Bibliografija radova i neobjavljena građa

 

Bibliografija radova Ive Pilara i neobjavljena građa o Ivi Pilaru (od 2002.)
Književnost, refleksije o književnosti   Politika i politologija   Politička geografija, geopolitika   Povijest  ●  Pravo   Sociologija, etnografija, etnologija, antropologija   Psihologija   Gospodarstvo   Novoobjavljena građa o Ivi Pilaru (od 2002.)   Izvor
Još je g. 1965. Jaroslav Šidak dao prvi uvid u Pilarov opus, ali se ograničio isključivo na samostalna izdanja (brošure, knjige). «Popis radova Ive Pilara» tri je desetljeća kasnije objavio Mladen Švab, donoseći i Pilarove radove u periodici, i on je bio temeljno polazište za moju «Bibliografiju radova Ive Pilara», tiskanu u ediciji GODIŠNJAK PILAR (1/2001., 273-278). Ovdje je proširujem novopronađenim/novoobjavljenim Pilarovim tekstovima u posljednjih pet godina. Ispravljene su neke pogrješke i iz popisa uklonjeni krivo atribuirani radovi.

 

 

Književnost, refleksije o književnosti

 

Prvi cjelov, u: Hrvatski salon, Zagreb 1898., 4-5 (pjesme)
Veliko zvono. Pjesma u prozi, 1898., 48, 740-742
Secesija, u: Vienac, Zagreb 1898., 35, 540-541; 36, 555-557; 37, 570-575; 38, 590-591; 39, 603-605 (rasprava)
SECESIJA. Posebni otisak iz Vienca, Zagreb 1898. (rasprava)
O stogodišnjici rogjenja dra Franceta Prešerna, u: Nada, Sarajevo 1901., 1, 3-5 (prikaz)
Zagrebački literarni pokret, u: Nada, Sarajevo 1903., 16, 214-216; 17, 230-231; 18, 245-246; 19, 260-261; 20, 273-275; 21, 286-287 (rasprava)
Jedan zaboravljeni historijski roman. Alba Limi (Milan Šufflay): Kostadin Balšić (1392-1402). Historijski roman u tri dijela. Zagreb, 1920. – Tisak tiskare Merkur, u: Obzor, Zagreb 1924., 81, 1-2 (prikaz)
Kako su nastala «Zapamćenja» fra Grga Martića. Prilog povijesti hrv. književnosti, u: Napredak, Sarajevo 1930., 9/10, 136-140 (ogled)
Secesija [Mira Kolar i Elizabeta Wagner, prir.], u: Godišnjak Pilar, [Srećko Lipovčan i Zlatko Matijević, ur.], Institut društvenih znanosti «Ivo Pilar», Zagreb, 2/2002., 227-250 (rasprava)

 

 

Politika i politologija

 

Kako sada misle u Ugarskoj?, u: Osvit, Sarajevo 1906., 2, 1 (komentar)
Tajanstvenost pravila «Hrvatske nar. Zajednice», u: Hrvatski dnevnik, Sarajevo 1907., 228, 1 (osvrt)
Die bosnischen Parteien und die Anexion, u: Die Drau, Osijek 1908., 231, 1-2 (komentar) Vrlo važne izjave i objašnjenja o bosanskom problemu. Interview s odličnim bosanskim Hrvatom, u: Jutarnji list, Zagreb 1917., 1977, 2; 1978, 5 (interview)
Vorwort, u: DIE SÜDSLAWISCHE FRAGE UND DER WELTKRIEG. Übersichtliche Darstellung des Gesamt-Problems, Wien 1918.1, III-VI: Zagreb, 1944.2, XIII-XVI (osvrt)
Die gegenwärtige parteipolitische Lage in Bosnien, u: Kroatische Rundschau, Zagreb 1918., 9, 124-126 (ogled)
V. Krišković. «Širom svijeta viđeno», u: Hrvat, Zagreb 1924., 1453, 3 (osvrt)
Karl Friedrich Nowak. «Versailles», u: Hrvat, Zagreb 1928., 2489, 7-8 (osvrt)
Georges Sorel, francuski socijalni filozof, duhovni otac fašizma i boljševizma. Predavanje, što ga je na 27. veljače 1930. u Socijološkom društvu u Zagrebu održao dr. -, odvjetnik i potpredsjednik istoga društva u Zagrebu, u: Mjesečnik, Glasilo Pravničkoga društva, Zagreb 1930., 2-3, 67-83 (ogled)
Kriza savremene državnosti. Predavanje održano 12. prosinca 1929. u «Socijološkom društvu u Zagrebu», u: Obzor, Zagreb 1930., 25-30 (ogled)
NADBISKUP STADLER I HRV.[ATSKA] NAR.[ODNA] ZAJEDNICA, napisao «Zajedničar», pretiskano iz «Hrvatske zajednice», Sarajevo 1910. (polemička rasprava)

 

 

Politička geografija, geopolitika

 

SVJETSKI RAT I HRVATI. Pokus orientacije hrvatskoga naroda još prije svršetka rata. Napisao: Dr Juričić, Zagreb 1915.1, 1917.2, 1997.3 (rasprava)
POLITIČKI ZEMLJOPIS HRVATSKIH ZEMALJA, Komisijonalna naklada «Hrvatske knjižare», Sarajevo 1918.1, Zagreb, 1995.2. (rasprava)
Politische Geographie der kroatischen Länder, u: Kroatische Rundschau, Zagreb 1918., 5, 68-70; 6-7, 87-90; 10-11, 147-149 (rasprava)
Diktat geopolitičkog položaja, u: Kroacija, Zagreb 1924., 1, 6-9 (rasprava)
Diktat geopolitičkog položaja hrvatskog naroda, u: Hrvatski borac, Zagreb 1928., 6, 3; 7, 8; 8, 6 (rasprava)
POLITIČKI ZEMLJOPIS HRVATSKIH ZEMALJA. Geopolitička studija. Izabrana djela dra Ive Pilara, sv. 1. CONSILIUM, Zagreb, 1995. (rasprava)
USUD HRVATSKIH ZEMALJA. Promemorija. Svjetski rat i Hrvati. Diktat geopolitičkog položaja. Izabrana djela dra Ive Pilara, sv. 3, CONSILIUM, Zagreb, 1997. (tri rasprave)

 

 

Povijest

 

DAS SÜDSLAWISCHE PROBLEM IM HABSBURGERREICHE. Von L. v. Südland, Kroatische Rundschau, Zagreb, 1918., No. 9, 121-124 (rasprava)
DAS SÜDSLAWISCHE PROBLEM IM HABSBURGERREICHE. Von L. v. Südland. Aus der flKroatische Rundschau«, Zagreb 1918., 1-16 [Posebni otisak iz časopisa] (rasprava)
DIE SÜDSLAWISCHE FRAGE UND DER WELTKRIEG. Übersichtliche Darstellung des Gesamt-Problems von L. v. Südland. Manzsche K.u.K. Hof-,Verlags- u. Universitätsbuchhandlung, Wien 1918. (rasprava)
Bosnien, das Märchenland, u: Der Morgen, Zagreb 1923., 14, 1-2 (osvrt)
Bosna – zemlja priče, u: Hrvatska sloga, Zagreb 1923., 87, 2 (osvrt)
Južnoslovjensko pitanje. F. v. Südland, u: Hrvatska mladica, Zagreb, 1928., 1, 4-7; 2, 22-24; 3, 38-41; 4, 54-56; 5, 69; 6, 86-87; 7, 104-106; 9, 134-137; 10, 148-150. [Objavljena su prva dva dijela knjige pod naslovima Postanak balkanskih Slavena, i Hrvati i stvaranje hrvatske države (u izdanju iz 1943. obuhvaćaju stranice 3-10 odnosno 11-41)] (rasprava)
Bivstvo i postanak fašističke države. «Wesen und Werden des faschistischen Staates» von Dr. Erwin v. Beckrath, Professor der Staatswissenschaften a. D. Universität Köln, Berlin 1927. Julius Springer, u: Obzor, Zagreb 1929., 112, 5; 113, 5; 114, 5; 115, 7 (osvrt)
O Svetom Savi i njegovu znamenovanju, u: Nova Evropa, Zagreb 1930., 1, 1-10. [Isti tekst je pod naslovom Sv. Sava objavljen i u: Jugoslovenska pošta 1930., 204, 2-1] (ogled)
Sveti Sava, u: Spremnost, Zagreb 1942., 21, 6 [iz knjige Die südslavische Frage ind der Weltkrieg, 1918.] (ulomak iz rasprave)
Florian Lichtträger, IMMER WIEDER SERBIEN. Jugoslawiens Schicksalstunde. Mit einem Geleitwort von Friedrich Thimme, MCMXXXIII. Verlag für Kulturpolitik / Berlin (rasprava)
JUŽNOSLAVENSKO PITANJE. Prikaz cjelokupnog pitanja. Preveo: Fedor Pucek. Zagreb, 1943. Izdanje Matice hrvatske (rasprava)
DIE SÜDSLAWISCHE FRAGE UND DER WELTKRIEG. Übersichtliche Darstellung des Gesamt-Problems. II. Auflage. Geleitwort zur zweiten Ausgabe: Dr Mile StarČeviĆ. Zagreb, 1944. Verlag Matica hrvatska (rasprava)
Dr. Ante Starčević, u: Ustaška mladež, Zagreb 1945., 3/4, 12
Misli o državi, u: Ustaška mladež, Zagreb 1945., 5/7, 12-13 [iz knjige Borba za vrijednost svoga «ja»] (ogled)
Bosnien, ein kroatisches Land. Aus dem vierten Kapitel des Buches flDie südslawische Frage und der Weltkrieg«, u: Deutsche Zeitung in Kroatien, Zagreb 1945., 15, 3 (rasprava)
Bysantinismus und Orthodoxie. Von Dr. Ivo Pilar. Aus Die südslawische Frage und der Weltkrieg, II: Auflage, Verlag Matica Hrvatska, Agram, u: Deutsche Zeitung in Kroatien, Zagreb 1945., 31, 3 (rasprava)
Uvijek iznova Srbija, u: Forum, Zagreb 1994., 1-2, 117-132; 3-4, 256-272; 5-6, 467-482 [prijevod djela Immer wieder Serbien, Berlin 1933.] (rasprava)
Južnoslavensko pitanje. Prikaz cjelokupnog pitanja, u: Hrvatski domoljub. Josip Juraj Strossmayer. Ogledi, HAZU, Zagreb, 1995., 273-279. [Iz pretiska istoimenog djela (1990.) preuzet je drugi dio 4. poglavlja VIII. dijela pod naslovom Predhistorija nastojanja oko jedinstva Hrvata i Srba] (rasprava)
EINE GESCHICHTE KROATIENS, SERBIENS UND BOSNIENS. 3. Auflage. Bearbeitet von Michael Ackermann. Heiligenhofer Studien zu Volkstumsfragen, Heiligenhof-Bad Kissingen,1995. [Znatno skraĆeno izdanje] (rasprava)
UVIJEK IZNOVA SRBIJA. Izabrana djela dra Ive Pilara, sv. 2, CONSILIUM, Zagreb, 1997. (rasprava)

 

 

Pravo

 

Entwicklungsgang der Rezeption des Österreichischen allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches in Bosnien und Herzegowina unter besonderer Berücksichtigung des Immobilienrechtes, u: Festschrift zur Jahrhundertfeier des Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches, Wien 1911., 1, 703-726 (rasprava)
ENTWICKLUNGSGANG DER REZEPTION DES ÖSTERREICHISCHEN ALLGEMEINEN BÜRGERLICHEN GESETZBUCHES IN BOSNIEN UND HERZEGOWINA UNTER BESONDERER BERÜCK-SICHTIGUNG DES IMMOBILIENRECHTES. Posebni otisak, Wien 1911 (rasprava)
[M. Gajster i dr. Pilar], Našim Članovima na umirenje!, Svojina, Zagreb, 1924., 10, 1-3; [u ime Saveza društava kućevlasnika i zemljoposjednika za Hrvatsku, Slavoniju i Medjimurje u Zagrebu] (komentar)
Rad našeg društva u Beogradu, Svojina, Zagreb, 1925., 5, 1-3 (izvještaj)
Novi zakon o stanovima, u: Svojina, Zagreb 1925., 6, 1-2 (komentar)
Zakon o stanovima, u: Obzor, Zagreb 1928., 151, 5; 152, 5 (komentar)
Novi odvjetnički zakon, u: Obzor, Zagreb 1928., 291, 5 (komentar)
Zakon o izmjenama i dopunama u zakonu o stanovima do 15. V. 1925. i 23. X. 1926., u: Mjesečnik, Glasilo Pravničkog društva, Zagreb 1928., 49-56 (komentar)
Odgovornost štampara po Zakonu o štampi, u: Obzor, Zagreb 1929., 35, 5 (komentar)
«Neispravna shvaćanja«, u: Odvjetnik, Zagreb 1930., 6, 6-7 (polemika)
O kućevlasničkim komorama, u: Svojina, Zagreb 1931., 23, 1-5 (komentar)
O KUČEVLASNIČKIM KOMORAMA, Posebni otisak, Zagreb 1931. (komentar)

 

 

Sociologija, etnografija, etnologija, antropologija

 

Islam kao socijalna pojava. Predavanje dra. Ive Pilara, odvjetnika u Zagrebu, držano na Pučkom sveučilištu u Zagrebu, u: Obzor, Zagreb 1921., 61, 1-2; 62, 1-2; 63, 1-2; 65, 1-2 (rasprava)
Rješivi ili nerješivi problem, u: Vijenac, Zagreb 1923., knj. II, 10-12, 330-333 (polemika)
Biološka počela ljudskoga života. Predavanje održano na 20. XI. 1924. u Socijološkom društvu u Zagrebu, u: Hrvat, Zagreb 1924., 1442, 9-10 (rasprava)
Osnovne misli za jednu hrvatsku etnografiju, u: Hrvat, Zagreb 1925., 1535, 9 (rasprava)
BOGUMILSTVO KAO RELIGIJOZNO-POVIJESTNI TE KAO SOCIJALNI I POLITIČKI PROBLEM. Dva predavanja [Dra Ive Pilara što ih je na 10. veljače i 10. ožujka 1927. održao u Sociološkom društvu u Zagrebu.], Zagreb, 1927.1.; Zagreb, 1929.2. Podnaslov u [ ] izostavljen je u drugom izdanju (rasprava)
Još o bogumilstvu i «Bosanskoj crkvi», Obzor, Zagreb, 1928., 11, 2-3; 12, 2-3; [polemika sa Stjepanom Zagorcem i Mustafom Čelićem] Bosansko bogumilstvo i Grgur Ninski, u: Nova Evropa, Zagreb 1929., 1-2, 3-9 (rasprava)
Smjerovi socijalne misli u svjetskoj politici. Predavanje 14. travnja 1930. u Pučkom sveučilištu u Zagrebu, u: Obzor, Zagreb 1930., 143, 5 (rasprava)
Socijalni čimbenici savremene socijalne krize. Predavanje održano 6. XII. U «Socijološkom društvu» u Zagrebu, u: Obzor, Zagreb 1931., 35-39 i 41-44 (rasprava)
O dualizmu u vjeri starih Slovjena i o njegovu podrijetlu i značenju, u: Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena, JAZU, knj. 28, Zagreb 1931., 1-86 (rasprava)
O DUALIZMU U VJERI STARIH SLOVJENA I O NJEGOVU PODRIJETLU I ZNAČENJU. Posebni otisak, Zagreb 1931. (rasprava)

 

 

Psihologija

 

BORBA ZA VRIJEDNOST SVOGA «JA». Pokus filozofije slavenskog individualizma. Napisao dr Ivo Pilar, Naklada St. Kugli, Zagreb 1922. (rasprava)
Borba za etički sadržaj života, u: Gvozd, Zagreb 1923., 8, 1-2 [ulomak iz djela Borba za vrijednost svoga «Ja»] (rasprava)
O izgradnji vlastite ličnosti, u: Nova Hrvatska, Zagreb 1924., 5-6, 199-203 (rasprava)
Predavanje Zeylmans van Emmichoven. Bolest i sudbina, psihoanaliza u svijetlu anthropozofije, u: Obzor, Zagreb 1929., 124, 2 (osvrt)
Politizam i apolitizam, u: Posavska Hrvatska, 1941., 4, 2 [iz knjige Borba za vrijednost svoga «ja»] (rasprava)

 

 

Gospodarstvo

 

P.[ilar?], Gospodarstvena zadruga kućevlasnika u Zagrebu, Svojina, Zagreb, 1922., 3, 1-2 (izvještaj)
Dr. I. P., Pred II. kongres «Svojine» u Zagrebu, Svojina, Zagreb, 1925., 9, 1-2 (komentar)
[potpisali Dr. I. Pilar i dr.], Otvoreno pismo gradskomu zastupstvu u Zagrebu, na ruke gosp. Vjekoslava Heinzela, gradskoga načelnika u Zagrebu, u ime Upravnog odbora glavnoga saveza društava vlastnika zgrada i zemljišta Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Svojina, Zagreb, 1926., 10, 1-2 (komentar)
Koji putevi vode do gospodarskog ojačanja (Predavanje za «Radišin dan 1926»), u: Virovitički hrvatski glasnik, Virovitica 1926., 29, 1-2; 30, 1-2 [s Matom Hanžekovićem]. Isto i: Hrvatska, Zagreb 1926., 33, 2-4; Vinkovački glas, Vinkovci 1926., 36, 3; 73, 1; Republikanska sloboda, 1926., 55, 3; 56, 3-4; Slobodna Hrvatska, 1926., 34, 2; 35, 2; 36, 2-3; Hrvatski radiša, 1926., 16, 121-124; Hrvatske novine, 1926., 40, 2-3; 41, 2-3; 42, 2; 43, 2; Gospodarski kalendar, 1927., 57-62; Hrvatski Radiša, Kalendar, 1927., 67-74 (rasprava)
Gruntovničarski pokret, u: Mjesečnik, Glasilo Pravničkoga društva, Zagreb 1926., 177-179 (osvrt)
Dr. P. (I. PILAR?), Radna zajednica srednjoevropskih kućevlasnika, Svojina, Zagreb, 1926., 11, 2-3 (izvještaj)
Dr. P-r. (I. Pilar?), Činovničko pitanje i kućevlasnici, Svojina, Zagreb, 1927., 11, 2-3 (komentar)
Dr. P-r., (I. PILAR?), »inovničko pitanje i kućevlasnici, Svojina, Zagreb, 1928., 3, 2-3 (komentar)
Španjolski kralj Alfonso XIII. predsjeda osobno zaključnoj sjednici VII. internacijonalnog kongresa kućevlasnika u Barceloni, Svojina, Zagreb, 1930., 12, 1-3 (izvještaj)
Zaključci VII. internacijonalnoga kongresa kućevlasnika u Španiji, Svojina, Zagreb, 1930., 14, 2-5 (izvještaj)
Kriza našeg bankarstva i njezini vanjski uzroci, u: Obzor, Zagreb 1931., 271, 4 (rasprava)
Kriza našega bankarstva i njezini nutarnji uzroci, u: Obzor, Zagreb 1931., 295, 9 (rasprava)
Kriza kapitalizma kao spoznajni i socijalno-politički problem. Predavanje dra Pilara Ivana, odvjetnika i pretsjednika Socijološkoga društva u Zagrebu, održano dne 28. listopada1931. u Pučkom sveučilištu u Zagrebu, u: Mjesečnik, Glasilo Pravničkog društva, Zagreb 1931., 10-11, 492-511 (rasprava)
Kriza kapitalizma kao spoznaja i socijalno-politički problem. Kako je novac postao sredstvom izmjene dobara. – Definicije kapitalizma i novca i opasnosti koje nastaje od gomilanja kapitala, u: Jutarnji list, Zagreb 1931., 7092, 7 [prikaz i izvadak iz predavanja] (rasprava)
KRIZA KAPITALIZMA KAO SPOZNAJNI I SOCIJALNO-POLITIČKI PROBLEM. Predavanje dra Pilara Ivana, odvjetnika i pretsjednika Socijološkoga društva u Zagrebu, održano dne 28.listopada 1931. u Pučkom sveučilištu u Zagrebu, posebni otisak, Zagreb 1931. (rasprava)

 

 

Novoobjavljena građa o Ivi Pilaru (od 2002.)

 

Zoran Grijak i Zlatko Matijević (prir.), Tri dokumenta iz siječnja 1915., u: Godišnjak Pilar, Zagreb, 2/2002., 169-175
Zoran Grijak (prir.), Dva dokumenta iz godine 1917., u: Godišnjak Pilar, Zagreb, 2/2002., 177-185
Bosiljka Janjatović (prir.), Ivo Pilar: Tri dokumenta u vezi sa suđenjem g. 1921., u: Godišnjak Pilar, Zagreb, 2/2002., 203-209
Srećko Lipovčan (prir.), Ivo Pilar: Koncept pisma njemačkom konzulu u Zagrebu (1924.), u: Godišnjak Pilar, Zagreb, 2/2002., 217-223
Zlatko Matijević (prir.), Tri dokumenta iz godine 1917.-1918., u: Godišnjak Pilar, Zagreb, 2/2002., 187-201
Zlatko Matijević (prir.), Ivo Pilar: Historijat moje veleizdajničke parnice u g. 1920.-1922., u: Godišnjak Pilar, Zagreb, 2/2002., 211-215
Stjepan Matković (prir.), Ivo Pilar: Pisma Dušanu Plavšiću (1897.-1898.), u: Godišnjak Pilar, Zagreb, 2/2002., 159-167

 

 

Izvor

 

PILAR – Časopis za društvene i humanističke studije (2006): Godište 1, br. 1(1), str. 173-178.