Područni centar Split


NazivSjedišteVoditeljOsnutakDjelatniciDjelatnostProjektiBibliografijaSkupoviNovosti

Naziv

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Centar Split / Institute of Social Sciences Ivo Pilar – Centre Split

 

Sjedište

Bijankinijeva 13
21000 Split
E-mail: Sasa.Mrduljas@pilar.hr

Voditelj

Dr. sc. Saša Mrduljaš


Osnutak

24. ožujka 1992.

 

Djelatnici

1. dr. sc. Jadranka Rebeka Anić, znanstvena savjetnica
2. dr. sc. Augustin Derado, viši asistent
3. dr. sc. Saša Mrduljaš, znanstveni savjetnik 
4. mr. sc. Mirko Petrić, stručni savjetnik u znanosti
5. Iva Žunić, VSS, asistentica

 

Djelatnost

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar osnivanjem je regionalnog Centra Split iskazao trajni interes za regionalni razvoj Hrvatske, za njenu jadransku orijentaciju i mediteransko obilježje. Sukladno tome, predviđeno je da jedna od glavnih djelatnosti splitskog centra bude usmjerena prema istraživanju predmeta od regionalnog značaja. Onih koje se odnose na Split te na dalmatinsko priobalje, otočje i zaleđe. Jednako tako, obzirom na međuovisnost Dalmacije i susjedne BiH, djelatnost je centra usmjerena i prema istraživanju tematika vezanih uz bosansko-hercegovački prostor. Uz poseban interes prema onim temama koje se tiču hrvatske etničke komponente u toj zemlji. Pored istaknutog, splitski je centar od svog osnutka snažno usmjeren prema istraživanju predmeta s područja teologije, sociologije religije, bioetike.

 

Projekti

Od osnutka splitskog centra Instituta Ivo Pilar njegovi su djelatnici bili uključeni u niz projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (2007. – 2013.):

– Socioreligijska karta Hrvatske;
– Religijske zajednice u Hrvatskoj i njihova uloga u integracijskim procesima;
– Domovinski rat;
– Religijski pluralizam, postmoderni religijski pokret i hrvatski identitet;
– Hrvatski identitet i multikulturalnost Mediterana u doba globalizacije.

 

Bibliografija

Popis znanstvenih radova djelatnika splitskog centra Instituta Ivo Pilar (Hrvatska znanstvena bibliografija):

dr. sc. Jadranka Rebeka Anić: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=277285
dr. sc. Neven Duvnjak: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=201185
dr. sc. Saša Mrduljaš: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=250202
dr. sc. Inga Tomić-Koludrović: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=210725

 

Skupovi

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Centar Split do sada je organizirao tri međunarodna znanstvena simpozija:

– “Konfesije i rat”;
– “Crkva i država u društvima u tranziciji”;
– ”Vjerske zajednice u Hrvatskoj i njihova uloga u integracijskim procesima”.

O sva tri skupa objavljeni su zbornici radova, a tiskane su i dvije knjige s područja sociologije religije.

 

Novosti

Dr. sc. Saša Mrduljaš: Povijesno gledano Srbija nikad nije bila radikalnija i prožetija šovinističkim nabojem nego što je sada, 18. 6. 2024.
Dr. sc. Inga Tomić-Koludrović predstavila rezultate Obzor 2020 projekta Invent na Sveučilištu u Zadru, 8. 5. 2024.
Projekt CROIDENT: Boka – izvor brojnih istraživanja dr. sc. Domagoja Vidovića, 11. 4. 2024.
Izlaganje Ive Žunić, mag. soc., mag. psych., o skalama muškosti i ženskosti, 8. 2. 2024.
Održan radni sastanak projekta NextGenderHR; Split, 18. i 19. 1. 2024.
Projekt NEXTGENDERHR: Promjene rodnih odnosa u Hrvatskoj
Mr. sc. Mirko Petrić o financiranju kulture, 7. 2 2024.
Mr. sc. Mirko Petrić o nejednakostima u kulturi, 31. 1. 2024.
Doprinos Instituta Pilar izradi studije turističkog nosivog kapaciteta Splita, 17. 1. 2024.
Održan radni sastanak projekta NextGenderHR; Split, 18. i 19. 1. 2024.
Dr. sc. Saša Mrduljaš: Ne može Dodik računati s potporom Hrvatske u odvajanja RS-a od BiH…, 8. 1. 2024.
Dr. sc. Augustin Derado o životnim strategijama u okviru „Socioloških razgovora“ HSD-a, 20. 12. 2024.
Dr. sc. Saša Mrduljaš: Nisam siguran da agresija na Ukrajinu nosi Rusiji neke posebne demografske benefite, 4. 12. 2023.
Dr. sc. Augustin Derado o životnim strategijama u Hrvatskoj, 13. 11. 2023.
Dr. sc. Saša Mrduljaš: U strukturama vlasti Crne Gore dominira prosrpska opcija, 1. 11. 2023.
Dr. sc. Saša Mrduljaš: Popis jedno od sredstava kojima se ide na brisanje crnogorstva, u ostvarivanju srpskog nauma presudna uloga SPC, 23. 10. 2023.
Dr. sc. Saša Mrduljaš na 4. Cetinjskim filološkim danima; Cetinje, 6.-8. 9. 2023.
Dr. sc. Inga Tomić i mr. sc. Mirko Petrić na simpoziju Europske sociološke udruge (ESA) u Sofiji, 31. 8. – 2. 9. 2023.
Dr. sc. Jadranka Rebeka Anić: Zlostavljanja u Crkvi od kojih trnu zubi, 21. 7. 2023.
Dr. sc. Jadranka Rebeka Anić na Mediteranskim teološkim susretima u Lovranu, 16.-22. 7. 2023.
Mr. sc. Mirko Petrić na ljetnoj školi Sveučilišta u Grazu, 3.-16. 7. 2023.
Predstavljanje rezultata Obzor 2020 projekta Invent, 19. i 21. 6. 2023.
Znanstvenici Instituta Pilar na konferenciji „Sociological Perspectives on Contemporary Post-Yugoslav Societies“, 26.-27. 5. 2023.
Mr. sc. Mirko Petrić o kulturnoj participaciji u Hrvatskoj, 25. 5. 2023.
Dr. sc. Marko Mustapić izabran za predsjednika Hrvatskog sociološkog društva; Split, 19.-20. 2023.
Znanstvenici Instituta na IX. kongresu Hrvatskog sociološkog društva; Split, 19.-20. 5. 2023.
Znanstvenici/e Instituta Pilar na Invent konferenciji u Barceloni, 27. i 28 travnja 2023.
Dr. sc. Saša Mrduljaš: “Zapadu ne bi trebalo biti svejedno tko upravlja Crnom Gorom”, 14. 5. 2023.
Dr. sc. Saša Mrduljaš: Razgovor za portal Hrvatskoga kulturnog vijeća, 7. 5. 2023.
Dr. sc. Inga Tomić-Koludrović: Ženama treba platiti pola radnog vremena u uredu, pola u kućanstvu, 6. 3. 2023.
Dr. sc. Inga Tomić-Koludrović: Naselje od 4.000 stanovnika trajno bi dovelo u pitanje dosadašnji način života i identitet prostora Žrnovnice, 17. 2. 2023.
Mr. sc. Mirko Petrić na radnom sastanku projekta „Uncharted“ u Londonu, 12.-13. 1. 2022.
Mr. sc. Mirko Petrić o društvenim procesima u povijesnoj jezgri Splita, 5. 1. 2023.
Mr. sc. Mirko Petrić: ‘To nije grad kakav je bio… Bilježio sam za vrijeme Covida iz koliko stanova dopire svjetlo, porazno je!‘, 1. 1. 2023.
Dr. sc. Inga Tomić-Koludrović i mr. sc. Mirko Petrić na konferenciji Obzor 2020 projekta MESOC; Rijeka, 30. 11. 2022.
Istraživanja klase i društvenih vrijednosti kulture predstavljena na Sveučilištu Loughborough; Velika Britanija, 13.-19. 11. 2022.
Inga Tomić-Koludrović, Mirko Petrić, Filip Užarević: Religioznost i socijalni kapital u mediteranskoj i kontinentalnoj Hrvatskoj
Mr. sc. Mirko Petrić na Festivalu vizualne kulture Kombo, 27. 10. 2022.
Mr. sc. Mirko Petrić: Kriza će teško pogoditi oko 60 posto Hrvata, 20. 10. 2022.
Prilog dr. sc. Inge Tomić-Koludrović i mr. sc. Mirka Petrića analizi stanja nacionalne kulturne politike
Mr. sc. Mirko Petrić u programu znanosti za građane Sveučilišta u Grazu
Održan radni sastanak konzorcija projekta INVENT (EU OBZOR 2020); Zadar, 6.-8. 10. 2022.
Mr. sc. Mirko Petrić predstavio rezultate Horizon 2020 projekta Invent; Zadar, 9. 9. 2022.
Mr. sc. Mirko Petrić: Kod tumačenja ponašanja mladih u obzir treba uzeti razlike među klasama kojima pripadaju, 27. 8. 2022.
Konferencija istraživačke mreže za kulturu Europske sociološke asocijacije (ESA RN7), Portsmouth, 31. 8. – 3. 9. 2022.
Mr. sc. Mirko Petrić i dr. sc. Inga Tomić-Koludrović: Klasa bez kompasa, 23. 7. 2022.
Završen projekt „Razvijanje višedimenzionalnog modela istraživanja društvenih nejednakosti“
Mr. sc. Mirko Petrić na ljetnoj školi Sveučilišta u Grazu, 3.-16. 7. 2022.
Dr. sc. Saša Mrduljaš: Posebnost crnogorskog nacionalnog razvoja, 17. 7. 2022.
Dr. sc. Inga Tomić-Koludrović: “Split je intelektualno, urbano i kulturno zapušten”, 18. 6. 2022.
Istraživanje “Klasa u suvremenom hrvatskom društvu: postbourdieuovska analiza”, 13. 6. 2022.
Dr. sc. Inga Tomić-Koludrović i mr. sc. Mirko Petrić na skupu Svakodnevna kreativnost u (post)socijalizmu; Graz, 2-3. 6. 2022.
Mr. sc. Mirko Petrić: Smatram da su birači u velikoj mjeri racionalni akteri koji kažnjavaju pogreške onih na vlasti, 22. 5. 2022.
Mr. sc. Mirko Petrić: Kako mlade vratiti kulturi, 19. 5. 2022.
Dr. sc. Inga Tomić-Koludrović: „Ne možemo govoriti o kraju braka kao institucije“, 19. 5. 2022.
Održana radionica o analizi višestrukih podudarnosti, 12. 5. 2022.
INVENT projekt (Eu Obzor 2020): Održan radni sastanak konzorcija projekta, 5.-7. 5. 2022.
Mr. sc. Mirko Petrić o jačanju interesnih prijateljstava u Hrvatskoj, 25. 4. 2022.
Dr. sc. Jadranka Rebeka Anić: Prilog teološkoj (de)konstrukciji rodnih stereotipa – istraživanje iz Hrvatske
Mr. sc. Mirko Petrić: Kolika će biti cijena života, 26. 3. 2022.
Projekt INVENT: Mr. sc. Mirko Petrić predstavio rezultate istraživanja kulture „odozdo“, 15. 3. 2022.
Dr. sc. Saša Mrduljaš: Broj i udio Hrvata u naseljima Boke Kotorske početkom 20. stoljeća, 23. 11. 2021.
Predavanje dr. sc. Jadranke Rebeke Anić u povodu 30. obljetnice Instituta, 15. 11. 2021.
Dr. sc. Inga Tomić Koludrović: “Hoće li pandemija trajno promijeniti društvo kakvo poznajemo…”, 5. 11. 2021.
Pozitivno evaluirana prva faza Obzor 2020 projekta INVENT, 25. 10. 2021.
Mr. sc. Mirko Petrić na panelu u povodu Svjetskog dana turizma, 21. 10. 2021.
Međunarodni simpozij „Rod u transformacijskim procesima” u suorganizaciji Instituta Pilar, 30. 9. – 1. 10. 2021.
Poziv za praćenje međunarodne konferencije o društvenim vrijednostima kulture, H2020 projekt INVENT, 23. i 24. rujna 2021.
Članovi istraživačkih timova projekata INVENT i GENMOD na konferenciji Europskog sociološkog društva predstavili pet priopćenja, 31. 8. – 3. 9. 2021.
Prezentacija rezultata projekta GENMOD na konferenciji Europskog sociološkog društva, 31. 8. – 3. 9. 2021.
Mr. sc. Mirko Petrić izabran za člana izvršnog odbora istraživačke mreže za Sociologiju kulture Europskog sociološkog društva, 2. 9. 2021.
Mr. sc. Mirko Petrić o rezultatima istraživanja klasa u hrvatskom društvu, 10. 7. 2021.
Mirko Petrić: Političari preskaču kulturu jer se njome ne dobiva vlast, 5. 6. 2021.
Dr. sc. Inga Tomić-Koludrović i mr. sc. Mirko Petrić o promjenama obitelji u Hrvatskoj, 30. 5 2021.
Projekt GENMOD: Na 8. Kongresu HSD-a održana dva izlaganja utemeljena u mješovito-metodskom pristupu projekta, 20.-21. 5. 2021.
Projekt GENMOD: Na šest javnih skupova predstavljeni rezultati i metodologija istraživanja relacijskih rodnih identiteta, 26. 4. 2021.
Projekt GENMOD: Članovi projekta suorganizirali znanstveni skup „Kako istraživati rod: Radionica o metodologiji“ i održali tri izlaganja o rezultatima i metodologiji projekta GENMOD, 8. 4. 2021.
Mr. sc. Mirko Petrića na 11. Međunarodnoj konferenciji istraživanja o kulturnoj politici (ICCPR), 25. 3. 2021.
Projekt GENMOD: Članovi projekta održali izlaganje na 8. konferenciji Istraživačke mreže za Sociologiju kulture Europskog sociološkog društva (ESA), 10. 3. 2021.
Dr. sc. Jadranka Rebeka Anić u emisiji „Riječ i život“ na prvom programu HTV-a, 5. 3. 2021.
INVENT projekt (EU OBZOR 2020): Održan sastanak konzorcija projekta, 23. 2. 2021.
Projekt: Nacionalna identifikacija u Crnoj Gori – NIDEMON, 5. 2. 2021.
Projekt GENMOD: Održan okrugli stol „Muške i ženske publike u kulturi“, 17. 12. 2020.
Projekt GENMOD: Organiziran javni skup „Mješovite metode u relacijskoj sociologiji roda – O integraciji kvantitativnih i kvalitativnih metoda u projektu GENMOD“, 10. 12. 2020.
Projekt GENMOD: Održan okrugli stol: „Muškarci to ipak (donekle) rade? Nove spoznaje o rodnoj ravnopravnosti u podjeli kućanskih poslova u Hrvatskoj“, 26. 11. 2020.
Projekt GENMOD: Dr. sc. Inga Tomić-Koludrović i mr. sc. Mirko Petrić održali predavanje u okviru programa za rodna istraživanja Sveučilišta u Grazu, 18. 11. 2020.
Dr. sc. Jadranka Rebeka Anić na simpoziju o identitetskim i rodnim sukobima u kontekstu desnog populizma i kršćanskog fundamentalizma, 14.-16. 10. 2020.
Projekt GENMOD: Dr. sc. Filip Užarević održao predavanje na Konferenciji o sredozemnim otocima; Vis, 19. 9. 2020.
Dr. sc. Lynette Šikić Mićanović na Konferenciji o sredozemnim otocima; Vis, 19. 9. 2020.
Razvijanje višedimenzionalnog modela istraživanja društvenih nejednakosti, 22. 5. 2020.
INVENT – European Inventory of Societal Values of Culture as a Basis for Inclusive Cultural Policies in the Globalizing World, 18. 5. 2020.
INVENT projekt (EU Horizon 2020): Održana početna konferencija projekta, 28.-29. 4. 2020.
Dr. sc. Neven Duvnjak: In memoriam, 3. 3. 2020.
Nove medijske objave o projektu GENMOD, 23. 1. – 5. 2. 2020.
Voditeljici projekta GENMOD dodijeljeno Priznanje HSD-a „Rudi Supek“ za 2019. godinu
Dr. sc. Inga Tomić-Koludrović nagrađena Priznanjem „Rudi Supek“ za iznimna postignuća, uspjehe i zasluge za razvoj sociologije i Hrvatskog sociološkog društva
Prezentacija rezultata projekta GENMOD: „Rodna dimenzija strategija kućanstava u Hrvatskoj“; Split, 28. 11. 2019.
Prezentacija rezultata projekta GENMOD: „Žene i mediji: turske sapunice u Hrvatskoj“; Zadar, 27. 11. 2019.
Projekt GENMOD: Pozvano predavanje na konferenciji „Papst Franziskus und die Pastoraltheologie in Ost(Mittel)Europa“, Kluž Napoka, Rumunjska, 19.-22. 11. 2019.
Projekt GENMOD: „Stavovi o rodnoj ravnopravnosti i podjela rada u kućanstvu u Hrvatskoj“; Zagreb, 16. 11. 2019.
Prezentacija rezultata projekta GENMOD: „Rodne uloge u obitelji: pomak prema modernosti?“; Zadar, 14. 11. 2019.
Prezentacija rezultata projekta GENMOD: „Turske sapunice u Hrvatskoj: kulturna bliskost ili medijska pismenost?“; Split, 7. 11. 2019.
Dr. sc. Inga Tomić-Koludrović o rodnim odnosima u Hrvatskoj za Deutsche Welle, 29. 10. 2019.
Rezultati projekta GENMOD korišteni u radu triju radionica „I vjernice i građanke“ u 2019. godini
RODNI STAVOVI I PRAKSE U HRVATSKOJ – Izvještaj o kvantitativnim rezultatima projekta GENMOD
Projekt GENMOD: Predavanje na konferenciji Europskog društva za katoličku teologiju, Bratislava, 28.-31. 8. 2019.
– Zadar: Predstavljanje knjige „Marija Magdalena: Od Isusove ucenice do filmske bludnice“, 29. 4. 2019.
– Projekt GENMOD: Održana radionica „Metodološki aspekti relacijskih istraživanja identiteta VI“; Zagreb, 12.-13. 4. 2019.
– Sr. Rebeka Anić: eine theologische Rebellin in Kroatien, 2. 4. 2019.
– Projekt GENMOD: Održana radionica „Metodološki aspekti relacijskih istraživanja identiteta V“; Zagreb, 14.-15. 3. 2019.
– Predstavljanje studije „Marija Magdalena: Od Isusove učenice do filmske bludnice“ u medijima
– Split: Predstavljanje knjige „Marija Magdalena: Od Isusove učenice do filmske bludnice“, 20. 2. 2019.
– Dr. sc. Inga Tomić-Koludrović: U sjeni reformi – obrazovne politike i društvene potrebe
– Projekt GENMOD: Muškarci u Dalmaciji: drukčiji ili isti?; Split, 17. 1. 2019.
– Istraživanje tima dr. sc. Inge Tomić Koludrović: RODNI ODNOSI I (NE)RAVNOPRAVNOST, 29. 12. 2018.
– Predstavljanje knjige MARIJA MAGDALENA: OD ISUSOVE UCENICE DO FILMSKE BLUDNICE; Zagreb, 17. 12. 2018.
– Rezultati projekta GENMOD predstavljeni na javnom skupu u Zadru, 11. 12. 2018.
– Projekt GENMOD: Partnerski odnosi muškaraca i žena u Hrvatskoj: Razvojna perspektiva; Split, 6. 12. 2018.
– Objavljena studija MARIJA MAGDALENA: OD ISUSOVE UČENICE DO FILMSKE BLUDNICE
– Predavanje dr. sc. Jadranke Rebeke Anić “Rod i kulturalni kontekst: perspektiva iz Hrvatske”; Frankfurt, 21. 11. 2018.
– Projekt GENMOD: Pozvano predavanje na konferenciji “Identities in Conflict”; Brno, 19.-20. 10. 2018.
– Projekt GENMOD: Izlaganje na konferenciji “Rising Inequalities III“; Pariz, 3.-4. 10. 2018.
Projekt GENMOD: Priopćenja na Konferenciji o sredozemnim otocima, MIC – Vis 2018
Radni sastanak projekta GENMOD; Split, rujan 2018.
GENMOD projekt: Pozvano predavanje u Grazu, 7. svibnja 2018.
– Konferencijsko priopćenje na Malti u okviru projekta GENMOD, 4.-7. 9. 2018.
– Konferencijsko priopćenje u Berlinu u okviru projekta GENMOD, 5.-6. 9. 2018.
– Konferencijsko priopćenje u Bergenu u sklopu projekta GENMOD, 14.-15. 6. 2018.
Dr. sc. Jadranka Rebeka Anić na okruglom stolu „In Tribute to Saba Mahmood“; Rijeka, 20. 6. 2018.
RADIONICA: “Metodološki aspekti relacijskih istraživanja identiteta III”; Split, 18.-20. 5. 2018.
– Pozvano predavanje u sklopu projekta GENMOD, 7.-8. 12. 2017.
– Radionica “Metodološki aspekti relacijskih istraživanja identiteta II”, 17.-21. 9. 2017.
– Prof. dr. sc. Inga Tomić-Koludrović na radionici “Rising inequalities”, 15. 9. 2017.
– (Ra)stvaranje Europe: kapitalizam, solidarnosti, subjektivnost; Atena, 29. 8. – 1. 9. 2017.
– Konferencijsko priopćenje u Beču u sklopu projekta GENMOD, 23.-26. 8. 2017.
– Dr. sc. Saša Mrduljaš: O HRVATSKOM DRUŠTVU DANAS I JUČER…
– Radionica: “Metodološki aspekti relacijskih istraživanja identiteta”, 26.-29. 5. 2017.
– Priopćenja uz projekt Relacijski rodni identiteti u Hrvatskoj (GENMOD)
– Projekt: GENMOD Relational Gender Identities in Croatia: Modernization and Development Perspectives
– Istraživanje: PODJELA POSLOVA U KUĆANSTVU
– Nagrada dr. sc. Jadranki Rebeki Anić za slobodu u Crkvi, 19. 3. 2017.
– Dr. sc. Inga Tomić Koludrović dobitnica Državne nagrade za znanost za 2015.
– Dr. sc. Jadranka Rebeka Anić na konferenciji GENDER & ECCLESIOLOGY, 14.-17. 7. 2016.
– Nakon Splita promocija knjige INGE TOMIĆ-KOLUDROVIĆ i u Zagrebu
– Predstavljanje knjige Inge Tomić-Koludrović POMAK PREMA MODERNOSTI, 21. 10. 2015.
– Konferencija Europskog društva žena u teološkom istraživanju 2015.
– Znanstvenici Instituta na konferenciji Europskoga sociološkog društva
– FREEDOM & NECESSITY – Conference call; Split, Croatia, October 3-4, 2015
– COST ACTION IS 1205: Summer School & Conference; 7-12 September 2015
– Dr. sc. Inga Tomić-Koludrović: Mladi u Hrvatskoj nakon tranzicije; Berlin, 27. 2. 2015.
– Dr. sc. Jadranka Rebeka Anić na tribini “GENDER-IDEOLOGIE” u Beču, 20. 1. 2015.
– DAN INSTITUTA IVO PILAR 2014.
– Splitski gradonačelnik primio izaslanstvo Instituta Ivo Pilar
Tri izlaganja na konferenciji “1989-2014: 25 godina poslije” u Grazu
STARENJE U HRVATSKOJ – Prezentacije rezultata istraživanja u Splitu
Objavljena knjiga dr. sc. Inge Tomić-Koludrović i sur. ZADARSKA RIVA
– SCOPES – Prva radionica održana u Splitu, 27.-30. 6. 2014.
– Radionica: “Kontextuelle befreiende Theologien”, Beč, 15.-18. svibnja 2014.
– Istraživanje: STANOVNIŠTVO POVIJESNE JEZGRE SPLITA 2013, 31. 3. 2014.
– Istraživanje: ZAŠTO SPLIĆANI DOLAZE U POVIJESNU JEZGRU GRADA?, 10. 3. 2014.
– Istraživanje: PROFIL MUZEJSKIH POSJETILACA U SPLITU 2013., 24. 2. 2014.
– Istraživanje: TURISTI U POVIJESNOJ JEZGRI SPLITA U 2013., 10. 2. 2014.
KONFERENCIJA: Teološko približavanje patnji i nadi žena; Split, 2.-9. 9. 2012.
– Propitivanje ženskih, feminističkih i muslimanskih identiteta u Splitu, 5. 6. 2012.
– 4. tribina u Splitu: Tolarancija i predrasude u hrvatskom društvu, 31. 5. 2012.
– Propitivanje ženskih, feminističkih i muslimanskih identiteta, Zagreb
– Predstavljanje knjige KAKO RAZUMJETI ROD? u Sarajevu
3. tribina: Zašto je hrvatsko društvo zaostalo u razvoju – Izazovi postindustrijskih promjena (dr. sc. Krešimir Peračković), 29. ožujka 2012.
Predstavljanje knjige dr. sc. Saše Poljanec-Borić u Splitu, 30.1.2012.
Predstavljanje knjige J.R. Anić KAKO RAZUMJETI ROD? u Splitu, 27.12.2011.
Predstavljanje knjige KAKO RAZUMJETI ROD? Jadranke Rebeke Anić, Zagreb, 12.12.2011.
Prijava za konferenciju Europskoga društva žena u teološkom istraživanju, 31.1.2012.
2. znanstvena tribina u Splitu: Ivo Pilar i moderni hrvatski identitet (dr. sc. Zlatko Matijević); Pilar: časopis za društvene i humanističke studije (dr. sc. Zlatko Hasanbegović); Hrvatski identitet u europskom kontekstu (dr. sc. Vlado Šakić, Ivana Vrselja, Anja Wertag), 20. listopada 2011.
KAKO RAZUMJETI ROD? – Nova knjiga Jadranke Rebeke Anić
1. znanstvena tribina u Splitu: O Institutu (dr. sc. Rebeka Anić); Značaj političkih odnosa u Bosni i Hercegovini za Split i Dalmaciju (dr. sc. Saša Mrduljaš), 19. svibnja 2011.

 

Također provjeri

Područni centar Osijek

Naziv ● Sjedište ● Voditelj ● Osnutak ● Povijest ● Djelatnici ● Djelatnost ● Projekti… Pročitaj više o Područni centar Osijek