Područni centar Osijek


Naziv
SjedišteVoditeljOsnutakPovijestDjelatniciDjelatnostProjektiPublikacijeNovosti

 
Naziv

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Osijek

 
Sjedište

Šamačka 9/II
31000 Osijek
Tel.: + 385 31 207 294 / + 385 31 207 285
Fax.: + 385 31 202 067
E-mail: miljenko.brekalo@pilar.hr 

 
Voditelj

Ddr. sc. Miljenko Brekalo

 
Osnutak

12. travnja 1994.

 
Povijest

Razlozi osnutka područnoga centra Instituta Ivo Pilar u Osijeku, kao i drugih područnih centara Instituta, temelje se na općim i specifičnim načelima dugoročne znanstveno-istraživačke politike Instituta. Dokument “Strategija razvoja područnih centara Instituta Pilar” koju je donijelo Upravno vijeće Instituta 28. studenoga 2006. te dokument “Novi koraci u razvoju Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar temeljeni na mrežnom ustroju i tržišnoj orijentaciji” kojega je donijelo Upravno vijeće Instituta 11. lipnja 2007. predstavljaju osnovne građevne jedinice budućega rada i razvoja područnih centara Instituta. Temeljni razlozi osnutka područnoga centra Instituta Ivo Pilar u Osijeku zasnivaju se na trajnome interesu za hrvatski istok, ne samo za podunavsku orijentaciju Hrvatske, već i za specifičnosti i posebnosti podneblja hrvatske ravnice, posebno za istraživanje identiteta Osijeka i Slavonije, kao i susjedstva. Promišljajući programe, teme i projekte od globalnog, nacionalnog i lokalno-regionalnog karaktera područni centar Osijek se treba afirmirati kao znanstveno i intelektualno središte grada Osijeka, Osječko-baranjske županije i hrvatskoga istoka (u uskoj suradnji s centrom u Vukovaru), koje bi služilo za osposobljavanje mladih znanstvenika iz lokalne zajednice, ali bi i pružalo znanstveno-istraživačke, arhivsko-dokumentacijske, izdavačke, konzultativne i obrazovne usluge široj akademskoj, upravljačkoj i gospodarskoj zajednici. Centar Osijek bi na taj način trebao osposobiti mlade istraživače i znanstvenike koji će rezultatima svojih istraživanja omogućiti lokalnoj gradskoj i županijskoj zajednici da na vrijeme dobije sve relevantne pokazatelje potrebne za učinkovito upravljanje gradom, odnosno županijom. Osim toga, zaposlenici Centra moći će sudjelovati u izvođenju nastave na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i temeljem svoga znanja i iskustva pridonijeti kvaliteti sveučilišne nastave.
U okviru Centra proveden je projekt “Prognana Hrvatska”, rezultati kojega su objavljeni u “Društvenim istraživanjima” 28/29 (1997). Tijekom 1999/2000. Centar je sudjelovao u projektu o migracijama (Das Migrationsprojekt) Ekonomskog fakulteta u Osijeku i Fachhochschule für Wirtschaft iz Friedberga i Giessena. Prvi su rezultati objavljeni u zborniku Makro-, Mikro- und Rechtliche Aspekte in Transitionsprozessen (Osijek, 2000.).

 
Djelatnici

1. ddr. sc. Miljenko Brekalo, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
2. dr. sc. Marina Kotrla Topić, viša znanstvena suradnica

 
Djelatnost

Program rada područnoga centra Instituta Pilar u Osijeku usklađen je s temeljnim ciljem mrežnoga ustroja Instituta – da se u svakom centru pored redovitih znanstveno-istraživačkih djelatnosti razvijaju i djelatnosti koje će tematski centre usmjeravati prema nacionalnoj i globalnoj, a ne samo regionalnoj razini djelovanja. To znači da će Centar Osijek na nacionalnoj i globalnoj razini svoju djelatnost usmjeravati prema istraživanjima srednjoeuropske povijesti, kulture i budućnosti u suvremenim eurointegracijama, a na regionalnoj razini prema temama vezanima uz hrvatsku ravnicu, identitet Slavonije i hrvatske manjine. Program rada područnoga centra Instituta Pilar u Osijeku zasnovan je na osmišljavanju i realizaciji temeljnih djelatnosti Instituta. To su: znanstveno-istraživački rad, nakladnička djelatnost, znanstveno-popularizacijska djelatnost, tržišni projekti te nastavna djelatnost.
Primarna i najvažnija djelatnost područnoga centra jest znanstveno-istraživački rad na globalnim, nacionalnim i lokalno-regionalnim temama. U tom smislu dominantno značenje imaju programi i projekti trajne znanstveno-istraživačke djelatnosti, financirani od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH. Svi znanstvenici i znanstveni novaci u Centru Osijek surađivat će na tim projektima. U dugoročnom smislu, ovisno o raspoloživim kadrovskim resursima, područni centar bi postao nositeljem jednog ili dvaju projekata trajne znanstveno-istraživačke djelatnosti.
Osim izvornih znanstvenih istraživanja područni centar Osijek će organizirati, prikupljati i čuvati raznoliku povijesnu građu, statističko-demografsku dokumentaciju i druge izvore o identitetu Osijeka i Slavonije, kao i o svim drugim aspektima društvenog, demografskog, političkog, povijesnog, kulturnog i ekonomskog razvitka hrvatskoga istoka i hrvatskih manjina u Slavoniji. U tom kontekstu područni centar će usko surađivati napose sa Sveučilištem Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, zatim Centrom HAZU u Osijeku, Državnim arhivom u Osijeku i Povijesnim odjelom muzeja Slavonije, kao i sa svim drugim zainteresiranim institucijama i pojedincima u gradu Osijeku, Osječko-baranjskoj županiji, Republici Hrvatskoj i susjednim zemljama.

 
Projekti

Osobine ličnosti, prirodni jezik i kognitivni razvoj (194-1941558-1530), financiranom od MZOŠ-a, voditelj dr. sc. Boris Mlačić (2007.-2013.) – dr. sc. Marina Kotrla Topić

COST akcija IS1404 “Evolution of Reading in the Age of Digitalization (E-READ)” – dr. sc. Marina Kotrla Topić

 
Publikacije

Razvojne perspektive ruralnoga svijeta Slavonije i Baranje (uredili Maja Štambuk i Antun Šundalić), Biblioteka Zbornici, knjiga 19, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2003.

 
Novosti

10. Međunarodna znanstvena konferencija Identiteti – kulture – jezici; Mostar, 3. 6. 2024.
Dr. sc. Marina Kotrla Topić na 23. Tjednu mozga; 11.-17. 3. 2024.
Dr. sc. Marina Kotrla Topić na skupu “Osnaživanje potencijala za preventivne aktivnosti u zajednici”; Osijek, 8.-10. 2. 2024.
10. znanstvena konferencija Identiteti – kulture – jezici, Mostar, 3. 6. 2024. – Poziv na sudjelovanje
Nagrada dr. sc. Marini Kotrla Topić za najbolji rad mladog autora; Novi Sad, 26.-28. 10. 2023.
Tribina povodom obilježavanja 200. godišnjice rođenja dr. Ante Starčevića; Osijek, 24. 5. 2023.
Dr. sc. Marina Kotrla Topić predstavila rezultate drugog istraživačkog vala projekta CHILD-WELL u Osijeku, 29. 12. 2022.
Predstavljanje knjige PARADRŽAVA REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA; Vukovar, 13. 1. 2023.
Predstavljanje knjige ddr. sc. Miljenka Brekala PARADRŽAVA REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA; Osijek, 17. 11. 2022.
Objavljena knjiga ddr. sc. Miljenka Brekala PARADRŽAVA REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
Objavljen zbornik PODRAVSKA SLATINA U DOMOVINSKOME RATU
Dr. sc. Marina Kotrla Topić na okruglom stolu na temu „Vršnjačko nasilje“; Osijek, 3. 6. 2022.
Dr. sc. Marina Kotrla Topić u projektima o korištenju digitalne tehnologije kod djece
Predstavljena knjiga dr. sc. Anamarije Lukić “Osijek gradonačelnika Vjekoslava Hengla”, 12. 11. 2021.
Ddr. sc. Miljenko Brekalo: Građanska Bosna i Hercegovina put je u tiraniju, 1. 8. 2021.
Objavljen elaborat Marine Kotrla Topić i Marine Perković Kovačević KIDS’ DIGITAL LIVES IN COVID-19 TIMES
DEUTSCHE WELLE: Priča dana: Kako su kuhale stare Slavonke, 19. 6. 2021.
Objavljena knjiga dr. sc. Mate Arlovića POSAVINA U OBRANI KONSTITUTIVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE
Objavljena knjiga Povijesni, lingvistički i pedagoški aspekti njemačko-austrijske gastro kulture u identitetu grada Osijeka
Predstavljanje rezultata projekta KiDiCoTi – Digitalni život djece tijekom izolacije uzrokovane virusom COVID-19, 9. 2. 2021.
Ddr. sc. Miljenko Brekalo dobitnik Nagrade Osječko-baranjske županije za 2019. godinu
Siječanjski osvrt na znanstveno-stručni skup “Podravska Slatina u Domovinskome ratu”; Slatina, 12. 12. 2019.
Dr. sc. Miljenko Brekalo: PAX CROATORUM – narušene vrijednosti Domovinskoga rata, 30. 11. 2019.
Znanstvenici Instituta dr. sc. Miljenko Brekalo i dr. sc. Igor Mikloušić dobitnici godišnjih nagrada za znanost za 2018. godinu
Koch Buch 1.8.7.3. – istraživanje njemačko-austrijskog doprinosa oblikovanju identiteta grada Osijeka kroz povezanost gastronomske kulture i njemačkog jezika
Ddr. sc. Miljenko Brekalo: Istraživanje znanja studenata o novijoj hrvatskoj povijesti, 4.-15. 8. 2019.
Objavljena knjiga ddr. sc. Miljenka Brekala PAX CROATORUM – narušene vrijednosti Domovinskoga rata
Prof. dr. sc. Miljenko Brekalo odlikovan Redom Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića, 18. 1. 2019.
– Ddr. sc. Miljenko Brekalo: ČLANCI I INTERVJUI, 2018.
– Ddr. sc. Miljenko Brekalo: Sjećanje na povijesnu akciju: Spašavanje gladne hercegovačke djece
Objavljen zbornik DOMOVINSKI RAT, NJEGOVE POSLJEDICE I PERSPEKTIVE NA PODRUČJU HRVATSKOGA ISTOKA
– Tribina: DIGITALNA TEHNOLOGIJA U OBITELJI – PRIJATELJ ILI NEPRIJATELJ?, 20. 11. 2017.
– Predstavljanje monografije 90 godina električnog tramvaja u Osijeku, 12. 12. 2016.
– 3. SKUP: Domovinski rat na području hrvatskog istoka, 2.-3. 12. 2016.
– Predstavljanje zbornika Domovinski rat i razvoj hrvatskog istoka, 1. 12. 2016.
– Objavljen zbornik DOMOVINSKI RAT I RAZVOJ HRVATSKOGA ISTOKA
– SKUP: Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu, 4.-6. 11. 2016.
– Područnom centru Osijek javno priznanje PEČAT GRADA OSIJEKA za 2016. godinu
– Predstavljanje HRVATSKE ENCIKLOPEDIJE BOSNE I HERCEGOVINE u Osijeku, 9. 6. 2016.
– Konferencija: EUROPA U MIJENI – Progon i egzodus kao univerzalni problem, 3. 6. 2016.
– VELEPOSLANICA IZRAELA ZINA KALAY-KLEITMAN U OSIJEKU, 24. 3. 2016.
– Tribina u Osijeku: DJECA I DIGITALNA TEHNOLOGIJA, 9. 2. 2016.
– 2. skup: DOMOVINSKI RAT I ODRAZI NA RAZVOJ HRVATSKOG ISTOKA, 2.-3. 12. 2015.
– SKUP: Život i djelo prof. dr. sc. Stjepana Sršana
– Konferencija: IDENTITETI – KULTURE – JEZICI; Mostar, 5. 6. 2015.
– SKUP: Znanstvene, kulturne, obrazovne i umjetničke politike
– 1. skup HRVATSKI ISTOK U DOMOVINSKOM RATU; Osijek, 4.-5. 12. 2014.
Knjiga SVJETSKI RAT I HRVATI predstavljena u Područnom centru Osijek
Predstavljanje knjige Zvonimira Šeparovića HRVATSKA TUŽBA u Osijeku
– Predstavljanje monografije GOSPIĆ u Područnom centru Osijek
Predstavljanje monografije GOSPIĆ – Grad, ljudi, identitet u Požegi i Osijeku
Tribina i okrugli stol u Područnom centru Osijek Instituta Ivo Pilar, 27. svibnja 2013.
TRIBINA U OSIJEKU: Razvojne promjene i poteškoće kod posebnih populacija
Održan skup KULTURA, DRUŠTVO, IDENTITET – EUROPSKI REALITETI
– Tribina u Osijeku: Hrvatski identitet i vrijednosti u europskom kontekstu, 23. 11. 2012.

Znanstvene tribine: 20 godina istraživanja Instituta Ivo Pilar

1. tribina: Pregled obrazovnih postignuća Osječko-baranjske županije (doc. dr. sc. Toni Babarović i dr. sc. Marija Šakić), 24. listopada 2011.
Fotogalerija: 1. tribina u Osijeku

Također provjeri

Područni centar Pula

Naziv ● Sjedište ● Voditelj ● Osnutak ● Povijest ● Djelatnici ● Djelatnost ● Projekti… Pročitaj više o Područni centar Pula