Naslovna / O institutu / Pristup informacijama

Pristup informacijama


Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Obrasci zahtjevaNačini podnošenja zahtjevaSlužbenik za informiranjePropisi o pravu na pristup informacijamaGodišnja izvješćaOpći akti Instituta Ivo Pilar

 

Obrasci zahtjeva

Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

 

Načini podnošenja zahtjeva

Obavijest o načinu podnošenja zahtjeva

 

Službenik za informiranje

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

 

Propisi o pravu na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama
Izmjene i dopune Zakona
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija
Ispravak Kriterija

 

Godišnja izvješća

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

 

Opći akti Instituta Ivo Pilar

– Statut • Pravilnici • Poslovnici • Kodeks 

 

 

 

Također provjeri

Ustrojstvo Instituta

Ured ravnatelja ● Područni centri ● Funkcionalni centri ● Stručne službe Institut društvenih znanosti Ivo …