Projekti Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar

Pregled projekata Instituta Pilar sadrži nacionalne i međunarodne znanstvene projekte u razdoblju od osnutka Instituta 1991. do projekata u provedbi tijekom 2024. godine. Nacionalni znanstveni projekti obuhvaćaju kompetitivne i projekte za treće naručitelje te one financirane iz vlastitih sredstava. Međunarodni znastveni projekti obuhvaćaju kompetitivne projekte Europske unije te projekte drugih međunarodnih organizacija i fondacija. − Pregled sudjelovanja u COST akcijama vidjeti na stranici COST akcije

Pregled projekata po godinama

Naziv projekta
Izvor financiranja
Status
CONCILIARE – CONfidetly ChangIng coLonIAl heRitagE HORIZON u provedbi
Izrada završnog izvješća u sklopu znanstveno istraživačkog projekta Zlouporaba sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske Hrvatski zavod za javno zdravstvo u provedbi
Izrada elaborata za uvođenje građanskog odgoja za škole kojima je osnivač Šibensko-kninska županija Šibensko-kninska županija u provedbi
WorkMobil – Unutareuropske radne migracije mladih u kontekstu suvremenih teorija karijere Institut društvenih znanosti Ivo Pilar u provedbi
VETFIT – Usklađenost interesa učenika i strukovnih srednjoškolskih programa: Mjerenje, praćenje, uzroci i posljedice kongruencije Institut društvenih znanosti Ivo Pilar u provedbi
TEEN-WELL – Dobrobit adolescenata u ključnim kontekstima Institut društvenih znanosti Ivo Pilar u provedbi
TYPeS – Oblici (su)djelovanja mladih u Hrvatskoj Institut društvenih znanosti Ivo Pilar u provedbi
DigiLitA – Utjecaj okoline na razvoj djeteta: povezanost upotrebe digitalne tehnologije, obiteljskog literarnog okruženja te fizičke aktivnosti s dobrobiti djeteta u ranoj školskoj dobi Institut društvenih znanosti Ivo Pilar u provedbi
DISINFO KLIMA – Uloga dispozicija i izloženost informacijama u kontekstu klimatskih promjena Institut društvenih znanosti Ivo Pilar u provedbi
WDSQUALITY – Unapređenje učenja, odgojno-obrazovnih ishoda i kvalitete u cjelodnevnim školama: Izazovi novog modela organizacije osnovne škole u Republici Hrvatskoj Institut društvenih znanosti Ivo Pilar u provedbi
FORGOT-GENROMISC – Zaboravljena mjesta stradanja nepoćudnih: Genocid nad Romima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj: istraživanje, memorijalizacija, edukacija Institut društvenih znanosti Ivo Pilar u provedbi
NextGenderHR – Promjene rodnih odnosa u Hrvatskoj Institut društvenih znanosti Ivo Pilar u provedbi
PRISCLIM – Psihosocijalna klima i individualne karakteristike zatvorenika i službenika u kaznenim tijelima Republike Hrvatske: multimetodski pristup Institut društvenih znanosti Ivo Pilar u provedbi
LozaRH – Transformacije lokalnih zajednica u Republici Hrvatskoj. Globalni izazovi i razvojni potencijali Institut društvenih znanosti Ivo Pilar u provedbi
DISTRESS – Dnevni stres u kasnoj adolescenciji i nastupajućoj odrasloj dobi Institut društvenih znanosti Ivo Pilar u provedbi
REAL NIGHTS – Istraživanje noćnog života: realno i virtualno okruženje Institut društvenih znanosti Ivo Pilar u provedbi
BAD – Pogranični razvoj na prostoru između Une i Jadrana: od habsburške Vojne krajine do schengenskoga ruba EU Institut društvenih znanosti Ivo Pilar u provedbi
SocAsKLIMA – Sociološki aspekti klimatskih promjena u Hrvatskoj Institut društvenih znanosti Ivo Pilar u provedbi
Koz-Is – Kozmopolitizam na granici – Istarski poluotok kao studij slučaja Institut društvenih znanosti Ivo Pilar u provedbi
PERSON – Percepcija prijetnji, društveni identitet i društvena kohezija Institut društvenih znanosti Ivo Pilar u provedbi
DinamiRH – Dinamika i izazovi migracije, re-migracije i imigracije u Republici Hrvatskoj Institut društvenih znanosti Ivo Pilar u provedbi
CROIDENT – Hrvatski nacionalni identitet: nastanak i osporavanja Institut društvenih znanosti Ivo Pilar u provedbi
ECR-WELL – Dobrobit i mentalno zdravlje mladih znanstvenika u Hrvatskoj – Longitudinalno istraživanje Hrvatska zaklada za znanost u provedbi


MOTIKA – Motivacije i barijere za kolektivne akcije

Hrvatska zaklada za znanost u provedbi


HomesNetting – Transformacija sekundarnog stanovanja u doba internetskog društvenog umrežavanja

Hrvatska zaklada za znanost u provedbi


Povratne migracije: model(i) povratka u Republiku Hrvatsku

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske u provedbi


Društveni vidovi glagoljaštva

Zaklada HAZU u provedbi


Logor Slana na otoku Pagu

Grad Novalja u provedbi
Evaluacija posebnog programa tretmana PORTOs


Ministarstvo pravosuđa i uprave


u provedbi

Društvene, kulturne i demografske odrednice očuvanja i promicanja nacionalnog identiteta Hrvata u Republici Sjevernoj Makedoniji

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

u provedbi

Hrvatska nacionalno-identitetna konstitucija i pokušaji njene negacije

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

u provedbi

acaSTEMy – Trans-national STEM teacher education focussing on transversal competence and sustainability education

Erasmus2027

u provedbi

Priprema i provedba dijela Istraživanja zlouporabe sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske čiji je nositelj i voditelj HZJZ

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

završen

Elaborat o vrednovanju znanstveno-stručnih konferencija projekta „Strateško promišljanje o budućnosti Hrvatske“ Hrvatskoga generalskog zbora

Hrvatski generalski zbor

završen

Evaluacija pilot projekta za zatvorski sustav u okviru projekta: „Unaprjeđenje kvalitete pravosuđa kroz jačanje kapaciteta zatvorskog i probacijskog sustava te sustava za podršku žrtvama i svjedocima“

Ministarstvo pravosuđa i uprave

završen

Usluga provođenja postupka prethodnog vrednovanja Nacrta prijedloga Strategije demografske revitalizacije Republike Hrvatske do 2033. godine

Središnji državni ured za demografiju i mlade

završen

Qualitative research fieldwork for operational research on pilot of EU Child Guarantee, Croatia – phase 2

UNICEF

završen

GUIDEPREP – Growing Up in Digital Europe Preparation Phase

HORIZON 

u provedbi

Hrvatska zajednica u Republici Sloveniji: između asimilacije, integracije i promicanja hrvatskog nacionalnog identiteta

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

završen

Military cartography in the context of European early modern and modern history

Società italiana di storia militare

završen

Kosovo: povijest prostora u dugom trajanju

Zajednica Albanaca Grada Zagreba i Zagrebačke županije

završen

Qualitative research fieldwork for operational research on pilot of EU Child Guarantee in Croatia

UNICEF

završen

Dimensionen des „Zurück“. (Re-)Migration und Transformation im östlichen Europa

Bundeszentrale für politische Bildung bpb, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Schroubek Fonds Östliches Europa, Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz

u provedbi

Anketno istraživanje o navikama putovanja stanovnika Bjelovarsko-bilogorske županije

Zajednica ponuditelja: UM i UM d.o.o., PNZ svetovanje i projektiranje d.o.o., Građevinski fakultet Zagreb

završen

Jačanjem socijalnog dijaloga do zdravih radnih mjesta

ESF

završen

Identitet Hrvata Boke

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

završen

Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije – smjernice za budućnost

ESF

završen

COORDINATE – COhort cOmmunity Research and Development Infrastructure Network for Access Throughout Europe

H2020

u provedbi

ProWell – Protecting the mental well being of our children during and after public health emergencies – digital training for teachers and educators

Erasmus+

završen

Croatia`s potential (Re)migration, (temporary) return, and change agency of a young high-skilled generation

Konrad Adenauer Stiftung

završen

STRESS LOAD – Longitudinalno istraživanje stresa adolescenata

Hrvatska zaklada za znanost

u provedbi

Prema sigurnijoj socijalnoj budućnosti: sociološko istraživanje o socijalnim uslugama na području Grada Belog Manastira

Udruga Prijatelji Svetog Martina

završen

CROCEANIA – Istraživanje emocija u (re)konstrukciji identiteta dijaspore: Hrvati u Australiji i Novom Zelandu 1945. – 1991.

Hrvatska zaklada za znanost

u provedbi

Rat, ljudi, brojevi – Vukovar 1991. i danas

Državni arhiv u Vukovaru

završen

Demografska i društvena održivost Hrvata u Vojvodini: aktualni trendovi, izazovi i perspektive

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

završen

zaJEDNO srce, jedna duša, jedna HRVATSKA

ESF

završen

Velebitski ustanak 1932. – otpor hrvatskoga naroda prema jednoj diktaturi

Kulturno informativni centar Gospić

završen

HEMOQol – Kvaliteta života odraslih osoba s hemofilijom u Hrvatskoj – Medicinski i psihosocijalni aspekti

Društvo hemofiličara Hrvatske

završen

HIGH-FLIERS – Highly Interactive Guidance Helpful For Leadership In Educationally Relevant Skills

Erasmus+

u provedbi

Nova perspektiva za beskućništvo

ESF

završen

Kult svetog Nikole – mijene kroz povijest i uloga u izgradnji suvremenog identiteta Dubrovnika

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

završen

Nacionalna identifikacija u Crnoj Gori

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

završen

Tijelo, zdravlje, prevencija: medijski konstruirani diskursi i življenje kulture u doba novih ‘bio-realiteta’

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

završen

Prekarnost rada u gig ekonomiji u Hrvatskoj

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

završen

Hrvatsko longitudinalno istraživanje dobrobiti u uvjetima pandemije bolesti COVID-19

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

završen

Prostori doma: socio-kulturni aspekti urbanog stanovanja u Hrvatskoj

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

završen

Prometna dostupnost kao čimbenik demografske revitalizacije i deperiferizacije Hrvatske

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

završen

Od lokalnih do virtualnih zajednica. Društveni odnosi mladih u uvjetima nametnutog prostornog distanciranja

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

završen

Znanstveno istraživanje povijesti Roma na sisačkom području

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

završen

Povijest nogometnog kluba Gospić `91. – povodom sto godina profesionalnog nogometa u Gospiću

Grad Gospić

završen

Izrada analitičko-svodne studije Vukovarsko-srijemska županija: stanovništvo, migracije, kvaliteta življenja i perspektive razvoja

Vukovarsko-srijemska županija

završen

Uporaba sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske – Rezultati istraživanja 2019. i analiza trendova uporabe 2011. – 2019. (Izrada završnog izvješća u sklopu znanstveno-istraživačkog projekta „Zlouporaba sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske“)

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

završen

PROREG – Regulacija prostitucije u Hrvatskoj

Hrvatska zaklada za znanost

završen

Evaluation of the Institute of Global Homelessness A Place to call Home Initiative – Qualitative Study

Corra Foundation

završen

COVID19 International Collaboration on Social & Moral Psychology

New York University / Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

završen

Znanstveno istraživanje povijesti romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

završen

Prostorno-programski koncept razvoja područja obuhvata posjeda agroturističke namjene veličine cca 400 ha na lokaciji općine Vojnić

Marko Džepina

završen

Under the Loupe: Rural Youth Work!

Erasmus+

završen

Sociološka studija razvojnih mogućnosti i izazova šireg prostora Općine Dvor potaknutih lociranjem Centra za zbrinjavanje RAO-a na Čerkezovcu

Urbanistički institut d.o.o.

završen

25 godina Općine Bistra: Monografija

Općina Bistra

završen

CHILD-WELL – Dobrobit djeteta u kontekstu obitelji

Hrvatska zaklada za znanost

u provedbi

RURALIKA – Uspostava kriterija za vrednovanje modernizacijskih i (post)tranzicijskih procesa u ruralnim prostorima Hrvatske kroz studiju slučaja ruralnog prostora Like

Hrvatska zaklada za znanost

u provedbi

FreeCareerChoice – Model slobodnog odlučivanja o karijeri: Uloga autonomne karijerne motivacije te zaštitnih i rizičnih faktora u profesionalnom razvoju adolescenata

Hrvatska zaklada za znanost

u provedbi

PSRUKSZB – Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština

Hrvatska zaklada za znanost

završen

30 godina HGSS Stanice Gospić: Monografija

Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Gospić

završen

Transition Dialogue 2019-2022. Dealing with change in democratic ways

Bundeszentrale für politische Bildung

završen

ADD-FREE – Preventing Smoking, Alcohol and Internet addictions among children and adolescents: a family oriented training approach for adult learners and educators

Erasmus+

završen

Vjerske prilike i odnosi u općini Vinkovci (1964. – 1975.) u svjetlu arhivskoga gradiva (Komisija za vjerska pitanja) Državnoga arhiva u Vukovaru

Državni arhiv u Vukovaru

završen

Provedba terenskog istraživanja kvalitete življenja u Vukovarsko-srijemskoj županiji te prikupljanje i obrada demografsko-statističke dokumentacije

Vukovarsko-srijemska županija

završen

Sport i iseljenički identitet: Povezivanje hrvatskog iseljeništva u Novom Zelandu s Hrvatskom putem ragbija

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

završen

Femme industrielle – industrijske radnice u socijalističkoj Hrvatskoj – primjer Borova, Vukovar

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

završen

Psihosocijalna obilježja života s rijetkom bolešću – primjer hemofilije

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

završen

Analiza medijskog izvještavanja o problematičnoj uporabi interneta

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

završen

GIS pristup analizi demografske otpornosti gradskih naselja i jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj: prema demografskoj regionalizaciji

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

završen

Proces tercijarizacije u Hrvatskoj – čimbenici promjena u strukturi privrednih djelatnosti prema sektorima

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

završen

Stradanje Roma u Hrvatskom zagorju i Međimurju za vrijeme Drugog svjetskog rata

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

završen

Koch Buch 1.8.7.3. – istraživanje njemačko-austrijskog doprinosa oblikovanju identiteta grada Osijeka kroz povezanost gastronomske kulture i njemačkog jezika

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

završen

Povijesno oblikovanje etničkih identiteta na tlu južne Dalmacije, istočne Hercegovine i Crne Gore

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

završen

Exploring Homelessness and Pathways to Social Inclusion: A Comparative Study of Con-texts and Challenges in Swiss and Croatian Cities

Swiss National Science Foundation/Hrvatska zaklada za znanost

završen

PROMISE – PROMoting youth Involvement and Social Engagement: Opportunities and challenges for ‘conflicted’ young people across Europe

H2020

završen

DARE – Dialogue About Radicalisation and Equality

H2020

završen

CHIEF – Cultural Heritage and Identities of Europe’s Future

H2020

završen

ECDP – European Cohort Development Project

H2020

završen

Arheološki park Vižula

ESIF

završen

INNO-WISEs – Technologies, Competences and Social Innovation for Work Integration Social Enterprises

Interreg Central Europe

završen

IMPROVET – Improving Skills in Vocational Education and Training

Erasmus+

završen

Remigrations and Transformations in Post-socialist European Regions

ERSTE Stiftung

završen

Roma Suffering in Croatia during the Second World War: Documents, Memories, Education

EVZ Stiftung

završen

JOBSTEM – Profesionalne aspiracije prema STEM zanimanjima tijekom osnovne škole: longitudinalno istraživanje odnosa postignuća, vjerovanja o vlastitim kompetencijama i interesa za zanimanja

Hrvatska zaklada za znanost

završen

CRO-WELL – Hrvatsko longitudinalno istraživanje dobrobiti

Hrvatska zaklada za znanost

završen

GENMOD – Relacijski rodni odnosi u Hrvatskoj: modernizacijske i razvojne perspektive

Hrvatska zaklada za znanost

završen

Usluga izrade Ankete o standardu zanimanja i Smjernica za izradu standarda zanimanja te edukacije i potpore predlagateljima standarda zanimanja

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

završen

Hrvatski Domovinski rat: strukture sjećanja

Institut Pilar, Hrvatski institut za povijest, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata

završen

Zaboravljene žrtve u Hrvatskoj ili iz povijesti stradanja Roma na području Like, Gorskog Kotara i Hrvatskog primorja za vrijeme Drugog svjetskog rata

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

završen

Društveni utjecaj centralno-planske ekonomije u socijalističkoj Hrvatskoj – Primjer Vukovara

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

završen

Digitalno gospodarstvo i hrvatska poduzeća: temeljni uvidi iz socioekonomske perspektive

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

završen

Nijanse emocija – empatija, ličnosti i fiziološke reakcije

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

završen

Identifikacija zaštitnih i rizičnih faktora u karijeri kroz životne faze

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

završen

Provjera primjenjivosti aspekata posla u online sustavima za profesionalno usmjeravanje: razvoj i evaluacija sustava Izbor zanimanja

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

završen

Mlađi povratni migranti: iskustva i motivacija

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

završen

Migracijske aspiracije i kvaliteta života mladih u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

završen

Povezanost upotrebe digitalnih medija i obiteljskog literarnog okruženja s jezičnim vještinama djece predškolske dobi

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

završen

Razvijanje višedimenzionalnog modela istraživanja društvenih nejednakosti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

završen

Prikupljanje podataka, analiza i priprema isporuka vezano za izradu prometnog Master plana funkcionalne regije Istočne Hrvatske

Zajednica ponuditelja: UM i UM d.o.o., PNZ svetovanje i projektiranje d.o.o., Građevinski fakultet Zagreb

završen

Znanstveno-metodološki pristup istraživanju zlouporabe sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

završen

Istraživanje stradanja romskog stanovništva na području Dalmacije, Hrvatskog primorja i Istre za vrijeme Drugog svjetskog rata

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

završen

Pružanje podrške u prikupljanju i interpretaciji podataka vezanih uz procjenu interakcije između ribara i morskih ptica

Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj „Sunce“

završen

Istraživanja percepcije i stavova ciljanih skupina projekta te praćenje socio-ekonomskog utjecaja provedbe projekta LIFE ARTINA

Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj „Sunce“

završen

INVENT – European Inventory of Societal Values of Culture as a Basis for Inclusive Cultural Policies in the Globalizing World

H2020

završen

Analiza navika putovanja u sklopu Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran

Zajednica ponuditelja: UM i UM d.o.o., PTV Transport Consult GmbH, PNZ svetovanje projektiranje d.o.o., Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu Prometni fakultet

završen

MoRRi – Monitoring the evolution and benefits of Responsible Research and Innovation

Technopolis Consulting Group Belgium Sprl

završen

iPRESENT – Installation Project for Research about Social ENTrepreneurship

Hrvatska zaklada za znanost

završen

Usluga provedbe istraživanja potreba i kvalitete življenja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata te članova njihovih obitelji

Ministarstvo branitelja

završen

Usluga izrade modela identifikacije STEM talentiranih i darovitih učenika, istraživanje, provedba i praćenje projektnih aktivnosti uz jačanje kapaciteta odgojno-obrazovnih ustanova kroz unapređenje kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika u području prepoznavanja i rada s talentiranim i darovitim učenicima u STEM području

Virovitičko-podravska županija

završen

Unapređenje metodologije provedbe Ankete o standardu zanimanja s ekspertizom analize tržišta rada, obrazovanja i/ili profiliranja kompetencija za potrebe projekta „Primjena standarda zanimanja u poslovnim procesima HZZ-a i provedba Ankete o standardu zanimanja“

Hrvatski zavod za zapošljavanje

završen

Istraživanje socio-demografskih obilježja kadeta u cilju optimatizacije postignuća i ishoda učenja odnosno pribavljanja osoblja

Ministarstvo obrane

završen

Izrada studije izvodljivosti za dionice: Zaprešić – Prigorje Brdovečko – Harmica, uključujući dionicu: čvor Bobovica – Prigorje Brdovečko

Hrvatske ceste

završen

Mjesni narodni odbor Borovo Naselje 1945. – 1950. Studija društvenih, demografskih, gospodarskih i političkih prilika

Državni arhiv Vukovar

završen

Elaborat o programskoj opravdanosti, zahtjevima dostupnosti i racionalnosti srednjoškolske ustanove u Gradu Otoku

Grad Otok

završen

Studija o opravdanosti zahtjeva za izmjenu statusa općine u status grada

Općina Marija Bistrica

završen

Noćni život grada: obrasci ponašanja posjetitelja noćnih klubova

Grad Zagreb, Ministarstvo zdravstva i Ured za za suzbijanje zlouporabe droga RH

završen

QUALITYWATCH: Croatian Higher Education Quality Watchdog

IPA

završen

Comparing Croatian and Slovenian Prostitution Regimes: Surpassing Exclusions and Securing Human Rights

ISRF

završen

SHSSLCC – Second Homes and Social Sustainability of Local Communities in Croatia

Hrvatska zaklada za znanost

završen

VDAACTM – Vocational Development in Adolescence: Setting the Adolescent Career Transition Model

Hrvatska zaklada za znanost

završen

Upoznavanje učenika sa STEM zanimanjima kroz upoznavanje STEM stručnjaka i predstavljanje njihovih poslova i profesionalnih iskustava u stvarnom radnom okruženju

Hrvatska elektroprivreda d.d.

završen

Društveno-ekonomska procjena projekta Drava Life Integrated River Management

Hrvatske vode

u provedbi

Spomenici i kulturna sjećanja: Komemoriranje žrtava Židova, Srba i Roma od 1945. do 2016.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

završen

Regulacija prostitucije u Hrvatskoj

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

završen

Reforma znanosti u Hrvatskoj u kontekstu promjene razvojne paradigme

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

završen

Psihosocijalna klima u zatvorima – perspektiva zatvorenika i službenika kaznenih tijela

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

završen

Društveni stavovi, osobine ličnosti i autoritarnost

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

završen

Poticanje profesionalnog razvoja osnovnoškolaca: Evaluacija intervencije

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

završen

KFC – Koprivnica Focus Case: Biciklistički promet u sklopu održive mobilnosti i dnevnih migracija u Koprivnici

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

završen

MYWEB – Measuring Youth Well-Being

FP7

završen

National traffic model for the Republic of Croatia

PTV Transport Consult GmbH

završen

Life-Strategies and Survival Strategies of Households and Individuals in South-East European Societies in the Times of Crisis (SCOPES)

Swiss National Science Foundation

završen

Livno i šira okolina pod osmanskom vlašću: seljaci, građani i franjevci u potrazi za pravdom u svjetlu osmanskih dokumenata

Ured za Hrvate izvan Hrvatske

završen

Study Abroad Program: University of Georgia

University of Georgia

završen

Zlouporaba sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske

Ured za suzbijanje zlouporabe droga

završen

Pružanje usluge istraživanja i izrade sociološke-razvojne studije u sklopu projekta HES Kosinj – HE Senj 2

Urbanistički institut Hrvatske d.o.o.

završen

Pružanje usluge izrade dijela sintezne studije – Koncept razvoja kosinjskog kraja u sklopu projekta HES Kosinj – HE Senj 2

Urbanistički institut Hrvatske d.o.o.

završen

Empirijska analiza kvalitete života osoba s invaliditetom u gradu Zagrebu

Grad Zagreb

završen

Stavovi kadeta – Hrvatski nacionalni identitet i identitet Hrvatske vojske

Ministarstvo obrane

završen

Pilarov barometar hrvatskoga društva – Proljeće 2016.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

završen

MYPLACE – Memory, Youth, Political Legacy and Civic Engagement

FP7

završen

RECI – Roma Early Childhood Inclusion

Open Society Foundation

završen

Livno i šira okolina pod osmanskom vlašću: seljaci, građani i franjevci u potrazi za pravdom u svjetlu osmanskih dokumenata – Digitalizacija građe iz arhiva

Ured za Hrvate izvan Hrvatske

završen

Fear of Intimacy Project

Rohner Center for the Study of International Acceptance-Rejection

završen

Qualitative interviews focusing on the interactions between families of children of age 0 to 8 years old and Digital Technology

Institute for the Protection and Security of the Citizen

završen

Kada mladi prestaju vjerovati da je inženjersko zanimanje odličan izbor za njih?

Hrvatska elektroprivreda d.d.

završen

Istraživanja kvalitete turističke ponude u SPA/Lječilištima u zdravstvenom turizmu

Hrvatska gospodarska komora

završen

Stradanje Roma na području Nezavisne Države Hrvatske za vrijeme Drugog svjetskog rata

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

završen

Istraživanje interesa učenika u završnim razredima osnovnih škola za inženjerska i srodna zanimanja („STEM zanimanja“)

Grad Daruvar

završen

Leksikon hrvatskog iseljeništva i hrvatskih manjina

Hrvatska matica iseljenika

završen

Pilarov barometar hrvatskog društva – Proljeće 2015.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

završen

WBC-INCO.NET – Co-ordination of Research Policies with the Western Balkan Countries

FP7

završen

3rd EQLS: European Quality of Life: Country Analysis: Report on Trends in Quality of Life in Croatia 2007-2012

EUROFOUND

završen

Provedba participacijskog procesa na pilot području Dubrovnika

Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije

završen

Updating 2011 Situation Analyses Of Children`s And Women`s Rights In Croatia

UNICEF

završen

Media portrayal of the purposes and development of probation in Croatia

Open Society Foundation

završen

Socio-kulturni i rodni aspekti starenja u Hrvatskoj

Zaklada Adris

završen

Turistički cvijet – Kvaliteta za Hrvatsku 2014.

Hrvatska gospodarska komora

završen

Kvaliteta ponude u gradu Zagrebu kroz 7 godina (2007.– 2013.)

Turistička zajednica grada Zagreba

završen

Kvaliteta turističke ponude u turističkoj destinaciji Cavtata za razdoblje 2007. do 2014.

Turistička zajednica općine Konavle

završen

Kvaliteta turističke ponude u turističkoj destinaciji Baška voda za razdoblje 2007. do 2014.

Turistička zajednica općine Baška voda

završen

Pružanje usluga izvođenja eko-dizajn treninga u sklopu CIP projekta „Danube Pie“ Tehnološkog parka Varaždin d.o.o.

Tehnološki park Varaždin d.o.o.

završen

Pružanje usluge predavanja na okruglom stolu na temu: „Izazovi društvenog/socijalnog poduzetništva, društveno odgovornog poslovanja i društvene odgovornosti“ u sklopu projekta INOVALOCA

AZRA d.o.o.

završen

Pilarov barometar hrvatskoga društva – Proljeće 2014.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

završen

METRIS – Monitoring European Trends in Social Sciences and Humanities

Technopolis Consulting Group Belgium Sprl

završen

Izrada Elaborata o mogućnosti postojanja zaostalih eksplozivnih sredstava i naprava na području zahvata izgradnje novog putničkog terminala Zračne luke Zagreb

Međunarodna zračna luka Zagreb

završen

Monografija Grada Gospića

Grad Gospić

završen

Istraživanje socio-kulturnih odrednica identiteta u perspektivi stvaranja mogućnosti iskorištavanja prirodnih, kulturnih i ljudskih resursa Cetinske krajine

Grad Sinj, Grad Trilj, Grad Vrlika, Općina Otok, Općina Hrvace, općina Dicmo

završen

Vinari Požeško-slavonske županije 2012. i konkurentnost u europskom kontekstu

Požeško-slavonska županija

završen

Diseminacija rezultata istraživanja kvalitete turističke ponude u odabranim destinacijama u razdoblju 2007.-2012.

Hrvatska gospodarska komora

završen

Turistički cvijet – kvaliteta za hrvatsku 2013. – Istraživanje kvalitete turističke ponude u odabranim destinacijama u 2013.

Hrvatska gospodarska komora

završen

Razvoj nacionalnih indikatora kvalitete življenja

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

završen

Odrednice roditeljstva, obiteljski odnosi i psihosocijalna dobrobit djece

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

završen

Odrednice rizičnih i devijantnih ponašanja u nacionalnom i globalnom kontekstu

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

završen

Istraživanje javnog mnijenja i masovnih medija

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

završen

Osobine ličnosti, prirodni jezik i kognitivni razvoj

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

završen

Socijalna održivost i procesi urbane transformacije u Hrvatskoj

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

završen

Društvena re/konstrukcija na ruralnom teritoriju: razvojna samoodrživost

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

završen

Nove ekonomske elite, institucije i prostorna ovisnost strategije razvoja

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

završen

Svjetsko istraživanje vrijednosti – Hrvatska u globaliziranom svijetu

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

završen

Europsko istraživanje vrednota: Hrvatska u Europi

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

završen

Supsidijarnost u hrvatskom društvu

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

završen

Društveni stavovi i međugrupni odnosi u hrvatskom društvu

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

završen

Održivi razvoj Hrvatske

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

završen

Kulture konzumerizma i održivosti: globalni izazovi socio-kulturnom razvoju Hrvatske

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

završen

Religijski pluralizam, postmoderni religijski pokreti i hrvatski identitet

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

završen

Hrvatski identitet i multikulturalnost Mediterana u doba globalizacije

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

završen

Povijesni atlas gradova – povijesni identitet i suvremeni razvoj hrvatskih gradova

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

završen

Manjine u Hrvatskoj i Hrvati u okolnim zemljama: povijesni identiteti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

završen

Društvena evaluacija hrvatskog inovacijskog sustava u funkciji društva znanja

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

završen

Religijski, nacionalni i politički identitet Hrvata u Bosni i Hercegovini

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

završen

Demografski aspekti urbano-ruralne polarizacije Hrvatske

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

završen

Odnos kultura – društvo u hrvatskoj modernizaciji

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

završen

Utjecaj socijalnih mreža u društvu znanja

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

završen

Ivo Pilar – teoretičar hrvatske modernizacije

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

završen

Post-socialist punk: Beyond the Double Irony of self-abasement

University of Warwick

završen

Vanjsko vrednovanje projekta „Za sigurno i poticajno okruženje u školama“

UNICEF

završen

Europsko društveno istraživanje ESS – 5. krug

Nacionalna zaklada za znanost

završen

Vidljivost i javna percepcija organizacija civilnog društva u RH 2012. godine

SIPU International – TASCO

završen

Socioekonomska analiza gospodarenja otpadom u Gradu Osijeku i Subotici

Zelena akcija Zagreb

završen

Turistički cvijet – kvaliteta za hrvatsku 2012.

Hrvatska gospodarska komora

završen

Provedba istraživanja zlouporabe sredstava ovisnosti u općoj populaciji RH – 2012.

Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH

završen

Odrednice uspješnosti osnovnih škola Istarske županije: izazovi i mogućnost razvoja

Zaklada Adris

završen

Demografska studija Grada Vukovara

Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara

završen

Vukovarsko-srijemska županija: prostor, ljudi, identitet

Vukovarsko-srijemska županija

završen

Situation Analysis of Children`s and Women`s Rights in Croatia

UNICEF

završen

Razvoj metodologije za stvaranje modernih kurikuluma srednjih strukovnih škola i pilot modernog kurikuluma – ekspertna usluga

Gospodarska škola Varaždin

završen

Turistički cvijet – kvaliteta za hrvatsku 2011.

Hrvatska gospodarska komora

završen

Udio nacionalnih manjina u javnom sektoru

Ministarstvo uprave

završen

Analiza razloga napuštanja medicinskog tretmana ovisnika o opijatima

Reckitt Benckiser d.o.o.

završen

Razvojne perspektive visokoškolskog obrazovanja u Varaždinu

Veleučilište Varaždin

završen

Families across cultures: A 30-national psychological study

Cambridge University

završen

Global Family Equality Project

 

završen

Transitions in CEE and SEE – Changing Gender Perspectives

ERSTE Stiftung

završen

MASIS – Science in Society

Aarhaus University

završen

Europsko društveno istraživanje ESS – 4. krug

Nacionalna zaklada za znanost

završen

Turistički cvijet – kvaliteta za hrvatsku 2010.

Hrvatska gospodarska komora

završen

The Gender Experiences of Homelessness in Croatia

ERSTE Stiftung

završen

The International Commission for the History of Towns

 

završen

A Randomized Acceptability and Safety Study of the Transfer from Subutex to Suboxone in Opoid-Dependend Subjects

 

završen

Hrvatska vojska – hrvatsko društvo

Ministarstvo obrane

završen

Akcijski plan održivog razvoja Gacke i Grada otočca u razdoblju 2010.-2020.

Hrvatska gospodarska komora

završen

Poticanje ravnopravnosti na hrvatskom tržištu rada

Hrvatski zavod za zapošljavanje

završen

Integralno upravljanje obalnim područjem – sociološka studija

Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH

završen

Program EUREKA –EU Parky: portal svih parkova u EU

 

završen

Turistički cvijet – kvaliteta za hrvatsku 2009.

Hrvatska gospodarska komora

završen

A Randomized Acceptability and Safety Study of Suboxone Induction in Heroin Users

 

završen

ERAWATCH

FP7

završen

Improving the Methodology for Cross-Cultural Studies of Personality Attributes

The Fulbright Program

završen

Unapređenje udomiteljstva za djecu u lokalnoj zajednici

 

završen

The World database of happiness: Lifestyle and happiness

Netherlands Organisation for international cooperation in higher education

završen

Geluk en Gezondheid: Lessen in Geluk/Health and Happiness: Lessons in Happiness

Verwey-Jonker Institute

završen

Promoting State-Building, Managing Fault-Lines

Brenthurst Stiftung/Konrad Adenauer Stiftung

završen

Pilarov barometar hrvatskog društva: stavovi i mišljenja građana o društvenim odnosima i procesima – proljeće 2009

Hrvatski Sabor

završen

Energetska sigurnost i kritična infrastruktura – diseminacija rezultata istraživanja

Ministarstvo obrane

završen

Energetska sigurnost i kritična infrastruktura – obnovljivi izvori energije

Ministarstvo obrane

završen

Studija – ekspertiza hrvatsko-slovenskih odnosa

Hrvatski Sabor

završen

Monografija Bistre

Općina Bistra

završen

Izvješćivanje osnovnih škola o rezultatima vanjskog vrednovanja obrazovnih postignuća u razrednoj i predmetnoj nastavi: izrada i interpretacija analitičkih izvješća

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

završen

Izrada prezentacija za predstavljanje rezultata vanjskog vrednovanja u osnovnim školama te predstavljanje rezultata škola u RH

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

završen

Turistički cvijet – kvaliteta za hrvatsku 2008.

Hrvatska gospodarska komora

završen

Pilarov barometar hrvatskog društva: stavovi i mišljenja građana o društvenim odnosima i procesima 2008.

Hrvatski Sabor

završen

Energetska sigurnost i kritična infrastruktura i lokalne zajednice u RH

Ministarstvo obrane

završen

Vanjsko vrednovanje obrazovnih postignuća u osnovnim školama RH za učenike 4. i 8. razreda školske godine 2007./2008.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

završen

Hrvatski vojni obrazovni standard

Ministarstvo obrane

završen

Historic urban cadastral mapping in Europe

 

završen

WaVe: Welfare and Values in Europe: Transitions related to Religion, Minorities and Gender

 

završen

Supervizija udomitelja

 

završen

Interethnische Beziehungen in Sudosteuropa

Konrad Adenauer Stiftung

završen

INNO-PRO Trendchart

FP6

završen

Life-style and Life-satisfaction in the Third Age

Erasmus University Rotterdam

završen

Turistički cvijet – kvaliteta za hrvatsku 2007.

Hrvatska gospodarska komora

završen

Eksperimentalno vanjsko vrednovanje obrazovnih postignuća u osnovnim školama RH

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

završen

Prijateljstvo, ličnost i sreća u različitim kulturama

 

završen

Zeitschrift fur Judische Studien transversal – Judische Lebenswelten auf dem Balkan im 19. Jahrhundert

 

završen

DIOSCURI: Eastern Enlargement – Western Enlargement

FP6

završen

Istraživanje sudioničke demokracije i građanskog aktivizma u radu udruga civilnog društva Grada Zagreba

Centar za mirovne studije

završen

Procjena očekivane koristi i troškova pridruživanja Hrvatske Europskoj uniji na području visokog obrazovanja

Ekonomski institut

završen

Support of the National Review Meeting on the Impact of the Education Reform Initiative of South Eastern Europe in the Croatia – ERI SEE

Agencija za obrazovno – reformske inicijative za jugoistočnu Europu

završen

Modeli obaveznog srednjoškolskog obrazovanja

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

završen

Analiza SWOT bilateralnih programa i projekata u 14 europskih zemalja

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

završen

Turistički cvijet – kvaliteta za hrvatsku 2006.

Hrvatska gospodarska komora

završen

Stavovi javnosti o nevladinim organizacijama

Academy for Educational Development

završen

Socioekonomski razvoj i pretpostavke doprinosa HEP-a gospodarskom razvoju lokalnih zajednica Labinštine

Hrvatska elektroprivreda d.d.

završen

Stavovi zagrebačke javnosti o izgradnji tunela kroz Medvednicu

Građevinski fakultet Zagreb

završen

Stavovi lokalne javnosti o termoelektrani Plomin

Urbanistički institut Hrvatske d.o.o.

završen

Sociodemografski aspekti organizacije prometa u Zagrebu

Grad Zagreb

završen

Stavovi zagrebačke javnosti spram prometa

Grad Zagreb

završen

SWOT Analysis of Bilateral RTD Programmes Targeting Southeast Europe

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

završen

Obuka eksperata, stručnih djelatnika i udomitelja u području udomiteljske skrbi

Udruga za inicijative u socijalnoj politici; MZOS; Sveučilište u Zagrebu; Goteborg University

završen

Monitoring Quality of Life in Europe

EUROFOUND

završen

Učestalost nošenja kravate odnosno poslovne marame u Hrvatskoj i javna percepcija nekih osobina njihovih nositelja

Academia Cravatica

završen

Program vrednovanja eksperimentalne provedbe elemenata Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda – HNOS

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

završen

Domovinski rat

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

završen

Demografski gubici i posljedice Domovinskog rata

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

završen

Hrvatsko poduzetništvo i novi razvojni izazovi

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

završen

Psihosocijalni indikatori kvalitete življenja

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

završen

Roditelji, vršnjaci i psihosocijalni razvoj adolescenata

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

završen

Socijalne devijacije i antisocijalna ponašanja: interakcijski pristup

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

završen

Istraživanje javnog mnijenja i masovnog komuniciranja

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

završen

Psihosocijalni aspekti političkog ponašanja

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

završen

Osobine ličnosti i prirodni jezik

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

završen

Brak, obitelj i psihosocijalno okruženje

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

završen

Odnos selo-grad u hrvatskom društvu u postmodernoj perspektivi

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

završen

Razvojni akteri i ekonomska modernizacija hrvatskog društva

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

završen

Konceptualizacija održivog razvoja Hrvatske

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

završen

Sociokulturni kapital i razvoj Hrvatske: između globalizacije i lokalizacije

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

završen

Globalizacija i postmoderni religijski i crkveni pokreti u Hrvatskoj

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

završen

Društveno vrednovanje znanosti, visokog školstva i tehnologije

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

završen

Povijesni, socijalni i kulturni identitet Hrvata izvan domovine

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

završen

Integracijski procesi između hrvatskog iseljeništva i Hrvatske

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

završen

Hrvati kao dio multikulturalnog identiteta okolnih zemalja

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

završen

Žrtve Drugog svjetskog rata, poraća i Domovinskog rata

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

završen

Povijesni atlas gradova

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

završen

Istraživanje javnog mnijenja

HDZ Makarska

završen

Istraživanje javnog mnijenja – izbori za predsjednika RH

DNEVNIK d.o.o.

završen

Prostorni, gospodarski i socijalni aspekti izgradnje za povremeno stanovanje na jadranskom području

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

završen

Izvozni potencijal hrvatskog malog gospodarstva

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

završen

Lokacije naseljene Romima – stanje i unapređenje razvoja naselja i aspiracije za oblike stanovanja

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

završen

Opravdanost uključivanja kazne doživotnog zatvora u hrvatsko kazneno pravo – stavovi javnosti i predstavnika pravosuđa

Ministarstvo pravosuđa

završen

Analiza web foruma Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa o temama spolnog odgoja i obrazovanja u školi, kalendara školske godine, ocjenjivanja učenika te Zakona o udžbenicima

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

završen

Javno mnijenje Hrvatske o institucijama kaznenopravnog sustava i politici kažnjavanja – Opravdanost uključivanja u hrvatsko kazneno pravo – Stavovi javnosti i predstavnika pravosuđa

Ministarstvo pravosuđa

završen

European Values Study

 

završen

Istraživanje javnog mnijenja 2004. – odnos javnosti prema mogućim kandidatima za predsjednika RH

UHIP

završen

Sociološko-demografska analiza grada Rijeke

Grad Rijeka

završen

Istraživanje korisnika CARNet-ovih usluga

CARNet

završen

Triplex Confinum. Hrvatska višegraničja u euromediteranskom kontekstu (1500.-1800.)

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu / Universitat Graz / CEU Budapest

završen

Trgovanje ljudima u očima mladih

Međunarodna organizacija za migracije, Ured u Zagrebu

završen

Mala i srednja poduzeća kao akteri izvoznog potencijala hrvatskog gospodarstva

 

završen

Istraživanje javnog mnijenja u Republici Hrvatskoj

HDZ

završen

Istraživanje javnog mnijenja na području Republike Hrvatske

HSLS

završen

Znanstvena studija Grada Kutine – monografija i istraživanje

Grad Kutina

završen

Mjerenje siromaštva i ekonomskih nejednakosti u Republici Hrvatskoj

Ministarstvo rada i socijalne skrbi

završen

Hrvatski i slovenski iseljenici i uspostava suverenosti i demokracije u Hrvatskoj i Sloveniji

Ministarstvo znanosti i tehnologije

završen

Partnership for sustainable development of Croatian rural regions

Sveučilište u Zagrebu / University of Georgia

završen

After the Accession: The Socio-Economic Culture of Eastern Europe in the Enlarged Union: An Asset or a Liability?

Institut fur die Wissenschaften vom Menschen

završen

Povećanje sposobnosti praćenja siromaštva

World Bank

završen

Poboljšanje praćenja siromaštva u Republici Hrvatskoj

Ministarstvo rada i socijalne skrbi

završen

Selo i seoski okoliš u hrvatskoj modernizaciji

MZOPU

završen

Znanstveno-stručna analiza posljedica boravka zatočenika u srpskim koncentracijskim logorima s prijedlogom modela pomoći

Hrvatsko društvo logoraša

završen

Procjena utjecaja provedenih seminara za potencijalne poduzetnike – početnike

MOMSP

završen

Poduzetništvo u Međimurju

Međimurski poduzetnički centar

završen

Studija o smanjenju onečišćenja sliva rijeke Save

Hrvatske vode

završen

Stanovništvo i naselja Lonjskog polja: stanje i pretpostavke revitalizacije

Sisačko-moslavačka županija

završen

Monografija Hrvatska zajednica u Australiji

Ministarstvo znanosti i tehnologije

završen

Uporišta gradske politike prema mladeži, umirovljenicima i nezaposlenima u Sisku

Grad Sisak

završen

Vojna profesija u Hrvatskoj

Ministarstvo obrane

završen

Promotion of Croatia through the Diaspora – The Croatian Community in the New Zealand

 

završen

Javno mnijenje Zagreba – lokalni izbori 2001. – usporedba rezultata terenske i telefonske ankete

 

završen

Javno mnijenje Zagreba – lokalni izbori 2001. – usporedba rezultata potencijalnih glasača i potencijalnih apstinenata

 

završen

Demografska slika područja RH od posebne državne skrbi

Ministarstvo razvitka i obnove

završen

Analiza odnosa hrvatske javnosti prema političkoj stranci HDZ-u

HDZ

završen

Sociološka studija Grada Siska

Grad Sisak

završen

Demografska studija Grada Siska

Grad Sisak

završen

Urbane aspiracije građana grada Zagreba po gradskim četvrtima

Grad Zagreb

završen

Prijedlog modela demokršćanskog programa temeljen na razvoju i načelima demokršćanstva u Europi

 

završen

Javno mnijenje Hrvatske – prvi krug predsjedničkih izbora 2000. godine

 

završen

Javno mnijenje Hrvatske – drugi krug predsjedničkih izbora 2000. godine

 

završen

Analiza sadržaja hrvatskog tiska

Hrvatski informativno-kulturni zavod

završen

Socijalna i ekonomska reintegracija žena – stradalnica domovinskog rata

Ministarstvo razvitka i obnove

završen

Istraživanje ugroženih društvenih skupina

Ministarstvo znanosti i tehnologije

završen

Socijalizacija djece i mladeži

Ministarstvo znanosti i tehnologije

završen

Kvalitete obitelji

Ministarstvo znanosti i tehnologije

završen

Integracije domovinske i iseljene Hrvatske

Ministarstvo znanosti i tehnologije

završen

Hrvatski iseljenici i suradnja s domovinom

Ministarstvo znanosti i tehnologije

završen

Društveno vrednovanje znanosti i tehnologije

Ministarstvo znanosti i tehnologije

završen

Religijske zajednice u Hrvatskoj i njihova uloga u integracijskim procesima

Ministarstvo znanosti i tehnologije

završen

Istraživanje javnog mnijenja i medija masovnog komuniciranja

Ministarstvo znanosti i tehnologije

završen

Razvojne i psihosocijalne posljedice privatizacije

Ministarstvo znanosti i tehnologije

završen

Sustavno oživljavanje hrvatskih periferija

Ministarstvo znanosti i tehnologije

završen

Interakcijski pristup strukturi patoloških fenomena

Ministarstvo znanosti i tehnologije

završen

Hrvati u okolnim (domovinskim) zemljama

Ministarstvo znanosti i tehnologije

završen

Postkomunizam i multikulturizam

Ministarstvo znanosti i tehnologije

završen

Pružanje ekspertne usluge

Ministarstvo obrane

završen

Kvaliteta života i životna perspektiva starih ljudi u područjima posebne državne skrbi RH

Ministarstvo razvitka i obnove

završen

Kretanje ukupnog broja stanovnika RH od popisa stanovništva 1999. do 30. lipnja 1998. godine i kvantificiranje pojedinih sastavnica

Državni zavod za statistiku

završen

Sociologijsko vrednovanje stanova stradalnika Domovinskog rata

Ministarstvo razvitka i obnove

završen

Kvaliteta života i životne aspiracije mladih u područjima posebne državne skrbi RH

Ministarstvo razvitka i obnove

završen

Socio-ekonomski uvjeti života i razvojna perspektiva područja RH od posebne državne skrbi

Ministarstvo razvitka i obnove

završen

Preliminarno istraživanje mišljenja i stavova članova Udruge roditelja poginulih branitelja

 

završen

Javno mnijenje Hrvatske – Izbori za Zastupnički dom Sabora

 

završen

Izbori za Zastupnički dom Sabora RH – Ispitivanje raspoloženja birača prve, pete i desete izborne jedinice

 

završen

Istraživanje javnog mnijenja na području Republike Hrvatske

Zaklada hrvatskog državnog zavjeta

završen

Izrada publikacije „Preporuke za popis stanovništva i stanovanja 2000. godine u ECE regiji“

Državni zavod za statistiku

završen

Program masovne privatizacije – percepcija programa i ponašanje sudionika programa

MPRH

završen

Utjecaj društvenih promjena na ciljeve Prostornog plana Zagreba i Generalnog plana uređenja Zagreba

Grad Zagreb

završen

Društveni i razvojni aspekti preobrazbe srednjih hrvatskih gradova

MPUGSRH

završen

Aspiracije mladih studenata Zagrebačkog sveučilišta

Ministarstvo znanosti i tehnologije

završen

Istraživanje javnog mnijenja RH

Hrvatski informativno-kulturni zavod

završen

Privatizacija u očima hrvatske javnosti

 

završen

Društveni i razvojni položaj Roma u Hrvatskoj

 

završen

Percepcija masovne/kuponske privatizacije – Mišljenje sudionika o temeljnim aspektima masovne privatizacije u Hrvatskoj

 

završen

Istraživanje javnog mnijenja na području Republike Hrvatske – županijski i lokalni izbori

Zaklada hrvatskog državnog zavjeta

završen

Istraživanje javnog mnijenja na području Hrvatske – predsjednički izbori 1997.

HDZ

završen

Istraživanje gledanosti informativnog programa

HTV

završen

Sociološko-demografska analiza područja Grada Kraljevice

Urbanistički institut Hrvatske d.o.o.

završen

Izvješće o pilot-istraživanju: Migracijske aspiracije studenata zagrebačkog sveučilišta u 1997. godini

 

završen

Sociodemografski, migracijski, povratničko-motivacijski i psihosocijalni status hrvatskih povratnika iz iseljeništva

 

završen

Učestalost i sadržaj članaka s temama o procesu privatizacije u Hrvatskoj u „Večernjem listu“ (1993.-1994.)

 

završen

Analiza sadržaja srbijanskog tiska

Ministarstvo vanjskih poslova

završen

Javno mnijenje na području Grada Zagreba

 

završen

Analiza sadržaja TV serije „Smrt Jugoslavije“

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

završen

Razvojne aspiracije stručnih skupina na području Ličko-senjske županije

Ličko-senjska županija

završen

Sociološko demografska studija Grada Rijeke

 

završen

Bleiburg

 

završen

Povratak prognanika na istok

 

završen

Socioekonomski, demografski i motivacijski aspekt položaja Hrvata povratnika od 1990., te Hrvata koji su se nakon povratka u RH, u istom razdoblju ponovno vratili u zemlje iseljenja

 

završen

Djeca u ratu

Ministarstvo znanosti i tehnologije

završen

Povijesni sklop i povijesni slom komunizma

Ministarstvo znanosti i tehnologije

završen

Istarski Hrvati

Ministarstvo znanosti i tehnologije

završen

Žene i rat

Ministarstvo znanosti i tehnologije

završen

Hrvatska politološka baština

Ministarstvo znanosti i tehnologije

završen

Iseljeništvo kao čimbenik razvoja Hrvatske

Ministarstvo znanosti i tehnologije

završen

Zlouporaba sredstava ovisnosti u RH

Ministarstvo znanosti i tehnologije

završen

Sloboda i strah u Hrvata

Ministarstvo znanosti i tehnologije

završen

Konfesije i rat

Ministarstvo znanosti i tehnologije

završen

Demokratske promjene i kulturni razvoj RH

Ministarstvo znanosti i tehnologije

završen

Istraživanje javnog mnijenja u RH

Ministarstvo znanosti i tehnologije

završen

Demografski razvoj i populacijska politika u RH

Ministarstvo znanosti i tehnologije

završen

Katolička socijalna doktrina

Ministarstvo znanosti i tehnologije

završen

Socioreligijska karta Hrvatske

Ministarstvo znanosti i tehnologije

završen

Urbana transformacija jadranske obale

Ministarstvo znanosti i tehnologije

završen

Starenje i tehnologija

Ministarstvo znanosti i tehnologije

završen

Rat protiv Hrvatske

Ministarstvo znanosti i tehnologije

završen

Javno mnijenje Hrvatske – očekivanja glede životnog standarda i rješenja ratne situacije u Hrvatskoj

 

završen

Javno mnijenje Hrvatske – Odnos javnosti prema vojnoj akciji „Oluja“, Stavovi o hrvatskoj vlasti, Opće raspoloženje i očekivanja od budućnosti

 

završen

Prijedlog novog modela zatvorskog sustava RH u kontekstu međunarodnih standarda ljudskih prava zatvorenika

 

završen

Demografska studija Karlovačke županije

 

završen

Sociodemografska studija Ličko-Senjske županije

 

završen

Sažeta analiza dostupnih dosjea poslijeratnih političkih zatvorenika na teritoriju RH

 

završen

Javno mnijenje Hrvatske – Stavovi o hrvatskoj vlasti, strankama i političkim djelatnicima

 

završen

Socijalna reintegracija hrvatskih vojnika i njihovih obitelji

 

završen

Psihosocijalni razvojni aspekti reintegracije prognanika i izbjeglica u RH

 

završen

Javno mnijenje o HDZ-u

 

završen

Javno mnijenje Hrvatske – županijski lokalni izbori 1993.

 

završen

Javno mnijenje Hrvatske – Stavovi o hrvatskoj vlasti, strankama i političkim djelatnicima

 

završen

Studija o demokršćanskim strankama i mogućim perspektivama razvoja demokršćanstva u Hrvatskoj

 

završen

Zakonom o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti

 

završen

Ciljevi urbane preobrazbe Zagreba

 

završen

Položaj izbjeglica i prognanika – istraživanje javnog mnijenja

 

završen

Javno mnijenje Hrvatske – Stavovi o mirovnoj akciji UN; Stavovi o hrvatskoj vlasti, strankama i političkim djelatnicima; Stavovi o budućnosti

 

završen

Javno mnijenje Hrvatske – izbori 1992/1.

 

završen

Javno mnijenje Hrvatske – izbori 1992/2.

 

završen

Javno mnijenje Hrvatske – izbori 1992/3.

 

završen

Istraživanje mnijenja prognanika – izbori 1992.

 

završen

Južnoslavenska dobrotvorna društva na području Clevelanda

 

završen

Model djelovanja javnog poduzeća za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u javnosti

 

završen

Reforma penitercijalnog sustava u RH

 

završen

Dosjei političkih zatvorenika

 

završen

Socijalna reintegracija hrvatskih vojnika i njihovih obitelji

 

završen

Urbana preobrazba Zagreba

 

završen

Ratni sukobi u Hrvatskoj – istraživanje javnog mnijenja

 

završen

Pregled projekta po godinama