Izdanja u suradnji s drugim institucijama

Puni tekstovi radova ovih publikacija besplatno se smiju koristiti za osobnu ili edukacijsku svrhu uz poštivanje autorskih prava autora i izdavača.

2023.

> Robert Čimin i Danijel Vojak (ur.): ROMI U PODRAVINI I NJIHOVO STRADANJE U DRUGOM SVJETSKOM RATU / Muzej grada Koprivnice i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Koprivnica

2022.

> Andrej Čebotarev: VLASI I VOJNA KRAJINA U HRVATSKOJ / Hrvatska sveučilišna naklada i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb

> Miljenko Brekalo: PARADRŽAVA REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA / Svjetla grada d.o.o., Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Ogranak Matice hrvatske Osijek i Hrvatski leksikografski institut Bosne i Hercegovine – Osijek

2021.

> Sandra Cvikić, Dražen Živić, Josipa Maras Kraljević: RAT, LJUDI, BROJEVI – VUKOVAR 1991. I DANAS / Državni arhiv u Vukovaru i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Vukovar

> Marijana Kardum i Stipe Kljaić (ur.): LIBER AMICORUM – Zbornik radova u čast profesora Iva Banca / Hrvatska sveučilišna naklada, Hrvatsko katoličko sveučilište i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb

> Mate Božić i Stjepan Ćosić: HRVATSKI GRBOVI: GENEZA – SIMBOLIKA – POVIJEST / Hrvatska sveučilišna naklada, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb

> Mateo Žanić i Petar Elez (ur.): KULTURNI IDENTITET VUKOVARA – Prilozi za istraživanje baštine i baštinika / Državni arhiv u Vukovaru i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Vukovar

2020.

> Anamarija Lukić – Stephanie Jug – Zvjezdana Penava Brekalo: Povijesni, lingvistički i pedagoški aspekti njemačko-austrijske gastro kulture u identitetu grada Osijeka: Projekt Koch Buch 1.8.7.3. / Njemačka narodnosna zajednica – Zemaljska udruga Podunavskih Švaba Osijek i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Osijek

2019.

> Miljenko Brekalo: PAX CROATORUM – narušene vrijednosti Domovinskoga rata / Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Udruga hrvatskih domoljuba, Osijek/Zagreb

> Stipan Trogrlić: KATOLIČKA CRKVA U ISTRI IZMEĐU OTPORA I POTPORE TALIJANSKOJ VLASTI U ISTRI 1918. – 1943. / Državni arhiv u Pazinu i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

2017.

Ivan Markešić (gl. ur.): ČOVJEK I SMRT: Teološki, filozofski, bioetički i društveni pristup / Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Hrvatsko katoličko sveučilište i Udruga Posmrtna pripomoć, Zagreb

2014.

Stipan Trogrlić: REPRESIJA JUGOSLAVENSKOG KOMUNISTIČKOG REŽIMA PREMA KATOLIČKOJ CRKVI U ISTRI 1945.-1971. / Državni arhiv u Pazinu i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Pula

2012.

> Zlatko Hasanbegović: JUGOSLAVENSKA MUSLIMANSKA ORGANIZACIJA 1929. – 1941. (U ratu i revoluciji 1941. – 1945.) / Bošnjačka nacionalna zajednica za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju / Institut društvenih znanosti Ivo Pilar / Medžlis Islamske zajednice Zagreb

> Dražen Živić (ur.): VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA. Prostor, ljudi, identitet / Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Vukovarsko-srijemska županija, Zagreb – Vukovar

> Mirela Slukan Altić: POVIJESNI ATLAS GRADOVA: SISAK (2. dopunjeno izdanje) / Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb i Državni arhiv Sisak

2011.

> Saša Poljanec-Borić: HRVATSKO DRUŠTVO I TURIZAM. Prilog sicioekonomiji lokalnog razvoja / Sociološka biblioteka Hrvatskog sociološkog društva i Naklade Jesenski i Turk / Naklada Jesenski i Turk i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb

> SPOMENICA 600. obljetnice Crkve Male Gospe u Gornjoj Lastvi (1410.-2010.) / Uredio: Vinicije B. Lupis / Naklada Bošković, Split; Župa Gornja Lastva; Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Dubrovnik

> Drago Čengić (ur.): PODUZEĆA, KRIZA I STRATEGIJE OPSTANKA. Socioekonomska analiza rezultata empirijskoga istraživanja u hrvatskoj metaloprerađivačkoj i drvoprerađivačkoj industriji: neka iskustva od 2008. do 2010. godine / Autori: Drago Čengić , Ružica Butigan, Nada Kerovec, Saša Poljanec Borić / Zaklada Konrada Adenauera, Centar za istraživanje poduzetništva Instituta Ivo Pilar i Hrvatska gospodarska komora, Zagreb

> Ivan Jurić: PODRIJETLO HRVATA – GENETIČKI DOKAZI AUTOHTONOSTI / Nova stvarnost i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb

> Fra Ivica Jagodić: CRKVA I VUKOVARSKI FRANJEVCI / Franjevački samostan Vukovar i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Vukovar, Vukovar

2010.

> Krešimir Peračković: (ZA)ŠTO RADITI U POSTINDUSTRIJSKOM DRUŠTVU? Promjene u društvenoj podjeli rada na početku 21. stoljeća / Alinea d.o.o. i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb

> Dražen Šimleša: EKOLOŠKI OTISAK – Kako je razvoj zgazio održivost / TIM press d.o.o. i Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb

> Katica Jurčević: STARI KRAJ I NOVI SVIJET. Migracije hrvatskih iseljenika i akulturacija u SAD-u 1880. – 1940. / Dokumentacijsko informacijsko središte – DIS i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb

2009.

> KRITIČNA INFRASTRUKTURA U HRVATSKOJ. Prema novom sustavu sigurnosti i zaštite / Urednici: Dario Matika i Saša Poljanec-Borić / Institut za istraživanje i razvoj obrambenih sustava MORH-a i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb

Jadranka Švarc: HRVATSKA U DRUŠTVU ZNANJA – Prijepori i perspektive inovacijske politike / Urednik: Dražen Budiša / Školska knjiga i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb

> Mirela Slukan Altić: POVIJESNI ATLAS GRADOVA: VARAŽDIN / Državni arhiv Varaždin i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb

2008.

> Sveto ime Croatia / Autor: Marin Sopta / Udruga “Hrvatska dijaspora” Zagreb i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

2007.

> Zlatko Hasanbegović: MUSLIMANI U ZAGREBU 1878.-1945. – Doba utemeljenja / Medžlis Islamske zajednice u Zagrebu i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

> Mirela Slukan Altić: POVIJESNI ATLAS GRADOVA: Hrvatska Kostajnica / Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Državni arhiv Sisak

> Ines Sabotič: STARE ZAGREBAČKE KAVANE I KRČME S KRAJA 19. I POČETKA 20. STOLJEĆA / Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i AGM (Biblioteka: Povjesnice)

> IVAN PAVAO II. – poslanje i djelovanje – Zbornik radova sa simpozija održanog u Zagrebu 24. lipnja 2005. godine / Uredili: I. Sabotič, Ž. Tanjić, G. Črpić / Institut Pilar u suradnji s Glasom Koncila, KBK Sveučilišta u Zagrebu, Centar za promicanje nauka Crkve HBK

2005.

> Iseljena Hrvatska / Autori: I. Čizmić, M. Sopta, V. Šakić  / Golden Marketing – Tehnička knjiga i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

> Povijesni gradovi – Koprivnica (svezak 3) / Autorica: M. Altić (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Muzej grada Koprivnice

 

2002.

> Bog u rovu / Autor: V. Mihaljević / Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Nakladni zavod Matice Hrvatske

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Također provjeri

Društvena istraživanja

– Br. 1 – 163 / 1992. – 2024. Društvena istraživanja je časopis za opća… Pročitaj više o Društvena istraživanja