Biblioteka Elaborati

Puni tekstovi radova ovih publikacija besplatno se smiju koristiti za osobnu ili edukacijsku svrhu uz poštivanje autorskih prava autora i izdavača.

2023.

CROATIA’S (HIDDEN) POTENTIAL – Highly skilled, young remigrants as agents of change
Elaborat o vrednovanju znanstveno-stručnih konferencija projekta „Strateško promišljanje o budućnosti Hrvatske“

2021.

Kids’ Digital lives in Covid-19 times
Organizacije mladih i za mlade u ruralnoj Hrvatskoj

2018.

– Noćni život grada: obrasci ponašanja posjetitelja noćnih klubova

2017.

– Igranje igara na sreću u hrvatskom društvu

2016.

– Uporaba sredstava ovisnosti u hrvatskom društvu: Istraživanje na općoj populaciji

2015.

– Mapiranje novih obzora: Izvještaj o stanju društvenog poduzetništva u Hrvatskoj 2015.
– Mapping New Horizons: Report on the State of Social Enterpreneurship in Croatia 2015
– Preko granica: Društvena ekonomija u Europi
– Across the Borders: Social Economy in Europe

2013.

Istraživanje sociokulturnih odrednica identiteta Cetinske krajine
Vinari Požeško-slavonske županije i izazovi europskog tržišta

2012.

– Zlouporaba sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske: istraživačko izvješće
– Substance Abuse among the General Population in the Republic of Croatia: Research Report
– Igranje igara na sreću u općoj populaciji Republike Hrvatske: istraživačko izvješće
– Vidljivost i javna percepcija udruga u Hrvatskoj 2012.

 

Pregled sadržaja

 

CROATIA’S (HIDDEN) POTENTIAL – Highly skilled, young remigrants as agents of change

i1

 

 

 

 

Caroline Hornstein Tomić – Maja Kurilić – Dora Bagić
CROATIA’S (HIDDEN) POTENTIAL –
Highly skilled, young remigrants as agents of change
Biblioteka ELABORATI
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2023.
Puni tekst elaborata

 

Elaborat o vrednovanju znanstveno-stručnih konferencija projekta „Strateško promišljanje o budućnosti Hrvatske“

img

 

 

 

 

ELABORAT O VREDNOVANJU ZNANSTVENO-STRUČNIH KONFERENCIJA PROJEKTA „STRATEŠKO PROMIŠLJANJE O BUDUĆNOSTI HRVATSKE“
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2023.
Puni tekst elaborata

 

Kids’ Digital lives in Covid-19 times

 

 

 

Marina Kotrla Topić – Marina Perković Kovačević
KIDS’ DIGITAL LIVES IN COVID-19 TIMES: Digital practices, safety and well-being of the 6- to 12-year-olds. A qualitative study – National report – CROATIA
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2021. 
– Puni tekst elaborata

 

Organizacije mladih i za mlade u ruralnoj Hrvatskoj

 

 

 

Anita Bušljeta Tonković – Jelena Puđak
ORGANIZACIJE MLADIH I ZA MLADE U RURALNOJ HRVATSKOJ. Studija slučaja Ličko-senjske i Zadarske županije
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Napor – Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada
Zagreb-Novi Sad, 2021.
Puni tekst elaborata

 

Noćni život grada: obrasci ponašanja posjetitelja noćnih klubova

 

 

 

 

Renata Glavak Tkalić, Anja Wertag, Ines Sučić
NOĆNI ŽIVOT GRADA: OBRASCI PONAŠANJA POSJETITELJA NOĆNIH KLUBOVA. Pilot istraživanje
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2018.
Puni tekst elaborata

 

Igranje igara na sreću u hrvatskom društvu

igre nasl  Renata Glavak Tkalić, Geran-Marko Miletić i Ines Sučić
IGRANJE IGARA NA SREĆU U HRVATSKOM DRUŠTVU
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2017.– Puni tekst: IGRANJE IGARA NA SREĆU U HRVATSKOM DRUŠTVU

 

 

Uporaba sredstava ovisnosti u hrvatskom društvu

 elaborat 2015 Renata Glavak Tkalić, Geran-Marko Miletić, Jelena Maričić
UPORABA SREDSTAVA OVISNOSTI U HRVATSKOM DRUŠTVU. ISTRAŽIVANJE NA OPĆOJ POPULACIJI
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2016.– Puni tekst: UPORABA SREDSTAVA OVISNOSTI U HRVATSKOM DRUŠTVU. ISTRAŽIVANJE NA OPĆOJ POPULACIJI

 

Mapiranje novih obzora

 mapiranje Dražen Šimleša, Jelena Puđak, Filip Majetić, Anita Bušljeta Tonković
MAPIRANJE NOVIH OBZORA. IZVJEŠTAJ O STANJU DRUŠTVENOG PODUZETNIŠTVA U HRVATSKOJ 2015.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2015.– Puni tekst: MAPIRANJE NOVIH OBZORA. IZVJEŠTAJ O STANJU DRUŠTVENOG PODUZETNIŠTVA U HRVATSKOJ 2015.

 

Mapping New Horizons

 mapping Dražen Šimleša, Jelena Puđak, Filip Majetić, Anita Bušljeta Tonković
MAPPING NEW HORIZONS – REPORT ON THE STATE OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN CROATIA 2015
Institute of Social Sciences Ivo Pilar
Zagreb, 2015– Full text: MAPPING NEW HORIZONS – REPORT ON THE STATE OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN CROATIA 2015

 

Društvena ekonomija u Europi

 preko granica Dražen Šimleša, Jelena Puđak, Filip Majetić, Anita Bušljeta Tonković
PREKO GRANICA. DRUŠTVENA EKONOMIJA U EUROPI
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2015.– Puni tekst: PREKO GRANICA. DRUŠTVENA EKONOMIJA U EUROPI

 

Social Economy in Europe

 across borders Dražen Šimleša, Jelena Puđak, Filip Majetić, Anita Bušljeta Tonković
ACROSS THE BORDER – SOCIAL ECONOMY IN EUROPE
Institute of Social Sciences Ivo Pilar
Zagreb, 2015– Full text: ACROSS THE BORDER – SOCIAL ECONOMY IN EUROPE

 

Istraživanje sociokulturnih odrednica identiteta Cetinske krajine, 2013.

 

elaborat cetinska naslovnica Ivan Bošković, Jasna Ćurković Nimac, Nenad Pokos, Stanko Rihtar, Ivan Rogić, Anja Wertag
ISTRAŽIVANJE SOCIOKULTURNIH ODREDNICA IDENTITETA U PERSPEKTIVI STVARANJA NOVIH MOGUĆNOSTI ISKORIŠTAVANJA PRIRODNIH, KULTURNIH I LJUDSKIH RESURSA CETINSKE KRAJINE
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2013.

 

Vinari Požeško-slavonske županije i izazovi europskog tržišta, 2013.

  

vinari naslovnica Drago Čengić, Renata Tomljenović, Snježana Boranić-Živoder
VINARI POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE I IZAZOVI EUROPSKOGA TRŽIŠTA
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Centar za istraživanje poduzetništva i Požeško-slavonska županija
Zagreb, 2013.– Puni tekst: Vinari Požeško-slavonske županije i izazovi europskog tržišta

 

Zlouporaba sredstava ovisnosti, 2012.

 

zlouporaba_s Glavak Tkalić, R., Miletić, G. M., Maričić, J., Wertag, A.
ZLOUPORABA SREDSTAVA OVISNOSTI U OPĆOJ POPULACIJI REPUBLIKE HRVATSKE: ISTRAŽIVAČKO IZVJEŠĆE
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske
Zagreb, 2012.
– Puni tekst:
Zlouporaba sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske: istraživačko izvješće
 

 

Substance Abuse, 2012

 

substance_s Glavak Tkalić, R., Miletić, G. M., Maričić, J., Wertag, A.
SUBSTANCE ABUSE AMONG THE GENERAL POPULATION IN THE REPUBLIC OF CROATIA: RESEARCH REPORT
Institute of Social Sciences Ivo Pilar and Government of the Republic of Croatia – Office for Combating Drug Abuse
Zagreb, 2012
– Full text: Substance Abuse among the General Population in the Republic of Croatia: Research Report
 

 

Igranje igara na sreću, 2012

 

igranje_s Glavak Tkalić, R., Miletić, G. M.
IGRANJE IGARA NA SREĆU U OPĆOJ POPULACIJI REPUBLIKE HRVATSKE: ISTRAŽIVAČKO IZVJEŠĆE
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2012.
– Puni tekst: Igranje igara na sreću u općoj populaciji Republike Hrvatske: istraživačko izvješće
 

 

 

Vidljivost i javna percepcija udruga

 

ocd_2012 Franc, R., Sučić, I., Međugorac, V., Rihtar, S,
VIDLJIVOST I JAVNA PERCEPCIJA UDRUGA U HRVATSKOJ 2012.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2012.
– Puni tekst: Vidljivost i javna percepcija udruga u Hrvatskoj 2012.

>>> Pregled sadržaja

 

Također provjeri

Društvena istraživanja

– Br. 1 – 161 / 1992. – 2023. Društvena istraživanja je časopis za opća… Pročitaj više o Društvena istraživanja