Objavljena knjiga dr. sc. Mate Arlovića POSAVINA U OBRANI KONSTITUTIVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

Kao posebno izdanje Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar objavljena je knjiga dr. sc. Mate Arlovića POSAVINA U OBRANI KONSTITUTIVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE. Sadržaj knjige

Dr. sc. Mato Arlović
POSAVINA U OBRANI KONSTITUTIVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2021.
ISBN 978-953-7964-90-0


Sadržaj

Naslovnica | Impresum | Sadržaj

Predgovor
I. Uvod
II. O političkopravnoj osnovi uspostave (ponovne) državnosti Bosne i Hercegovine
III. Ustavne osnove po ustavima iz 1974. za disoluciju SR BiH od SFRJ-a
IV. Memorandumske osnove velikosrpske politike i disolucija SFRJ-a
V. O pojmovima i međuodnosu nacija i narod
VI. Pravo naroda na samoodređenje i njegova zloupotreba
1. O pojmu prava naroda na samoodređenje
2. Subjekti prava naroda na samoodređenje
3. Sadržaj prava naroda na samoodređenje
4. Obilježja prava naroda na samoodređenje
5. Zloupotreba prava naroda na samoodređenje
VII. O demokratskim procesima 1990-ih u SR BiH
1. O višestranačju u SR BiH i višestranačkim izborima
2. Stajališta predsjedništva SR BiH o disoluciji SFRJ-a i statusu SR BiH (utjecaj na stavove etnonacionalnih stranaka)
VIII. Nastajanje srpske države u SR BiH i pravo naroda na samoodređenje
IX. Začetci velikosrpske agresije na SR BiH
X. Hrvati i drugi građani u obrani suverenosti BiH te svoje opstojnosti i samobitnosti u njoj
1. O nesnalaženju i nedjelovanju središnje vlasti SR BiH
2. Ustavnopravni aspekt prava na samoobranu
3. Ustavnopravni položaj općine u obrani SR Bosne i Hercegovine
XI. Hrvati i drugi građani Bosanske Posavine u obrani suvereniteta SR BiH i svoje opstojnosti u njoj
1. Okolnosti u SR BiH i Bosanskoj Posavini uoči početka agresije
2. O motivima samoorganiziranja Hrvata i drugih građana u obrani SR BiH i svoje opstojnosti u njoj
XII. Hrvatska zajednica Bosanska Posavina (HZBP)
1. Osnivanje HZBP-a
2. O razlikama između Hrvatske zajednice Bosanska Posavina i Srpske Republike BiH
3. Proglašenje Srpske Republike BiH i međunarodno priznanje Republike BiH – povod velikosrpskoj agresiji na njezinu suverenost i teritorijalnu cjelovitost
4. Ukratko o ratu u Bosanskoj Posavini i njegovim učincima
5. Osvrt na posljedice rata u Bosanskoj Posavini
Prilozi (I. i II.)
Dokumenti (I., II. i III.)
Literatura

Područni centar Osijek

Također provjeri

ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština

U Biblioteci Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar ELABORATI objavljeno je Izvješće 2020.-2023. Ljiljane Dobrovšak i… Pročitaj više o ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština