Područni centar Pula

NazivSjedišteVoditeljOsnutakPovijestDjelatniciDjelatnostProjektiPublikacijeSkupoviNovosti

 
Naziv

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Pula
 

 
Sjedište

Stankovićeva 18
52100 Pula
E-mail: Marin.Beros@pilar.hr

 
Voditelj

Dr. sc. Marin Beroš

 
Osnutak

1992.

 
Povijest

Područni centar Pula osnovan je odlukom Upravnog vijeća Instituta 30. rujna 1992. godine kao područna istraživačka jedinica Instituta. Cilj osnivanja Centra bio je, s jedne strane, interdisciplinarno i multidisciplinarno istražiti i afirmirati hrvatske sastavnicu istarske prošlosti i suvremenosti, a s druge strane, istaknuti njezinu multikulturalnost i multietničnost. Prof. dr sc. Miroslav Bertoša, dugogodišnji voditelj pulskog Centra, rad Centra je usmjeravao na dva područja: 1. znanstveno-istraživački rad na projektu Istarski Hrvati između potisnutog identiteta i usporene integracije i 2. organiziranje znanstvene  tribine Znanost i društvo.

 
Djelatnici

1. dr. sc. Marin Beroš,  znanstveni suradnik
2. mr. sc. Tatjana Tomaić, stručna savjetnica u znanosti 
 
Djelatnost

Sukladno novoj statutarnoj poziciji Instituta, djelatnost Područnog centra Pula usklađena je s temeljnim ciljem mrežnog ustroja  Instituta – da se u svakom centru pored redovitih znanstveno-istraživačkih djelatnosti razvijaju i djelatnosti  koje će centre usmjeravati prema nacionalnoj i globalnoj, a ne samo prema regionalnoj razini djelovanja. To znači da je rad centra Pula na globalnoj i nacionalnoj razini usmjeren prema istraživanju susreta i prožimanju različitih nacionalnih, kulturnih i jezičnih entiteta, te geostrateškom mjestu i značenju Istre u mediteranskom prostoru. Na regionalnoj razini to je problematika socijalne strukture, integracije i dezintegracije istarskih Hrvata, posljedice totalitarizma 20. st. za istarski društveni razvoj.

 
Projekti

– COST Akcija 1621 “Reappraising Intellectual Debates on Civic Rights and Democracy in Europe”
– Istarski Hrvati između potisnutog identiteta i usporene integracije
– Katolička crkva u susretu s ideologijama i programima 
– Religijski pluralizam, postmoderni religijski pokreti i hrvatski identitet
– Društvena evaluacija hrvatskog inovacijskog sustava u funkciji društva znanja
 
Publikacije

Istra: posebnosti i općehrvatski kontekst – tema časopisa Društvena istraživanja, br. 6-7/1993.
Identitet Istre – ishodišta i perspektive, Biblioteka Zbornici – knjiga 26, Zagreb, 2006.
– Stipan Trogrlić: Katolička crkva u Istri: nacionalno-političke i idejne podjele (1882.-1914.). Pula, 2006.
– Stipan Trogrlić: Odnos  Katoličke crkve i jugoslavenske državne vlasti, Pazin-Pula, 2008.
– Stipan Trogrlić: Mons. BOŽO MILANOVIĆ ISTARSKI SVEĆENIK (1890.-1980.). Crkveno-vjersko i javno-političko djelovanje, Zagreb-Pazin, 2011.
– Stipan Trogrlić: REPRESIJA JUGOSLAVENSKOG KOMUNISTIČKOG REŽIMA PREMA KATOLIČKOJ CRKVI U ISTRI 1945.-1971., Pazin, 2014.
– Stipan Trogrlić: KATOLIČKA CRKVA U ISTRI IZMEĐU OTPORA I POTPORE TALIJANSKOJ VLASTI U ISTRI 1918. – 1943., Pazin, 2019.

 
Skupovi

– Identitet Istre – ishodišta i perspektive, Pula 2004.
– Ruke Istri, srce Bogu (150. obljetnica ustoličenja biskupa Dobrile i 30. obljetnica ujedinjenja istarske Crkve), Pazin, 2008.
Mons. Božo Milanović (1890.-1980.) – tragovi jedne vizije, Pazin, 2010.

 
Novosti

Projekt KOZIS: Kozmopolitizam na granici – Istarski poluotok kao studij slučaja
Mr. sc. Tatjana Tomaić: Cijeli svijet je šokiran brutalnim razaranjem i stradavanjem u srcu Europe, 28. 2. 2022.
Dr. sc. Marin Beroš održao predavanje u sklopu e-tribine Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Puli, 16. 12. 2021.
Dr. sc. Marin Beroš na znanstvenoj radionici COST akcije “Reappraising Intellectual Debates on Civic Rights and Democracy in Europe”, 7.-8. 6. 2021.
Dr. sc. Marin Beroš sudjelovao na konferenciji „Dani Mate Demarina“ 22.-23. 4. 2021.
Dr. sc. Marin Beroš održao pozvano predavanje studentima „International Balkan University“, Skoplje, 14. 4. 2021.
Mr. sc. Tatjana Tomaić imenovana za vanjsku članicu Odbora za vanjsku politiku Hrvatskog sabora, 5. 2. 2021.
– Predstavljanje knjige Tatjane Tomaić IDS – (NE)USPJEH ISTARSKOG REGIONALIZMA; Zagreb, 30. 5. 2019.
– KLIOFEST 2019.: Predstavljanje knjiga dr. sc. Danijela Vojaka et al. i dr. sc. Stipana Trogrlića, 14. i 15. 5. 2019.
– Stipan Trogrlić: Katolička crkva u Istri između otpora i potpore talijanskoj vlasti u Istri 1918. – 1943.
– DAN INSTITUTA 2015. U PULI, 26. i 27. 11. 2015.
– Tribina u Puli: PIRANGATE – arbitražni skandal, 21. 10. 2015.
– PULA: Predstavljanje knjige o represiji prema Katoličkoj crkvi u Istri, 15. 4. 2015.
– Predstavljanje knjige o represiji prema Katoličkoj crkvi u Istri 1945.-1971., 26. 2. 2015.
– Knjiga dr. sc. Trogrlića o represiji prema Katoličkoj crkvi u Istri 1945.-1971.
Tribina u Puli: Marin Beroš: “Kozmopolitizam u svakodnevnici”, 30. 10. 2014.
Predstavljanje rada Područnog centra Vukovar u Puli, 17. 9. 2014.
ZNANSTVENI  SKUP: Dr. Juraj Dobrila i stoljeće “Krasne zemlje”, 25.-26. listopada 2012.

Znanstvene tribine u Područnom centru Pula 2011.-2012.

5. tribina: Biskup Juraj Dobrila – život i djelo: 200. obljetnica rođenja i 130. obljetnica smrti (prof. dr. sc. Josip Grbac, dr. sc. Stipan Trogrlić i prof. Mihovil Dabo), 26. travnja 2012.
4. tribina: Zašto je hrvatsko društvo zaostalo u razvoju? (doc. dr. sc. Krešimir Peračković), 17. studenoga 2011.
3. tribina: Sreća i životno zadovoljstvo u Hrvatskoj (prof. dr. sc. Ljiljana Kaliterna), 22. rujna 2011.
2. tribina: Tolerancija i predrasude u hrvatskom društvu (prof. dr. sc. Renata Franc), 19. svibnja 2011.
1. tribina: Identitet i vrijednosti. Istra-Hrvatska-Europa (prof. dr. sc. Vlado Šakić, dr. sc. Gordan Črpić), 11. svibnja 2011.

>>> Dr. sc. Stipan Trogrlić: Razgovor s povodom o monografiji Mons. Božo Milanović
>>> Predstavljena monografija dr. sc. Stipana Trogrlića o mons. Boži Milanoviću
>>> Objavljena monografija dr. sc. Stipana Trogrlića o mons. BOŽI MILANOVIĆU
>>> Razgovor s dr. sc. Stipanom Trogrlićem o Područnom centru Pula, Orbus.be, 17. veljače 2011.

Također provjeri

Područni centar Osijek

Naziv ● Sjedište ● Voditelj ● Osnutak ● Povijest ● Djelatnici ● Djelatnost ● Projekti… Pročitaj više o Područni centar Osijek