Institut Ivo Pilar u MYPLACE-u, međunarodnom projektu istraživanja mladih

Institut Ivo Pilar jedan je od 16 istraživačkih institucija – partnera projekta MYPLACE započetog 1. lipnja 2011. MYPLACE je suradni (kolaborativni), veliki integracijski istraživački projekt, financiran unutar Sedmog okvirnog programa za istraživanje i tehnološki razvoj Europske komisije (FP7), u sklopu teme “Democracy and the shadows of totalitarianism and populism: the European experience” (Demokracija i sjene totalitarizma i populizma: europsko iskustvo) – kroz poziv u okviru društveno-ekonomskih i humanističkih tema 2010. godine

Istraživački nalazi: Policy Brief 1; Policy Brief 2

myplace

MYPLACE- Memory, Youth, Political Legacy and Civic Engagement

Projekt okuplja konzorcij od 16 istraživačkih institucija iz 14 europskih država kao i 14 javnih ustanova dionika (muzeja, nevladinih organizacija, arhiva i dokumentacijskih centara. Koordinacijska ustanova MYPLACE projekta je Sveučilište u Warwicku (The University of Warwick, UK), a glavna koordinatorica je prof. dr. Hilary Pilkington (s Odsjeka za sociologiju, Sveučilišta u Warwicku).

Istraživačke institucije – partneri projekta su:

– Sveučilište Manchester Metropolitan, UK
– Sveučilište u Tallinnu, Estonija
– Sveučilište Svetog Ćirila i Metoda, Trnava, Slovačka
– Sveučilište u Bremenu, Njemačka
– Sveučilište Jena, Njemačka
– Sveučilište Istočne Finske, Finska
– Sveučilište Južne Danske, Danska
– ISCTE, Institut Sveučilišta u Lisabonu, Portugal
– “Region”, Državno Sveučilište Ulyanovsk, Ruska Federacija
– Sveučilište Daugavpils, Latvija
– Kavkaski centri za istraživanja, Gruzija
– Institut za društvena istraživanja Ivo Pilar, Zagreb, Hrvatska
– Sveučilište Pompeu Fabra, Barcelona, Španjolska
– Sveučilište u Debrecenu, Mađarska
– Sveučilište Panteion u Ateni, Grčka

Projekt MYPLACE započeo je 1. lipnja 2011. a trajat će do 31. svibnja 2015., s proračunskom potporom Europske komisije u iznosu od 7.994.449 eura (EUR).

MYPLACE je akronim za “Memory, Youth, Political Legacy And Civic Engagement” (Sjećanje, mladi, političko nasljeđe i građanska uključenost). Projekt istražuje kako je društvena participacija mladih oblikovana sjenama totalitarizma i populizma u Europi.

Zašto je važno postaviti to pitanje?

Današnju generaciju mladih ujedinjuje iskustvo odrastanja u Europi koja je uvelike slobodna i od desničarskih i od ljevičarskih autoritativnih režima. Povezuje ih i nedostatak bilo kakvih izravnih uspomena na Hladni rat, strahove i predrasude koje su dijelile Europu, kao i nepostojanje izravnog iskustva života u komunističkom, autoritativnom ili fašističkom političkom režimu. Istovremeno, zajedničko im je iskustvo odrastanja u prvoj globalnoj ekonomskoj krizi u razdoblju nakon Drugog svjetskog rata, za što bi se moglo pretpostaviti da predstavlja plodno tlo za regrutiranje u ekstremnu desnicu. Štoviše, budući da današnja generacija mladih u Europi ima malo ili uopće nikakvog iskustva s ekstremističkim i populističkim politikama, mogla bi biti posebno ranjiva na radikalne programe političkog djelovanja.

Zašto je važno postaviti to pitanje upravo sada?

U trenutnom kontekstu gospodarske recesije, političke stranke i pokreti ekstremne desnice sve su više vidljivi. U europskim parlamentarnim izborima 2009. godine političke su stranke ekstremne desnice osvojile značajnu podršku u nizu država članica EU. Također su doživjele znatan uspjeh na parlamentarnim izborima u zemljama u kojima prije toga nisu bile uspješne. Taj obrazac ponovio se u nizu europskih država na nacionalnim i regionalnim izborima.

U tom kontekstu MYPLACE postavlja pitanje kako odnos mladih prema prošlosti oblikuje njihovo prihvaćanje suvremenih populističkih političkih programa. On ne povlači jednostavnu “ravnu” liniju izravnog povezivanja “autoritativne” prošlosti i nesigurne demokratske sadašnjosti ili budućnosti. Polazna pretpostavka projekta je ta da su radikalne i populističke političke i filozofske tradicije paneuropske i cikličke po svojoj prirodi, a ne usađene u zasebne nacionalne “političke kulture” ili temeljene na rigidnim klasifikacijama političke baštine (“totalitarizam”, “komunizam”, “fašizam”), otvorene prema “zacjeljenju” putem “demokratizacije”. Upravo to ovaj projekt čini istinski transeuropskim.

Stručnost istraživača uključenih u ovaj projekt u području istraživanja mladih, omogućava nam da započnemo projekt s jasnim razumijevanjem mladih – ne kao pasivnih objekata političke manipulacije, nego kao aktivnih političkih sudionika. Iskustvo brojnih “obojenih revolucija” u zemljama bivše komunističke Europe kao i kampanja protiv globalizacije, siromaštva, rata i smanjenja proračuna uistinu sugerira da politička svijest mladih nije prazno platno te da su mladi ne samo mobilizirani, nego da se mogu učinkovito umrežavati, organizirati i voditi važne političke akcije.

MYPLACE projekt je međudisciplinaran, i okuplja istraživače obrazovane u raznim društvenim znanostima (sociologiji, politologiji, antropologiji, psihologiji i kulturalnim studijima). U sklopu projekta provest će se opsežno anketno istraživanje u 14 zemalja s ciljem utvrđivanja stupnja i oblika društvene i političke participacije i stavova mladih. Intervjui i fokus grupe koristit će se kako bi se razumjelo koja značenja mladi pridaju takvom sudjelovanju i istražilo kako se takva značenja prenose s generacije na generaciju. Provest će se i oko 50 etnografskih studija slučaja stvarnog građanskog sudjelovanja i političkog aktivizma mladih diljem zemalja uključenih u projekt.

Nositelji i provoditelji politika uključeni su u projekt od njegova početka putem nacionalnih savjetodavnih skupina za politike prema mladima (“Youth Policy Advisory Groups”). Kroz te skupine projekt će provesti svoj cilj stvaranja aktivnog i održivog dijaloga između akademskih, javnih i političkih ustanova. Saznanja projekta koristit će regionalni, nacionalni i EU centri donošenja politika kao i niz aktivističkih, antirasističkih/antiksenofobnih mreža mladih. Važan je cilj projekta informirati nositelje politika o rasponu političkih i građanskih aktivnosti u kojima sudjeluju mladi, umjesto isključivog fokusiranja na “probleme” u sferi mladih.

Sve dodatne informacije o MYPLACE projektu možete dobiti na Internetskoj stranica projekta:
http://www.fp7-myplace.eu/

Na Vaša pitanja rado će odgovoriti i voditelj hrvatskog istraživačkog tima MYPLACE projekta:
Dr. sc. Ben Perasović, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, ben.perasovic@gmail.com

 
Istraživački nalazi

policy brief 1
PolicyBrief je prvi u nizu od triju koji će nastati u okviru projekta MYPLACE do njegova završetka u 2015. godini. Pregled naglašuje koji će istraživački nalazi proizići iz šest međusobno povezanih istraživačkih dionica projekta, a o kojima će se izvijestiti u 2. i 3. PolicyBriefu, zajedno sa specifičnim preporukama za javne politike. – Policy Brief 1

 

 

 


Policy Brief 2
U drugom Policy Briefu istraživačkoga projekta MYPLACE (Memory, Youth, Political Legacy and Civic Engagment), u sklopu 7. okvirnog programa u kojem sudjeluju partneri iz 14 državna, istaknuti su dosadašnji najvažniji nalazi projekta za Hrvatsku te najrelevantniji za javne politike – Policy Brief 2
 

 

 

 

 

 

Dr. sc. Renata Franc: “Nezadovoljni su, biraju populiste jer se to nudi”, 4. 6. 2021.
Press release
– Iz tiska: MYPLACE – najveći europski sociološki projekt
– Završna konferencija projekta MYPLACE; Dubrovnik, 5.-7. ožujka 2015.
KONFERENCIJA ZA MEDIJE: EUROPSKI PROJEKT MYPLACE, 15. 6. 2015.
MYPLACE PROJEKT: Objavljena knjiga “Understanding Youth Participation…”
Predstavljanje knjige UNDERSTANDING YOUTH PARTICIPATION ACROSS EUROPE: FROM SURVEY TO ETHNOGRAPHY, 3. 5. 2018.
Dr. sc. Renata Franc: “Mladi u Hrvatskoj nisu nezainteresirani za društvo i probleme oko sebe…”
Predavanje dr. sc. Benjamina Perasovića na Šleskom sveučilištu

MYPLACE – Memory, Youth, Political Legacy and Civic Engagement

Također provjeri

Projekt NEXTGENDERHR: Promjene rodnih odnosa u Hrvatskoj

Projekt Promjene rodnih odnosa u Hrvatskoj (NEXTGENDERHR) izvodi se u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar… Pročitaj više o Projekt NEXTGENDERHR: Promjene rodnih odnosa u Hrvatskoj