Histria antiqua

Sv. 19-21. / 2010. – 2012.

Časopis Histria antiqua pokrenut je 1995. godine kao godišnja periodična publikacija Međunarodnog istraživačkog centra za arheologiju, Brijuni-Medulin. Ciljevi 1994. utemeljenjog MIC-a za arheologiju bili su: sustavno unaprjeđivanje znanstveno-istraživačke djelatnosti na području arheologije i zaštite spomeničke baštine u Istri; organizacija arheoloških iskapanja i prakse na terenu; očuvanje i predstavljanje starina te promidžba hrvatske arheologije i srodnih disciplina u Europi i šire; povezivanje sa srodnim sveučilišnim i znanstveno-istraživačkim ustanovama u domovini i svijetu. Centar je aktivan i u izložbenoj promidžbi arheološke i povijesne baštine Istre u Hrvatskoj i inozemstvu te u ostvarivanju međunarodnih arheoloških tematskih savjetovanja uz redovito godišnje izdavanje časopisa Histria antiqua. Od 17. prosinca 2009. djeluje kao funkcionalni Centar za arheološka istraživanja Instituta za društvene znanosti Ivo Pilar koji je od 19. sveska (god. 2010.) i nakladnik časopisa.
 

HI 21 Sv. 21/2011.

HISTRIA ANTIQUA – Časopis Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb – Centar za arheološka istraživanja i Međunarodnog istraživačkog centra za arheologiju, Brijuni-Medulin

SV./VOL. 21; GOD./YEAR 2012; STR. 1-665.
PULA, 2012.

Tema: Navigare necesse est: Od prapovijesti do ranog srednjeg vijeka

Sadržaj i puni tekstovi sv. 21/2012.

Naslovnica / Cover
Vižula kod Medulina, objekt F, pristanište, podvodno istraživanje 2012. g., autor: Igor Miholjek

 

histria2011_naslovnica Sv. 20/2011.

HISTRIA ANTIQUA – Časopis Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb – Centar za arheološka istraživanja i Međunarodnog istraživačkog centra za arheologiju, Brijuni-Medulin

SV./VOL. 20; GOD./YEAR 2011; STR. 1-534.
PULA, 2011.

Tema: Nastambe i stanovanje od prapovijesti do srednjeg vijeka

Sadržaj i puni tekstovi sv. 20/2011.

Naslovnica / Cover
Pomer, rimski mozaik/Roman mosaic

 

histria_antiqua Sv. 19/2010.

HISTRIA ANTIQUA – Časopis Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb – Centar za arheološka istraživanja i Međunarodnog istraživačkog centra za arheologiju, Brijuni-Medulin

SV./VOL. 19; GOD./YEAR 2010; STR. 1-384.
PULA, 2010.

Tema: Umjetnički obrt od prapovijesti do ranog srednjeg vijeka

Sadržaj i puni tekstovi sv. 19/2010.

Naslovnica / Cover
Pula, Slavoluk Sergijevaca – detalj / Pula, Sergii Arch – detail

 
Časopis Histria antigua izlazi pod pokroviteljstvom UNESCO-a i referira se u Bibliography of the History of Art (BHA) kao sljedniku ranijih indeksacija (Répetroire d’Art et d’Archéologie) putem Research Libraries Group i Art History Information Program / J. Paul Getty Trust (SAD) te Instituts de l’Information Scientifiques et Techniques (INIST) of the Centre National de la recherche scientifique (CNRS), a od 2005. godine i u Catalogue of the work in the UNESCO Bibliographic Data Base (UNESDOC).

HISTRIA ANTIQUA

UDK 902/904
ISSN 1331-4270

Časopis Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb – Centar za arheološka istraživanja
Međunarodni istraživački centar za arheologiju, Brijuni-Medulin
Journal of the Institute of Social Sciences Ivo Pilar, Zagreb – Centre for Archaeological Research,
International Research Centre for Archaeology, Brijuni-Medulin

Nakladnik / Publisher

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb – Centar za arheološka istraživanja,
Medunarodni istraživački centar za arheologiju, Brijuni-Medulin
Institute of Social Sciences Ivo Pilar, Zagreb – Centre for Archaeological Research,
International Research Centre for Archaeology, Brijuni-Medulin

Sunakladnik / Co-publisher

Društvo za povijest i kulturni razvitak Istre, Pula
Society for the History and Cultural Development of Istria, Pula

Za nakladnika / For the publisher

Prof. dr. sc. Vlado ŠAKIĆ

Glavna urednica / Editor-in-chief

Prof. dr. sc. Vesna GIRARDI JURKIĆ

Uredništvo / Editorial board

Emilio MARIN (Rim), Robert MATIJAŠIĆ (Pula), Ante RENDIĆ-MIOČEVIĆ (Zagreb), Isabel RODÀ (Barcelona), Guido ROSADA (Padova), Francis TASSAUX (Bordeaux), Marin ZANINOVIĆ (Zagreb)

Tajnica izdavača / Managing editor

Kristina DŽIN (Pula), HR-52103 Pula, p.box 554
e-mail: kristina.dzin@pu.t-com.hr

Savjet međunarodnog istraživačkog centra za arheologiju /
Council of the international research centre for archaeology

Vera BITRAKOVA GROZDANOVA (Skopje), Kristina DŽIN (Pula), Vesna GIRARDI JURKIĆ (Pula), Marieta ŠAŠEL KOS (Ljubljana), Emilio MARIN (Rim), Robert MATIJAŠIĆ (Pula), Erwin POCHMARSKI (Graz), Ante RENDIĆ MIOČEVIĆ (Zagreb), Isabel RODÀ (Barcelona), Guido ROSADA (Padova), Francis TASSAUX (Bordeaux), Marin ZANINOVIĆ (Zagreb)

Financijska potpora / Financial support

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Zagreb
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Zagreb
Županija Istarska, Upravni odjel za kulturu, Labin
Grad Pula, Pula

Prava korištenja

Puni tekstovi radova ovih publikacija besplatno se smiju koristiti za osobnu ili edukacijsku svrhu uz poštivanje autorskih prava autora i izdavača

The review Histria Antigua is referenced in the Bibliography of the History of Art (BHA) as the successor of the earlier index (Répetroire d’Art et d’Archéologie), through the Research Libraries Group and Art History Information Program / J. Paul Getty Trust (United States of America), as well as in the Instituts de l’nformation Scientifiques et Techniques (INIST) of the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), and since 2005 also in the Catalogue of the UNESCO Bibliographic Records (UNESDOC).

Copyright © 2010, Institute of Social Sciences Ivo Pilar
International Research Centre for Archaeology, Brijuni-Medulin (Croatia)

Histria Antigua is published annually. Articles are reviewed internationally.

Pregled sadržaja

Časopis na portalu Hrčak

Također provjeri

Društvena istraživanja

– Br. 1 – 163 / 1992. – 2024. Društvena istraživanja je časopis za opća… Pročitaj više o Društvena istraživanja