Literatura o Ivi Pilaru

 

Neobjavljeni radovi   Literatura o Ivi Pilaru   Izvor

 

Izbor temelji na istoimenom radu objavljenom u GODIŠNJAKU PILAR (1/2001.), a dopunjen je novoobjavljenim radovima.

 

 

Neobjavljeni radovi
* Dr. Ivo Pilar, u: Odvjetnik, Zagreb, 7/1933., 7, 23-24
* Dr. Ivo Pilar, u: Osvit, Sarajevo, 1/1942., 26, 6-7
* Dr. Ivo Pilar, u: Hrvatski planinar, Zagreb, 5/1933., 10, 343-344
* Smrt dra Ive Pilara, u: Hrvatska straža, Zagreb 1933., 201, 2
* Umoren dr. Ivo Pilar, u: Nezavisna hrvatska država, Berlin 1933., 8, 1
* Dr. Ivo Pilar. Naprasna smrt odličnog našeg publiciste i učenjaka, u: Hrvatski list, Osijek 1933., 244, 1
* Pilar, 2. Ivo (pseud. D. Juričić, L. v. Südland), u: LEKSIKON MINERVA, Zagreb 1936.
* Pilar, Ivo, u: LEKSIKON JLZ (A-Ž), Zagreb 1974.
* Pilar, Ivo, u: HRVATSKI OPĆI LEKSIKON, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 1996.
* Pilar, Ivo, u: HRVATSKI LEKSIKON, Naklada LEKSIKON d.o.o., Zagreb, II. svezak, L-Ž, Zagreb, 1997., 261
* Samoubistvo dr. Ivana Pilara, poznatog zagrebačkog advokata, u: Vreme, Beograd, 13/1933., 4189, 5

 

 

Literatura o Ivi Pilaru

 

Albert Bazala, Dajte nam značajeva. (Dr. Ivo Pilar: Borba za vrijednost svoga «ja». Pokus Filozofije slavenskog individualizma. Zagreb, Kugli 1922.), Obzor, Zagreb 1922., 89, 1
Albert Bazala, Pilar Ivo. Borba za vrijednost svoga ja. Pokus Filozofije slavenskog individualizma. Zagreb, Kugli 1922, u: Zbornik za pučku prosvjetu, Zagreb 1924., 3-4, 113-115
Mladen Bošnjak, Südland: «Južno-slavensko pitanje». Prikaz cjelokupnog pitanja. Prosvjetno-politička knjižnica Matice hrvatske. Preveo Ferdo Pucek. Zagreb 1943., Život za Hrvatsku, Zagreb 1945., 1-2, 11
Anto Cigeljević, Nakon 50-godišnjeg prešućivanja: dr Ivo Pilar i njegova djela, Hrvatski glasnik, Tuzla, broj za ožujak 1996., str. 19 i broj za travanj 1996., str. 15
Anto Cigeljević, Nakon 50-godišnjeg prešućivanja: dr Ivo Pilar i njegova djela, Branimir, Zagreb, br. 7/1996., 24-26
Anto Cigeljević, U povodu 80. obljetnice objavljivanja «Južnoslavenskog pitanja» (Dr.Ivo Pilar i njegovo djelo). Pola stoljeća prešućivanja, Stećak, Sarajevo, broj od siječnja 1997., 12 i 13
Anto Cigeljević, Tuzlanska i bosanska epizoda dr. Ive Pilara (1905.-1920.). Feljton, 18 nastavaka, Hrvatski glasnik, Tuzla, ožujak 2002. -prosinac 2003.
Mihajlo Ebrić, Dru. Ivi Pilaru! In memoriam, Svojina, Zagreb 1933., 18, 194
Ivan Esih, Dr. Ivo Pilar, Jutarnji list, Zagreb, 22/1933., 7758, 3
Ivan Esih [ie], Dr. Ivo Pilar, Obzor, Zagreb, 74/1933., 1033, 203, 2
ie [Ivan Esih ], Dr. Ivo Pilar (prigodom 10-godišnjice njegove smrti), Nova Hrvatska, 3/1943., 207, 7
Zoran Grijak, Ivo Pilar i Stadlerova promemorije papi Benediktu XV., g. 1915., u: Godišnjak Pilar, Zagreb, 1/2001., 95-115
Zoran Grijak, O sadržaju promemorije Ive Pilara caru Karlu I. (IV.) iz kolovoza 1917. godine, u: Godišnjak Pilar, Zagreb, 2/2002., 83-102
Muhamed Hadžijahić, «Posljednji hrvatski bogumil». Dr. Ivo Pilar. O deset-godišnjici smrti, Hrvatska Mladost, Zagreb, 27/1943., 2, 68-69
Mato Hanžeković, Dr. Ivo Pilar. † 3. rujan 1933, Gospodarstvo, Zagreb 1943., 199, 6-7
Željko Holjevac, Problem Pilarove smrti, u: Godišnjak Pilar, Zagreb, 1/2001., 233-238
Božidar Jančiković, Nepoznati i prešućeni Ivo Pilar, Vjesnik (nedjeljni), 18 nastavaka, 7. 7. – 3. 9. 1996.
Božidar Jančiković, Pogovor, u: UVIJEK IZNOVA SRBIJA, CONSILIUM, Zagreb 1997., 123-139
Božidar Jančiković, Nepoznati i prešućeni dr. Ivo Pilar, u: UVIJEK IZNOVA SRBIJA, CONSILIUM, Zagreb 1997., 143-148
Božidar Jančiković, Dr. Ivo Pilar kao hrvatski geopolitičar, u: UVIJEK IZNOVA SRBIJA, CONSILIUM, Zagreb 1997, 149-155
Tomo Jančiković, Dr. Ivo Pilar kao pravnik, u: Mjesečnik, Glasilo Pravničkog društva, Zagreb 1933, 11-12, 493-495
Dubravko Jelčić, Umjesto vijenca Ivi Pilaru, u: Forum, Zagreb 1993¹, 10-12, 848-850; POLITIČKI ZEMLJOPIS HRVATSKIH ZEMALJA, CONSILIUM, Zagreb 1995², 58-61
Dubravko Jelčić, Proslov, u: USUD HRVATSKIH ZEMALJA, CONSILIUM, Zagreb 1997, 5-9
Dr. Dragutin Kamber, Temelj naše orijentacije. Misli uz najaktualniju hrvatsku knjigu, djelo dra Ive Pilara «Južnoslavensko pitanje», u: Spremnost, 132, Zagreb, 27. kolovoza 1944.
Trpimir Macan, Proslov, u: UVIJEK IZNOVA SRBIJA, CONSILIUM, Zagreb 1997, 5-12
Milivoj Magdić, Pilar, u: Spremnost, Zagreb, 1/1942, 21, 7
Milivoj Magdić, Dr. Ivo Pilar. Politički profil, u: Hrvatski narod, Zagreb, 57/1943, 818, 4
Antun Pavešković, Smrt u Tuškancu – Ivo Pilar, u: Forum, Zagreb 1994, 1-2, 115-116
Antun Pavešković, Tema Pilar, u: POLITIČKI ZEMLJOPIS HRVATSKIH ZEMALJA, CONSILIUM, Zagreb 1995, 51-57
I(vo) Politeo, In memoriam Dra. Iva Pilara, u: Nova Europa, Zagreb, 1933., br. 9, 425-426
Fedor Pucek, Predgovor prevodioca, u: JUŽNOSLAVENSKO PITANJE, Zagreb 1943, Matica Hrvatska, V-XV; pretisak: Varaždin, 1990, XXI-XXXII
Mile Starčević, Krik izmučene hrvatske duše. Uz hrvatski prievod Südlandova (Pilarova): «Južnoslavenskog pitanja», u: Hrvatska revija, Zagreb, 17/1944, 9, 457-471
Dr Mile Starčević, Geleitwort zur zweiten Ausgabe, u: DIE SÜDSLAWISCHE FRAGE UND DER WELTKRIEG, Verlag Matica hrvatska, Zagreb 1944, III-XII
š., Dr. Ivo Pilar. Naprasna smrt odličnog našeg publiciste i učenjaka, u Hrvatski list, Osijek, 14/1933., br. 244 (4.9.), 1
J(aroslav) Š(ida)k, Pilar, Ivo, u: ENCIKLOPEDIJA JUGOSLAVIJE, sv. 6, Jugoslavenski Leksikografski Zavod, Zagreb 1965., str. 501
Mladen Švab, Spomen na Ivu Pilara, u: Matica, Zagreb 1993, 5, 20-21
Mladen Švab, Životopis Ive Pilara, u: POLITIČKI ZEMLJOPIS HRVATSKIH ZEMALJA, CONSILIUM, Zagreb 1995, 39-42
Mladen Švab, Izbor iz literature o Ivi Pilaru, u: POLITIČKI ZEMLJOPIS HRVATSKIH ZEMALJA, CONSILIUM, Zagreb 1995, 43-44
Mladen Švab, Popis radova Ive Pilara, u: POLITIČKI ZEMLJOPIS HRVATSKIH ZEMALJA, CONSILIUM, Zagreb 1995, 45-50
Mladen Švab, Pogovor, u: USUD HRVATSKIH ZEMALJA, CONSILIUM, Zagreb 1997, 153-164
Friedrich Thimme, Geleitwort, u: IMMER WIEDWR SERBIEN. Jugoslawiens Schicksalstunde, Berlin MCMXXXIII, Verlag für Kulturpolitik
Friedrich Thimme, Predgovor njemačkom izdanju, u: UVIJEK IZNOVA SRBIJA, CONSILIUM, Zagreb 1997, 13-24 [prijevod predgovora iz izdanja g. 1933] Aleš Ušeničnik, Secesija med Hrvati, u: Katolički obzornik, Ljubljana 1899, 4, 364-375
Vladimir Veselica – Zvonimir Bartolić – Ivan Kovač, Popratno slovo uz jedno zaboravljeno djelo, u: L. V. Südland, JUŽNOSLAVENSKO PITANJE. PRIKAZ CJELOKUPNOG PITANJA, Varaždin 1990. (pretisak), XIII-XIX
Stjepan Vidović, Dr. Ivo Pilar kao osnivač i član ravnateljstva Zadružne štedionice kućevlastnika i zemljoposjednika u Zagrebu, u: Svojina, Zagreb 1933, 22, 241
Petar Vučić, Proslov, u: POLITIČKI ZEMLJOPIS HRVATSKIH ZEMALJA, CONSILIUM, Zagreb 1995, V-XVIII

 

 

Izvor

 

Izbor se temelji na istoimenom radu objavljenom u GODIŠNJAKU PILAR (1/2001), a dopunjen je novoobjavljenim radovima u PILAR – Časopis za društvene i humanističke studije (2006): Godište 1, br. 1(1), str. 179-183.)