Zaposlenici Instituta Ivo Pilar

U Institutu je zaposleno 106 djelatnika: 91 znanstvenik (znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta) i 14 zaposlenika administrativnih i pomoćnih poslova.

Znanstvenici prema znanstvenim, suradničkim i stručnim zvanjima: 18 znanstvenih savjetnika u trajnom zvanju, 18 znanstvenih savjetnika, 14 viših znanstvenih suradnika, 13 znanstvenih suradnika, 4 poslijedoktoranda, 19 asistenata, 4 stručnih savjetnika u znanosti i 2 stručnih suradnika u znanosti.

Djelatnici prema akademskom stupnju i stručnoj spremi: 67 doktora znanosti, 2 magistra znanosti, 30 djelatnika visoke stručne spreme, 1 djelatnik više stručne spreme i 6 djelatnika srednje stručne spreme.

Stanje: 15. rujna 2022.

Administrativno sjedište ZagrebPodručni centar SplitPodručni centar OsijekPodručni centar VukovarPodručni centar PulaPodručni centar GospićPodručni centar DubrovnikPodručni centar Varaždin

 

Administrativno sjedište Zagreb
10000 Zagreb, Marulićev trg 19
ravnatelj Instituta: prof. dr. sc. Željko Holjevac

 

# Prezime, ime Akademski stupanj Zvanje
1. Altić, Mirela Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
2. Antić, Marija VSS Asistentica
3. Babarović,Toni Dr. sc. Znanstveni savjetnik
4. Blažev, Mirta Dr. sc. Poslijedoktorandica
5. Brajša Žganec, Andreja Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
6. Brkljačić, Tihana Dr. sc. Znanstvena savjetnica
7. Burušić, Josip Dr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
8. Crljen, Mirela VSS Stručna savjetnica u znanosti
9. Ćavar, Filipa VSS Asistentica
10. Dergić, Vanja VSS Asistentica
11. Dević, Ivan Dr. sc. Znanstveni suradnik
12. Dobrovšak, Ljiljana Dr. sc. Znanstvena savjetnica
13. Džida, Marija VSS Asistentica
14. Franc, Renata Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
15. Frangeš, Maja VSS Stručna suradnica pravne službe
16. Gabelica, Mislav Dr. sc. Znanstveni suradnik
17. Geiger Zeman, Marija Dr. sc. Znanstvena savjetnica
18. Glavak Tkalić, Renata Dr. sc. Znanstvena savjetnica
19. Greiner, Paula VSS Asistentica
20. Holjevac, Željko Dr. sc. Znanstveni savjetnik
21. Hornstein-Tomić, Caroline Dr. sc. Znanstvena savjetnica
22. Hrstić, Ivan Dr. sc. Viši znanstveni suradnik
23. Jagić, Sonja VŠS Računovodstvena referentica
24. Kaliterna Lipovčan, Ljiljana Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
25. Krce–Ivančić, Matko Dr. sc. Znanstveni suradnik
26.  Krizmanić, Matija VSS Stručni suradnik u sustavu znanosti
27. Krnić, Rašeljka Dr. sc. Viša znanstvena suradnica
28. Krpanec, Eta VSS Asistentica
29. Lučić, Lana VSS Asistentica
30. Maglić, Marina VSS Asistentica
31. Majetić, Filip Dr. sc. Viši znanstveni suradnik
32. Mandić, Maja Dr. sc. Znanstvena suradnica
33. Manea Grgin, Castilia Dr. sc. Viša znanstvena suradnica
34. Marinić, Marko Dr. sc. Viši znanstveni suradnik
35. Markeš, Blaženka SSS Tajnica ravnatelja
36. Mesarić Žabčić, Rebeka Dr. sc. Znanstvena savjetnica
37. Mihaljević, Vine Dr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
38. Mikloušić, Igor Dr. sc. Znanstveni suradnik
39. Milak, Matea VSS Asistentica
40. Milas, Goran Dr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
41. Miletić, Geran Marko Dr. sc. Znanstveni savjetnik
42. Mlačić, Boris Dr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
43. Mustapić, Marko Dr. sc. Znanstveni savjetnik
44. Paić Jurinić, Mirjana VSS Voditeljica nakladničke službe
45. Pavlović, Tomislav VSS Asistent
46. Peračković, Krešimir Dr. sc. Znanstveni savjetnik
47. Perasović, Benjamin Dr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
48. Perić, Katarina VSS Asistentica
49. Plenković, Antun VSS Stručni suradnik u znanosti
50. Pokos, Nenad Dr. sc. Znanstveni savjetnik
51. Poljanec Borić, Saša Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
52. Popović, Dora VSS Asistentica
53. Puđak, Jelena Dr. sc.  Znanstvena suradnica
54. Radačić, Ivana Dr. sc. Znanstvena savjetnica
55. Razum, Josip VSS Asistent
56. Ribar, Maja VSS Asistentica
57. Rihtar, Stanko VSS Stručni savjetnik u znanosti
58. Rožman, Ivana SSS Spremačica
59. Selihar, Jelena VSS Voditeljica računovodstvene službe
60. Starijaš, Biljana SSS Spremačica
61. Sučić, Ines Dr. sc. Viša znanstvena suradnica
62. Sviben, Ivana VSS Viša računovodstvena referentica
63. Šakić Velić, Marija Dr. sc. Viša znanstvena suradnica
64. Šakić, Vlado Dr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
65. Šikić Mićanović, Lynette Dr. sc. Znanstvena savjetnica
66. Šimleša, Dražen Dr. sc. Znanstveni suradnik
67. Šimunović, Mara Dr. sc. Poslijedoktorandica
68. Špoljar Vržina, Sanja Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
69. Švarc, Jadranka Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
70. Šverko, Iva Dr. sc. Znanstvena savjetnica
71. Tadić Vujčić, Maja Dr. sc. Viša znanstvena suradnica
72. Tandara, Marin-Tin SSS Dostavljač
73. Trepšić, Zoran SSS Dostavljač
74. Turk, Ivo Dr. sc. Viši znanstveni suradnik
75. Tuškan, Dorotea VSS Stručna suradnica pravne službe
76. Ursić, Sara Dr. sc.  Znanstvena suradnica
77. Vaupotić Murati, Mirna VSS Voditeljica knjižnice
78. Vedriš, Marlena VSS Voditeljica pravne službe
79. Venos, Vlatka SSS Tajnica časopisa “Društvena istraživanja”
80. Vince Pallua, Jelka Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
81. Vojak, Danijel Dr. sc. Viši znanstveni suradnik
82. Wertag, Anja Dr. sc. Znanstvena suradnica
83. Zeman, Zdenko Dr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanja
84. Žebec Šilj, Ivana Dr. sc. Viša znanstvena suradnica
85. Živić, Dražen Dr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

 

Područni centar Split
c/o Institut Pilar
10000 Zagreb, Marulićev trg 19
voditelj Centra Split: dr. sc. Saša Mrduljaš

  

# Prezime, ime Akademski stupanj Zvanje
1. Anić, Jadranka Rebeka Dr. sc. Znanstvena savjetnica
2. Derado, Augustin VSS Asistent
3. Mrduljaš, Saša Dr. sc. Znanstveni savjetnik
4.  Petrić, Mirko Mr. sc. Stručni savjetnik u znanosti
5. Tomić-Koludrović, Inga Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
6. Zdravković, Željka Dr. sc. Znanstvena suradnica
7. Žunić, Iva VSS Asistentica

 

Područni centar Osijek
31000 Osijek, Šamačka 9/II
voditelj Centra Osijek: ddr. sc. Miljenko Brekalo

 

# Prezime, ime Akademski stupanj Zvanje
1. Brekalo, Miljenko Ddr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
2. Kotrla Topić, Marina Dr. sc. Viša znanstvena suradnica
3. Jurčević, Ivana Dr. sc. Poslijedoktorandica

 

Područni centar Vukovar
32000 Vukovar, J. J. Strossmayera 25 p.p. 58
voditelj Centra Vukovar: dr. sc. Mateo Žanić

 

# Prezime, ime Akademski stupanj Zvanje
1. Bendra, Ivana Dr. sc. Znanstvena suradnica
2. Cvikić, Sandra Dr. sc. Znanstvena suradnica
3. Žanić, Mateo Dr. sc. Viši znanstveni suradnik

 

Područni centar Pula
52100 Pula, Stankovićeva 18
voditelj Centra Pula: dr. sc. Marin Beroš

 

# Prezime, ime Akademski stupanj Zvanje
1. Beroš, Marin Dr. sc. Znanstveni suradnik
2. Tomaić, Tatjana Mr. sc. Stručna savjetnica u znanosti

 

Područni centar Gospić
53000 Gospić, Trg Stjepana Radića 14
voditeljica Centra Gospić: dr. sc. Anita Bušljeta Tonković

 

# Prezime, ime Akademski stupanj Zvanje
1. Bašić, Ema VSS Asistentica
2. Brlić, Ivan Dr. sc. Znanstveni suradnik
3. Bušljeta Tonković, Anita Dr. sc. Viša znanstvena suradnica
4. Knežević, Adrian VSS Asistent

 

Područni centar Dubrovnik
20000 Dubrovnik, Od Kaštela 11
voditelj Centra Dubrovnik: dr. sc. Vinicije Lupis

 

# Prezime, ime Akademski stupanj Zvanje
1. Lupis, Vinicije Dr. sc. Znanstveni savjetnik

 

Područni centar Varaždin
42000 Varaždin, Ulica Jurja Križanića 31B
voditeljica Centra Varaždin: dr. sc. Andreja Brajša Žganec

 

# Prezime, ime Akademski stupanj Zvanje
1. Maja Kućar VSS Asistentica