Zaposlenici Instituta Ivo Pilar

U Institutu je zaposleno 106 djelatnika: 93 znanstvenika (znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta) i 13 zaposlenika administrativnih i pomoćnih poslova.

Znanstvenici prema znanstvenim, suradničkim i stručnim zvanjima: 17 znanstvenih savjetnika u trajnom zvanju, 19 znanstvenih savjetnika, 13 viših znanstvenih suradnika, 17 znanstvenih suradnika, 2 poslijedoktoranda, 16 asistenata, 4 stručna savjetnika u znanosti i 5 stručnih suradnika u znanosti.

Djelatnici prema akademskom stupnju i stručnoj spremi: 69 doktora znanosti, 2 magistra znanosti, 27 djelatnika visoke stručne spreme, 1 djelatnik više stručne spreme i 7 djelatnika srednje stručne spreme.

Stanje: 1. siječnja 2021.

Administrativno sjedište ZagrebPodručni centar SplitPodručni centar OsijekPodručni centar VukovarPodručni centar PulaPodručni centar GospićPodručni centar DubrovnikPodručni centar Varaždin

 

Administrativno sjedište Zagreb
10000 Zagreb, Marulićev trg 19
ravnatelj Instituta: prof. dr. sc. Željko Holjevac

 

# Prezime, ime Akademski stupanj Zvanje
1. Altić, Mirela Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
2. Antić, Marija VSS Asistentica
3. Babarović,Toni Dr. sc. Znanstveni savjetnik
4. Blažev, Mirta VSS  Asistentica
5. Brajša Žganec, Andreja Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
6. Brkljačić, Tihana Dr. sc. Znanstvena savjetnica
7. Burušić, Josip Dr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
8. Crljen, Mirela VSS Stručna savjetnica u znanosti
9. Čengić, Drago Dr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
10. Dergić, Vanja VSS Asistentica
11. Dević, Ivan Dr. sc. Znanstveni suradnik
12. Dobrovšak, Ljiljana Dr. sc. Znanstvena savjetnica
13. Džida, Marija VSS Asistentica
14. Franc, Renata Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
15. Gabelica, Mislav Dr. sc. Znanstveni suradnik
16. Geiger Zeman, Marija Dr. sc. Znanstvena savjetnica
17. Glavak Tkalić, Renata Dr. sc. Viša znanstvena suradnica
18. Greiner, Paula VSS Asistentica
19. Holjevac, Željko Dr. sc. Znanstveni savjetnik
20. Hornstein-Tomić, Caroline Dr. sc. Znanstvena savjetnica
21. Hrstić, Ivan Dr. sc. Viši znanstveni suradnik
22. Jagić, Sonja VŠS Računovodstvena referentica
23. Kaliterna Lipovčan, Ljiljana Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
24. Krnić, Rašeljka Dr. sc. Znanstvena suradnica
25. Lučić, Lana VSS Asistentica
26. Maglić, Marina VSS Asistentica
27. Majetić, Filip Dr. sc. Znanstveni suradnik
28. Mandić, Maja Dr. sc. Znanstvena suradnica
29. Manea Grgin, Castilia Dr. sc. Viša znanstvena suradnica
30. Marinić, Marko Dr. sc. Viši znanstveni suradnik
31. Markeš, Blaženka SSS Tajnica ravnatelja
32. Mesarić Žabčić, Rebeka Dr. sc. Znanstvena savjetnica
33. Mihaljević, Vine Dr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
34. Mikloušić, Igor Dr. sc. Znanstveni suradnik
35. Milak, Matea VSS Asistentica
36. Milas, Goran Dr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
37. Miletić, Geran Marko Dr. sc. Znanstveni savjetnik
38. Mlačić, Boris Dr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
39. Mustapić, Marko Dr. sc. Viši znanstveni suradnik
40. Paić Jurinić, Mirjana VSS Voditeljica nakladničke službe
41. Pavlović, Tomislav VSS Asistent
42. Peračković, Krešimir Dr. sc. Znanstveni savjetnik
43. Perasović, Benjamin Dr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
44. Perić, Katarina VSS Asistentica
45. Plenković, Antun VSS Stručni suradnik u znanosti
46. Pokos, Nenad Dr. sc. Znanstveni savjetnik
47. Poljanec Borić, Saša Dr. sc. Znanstvena savjetnica
48. Popović, Dora VSS Asistentica
49. Puđak, Jelena Dr. sc.  Znanstvena suradnica
50. Raboteg Šarić, Zora Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
51. Radačić, Ivana Dr. sc. Znanstvena savjetnica
52. Razum, Josip VSS Asistent
53. Ribar, Maja VSS Asistentica
54. Rihtar, Stanko VSS Stručni savjetnik u znanosti
55. Rožman, Ivana SSS Spremačica
56. Sakić, Suzana VSS Stručna suradnica u znanosti
57. Selihar, Jelena VSS Voditeljica računovodstvene službe
58. Starijaš, Biljana SSS Spremačica
59. Sučić, Ines Dr. sc. Viša znanstvena suradnica
60. Sviben, Ivana VSS Viša računovodstvena referentica
61. Šakić Velić, Marija Dr. sc. Viša znanstvena suradnica
62. Šakić, Vlado Dr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
63. Šikić Mićanović, Lynette Dr. sc. Znanstvena savjetnica
64. Šimleša, Dražen Dr. sc. Znanstveni suradnik
65. Škorić, Dragoslava SSS Spremačica
66. Špoljar Vržina, Sanja Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
67. Švarc, Jadranka Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
68. Šverko, Iva Dr. sc. Znanstvena savjetnica
69. Tadić Vujčić, Maja Dr. sc. Viša znanstvena suradnica
70. Tandara, Marin-Tin SSS Dostavljač
71. Trbojević, Filip VSS Stručni suradnik u znanosti
72. Trepšić, Zoran SSS Dostavljač
73. Turk, Ivo Dr. sc. Viši znanstveni suradnik
74. Ursić, Sara Dr. sc.  Znanstvena suradnica
75. Užarević, Filip Dr. sc. Poslijedoktorand
76. Vaupotić Murati, Mirna VSS Voditeljica knjižnice
77. Vedriš, Marlena VSS Voditeljica pravne službe
78. Venos, Vlatka SSS Tajnica časopisa “Društvena istraživanja”
79. Vince Pallua, Jelka Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
80. Vojak, Danijel Dr. sc. Viši znanstveni suradnik
81. Vukušić, Dino VSS Asistent
82. Wertag, Anja Dr. sc. Znanstvena suradnica
83. Zeman, Zdenko Dr. sc. Znanstveni savjetnik
84. Žebec Šilj, Ivana Dr. sc. Viša znanstvena suradnica

 

Područni centar Split
21000 Split, Poljana kraljice Jelene 1/I
voditelj Centra Split: dr. sc. Saša Mrduljaš

  

# Prezime, ime Akademski stupanj Zvanje
1. Anić, Jadranka Rebeka Dr. sc. Znanstvena savjetnica
2. Derado, Augustin VSS Asistent
3. Mrduljaš, Saša Dr. sc. Znanstveni savjetnik
4.  Petrić, Mirko Mr. sc. Stručni savjetnik u znanosti
5. Sokol, Ivica VSS Stručni savjetnik u znanosti
6. Tomić-Koludrović, Inga Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
7. Zdravković, Željka Dr. sc. Znanstvena suradnica

 

Područni centar Osijek
31000 Osijek, Šamačka 9/II
voditelj Centra Osijek: ddr. sc. Miljenko Brekalo

 

# Prezime, ime Akademski stupanj Zvanje
1. Brekalo, Miljenko Ddr. sc. Znanstveni savjetnik
2. Lukić, Anamarija Dr. sc. Znanstvena suradnica
3. Kotrla Topić, Marina Dr. sc. Viša znanstvena suradnica
4. Jurčević, Ivana Dr. sc. Poslijedoktorandica

 

Područni centar Vukovar
32000 Vukovar, J. J. Strossmayera 25 p.p. 58
voditelj Centra Vukovar: dr. sc. Mateo Žanić

 

# Prezime, ime Akademski stupanj Zvanje
1. Bendra, Ivana Dr. sc. Znanstvena suradnica
2. Cvikić, Sandra Dr. sc. Stručna suradnica u znanosti
3. Žanić, Mateo Dr. sc. Viši znanstveni suradnik
4. Živić, Dražen Dr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

 

Područni centar Pula
c/o Institut Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19
voditelj Centra Pula: dr. sc. Marin Beroš (vanjski suradnik)

 

# Prezime, ime Akademski stupanj Zvanje
1. Tomaić, Tatjana Mr. sc. Stručna suradnica u znanosti

 

 

Područni centar Gospić
53000 Gospić, Trg Stjepana Radića 14
voditeljica Centra Gospić: dr. sc. Anita Bušljeta Tonković

 

# Prezime, ime Akademski stupanj Zvanje
1. Bašić, Ema VSS Asistentica
2. Brlić, Ivan Dr. sc. Znanstveni suradnik
3. Bušljeta Tonković, Anita Dr. sc. Znanstvena suradnica
4. Šimunić, Nikola Dr. sc. Znanstveni suradnik

 

Područni centar Dubrovnik
20000 Dubrovnik, Od Kaštela 11
voditelj Centra Dubrovnik: dr. sc. Vinicije Lupis

 

# Prezime, ime Akademski stupanj Zvanje
1. Hazdovac Bajić, Nikolina Dr. sc. Znanstvena suradnica
2. Lupis, Vinicije Dr. sc. Znanstveni savjetnik

 

Područni centar Varaždin
c/o Institut Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19
voditeljica Centra Varaždin: dr. sc. Andreja Brajša Žganec

 

# Prezime, ime Akademski stupanj Zvanje
1. Brajša Žganec, Andreja Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju