Biblioteka Elaborati – pregled sadržaja

2023.

Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština
CROATIA’S (HIDDEN) POTENTIAL – Highly skilled, young remigrants as agents of change
Elaborat o vrednovanju znanstveno-stručnih konferencija projekta „Strateško promišljanje o budućnosti Hrvatske“

2021.

Kids’ Digital lives in Covid-19 times
Organizacije mladih i za mlade u ruralnoj Hrvatskoj

2018.

– Noćni život grada: obrasci ponašanja posjetitelja noćnih klubova

2017.

– Igranje igara na sreću u hrvatskom društvu

2016.

– Uporaba sredstava ovisnosti u hrvatskom društvu: Istraživanje na općoj populaciji

2015.

– Mapiranje novih obzora: Izvještaj o stanju društvenog poduzetništva u Hrvatskoj 2015.
– Mapping New Horizons: Report on the State of Social Enterpreneurship in Croatia 2015
– Preko granica: Društvena ekonomija u Europi
– Across the Borders: Social Economy in Europe

2013.

Istraživanje sociokulturnih odrednica identiteta Cetinske krajine
Vinari Požeško-slavonske županije i izazovi europskog tržišta

2012.

Zlouporaba sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske: istraživačko izvješće
Substance Abuse among the General Population in the Republic of Croatia: Research Report
Igranje igara na sreću u općoj populaciji Republike Hrvatske: istraživačko izvješće
Vidljivost i javna percepcija udruga u Hrvatskoj 2012.

 

Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština

Ljiljana Dobrovšak – Vijoleta Herman Kaurić
PRVI SVJETSKI RAT U KULTURI SJEĆANJA. ZABORAVLJENA BAŠTINA
Biblioteka ELABORATI
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; Zagreb, 2023.

Sadržaj

Uvod
Opis projekta
Istraživači
Izazovi
Radni sastanci
Međunarodni okrugli stol
VI. Kongres povjesničara, Rijeka, 29. 9. – 2. 10. 2021.
Gostovanje – Jay Winter
Međunarodna konferencija
Predstavljanje javnosti – radio emisije
Predavanja i gostovanja
Terenska istraživanja
Radionice i usavršavanja
Tematski broj Društvenih istraživanja
Znanstveni skupovi (domaći)
Znanstveni skupovi (međunarodni)
Predstavljanje projekta
Objavljeni radovi
Rezultati

>>> Puni tekst elaborate

CROATIA’S (HIDDEN) POTENTIAL – Highly skilled, young remigrants as agents of change

Caroline Hornstein Tomić – Maja Kurilić – Dora Bagić
CROATIA’S (HIDDEN) POTENTIAL – Highly skilled, young remigrants as agents of change
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2023.

Table of Content

1. Research design
1.1 Focus and topics
1.1.1. The ‘millennials’ or ‘transition generation’
1.1.2. Exploring remigration
1.1.3. Research communication and outreach
1.2 Methodology
1.3 Academic discourse
1.3.1. Effects of European Union labour and career mobility on sending countries
1.3.2. Transnational mobility, temporary migration, multiple belonging
1.3.3. The migration and development nexus, social remittances, change agency
1.3.4. Remigration and development in Croatian academic discourse
2. Local context
2.1. Migration dynamics
2.1.1. Croatia’s ‘tradition’ of emigration
2.1.2. Migration trends before and after EU accession
2.1.3. Age structure of the emigrant population
2.2 Policy and legislative responses
2.2.1. Diaspora outreach and strategies to attract return
2.2.2. Academic mobility and internationalization strategies
2.2.3. Legal provisions to attract international workforce and temporary residents
2.3. Remigrants in media discourse
2.3.1. The ‘homecomer’
2.3.2. The ‘entrepreneur’
2.3.3. The ‘changemaker’
2.4. Social Media
3. Interview and focus group analysis
3.1. Main motivations for return
3.1.1. Social aspects and life cycle
3.1.2. Identity and belonging
3.1.3. Employment and economic stability
3.1.4. Lifestyle
3.2. (Re)integration experiences
3.2.1. Professional terms and contexts
3.2.2. Administrative terms and contexts
3.2.3. Social terms and contexts
3.3. Professional and social contributions to development
3.3.1. Professional activities
3.3.2. Social engagement
4. Croatia’s potential
5. Conclusions and outlook
Bibliography
Abstract
Sažetak
About the authors
Appendix A – Informed Consent Form
Appendix B – Confirmation of the Ethical Commission
Appendix C – Interview questionnaire

>>> Puni tekst elaborata

 

Elaborat o vrednovanju znanstveno-stručnih konferencija projekta „Strateško promišljanje o budućnosti Hrvatske“

ELABORAT O VREDNOVANJU ZNANSTVENO-STRUČNIH KONFERENCIJA PROJEKTA „STRATEŠKO PROMIŠLJANJE O BUDUĆNOSTI HRVATSKE“
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2013.

Sadržaj

UVOD
SVRHA, CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA
TEORIJSKO-METODOLOŠKI OKVIR I EMPIRIJSKA PODLOGA VREDNOVANJA
OSVRT NA PREDMET, SVRHU, CILJEVE I OČEKIVANE REZULTATE PROJEKTA HRVATSKOGA GENERALSKOG
ZBORA „STRATEŠKO PROMIŠLJANJE O BUDUĆNOSTI HRVATSKE“
PROJEKT „STRATEŠKO PROMIŠLJANJE O BUDUĆNOSTI HRVATSKE“ U KONTEKSTU NACIONALNE
RAZVOJNE STRATEGIJE REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. GODINE
ZNANSTVENO-STRUČNE KONFERENCIJE PROJEKTA „STRATEŠKO PROMIŠLJANJE O BUDUĆNOSTI
HRVATSKE“ – SAŽETI PRIKAZ
KVALITATIVNA ANALIZA ZNANSTVENO-STRUČNIH KONFERENCIJA
KVALITATIVNA ANALIZA SAŽETAKA I PPT-PREZENTACIJA ZNANSTVENO-STRUČNIH IZLAGANJA U
KONTEKSTU ODREDNICA REFERENTNOG OKVIRA NACIONALNE RAZVOJNE STRATEGIJE REPUBLIKE
HRVATSKE DO 2030. GODINE
KVALITATIVNA ANALIZA SAŽETAKA I PPT-PREZENTACIJA ZNANSTVENO-STRUČNIH IZLAGANJA U
KONTEKSTU ODREDNICA REFERENTNOG OKVIRA STRATEGIJE NACIONALNE SIGURNOSTI REPUBLIKE
HRVATSKE
ZAKLJUČCI I PREPORUKE
LITERATURA I IZVORI PODATAKA
PRILOG – SAŽETCI IZLAGANJA NA ZNANSTVENO-STRUČNIM KONFERENCIJAMA

>>> Puni tekst elaborata

Kids’ Digital lives in Covid-19 times

Marina Kotrla Topić – Marina Perković Kovačević
KIDS’ DIGITAL LIVES IN COVID-19 TIMES: Digital practices, safety and well-being of the 6- to 12-year-olds. A qualitative study – National report – CROATIA
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2021. 

CONTENTS

Abstract
I. Executive summary
Key findings
Recommendations
II. Introduction
III. Methodology
Procedure
The sampling procedure
The sample
Implementation of the interview protocol
Implementation of the analysis protocol
Discussion of methodology
IV. Country portrait in CoVID-19 times
V. Family Portrait Gallery
Family HR1
Family HR2
Family HR3
Family HR4
Family HR5
Family HR6
Family HR7
Family HR8
Family HR9
Family HR10
VI. Findings
1. How do children aged 6-12 engage with digital technologies during this specific time in the interviewed families?
2. How did the lock-down disrupt or change the children’s and families’ behavior and activities related to technologies?
3. What are the children’s and parents’ attitudes towards digital technology use and online activities during the lock-down?
4. How did the lock-down disrupt or change the children’s and families’ attitudes towards digital technology and online activities? How do parents perceive the associated risks and opportunities?
5. What impacts are expected in the future?
6. Surprising findings
VII. Conclusions
VIII. References
IX. Appendix

>>> Puni tekst elaborata

 

Organizacije mladih i za mlade u ruralnoj Hrvatskoj

Anita Bušljeta Tonković – Jelena Puđak
ORGANIZACIJE MLADIH I ZA MLADE U RURALNOJ HRVATSKOJ. Studija slučaja Ličko-senjske i Zadarske županije
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Napor – Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada
Zagreb-Novi Sad, 2021.

SADRŽAJ

1. Uvodna razmatranja: o ruralnom teritoriju i mladima u Hrvatskoj
2. Organizacije mladih i za mlade u ruralnoj Hrvatskoj: osnovna analiza i ključni akteri
2.1. Civilno društvo u Hrvatskoj – osnovna analiza
2.2. Ključni akteri
3. Studija slučaja ruralnog područja Ličko-senjske i Zadarske županije
3.1. Metodologija
3.2. Prikaz, analiza i interpretacija prikupljanih podataka
3.2.1. Opis i djelatnosti organizacija mladih i za mlade
3.2.2. Odnos organizacija mladih i za mlade s lokalnom samoupravom
3.2.3. Prepreke u radu organizacija mladih i za mlade
3.2.4. Potrebe organizacija mladih i za mlade
3.2.5. Razvojne prepreke na lokalnoj razini
3.2.6. Mladi u riziku od socijalne isključenosti
3.2.7. Problemi mladih – vanjski
3.2.8. Problemi mladih – unutarnji
3.2.9. Prednosti i mogućnosti
4. Zaključna razmatranja
Literatura
Dodatak 1. – Protokol intervjua

>>> Puni tekst elaborata

 

Noćni život grada: obrasci ponašanja posjetitelja noćnih klubova

Renata Glavak Tkalić, Anja Wertag, Ines Sučić
NOĆNI ŽIVOT GRADA: OBRASCI PONAŠANJA POSJETITELJA NOĆNIH KLUBOVA. Pilot istraživanje
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2018.

SADRŽAJ

1. UVOD
2. CILJ ISTRAŽIVANJA
3. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA
3.1. Nacrt istraživanja
3.2. Način prikupljanja podataka
3.3. Instrumenti
3.4. Anketari
3.5. Odobrenje Etičkog povjerenstva
3.6. Razdoblje provedbe istraživanja
3.7. Anketni odaziv
3.8. Sudionici
4. REZULTATI
4.1. Navike izlaženja
4.2. Konzumacija duhana i elektroničkih cigareta
4.3. Učestalost konzumacije alkoholnih pica
4.4. Konzumacija ilegalnih droga ikada u životu i u posljednjih mjesec dana
4.5. Konzumacija novih droga ikada u životu i u posljednjih godinu dana
4.6. Konzumacija alkoholnih pića tijekom večeri u kojoj je provedeno istraživanje
4.7. Planirana konzumacija alkoholnih pića tijekom večeri u kojoj je provedeno istraživanje
4.8. Konzumacija ilegalnih droga tijekom večeri u kojoj je provedeno istraživanje
4.9. Planirana konzumacija ilegalnih droga tijekom večeri u kojoj je provedeno istraživanje
4.10. Poliuporaba sredstava ovisnosti tijekom večeri u kojoj je provedeno istraživanje
5. Zaključna razmatranja
6. Prilozi
6.1. Tablični pregled rezultata istraživanja
6.2. Plakat s informacijama o provedbi istraživanja
6.3. Pozivno pismo ravnatelja Instituta Pilar

>>> Puni tekst elaborata

 

 

Igranje igara na sreću u hrvatskom društvu

Renata Glavak Tkalić, Geran-Marko Miletić i Ines Sučić
IGRANJE IGARA NA SREĆU U HRVATSKOM DRUŠTVU
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2017.

SADRŽAJ

1. UVOD
2. CILJEVI ISTRAŽIVANJA
3. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA
3.1. Nacrt istraživanja te način prikupljanja podataka
3.2. Pilot-testiranje upitnika
3.3. Uzorak
3.3.1. Ciljana populacija
3.3.2. Planirana veličina uzorka
3.3.3. Metoda uzorkovanja
3.3.4. Razdoblje provedbe anketnog istraživanja
3.4. Upravljanje podacima
3.4.1. Anketni odziv
3.4.2. Usporedba dobne i spolne strukture realiziranog uzorka i ciljane populacije
3.4.3. Ponderiranje
3.4.4. Osnovna sociodemografska i socioekonomska obilježja ponderiranog uzorka
3.4.5. Vrijednosti koje nedostaju
3.4.6. Statistička obrada podataka
3.4.7. Ograničenja istraživanja
4. REZULTATI
4.1. Prevalencije i učestalost igranja igara na sreću
4.1.1. Životna prevalencija igranja igara na sreću
4.1.2. Prevalencija igranja igara na sreću u posljednjih godinu dana
4.1.3. Prevalencija igranja igara na sreću u posljednjih mjesec dana
4.1.4. Prevalencija i učestalost igranja pojedinih igara na sreću u posljednjih mjesec
dana
4.1.4.1. Lutrija (srećke)
4.1.4.2. Loto
4.1.4.3. Kladioničke igre
4.2. Osnovna obilježja (trenutačnih) igrača igara na sreću
4.3. Prevalencije i učestalost igranja igara na sreću kod maloljetnika
4.4. Stavovi vezani uz igranje igara na sreću
4.5. Upoznatost s rizicima vezanim uz igranje igara na sreću
4.6. Percepcija problema povezanih s igranjem igara na sreću
4.7. Osnovna obilježja osoba kod kojih je utvrđeno problematično kockanje u godini koja
je prethodila istraživanju
PRILOG: TABLIČNI PREGLED REZULTATA ISTRAŽIVANJA
Popis tablica u glavnom tekstu
Popis slika u glavnom tekstu
POPIS TABLICA U PRILOGU

>>> Puni tekst: IGRANJE IGARA NA SREĆU U HRVATSKOM DRUŠTVU

 


 
Uporaba sredstava ovisnosti u hrvatskom društvu. Istraživanje na općoj populaciji

Renata Glavak Tkalić, Geran-Marko Miletić, Jelena Maričić
UPORABA SREDSTAVA OVISNOSTI U HRVATSKOM DRUŠTVU. ISTRAŽIVANJE NA OPĆOJ POPULACIJI
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2016.

SADRŽAJ
RAZMJERI UPORABE SREDSTAVA OVISNOSTI U POSLJEDNJIH GODINU DANA: OKVIR ZA USPOREDBU
1. UVOD
2. PROJEKTNI ZADATAK
3. CILJEVI ISTRAŽIVANJA
4. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA
4.1. Nacrt istraživanja
4.2. Način prikupljanja podataka
4.3. Anketari
4.4. Instrumenti
4.5. Pilot-testiranje upitnika
4.6. Uzorak
4.6.1. Ciljana populacija
4.6.2. Planirana veličina uzorka
4.6.3. Metoda uzorkovanja
4.6.4. Implementacija uzorkovanja
4.6.5. Razdoblje provedbe anketnog istraživanja
4.7. Upravljanje podacima
4.7.1. Anketni odziv
4.7.2. Odbijanje sudjelovanja u istraživanju
4.7.3. Usporedba dobne i spolne strukture realiziranog uzorka i ciljane populacije
4.7.4. Ponderiranje
4.7.5. Osnovna sociodemografska i socioekonomska obilježja ponderiranog uzorka
4.7.6. Vrijednosti koje nedostaju
4.7.7. Statistička obrada podataka
4.7.8. Ograničenja istraživanja
5. REZULTATI
5.1. Duhan
5.1.1. Trenutačno pušenje duhana
5.1.2. Životna prevalencija pušenja duhana
5.1.3. Prevalencija pušenja duhana u posljednjih godinu dana
5.1.4. Prevalencija pušenja duhana u posljednjih mjesec dana
5.1.5. Prosječan broj cigareta dnevno u posljednjih mjesec dana
5.1.6. Dob prvog pušenja duhana
5.1.7. Redovito pušenje duhana tijekom života
5.1.8. Prevalencija korištenja elektroničkih cigareta
5.2. Alkohol
5.2.1. Životna prevalencija konzumacije alkohola
5.2.2. Prevalencija konzumacije alkohola u posljednjih godinu dana
5.2.3. Prevalencija konzumacije alkohola u posljednjih mjesec dana
5.2.4. Učestalost konzumacije alkohola u posljednjih mjesec dana
5.2.5. Učestalost konzumacije šest ili više čaša alkoholnog pića zaredom (opijanje)
5.2.6. Dob prve konzumacije alkohola
5.3. Lijekovi
5.3.1. Životna prevalencija uzimanja sedativa ili trankvilizatora
5.3.2. Prevalencija uzimanja sedativa ili trankvilizatora u posljednjih godinu dana
5.3.3. Prevalencija uzimanja sedativa ili trankvilizatora u posljednjih mjesec dana
5.3.4. Učestalost uzimanja sedativa ili trankvilizatora u posljednjih mjesec dana
5.4. Ilegalne droge
5.4.1. Životna prevalencija uzimanja bilo koje ilegalne droge
5.4.2. Prevalencija uzimanja bilo koje ilegalne droge u posljednjih godinu dana
5.4.3. Prevalencija uzimanja bilo koje ilegalne droge u posljednjih mjesec dana
5.4.4. Životna prevalencija uzimanja kanabisa
5.4.5. Prevalencija uzimanja kanabisa u posljednjih godinu dana
5.4.6. Prevalencija uzimanja kanabisa u posljednjih mjesec dana
5.4.7. Životna prevalencija uzimanja ilegalnih droga osim kanabisa
5.4.8. Prevalencija uzimanja ilegalnih droga osim kanabisa u posljednjih godinu dana
5.4.9. Prevalencija uzimanja ilegalnih droga osim kanabisa u posljednjih mjesec dana
5.4.10. Učestalost uzimanja ilegalnih droga u posljednjih mjesec dana
5.4.11. Dob prvog uzimanja ilegalnih droga
5.4.12. Redovito uzimanje kanabisa tijekom života
5.5. „Nove droge“
5.5.1. Životna prevalencija uzimanja bilo koje „nove droge“
5.5.2. Prevalencija uzimanja bilo koje „nove droge“ u posljednjih godinu dana
5.5.3. Životna prevalencija uzimanja pojedinih „novih droga“
5.5.4. Prevalencije uzimanja pojedinih „novih droga“ u posljednjih godinu dana
5.5.5. Prevalencije uzimanja pojedinih „novih droga“ u posljednjih mjesec dana
5.6. Stavovi prema ovisnicima o drogama, politici vezanoj uz droge, uzimanju sredstava ovisnosti te rizicima vezanim uz uzimanje sredstava ovisnosti
5.6.1. Stavovi prema ovisnicima o drogama
5.6.2. Stavovi o legalizaciji ilegalnih droga
5.6.3. Stavovi prema pušenju duhana i pijenju alkohola
5.6.4. Stavovi prema isprobavanju ilegalnih droga
5.6.5. Percepcija rizika vezanog uz pušenje duhana i pijenje alkohola
5.6.6. Percepcija rizika vezanog uz uzimanje ilegalnih droga
5.7. Stavovi o dostupnosti droga u Republici Hrvatskoj
5.7.1. Percepcija mogućnosti nabave droga općenito i osobno
5.7.2. Iskustvo osobne dostupnosti droga
5.7.3. Percepcija osobne mogućnosti nabave pojedinih sredstava ovisnosti
6. PRILOZI 
6.1. Upitnik
6.2. Obrazac za kontakte
6.3. Upute za anketiranje
6.4. Pozivno pismo ravnatelja Instituta
6.5. Popis „uličnih“ naziva droga
6.6. Popis lijekova
6.7. Tablice s intervalima pouzdanosti
6.8. Tablični pregled rezultata istraživanja
6.8.1. Tablice s podacima o pušenju duhana
6.8.2. Tablice s podacima o konzumiranju alkohola
6.8.3. Tablice s podacima o uzimanju lijekova
6.8.4. Tablice s podacima o uzimanju ilegalnih droga
6.8.5. Tablice s podacima o uzimanju „novih droga“
6.8.6. Tablice s podacima o stavovima prema ovisnicima
6.8.7. Tablice s podacima o stavovima o dostupnosti
POPIS TABLICA I SLIKA U GLAVNOM TEKSTU
Popis tablica u glavnom tekstu
Popis slika u glavnom tekstu
POPIS TABLICA U PRILOGU

>>> Puni tekst: UPORABA SREDSTAVA OVISNOSTI U HRVATSKOM DRUŠTVU. ISTRAŽIVANJE NA OPĆOJ POPULACIJI

 


 

Mapiranje novih obzora. Izvještaj o stanju društvenog poduzetništva u Hrvatskoj 2015.

 

Dražen Šimleša, Jelena Puđak, Filip Majetić, Anita Bušljeta Tonković
MAPIRANJE NOVIH OBZORA. IZVJEŠTAJ O STANJU DRUŠTVENOG PODUZETNIŠTVA U HRVATSKOJ 2015.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2015.
SADRŽAJ
O projektu iPRESENT
Uvodne napomene
Šira perspektiva – društveno-ekonomska slika Hrvatske
Pogled unatrag – povijesna analiza razvoja društvenog poduzetništva u Hrvatskoj
Analiza Strategije razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine
Baza aktera društvenog poduzetništva
Zaključak
Literatura

>>> Puni tekst: MAPIRANJE NOVIH OBZORA. IZVJEŠTAJ O STANJU DRUŠTVENOG PODUZETNIŠTVA U HRVATSKOJ 2015.

 


 

Mapping New Horizons. Report on the State of Social Enterpreneurship in Croatia 2015

Dražen Šimleša, Jelena Puđak, Filip Majetić, Anita Bušljeta Tonković
MAPPING NEW HORIZONS – REPORT ON THE STATE OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN CROATIA 2015
Institute of Social Sciences Ivo Pilar
Zagreb, 2015

CONTENTS
About iPRESENT project
Preliminary remarks
Broader perspective – socio-economic portrait of Croatia
In retrospect – historical analysis of the development of social entrepreneurship in Croatia
Analysis of the Strategy for the Development of Social Entrepreneurship in the Republic of Croatia for the period 2015–2020
Social entrepreneurship actors database
Conclusion
Literature

>>> Full text: MAPPING NEW HORIZONS – REPORT ON THE STATE OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN CROATIA 2015

 


 

Preko granica: Društvena ekonomija u Europi

Dražen Šimleša, Jelena Puđak, Filip Majetić, Anita Bušljeta Tonković
PREKO GRANICA. DRUŠTVENA EKONOMIJA U EUROPI
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2015.

SADRŽAJ
O projektu iPRESENT
Uvodne napomene
Osnovne definicije i koncepti
Komparativna analiza stanja društvene ekonomije u Hrvatskoj i pojedinim zemljama EU-a
Zaključak
Literatura

>>> Puni tekst: PREKO GRANICA. DRUŠTVENA EKONOMIJA U EUROPI

 


 

Across the Border: Social Economy in Europe

Dražen Šimleša, Jelena Puđak, Filip Majetić, Anita Bušljeta Tonković
ACROSS THE BORDER – SOCIAL ECONOMY IN EUROPE
Institute of Social Sciences Ivo Pilar
Zagreb, 2015
CONTENTS

iPRESENT

Preliminary remarks
Basic definitions and concepts
Comparative analysis of the state of social economy in Croatia and in EU countries
Conclusion
List of references

>>> Full text: ACROSS THE BORDER – SOCIAL ECONOMY IN EUROPE

 


 


 

Istraživanje sociokulturnih odrednica identiteta Cetinske krajine
Ivan Bošković, Jasna Ćurković Nimac, Nenad Pokos, Stanko Rihtar, Ivan Rogić, Anja Wertag
ISTRAŽIVANJE SOCIOKULTURNIH ODREDNICA IDENTITETA U PERSPEKTIVI STVARANJA NOVIH MOGUĆNOSTI ISKORIŠTAVANJA PRIRODNIH, KULTURNIH I LJUDSKIH RESURSA CETINSKE KRAJINE
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2013.

SADRŽAJ

UVOD
DEMOGRAFSKI OSVRT
Popisna promjena broja stanovnika 1900.–2011.
Prirodno kretanje 1971.–2010.
Sastav stanovništva prema spolu i dobi 1991.–2011.
Struktura prema ekonomskoj aktivnosti 1991.–2001.
Struktura prema naobrazbi
Stanovništvo prema narodnosnoj strukturi i vjeri
FOKUS GRUPE
Metoda
Rezultati razgovora
   Iseljavanje
   Gospa Sinjska, Alka i ostale odrednice identiteta i socijalne kohezije
   Iseljeništvo: identitet i odnos prema zavičaju
   Lokalno stanovništvo: urbano-ruralne i političke razlike
   Gospodarska situacija i razvojne perspektive: pogled izvana
   Gospodarska situacija i razvojne perspektive: pogled iznutra
Završna napomena
ANKETA
Metoda
Rezultati
   Svakodnevni život u Cetinskoj krajini
      Način provođenja slobodnog vremena
      Organizirane (formalne) kulturne i društvene aktivnosti
      Ocjene uvjeta života i načina rješavanja lokalnih pitanja i problema
      Usporedba s ostalim krajevima Hrvatske i (e)migracijske namjere
   Sociokulturni identitet
      Individualni i socijalni identitet
      Sličnosti i razlike među stanovništvom: postoji li “tipični” Cetinjanin?
      Odrednice lokalnog identiteta
      Uloga Alke
      Koncentrični krugovi privrženosti
   Religioznost i njezin prinos identitetu
   Potencijali Cetinske krajine i njihovo iskorištavanje
      Prirodni resursi
      Cetinska krajina kao turističko odredište
      Alka i njezina komercijalna upotreba
      Očuvanost i iskorištenost ostale kulturne baštine
      Zalihe kapitala i profesionalnog potencijala
   Razvoj i razvojne perspektive
      Ocjena dosadašnjeg razvoja
      Uloge razvojnih aktera
      Doprinos iseljenika
      Razvojni prioriteti
      Teritorijalna razvojna sinergija i održivost
      Ocjene postojećih gospodarskih i industrijskih zona
      Otvorenost za (razvojnu) suradnju s drugim krajevima
Završna napomena
ZAKLJUČCI I PREPORUKE
PRILOG: TABLIČNI PREGLED REZULTATA
DODATAK: SINJ (U) OČIMA SVOJE KNJIŽEVNOSTI


 
Vinari Požeško-slavonske županije i izazovi europskog tržišta

Drago Čengić, Renata Tomljenović, Snježana Boranić-Živoder
VINARI POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE I IZAZOVI EUROPSKOGA TRŽIŠTA
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Centar za istraživanje poduzetništva i Požeško-slavonska županija
Zagreb, 2013.

SADRŽAJ

Uvodno: čemu ovo istraživanje?
I. ANALIZA REZULTATA ISTRAŽIVANJA
DRAGO ČENGIĆ: Vinari Požeško-slavonske županije 2012. godine: razvojni izazovi uoči ulaska u EU
1. Uvodne napomene
2. Ciljevi projekta i metodologija
3. Istraživanja vinara kao tržišnih sudionika u Hrvatskoj
4. Temeljni podaci o vinarima Požeško-slavonske županije prema anketnome istraživanju
5. Budućnost obiteljskih gospodarstava nakon ulaska Hrvatske u EU: temeljni nalazi kvalitativne analize
6. Zaključne napomene
RENATA TOMLJENOVIĆ, SNJEŽANA BORANIĆ-ŽIVODER: Poduzetnički potencijali turizma vina
1. Uvod
2. Vinarstvo i turizam
3. Faktori uspjeha turizma vina
4. Turizam vina u Hrvatskoj
5. Turistička ponuda vinarija
6. Turistička ponuda vinskih regija Hrvatske
7. Potražnja za turizmom vina u Hrvatskoj
8. Zaključak
II. ZAKLJUČNE NAPOMENE
DRAGO ČENGIĆ: Vinari, kriza i strategije djelovanja u europskom tržišnom okruženju
III. DODATCI
Prilozi iz intervjua
Anketni upitnik
Zahvala
Podatci o autorima
>>> Puni tekst: Vinari Požeško-slavonske županije i izazovi europskog tržišta


 
Zlouporaba sredstava ovisnosti

Glavak Tkalić, R., Miletić, G. M., Maričić, J., Wertag, A.
ZLOUPORABA SREDSTAVA OVISNOSTI U OPĆOJ POPULACIJI REPUBLIKE HRVATSKE: ISTRAŽIVAČKO IZVJEŠĆE
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske
Zagreb, 2012.

SADRŽAJ

1. UVOD
2. PROJEKTNI ZADATAK 
3. CILJEVI ISTRAŽIVANJA
4. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA
4.1. Nacrt istraživanja
4.2. Način prikupljanja podataka
4.3. Anketari
4.4. Instrumenti
4.5. Pilot-testiranje upitnika
4.6. Uzorak
4.7. Upravljanje podacima
5. REZULTATI I INTERPRETACIJA
5.1. Duhan
5.2. Alkohol
5.3. Lijekovi
5.4. Ilegalne droge
5.5. Stavovi prema ovisnicima o drogama, politici vezanoj uz droge, uzimanju sredstava ovisnosti te rizicima vezanim uz uzimanje sredstava ovisnosti
5.6. Stavovi o dostupnosti droga u Republici Hrvatskoj
6. GLAVNI NALAZI ISTRAŽIVANJA I ZAVRŠNI OSVRT
7. PRILOZI
7.1. Upitnik
7.2. Obrazac za kontakt
7.3. Upute za anketiranje
7.4. Pozivno pismo ravnatelja Instituta
7.5. Popis “uličnih” naziva droga
7.6. Popis lijekova
7.7. Tablice s intervalima pouzdanosti
7.8. Tablični pregled rezultata istraživanja
POPIS TABLICA I SLIKA U GLAVNOM TEKSTU
POPIS TABLICA U PRILOGU
>>> Puni tekst: Zlouporaba sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske: istraživačko izvješće


 
Substance Abuse

Glavak Tkalić, R., Miletić, G. M., Maričić, J., Wertag, A.
SUBSTANCE ABUSE AMONG THE GENERAL POPULATION IN THE REPUBLIC OF CROATIA: RESEARCH REPORT
Institute of Social Sciences Ivo Pilar and Government of the Republic of Croatia – Office for Combating Drug Abuse
Zagreb, 2012

CONTENTS

1. INTRODUCTION
2. PROJECT ASSIGNMENT (RATIONALE)
3. AIMS OF RESEARCH
4. RESEARCH METHODOLOGY
4.1. Research design
4.2. Data collection
4.3. Interviewers
4.4. Instruments
4.5. Pilot study
4.6. Sampling
4.7. Data management
5. RESULTS
5.1. Tobacco
5.2. Alcohol
5.3. Pharmaceuticals
5.4. Illicit drugs
5.5. Opinions about drug addicts, drug policies, substance use and perception of risk associated with substances use
5.6. Drug availability in the Republic of Croatia
6. RESEARCH FINDINGS AND CONCLUDING REMARKS
APPENDIX A: QUESTIONNAIRE
APPENDIX B: CONTACT SHEET
APPENDIX C: INTERVIEWER INSTRUCTIONS
APPENDIX D: LETTER TO SURVEY RESPONDENTS
APPENDIX E: LIST OF STREET NAMES FOR ILLICIT DRUGS
APPENDIX F: LIST OF PHARMACEUTICALS
APPENDIX G: TABLES WITH DETAILED SURVEY RESULTS
LIST OF TABLES AND FIGURES IN MAIN TEXT
LIST OF TABLES IN APPENDIX G
>>> Full text: Substance Abuse among the General Population in the Republic of Croatia: Research Report


 
Igranje igara na sreću

Glavak Tkalić, R., Miletić, G. M.
IGRANJE IGARA NA SREĆU U OPĆOJ POPULACIJI REPUBLIKE HRVATSKE: ISTRAŽIVAČKO IZVJEŠĆE
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2012.

SADRŽAJ

1. UVOD
2. CILJEVI ISTRAŽIVANJA
3. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA
3.1. Nacrt istraživanja te način prikupljanja podataka
3.2. Pilot-testiranje upitnika
3.3. Uzorak
3.4. Upravljanje podacima
4. REZULTATI I INTERPRETACIJA
4.1. Životna prevalencija igranja igara na sreću
4.2. Prevalencija igranja igara na sreću u posljednjih godinu dana
4.3. Prevalencija igranja igara na sreću u posljednjih mjesec dana
4.4. Prevalencija i učestalost igranja pojedinih igara na sreću u posljednjih mjesec dana
4.5. Prevalencije igranja igara na sreću kod maloljetnika
4.6. Stavovi vezani uz igranje igara na sreću
4.7. Percepcija vlastitih problema ikada u životu povezanih s igranjem igara na sreću
4.8. Percepcija i intenzitet vlastitih problema u posljednjih mjesec dana povezanih s igranjem igara na sreću
4.9. Percepcija problema povezanih s igranjem igara na sreću kod drugih osoba
4.10. Osnovna obilježja (trenutačnih) igrača igara na sreću
4.11. Osnovna obilježja osoba koje su u posljednjih mjesec dana imale problema povezanih s igranjem igara na sreću
5. GLAVNI NALAZI ISTRAŽIVANJA
PRILOG: TABLIČNI PREGLED REZULTATA ISTRAŽIVANJA
POPIS TABLICA I SLIKA U GLAVNOM TEKSTU
POPIS TABLICA U PRILOGU
>>> Puni tekst: Igranje igara na sreću u općoj populaciji Republike Hrvatske: istraživačko izvješće


 
Vidljivost i javna percepcija udruga

Franc, R., Sučić, I., Međugorac, V., Rihtar, S,
VIDLJIVOST I JAVNA PERCEPCIJA UDRUGA U HRVATSKOJ 2012.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2012.

SADRŽAJ

EXECUTIVE SUMMARY 
I. UVOD
II. METODA
1. Cilj i predmet istraživanja
2. Anketni upitnik
3. Uzorak
4. Termini i okolnosti istraživanja
5. Obrada i prikaz rezultata
III. PREGLED REZULTATA
1. Poznavanje izraza udruga
1.1. Poznavanje izraza udruga (nevladina organizacija)
1.2. Značajne razlike u poznavanju izraza udruga s obzirom na sociodemografska obilježja
1.3. Poznavanje konkretnih udruga
1.4.  Značajne razlike u poznavanju konkretnih udruga s  obzirom na sociodemografska obilježja
1.5. Sažetak
2. Izravno iskustvo s udrugama i poznavanje članova
2.1. Poznavanje aktivnih članova udruge
2.2. Značajne razlike u poznavanju aktivnih članova udruga s obzirom na sociodemografska obilježja
2.3. Iskustvo ispitanika kao korisnika usluga udruga
2.4. Značajne razlike u iskustvu ispitanika kao korisnika usluga udruga s obzirom na sociodemografska obilježja
2.5. Zastupljenost članstva u udrugama s obzirom na tip članstva
2.6. Značajne razlike između članova i nečlanova udruga u sociodemografskim obilježjima
2.7. Spremnost uključivanja u rad udruga
2.8. Značajne razlike u spremnosti uključivanja u rad udruga s obzirom na sociodemografska obilježja
2.9. Sažetak
3. Stavovi o udrugama
3.1. Opći stav o udrugama
3.2. Značajne razlike u općem stavu prema udrugama s obzirom na sociodemografska obilježja
3.3. Pozitivni i negativni stavovi o udrugama
3.4. Značajne razlike u pozitivnim i negativnim stavovima prema udrugama s obzirom na sociodemografska obilježja
3.5. Sociodemografska obilježja kao izvori razlika u posebnim stavovima prema udrugama
3.6. Procijenjeni doprinosi rada udruga
3.7. Značajne razlike u procjenama doprinosa rada udruga s obzirom na sociodemografska obilježja
3.8. Procjene postojećeg i poželjnog stupnja utjecaja udruga
3.9. Značajne razlike u procjenama postojećeg i poželjnog stupnja utjecaja udruga s obzirom na sociodemografska obilježja
3.10. Procijenjeni mogući utjecaj osobe kao pojedinca i kao člana udruge
3.11. Značajne razlike u procjeni mogućeg utjecaja osobe kao pojedinca i kao člana udruge s obzirom na sociodemografska obilježja
3.12.  Sažetak
IV.  OPĆI ZAKLJUČCI
V. PRILOG: Usporedni prikaz odgovora u ispitivanju 2007. i 2012. za pojedina pitanja
>>> Puni tekst: Vidljivost i javna percepcija udruga u Hrvatskoj 2012.

 

 

Također provjeri

Društvena istraživanja

– Br. 1 – 161 / 1992. – 2023. Društvena istraživanja je časopis za opća… Pročitaj više o Društvena istraživanja