Institut Pilar u Projektu razvoja kohortnog istraživanja – ECDP

Institut Ivo Pilar partner je u novom Projektu razvoja kohortnog istraživanja: The European Cohort Development Project (ECDP) u okviru programa Obzor2020

>>> O projektu ECDP na stranici koordinatora MMU

Prvog siječnja 2018. godine započeo je Projekt razvoja kohortnog istraživanja ECDP (The European Cohort Development Project). ECDP je međunarodni kompetitivni projekt koji financira EU u okviru programa Obzor 2020. Projekt traje 18 mjeseci. Koordinator projekta je prof. Gary Pollock sa Sveučilišta Manchester Metropolitan (MMU).
Projekt je okupio partnere širom i izvan Europe s iskustvima i stručnošću u području metodologije komparativnih i longitudinalnih anketnih istraživanja, osiguranja političke i financijske podrške, te provođenja složenih anketna istraživanja u izazovnim okolnostima. ECDP je usmjeren je na razvoj modela nove europske istraživačke infrastrukture (European Research Infrastructure) za koordinaciju i provedbu budućeg velikog europskog kohortnog 25 godišnjeg longitudinalnog istraživanja  o dobrobiti djece i mladih, pod nazivom EuroCohort.

Članovi tima iz Instituta Pilar

Članovi tima projekta iz Instituta Pilar – Renata Franc, Toni Babarović, Andreja Brajša Žganec, Ivan Dević, Ljiljana Kaliterna Lipovčan, Vlado Šakić i Maja Tadić – su-voditelji su dvije dionice ECDP projekta:
(1) posvećene uključivanju djece i mladih u proces budućeg istraživanja i savjetovanje s djecom i mladima pri izradi dizajna istraživanja (WP6) te
(2) vezane uz dizajn i provedbu pilot istraživanja (WP9).
Dodatno članovi tima sudjelovat će u radu na ostalim dionicima projekta usmjerenima na razvoj anketnog upitnika, osiguranje političke i financijske podrške, etička pitanja budućeg EuroCohort istraživanja te izradu istraživačkog nacrta.

Partneri projekta

Uz Institut Pilar, partneri u projektu su i sljedeće institucije odnosno istraživačke infrastrukture: Tallinn University, Universitaet Bremen, Agencia Catalana De Le Juventud, Panteio Panepistimio Koinonikon Kaipolitikon Epistimon, Debreceni Egyetem, University Of Essex, Univerzita Sv Cyrila A Metoda V Trnave, Daugvapils Universitate, Instituto Universitario De Lisboa, Jyvaskylan Yliopisto, Alma Mater Studorium – Universita Di Bologna, University College London, Koninklijke Nederlandse Akademie Van Wetenschappen Knaw, European Social Survey European Research Infrastructure Consortium.
Ovo je treći Obzor 2020 projekt u kojem je Institut Pilar partner. – Više o Obzor2020 projektima Instituta može se naći na europskoj stranici OpenAIR

Informacije o projektu

Prof. dr. sc. Renata Franc, voditeljica hrvatskog istraživačkog tima ECDP projekta
Renata.Franc@pilar.hr
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
MARULIĆEV TRG 19/1
10000 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 14886817
Fax: +38514828296

O projektu ECDP

Danas ne postoje odgovarajući izvori podataka potrebni za komparativne analize razvojnih aspekata dobrobiti djece i valjano osmišljavanje politika usmjerenih na unaprjeđenje dobrobiti djece. Buduće EuroCohort istraživanje će, kao komparativno i longitudinalno istraživanje, omogućit pokazatelje o posljedicama nacionalnih politika na dobrobit djece i mladih kao i prepoznavanje potreba za buduće mjere usmjerene na unaprjeđenje dobrobiti djece i mladih.  
Projekt ECDP usmjeren je na osiguravanje tri dimenzije nužne za uspostavu uspješne istraživačke infrastrukture i budućeg EuroCohort istraživanja, točnije na osiguranje:
– političke podrške,
– operacionalne stabilnosti i
– znanstvene izvrsnosti.
ECDP projekt stoga će:
1. Razvijati podršku među ključnim donositeljima politika te nacionalnim agencijama zaduženima za financiranje istraživačkih infrastruktura i anketnih prikupljanja podataka;
2. Razviti znanstveno izvrstan dizajn budućeg longitudinalnog anketnog istraživanja;
3. Uspostaviti stabilan operativni okvir koji jamči logističku opstojnost budućeg EuroCohort istraživanja.
Kako bi se kroz ECDP projekt ostvarila politička i financijska podrška za uspostavu i provedbu EuroCohort longitudinalnog istraživanja bitan element projekta je informiranje ključnih dionika o prednostima europskog longitudinalnog istraživanja dobrobiti djece i mladih te o preciznim strateškim i financijskim potrebama znanstvene zajednice za provođenje takvog istraživanja. Stoga će se u projektu precizno izračunati realni troškovi europskog longitudinalnog 25 godišnjeg istraživanja, specificirati očekivane koristi za politike te finalizirati svi elementi istraživačkog nacrta budućeg EuroCohort istraživanja.
Projekt razvoja kohortnog longitudinanog istraživanja svojevrsno je proširenje i nastavak ranijeg EU FP7 MYWEB projekta u kojem je Institut Pilar bio partner: Mjerenje dobrobiti djece i mladih | Measuring Youth Well-Being 

Novosti

Znanstvenici Instituta na završnom sastanku i konferenciji EU Obzor2020 ECDP Projekta u Bruxellesu, 28.-29. 11. 2019.
– Novosti u sklopu projekta ECDP (The European Cohort Development Project), lipanj 2019.
Znanstvenici Instituta Pilar na Psihošpanciru u Čakovcu i Varaždinu, 15.-18. 2. 2019.
– Znanstvenici Instituta na 5. sastanku konzorcija EU Obzor2020 ECDP projekta u Ateni, 4.-5. 2. 2019.
– Znanstvenici Instituta na 26. Godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa, 7.-10. 11. 2018.
– Znanstvenici Instituta na 4. sastanku konzorcija EU Obzor2020 ECDP projekta u Barceloni, 23.-24. 10. 2018.
– Znanstvenici Instituta domaćini 2. sastanka projekta ECDP (EU Obzor 2020)
– ECDP projekt (EU Horizon 2020): U Institutu Pilar održana radionica za “Izvjestitelje u zajednici”, 13.-14. 5. 2018.
– Znanstvenici Instituta počeli s radom na projektu ECDP (Obzor 2020 EU)

Također provjeri

Projekt TEEN-WELL: Dobrobit adolescenata u ključnim kontekstima

Projekt Dobrobit adolescenata u ključnim kontekstima (TEEN-WELL) izvodi se u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar… Pročitaj više o Projekt TEEN-WELL: Dobrobit adolescenata u ključnim kontekstima