Boris Mlačić

Avatar photo
  • Kontakt informacije
  • Publikacije
  • Projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena, nastavna i stručna djelatnost
Ime:
Boris
Prezime:
Mlačić
Titula:
Prof. dr. sc.
Znanstveno zvanje:
Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
Znanstveno polje:
Psihologija
Znanstveno-nastavno zvanje:
Redoviti profesor
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar | Marulićev trg 19 | 10000 Zagreb
Broj sobe u instituciji:
22
Broj telefona:
+385 1 4886 822
E-mail adresa 1:
Boris.Mlacic@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Autorske knjige:
Uredničke knjige:
Radovi u međunarodnim bazama:
32
Radovi u zbornicima sa skupova:
32
Poglavlja u knjigama:
14
Ostalo:
Poveznice:
Domaći projekti:
2017.-2018.: Društveni stavovi, osobine ličnosti i autoritarnost. - Voditelj projekta
2017.-2018.: Istraživanje potreba i kvalitete življenja hrvatskih branitelja, stradalnika Domovinskog rata i njihovih obitelji. - Suradnik na projektu
2007.-2013.: Osobine ličnosti, prirodni jezik i kognitivni razvoj. - Voditelj projekta
2007.-2008.: Analiza sadržaja hrvatskoga tiska o Hrvatskoj vojsci 1990.-2006. - Voditelj projekta
2002.-2006.: Osobine ličnosti i prirodni jezik. - Voditelj projekta
2001.: Evaluacija korištenja literature nabavljenih putem fondacije Sabre na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar. - Voditelj projekta
2000.: Analiza sadržaja hrvatskog tiska. - Voditelj projekta
1998.-2002.: Hrvatska taksonomija deskriptora osobina ličnosti. - Voditelj projekta
1997.: Socioekonomski, demografski i motivacijski aspekt položaja Hrvata - povratnika od 1990. te Hrvata koji su se nakon povratka u RH u istom razdoblju ponovo vratili u zemlje iseljenja. - Suradnik na projektu
1996.-2002.: Psiho-socijalna i patološka struktura i fenomeni u hrvatskom društvu – interakcijski pristup. - Suradnik na projektu
1993.-1996.: Analiza sadržaja srbijanskog tiska. - Suradnik na projektu
1992.-1996.: Demokratske promjene i kulturni razvoj. - Suradnik na projektu
Međunarodni projekti:
2018.-2019.: Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) - Suradnik na projektu
2015.: Consensual approach to a personality traits model. - Suradnik na projektu
2009.-2010.: Improving the Methodology for Cross-Cultural Studies of Personality Attributes. - Voditelj projekta
Godina zaposlenja u Institutu Pilar:
1992.
Naziv dosadašnjeg najvišeg akademskog stupnja:
Doktor znanosti
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
1999.
Ustanova i mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za psihologiju
Polje znanstvenog rada:
Psihologija ličnosti
Znanstveni interesi:
Leksički pristup u psihologiji ličnosti, velepetori model, teorije i modeli ličnosti, diferencijalna psihologija, razvoj ličnosti, vrline i moralnost, analiza sadržaja
Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:
32 sudjelovanja
Članstvo u znanstvenim udrugama:
European Association for Personality Psychology
World Association for Personality Psychology
Association for Psychological Science
Akademija odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske
Nastavna djelatnost:
Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu, Studij psihologije:
1999.-2006.: Kolegij Učenje i pamćenje
2000.-2007.: Kolegij Psihologija ličnosti I
Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu, Preddiplomski studij:
2006.-2013.: Kolegij Psihologija pamćenja
2006.-2013.: Kolegij Psihologija učenja
2007.-2013., 2019.-: Kolegij: Diferencijalna psihologija
2007.-: Kolegij: Teorijski sustavi i modeli u psihologiji ličnosti
Hrvatsko katoličko sveučilište, Preddiplomski studij:
2014.-: Kolegij: Teorijski sustavi i modeli u psihologiji ličnosti
2014.-: Kolegij: Diferencijalna psihologija
Hrvatsko katoličko sveučilište, Diplomski studij:
2015-: Kolegij: Psihologija ličnosti
Nagrade i priznanja u području znanosti:
2000.: Godišnja državna nagrada za znanost za 1999. godinu - nagrada za znanstvene novake u području društvenih znanosti
Međunarodne znanstvene stipendije:
2009.-2010.: Fulbrightova istraživačka stipendija - Oregon Research Institute, Eugene, Oregon
1994.: Stipendija Heinrich-Hertz zaklade - šest mjeseci na Sveučilištu u Bielefeldu, Njemačka