Područni centar Osijek


Naziv
SjedišteVoditeljOsnutakPovijestDjelatniciDjelatnostProjektiPublikacijeNovosti

 
Naziv

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Osijek

 
Sjedište

Šamačka 9/II
31000 Osijek
Tel.: + 385 31 207 294 / + 385 31 207 285
Fax.: + 385 31 202 067
E-mail: miljenko.brekalo@pilar.hr 

 
Voditelj

Ddr. sc. Miljenko Brekalo

 
Osnutak

12. travnja 1994.

 
Povijest

Razlozi osnutka područnoga centra Instituta Ivo Pilar u Osijeku, kao i drugih područnih centara Instituta, temelje se na općim i specifičnim načelima dugoročne znanstveno-istraživačke politike Instituta. Dokument “Strategija razvoja područnih centara Instituta Pilar” koju je donijelo Upravno vijeće Instituta 28. studenoga 2006. te dokument “Novi koraci u razvoju Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar temeljeni na mrežnom ustroju i tržišnoj orijentaciji” kojega je donijelo Upravno vijeće Instituta 11. lipnja 2007. predstavljaju osnovne građevne jedinice budućega rada i razvoja područnih centara Instituta. Temeljni razlozi osnutka područnoga centra Instituta Ivo Pilar u Osijeku zasnivaju se na trajnome interesu za hrvatski istok, ne samo za podunavsku orijentaciju Hrvatske, već i za specifičnosti i posebnosti podneblja hrvatske ravnice, posebno za istraživanje identiteta Osijeka i Slavonije, kao i susjedstva. Promišljajući programe, teme i projekte od globalnog, nacionalnog i lokalno-regionalnog karaktera područni centar Osijek se treba afirmirati kao znanstveno i intelektualno središte grada Osijeka, Osječko-baranjske županije i hrvatskoga istoka (u uskoj suradnji s centrom u Vukovaru), koje bi služilo za osposobljavanje mladih znanstvenika iz lokalne zajednice, ali bi i pružalo znanstveno-istraživačke, arhivsko-dokumentacijske, izdavačke, konzultativne i obrazovne usluge široj akademskoj, upravljačkoj i gospodarskoj zajednici. Centar Osijek bi na taj način trebao osposobiti mlade istraživače i znanstvenike koji će rezultatima svojih istraživanja omogućiti lokalnoj gradskoj i županijskoj zajednici da na vrijeme dobije sve relevantne pokazatelje potrebne za učinkovito upravljanje gradom, odnosno županijom. Osim toga, zaposlenici Centra moći će sudjelovati u izvođenju nastave na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i temeljem svoga znanja i iskustva pridonijeti kvaliteti sveučilišne nastave.
U okviru Centra proveden je projekt “Prognana Hrvatska”, rezultati kojega su objavljeni u “Društvenim istraživanjima” 28/29 (1997). Tijekom 1999/2000. Centar je sudjelovao u projektu o migracijama (Das Migrationsprojekt) Ekonomskog fakulteta u Osijeku i Fachhochschule für Wirtschaft iz Friedberga i Giessena. Prvi su rezultati objavljeni u zborniku Makro-, Mikro- und Rechtliche Aspekte in Transitionsprozessen (Osijek, 2000.).

 
Djelatnici

1. ddr. sc. Miljenko Brekalo, znanstveni savjetnik
2. dr. sc. Marina Kotrla Topić, viša znanstvena suradnica
3. dr. sc. Anamarija Lukić, znanstvena suradnica

 
Djelatnost

Program rada područnoga centra Instituta Pilar u Osijeku usklađen je s temeljnim ciljem mrežnoga ustroja Instituta – da se u svakom centru pored redovitih znanstveno-istraživačkih djelatnosti razvijaju i djelatnosti koje će tematski centre usmjeravati prema nacionalnoj i globalnoj, a ne samo regionalnoj razini djelovanja. To znači da će Centar Osijek na nacionalnoj i globalnoj razini svoju djelatnost usmjeravati prema istraživanjima srednjoeuropske povijesti, kulture i budućnosti u suvremenim eurointegracijama, a na regionalnoj razini prema temama vezanima uz hrvatsku ravnicu, identitet Slavonije i hrvatske manjine. Program rada područnoga centra Instituta Pilar u Osijeku zasnovan je na osmišljavanju i realizaciji temeljnih djelatnosti Instituta. To su: znanstveno-istraživački rad, nakladnička djelatnost, znanstveno-popularizacijska djelatnost, tržišni projekti te nastavna djelatnost.
Primarna i najvažnija djelatnost područnoga centra jest znanstveno-istraživački rad na globalnim, nacionalnim i lokalno-regionalnim temama. U tom smislu dominantno značenje imaju programi i projekti trajne znanstveno-istraživačke djelatnosti, financirani od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH. Svi znanstvenici i znanstveni novaci u Centru Osijek surađivat će na tim projektima. U dugoročnom smislu, ovisno o raspoloživim kadrovskim resursima, područni centar bi postao nositeljem jednog ili dvaju projekata trajne znanstveno-istraživačke djelatnosti.
Osim izvornih znanstvenih istraživanja područni centar Osijek će organizirati, prikupljati i čuvati raznoliku povijesnu građu, statističko-demografsku dokumentaciju i druge izvore o identitetu Osijeka i Slavonije, kao i o svim drugim aspektima društvenog, demografskog, političkog, povijesnog, kulturnog i ekonomskog razvitka hrvatskoga istoka i hrvatskih manjina u Slavoniji. U tom kontekstu područni centar će usko surađivati napose sa Sveučilištem Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, zatim Centrom HAZU u Osijeku, Državnim arhivom u Osijeku i Povijesnim odjelom muzeja Slavonije, kao i sa svim drugim zainteresiranim institucijama i pojedincima u gradu Osijeku, Osječko-baranjskoj županiji, Republici Hrvatskoj i susjednim zemljama.

 
Projekti

Osobine ličnosti, prirodni jezik i kognitivni razvoj (194-1941558-1530), financiranom od MZOŠ-a, voditelj dr. sc. Boris Mlačić (2007.-2013.) – dr. sc. Marina Kotrla Topić

COST akcija IS1404 “Evolution of Reading in the Age of Digitalization (E-READ)” – dr. sc. Marina Kotrla Topić

 
Publikacije

Razvojne perspektive ruralnoga svijeta Slavonije i Baranje (uredili Maja Štambuk i Antun Šundalić), Biblioteka Zbornici, knjiga 19, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2003.

 
Novosti

Predstavljanje rezultata projekta KiDiCoTi – Digitalni život djece tijekom izolacije uzrokovane virusom COVID-19, 9. 2. 2021.
Ddr. sc. Miljenko Brekalo dobitnik Nagrade Osječko-baranjske županije za 2019. godinu
Siječanjski osvrt na znanstveno-stručni skup “Podravska Slatina u Domovinskome ratu”; Slatina, 12. 12. 2019.
Dr. sc. Miljenko Brekalo: PAX CROATORUM – narušene vrijednosti Domovinskoga rata, 30. 11. 2019.
Znanstvenici Instituta dr. sc. Miljenko Brekalo i dr. sc. Igor Mikloušić dobitnici godišnjih nagrada za znanost za 2018. godinu
Koch Buch 1.8.7.3. – istraživanje njemačko-austrijskog doprinosa oblikovanju identiteta grada Osijeka kroz povezanost gastronomske kulture i njemačkog jezika
Ddr. sc. Miljenko Brekalo: Istraživanje znanja studenata o novijoj hrvatskoj povijesti, 4.-15. 8. 2019.
Objavljena knjiga ddr. sc. Miljenka Brekala PAX CROATORUM – narušene vrijednosti Domovinskoga rata
Prof. dr. sc. Miljenko Brekalo odlikovan Redom Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića, 18. 1. 2019.
– Ddr. sc. Miljenko Brekalo: ČLANCI I INTERVJUI, 2018.
– Ddr. sc. Miljenko Brekalo: Sjećanje na povijesnu akciju: Spašavanje gladne hercegovačke djece
Objavljen zbornik DOMOVINSKI RAT, NJEGOVE POSLJEDICE I PERSPEKTIVE NA PODRUČJU HRVATSKOGA ISTOKA
– Tribina: DIGITALNA TEHNOLOGIJA U OBITELJI – PRIJATELJ ILI NEPRIJATELJ?, 20. 11. 2017.
– Predstavljanje monografije 90 godina električnog tramvaja u Osijeku, 12. 12. 2016.
– 3. SKUP: Domovinski rat na području hrvatskog istoka, 2.-3. 12. 2016.
– Predstavljanje zbornika Domovinski rat i razvoj hrvatskog istoka, 1. 12. 2016.
– Objavljen zbornik DOMOVINSKI RAT I RAZVOJ HRVATSKOGA ISTOKA
– SKUP: Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu, 4.-6. 11. 2016.
– Područnom centru Osijek javno priznanje PEČAT GRADA OSIJEKA za 2016. godinu
– Predstavljanje HRVATSKE ENCIKLOPEDIJE BOSNE I HERCEGOVINE u Osijeku, 9. 6. 2016.
– Konferencija: EUROPA U MIJENI – Progon i egzodus kao univerzalni problem, 3. 6. 2016.
– VELEPOSLANICA IZRAELA ZINA KALAY-KLEITMAN U OSIJEKU, 24. 3. 2016.
– Tribina u Osijeku: DJECA I DIGITALNA TEHNOLOGIJA, 9. 2. 2016.
– 2. skup: DOMOVINSKI RAT I ODRAZI NA RAZVOJ HRVATSKOG ISTOKA, 2.-3. 12. 2015.
– SKUP: Život i djelo prof. dr. sc. Stjepana Sršana
– Konferencija: IDENTITETI – KULTURE – JEZICI; Mostar, 5. 6. 2015.
– SKUP: Znanstvene, kulturne, obrazovne i umjetničke politike
– 1. skup HRVATSKI ISTOK U DOMOVINSKOM RATU; Osijek, 4.-5. 12. 2014.
Knjiga SVJETSKI RAT I HRVATI predstavljena u Područnom centru Osijek
Predstavljanje knjige Zvonimira Šeparovića HRVATSKA TUŽBA u Osijeku
– Predstavljanje monografije GOSPIĆ u Područnom centru Osijek
Predstavljanje monografije GOSPIĆ – Grad, ljudi, identitet u Požegi i Osijeku
Tribina i okrugli stol u Područnom centru Osijek Instituta Ivo Pilar, 27. svibnja 2013.
TRIBINA U OSIJEKU: Razvojne promjene i poteškoće kod posebnih populacija
Održan skup KULTURA, DRUŠTVO, IDENTITET – EUROPSKI REALITETI
– Tribina u Osijeku: Hrvatski identitet i vrijednosti u europskom kontekstu, 23. 11. 2012.

Znanstvene tribine: 20 godina istraživanja Instituta Ivo Pilar

1. tribina: Pregled obrazovnih postignuća Osječko-baranjske županije (doc. dr. sc. Toni Babarović i dr. sc. Marija Šakić), 24. listopada 2011.
Fotogalerija: 1. tribina u Osijeku

Također provjeri

Područni centar Gospić

Naziv ● Sjedište ● Voditelj ● Osnutak ● Povijest ● Djelatnici ● Djelatnost ● Projekti… Pročitaj više o Područni centar Gospić