Biblioteka funkcionalnih centara

 

Biblioteka Centra za istraživanje demokracije, dobru upravu i lokalni razvoj
Biblioteka Centra za urbane i ruralne studije
Biblioteka Centra za religijske studije
Biblioteka Centra za istraživanje poduzetništva
Biblioteka Centra za integralnu održivost i održivi razvoj
Biblioteka Centra za kulturne studije

Pregled sadržaja i punih tekstova knjiga Biblioteke funkcionalnih centara

Puni tekstovi radova ovih publikacija besplatno se smiju koristiti za osobnu ili edukacijsku svrhu uz poštivanje autorskih prava autora i izdavača.

 

d logo Biblioteka Centra za istraživanje demokracije, dobru upravu i lokalni razvoj

Knjiga prva: Kultura angažirane sociologije

 

Knjiga 1.

Angazirana sociolgija-nasl
Saša Poljanec Borić
KULTURA ANGAŽIRANE SOCIOLOGIJE
Biblioteka Centra za istraživanje demokracije, dobru upravu i lokalni razvoj – Knjiga prva
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2013. – Str. 128.

 

_u Biblioteka Centra za urbane i ruralne studije

Knjiga prva: U potrazi za drugim prostorom
Knjiga druga: Skriveni životi
Knjiga treća: Vitalni gradovi
Knjiga četvrta: Lica nigdine
Knjiga peta / Book five: Hidden Lives

 
Knjiga 1.

sek_sta__naslovna Geran-Marko MILETIĆ
U POTRAZI ZA DRUGIM PROSTOROM: SOCIOLOGIJSKI ASPEKTI SEKUNDARNOG STANOVANJA U HRVATSKOJ

Biblioteka Centra za urbane i ruralne studije – Knjiga prva
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2011. – Str. 292.

 
Knjiga 2.

lyn_naslovnica
Lynette ŠIKIĆ-MIĆANOVIĆ
Biblioteka Centra za urbane i ruralne studije – Knjiga druga
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2012. – Str. 174.

 
Knjiga 3.

nasl
Anka MIŠETIĆ, Geran-Marko MILETIĆ i Sara URŠIĆ
VITALNI GRADOVI – Pogled iz perspektive stručnjaka u gradskim upravama
Biblioteka Centra za urbane i ruralne studije – Knjiga treća
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2012. – Str. 148.


 
Knjiga 4.

Nigdina nasl Maja ŠTAMBUK
LICA NIGDINE. Društveni i prostorni okvir razvitka hrvatskog sela
Biblioteka Centra za urbane i ruralne studije. – Knjiga četvrta
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2014. – Str. 208.

 
Knjiga 5.

Lynette nasl  

 

Lynette ŠIKIĆ-MIĆANOVIĆ
Centre for Urban and Rural Studies Series – Book 5
Ivo Pilar Institute of Social Sciences
Zagreb 2014 – pp 186

 

r Biblioteka Centra za religijske studije

Knjiga prva: Fra Didak Buntić – čovjek i djelo
Knjiga druga: Kako razumjeti rod?
Knjiga treća: AND GOD WILL WIPE AWAY ALL TEARS FROM THEIR EYES

 
Knjiga 1.

fra_didak FRA DIDAK BUNTIĆ − ČOVJEK I DJELO
Uredili: Stipe Tadić i Marinko Šakota
Biblioteka Centra za religijske studije – Knjiga prva
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Hercegovačka provincija Uznesenja BDM
Zagreb, 2009. – Str. 695.

 
Knjiga 2.

rod_naslovnica

 

 

 

 

 

 

 

Jadranka Rebeka ANIĆ
KAKO RAZUMJETI ROD? Povijest rasprave i različita razumijevanja u Crkvi
Biblioteka Centra za religijske sudije – Knjiga druga
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2011. – Str. 194.

 

 Knjiga 3.

rebeka nasl  
AND GOD WILL WIPE AWAY ALL TEARS FROM THEIR EYES
A Theological Approach to the Suffering and Hopes of Women
GOTT WIRD JEDE TRÄNE VON IHREN AUGEN ABWISCHEN
Theologische Annäherungen an Leid und Hoffnung von Frauen
Editors: Jadranka Rebeka Anić, Ana Thea Filipović, Katica Knezović, Lynette Šikić-Mićanović
Biblioteka Centra za religijske studije / Centre for Religious Studies Series – Knjiga treća / Book Three
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar / Ivo Pilar Institute of Social Sciences
Zagreb, 2013. – Str. 288.

 

 

e  

 

Biblioteka Centra za istraživanje poduzetništva

Knjiga prva: Kapitalizam i socijalna integracija

 
Knjiga 1.

kapitalizam-korice KAPITALIZAM I SOCIJALNA INTEGRACIJA
Urednik: Drago Čengić
Biblioteka Centra za istraživanje poduzetništva – Knjiga prva
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Zaklada Konrada Adenauera
Zagreb, 2008. – Str. 211.

 

o Biblioteka Centra za integralnu održivost i održivi razvoj

Knjiga prva: Razvoj sposoban za budućnost
Knjiga druga: Uvod u sociologiju (održivih) zajednica
Knjiga treća: Nacionalni interesi razvoja Hrvatske kroz prizmu koncepta održivog razvoja

 
Knjiga 1.

lay_naslovnica RAZVOJ SPOSOBAN ZA BUDUĆNOST − PRINOSI PROMIŠLJANJU ODRŽIVOG RAZVOJA HRVATSKE
Urednik: Vladimir Lay
Biblioteka Centra za integralnu održivost i održivi razvoj – Knjiga prva
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2007. – Str. 283.

 

Knjiga 2.

sociologija_zajednica Marija Geiger Zeman i Zdenko Zeman
UVOD U SOCIOLOGIJU (ODRŽIVIH) ZAJEDNICA
Biblioteka Centra za istraživanje integralne održivosti i održivog razvoja – Knjiga druga
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2010. – Str. 210.

 

 
Knjiga 3.

laysimlesa-korice Vladimir Lay i Dražen Šimleša
NACIONALNI INTERESI RAZVOJA HRVATSKE KROZ PRIZMU KONCEPTA ODRŽIVOG RAZVOJA
Biblioteka Centra za istraživanje integralne održivosti i održivog razvoja – Knjiga treća
Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2012. – Str. 140.

 
 

kulstudije Biblioteka Centra za kulturne studije

 
Knjiga prva: Potrošačka kultura i konzumerizam

 
Knjiga 1.

Potrosacka-naslovnica Snježana ČOLIĆ (ur.)
POTROŠAČKA KULTURA I KONZUMERIZAM
Biblioteka Centra za kulturne studije – Knjiga prva
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2013. – Str. 206.

Pregled sadržaja i punih tekstova knjiga Biblioteke funkcionalnih centara

Također provjeri

Društvena istraživanja

– Br. 1 – 161 / 1992. – 2023. Društvena istraživanja je časopis za opća… Pročitaj više o Društvena istraživanja