Časopis Pilar


− Br. 1 – 28 / 2006. – 2019.

Odrednicom časopis za društvene i humanističke studije želimo u prvom redu upozoriti na općedruštvenu i dugoročnu relevantnost tih dviju skupina znanstvenih interesa u doba u kojem se, i planetarno, danomice sve snažnije osjeća nesnalaženje u vrijednosnim orijentacijama: kao da ljudsko društvo više ne upravlja samo sobom nego se prepušta lagodnosti rješenja koja se nameću logikom slijepa tehnološka razvoja; sve se manje traži upitanost nad problemima svijeta, sve se više prepuštamo komociji ispraznosti konzumnoga društva. − Impresum

– Br. 25-26/2018.: Sadržaj i puni tekstovi – Br. 27-28/2019.: Sadržaj i puni tekstovi
– Br. 23/2017.: Sadržaj i puni tekstovi – Br. 24/2017.: Sadržaj i puni tekstovi
– Br. 21/2016.: Sadržaj i puni tekstovi – Br. 22/2016.: Sadržaj i puni tekstovi
P 17-18 nasl P 19-20 nasl
– Br. 17-18/2014.: Sadržaj i puni tekstovi – Br. 19-20/2015.: Sadržaj i puni tekstovi
P 14 nasl P 15-16-nasl
– Br. 14/2012.: Sadržaj i puni tekstovi – Br. 15-16/2013.: Sadržaj i puni tekstovi
pilar12_nasl p13-korice_s
Br. 12/2011.: Sadržaj i puni tekstovi Br. 13/2012.: Sadržaj i puni tekstovi
p-11_korice p_10_korice
Br. 11/2011.: Sadržaj i puni tekstovi Br. 10/2010.: Sadržaj i puni tekstovi
p_09 p_07-08
Br. 9/2010.: Sadržaj i puni tekstovi Br. 7-8/2009. Sadržaj i puni tekstovi
p_06 p_05
Br. 6/2008.: Sadržaj i puni tekstovi Br. 5/2008.: Sadržaj i puni tekstovi
p_04 p_03
Br. 4/2007.: Sadržaj i puni tekstovi Br. 3/2007.: Sadržaj i puni tekstovi
p_02 p_01
Br. 2/2006.: Sadržaj i puni tekstovi Br. 1/2006.: Sadržaj i puni tekstovi

Koliko god u sebi konzistentne i međusobno različite — i discipline eminentno humanističke i one eminentno društvene — imaju zajedničku antropološku osnovicu, isti temelj: nerado se neupitno prepuštaju stihiji “tehnološkoga” kao “posljednje riječi”, i ne pristaju na to da se sadržaj pojma jednakopravnosti među ljudima ostvaruje isključivo kao jedna te ista dezorijentiranost pojedinaca, pritisnutih sve oštrije korporacijskom režijom potrošnje.

Stoga vjerujemo da nam je potreban časopisni prostor za interdisciplinarno tematiziranje “pilarovskih tema”, temâ identiteta, modernizacije i europeizacije, s motrišta relevantnih znanstvenih disciplina.
Imajući u vidu interdisciplinarnost te narav znanstvenoga napora kao općeljudskog, Časopis PILAR ima i svoja redovita međunarodna izdanja, a adekvatno tome sastavljeno je i Uredničko vijeće. Prvi broj izašao je u studenome 2006. u prigodi obilježavanja petnaeste godine postojanja Instituta društvenih znanosti koji nosi ime Ive Pilara.
 

PILAR – Časopis za društvene i humanističke studije

ISSN 1846-3010

Glavna i odgovorna urednica: dr. sc. Mislav Gabelica
Zamjenik glavne urednice: dr. sc. Ivo Turk
Tajnica časopisa: Matea Milak, asistentica

Uredničko vijeće: Vesna Aleksić, Heinrich Badura, Carl Bethke, Sandra Cvikić, Ljiljana Dobrovšak, Vlatka Dugački, Gabor Egry, Renata Glavak Tkalić, Stipica Grgić, Caroline Hornstein Tomić, Ivan Hrstić, Božidar Jančiković, Tomislav Jonjić, Katica Jurčević, Husnija Kamberović, Stjepan Matković, Josip Mihaljević, Ljudmila Mindova, Hrvoje Petrić, Milica Prokić, Tomasz Pudlocki, Andrej Rahten, Krešimir Regan, Ivan Rogić, Ines Sabotič, Dinko Šokčević, Ivana Žebec Šilj, Dražen Živić

Upute suradnicima

Nakladnik: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; Marulićev trg 19/I., HR-10000 Zagreb
E-mail: ivana.zebec@pilar.hr ; ivan.hrstic@pilar.hr
Telefon: (+385 1) 4886-800; telefaks: (+385 1) 4828-296

Pregled sadržaja i punih tekstova

Časopis Pilar na portalu HRČAK: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi

Također provjeri

Društvena istraživanja

– Br. 1 – 153 / 1992. – 2021. Društvena istraživanja je časopis za opća… Pročitaj više o Društvena istraživanja