Znanstvenici Instituta na 23. Danima psihologije u Zadru, 26.-28. 5. 2022.

Znanstvenici Instituta Pilar sudjelovali su od 26. do 28. svibnja 2022. na 23. Danima psihologije u Zadru. Program konferencije obogatili su s četirima posterima te 16 izlaganja uključujući i ona u sklopu pozvanog simpozija Različiti aspekti problema ovisnosti o psihoaktivnim tvarima i bihevioralnih ovisnosti: aktualne spoznaje i stanje u Hrvatskoj, voditeljice izv. prof. dr. sc. Renate Glavak Tkalić. Program

– Program: 23. Dani psihologije u Zadru, 26.-28. 5. 2022.
– Knjiga sažetaka: 23. Dani psihologije u Zadru, 26.-28. 5. 2022.

Dobro posjećena konferencija, nakon poduljeg vremena u kojem je primarni vid komunikacije bio digitalan, omogućila je izravan uvid u ideje i rad istraživačima te bila dugo očekivano osvježenje omogućivši znanstvenicima živu intelektualnu razmjenu i diskusiju.

Izlaganja

Pozvani simpozij: RAZLIČITI ASPEKTI PROBLEMA OVISNOSTI O PSIHOAKTIVNIM TVARIMA I BIHEVIORALNIH OVISNOSTI: AKTUALNE SPOZNAJE I STANJE U HRVATSKOJ
Voditeljica/Convenor: Renata Glavak Tkalić
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Hrvatska

1. PROBLEMATIČNO I ZDRAVO INTENZIVNO IGRANJE VIDEOIGARA: KVALITATIVNO ISTRAŽIVANJE NA ADOLESCENTIMA
Josip Razum
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Hrvatska
Aleksandra Huić
Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
Renata Glavak Tkalić
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Hrvatska

2. ULOGA STRESA U (ZLO)UPORABI SREDSTAVA OVISNOSTI KOD ADOLESCENATA: STRESS LOAD PROJEKT
Goran Milas, Filipa Ćavar, Renata Glavak Tkalić, Josip Razum, Boris Mlačić, Anja Wertag
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Hrvatska

3. NOĆNI ŽIVOT GRADA: IN SITU ISTRAŽIVANJE OBRAZACA PONAŠANJA POSJETITELJA NOĆNIH KLUBOVA
Renata Glavak Tkalić, Anja Wertag, Ines Sučić
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Hrvatska

1. DIGITALNO POSRAMLJIVANJE –BORBA ZA PRAVDU ILI KRŠENJE TUĐIH PRAVA?
Marinela Bačić
Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, Hrvatska
Jasna Duranović
Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, Hrvatska
Nikica Polak
Odjel za psihologiju, Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Hrvatska
Lucija Prepušt
Odjel za psihologiju, Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Hrvatska
Ines Sučić
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Hrvatsk

2. PERCIPIRANA KVALITETA POUČAVANJA I AKADEMSKE EMOCIJE: POSREDUJUĆA ULOGA KOGNITIVNIH PROCJENA KONTROLE I VRIJEDNOSTI
Barbara Balaž
Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Hrvatska
Irena Burić
Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, Hrvatska
Aleksandra Huić
Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
Izabela Sorić
Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, Hrvatska
Mara Šimunović
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Hrvatska

3. RODNO STEREOTIPNA UVJERENJA I PROFESIONALNI INTERESI ADOLESCENATA PREMA TRADICIONALNO MUŠKOM, TJ. ŽENSKOM PODRUČJU RADA
Mirta Blažev, Ivan Dević, Toni Babarović
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Hrvatska

4. SADRŽAJ NACIONALNOG I GLOBALNOG IDENTITETA ADOLESCENATA –ULOGA OSOBNIH VRIJEDNOSTI
Renata Franc, Tomislav Pavlović, Marina Maglić
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Hrvatska

5. POVEZANOST RODITELJSKOG OMETANJA MOBITELOM I SUKOBA OKO DJEČJEG KORIŠTENJA MOBITELA S DOBROBITI DJECE
Marina Kotrla Topić
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Hrvatska
Marina Merkaš, Matea Bodrožić Selak, Ana Žulec, Vanesa Varga
Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Hrvatska
Katarina Perić
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Hrvatska
Marija Rusan, Leina Radusinović
Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Hrvatska

6. KAKO NASTAVNICI MOGU POTICATI PROAKTIVNU UKLJUČENOST UČENIKA? ULOGA NASTAVNIČKE PODRŠKE AUTONOMIJI I UČENIČKE AUTONOMNE MOTIVACIJE
Eta Krpanec, Dora Popović, Toni Babarović
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Hrvatska

7. KORIŠTENJE DIGITALNIH TEHNOLOGIJA I IZVRŠNE FUNKCIJE U SREDNJEM DJETINJSTVU
Maja Kućar, Marija Džida, Andreja Brajša-Žganec, Marina Kotrla Topić, Tihana Brkljačić
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Hrvatska

8. ULOGA ANALITIČKOG MIŠLJENJA U PREDVIĐANJU STAVOVA O CIJEPLJENJU -ŠTO POVJERENJE IMA S TIM?
Marina Maglić, Tomislav Pavlović, Renata Franc
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Hrvatska

9. ZNANSTVENICI, POLITIČARI ILI NETKO TREĆI? POVJERENJE U INSTITUCIJE U PREDVIĐANJU PRIDRŽAVANJA PREVENTIVNIH MJERA TE NAMJERA CIJEPLJENJA TIJEKOM PANDEMIJE COVID-19
Tomislav Pavlović, Marina Maglić, Renata Franc
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Hrvatska

10. IDENTITETI U KONTEKSTU: ULOGA KOMPATIBILNOSTI IDENTITETA U PREDVIĐANJU RAZLIKA U OBRAZOVNIM ASPIRACIJAMA I OČEKIVANJIMA KOD MLADIH IZ OBITELJI RAZLIČITIH SOCIOEKONOMSKIH UVJETA
Dora Popović, Eta Krpanec, Iva Šverko
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Hrvatska

11. BASIC PERSONALITY TRAITS AND DAILY AFFECTIVE STATES: THE DAY RECONSTRUCTION METHOD APPROACH
Maja Ribar
Institute of Social Sciences Ivo Pilar, Zagreb, Croatia
Denis Bratko
Department of Psychology, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, Croatia
Ljiljana B. Lazarević
Institute of Psychology and the Laboratory for Research of Individual Differences, Faculty of Philosophy, University of Belgrade, Belgrade, Serbia

12. POVEZANOST OSOBINA LIČNOSTI I PROFESIONALNE ADAPTABILNOSTI ADOLESCENATA: MEDIJACIJSKA ULOGA TEMELJNIH SAMOEVALUACIJA
Mara Šimunović
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Hrvatska
Iva Šverko
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Hrvatska
Iva Černja Rajter
Fakultet hrvatskih studija, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

13. ULOGA ZAŠTITNIH I RIZIČNIH FAKTORA U RAZVOJU AUTONOMNE KARIJERNE MOTIVACIJE KOD ADOLESCENATA
Iva Šverko, Toni Babarović
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Hrvatska

Poster sekcija

1. ASSESSING MINDFULNESS AMONG ADOLESCENTS –PRELIMINARY RESULTS OF CROATIAN VALIDATION OF CHILD AND ADOLESCENT MINDFULNESS MEASURE
Filipa Ćavar, Goran Milas
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Hrvatska

2. OBITELJSKA OTPORNOST I DJEČJA SUBJEKTIVNA DOBROBIT
Marija Džida
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Hrvatska
Andreja Brajša-Žganec
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Hrvatska
Ljiljana Kaliterna Lipovčan
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Hrvatska
Zvjezdana Prizmić-Larsen
Washington University inSaint Louis, St. Louis, SAD
Renata Miljević-Riđički
Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

3. NEKE ODREDNICE RODITELJSKOG PONAŠANJA OČEVA DJECE OSNOVNOŠKOLSKE DOBI
Marija Pavlić
Fakultet hrvatskih studija, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
Ivana Hanzec Marković
Odjel društveno-humanističkih znanosti, Sveučilište u Slavonskom Brodu, Hrvatska
Andreja Brajša-Žganec
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Hrvatska
Marija Džida
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Hrvatska
Maja Tadić Vujčić
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Hrvatska

4. IS HONESTY THE BEST POLICY FOR EVERYONE? AGE AND GENDER DIFFERENCES IN EVERYDAY LYING
Ines Sučić
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Hrvatska
Anja Wertag
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Hrvatska
Maja Đuras
Odsjek za psihologiju, Fakultet hrvatskih studija, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
Maja Ribar
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Hrvatska

Program 23. Dana psihologije u Zadru

Također provjeri

Objavljen 163. broj časopisa DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA

Iz tiska je izašao 163. netematski broj časopisa Društvena istraživanja (1/2024). Broj donosi 6 izvornih… Pročitaj više o Objavljen 163. broj časopisa DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA