Boris Mlačić

Boris Mlačić
  • Kontakt informacije
  • Publikacije i projekti
  • Akademski stupanj
  • Znanstvena i stručna djelatnost
Ime:
Boris
Prezime:
Mlačić
Titula:
Dr. sc.
Kategorija:
Znanstvenici
Znanstveno zvanje:
Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
Znanstveno polje:
Psihologija
Adresa institucije:
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Marulićev trg 19 10000 Zagreb Hrvatska
Broj sobe u instituciji:
22/I
Broj telefona:
+385 1 4886 822
E-mail adresa:
Boris.Mlacic@pilar.hr
E-mail adresa 2:
Publikacije:

Objavio 30 znanstvenih radova, od toga 24 izvornih znanstvenih radova i 6 preglednih. S engleskog preveo dvije knjige:
- http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=188560

Projekti:

"Osobine ličnosti i prirodni jezik" – voditelj (2002-.2006.), "Osobine ličnosti, prirodni jezik i kognitivni razvoj" – voditelj (2007.-), "Demokratske promjene i kulturni razvoj"– suradnik (1992.-1996.), "Psiho-socijalna i patološka struktura i fenomeni u hrvatskom društvu – interakcijski pristup" – suradnik (1996.-2002.)
Surađivao u radu na pet projekata za treće naručitelje. Voditelj projekata za treće naručitelje: "Analiza sadržaja TV serije Smrt Jugoslavije" i "Analiza sadržaja hrvatskog tiska 1995.-1999." Suradnik na projektima za treće naručitelje: "Analiza srbijanskog tiska", "Sociodemografski, migracijski, povratničko-motivacijski i psihosocijalni status hrvatskih povratnika iz iseljeništva" i "Hrvatska vojska-hrvatsko društvo".

Godina zaposlenja u institutu Pilar:
1992.
Naziv do sada najvišeg akademskog stupnja:
Doktor znanosti
Godina stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
1999.
Ustanova:
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za psihologiju
Mjesto stjecanja najvišeg akademskog stupnja:
Zagreb, Hrvatska
Područje znanstvenog rada:
Psihologija ličnosti
Znanstveni interesi:

Leksički pristup u psihologiji ličnosti, velepetori model, teorije i modeli ličnosti, diferencijalna psihologija, razvoj ličnosti, vrline i moralnost, analiza sadržaja.

Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:

Sudjelovao na 20 međunarodnih i 3 domaća znanstvena skupa, od toga pozvani predavač na sedam međunarodnih znanstvenih kongresa i dva sveučilišta.

Članstvo u znanstvenim udrugama:

Član 3 međunarodne udruge i jedne domaće udruge. Član izvršnog odbora – World Association for Personality Psychology.
STIPENDIJE: 2009.-2010. – Fulbrightova istraživačka stipendija – Oregon Research Institute, Eugene, Oregon, U.S.A.; 1994. – Stipendija Heinrich-Hertz zaklade – šest mjeseci na Sveučilištu u Bielefeldu, Njemačka.

Nastavna djelatnost:

Nositelj kolegija: "Psihologija pamćenja", "Psihologija učenja", "Diferencijalna psihologija" i "Teorijski modeli i sustavi u psihologiji ličnosti" na Studiju psihologije, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu.

Nagrade i priznanja u području znanosti:

Dobitnik godišnje državne nagrade za znanost za 1999. godinu – nagrade za znanstvene novake u području društvenih znanosti.