Znanstvenici Instituta Pilar na Psihošpanciru u Čakovcu i Varaždinu, 15.-18. 2. 2019.

Na Psihošpanciru u Čakovcu i Varaždinu i ove su godine od 15. do 18. veljače sudjelovali znanstvenici Instituta Pilar. − Psihošpancir

Znanstvenici Instituta Pilar na Psihošpanciru u Čakovcu i Varaždinu, 15.-18. veljače 2019.

Dr. sc. Ivan Dević predstavio je veliki međunarodni projekt razvoja Europskoga kohortnog istraživanja ECDP (The European Cohort Development Project) u kojem je Institut Pilar partnerska institucija, a financira ga EU u sklopu programa Obzor 2020. Govorilo se o mogućoj koristi od longitudinalnih istraživanja za donositelje javnih politika, potrebi za takvim istraživanjima u Hrvatskoj i Europi te općenito prednostima longitudinalnog istraživanja usmjerenog na dobrobit djece i mladih.

Dr. sc. Andreja Brajša-Žganec, koja je bila i članica Programskog i organizacijskog odbora skupa, predstavila je rezultate o povezanosti životnih događaja i dobrobiti dobivene u sklopu projekta Hrvatsko longitudinalno praćenje dobrobiti (CRO-WELL)koji financira Hrvatska zaklada za znanosti. Rezultati upućuju na to da će se ljudima koji se osjećaju ugodno tj. imaju viši stupanj dobrobiti i u budućnosti češće događati pozitivni događaji. Također, ali u nešto manjoj mjeri, ljudi koji se osjećaju neugodno, loše, neraspoloženi su, mogu očekivati češće negativne događaje.

Tomislav Pavlović predstavio je dosadašnje spoznaje o odnosu radikalizacije i nejednakosti u svjetlu dominantnih teorija koje se tim odnosom bave, ističući pritom njihove dodirne točke te ukratko predstavio rezultate nedavnog sustavnog pregleda kvantitativnih istraživanja odnosa nejednakosti i radikalizacije na individualnoj razini, odnosno nejednakosti i terorizma na makrorazini, koji upućuju na to da je u kontekstu radikalizacije važnija uloga socijalne nego ekonomske nejednakosti. Mirta Blažev govorila je o programu profesionalnog razvoja u osnovnim školama, implementaciji i učinkovitosti te o tome kakve implikacije dobiveni nalazi o učinkovitosti programa imaju za obrazovnu praksu. Marija Džida izlagala je o empatiji i prosocijalnom ponašanju adolescenata, o pozitivnim učincima prosocijalnog ponašanja kod mladih te o empatiji kao motivatoru tih ponašanja, dok je dr. sc. Maja Tadić Vujičić govorila o duginim obiteljima u Hrvatskoj.

Područni centar Varaždin

Također provjeri

Projekt CROIDENT: Boka – izvor brojnih istraživanja dr. sc. Domagoja Vidovića, 11. 4. 2024.

U Domu kulture “Josip Marković” u Donjoj Lastvi 11. travnja 2024. jezikoslovac i onomastičar dr.… Pročitaj više o Projekt CROIDENT: Boka – izvor brojnih istraživanja dr. sc. Domagoja Vidovića, 11. 4. 2024.