Zaposlenici Instituta Ivo Pilar

U Institutu je zaposleno 107 djelatnika: 93 znanstvenika (znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta) i 14 zaposlenika administrativnih i pomoćnih poslova.

Znanstvenici prema znanstvenim, suradničkim i stručnim zvanjima: 19 znanstvenih savjetnika u trajnom zvanju, 18 znanstvenih savjetnika, 13 viših znanstvenih suradnika, 15 znanstvenih suradnika, 2 poslijedoktoranda, 17 asistenata, 6 stručnih savjetnika u znanosti i 3 stručnih suradnika u znanosti.

Djelatnici prema akademskom stupnju i stručnoj spremi: 69 doktora znanosti, 2 magistra znanosti, 28 djelatnika visoke stručne spreme, 1 djelatnik više stručne spreme i 7 djelatnika srednje stručne spreme.

Stanje: 19. listopada 2021.

Administrativno sjedište ZagrebPodručni centar SplitPodručni centar OsijekPodručni centar VukovarPodručni centar PulaPodručni centar GospićPodručni centar DubrovnikPodručni centar Varaždin

 

Administrativno sjedište Zagreb
10000 Zagreb, Marulićev trg 19
ravnatelj Instituta: prof. dr. sc. Željko Holjevac

 

# Prezime, ime Akademski stupanj Zvanje
1. Altić, Mirela Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
2. Antić, Marija VSS Asistentica
3. Babarović,Toni Dr. sc. Znanstveni savjetnik
4. Blažev, Mirta Dr. sc. Asistentica
5. Brajša Žganec, Andreja Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
6. Brkljačić, Tihana Dr. sc. Znanstvena savjetnica
7. Burušić, Josip Dr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
8. Crljen, Mirela VSS Stručna savjetnica u znanosti
9. Čengić, Drago Dr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
10. Dergić, Vanja VSS Asistentica
11. Dević, Ivan Dr. sc. Znanstveni suradnik
12. Dobrovšak, Ljiljana Dr. sc. Znanstvena savjetnica
13. Džida, Marija VSS Asistentica
14. Franc, Renata Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
15. Frangeš, Maja VSS Stručna suradnica pravne službe
16. Gabelica, Mislav Dr. sc. Znanstveni suradnik
17. Geiger Zeman, Marija Dr. sc. Znanstvena savjetnica
18. Glavak Tkalić, Renata Dr. sc. Znanstvena savjetnica
19. Greiner, Paula VSS Asistentica
20. Holjevac, Željko Dr. sc. Znanstveni savjetnik
21. Hornstein-Tomić, Caroline Dr. sc. Znanstvena savjetnica
22. Hrstić, Ivan Dr. sc. Viši znanstveni suradnik
23. Jagić, Sonja VŠS Računovodstvena referentica
24. Kaliterna Lipovčan, Ljiljana Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
25. Krnić, Rašeljka Dr. sc. Znanstvena suradnica
26. Krpanec, Eta VSS Asistentica
27. Lučić, Lana VSS Asistentica
28. Maglić, Marina VSS Asistentica
29. Majetić, Filip Dr. sc. Znanstveni suradnik
30. Mandić, Maja Dr. sc. Znanstvena suradnica
31. Manea Grgin, Castilia Dr. sc. Viša znanstvena suradnica
32. Marinić, Marko Dr. sc. Viši znanstveni suradnik
33. Markeš, Blaženka SSS Tajnica ravnatelja
34. Mesarić Žabčić, Rebeka Dr. sc. Znanstvena savjetnica
35. Mihaljević, Vine Dr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
36. Mikloušić, Igor Dr. sc. Znanstveni suradnik
37. Milak, Matea VSS Asistentica
38. Milas, Goran Dr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
39. Miletić, Geran Marko Dr. sc. Znanstveni savjetnik
40. Mlačić, Boris Dr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
41. Mustapić, Marko Dr. sc. Viši znanstveni suradnik
42. Paić Jurinić, Mirjana VSS Voditeljica nakladničke službe
43. Pavlović, Tomislav VSS Asistent
44. Peračković, Krešimir Dr. sc. Znanstveni savjetnik
45. Perasović, Benjamin Dr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
46. Perić, Katarina VSS Asistentica
47. Plenković, Antun VSS Stručni suradnik u znanosti
48. Pokos, Nenad Dr. sc. Znanstveni savjetnik
49. Poljanec Borić, Saša Dr. sc. Znanstvena savjetnica
50. Popović, Dora VSS Asistentica
51. Puđak, Jelena Dr. sc.  Znanstvena suradnica
52. Raboteg Šarić, Zora Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
53. Radačić, Ivana Dr. sc. Znanstvena savjetnica
54. Razum, Josip VSS Asistent
55. Ribar, Maja VSS Asistentica
56. Rihtar, Stanko VSS Stručni savjetnik u znanosti
57. Rožman, Ivana SSS Spremačica
58. Sakić, Suzana VSS Stručna suradnica u znanosti
59. Selihar, Jelena VSS Voditeljica računovodstvene službe
60. Starijaš, Biljana SSS Spremačica
61. Sučić, Ines Dr. sc. Viša znanstvena suradnica
62. Sviben, Ivana VSS Viša računovodstvena referentica
63. Šakić Velić, Marija Dr. sc. Viša znanstvena suradnica
64. Šakić, Vlado Dr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
65. Šikić Mićanović, Lynette Dr. sc. Znanstvena savjetnica
66. Šimleša, Dražen Dr. sc. Znanstveni suradnik
67. Šimunović, Mara Dr. sc. Poslijedoktorandica
68. Škorić, Dragoslava SSS Spremačica
69. Špoljar Vržina, Sanja Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
70. Švarc, Jadranka Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
71. Šverko, Iva Dr. sc. Znanstvena savjetnica
72. Tadić Vujčić, Maja Dr. sc. Viša znanstvena suradnica
73. Tandara, Marin-Tin SSS Dostavljač
74. Trbojević, Filip VSS Stručni suradnik u znanosti
75. Trepšić, Zoran SSS Dostavljač
76. Turk, Ivo Dr. sc. Viši znanstveni suradnik
77. Ursić, Sara Dr. sc.  Znanstvena suradnica
78. Vaupotić Murati, Mirna VSS Voditeljica knjižnice
79. Vedriš, Marlena VSS Voditeljica pravne službe
80. Venos, Vlatka SSS Tajnica časopisa “Društvena istraživanja”
81. Vince Pallua, Jelka Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
82. Vojak, Danijel Dr. sc. Viši znanstveni suradnik
83. Vukušić, Dino VSS Asistent
84. Wertag, Anja Dr. sc. Znanstvena suradnica
85. Zeman, Zdenko Dr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanja
86. Žebec Šilj, Ivana Dr. sc. Viša znanstvena suradnica

 

Područni centar Split
21000 Split, Poljana kraljice Jelene 1/I
voditelj Centra Split: dr. sc. Saša Mrduljaš

  

# Prezime, ime Akademski stupanj Zvanje
1. Anić, Jadranka Rebeka Dr. sc. Znanstvena savjetnica
2. Derado, Augustin VSS Asistent
3. Mrduljaš, Saša Dr. sc. Znanstveni savjetnik
4.  Petrić, Mirko Mr. sc. Stručni savjetnik u znanosti
5. Sokol, Ivica VSS Stručni savjetnik u znanosti
6. Tomić-Koludrović, Inga Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
7. Zdravković, Željka Dr. sc. Znanstvena suradnica

 

Područni centar Osijek
31000 Osijek, Šamačka 9/II
voditelj Centra Osijek: ddr. sc. Miljenko Brekalo

 

# Prezime, ime Akademski stupanj Zvanje
1. Brekalo, Miljenko Ddr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
2. Lukić, Anamarija Dr. sc. Znanstvena suradnica
3. Kotrla Topić, Marina Dr. sc. Viša znanstvena suradnica
4. Jurčević, Ivana Dr. sc. Poslijedoktorandica

 

Područni centar Vukovar
32000 Vukovar, J. J. Strossmayera 25 p.p. 58
voditelj Centra Vukovar: dr. sc. Mateo Žanić

 

# Prezime, ime Akademski stupanj Zvanje
1. Bendra, Ivana Dr. sc. Znanstvena suradnica
2. Cvikić, Sandra Dr. sc. Stručna savjetnica u znanosti
3. Žanić, Mateo Dr. sc. Viši znanstveni suradnik
4. Živić, Dražen Dr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

 

Područni centar Pula
c/o Institut Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19
voditelj Centra Pula: dr. sc. Marin Beroš (vanjski suradnik)

 

# Prezime, ime Akademski stupanj Zvanje
1. Tomaić, Tatjana Mr. sc. Stručna savjetnica u znanosti

 

Područni centar Gospić
53000 Gospić, Trg Stjepana Radića 14
voditeljica Centra Gospić: dr. sc. Anita Bušljeta Tonković

 

# Prezime, ime Akademski stupanj Zvanje
1. Bašić, Ema VSS Asistentica
2. Brlić, Ivan Dr. sc. Znanstveni suradnik
3. Bušljeta Tonković, Anita Dr. sc. Viša znanstvena suradnica

 

Područni centar Dubrovnik
20000 Dubrovnik, Od Kaštela 11
voditelj Centra Dubrovnik: dr. sc. Vinicije Lupis

 

# Prezime, ime Akademski stupanj Zvanje
1. Hazdovac Bajić, Nikolina Dr. sc. Znanstvena suradnica
2. Lupis, Vinicije Dr. sc. Znanstveni savjetnik

 

Područni centar Varaždin
c/o Institut Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19
voditeljica Centra Varaždin: dr. sc. Andreja Brajša Žganec

 

# Prezime, ime Akademski stupanj Zvanje
1. Brajša Žganec, Andreja Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju