)
R. W. SETON-WATSON: Immer wieder Serbien: Jugoslawiens Schicksalsstunde by Florian Lichtträger
Carlile Aylmer Macartney 1895 – 1978 (Caroline Hornstein Tomić)
C. A. MACARTNEY: Immer wieder Serbien. By Florian Lichtträger. With introduction by Friedrich Thimme. 1933. (Berlin: Verlag für Kulturpolitik)

GRADIVO

Pilar o izlasku Hrvatske iz Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1928. godine (Zlatko Matijević)
Koncept neodaslanoga Pilarova pisma dr. Trumbiću i dr. Krnjeviću (1928.)
Pilarovo pismo uredništvu zagrebačkoga federalističkog dnevnika Hrvat (1928.)
[Ivo PILAR], Exposé glede pitanja izlaska Hrvata iz Kraljevine S.H.S.

OSVRT S POVODOM

Tomislav JONJIĆ: Tuđmanov san o Europi slobodnih naroda

OCJENE I PRIKAZI

Hrvatska između slobode i jugoslavenstva, ZR, Zagreb, 2009. (Z. Hasanbegović)
Samir OSMANČEVIĆ, Oswald Spengler. Filozofijska biografija, Zagreb, 2009. (J. Lukin)

DODATAK

Florian LICHTTRÄGER: Immer wieder Serbien (Berlin, 1933)

 

Godište V. (2010.), broj 2 (10)

NaslovnicaImpresumSadržaj

RASPRAVE

Zlatko HASANBEGOVIĆ: Jugoslavenska muslimanska organizacija od uvođenja diktature kralja Aleksandra do Sarajevskih punktacija (1929.—1933.)
Ivo TURK — Marijan JUKIĆ: Ruralno-urbana polarizacija Karlovačke županije temeljena na dinamici stanovništva (1971.—2001.)
Ivica ZVONAR: Prilog za biobibliografiju mons. dr. Andrije Živkovića

PRILOZI

Georges Eugene Sorel 1847.—1922. (Zdenko Zeman)
Ivo PILAR: Georges Sorel, francuski socijalni filozof, duhovni otac fašizma i boljševizma

GRADIVO

Nekoliko napomena uz Pilarovu “Spomenicu” (Tomislav Jonjić)
Ivo PILAR: Spomenica u pitanju organizacije obrane i otpora Hrvatskoga Naroda u sadanjoj njegovoj političkoj situaciji

OSVRT S POVODOM

Tomislav JONJIĆ: Hrvatska između Srbije i Italije

OCJENE I PRIKAZI

Fra Didak Buntić — čovjek i djelo, Zagreb, 2009. (V. Mihaljević)
Nada KISIĆ KOLANOVIĆ, Muslimani i hrvatski nacionalizam 1941.—1945., Zagreb, 2009. (Z. Hasanbegović)
Jasna TURKALJ, Pravaški pokret 1878.—1887., Zagreb, 2009. (M. Gabelica)

KRONIKA

Prof. dr. sc. Vlado Šakić u povodu darovanja ostavštine dr. Ive Pilara Institutu Ivo PILAR
Darovni ugovor ing. Božidara Jančikovića
Pozdravna riječ ing. Božidara Jančikovića

IN MEMORIAM

Ivan Kampuš (1924.—2010.)
Hrvoje Matković (1923.—2010.)
Tomislav Markus (1969.—2010.)

 

Godište VI. (2011.), broj 1 (11)

OmotImpresumSadržaj

RASPRAVE

Edi MILOŠ: Antun Radić et l’agonie de la Monarchie des Habsbourg
Ines SABOTIČ: Henri Bégouen, la Croatie et les “Yougoslaves”

PRILOZI

O gospodarskoj krizi kao o filozofskom pitanju (T. Jonjić)
Ivan PILAR, Kriza kapitalizma kao spoznajni socijalno-politički problem

GRADIVO

Iz rane Pilarove obiteljske korespondencije (priredili S. Matković i E. Miloš)

OSVRT S POVODOM

Jure KRIŠTO: Loš trubač protuhrvatske propagande

OCJENE I PRIKAZI

Ivan MARKEŠIĆ, Religija u političkim strankama, Zagreb – Sarajevo, 2010. (Z. Hasanbegović)
Molve — ljudi, selo i okoliš u dugom trajanju, Molve, 2010. (I. Zvonar)
Godina 1918. Prethodnice, zbivanja, posljedice, Zagreb, 2010. (T. Jonjić)

DODATAK

Josef FRANK: Die Quote Kroatiens, Agram, 1879.
Josip Frank i kritika financijskog dijela Hrvatsko-ugarske nagodbe (S. Matković)

 
Godište VI. (2011.), broj 2 (12)

Omot / Impresum / Sadržaj

RASPRAVE

Zoran GRIJAK: O književnom i javnom djelovanju Iva Vojnovića s posebnim osvrtom na „supetarsku aferu“ 1907. godine
Aleksandra GAČIĆ: Pokušaj prodora Slovenske pučke stranke u Vojvodinu (1919.—1929.)
Stipe KUTLEŠA: Znanstvenost i komplementarnost filozofije i teologije

PRILOZI

Bilješka na rubu članka Ive Pilara: O sistematizovanju socijologije (I. Rogić)
Ivo PILAR, O sistematizovanju socijologije

GRADIVO

Dr. Ivo Pilar i Hrvatska seljačka stranka početkom tridesetih godina 20. stoljeća (T. Jonjić)
Ivo PILAR i Radoslav LORKOVIĆ, Zapisnik za spomen od 25. srpnja 1932.
Pismo dr. Ive Pilara i drugova dr. Vladku Mačeku, predsjedniku zabranjene Hrvatske seljačke stranke
Koncept Pilarove Spomenice o zadaćama Hrvatske seljačke stranke nakon donošenja Oktroiranog ustava Kraljevine Jugoslavije (1931.)
Ivo PILAR, Nacrt Pravila Hrvatske seljačke stranke

OSVRT S POVODOM

Tomislav JONJIĆ: O Tuđmanu, uz dlaku akademskim poduzetnicima i političkim trgovcima

OBLJETNICE

Prezreni pravaš: u prigodi 100. godišnjice smrti dr. Josipa Franka (S. Matković)
20. obljetnica Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar (I. Žebec Šilj)

OCJENE I PRIKAZI

Vladimir P. GOSS, Četiri stoljeća europske umjetnosti 800.—1200., Zagreb, 2010. (J. Neralić)
Hrvojka MIHANOVIĆ-SALOPEK i Vinicije B. LUPIS, Željezni duh: Prinos Jakete Palmotića Dionorića hrvatskoj književnoj baštini, Zagreb — Dubrovnik, 2010. (A. Pavešković)
Donald RUMSFELD, Known and Unknown: A Memoir, Sentinel HC, 2011. (M. Barić)

IN MEMORIAM

Otto von Habsburg (1912.—2011.)

>>> Puni tekst časopisa PILAR, br. 12/2011.

 
Godište VII. (2012.), broj 1 (13)

 

NaslovnicaImpresumSadržaj

RASPRAVE

Tomislav JONJIĆ: Pogledi Antuna Gustava Matoša na hrvatsko-srpske odnose
Saša MRDULJAŠ: Etnicitet Splita za mletačke i osmanlijske dominacije prostorima današnje Dalmacije
Stipe KUTLEŠA: Dualizam ili monizam sila u prirodi? Boškovićev zakon privlačno-odbojnih sila

PRILOZI

Ivo Pilar o recepciji austrijskoga Općega građanskog zakonika u Bosni i Hercegovini (T. Jonjić)
Ivo PILAR, Entwicklungsgang der Rezeption des österreichischen allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches in Bosnien und der Herzegowina unter besonderer Berücksichtigung des Immobilienrechtes

GRADIVO

Iz neobjavljene korespondencije dr. Ive Pilara (S. Matković)

OBLJETNICE

Hrvatski doktor Faust: u prigodi 85. godišnjice smrti dr. Isidora Kršnjavog (1927. – 2012.) (S. Matković i Z. Matijević)

OCJENE I PRIKAZI

Trpimir Macan, Hrvatskom prošlosti, Zagreb, 2011. (V. Švoger)

Stjepan Matković, Izabrani portreti pravaša, Zagreb, 2011. (M. Gabelica)
Feldmaršal Svetozar barun Borojević od Bojne (1856.—1920.), Zagreb, 2011. (S. Matković)
Vjerni unuci slavnih pradjedova: 150. obljetnica Sabora 1861., Zagreb, 2011. (S. Matković)

DODATAK

Internationales  Wissenschaftssymposion:
Dr. Ivo Pilar und die Idee eines vereinigten Europa, Wien, 12. März 201

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar u Beču 2010. (V. Mihaljević)
Heinrich BADURA: Wissenschaft und EU-Integration
Vlado ŠAKIĆ: Misija društvenih istraživanja u Hrvatskoj
Jakub FORST-BATTAGLIA: Österreich und Kroatien als kulturelle Partner im neuen Europa
Srećko LIPOVČAN, Caroline HORNSTEIN TOMIĆ und Zlatko MATIJEVIĆ: Ivo Pilar — Politischer Analytiker und Vordenker seiner Zeit. Kroatien zwischen Mitteleuropa und dem Balkan
Andrej RAHTEN: Die Idee eines Mitteleuropa — neunzig Jahre nach Versailles
Šaćir FILANDRA: Ivo Pilar — Srbi i Bošnjaci u Bosni i Hercegovini
Stjepan ŠULEK: Aktualnost djela Ive Pilara
Nevio ŠETIĆ: Važnost Instituta Pilar za društvene i humanističke znanosti u Hrvatskoj

 
>>> Puni tekst časopisa PILAR, br. 13/2012.
 

Godište VII. (2012.), broj 2 (14)

Naslovnica / Impresum / Sadržaj

RASPRAVE

Ante ŠKEGRO — Marko RIMAC — Suzana MARTINOVIĆ: Diplomatski spor zbog jednoga katoličkog krštenja u Splitu 1745. godine
Mislav GABELICA: Katolički svećenici u banskoj Hrvatskoj na izbornim listama frankovačkih pravaša (1895.—1914.)

PRILOZI

Čime je sv. Sava “opčarao” Ivu Pilara (I. Markešić)
Ivo PILAR, O Svetom Savi i njegovu znamenovanju

GRADIVO

Pabirci iz korespondencije Ive Pilara i Fritza Byloffa (1926.—1933.)

OSVRT S POVODOM

Zlatko KUDELIĆ: Intelektualci na marginama visoke politike
Jure KRIŠTO: Od nesnalaženja do pravilnoga izbora — Političko prilagođavanje (nekih) franjevaca Bosne Srebrene u komunizmu i nakon njegova sloma

OCJENE I PRIKAZI

Dr. Franjo Tuđman u okviru hrvatske historiografije, Zagreb, 2011. (I. Žebec Šilj)
Ivica Zvonar, Mons. dr. Fran Barac (1872.—1940.). Život i djelo, Zagreb, 2011. (M. Matijević)
Hrvoje Petrić, Pogranična društva i okoliš. Varaždinski generalat i Križevačka županija u 17. stoljeću, Samobor — Zagreb, 2012. (I. Zvonar)

KRONIKA

Ivo Pilar u Zmajskoj kuli (z. m.)

IN MEMORIAM

Rene Lovrenčić (1928.—2012.)
Mirjana Gross (1922.—2012.)

DODATAK

Stjepan SRKULJ: Memoari
Skica za životopis Stjepana Srkulja (S. Matković)
>>> Puni tekst časopisa PILAR, br. 14/2012.

 

Godište VIII. (2013.), broj 1 (15) – 2 (16)

Omot / Impresum / Sadržaj

RASPRAVE

Nikica BARIĆ: Vladan Desnica — novi prilozi za biografiju
Stjepan MATKOVIĆ: Ivo Pilar i naprednjaštvo
Domagoj TOMAS: Europska “nova desnica” — marginalna politička misao ili ostvariv potencijal?

OSVRT S POVODOM

Sanja ŠPOLJAR VRŽINA: Novi pogled na “hrvatske odselidbe”

OCJENE I PRIKAZI

Nikica Barić, Ustaše na Jadranu. Uprava Nezavisne Države Hrvatske u jadranskoj Hrvatskoj nakon kapitulacije Kraljevine Italije, Zagreb, 2012. (I. Hrstić)
Vitomira Lončar, Kazališna tranzicija u Hrvatskoj, Zagreb, 2013. (N. Obuljen Koržinek)
Gospić. Grad, ljudi, identitet, Zagreb—Gospić, 2013. (I. Brlić)
Lucius, Zbornik radova Društva studenata povijesti “Ivan Lučić – Lucius”, Zagreb, 2012. (M. Maljuga)
>>> Puni tekst časopisa PILAR, br. 15-16/2013.
 

Godište IX. (2014.), broj 1 (17) – 2 (18)

Omot | Impresum | Sadržaj

RASPRAVE

Mislav GABELICA: Između Scile i Haribde: političko djelovanje Stranke prava (frankovaca) početkom Prvoga svjetskog rata (od srpnja 1914. do konca 1915. godine)
Lucija POFUK, Ivica MIŠKULIN: Europsko vijeće mudraca i okvir optimalne ravnoteže: korijeni, donošenje i posljedice Brijunske deklaracije
Ivo TURK, Marijan JUKIĆ, Dražen ŽIVIĆ: Starenje stanovništva kao ograničavajući čimbenik demografskog razvoja Žumberka
Željko KLAIĆ: Vjekoslav Spinčić i pitanje jezično-etničke granice između Hrvata i Slovenaca u austrijskoj pokrajini Istri

OSVRT S POVODOM

Joško BADŽIM: Pelješki most. Naznake geopolitičkih i strateško-sigurnosnih implikacija

OCJENE I PRIKAZI

Katrin Boeckh, Serbien. Montenegro. Geschichte und Gegenwart, München, 2009. (S. Matković)
Philippe Gelez, Safvet-beg Bašagić (1870 – 1934). Aux racines intellectuelles de la pensée nationale chez les musulmans de Bosnie-Herzégovine, Atena, 2010. (A. Vlašić)
Tomislav Jonjić – Stjepan Matković, Iz korespondencije dr. Mile Budaka (1907.- 1944.), Zagreb, 2012. (I. Hrstić)
Danijel Vojak, U predvečerje rata: Romi u Hrvatskoj 1918. – 1941., Zagreb, 2013. (N. Kovačev)
Iskra Iveljić, Anatomija jedne velikaške porodice: Rauchovi, Zagreb, 2014. (S. Matković)
Međunarodni znanstveni skup Ivo Tartaglia i njegovo doba, Split, 23.-24. rujna 2013. (S. Matković)
Znanstveni skup Intelektualac, kultura, reforma: Ivan Mažuranić i njegovo vrijeme, Zagreb, 5. studenoga 2014. (S. Matković)
Scopus. Časopis za filozofiju studenata Hrvatskih studija, Vol. XIII, No. 26, Zagreb, 2014. (M. Lukić)

Nova izdanja Instituta Ivo Pilar
Upute suradnicima
>>> Puni tekst časopisa PILAR, br. 17-18/2014.

 

Godište X. (2015.), broj 1 (19) – 2 (20)

Omot | Impresum | Sadržaj

RASPRAVE

Tomislav JONJIĆ: Rasno učenje i eugenika u hrvatskim zemljama do sredine 1930-ih godina
Stjepan MATKOVIĆ: Iz rane Pilarove korespodencije: pisma Milivoju Dežmanu

OCJENE I PRIKAZI

Filip Majetić, Zagreb u postindustrijsko doba, Zagreb, 2015. (K. Peračković)
Tomasz Jacek Lis, Polskie osadnictwo i duchowieństwo w Bośni i Hercegowinie w latach 1894—1920 / Polish Immigrants and Clergy in Bosnia and Herzegovina from 1894 to 1920, Toruń, 2014. (T. Pudłocki)

IN MEMORIAM

† Mirko Juraj Mataušić (1944.-2014.) (D. Patafta)

Nova izdanja Instituta Ivo Pilar
Upute suradnicima
>>> Puni tekst časopisa PILAR, br. 19-20/2015.


Godište XI. (2016.), broj 1 (21)

Omot | Impresum | Sadržaj

Riječ glavne urednice

RASPRAVE

Daniel PATAFTA: Hrvatski liberalni tisak o reformnom pokretu dijela katoličkog nižeg klera (1918.-1923.)
Tomislav JONJIĆ: Ivo Pilar prema rasnom učenju i eugenici
Domagoj ČIČKO: Socioekonomski razvoj trgovišta Krapina i položaj njegovih stanovnika u XVII. stoljeću temeljem “Krapinskih zapisnika”

OSVRTI S POVODOM

Ivan ROGIĆ: Ivo Pilar i pitanja o modernizaciji hrvatskog društva

PRILOZI

Bibliografija časopisa Pilar 2006.-2015. (Vlatka Dugački)

OCJENE I PRIKAZI

Krakov Zagrebu. Album posvećen stradalnicima potresa 1880. godine / Kraków Zagrzebiowi. Album pos´wie˛cony ofiarom trze˛sienia ziemi z 1880 roku, ed. by Maciej Czerwin‘ski, Magdalena Najbar-Agičić, publ. by Srednja Europa, Zagreb 2011, 161 pages (T. Pudl´ocki)
Tematski broj Luciusa, časopisa studenata povijesti Hrvatskih studija posvećen povijesti nacionalnih manjina u Hrvatskoj, Zagreb, 2015. (Lj. Dobrošak)
Kaj : časopis za književnost, umjetnost i kulturu, god. XLIX (2016), br. 3-4, 144 str. (N. Kovačev)

OBLJETNICE

Zlatko MATIJEVIĆ: Deset godina časopisa Pilar: kronologija — ljudi — teme

KRONIKA

Otkrivanje spomen ploče Ivi Pilaru
Kolokvij Četiri lika Ive Pilara

Nova izdanja Instituta Ivo Pilar
Upute suradnicima
>>> Puni tekst časopisa PILAR, br. 21/2016.

Godište XI. (2016.), broj 2 (22)

Omot | Impresum | Sadržaj

RASPRAVE

Matteo ŽUGAJ, Stjepan ŠTERC: Hrvatske izborne jedinice – postojeći nesklad i buduće promjene
Stjepan MATKOVIĆ: Pravaštvo i 1914. godina
Nikica BARIĆ: Kozara 1942. – sudbina zarobljenika, civila i djece
Paola MARINČIĆ: Izgradnja tunela Učka. Od ideje do realizacije (1964.-1981.)

OCJENE I PRIKAZI

Dinko Šokčević, Hrvatska od stoljeća 7. do danas, Zagreb, 2016. (S. Matković)
Znanstveni skup 50. obljetnica Ravnateljstva dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu, Zagreb, 25. i 26. travnja 2017. (D. Patafta)

KRONIKA

Predavanje Tomasza Kamuselle “Imagining the Nation: Ontological and Epistemic Objectivity” u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar (F. Tomić)

IN MEMORIAM

† Ljubomir Antić (1946.-2015.)

DODATAK
Kolokvij “Četiri lika Ive Pilara”; Zagreb, 8. 11. 2016.

Ivan ROGIĆ: Ivo Pilar i pitanja o modernizaciji hrvatskog društva
Tomislav JONJIĆ: Ivo Pilar prema rasnom učenju i eugenici
Stjepan MATKOVIĆ: Političke etape Pilarova puta
Zlatko MATIJEVIĆ: Tragovi zoroastričkog dualizma u Europi (Peisker-Pilarova teorija)
Vlado ŠAKIĆ: Pilarova psihologija – nezaobilazni prinos izgubljen u vremenu

Nova izdanja Instituta Ivo Pilar
Upute suradnicima
>>> Puni tekst časopisa PILAR, br. 22/2016.


Godište XII. (2017.), broj 1 (23)

Omot | Impresum | Sadržaj

Riječ gošća urednica

RASPRAVE

Srećko LISTEŠ: Udruga Hrvatska izvandomovinska lirika
Željka LOVRENČIĆ: Portret Juana Mihovilovicha Hernándeza
Jelena ŠESNIĆ: Antun Nizeteo: mediteranski pripovjedač hrvatskog iseljeništva i periferne globalizacije
Marta RAČIĆ: “Večera na-našo” ili kako moliški Hrvati afirmiraju poeziju svoje manjinske zajednice
Katarina MILKOVIĆ: Model zaštite gradišćanskih Hrvata

OSVRTI

Branka KALOGJERA: Ljerka Lukić

PRIKAZI

Tuga Tarle, Moja australska priča. Roman o jednoj iseljeničkoj avanturi, Udruga OS, Zagreb, 2016. (T. Lemac)

Nova izdanja Instituta Ivo Pilar
Upute suradnicima
>>> Puni tekst časopisa PILAR, br. 23/2017.


Godište XII. (2017.), broj 2 (24)

Omot | Impresum | Sadržaj

RASPRAVE

Dražen ŽIVIĆ: Demografsko izumiranje hrvatskoga istoka
Dario MATIKA: Prikaz odabranih socijalnih obilježja pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske
Damirka MIHALJEVIĆ: Razvoj političke kulture u Bosni i Hercegovini
Sabina VELADŽIĆ: Udruženje književnika Bosne i Hercegovine u jugoslovenskim i bosanskohercegovačkim društveno-političkim i idejnim previranjima od sredine 1960-ih do početka 1970-ih
Andreja SRŠEN: Procesi integracije i oblikovanja hrvatske nacije kao zajednice novoga tipa na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće
Ivan ARAPOVIĆ: Vrijeme kao nadnaravna dimenzija kapitala
Dora TOT: Francusko orijentalističko slikarstvo kao izraz kulturnoga imperijalizma: Parisiennes en costume algérienne
Adesoji A. ONI: Analysis of the Relationship between Sociology of Religion and Social Movements
Tina ŠTEFAN, Ivan BALABANIĆ, Maja ODORJAN: Stanje i perspektiva procesa implementacije palijativne skrbi u Gradu Zagrebu i Međimurskoj županiji

PRIKAZI

Cleuna. Časopis Franjevačkoga muzeja i galerije Gorica – Livno, god. II., br. 2(2017) (M. Petrinec)

Nova izdanja Instituta Ivo Pilar
Upute suradnicima
>>> Puni tekst časopisa PILAR, br. 24/2017.


Godište XIII. (2018.), broj 1 (25) – 2(26)

Omot | Impresum | Sadržaj

RASPRAVE

Željko HOLJEVAC: Hrvatske ratne pjesmarice 1914.-1918.
Ljiljana DOBROVŠAK: Povrat židovske imovine u Hrvatskoj (od donošenja Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine do danas)
Dražen ŽIVIĆ: Demografski i migracijski okvir osnovnoga školstva u Vukovaru: trendovi, stanje i perspektive
Lidija BENCETIĆ: Periodične publikacije tvornice Bata-Borovo (1932.-2017.)
Nikica BARIĆ: Banja Luka 1941.-1942./1943. godine: previranja unutar vlasti Nezavisne Države Hrvatske

PRIKAZI

Izložba Hrvatskog povijesnog muzeja “1918. prijelomna godina u Hrvatskoj” (autorica Andreja Smetko) i kataloga 1918. prijelomna godina u Hrvatskoj, Andreja Smetko, ur., Zagreb, Hrvatski povijesni muzej, 2018. (A. Tahiri)

Nova izdanja Instituta Ivo Pilar
Upute suradnicima
>>> Puni tekst časopisa PILAR, br. 25-26/2018.


Godište XIV. (2019.), broj 1 (27) – 2(28)

Omot | Impresum | Sadržaj 

RASPRAVE

Stjepan MATKOVIĆ, Zlatko MATIJEVIĆ: Političke uspomene Stjepana Zagorca: u vrtlogu hrvatske politike
Mislav GABELICA: „Borbenost“ u politici Čiste stranke prava (Starčevićeve hrvatske stranke prava / Stranke prava)
Filip ŠKILJAN, Barbara RIMAN: Sjećanja slovenskih izgnanaca iz Zagreba na prisilno iseljavanje iz Slovenije tijekom Drugog svjetskog rata
Marta HAMZIĆ: Promjene naseljenosti otoka Krka

GRADIVO

Tomislav JONJIĆ: Jedan razgovor i dva članka Ive Pilara o aneksiji Bosne i Hercegovine

PRIKAZI

Tomislav Jonjić, Ivo Pilar — pisac, političar, ideolog (1898.-1918.) (Z. Matijević)
Mislav Gabelica, Pravaštvo u Požeškoj županiji (1895.-1914.) (Z. Matijević)
Političke bilješke Ante Trumbića 1930.-1938., prir. Stjepan Matković i Marko Trogrlić (S. Grgić)
Tomislav Jonjić, Antun Gustav Matoš – Pod starčevićevim barjakom (Z. Matijević)
Dinko Čutura, Stjepan Sarkotić – posljednji zemaljski poglavar Bosne i Hercegovine (Z. Matijević)
Miroslav Tuđman, Haški krivolov – analiza dokaza o ciljevima zajedničkoga zločinačkog pothvata u predmetu IT-04-74 (L. Zadro)
100. obljetnica pravaške saborske interpelacije 1918.-2018. Grozote u Odesi 1916.-1917., prir. Ante Čuvalo (S. Matković)
Jovan M. Jovanović Pižon, Dnevnik (1896-1920), prir. Radoš Ljušić i Miladin Milošević (S. Matković)

Nova izdanja Instituta Ivo Pilar
Upute suradnicima
>>> Puni tekst časopisa PILAR, br. 25-26/2018.

 

Godište XV. (2020.), broj 1(29) – 2(30)

Omot | Impresum | Sadržaj 

RASPRAVE

Andrej RAHTEN: Slovenski poslanec Radićeve stranke. Prispevek k oceni političnega delovanja Ivana Švegla
Breda ZALAŠČEK: Diplomatsko reševanje nacionalnih konfliktov v Cislajtaniji
Gregor ANTOLIČIČ: Avstro-ogrsko poveljstvo jugozahodne fronte in vprašanja politične drže na Hrvaškem med prvo svetovno vojno
Stjepan MATKOVIĆ: Ponovo o Svibanjskoj deklaraciji: između lojalnosti i prevrata
Mira KOLAR: Antun i Stjepan Radić, braća i kulturno-politički suradnici

GRADIVO

Nikica BARIĆ: Izvještaji Konzulata Nezavisne Države Hrvatske u Ljubljani iz 1942. godine

REAGIRANJA

Stjepan MATKOVIĆ: Neodrživo o Ivi Pilaru

PRIKAZI

Franko Mirošević, Dubrovnik u Kraljevini Jugoslaviji 1929. – 1941. (S. Matković)
Peter Wagner, Napredak – oživljavanje jedne ideje (A. Akmadža)

Nova izdanja Instituta Ivo Pilar
Upute suradnicima
>>> Puni tekst časopisa PILAR, br. 29-30/2021.

 

Godište XVI. (2021.), broj 1 (31)

Omot | Impresum | Sadržaj 

Riječ glavnog urednika

RASPRAVE

Stipica GRGIĆ: Društveno-političke prilike u ivanićkom kraju između dva svjetska rata
Marta HAMZIĆ: Suvremene promjene sastava stanovništva Srednje Like prema dobi I sektoru djelatnosti – primjena prostorne i demogeografske analize
Igor VUKIĆ, Ilija KUZMAN: Neke spoznaje o zbrinjavanju i zdravstvenoj skrbi djece s Kozare u prihvatilištima 1942. godine
Krešimir BELOŠEVIĆ: Dr. Ivo Pilar u hrvatskome povijesnome vegetarijanskom mozaiku
Ana HOLJEVAC TUKOVIĆ, Dražen ŽIVIĆ: Proces osamostaljenja Republike Hrvatske i njezina međunarodna i diplomatska afirmacija: između protivljenja i odobravanja

GRADIVO

Mislav GABELICA: Pilarov članak “Politika u Bosni” (1917.)

PRIKAZI

Božidar JANČIKOVIĆ: Pilari, otac Đuro i sin Ivo
Stipica GRGIĆ: Boban Živanović, Hronika Prve lige (1923.-1940.)

IN MEMORIAM

Ivan ROGIĆ: Jedan po jedan odlaze gospari… In memoriam Miroslavu Tuđmanu (1946.-2021.)

Nova izdanja Instituta Ivo Pilar
Upute suradnicima
>>> Puni tekst časopisa PILAR, br. 31/2021.

 

Godište XVII. (2022.), broj 1 (32)

Omot | Impresum | Sadržaj 

Tema broja: NOVA DIJASPORA. Povijesni i empirijski uvidi

Uvodnik
Ivan HRSTIĆ, Vlado ŠAKIĆ: Pregled razvoja iseljeničkih politika u dugom trajanju – od druge polovine 19. stoljeća do danas
Vlado ŠAKIĆ, Antun PLENKOVIĆ, Nenad POKOS: Migracijska motivacija hrvatskih iseljenika u kontekstu povijesnih valova iseljavanja
Nenad POKOS, Ivo TURK: Problematika statističkog praćenja iseljavanja u inozemstvo
Ivan HRSTIĆ: Heterogenost dijaspore – ključan čimbenik pri osmišljavanju i provedbi politike prema Hrvatima izvan Republike Hrvatske
Nenad POKOS, Ivo TURK: Iseljavanje u inozemstvo 2011.-2021. po manjim teritorijalnim jedinicama (županijama, gradovima i općinama)
Stanko RIHTAR: Metodološki aspekti istraživanja iseljeništva web-anketama
Katarina PERIĆ PAVIŠIĆ, Vlado ŠAKIĆ, Stanko RIHTAR: Suvremene migracijske motivacije mladih Hrvatske – vrijednosni i identitetski aspekti
Katarina PERIĆ PAVIŠIĆ, Stanko RIHTAR, Vlado ŠAKIĆ: Migracijska motivacija mladih Hrvatske kroz prizmu nekih stavova i mišljenja

RASPRAVE

Stanko RIHTAR, Vlado ŠAKIĆ, Antun PLENKOVIĆ: Imidž u javnosti i subjektivna dobrobit hrvatskih branitelja
Geran-Marko MILETIĆ, Nenad POKOS: Radna aktivnost branitelja: Iskustva i stavovi o mjerama na tržištu rada
Matea MARUŠIĆ: Vjera i praznovjerje u Morlaka Cetinske krajine u 18. stoljeću

PRILOZI

Ivo MISUR: Husnija Hrustanović – pjesnik izbjeglica. U povodu stogodisnjice rodenja

PRIKAZI

Antal Molnár, Zagrebačka biskupija i osmanska Slavonija u 17. stoljeću. Uloga Katoličke crkve u teritorijalnoj integraciji kontinentalne Hrvatske (J. Blagojević)

Upute suradnicima

>>> Puni tekst časopisa PILAR, br. 32/2022.

 

Godište XVIII. (2023.), broj 33

Omot | Impresum | Sadržaj 

Uvodnik

RASPRAVE

Kieran Edmont JAMES: A study of Croatian-Australian identity and discrimination faced by Croatian-backed clubs in Australia’s elite football leagues
Blanka MATKOVIĆ: Poslijeratna komunistička represija i križari na hercegovačkom prostoru: djelovanje skupine Ivana Milasa na području Čapljine i Čitluka
Stjepan MATKOVIĆ: Novi prilozi za Pilarov životopis: dva pisma poslana Josefu Redlichu u 1920-im godinama
Filip HAMERŠAK: Kultura sjećanja između tradicije i avangarde — prilog istraživanju smjernica za povijest habsburških postrojba u Prvom svjetskom ratu
Nikola ŠIMUNIĆ: Obilježja prirodnog kretanja stanovništva Republike Hrvatske 2013.—2019.: zoniranje na LAU razini
Lynette ŠIKIĆ-MIĆANOVIĆ: Pa uvijek smo živjeli ovako teško… — Istraživanje putova žena do stambene isključivosti

PRILOG

Mislav GABELICA: U povodu 200. godišnjice rođenja dr. Ante Starčevića

PRIKAZI

Velebitski ustanak, Zbornik radova, urednici: A. Bežen, I. Brlić (M. Gabelica)
Tomislav Jonjić, Ivo Pilar 1918.—1933. Jugoslavenske godine ideologa protujugoslavenstva (M. Gabelica)

Upute suradnicima

>>> Puni tekst časopisa PILAR, br. 33/2023.

 


Časopis Pilar na portalu HRČAK: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi

Također provjeri

Društvena istraživanja

– Br. 1 – 161 / 1992. – 2023. Društvena istraživanja je časopis za opća… Pročitaj više o Društvena istraživanja