Pristup informacijama


Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Obrasci zahtjevaNačini podnošenja zahtjevaSlužbenica za informiranjePropisi o pravu na pristup informacijamaGodišnja izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijamaUpitnik za samoprocjenu primjene ZPPI

 

Obrasci zahtjeva

Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

 

Načini podnošenja zahtjeva

Obavijest o načinu podnošenja zahtjeva

 

Službenica za informiranje

Marlena Vedriš
Kontakt: pravna@pilar.hr

 

Zamjenica službenice za informiranje

Maja Frangeš
Kontakt: pravna@pilar.hr

 

Propisi o pravu na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama (25/13)
Izmjene i dopune Zakona (NN 85/15)
Izmjene i dopune Zakona (NN 69/22)
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija
Ispravak Kriterija

 

Godišnja izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019.

 

Upitnik za samoprocjenu primjene ZPPI

Upitnik za samoprocjenu

Također provjeri

Partneri Instituta

Partneri Instituta – naručitelji projekata Hrvatska zaklada za znanost HEP Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske… Pročitaj više o Partneri Instituta