područni centar osijek

Naziv ● Sjedište ● Voditelj ● Osnutak ● Povijest ● Djelatnici ● Djelatnost ● Projekti ● Publikacije ● Novosti

 
Naziv

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Osijek

 
Sjedište

Šamačka 9/II
31000 Osijek
Tel.: + 385 31 207 294 / + 385 31 207 285
Fax.: + 385 31 202 067
E-mail: miljenko.brekalo@pilar.hr 

 
Voditelj

Ddr. sc. Miljenko Brekalo

 
Osnutak

12. travnja 1994.

 
Povijest

Razlozi osnutka područnoga centra Instituta Ivo Pilar u Osijeku, kao i drugih područnih centara Instituta, temelje se na općim i specifičnim načelima dugoročne znanstveno-istraživačke politike Instituta. Dokument “Strategija razvoja područnih centara Instituta Pilar” koju je donijelo Upravno vijeće Instituta 28. studenoga 2006. te dokument “Novi koraci u razvoju Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar temeljeni na mrežnom ustroju i tržišnoj orijentaciji” kojega je donijelo Upravno vijeće Instituta 11. lipnja 2007. predstavljaju osnovne građevne jedinice budućega rada i razvoja područnih centara Instituta. Temeljni razlozi osnutka područnoga centra Instituta Ivo Pilar u Osijeku zasnivaju se na trajnome interesu za hrvatski istok, ne samo za podunavsku orijentaciju Hrvatske, već i za specifičnosti i posebnosti podneblja hrvatske ravnice, posebno za istraživanje identiteta Osijeka i Slavonije, kao i susjedstva. Promišljajući programe, teme i projekte od globalnog, nacionalnog i lokalno-regionalnog karaktera područni centar Osijek se treba afirmirati kao znanstveno i intelektualno središte grada Osijeka, Osječko-baranjske županije i hrvatskoga istoka (u uskoj suradnji s centrom u Vukovaru), koje bi služilo za osposobljavanje mladih znanstvenika iz lokalne zajednice, ali bi i pružalo znanstveno-istraživačke, arhivsko-dokumentacijske, izdavačke, konzultativne i obrazovne usluge široj akademskoj, upravljačkoj i gospodarskoj zajednici. Centar Osijek bi na taj način trebao osposobiti mlade istraživače i znanstvenike koji će rezultatima svojih istraživanja omogućiti lokalnoj gradskoj i županijskoj zajednici da na vrijeme dobije sve relevantne pokazatelje potrebne za učinkovito upravljanje gradom, odnosno županijom. Osim toga, zaposlenici Centra moći će sudjelovati u izvođenju nastave na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i temeljem svoga znanja i iskustva pridonijeti kvaliteti sveučilišne nastave.
U okviru Centra rađen je projekt “Prognana Hrvatska”, rezultati kojega su objavljeni u “Društvenim istraživanjima” 28/29 (1997). Tijekom 1999/2000. Centar je sudjelovao u projektu o migracijama (Das Migrationsprojekt) Ekonomskog fakulteta u Osijeku i Fachhochschule für Wirtschaft iz Friedberga i Giessena. Prvi su rezultati objavljeni u zborniku “Makro-, Mikro- und Rechtliche Aspekte in Transitionsprozessen” (Osijek, 2000.).

 
Djelatnici

U Centru su zaposleni voditelj ddr. sc. Miljenko Brekalo, viša asistentica dr. sc. Marina Kotrla Topić i asistentica-znanstvena novakinja dr. sc. Anamarija Lukić.

 
Djelatnost

Program rada područnoga centra Instituta Pilar u Osijeku usklađen je s temeljnim ciljem mrežnoga ustroja Instituta – da se u svakom centru pored redovitih znanstveno-istraživačkih djelatnosti razvijaju i djelatnosti koje će tematski centre usmjeravati prema nacionalnoj i globalnoj, a ne samo regionalnoj razini djelovanja. To znači da će Centar Osijek na nacionalnoj i globalnoj razini svoju djelatnost usmjeravati prema istraživanjima srednjoeuropske povijesti, kulture i budućnosti u suvremenim eurointegracijama, a na regionalnoj razini prema temama vezanima uz hrvatsku ravnicu, identitet Slavonije i hrvatske manjine. Program rada područnoga centra Instituta Pilar u Osijeku zasnovan je na osmišljavanju i realizaciji temeljnih djelatnosti Instituta. To su: znanstveno-istraživački rad, nakladnička djelatnost, znanstveno-popularizacijska djelatnost, tržišni projekti te nastavna djelatnost.
Primarna i najvažnija djelatnost područnoga centra jest znanstveno-istraživački rad na globalnim, nacionalnim i lokalno-regionalnim temama. U tom smislu dominantno značenje imaju programi i projekti trajne znanstveno-istraživačke djelatnosti, financirani od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH. Svi znanstvenici i znanstveni novaci u Centru Osijek surađivat će na tim projektima. U dugoročnom smislu, ovisno o raspoloživim kadrovskim resursima, područni centar bi postao nositeljem jednog ili dvaju projekata trajne znanstveno-istraživačke djelatnosti.
Osim izvornih znanstvenih istraživanja područni centar Osijek će organizirati, prikupljati i čuvati raznoliku povijesnu građu, statističko-demografsku dokumentaciju i druge izvore o identitetu Osijeka i Slavonije, kao i o svim drugim aspektima društvenog, demografskog, političkog, povijesnog, kulturnog i ekonomskog razvitka hrvatskoga istoka i hrvatskih manjina u Slavoniji. U tom kontekstu područni centar će usko surađivati napose sa Sveučilištem Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, zatim Centrom HAZU u Osijeku, Državnim arhivom u Osijeku i Povijesnim odjelom muzeja Slavonije, kao i sa svim drugim zainteresiranim institucijama i pojedincima u gradu Osijeku, Osječko-baranjskoj županiji, Republici Hrvatskoj i susjednim zemljama. 

 
Projekti

Trenutačno zaposlenica radi na projektu Osobine ličnosti, prirodni jezik i kognitivni razvoj (194-1941558-1530), financiranom od MZOŠ, voditelj prof. dr. sc. Boris Mlačić
 
Publikacije 

– Razvojne perspektive ruralnoga svijeta Slavonije i Baranje (uredili Maja Štambuk i Antun Šundalić), Biblioteka Zbornici, knjiga 19, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2003.

 
Novosti

Objavljen zbornik DOMOVINSKI RAT, NJEGOVE POSLJEDICE I PERSPEKTIVE NA PODRUČJU HRVATSKOGA ISTOKA
– Predstavljanje monografije 90 godina električnog tramvaja u Osijeku, 12. 12. 2016.
– 3. SKUP: Domovinski rat na području hrvatskog istoka, 2.-3. 12. 2016.
– Predstavljanje zbornika Domovinski rat i razvoj hrvatskog istoka, 1. 12. 2016.
– Objavljen zbornik DOMOVINSKI RAT I RAZVOJ HRVATSKOGA ISTOKA
– SKUP: Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu, 4.-6. 11. 2016.
– Područnom centru Osijek javno priznanje PEČAT GRADA OSIJEKA za 2016. godinu
– Predstavljanje HRVATSKE ENCIKLOPEDIJE BOSNE I HERCEGOVINE u Osijeku, 9. 6. 2016.
– Konferencija: EUROPA U MIJENI – Progon i egzodus kao univerzalni problem, 3. 6. 2016.
– VELEPOSLANICA IZRAELA ZINA KALAY-KLEITMAN U OSIJEKU, 24. 3. 2016.
– Tribina u Osijeku: DJECA I DIGITALNA TEHNOLOGIJA, 9. 2. 2016.
– 2. skup: DOMOVINSKI RAT I ODRAZI NA RAZVOJ HRVATSKOG ISTOKA, 2.-3. 12. 2015.
– SKUP: Život i djelo prof. dr. sc. Stjepana Sršana
– Konferencija: IDENTITETI – KULTURE – JEZICI; Mostar, 5. 6. 2015.
– SKUP: Znanstvene, kulturne, obrazovne i umjetničke politike
– 1. skup HRVATSKI ISTOK U DOMOVINSKOM RATU; Osijek, 4.-5. 12. 2014.
– Knjiga SVJETSKI RAT I HRVATI predstavljena u Područnom centru Osijek
– Predstavljanje knjige Zvonimira Šeparovića HRVATSKA TUŽBA u Osijeku
– Predstavljanje monografije GOSPIĆ u Područnom centru Osijek
– Predstavljanje monografije GOSPIĆ – Grad, ljudi, identitet u Požegi i Osijeku
– Tribina i okrugli stol u Područnom centru Osijek Instituta Ivo Pilar, 27. svibnja 2013.
– TRIBINA U OSIJEKU: Razvojne promjene i poteškoće kod posebnih populacija
– Održan skup KULTURA, DRUŠTVO, IDENTITET – EUROPSKI REALITETI
– Tribina u Osijeku: Hrvatski identitet i vrijednosti u europskom kontekstu, 23. 11. 2012.

Znanstvene tribine: 20 godina istraživanja Instituta Ivo Pilar

– 1. tribina: Pregled obrazovnih postignuća Osječko-baranjske županije (doc. dr. sc. Toni Babarović i dr. sc. Marija Šakić), 24. listopada 2011.
– Fotogalerija: 1. tribina u Osijeku

Također provjeri

područni centar pula

Naziv ● Sjedište ● Voditelj ● Osnutak ● Povijest ● Djelatnici ● Djelatnost ● Projekti ● Publikacije ● Skupovi ● Novosti   Naziv Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Pula   Domu oružanih… Pročitaj više o područni centar pula