Godišnjak Pilar – pregled sadržaja

Svezak prvi (godina 2001., broj 1)  ●  Svezak drugi (godina 2002., broj 2)


Svezak prvi (godina 2001., broj 1)

Urednici: Srećko LIPOVČAN i Zlatko MATIJEVIĆ
Predgovor

I. PRISTUP

Ivan ROGIĆ: Četiri lika Ive Pilara [Sažetak]

II. KRITIČKI UVIDI U ZNANSTVENE I STRUČNE INTERESE

Antun PAVEŠKOVIĆ: Književna publicistika Ive Pilara [Sažetak]
Mladen KLEMENČIĆ, Nenad POKOS: Ivo Pilar i politička geografija [Sažetak]
Stjepan MATKOVIĆ: Političke prilike »nagodbene« Hrvatske u očima Ive Pilara [Sažetak]
Mira KOLAR: Dr. Ivo Pilar i gospodarstvo (s posebnim osvrtom na bankarstvo) [Sažetak]

III. POLITIČKE KONCEPCIJE I ANGAŽMAN

Jure KRIŠTO: Uloga Ive Pilara u hrvatskom organiziranju u Bosni i Hercegovini [Sažetak]
Zoran GRIJAK: Ivo Pilar i Stadlerova promemorija papi Benediktu XV., g. 1915. [Sažetak]
Zlatko MATIJEVIĆ: Državno-pravne koncepcije dr. Ive Pilara i vrhbosanskoga nadbiskupa dr. Josipa Stadlera. Od Promemorije do Izjave klerikalne grupe bosansko-hercegovačkih katolika (kolovoz-prosinac 1917. godine) [Sažetak]
Zlatko MATIJEVIĆ: Političko djelovanje dr. Ive Pilara i pokušaji rješavanja »Južnoslavenskog pitanja« u Austro-Ugarskoj monarhiji (ožujak-listopad 1918.) [Sažetak]
Božidar JANČIKOVIĆ: Ivo Pilar i vodstvo privremeno zabranjene Hrvatske seljačke stranke [Sažetak]

IV. NA PUTU PREMA MONOGRAFIJI I KRITIČKOM IZDANJU PILAROVIH DJELA

Srećko LIPOVČAN: Pilarovo djelo Južnoslavensko pitanje [Sažetak]
Željko HOLJEVAC: Problem Pilarove smrti [Sažetak]
Božidar JANČIKOVIĆ: Ivo Pilar u svjetlu nepoznatih dokumenata [Sažetak]

V. PRILOZI

Srećko LIPOVČAN (priredio): Životopis Ive Pilara; Bibliografija radova Ive Pilara; Literatura o Ivi Pilaru (izbor)

Kazalo imena


Svezak drugi (godina 2002., broj 2)
Urednici: Srećko LIPOVČAN i Zlatko MATIJEVIĆ
Predgovor

I. KRITIČKI UVIDI U PILAROVE ZNANSTVENE I STRUČNE INTERESE

Mira KOLAR: Ivo Pilar između protivnika i simpatizera secesije u Hrvatskoj [Sažetak]
Stjepan MATKOVIĆ: Pilarova pisma Dušanu Plavšiću – fragment poznavanja hrvatskih secesionista [Sažetak]
Vlado ŠAKIĆ: Uvid u djelo Borba za vrijednost svoga »ja« ili uvod u »Pilarovu psihologiju« [Sažetak]

II. POLlTIČKE KONCEPCIJE I ANGAŽMAN

Dragutin PAVLIČEVIĆ: O vremenu i prostoru djelovanja dra Ive Pilara [Sažetak]
Zoran GRIJAK: O sadržaju promemorije Ive Pilara caru Karlu I. (IV.) iz kolovoza 1917. godine [Sažetak]

III. NA PUTU PREMA MONOGRAFIJI I KRITIČKOM IZDANJU PILAROVIH DJELA

Srećko LIPOVČAN: Die Südslawische Frage und der Weltkrieg: ponovno o genezi djela i sudbini prvog izdanja [Sažetak]
Bosiljka JANJATOVIĆ: Dr. Ivo Pilar pred Sudbenim stolom u Zagrebu 1921. godine [Sažetak]
Božidar JANČIKOVIĆ: Autor i njegovo djelo – L. von Südland i »Južnoslavensko pitanje« [Sažetak]

IV. GRAĐA

Stjepan MATKOVIĆ (priredio): Ivo Pilar: Pisma Dušanu Plavšiću (1897.- 1898.)
Zoran GRIJAK, Zlatko MATIJEVIĆ (priredili): Tri dokumenta iz siječnja 1915.: Pismo Svetozara Rittiga Ivi Pilaru; Pismo nadbiskupa Josipa Stadlera Ivi Pilaru; Apel nadbiskupa Josipa Stadlera papi Benediktu XV.
Zoran GRIJAK (priredio): Dva dokumenta iz godine 1917.: Ivo Pilar: Promemoria über die Lösung der Südslavischen Frage; Stjepan Sarkotić: Pismo zajedničkom ministru financija Istvanu Buriánu
Zlatko MATIJEVIĆ (priredio): Tri dokumenta iz godina 1917. i 1918.: Ivo Pilar: Nacrt programa za novu političku stranku; Ivo Pilar: Denkschrift über die Südslavische Frage; Ivo Pilar: Endgültiger Entwurf zu einem Memorandum
Bosiljka JANJATOVIĆ (priredila): Tri dokumenta u vezi sa suđenjem g. 1921.: Ivo Pilar: Prepis prijave Kraljevskom državnom odvjetništvu; Ivo Pilar: Uputa odvjetniku Radivoju Walteru; Ivo Pilar: Molba Sudbenom stolu
Zlatko MATIJEVIĆ (priredio): Ivo Pilar: Historijat moje veleizdajničke parnice u g. 1921.-22.
Srećko LIPOVČAN (priredio): Ivo Pilar: Koncept pisma njemačkom konzulu u Zagrebu (1924.)

V. PRILOZI

Mira KOLAR, Elizabeta WAGNER (priredile): Ivo Pilar: SECESIJA (1898.)

Kazalo imena

Također provjeri

Društvena istraživanja

– Br. 1 – 161 / 1992. – 2023. Društvena istraživanja je časopis za opća… Pročitaj više o Društvena istraživanja