Nacionalni skupovi

 

2022.2021. • 2020.2019.2018.2017.2016.2015.2014.

 

2022.

Skupove u 2022. vidjeti na poveznici Novosti/Skupovi

 

2021.

Nacionalni skupovi u organizaciji Instituta Pilar

1. HRVATSKO PROLJEĆE, znanstveni skup u povodu 50. obljetnice, Zagreb, 16. – 17. 6. 2021. Organizator: Matica hrvatska. Suorganizatori: Hrvatski institut za povijest i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar. Pokrovitelj: Vlada Republike Hrvatske; medijski pokrovitelj: Vijenac

Radni sastanci (workshops) u organizaciji Instituta Pilar

1. Online jednodnevna radionica za stručne suradnike osnovnih i srednjih škola: SLOBODNO ODLUČIVANJE O KARIJERI: Profesionalni razvoj adolescenata, Zagreb, 10. 3. 2021., Projekt HRZZ-a: Model slobodnog odlučivanja o karijeri: Uloga autonomne karijerne motivacije te zaštitnih i rizičnih faktora u profesionalnom razvoju adolescenata (voditeljica: Iva Šverko)

2. Radionica na projektu HRZZ-a Dobrobit djeteta u kontekstu obitelji CHILD-WELL (voditeljica: Andreja Brajša-Žganec), Zagreb, 14. 10. 2021.

3. Radionica na projektu HRZZ-a Uspostava kriterija za vrednovanje modernizacijskih i (post)tranzicijskih procesa u ruralnim prostorima Hrvatske kroz studiju slučaja ruralnog prostora Like – RURALIKA (voditeljica: Anita Bušljeta Tonković), Zagreb, 2. 12. 2021.

4. Radionica na projektu HRZZ-a Istraživanje emocija u (re)konstrukciji identiteta dijaspore: Hrvati u Australiji i Novom Zelandu (1945. – 1991.) (voditelj: Ivan Hrstić), Zagreb, 17. 12. 2021.

Nacionalni skupovi u kojima su sudjelovali znanstvenici Instituta Pilar

1. VIII. Nacionalni kongres Hrvatskoga sociološkog društva: Hrvatsko društvo i COVID-19 pandemija – Kriza kao prilika? 20. – 21. 5. 2021., Zagreb (online) (A. Derado, C. Hornstein-Tomić, M. Kurilić, M. Petrić, J. Puđak, S. Ursić, I. Tomić-Koludrović)

2. Hrvatski politološki razgovori 2021.: Tako mlada, a već stara: društvene, ekonomske i političke posljedice depopulacije Hrvatske, Hrvatsko politološko društvo, 5. – 6. 11. 2021., Zagreb (A. Bušljeta Tonković, J. Puđak)

3. VI. kongres Hrvatskih povjesničara, Kultura, Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, Društvo za hrvatsku povjesnicu, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, 29. 9. – 2. 10. 2021., Rijeka (I. Brlić, Lj. Dobrovšak, M. Gabelica, I. Hrstić, J. Vince Pallua, Ž. Holjevac, I. Žebec Šilj)

4. Sedmi hrvatski simpozij o nastavi povijesti: „Povijest 20. stoljeća u kurikulima: čovječanstvo između ponora i uzleta znanosti“, Agencija za odgoj i obrazovanje, 1. – 3. 9. 2021., Zagreb (Lj. Dobrovšak, Ž. Holjevac)

5. Otvoreni dan sociologije, Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru, 12. 1. 2021., Zadar (E. Bašić)

6. 19. Lošinjski dani bioetike, Hrvatsko filozofsko društvo, 10. – 13. 10. 2021., Veli Lošinj (J. Puđak)

7. Kongres Centra za interdisciplinarna istraživanja, Sveučilište u Osijeku, 4. – 5. 11. 2021., Osijek (A. Bušljeta Tonković)

8. 13. Konferencija o održivom razvoju – društveno odgovorno poslovanje u Hrvatskoj, HR PSOR, 9. – 10. 11. 2021., Zagreb (M. Geiger Zeman, Z. Zeman)

9. Šesti hrvatski socijalni tjedan – Demografija, iseljavanje, migracije, Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve, 22. – 23. 10. 2021., Zagreb (A. Brajša-Žganec, R. Mesarić Žabčić; N. Pokos, D. Živić)

10. Znanstveno-stručni skup: Zavičajni Dunav. Promicatelji hrvatskoga identiteta na području hrvatskoga istoka od kraja 17. do početka 20. stoljeća, Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, MH Vinkovci, Državni arhiv u Vukovaru, Hrvatska matica iseljenika i Vukovarsko-srijemska županija, 12. 6. 2021., Vukovar (S. Cvikić)

11. Znanstveni skup „Trideset godina od stupanja na snagu zakona o hrvatskom državljanstvu“, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 8. 10. 2021., Zagreb (Lj. Dobrovšak)

12. Znanstveni kolokvij „Židovi u Podravini“, Povijesno društvo Koprivnica, Muzej grada Koprivnice, 6. 11. 2021., Koprivnica (Lj. Dobrovšak)

13. Znanstveni skup „Socijalna distanca: filozofske, religijske, sociološke, psihološke i pravne implikacije“, Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 28. 10. 2021., Zagreb (K. Peračković, M. Žanić i M. Milak)

14. Simpozij “Umjetna inteligencija, ekonomija i poslovna etika”, Centar za poslovnu etiku Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 26. 3. 2021., Zagreb (K. Peračković)

15. Znanstveno-stručni skup „Otac domovine – povijesna ostavština za hrvatsku budućnost“, Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, 26. 2. 2021., Zagreb (Ž. Holjevac)

16. Mjesec židovske kulture, Židovska općina Osijek, Osijek, 20. 9. 2021. (Lj. Dobrovšak)

17. Konferencija „Doprinos JLP(R)S demografskoj revitalizaciji Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije, 21. 4. 2021., Topusko (D. Živić)

18. Konferencija „Doprinos JLP(R)S demografskoj revitalizaciji Međimurske i Varaždinske županije“, 30. 6. 2021., Trakošćan (D. Živić)

19. Konferencija „Doprinos JLP(R)S demografskoj revitalizaciji Splitsko-dalmatinske županije“, 20. 10. 2021., Klis (D. Živić)

20. Konferencija „Doprinos JLP(R)S demografskoj revitalizaciji Dubrovačko-neretvanske županije“, 24. 11. 2021., Metković (D. Živić)

21. Hrvatski domovinski rat 1991. – 1995. – pojmovno-terminološka raščlamba u domaćem i međunarodnom kontekstu, Fakultet hrvatskih studija, Sveučilišta u Zagrebu; Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora, Vukovar i Centar za istraživanje ratnih zločina, Vukovar, 3. 5. 2021, Vukovar (I. Bendra, D. Živić)

22. Simpozij „Od Strossmayera do danas – demografska slika Hrvatske“, 28. 9. 2021., Đakovo (D. Živić)

23. Dani seksualnosti, Udruga studenata psihologije Kasper, 22. 5. 2021., Zadar (I. Mikloušić)

24. “Stvari koje nismo smjeli reći o njima”, Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku (Studentski zbor i udruga studenata “Psihos”), 20. – 22. 5. 2021., Osijek (S. Sakić)

25. Skup „Rane socijalnopedagoške intervencije“, Agencija za odgoj i obrazovanje RH, 29. 6. 2021., on-line (J. Burušić)

26. Simpozij Istraživačkog projekta Moderne misleće žene: intelektualni razvoj žena u Hrvatskoj 20. stoljeća – Žene i komunizam – Hommage Lydiji Sklevicky, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 12. 3. 2021., Zagreb (S. Cvikić)

27. Transition Dialogue 2019 – 2021. Expert Workshop Croatia: National lesson plan on economic transition. 17. 3. 2021., Zagreb (online) (C. Hornstein-Tomić, M. Kurilić, D. Čengić)

28. Forum ZCI za školsku efektivnost i školski management, 14. 12. 2021., Zadar (J. Burušić, M. Šakić Velić)

29. Psihošpancir – tjedan psihologije, 10. – 11. 9. 2021., Varaždin (A. Brajša-Žganec)

30. Panel o kvaliteti međuljudskih i međunacionalnih odnosa – Konrad Adenauer Stiftung, Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatsko katoličko sveučilište i Franjevački institut za kulturu mira, 12. 5. 2021, Zagreb (A. Brajša-Žganec)

31. Poslovna abeceda 10 – Stručni skup za magistre farmacije, 23. – 25. 9. 2021., Petrčane (A. Brajša-Žganec)

32. Znanstveni kolokvij Turistički time-out: trenutak za novi pogled na turizam i prostor (on line), HAZU, 27. 10. 2020., Zagreb, Opatija, Rijeka, Zadar (S. Poljanec-Borić)

33. 14. seminar Josipa Roglića, Odjel za geografiju Sveučilišta u Zadru, Grad Zadar, Hrvatsko geografsko društvo – Zadar, Agencija za odgoj i obrazovanje, 24. 5. 2021., Zadar (R. Mesarić Žabčić)

34. Znanstveni skup: Dani Mate Ujevića 2021, Gradska knjižnica „Don Mihovil Pavlinović“, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Matica hrvatska, 16. – 17. 7. 2021., Imotski (R. Mesarić Žabčić)

35. Nautički turizam: Iskoraci i osuvremenjivanje hrvatskog nautičkog turizma, Slobodna Dalmacija, 27. 10. 2021., Dubrovnik (V. Lupis)

36. Konferencija „srednja.hr + Obrazovnih deset“, 5. 11. 2021., Zagreb (N. Pokos)

37. Veliko vijeće Sindikata znanosti i visokog obrazovanja – tematska radionica, 10. 6. 2021. Zagreb (J. Švarc)

 

2020.

Nacionalni skupovi u organizaciji Instituta Pilar

1. PSIHOŠPANCIR – TJEDAN PSIHOLOGIJE, Varaždin, 14. – 17. 2. 2020. Organizatori: Društvo psihologa Varaždin i Sveučilište Sjever u Varaždinu, suorganizator: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Varaždin

2. Znanstveni simpozij – video znanstvena konferencija FRANJEVCI U VUKOVARU, Vukovar, 4. 5. 2020. Organizator: Franjevački samostan Vukovar, suorganizatori: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Vukovar, Gradski muzej Vukovar, Državni arhiv u Vukovaru

3. 23. znanstveno-stručni skup VUKOVAR ’91 – dvadeset i devet godina poslije: EUROPSKA UNIJA IZMEĐU IZAZOVA SUVERENIZMA I HRVATSKOG ZALOGA EUROPSKOM MIRU, (online putem platforme zoom), Vukovar, 11. 11. 2020.; Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Vukovar i Gradska knjižnica Vukovar

4. TIME 4 SCIENCE (online), 15. 12. 2020. Organizator: Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, suorganizator: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Varaždin

Nacionalni skupovi u kojima su sudjelovali znanstvenici Instituta Pilar

1. Znanstveni kolokvij Odjela za obrazovanje Hrvatske sekcije IEEE, 18. 2. 2020., Zagreb (J. Burušić)

2. Znanstveni simpozij „Franjevci u Vukovaru“, 4. 5. 2020., Vukovar (D. Živić, V. Mihaljević, I. Bendra)

3. Znanstveno-stručni skup „Vukovar ’91. – dvadeset i deveta godina poslije“, 11. 11. 2020., Vukovar (D. Živić, C. Hornstein Tomić, S. Špoljar Vržina)

4. Znanstveni kolokvij: „Turistički time-out: trenutak za novi pogled na turizam i prostor“, 27. 10. 2020., Zagreb, Opatija, Rijeka, Zadar (S. Poljanec-Borić)

5. Znanstveni simpozij „200 godina katastra Franje I. u Istri“, 11. 12. 2020., Pula (M. Altić)

6. Znanstveni skup „Baranja kroz povijest“, 17. 9. 2020., Osijek (D. Vojak)

7. 17. stručni skup „Poučavanje i učenje o holokaustu i sprečavanju zločina protiv čovječnosti“, 30. 1. 2020., Jasenovac (D. Vojak)

8. Psihošpancir – tjedan psihologije, 14. – 17. 2. 2020., Varaždin i Čakovec (T. Pavlović, T. Babarović, A. Brajša-Žganec, T. Brkljačić, Lj. Kaliterna Lipovčan, M. Džida, M. Maglić)

9. Znanstvena konferencija „Modernizacija kroz infrastrukturu – zadano i ostvareno u modernizaciji Hrvatske“, 8. 7. 2020., Zagreb (I. Brlić)

10. 14. nacionalni susret o beskućnicima, 9. – 10. 10. 2020., Karlovac (L. Šikić-Mićanović)

11. VIII. Znanstveno-stručni skup „Osnaživanje potencijala za preventivne aktivnosti u zajednici“, 13. – 15. 2. 2020., Osijek (I. Šverko, T. Babarović, M. Kotrla Topić, A. Brajša-Žganec, T. Brkljačić, Lj. Kaliterna Lipovčan, M. Džida, M. Šakić Velić)

12. Znanstveni skup „COVID 19 u humanističkoj perspektivi: Mutacije straha i kulturne promjene”, 28. – 30. 9. 2020., Zagreb (S. Sakić, P. Greiner)

13. Znanstveno-književni skup s međunarodnim sudjelovanjem „ Rizici i resursi: rod i politika raspodjele. Dani Marije Jurić Zagorke“, 20. – 21. 11. 2020., Zagreb (S. Cvikić)

14. Tjedan psihologije na HKS-u, 21. 2. 2020., Zagreb (T. Brkljačić)

 


2019.

Nacionalni skupovi u organizaciji Instituta Pilar

1. Znanstveni kolokvij FRANJEVAČKI MUZEJ VUKOVAR: POVIJEST, KULTURA I IDENTITET VUKOVARA KROZ STOLJEĆA, Vukovar, 7. 5. 2019., organizatori: Franjevački samostan u Vukovaru, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Vukovar i Gradski muzej Vukovar u prigodi otvaranja Franjevačkog muzeja Vukovar

2. 22. znanstveno-stručni skup „VUKOVAR ’91. – dvadeset i osma godina poslije“: SUVREMENE MIGRACIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ: UZROCI, POSLJEDICE I AKTUALNI TRENDOVI, Vukovar, 12. – 13. 11. 2019. (skup se održava u prigodi obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine)

3. Domaći interdisciplinarni znanstveno-stručni skup PODRAVSKA SLATINA U DOMOVINSKOM RATU, Slatina, 12. 12. 2019., Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Osijek i Hrvatski časnički zbor Grada Slatine

Nacionalni skupovi u kojima su sudjelovali znanstvenici Instituta Pilar

1. Depopulacijski momentum – multidisciplinaran pristup proučavanju stanovništva, 29. 11. – 1. 12. 2019., Zagreb (I. Turk)

2. VII. Nacionalni kongres Hrvatskoga sociološkog društva. „Socijalna kohezija u društvu polarizacije, konflikata i nejednakosti“, Zagreb, 11. – 12. 4. 2019. (I. Tomić-Koludrović, S. Cvikić, J. Puđak, R. Franc, T. Pavlović, B. Perasović, M. Mustapić, D. Šimleša)

3. 27. godišnja konferencija hrvatskih psihologa „Psihologija i digitalni svijet“, 6. – 9. 11. 2019., Osijek (I. Šverko, T. Babarović, M. Šakić Velić, A. Brajša Žganec, M. Džida, M. Kotrla Topić)

4. Konferencija „Psihošpancir – tjedan psihologije“, 15. – 18. 2. 2019., Varaždin, Zagreb (I. Dević, R. Franc, T. Pavlović, I. Sučić, M. Blažev, A. Brajša Žganec, M. Džida, Lj. Kaliterna Lipovčan, T. Babarović, M. Tadić Vujčić)

5. Konferencija „Politološki razgovori 2019. – 1989: tri desetljeća poslije“, 7. – 8. 11. 2019., Zagreb (T. Pavlović, R. Franc)

6. Znanstveni skup „Život i djelo Antuna Radića“, 28. 10. 2019., Desno Trebarjevo (J. Vince Pallua, Ž. Holjevac)

7. Znanstveni skup „Hrvatska u raljama klijentelizma: Politike, postupci i posljedice trgovanja institucionalnom moći“, 14. 2. 2019., Zagreb (I. Markešić)

8. 22. znanstveno-stručni skup Vukovar ’91. – dvadeset i osma godina poslije „Suvremene migracije u Republici Hrvatskoj: uzroci, posljedice i aktualni trendovi“, 12. – 13. 11. 2019., Vukovar (R. Mesarić Žabčić, N. Pokos, D. Živić, I. Bendra, M. Milak, K. Perić, V. Šakić, M. Žanić, S. Špoljar Vržina, S. Cvikić, A. Bušljeta Tonković, N. Šimunić, I. Brlić, G. M. Miletić, C. Hornstein Tomić, M. Marinović Golubić, T. Štojs, K. Peračković)

9. Znanstveni skup „Znameniti Križevčani 19. stoljeća“, 23. 10. 2019., Križevci (D. Vojak)

10. Znanstveni skup „Dr. Franjo Tuđman – državnik i povjesničar“, 12. 12. 2019., Zagreb (Ž. Holjevac)

11. Znanstveni kolokvij „Franjevački muzej Vukovar: povijest, kultura i identitet Vukovara kroz stoljeća“, 7. 5. 2019., Vukovar (D. Živić, M. Žanić, V. Mihaljević)

12. Konferencija „Doprinos JLP(R)S demografskoj revitalizaciji Slavonije, Baranje i Srijema“, 21. 5. 2019., Đakovo (D. Živić)

13. Konferencija „Doprinos JLP(R)S demografskoj revitalizaciji Like, Primorja i Gorskog kotara“, 24. 9. 2019., Senj (D. Živić)

14. Znanstveno-stručni skup „Etnokulturni identitet Hrvata u Vojvodini: povijesni i suvremeni procesi“, 9. – 13. 10. 2019., Zagreb – Subotica (D. Živić)

15. Konferencija „Doprinos JLP(R)S demografskoj revitalizaciji Šibensko-kninske i Zadarske županije“, 13. 12. 2019., Knin (D. Živić)

16. Znanstveni simpozij „Stoljeće velike zablude. Nacionalni i religiozni identitet Hrvata u Jugoslaviji (1. 12. 1918. – 1945. – 1990. -)“, 9. – 10. 5. 2019., Đakovo (M. Brekalo, A. Lukić, I. Jurčević)

17. Znanstvena konferencija „Razvoj novonastalih gradova u Hrvatskoj tijekom 19. i 20. stoljeća“, 26. 2. 2019., Zagreb (I. Brlić)

18. Znanstveno savjetovanje Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad HAZU, Bjelovar, 6. 6. 2019 (J. Švarc)

19. 3. Kongres primijenjene psihologije, 18. – 19. 10. 2019., Zagreb (Lj. Kaliterna Lipovčan, A. Brajša Žganec)

20. Lovinački turistički forum, 13. 7. 2019. (N. Pokos)

21. Stručni skup „Podrška socio-emocionalnoj dobrobiti i razvoju privrženosti djece tijekom prijelaza i prilagodbe u dječjem vrtiću i osnovnoj školi“, 28. 8. 2019., Rijeka (A. Brajša Žganec)

22. Treći nacionalni studijski dani za djelatnike u pastoralu braka i obitelji, 26. – 28. 4. 2019., Šibenik (A. Brajša Žganec)

23. Domaći interdisciplinarni znanstveno-stručni skup „ Podravska Slatina u Domovinskom ratu“, 12. 12. 2019., Osijek (M. Brekalo)

24. X. konferencija socijalnih radnika „ Drugi i drugačiji“, 9. – 11. 10. 2019., Zagreb, (K. Perić)

25. 13. nacionalna konferencija o beskućništvu, 10. – 11. 10. 2019., Pula (S. Stelko, S. Sakić)

26. 8. kongres Hrvatskoga žrtvoslovnog društva „Totalitarizmi 20. stoljeća i njihove posljedice za hrvatski narod“, 8. – 10. 11. 2019., Zagreb – Krapina (T. Tomaić)

27. Konferencija „Povratništvo i gospodarski razvoj“, 12. 11. 2019., Zagreb (M. Marinović Golubić, T. Štojs, C. Hornstein Tomić, R. Mesarić Žabčić)

28. 11. konferencija o društveno odgovornom poslovanju – DOP, 19. – 20. 11. 2019., Zagreb (A. Bušljeta Tonković)

29. Znanstveno-stručni skup „Lovinac. Povijest, život, kultura“ 3. – 4. 5. 2019., Lovinac (Ž. Holjevac)

30. Znanstveno-stručni skup u povodu 150 godina od prvog broja Vienca, 9. 10. 2019., Zagreb (Ž. Holjevac)

31. Mini-konferencija „Girls in ICT Day“, 26. 4. 2019., Osijek (J. Burušić)

32. Skup „Implementacija HKO na razini visokih učilišta“, 14. 5. 2019., Zagreb (J. Burušić)

33. Stručni skup Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola (HUROŠ), 10. 11. 2019., Vodice (J. Burušić)

Ostalo

1. Godišnja skupština Hrvatske udruge nastavnika povijesti „Svemu usprkos“, 30. 3. 2019. Zagreb (D. Vojak)2018.

Nacionalni skupovi u organizaciji Instituta Pilar

1. Četvrti interdisciplinarni znanstveno-stručni skup: GRAD OSIJEK U OBRANI HRVATSKOG ISTOKA, Osijek, 30. 1. 2018., Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Osijek, Odjel za kulturologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru i Ogranak Matice hrvatske Osijek

2. Znanstveni skup DOBROBIT DJECE I MLADIH, Varaždin, 27. 9. 2018., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Zavod za znanstveni rad u Varaždinu i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Varaždin

3. III. Simpozij o snazi evolucijske misli: Prof. Jerry A. Coyne i tri velika pitanja: Je li znanost u sukobu s religijom, zašto je evolucija istinita i imamo li slobodnu volju?, Zagreb, 15. – 17. 10. 2018., PMF – Biološki odsjek, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Institut za filozofiju i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar (I. Mikloušić)

4. 21. znanstveno-stručni skup VUKOVAR ’91. – dvadeset i sedma godina poslije: GRADOVI U RATOVIMA – KROZ POVIJEST DO SUVREMENOSTI, Vukovar, 14. – 15. 11. 2018., Instut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Vukovar (skup održan u okviru programa obilježavanja 18. 11. – Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. – 2018. godine)

5. Znanstveni kolokvij BOROVO NASELJE 1945. – 1950. STUDIJA DRUŠTVENIH, DEMOGRAFSKIH, GOSPODARSKIH I POLITIČKIH PRILIKA, Vukovar, 11. 12. 2018., Državni arhiv u Vukovaru i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Vukovar

Nacionalni skupovi u kojima su sudjelovali znanstvenici Instituta Pilar

1. 21. znanstveno-stručni skup Vukovar ‘91. – dvadeset i sedma godina poslije: Gradovi u ratovima – kroz povijest do suvremenosti, 14. – 15. 11. 2018., Vukovar (I. Turk, S. Špoljar-Vržina )

2. VII. znanstveno-stručni skup Osnaživanje potencijala za preventivne aktivnosti u zajednici, 22. – 24. 2. 2018., Osijek (M. Kotrla Topić)

3. 25. Žumberački gospodarski forum, 26. 8. 2018., Stojdraga (I. Turk)

4. Znanstveni kolokvij „Borovo naselje 1945. – 1950. Studija društvenih, demografskih, gospodarskih i političkih prilika“, 11. 12. 2018. godine. Vukovar (S. Cvikić, P. Macut, D. Živić)

5. 26. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Kvaliteta života kroz životni vijek: izazovi i preporuke, 7. – 10. 11. 2018., Sv. Martin na Muri (L. Lučić, Lj. Kaliterna Lipovčan, A. Brajša-Žganec, R. Franc, T. Brkljačić, I. Sučić, T. Babarović, I. Dević, M. Šakić Velić)

6. Znanstveni skup: Dobrobit djece i mladih, 29. 9. 2018., Varaždin (L. Lučić)

7. XXI. Dani psihologije u Zadru, 24. – 26. 5. 2018., Zadar (L. Lučić, Lj. Kaliterna Lipovčan, A. Brajša-Žganec, M. Kotrla Topić, R. Franc, T. Brkljačić, I. Sučić, T. Babarović, i. Šverko, J. Burušić, M. Tadić Vujčić, I. Mikloušić, I. Dević, M. Šakić Velić, A. Wertag)

8. Treći hrvatski iseljenički kongres „Odlazak-ostanak-povratak“, 28. 6. – 1. 7. 2018., Osijek (N. Pokos, I. Hrstić)

9. Znanstveni skup: Dobrobit djece i mladih, 27. 9. 2018., Varaždin (A. Brajša-Žganec, R. Franc, I. Sučić)

10. Učimo srce(m). Podrška socio-emocionalnom razvoju djece u vrtiću, 16. 11. 2018., Čakovec (A. Brajša-Žganec)

11. Psihošpancir – tjedan psihologije, 16. – 17. 2. 2018, Varaždin (A. Brajša-Žganec, M. Mustapić, B. Perasović)

12. Znanstveni skup „Konac Velikoga rata“, 29. – 30. 11. 2018., Zagreb (M. Brekalo, A. Lukić, Lj. Dobrovšak)

13. Treći znanstveni skup „Slavonija – tradicija u suvremenosti“, 29. 9. 2018., Požega (A. Lukić)

14. Četvrti interdisciplinarni znanstveno-stručni skup „Grad Osijek u obrani hrvatskoga Istoka“, 30. 1. 2018., Osijek (M. Brekalo, M. Kotrla Topić)

15. Znanstveni skup – kolokvij prigodom desete obljetnice objavljivanja dokumenta Ti si Krist – za nas i za sve ljude (Izjave i odluke Druge biskupijske sinode Đakovačke i srijemske biskupije), 30. 5. 2018., Đakovo (I. Bendra)

16. Dunav u hrvatskoj povijesti i kulturi, 10. – 12. 10. 2018., Slavonski Brod – Vukovar (I. Žebec Šilj)

17. Varaždin i sjeverna Hrvatska u desetljeću nakon Velikog rata, 9. 11. 2018., Varaždin (I. Žebec Šilj)

18. Djeca i mladi iz sjeverozapadne Hrvatske o domenama dobrobiti, 27. 9. 2018. Varaždin (T. Babarović)

19. Forum o upravljanju i vođenju u obrazovanju 2018.: Izazovi obrazovanja u kontekstu perpetualne promjene, 17. – 18. 12. 2018., Zagreb (J. Burušić)

20. Vjetar u leđa: državni skup socijalnih pedagoga i voditelja preventivnih aktivnosti, 1. – 3. 10. 2018., Primošten (J. Burušić)

21. 26. godišnja konferencija hrvatskih psihologa, 8. – 11. 11. 2018., Zadar (R. Glavak Tkalić, A. Wertag, I. Sučić, A. Brajša-Žganec)

22. 11. državni stručni skup za učitelje i nastavnike povijesti: „Domovinski rat – masovni zločini agresora i mirna reintegracija“, 5. – 7. 4. 2018., Zadar (D. Živić)

23. Znanstveni skup „Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu”, 23. – 25. 11. 2018. Osijek (I. Bendra, D. Živić, Lj. Dobrovšak)

24. Žumberački gospodarski forum, 26. 8. 2018., Stojdraga (I. Turk)

25. Znanstveno-stručni multidisciplinarni skup „Uloga ekomuzeja u razvoju lokalnih zajednica, 12. – 13. 10. 2018., Bistra (A. Bušljeta Tonković, Lj. Dobrovšak)

26. 18. znanstveno-stručni skup „Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici“, 9. 11.2018., Rijeka (Lj. Dobrovšak)

27. Studijski dan „Crkva u Hrvatskoj kakvu je zagovarao Željko Mardešić“, 28. – 29. 9. 2018., Split (I. Markešić)

Ostalo

1. Stručni skup međužupanijskog stručnog vijeća u području sociologije, politike i gospodarstva, etike i filozofije, 7. 7. 2018., Vukovar (I. Bendra)

2. Državno natjecanje iz geografije, Program za mentore, 23. – 25. 4. 2018., Vukovar (D. Živić, S. Cvikić)

 

2017.

Nacionalni skupovi u organizaciji Instituta Pilar

1. Znanstveno-stručni kolokvij SLOJEVI SJEĆANJA I IDENTITET VUKOVARA U DVADESETOM STOLJEĆU, Vukovar, 15. 9. 2017., Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Vukovar, Matica hrvatska Vukovar, Državni arhiv u Vukovaru i Gradski muzej Vukovar

2. 20. znanstveno-stručni skup VUKOVAR ’91. – dvadeset i šesta godina poslije: JAVNI DISKURSI I POZICIJE MOĆI, Vukovar, 13. – 14. 11. 2017., Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Vukovar

3. KAMO IDE ISTOČNA HRVATSKA? Demografsko stanje, prognoze i traženje izlaska iz krize Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema, Đakovo, 1. 12. 2017., HAZU – zavodi za znanstveni i umjetnički rad u Đakovu, Osijeku i Požegi, Centar HAZU u Vinkovcima, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Vukovar

Nacionalni skupovi u kojima su sudjelovali znanstvenici Instituta Pilar

1. 25. godišnja konferencija hrvatskih psihologa, 8. – 11. 11. 2017., Zadar (R. Glavak Tkalić, A.Wertag, I. Sučić, A. Brajša-Žganec)

2. 20. znanstveno-stručni skup „Vukovar ’91. – dvadeset i šest godina poslije“, 13. i 14. 11. 2017., Vukovar (S. Cvikić, D. Živić, I. Bendra, S. Špoljar-Vržina)

3. Znanstveni skup „Krvavi sabor križevački i hrvatske zemlje u 14. i 15. stoljeću“, 3. 6. 2017., Križevci (D. Vojak)

4. Znanstveno-stručni kolokvij „Slojevi sjećanja – identitet Vukovara u dvadesetom stoljeću“, 15. 9. 2017., Vukovar (D. Živić, M. Žanić, P. Macut)

5. Kongres dječjeg zdravlja, 6. – 8. 10. 2017., Osijek (D. Živić)

6. Znanstveni simpozij „O starosti i starenju“, 12. 10. 2017., Đakovo (D. Živić)

7. Znanstveno-stručni skup „Demografske promjene i kulturna baština Hrvata Boke kotorske“, 11. i 13. 10. 2017., Zagreb i Kotor (N. Pokos)

8. Znanstveni skup „Kamo ide istočna Hrvatska?“, 1. 12. 2017., Đakovo (N. Pokos, D. Živić)

9. VI. Nacionalni sociološki kongres Hrvatskog sociološkog društva, „Struktura i dinamika društvenih nejednakosti“, 7. – 8. 4. 2017., Zagreb (I. Tomić-Koludrović, F. Majetić, I. Dević, A. Derado)

10. KONKOREL – Konferencija komparativnih religija, 11. – 13. 10. 2017. (I. Markešić)

11. Znanstveno-stručni skup „Djetinjstvo i dječja prava, 1. – 2. 12. 2017. Varaždin (A. Brajša-Žganec)

12. Stručni skup za odgojitelje, učitelje i nastavnike pripadnika hrvatske manjine, iseljenika i Hrvata u Bosni i Hercegovini, Split, 3. – 7. 7. 2017. (V. Šakić)

13. Stručni skup Hrvatskog čitateljskog društva: „Koliko smo pismeni/nepismeni – digitalna pismenost našeg doba“, 8. 9. 2017., Zagreb (M. Kotrla Topić)

14. Drugi hrvatski ruralni parlament, 20. – 22. 4. 2017., Sveti Martin na Muri (G.-M. Miletić, A. Plenković)

15. Znanstveni skup u povodu 70 godina od važnih događaja hrvatske povijesti: potpisivanje Pariškog mirovnog ugovora i donošenje Ustava NRH 1947. godine, 27. 11. 2017., Rijeka (S. Trogrlić)

16. VII. Memorijal Petra Stankovića ”Barban u srcu”, 23. i 24. 2. 2017., Barban (S. Trogrlić)

17. Znanstveni skup „43. Pazinski memorijal“, 29. 9. 2017., Pazin (S. Trogrlić)

18. Znanstveni skup „70. obljetnica uspostave Pazinske administrature, 40. obljetnica ujedinjenja Istarske Crkve, mons. Dragutin Nežić prvi biskup ujedinjene Istarske Crkve“, 20. 10. 2017., Pazin (S. Trogrlić)

19. Znanstveno-stručni skup „50. obljetnica Ravnateljstva dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu“, 25. – 26. 4. 2017., Zagreb (I. Hrstić)

20. XV. Dies Historiae: „Društvena povijest – mogućnosti i izazovi u kontekstu hrvatske
historiografije“, 6. 12. 2017., Zagreb (I. Hrstić)

21. Znanstveni simpozij “Religije i migracije: prognanici i izbjeglice”, Fakultet filozofije i religijskih znanosti, 5. 5. 2017. Zagreb (V. Mihaljević)

22. Znanstveni skup XVII. Dani Julija Benešića, 21. 10. 2017., Ilok (Lj. Dobrovšak)

23. Znanstveni kolokvij “Modeli revitalizacije i unaprjeđenja kulturnog naslijeđa“, 24. 5. 2017. (S. Poljanec-Borić)

24. Znanstveni skup „Slavonija, tradicija u suvremenosti“, 29. 9. 2017., Požega (I. Žebec Šilj)

25. Znanstveni skup o Miloradu Mediniju, 9. – 11. 11. 2017, Zagreb i Dubrovnik (V. Lupis)


2016.

Nacionalni skupovi u organizaciji Instituta Pilar

1. 15. znanstveno-stručni skup ANNALES PILAR 2016. – KOGA (P)ODRŽAVA ODRŽIVI RAZVOJ?, Gospić, 27. 5. 2016., Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Grad Gospić

2. Znanstveni skup KVALITETA ŽIVLJENJA U SJEVEROZAPADNOJ HRVATSKOJ, Varaždin, 2. 6. 2016., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Zavod za znanstveni rad u Varaždinu i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Varaždin

3. BATA-BOROVO (1931.-2016.) POVIJESNO NASLIJEĐE I PERSPEKTIVE, Vukovar, 9.–10. 6. 2016., Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Vukovar i Borovo d.d., u prigodi obilježavanja 85. godišnjice osnutka tvornice Bata/Borovo u Vukovaru i 25. godišnjice Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, pod pokroviteljstvom Ministarstva gospodarstva RH, Vukovarskosrijemske županije i Grada Vukovara

4. ČOVJEK I SMRT znanstveno-stručni skup u povodu 85. obljetnice djelovanja Udruge Posmrtna pripomoć, Zagreb, 14.–16. 9. 2016., Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Hrvatsko katoličko sveučilište Zagreb i Udruga Posmrtna pripomoć Zagreb

5. VIROVITICA U DOMOVINSKOM RATU, domaći znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem, Virovitica, 6. 10. 2016., Državni arhiv u Virovitici, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Osijek, Hrvatski institut za povijest, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, Grad Virovitica, Zajednica županijskih zajednica Udruga hrvatskih invalida domovinskog rata, Hrvatski časnički zbor grada Virovitice

6. HRVATI KAO MANJINA U OKOLNIM ZEMLJAMA: POVIJEST, POLOŽAJ, IZAZOVI, znanstveni kolokvij s međunarodnim sudjelovanjem u povodu Dana hrvatskih branitelja Sajmišta i 25. godišnjice Instituta Pilar, Vukovar, 12. 10. 2016., Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Vukovar i Udruga hrvatskih branitelja Sajmište

7. PODGORJE: POLAZIŠTA I PERSPEKTIVE RAZVOJA KRAJA IZMEĐU VELEBITA I JADRANA, znanstveno-stručni skup, Senj, 13.–15. 10. 2016., Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Gospić, Gradski muzej Senj, Društvo Senjana i prijatelja Senja „Nehaj“, Zagreb, Grad Senj

8. Kolokvij ČETIRI LIKA IVE PILARA u povodu 25. obljetnice osnutka Instituta Pilar, Zagreb, 8. 11. 2016.

9. 19. znanstveno-stručni skup Vukovar ’91. – dvadeset i pet godina poslije: HRVATSKO DRUŠTVO: 25 GODINA NAKON VUKOVARA ’91, Vukovar, 14.–15. 11. 2016., Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Vukovar

10. Obilježavanje 25. obljetnice časopisa DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA, Zagreb, 9. 12. 2016., Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

Nacionalni skupovi u kojima su sudjelovali znanstvenici Instituta Pilar

1. Znanstveni pogled na mirnu reintegraciju danas, 15. 1. 2016., Vukovar (D. Živić)

2. Poljoprivreda, demografija i nove tehnologije, 22. 4. 2016., Osijek (D. Živić)

3. Domovinski rat – istinom protiv zaborava, 28. 4. 2016., Vinkovci (D. Živić)

4. Borovo Selo – 2. svibnja 1991. – memorijal povodom pogibije hrvatskih redarstvenika, 2. 5. 2016., Vinkovci (D. Živić)

5. Globalizacija i regionalni identitet 2016., 16. – 17. 9. 2016., Osijek (D. Živić)

6. Čovjek i smrt, 14. – 16. 9. 2016., Zagreb (I. Markešić, D. Živić, S. Tadić, N. Šimunić, I. Turk, M. Marinić, V. Mihaljević)

7. Slavonski Brod i Brodsko-posavska županija u Domovinskom ratu, 22. – 23. 9. 2016., Slavonski Brod (D. Živić)

8. Virovitica u Domovinskom ratu, 6. 10. 2016., Virovitica (D. Živić, M. Brekalo, A. Lukić)

9. Domovinski rat – mogućnosti znanstvenoga pristupa, 10. – 11. 10. 2016., Zagreb (D. Živić, I. Markešić)

10. Hrvati kao manjina u okolnim zemljama – povijest, položaj, izazovi, 12. 10. 2016., Vukovar (D. Živić, Lj. Dobrovšak, S. Cvikić)

11. 19. znanstveno-stručni skup Vukovar ’91. – dvadeset i peta godina poslije, 14. – 15. 11. 2016., Vukovar (D. Živić, I. Bendra, V. Mihaljević, N. Šimunić, I. Turk, S. Špoljar-Vržina, S. Cvikić)

12. Poduzetništvo i razvoj Hrvatske, u okviru Tripalovih dana u Sinju, 3. 6. 2016., Sinj (D. Čengić)

13. V. kongres hrvatskih povjesničara 2016.: Krize, sukobi i solidarnost u povijesnoj perspektivi, 5.10. – 8.10. 2016., Zadar (D. Vojak, Lj. Dobrovšak)

14. Bata-Borovo (1931. – 2016.): Povijesno naslijeđe i perspektive, 9. – 10. 6. 2016., Vukovar (I. Bendra, I. Žebec Šilj, S. Cvikić)

15. Vrata Svetoga: interdisciplinarno čitanje opusa Željka Mardešića, 19. 10. 2016., Split (S. Tadić, V. Mihaljević, I. Markešić)

16. Interreligijski znanstveni skup Interpretacija Isusa Krista izvan kršćanstva, 12. – 13. 11. 2016., Zagreb (S. Tadić)

17. Modeli regulacije prostitucije i iskustva iz prakse, 21. 9. 2016., Zagreb (I. Radačić)

18. 24. godišnja konferencija hrvatskih psihologa, Psihologija u prevenciji i očuvanju zdravlja, 9. – 12. 11. 2016., Opatija (A. Wertag, I. Sučić, M. Šakić Velić, A. Brajša-Žganec)

19. Znanstveni skup o Đuri Šurminu, 21. – 22. 4. 2016., Zagreb-Varaždin-Čazma (M. Gabelica)

20. Annales Pilar 2016.: Koga (p)održava održivi razvoj?, 27. 5. 2016., Gospić (N. Šimunić, I. Turk, A. Bušljeta Tonković)

21. Podgorje: polazišta i perspektive razvoja kraja između Velebita i Jadrana, 13. – 15. 10. 2016., Senj (N. Pokos, N. Šimunić, I. Turk, A. Bušljeta Tonković, S. Poljanec-Borić)

22. Žumberački narodni sabor, 26. 11. 2016., Zagreb (I. Turk)

23. Završna konferencija međunarodnog Pacinno projekta, 1. 6. 2016., Rijeka (J. Švarc)

24. Hrvatski inovacijski sustav u europskim okvirima, 14. 4. 2016., Zagreb (J. Švarc)

25. Obilježavanje 130. obljetnice rođenja Gabriela Jurkića, 23. 3. 2016., Zagreb (V. Mihaljević).

26. Novi religijski i eklezijalni pokreti – revitalizacije religije, okrugli stol o desetoj obljetnici smrti Željka Mardešića – Jakova Jukića (1933. – 2006.), 19. 4. 2016., Zagreb (V. Mihaljević)

27. Obilježavanje 10. obljetnice smrti fra Joze Mihaljevića, 27. 5. 2016., Zagreb, (V. Mihaljević)

28. Završna konferencija projekta MA#ME, 2. 2. 2016., Zagreb, (I. Sučić)

29. Kvaliteta življenja u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, 2. 6. 2016., Varaždin (Lj. Dobrovšak, N. Pokos, Lj. Kaliterna Lipovčan, A. Brajša Žganec, S. Poljanec-Borić)

30. Četiri lika Ive Pilara, 8. 11. 2016., Zagreb (V. Šakić)

31. Posthumano stanje i perspektive umjetnosti: Životinja – Čovjek – Stroj, 15. – 16. 12. 2016., Zagreb (M. Geiger Zeman, Z. Zeman)

32. konferencija o društveno odgovornom poslovanju – DOP, 1. 12. 2016., Zagreb (M. Geiger Zeman, Z. Zeman)

33. Sociokulturno naslijeđe i gospodarski razvoj, 16. – 17. 9. 2016., Osijek (M. Žanić)

34. Hrvatsko proljeće – 45. obljetnica sloma hrvatskog nacionalnog pokreta, 1. 12. 2016., Split (S. Mrduljaš)

35. Prirodna baština i turizam, HAZU – Razred za prirodne znanosti, 28. 10. 2016., Zagreb (S. Poljanec-Borić)

36. Obiteljska i demografska slika Hrvatske, Ministarstvo socijalne politike i mladih, 16. 5. 2016., Zagreb (N. Pokos)

37. Demografski razvoj Hrvatske u žarištu, 5. 2. 2016., Zagreb (N. Pokos)

38. Primarna i sekundarna prevencija bolesti suvremenog čovjeka, 21. – 22. 10. 2016., Osijek (M. Brekalo)

39. Dvadeset pet godina hrvatske neovisnosti – kako dalje?, 6. – 7. 10. 2016., Zagreb (I. Markešić)

40. Okrugli stol „Uloga psihologa u edukaciji zdravstvenih djelatnika“ na 24. godišnja konferencija Hrvatskog psihološkog društva – Psiholozi u prevenciji poremećaja i očuvanju zdravlja, 9. – 12. 11. 2016. Opatija (A. Brajša-Žganec)


2015.

Nacionalni skupovi u organizaciji Instituta Pilar

1. SRIJEM U PRVOM SVJETSKOM RATU 1914. – 1918. – u povodu Međunarodnog dana arhiva, Vukovar, 9. lipnja 2015.; organizatori: Ogranak Matice hrvatske Vukovar, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Vukovar, Udruga povjesničara i baštinika zavičajne starine Slavonije, Baranje i Srijema, Državni arhiv u Vukovaru i Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

2. Znanstveni skup JOSIP LOVRETIĆ (1865. – 1948.), JEDNO STOLJEĆE POSLIJE, U POVODU 150. OBLJETNICE ROĐENJA, Otok, 28. – 29. studenoga 2015.; organizator: Grad Otok; suorganizatori: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Vukovar, Gradski muzej Vinkovci

3. 18. znanstveno-stručni skup VUKOVAR 91.-DVADESET I ČETVRTA GODINA POSLIJE: VUKOVAR ’91.: DOMOVINSKA (I EUROPSKA) SIGURNOST. KRIZA SIGURNOSTI I POLITIKE MANIPULIRANJA SUVERENITETOM, Vukovar, 13. studenoga 2015., Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Područni centar Instituta Pilar Vukovar

Nacionalni skupovi u kojima su sudjelovali znanstvenici Instituta Pilar

1. Simpozij “Rat i mir”, 26. – 28. 11. 2015., Zagreb (I. Markešić, M. Beroš)

2. Vrijednosti u hrvatskome društvu, 11. 11. 2015., Zagreb (I. Markešić)

3. V. memorijal Petra Stankovića, 19. i 20. 2. 2015., Barban (S. Trogrlić)

4. Pazinski memorijal – Istaknute ličnosti iz života Istre u 20. stoljeću, 2. 10. 2015., Pazin (S. Trogrlić)

5. Okrugli stol „Refleksije prošlosti i žudnja za životom: patrijahalno nasljeđe i položaj žena u Hrvatskoj“, 26. 11. 2015. Zagreb (I. Radačić)

6. Srijem u Prvom svjetskom ratu, 9. 6. 2015., Vukovar (Lj. Dobrovšak, D. Živić)

7. Slavonija – hrvatska i europska regija, 15. 5. 2015., Požega (Lj. Dobrovšak, D. Živić, I. Žebec Šilj, S. Cvikić)

8. XXIII. znanstveni skup Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu, 5. – 7. 11. 2015., Osijek (M. Brekalo, A. Lukić)

9. Kaptolski Sisak 1215. – 2015.“, 19. 9. 2015., Sisak (F. Tomić)

10. Hrvatski povjesničari umjetnosti – Gjuro Szabo 1875. – 1943.“, 15 .- 16. 10. 2015., Zagreb (F. Tomić, D. Vojak)

11. 18. znanstveno-stručni skup „Vukovar ’91 – dvadeset i četvrta godina poslije“,
12. i 13. 12. 2015., Vukovar (N. Šimunić, D. Živić, I. Turk, S. Cvikić, S. Špoljar-Vržina, M. Žanić, I. Bendra, P. Macut)

12. 23. godišnja konferencija hrvatskih psihologa – „Psihologija starenja – pogled u budućnost“, 4.-7. 11. 2015., Šibenik (Lj. Kaliterna Lipovčan, M. Geiger Zeman, Z. Zeman, A. Brajša Žganec, T. Babarović)

13. Kuga u Makarskoj i Primorju 1815., 2. – 4. 12. 2015. Makarska (I. Hrstić)

14. Tko se zadnji smije, nije shvatio vic: humor u svakodnevnoj komunikaciji, 19. – 20. 11. 2015. (M. Geiger Zeman, Z. Zeman)

15. Josip Lovretić (1865. – 1948.). Jedno stoljeće poslije, 28. i 29. 11. 2015., Otok (D.Živić)

16. Hrvatski geografski kongres „Integrativna i primijenjena istraživanja u prostoru“, 29. 9. – 2. 10. 2015., Trogir (G.-M. Miletić, N. Pokos)

17. Kvalitetno obrazovanje za romsku djecu, 17. 2. 2015, Zagreb (L. Šikić- Mićanović, D. Vojak)

18. V. Nacionalni sociološki kongres Hrvatskog sociološkog društva: “Normalnost krize-kriza normalnosti”, 19. i 20. 3. 2015., Zagreb (N. Pokos, K. Peračković. J. Švarc)

19. Međunarodni dan ljudskih prava, 10. 12. 2015., Zagreb. (D. Vojak)

20. Sedmi nacionalni susret djelatnika i suradnika u pastoralu Roma, 28. 11. 2015., Zagreb (D. Vojak)

21. Kralj Žigmund i njegovo doba, 25. 11. 2015., Križevci (D. Vojak)

22. Samobor – stotinu godina nakon Milana Langa, 15. 10. 2015., Samobor (D. Vojak)

23. Međimurje od 1941. do 1945. godine, 2. 4. 2015., Čakovec (D. Vojak)

24. 21. Dani predškolskog odgoja i obrazovanja – Mirisi djetinjstva – Nacionalni kurikulum ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja – teorijske postavke i implementacija, 12.- 14.11.2015., Makarska (A. Brajša Žganec)


2014.

Nacionalni skupovi u organizaciji Instituta Pilar

1. Stručni skup ODRŽIVI RAZVOJ LOKALNIH ZAJEDNICA NA RURALNIM PODRUČJIMA – SOCIOLOŠKE PERSPEKTIVE, Gospić, 25.–26. travnja 2014., Područni centar Instituta Pilar Gospić i Hrvatsko sociološko društvo – Sekcija za sociologiju prostora

2. III. znanstveno-stručni skup IDENTITET SRIJEMA U PROŠLOSTI I SADAŠNJOSTI; tema skupa: OPĆINA NIJEMCI – DRUŠTVENI OKVIR I POTENCIJALI RAZVOJA, Nijemci, 16. svibnja 2014.; organizatori: Područni centar Instituta Pilar Vukovar i Općina Nijemci

3. 17. znanstveno-stručni skup VUKOVAR ’91. – ŠTO JE VUKOVAR HRVATSKOJ I EUROPI?; organizatori: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Zagreb i Područni centar Instituta Pilar Vukovar, Vukovar, 13.–14. studenoga 2014.

4. Prvi interdisciplinarni znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem HRVATSKI ISTOK U DOMOVINSKOM RATU – ISKUSTVA, SPOZNAJE I POSLJEDICE, Osijek, 4.-5. prosinca 2014., Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Sveučilište J.J. Strossmayera – Odjel za kulturologiju i Matica hrvatska Osijek

5. Znanstveno-stručni skup ZAVALJE I OKOLICA U PROŠLOSTI I SADAŠNJOSTI, Zagreb, 13. prosinca 2014.; Područni centar Instituta Pilar Gospić i Udruga bivše općine Zavalje

Nacionalni skupovi u kojima su sudjelovali znanstvenici Instituta Pilar

1. Održivi razvoj lokalnih zajednica na ruralnim područjima – sociološke perspektive, 25. – 26. 4. 2014., Gospić (A. Bušljeta, N. Šimunić, T. Štojs, M. Marinović Golubić, J. Puđak)

2. Hrvatski inovacijski sustav: jučer, danas, sutra, Sekcija za istraživanja znanosti i tehnologije EASST-a, Zagreb, 24. 4. 2014. (J. Švarc)

3. Treći znanstveno-stručni skup “Identitet Srijema u prošlosti i sadašnjosti”, Općina Nijemci – Društveni okvir i potencijali razvoja 16. 5. 2014., Nijemci (N. Pokos, I. Turk, D. Živić, S. Cvikić).

4. Dani Matice Hrvatske, 3. 6. 2014., Makarska (I. Hrstić)

5. Intimno građanstvo – obitelj, brak, spolnost i zakon u povijesnoj i suvremenoj perspektivi, 20. – 22. 11. 2014. (P. Macut)

6. XXII. znanstveni skup Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu, u organizaciji Njemačke zajednice i Zemaljske udruge Podunavskih Švaba u Hrvatskoj, 7. – 9. 11. 2014., Osijek (M. Brekalo, A. M. Lukić)

7. Znanstveni skup „110 godina Hrvatske seljačke stranke”, 11. – 12. 4. 2014., Križevci (znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem) (I. Hrstić, A. M. Lukić, D. Vojak)

8. Hrvatski iseljenički kongres 2014., 23. – 26. 6. 2014., Zagreb (I. Hrstić, V. Šakić, S- Poljanec Borić, C. Hornstein Tomić)

9. “Matične knjige kao izvor za povijesnu demografiju”, 3. 10. 2014., Pazin (I. Hrstić)

10. Filozofija i tjelesnost, Hrvatsko filozofsko društvo, 27. – 29. 11. 2014., Zagreb (M.
Geiger Zeman, Z. Zeman, I. Markešić)

11. Znanstveni skup „Ljubo Stipišić Delmata (1938. – 2011.) – Obrisi stvaralaštva i
identiteta“, 10. 10. 2014., Zadar (J. Vince Pallua, S. Špoljar Vržina, T. Tomaić)

12. Kulturno-znanstvena manifestacija „Dani kraljice Teute“ – promocija prijevoda na
hrvatski knjige Vladimira Relje „Nita“, Knjižnica Bogdan Ogrizović, 15. 10. 2014., Zagreb (J. Vince Pallua)

13. Znanstveno-stručni skup „Vojno-geografski aspekti obrambenog Domovinskog rata“, 28. 4. 2014., Zadar (D. Živić)

14.Znanstveni skup „Rijeka Bosut i Pobosuće u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti“, 16. 10. 2014., Vinkovci (D. Živić)

15. 17. znanstveno-stručni skup: „Vukovar ’91. – Dvadeset i treća godina poslije“, Što je Vukovar Hrvatskoj i Europi?, 14. 11. 2014., Vukovar (I. Turk, D. Živić, S. Cvikić, S. Špoljar Vržina, V. Mihaljević, I. Bendra)

16. Prvi interdisciplinarni znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem „Hrvatski istok u Domovinskom ratu: iskustva, spoznaje i posljedice“, 4. – 5. 11. 2014., Osijek (D. Živić, M. Brekalo, J. Jurčević)

17. Znanstveni skup „Zagreb u Prvom svjetskom ratu“. Zagreb, 16. – 17. 12. 2014. (D. Vojak, Lj. Dobrovšak, F. Tomić)

18. III. regionalni seminar o ljudskim pravima: “Gdje je bio čovjek?”. Čakovec, 23. – 24. 5. 2014. (D. Vojak)

19. Znanstveno-stručni skup „Zavalje i okolica i prošlosti i sadašnjosti“. 13. 12. 2014. Zagreb. (I. Brlić, J. Jurčević)

20. Znanstveni simpozij „Vjekoslav Bajsić u dijalogu“ – IX. Dies theologicus, 8. 5. 2014. (S. Tadić)

21. Znanstveni skup „Demokratski potencijal mladih u Hrvatskoj“, Zagreb, 23. 10. 2014. (M. Mustapić)

22. Barban i Barbanština od prapovijesti do danas, 20. – 21. 2. 2014., Barban (S. Trogrlić)

23. Pasionska baština Istre i Kvarnera, 20. – 21. 6. 2014., Pazin (S. Trogrlić)

24. Istaknute ličnosti iz života Istre u 20. stoljeću II, 26. 9. 2014., Pazin (S. Trogrlić)

25. Crtice iz povijesti Kanfanarštine, 29. 9. 2014., Kanfanar (S. Trogrlić)

26. (Anti)fašizam u prošlosti i sadašnjosti, 3. 10. 2014., Pula (S. Trogrlić)

27. XIX. Dani psihologije u Zadru, 29. – 31. 5. 2014, Zadar (I. Dević, S. Rihtar, A. Wertag, Lj. Kaliterna Lipovčan, A. Brajša Žganec, T. Babarović, M. Marinić)

28. XXII. znanstveni skup „Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu“, Osijek, 7. – 9. 11.2014. (Lj. Dobrovšak)

29. Demokratski potencijali mladih u Hrvatskoj, Zagreb, 23. 10. 2014. (R. Franc, V. Međugorac)

30. 22. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa, 5. – 8. 11. 2014., Rovinj (I. Sučić, A. Brajša Žganec. T. Babarović, M. Šakić, Z. Raboteg Šarić)

31. V. znanstveno-stručni skup posvećen pitanjima nasilja, 26. – 29. 11. 2014. Osijek. (I. Sučić, R. Franc, A. Brajša Žganec)

32. III. simpozij „Anatomija otoka: Budućnost sela i autohtonih poljoprivrednih kultura na otocima“, 17. – 20. 9. 2014., Vis (I. Ferić, S. Poljanec Borić, I. Turk)

33. Okrugli stol “Birajmo zastupnike imenom i prezimenom – što s 500 000 birača duhova?”, Zagreb, 19. 12. 2014. (N. Pokos)

2013.

16. ZNANSTVENO-STRUČNI SKUP “Vukovar ’91.- 22. godina poslije”, 14.-15. studenoga 2013.
Skup: ANNALES PILAR 2013.: “Predodžba(e) o Jugoistočnoj i Srednjoj Europi kroz povijest”, Zagreb, 25.-26. listopada 2013.
Skup: KULTURA, DRUŠTVO, IDENTITET – EUROPSKI REALITETI, Osijek, 20.-21. ožujka 2013.
Konferencija: Revitalizacija urbanih središta u Vukovarsko-srijemskoj županiji, Vukovar, 28. veljače 2013.


2012.

– 15. znanstveno-stručni skup VUKOVAR ’91. – DVADESET I JEDNA GODINA POSLIJE, 15. studenoga 2012.
ZNANSTVENI  SKUP: Dr. Juraj Dobrila i stoljeće “Krasne zemlje”, 25.-26. listopada 2012.
– Konferencija: TEOLOŠKO PRIBLIŽAVANJE PATNJI I NADI ŽENA, Split, 2.-5. rujna 2012.
– Annales Pilar 2012.: NACIONALNE MANJINE U HRVATSKOJ I HRVATI KAO MANJINA, Zagreb, 1. lipnja 2012.
– Skup: IDENTITET SRIJEMA U PROŠLOSTI I SADAŠNJOSTI, Nijemci, 25. svibnja 2012.
Skup: MAKARSKO PRIMORJE OD KRAJA DRUGOG SVJETSKOG RATA DO 2011., Makarska, 3.-4. svibnja 2012.

2011.

14. znanstveno-stručni skup VUKOVAR ’91. – DVADESET GODINA POSLIJE, Vukovar, 14.-15. studenoga 2011.
Okrugli stol: ULOGA BRANITELJICA U DOMOVINSKOM RATU, Vukovar, 21. listopada 2011.
Okrugli stol: KRBAVA I UDBINA: BAŠTINA, ISTRAŽIVANJA, PERSPEKTIVE, Udbina, 15. rujna 2011.


2010.

– 13. znanstveno-stručni skup VUKOVAR ’91. – DEVETNAEST GODINA POSLIJE, Vukovar, 15. studenoga 2010.
Znastveni skup Mons. dr. BOŽO MILANOVIĆ – TRAGOVI JEDNE VIZIJE, Pazin, 16. listopada 2010.
Znanstveni skup GACKA I OTOČAC U SREDNJEM VIJEKU, Otočac, 5.-6. ožujka 2010.


2009.

12. znanstveno-stručni skup VUKOVAR ’91. – OSAMNAEST GODINA POSLIJE, Vukovar, 13.-14. studenoga 2009.


2008.

Znanstveni skup BISKUP MARKO KALOGJERA – O 120. OBLJETNICI SMRTI, Blato, 5.-6. prosinca 2008.
11. znanstveno-stručni skup VUKOVAR ’91 – SEDAMNAEST GODINA POSLIJE, Vukovar, 13.-14. studenoga 2008.
Znanstveni simpozij Fra DIDAK BUNTIĆ – ČOVJEK I DJELO, Mostar, 2.-3. listopada 2008.


2007.

10. znanstveno-stručni skup VUKOVAR ’91 – ŠESNAEST GODINA POSLIJE, Vukovar, 14. studenoga 2007.


2005.

– Ivan Pavao II – poslanje i djelovanje
– Siromaštvo i solidarnost – Hrvatska u proširenoj Europi
– Vukovar ’91 – Četrnaest godina poslije
– Annales Pilar 2005: Interdisciplinarni znanstveni skup Globalni i lokalni izazovi identitetu i razvoju Hrvatske

2004.

– Identitet Istre – ishodištva i perspektive
– Vukovar ’91 – Trinaest godina poslije
– Annales Pilar 2004: Quo vadis Hrvatska? – identitet, modernizacija, europska obzorja2003.
– Annales Pilar 2003: Demografski razvoj, stanje i perspektive Republike Hrvatske

2002.

– Razvojne perspektive Slavonije i Baranje
– Annales Pilar 2002: Hrvatska historiografija 20. stoljeća između znanstvenih paradigmi i ideoloških zahtjeva

2001.

– Annales Pilar 2001: Psihologijski susreti – Hrvatsko društvo danas: Psihosocijalni procesi

2000.

– Vukovar ’91 – Devet godina poslije: značenje, vrednote, identitet
– Annales Pilar 2000: Sociološki susreti – Upravljačke elite i modernizacija

1999.

– Hrvatska u djelu Ive Pilara
– Vukovar – Hrvatska – Svijet: Vukovar osam godina poslije1998.Vukovar ’91 – Sedam godina poslije