Poziv: Međunarodna znanstvena konferencija Uloga sporta u društvu: Žene, sport i društvene promjene; Zagreb, 15. i 16. 12. 2023.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet pozivaju na međunarodnu znanstvenu konferenciju: Uloga sporta u društvu: Žene, sport i društvene promjene koja će se održati u Zagrebu 15. i 16. 12. 2023. Rok za prijavu na skup i predaju sažetaka: 1. 10. 2023.Obrazac za registraciju

– Poziv: Međunarodna znanstvena konferencija Uloga sporta u društvu: Žene, sport i društvene promjene; Zagreb, 15. i 16. 12. 2023.

– Prijava: Obrazac za registraciju

Poštovane kolegice, poštovani kolege,

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet pozivaju vas na međunarodnu znanstvenu konferenciju: Uloga sporta u društvu: Žene, sport i društvene promjene koja će se održati u Zagrebu 15. i 16. 12. 2023.

Sport je neiscrpan društveni fenomen i sastavni dio svakodnevnog života velikog broja ljudi širom svijeta. Proklamira dominantne ideje i vrijednosti brojnih društava te je integriran u glavne sfere društvenog života. Također, sličan je ostalim društvenim institucijama koje imaju svoje organizacije i kulturu te snažan utjecaj na život velikog broja članova društva. Unatoč široko prihvaćenom sportskom mitu koji sport i njegove aktere vidi isključivo kao dobre, važno je kritički promatrati sport kao kompleksan društveni fenomen jer je znanje o sportu ustvari znanje o društvu (Elias i Dunning, 1986).

Rodni odnosi iznimno su važan dio razvoja i dinamike odnosa u sportu. Rodno povezani oblici uključivanja i isključivanja imaju svoje patrijarhalno ishodište u predmodernim društvima. Stoga se društvenim i humanističkim znanostima koje se bave sportom rodni odnosi sami po sebi nameću kao jedna od ključnih istraživačkih tema. Sport je jedna od društvenih institucija u kojima muškarci zauzimaju više položaje moći i utjecaja od žena. Spremnost na promjene u ovakvoj strukturi društvenih odnosa nisu pretjerano prisutne i odvijaju se prilično sporo.

Društva rane građanske modernosti bila su patrijarhalna i kao takva nesklona prihvatiti žensku participaciju u sportu. Uslijedio je dug put uključivanja žena u sport i priznavanje njihovih prava. Proces poboljšanja društvenog statusa žena popraćen je brojnim preprekama i otporima kako u samom sportu, tako i društvima općenito. Povijest žena u sportu tijekom većeg dijela dvadesetog stoljeća sastojala se od individualnih i kolektivnih napora da se prevlada isključenost i diskriminacija i da se ustrajno traže prostori u kojima se žene mogu baviti sportom. Sve do 1960.-ih postojalo je uvriježeno vjerovanje u mitove da će agresivni, žustri sportovi štetiti ženskom tijelu i njenoj reproduktivnoj ulozi (Coakley, 2020). Mogućnosti sudjelovanja u određenim sportovima značajno su porasle u društvima u kojima se poštuju prava žena, ali je pristup prostorima za bavljenje sportom teško osigurati u slučajevima kada se muški sudionici već natječu za pristup sportskim prostorima i društvenim resursima. Iako postoje iskoraci u smjeru rodne ravnopravnosti, sport je i dalje opterećen brojnim problemima.

Olimpijske igre u Londonu 2012. simbolički se mogu smatrati početkom nove ere jer su prvi put u svim sportovima zastupljene žene, kao i u svim izaslanstvima država sudionica igara. Usprkos tome, brojne nejednakosti koje se očituju u ekonomskom položaju i medijskom tretmanu žena u suvremenom sportu daleko su od ravnopravnih s muškarcima. Primjerice, sportski programi u tradicionalnim medijima rijetko pokrivaju ženske sportove. Svega četiri posto svih sportskih TV prijenosa posvećeno je ženskim natjecanjima (UNESCO, 2018). Usprkos brojnim pozitivnim promjenama u društvu, sport i dalje ostaje usko povezan s patrijarhalnim vrijednostima. Rodni odnosi i dalje su problem suvremenog sporta, a otvaraju se i brojna pitanja koja se odnose na LGBTIQ problematiku, a koja su se dugo nalazile na margini. Sociologija, psihologija, kineziologija, politologija, pravo, ekonomija, povijest, etnologija, filozofija i srodne znanosti suočene su sa otvaranjem svih navedenih pitanja.

Pozivamo znanstvenice i znanstvenike da do 1. 10. 2023. pošalju sažetke izlaganja iz širokog spektra tema i pitanja koja se odnose odnos roda i sporta, s fokusom na:

• Proučavanje prošlosti i razumijevanje sadašnjosti modernog sporta
• Žene u sportu kroz povijest
• Povijest rodne nejednakosti u sportu
• Rod i sport: uloga teorije i istraživanja
• Rod, participacija i sport
• Sport djece i mladih
• Rod i nasilje u sportu
• LGBTIQ+ iskustva
• Rod i parasportovi
• Diskriminacija, uznemiravanje i zlostavljanje u sportu
• Ekonomska nejednakost i sport
• Rod, upravljanje, treniranje i suđenje
• Društvena klasa i obrasci sudjelovanja u sportu
• Ekonomske aspekti karijere u sportu
• Rod i profesionalne karijere bivših sportaša
• Sport, ekonomija i marketing
• Organizacija profesionalnog sporta
• Mediji i sport
• Žena u sportskim medijima
• Politika i sport
• Nacija i pitanja moći u sportu
• Rasa i etnička pripadnost
• Rod, sport i ideologija
• Sport mladih, tjelesna aktivnost i tjelesni odgoj
• Sport i obrazovni sustav
• Sport i religija
• Resursi i uvjeti sudjelovanja u sportu
• Zdravlje i sport
• Ostala pitanja vezana uz spol, rod i sport

Uvodno predavanje održat će doc. dr. sc. Dunja Antunović, sociologinja sporta sa Fakulteta kineziologije Sveučilišta u Minnesoti, na temu: Gender Representations in Sports Media: Problems and Opportunities for Change.

Rok za prijavu na skup i predaju sažetaka: 1. 10. 2023. Sažetke (opsega do 250 riječi) na hrvatskom i/ili engleskom jeziku poslati e-poštom na adresu: sport.sociology.conference@kif.unizg.hr

Svi sažeci biti će objavljeni u zborniku u on-line formatu. Autori mogu sudjelovati sa najviše dva rada, a o prihvaćanju sažetaka bit će obavješteni e-poštom do 15. 10.2023.

Datum i mjesto održavanja skupa: 15.12.2023. (petak) Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Trg Marka Marulića 19, Zagreb, Hrvatska i 16.12.2023. (subota) Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Horvaćanski zavoj 15, Zagreb, Hrvatska

Radni jezici: hrvatski i/ili engleski.

Kotizacija: iznosi 60€ Eura za zaposlene, 30€ za studente.

Kotizacija uključuje kavu i zakuske.

Naknadu za prijenos novca mora platiti sudionik.

Metode plaćanja:

Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
Horvaćanski zavoj 15, Zagreb, Hrvatska
IBAN : HR4524020061100948345, Erste bank d.d.
SWIFT: ESBCHR22
Model: HR67
Svrha: kotizacija za konferenciju sociologije sporta, Vaše ime i prezime

Molimo sudionike da dokaz o uplati kotizacije pošalju u pdf obliku na e-mail: sport.sociology.conference@kif.unizg.hr

Rok za uplatu je ponedjeljak 20. 11. 2023. Plaćanje na konferenciji neće biti moguće!

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na e-mail: sport.sociology.conference@kif.unizg.hr

Veselimo se skorom viđenju u Zagrebu!

U ime organizacijskog i programskog odbora,
Sunčica Bartoluci i Marko Mustapić

Obrazac za registraciju

Također provjeri

Dr. sc. Caroline Hornstein Tomić na stručnom skupu “Potencijali i zamke migracijskih sporazuma sa zemljama izvan EU”; Berlin, 31. 5. 2024.

Dr. sc. Caroline Hornstein Tomić, viša znanstvena suradnica na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar, pozvana… Pročitaj više o Dr. sc. Caroline Hornstein Tomić na stručnom skupu “Potencijali i zamke migracijskih sporazuma sa zemljama izvan EU”; Berlin, 31. 5. 2024.