Centar za istraživanje integralne održivosti i održivog razvoja

NazivSjedišteVoditeljOsnutakDjelatnost ● Projekti ● Skupovi ● Publikacije ● Prezentacije ● Novosti

o

 
Naziv

Centar za istraživanje integralne održivosti i održivog razvoja – IOOR / Centre for Research on Integral Sustainability and Sustainable Development

 
Sjedište

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Marulićev trg 19/I
10000 Zagreb
Tel.: + 385 1 4886 836
Faks: + 385 1 4828 296
E-mail: drazen.simlesa@pilar.hr

 
Voditelj

Dr. sc. Dražen Šimleša

 
Osnutak

2007.

 
Djelatnost

Centra se bavi promišljanjima i područja sociologije razvoja, socijalne ekologije, sociologije okoliša, sociologije prostora, te analiza socio-kulturalnog identiteta, globalizacije  i srodnih disciplina i tema.
U žarištu je tema integralne održivosti (ekološke, ekonomske, socio-kulturalne i političke) kao razvojnog horizonta i kriterija, te održivog razvoja koji možemo smatrati projektom razvoja “sposobnog za budućnost”.
U središu naše pažnje je održivi razvoj Hrvatske.
Misija je klasificirati i istraživati nove ugroze prirodnim osnovama života od strane materijalnog rasta pod svaku cijenu kako planetarno, tako i u Hrvatskoj.

 
Projekti

1. 2008/2009 : “Obnovljivi izvori energije u Hrvatskoj”, voditelj dr. Dražen Šimleša, suradnici Jelena Puđak, Vladimir Lay, Drago Čengić i Vladimir Potočnik
Naručitelj: MORH, IROS (Institut za istraživanje obrambenih sustava);

2. 2009/2010: “Akcioni plan održivog razvoja Gacke i Grada Otočca”, voditelj dr. Vladimir Lay, suradnica: Jelena Puđak.
Naručitelj: Hrvatska gospodarska komora Ličko senjske županije.

 
Skupovi 

Plan: Vizija održivog razvoja Hrvatske – proljeće 2011.

 
Publikacije

Knjige

1. Razvoj sposoban za budućnost – Prinosi promišljanju održivog razvoja Hrvatske. – Ur. Vladimir Lay. – Biblioteka FC IOOR, knjiga 1, Institut Ivo Pilar, 2007.
2. Uvod u sociologiju (održivih) zajednica. – Autori: Marija Geiger Zeman i Zdenko Zeman. – Biblioteka FC IOOR, knjiga 2, Institut Ivo Pilar, 2010.
3. Nacionalni intersi razvoja Hrvatske kroz prizmu koncepta održivog razvoja. – Autori: Vladimir Lay i Dražen Šimleša. – Biblioteka FC IOOR, knjiga 3, Institut Ivo Pilar, 2012.
 
Knjiga 1.

razvoj-buducnost RAZVOJ SPOSOBAN ZA BUDUĆNOST − PRINOSI PROMIŠLJANJU ODRŽIVOG RAZVOJA HRVATSKE
Urednik: Vladimir Lay
Biblioteka Centra za integralnu održivost i održivi razvoj – Knjiga prva
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2007. – Str. 283.

Knjiga 2.

sociologija_zajednica UVOD U SOCIOLOGIJU (ODRŽIVIH) ZAJEDNICA
Autori: Marija Geiger Zeman i Zdenko Zeman
Biblioteka Centra za istraživanje integralne održivosti i održivog razvoja – Knjiga druga
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2010. – Str. 210.

 
Knjiga 3.

laysimlesa-korice Vladimir Lay i Dražen Šimleša
NACIONALNI INTERESI RAZVOJA HRVATSKE KROZ PRIZMU KONCEPTA ODRŽIVOG RAZVOJA
Biblioteka Centra za istraživanje integralne održivosti i održivog razvoja – Knjiga treća
Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2012. – Str. 140.

 

Studije

1. Obnovljivi izvori energije – Elaborat /studija ostvarivosti,  ur. Dražen Šimleša, Institut Ivo Pilar, 2009.

 
Prezentacije

nirh_prezentacija

PREZENTACIJA: dr. sc. Dražen Šimleša – Nacionalni interesi razvoja Hrvatske: Sociologijska analiza kroz prizmu koncepta integralne održivosti i održivog razvoja

 

 

 Novosti

Odluka o imenovanju dr. sc. Dražena Šimleše za voditelja Centra za istraživanje integralne održivosti i održivog razvoja te razrješenju dr. sc. Vladimira Laya od 26. rujna 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Također provjeri

Centar za religijske studije

Naziv ● Sjedište ● Voditelj ● Djelatnost ● Područja ● Publikacije     Naziv Centar za… Pročitaj više o Centar za religijske studije