Časopis Pilar

Br. 1 – 33 / 2006. – 2023.

Odrednicom časopis za društvene i humanističke studije želimo u prvom redu upozoriti na općedruštvenu i dugoročnu relevantnost tih dviju skupina znanstvenih interesa u doba u kojem se, i planetarno, danomice sve snažnije osjeća nesnalaženje u vrijednosnim orijentacijama: kao da ljudsko društvo više ne upravlja samo sobom nego se prepušta lagodnosti rješenja koja se nameću logikom slijepa tehnološka razvoja; sve se manje traži upitanost nad problemima svijeta, sve se više prepuštamo komociji ispraznosti konzumnoga društva. − Impresum

i1
– Br. 32/2022.: Sadržaj i puni tekstovi – Br. 33/2023.: Sadržaj i puni tekstovi
– Br. 29-30/2020.: Sadržaj i puni tekstovi – Br. 31/2021.: Sadržaj i puni tekstovi
– Br. 25-26/2018.: Sadržaj i puni tekstovi – Br. 27-28/2019.: Sadržaj i puni tekstovi
– Br. 23/2017.: Sadržaj i puni tekstovi – Br. 24/2017.: Sadržaj i puni tekstovi
– Br. 21/2016.: Sadržaj i puni tekstovi – Br. 22/2016.: Sadržaj i puni tekstovi
P 17-18 nasl P 19-20 nasl
– Br. 17-18/2014.: Sadržaj i puni tekstovi – Br. 19-20/2015.: Sadržaj i puni tekstovi
P 14 nasl P 15-16-nasl
– Br. 14/2012.: Sadržaj i puni tekstovi – Br. 15-16/2013.: Sadržaj i puni tekstovi
pilar12_nasl p13-korice_s
Br. 12/2011.: Sadržaj i puni tekstovi Br. 13/2012.: Sadržaj i puni tekstovi
p-11_korice p_10_korice
Br. 11/2011.: Sadržaj i puni tekstovi Br. 10/2010.: Sadržaj i puni tekstovi
p_09 p_07-08
Br. 9/2010.: Sadržaj i puni tekstovi Br. 7-8/2009. Sadržaj i puni tekstovi
p_06 p_05
Br. 6/2008.: Sadržaj i puni tekstovi Br. 5/2008.: Sadržaj i puni tekstovi
p_04 p_03
Br. 4/2007.: Sadržaj i puni tekstovi Br. 3/2007.: Sadržaj i puni tekstovi
p_02 p_01
Br. 2/2006.: Sadržaj i puni tekstovi Br. 1/2006.: Sadržaj i puni tekstovi

Koliko god u sebi konzistentne i međusobno različite — i discipline eminentno humanističke i one eminentno društvene — imaju zajedničku antropološku osnovicu, isti temelj: nerado se neupitno prepuštaju stihiji “tehnološkoga” kao “posljednje riječi”, i ne pristaju na to da se sadržaj pojma jednakopravnosti među ljudima ostvaruje isključivo kao jedna te ista dezorijentiranost pojedinaca, pritisnutih sve oštrije korporacijskom režijom potrošnje.

Stoga vjerujemo da nam je potreban časopisni prostor za interdisciplinarno tematiziranje “pilarovskih tema”, temâ identiteta, modernizacije i europeizacije, s motrišta relevantnih znanstvenih disciplina.
Imajući u vidu interdisciplinarnost te narav znanstvenoga napora kao općeljudskog, Časopis PILAR ima i svoja redovita međunarodna izdanja, a adekvatno tome sastavljeno je i Uredničko vijeće. Prvi broj izašao je u studenome 2006. u prigodi obilježavanja petnaeste godine postojanja Instituta društvenih znanosti koji nosi ime Ive Pilara.
 

PILAR – Časopis za društvene i humanističke studije

ISSN 1846-3010

Glavni i odgovorni urednik: dr. sc. Mislav Gabelica
Zamjenik glavnog urednika: dr. sc. Ivo Turk
Tajnica časopisa: Matea Milak, asistentica

Uredničko vijeće: Heinrich Badura (Cognosco, Beč; Schlesische Universität, Katowice; Institut für Philosophie, Katowice), Carl Bethke (Universität Leipzig, Lepzig), Sandra Cvikić (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Vukovar), Ljiljana Dobrovšak (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb), Vlatka Dugački (Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb), Gabor Egry (Institute of Political History, Budimpešta), Renata Glavak Tkalić (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb), Stipica Grgić (Hrvatski institut za povijest, Zagreb), Caroline Horstein-Tomić (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb), Ivan Hrstić (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb), Božidar Jančiković (Zagreb), Tomislav Jonjić (Zagreb), Katica Ivanda Jurčević (Institut za migracije i narodnosti, Zagreb), Husnija Kamberović (Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo), Stjepan Matković (Hrvatski institut za povijest, Zagreb), Josip Mihaljević (Hrvatski institut za povijest, Zagreb), Ljudmila Mindova (Bugarska akademija znanosti, Sofija), Hrvoje Petrić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb), Milica Prokić (European University Institute, San Domenico di Fiesole), Tomasz Pudlocki (Institute of History, Jagiellonian University, Krakov), Andrej Rahten (Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana), Krešimir Regan (Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb), Ivan Rogić (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb), Ines Sabotič (Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb), Dinko Šokčević (Sveučilište „Janus Pannonius“, Pečuh), Ivana Žebec Šilj (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb), Dražen Živić (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Vukovar)

Upute suradnicima

Nakladnik: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; Marulićev trg 19/I., HR-10000 Zagreb
E-mail: mislav.gabelica@pilar.hr ; ivo.turk@pilar.hr
Telefon: (+385 1) 4886-800; telefaks: (+385 1) 4828-296

Prava korištenja: Puni tekstovi radova ovih publikacija besplatno se smiju koristiti za osobnu ili edukacijsku svrhu uz poštivanje autorskih prava autora i izdavača.

Pregled sadržaja i punih tekstova

Časopis Pilar na portalu HRČAK: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi

Također provjeri

Društvena istraživanja

– Br. 1 – 163 / 1992. – 2024. Društvena istraživanja je časopis za opća… Pročitaj više o Društvena istraživanja