Naslovna / Projekti / Tekući projekti / Sažeci tekućih projekata Instituta Ivo Pilar

Sažeci tekućih projekata Instituta Ivo Pilar

58. ● 57. ● 56. ● 55. ● 54. ● 53. ● 52. ● 51. ● 50. ● 49. ● 48. ● 47. ● 46. ● 45. ● 44. ● 43. ● 42. ● 41. ● 40. ● 39. ● 38. ● 37. ● 36. ● 35.34.33.32.31.30.29.28.27.26.25.24.23.22.21. ● 20.19.18.17.16.15.14. ● 13. ● 12.11.10.9.8.7.6.5.4.3.2.1. 


>>> Pregled tekućih projekata ● Sažeci tekućih projekata ● Više o tekućim projektima ● Arhiva projekata – pregled ● Arhiva projekata – sažeci


 

1. PROMISE PROMoting youth Involvement and Social Engagement: Opportunities and challenges for `conflicted` young people across Europe (H2020)

● Voditelj: dr. sc. Benjamin Perasović

>>> VIŠE O PROJEKTU

 

2. MYWEB – Measuring Youth Wellbeing

Projekt Mjerenje dobrobiti mladih – Measuring Youth Well-Being, MYWEB – predstavlja studiju izvedivosti provedbe Europskoga longitudinalnog istraživanja djece i mladih (European Longitudinal Study for Children and Young People, ELSCYP) koje bi omogućilo zahvaćanje cjelokupnog procesa odrastanja, po mogućnosti od rođenja do kraja djetetova školovanja – uključujući aspekte vezane uz tranzicije povezane sa zaposlenjem i roditeljstvom.

1

Projekt MYWEB financiran je u okviru Sedmog okvirnog programa za istraživanje i tehnološki razvoj Europske komisije (FP7), u sklopu teme Prema Europskom longitudinalnom anketnom istraživanju djece i mladih (Towards a European longitudinal childhood and youth survey) – kroz poziv u okviru društveno-ekonomskih i humanističkih tema 2013. godine. Projekt je počeo u ožujku 2014. godine i trajat će 30 mjeseci. Koordinacijska je ustanova MYWEB-a Sveučilište Manchester Metropolitan (Manchester Metropolitan University, UK), a glavni koordinator prof. dr. sc. Gary Pollock. U projekt je uključeno 13 institucija iz 11 europskih zemalja. Pet institucija, među njima i Institut Ivo Pilar, ima ulogu izvršnog partnera. Institut vodi 7. radni paket (WP7 Pilot-anketna istraživanja).

O istraživanju
Malo je komparativnih europskih istraživanja o najboljim javnim politikama i pristupima djelotvornog promicanja dobrobiti djece i mladih iako je vrlo važno da zdravi emocionalni, fizički i psihološki životni stilovi počnu od najranije dobi. Budući da su takva istraživanja o skrbi, obrazovanju, slobodnom vremenu te dobrobiti djece i mladih povezana sa značajnim metodološkim izazovima, u projektu MYWEB istražiti će se izvedivost provedbe longitudinalnog anketnog istraživanja djece i mladih.

Ključne su sastavnice projekta MYWEB:
– pregled suvremenih i relevantnih javnih politika
– pregled metoda prikupljanja podataka
– osmišljavanje mogućnosti za Europsko longitudinalno istraživanje djece i mladih (ELSCYP)
– vrednovanje tih mogućnosti u pogledu tehničke, političke i financijske izvedivosti.
U okviru projekta u šest zemalja će se provesti sveobuhvatno pilot-anketno istraživanje, a prikupljeni empirijski podaci o iskustvima s terena koristit će se kao izravni empirijski dokazi o izvedivosti ELSCYP-a.
Kroz projekt će se uvažiti i interesi različitih dionika, uključujući odgovorne za javne politike na europskoj razini, razini zemalja članica te na regionalnoj razini kako bi ishodi projekta uzeli u obzir najširi raspon stručnjaka odgovornih za javne politike. U njega će osim toga biti uključena djeca i mladi kako bi pridonijeli operacionalizaciji koncepta dobrobiti te razumijevanju najboljih načina provedbe ELSCYP-ja.
Glavni rezultat ili ishod projekta bit će identifikacija najprimjerenijeg načina provedbe ELSCYP-ja. Važni ishodi projekta bit će i rezultati pilot-istraživanja radi utvrđivanja izvedivosti najprimjernije opcije.

Partneri u projektu MYWEB:
1. Manchester Metropolitan University, Manchester, Ujedinjeno Kraljevstvo
2. Universität Bremen, Njemačka
3. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Španjolska
4. Institute of Social Sciences Ivo Pilar, Zagreb, Hrvatska
5. Debreceni Egyetem, Debrecen, Mađarska
6. Daugavpils Universitate, Daugavpils, Latvija
7. Panteion University of Social and Political Sciences, Athens, Grčka
8. Tallinn University, Tallinn, Estonija
9. University of SS Cyril and Methodius Centre for Research and Studies in Sociology, Trnava, Slovačka
10. Centro Investigação e Estudos de Sociologia, Lisbon, Portugal
11. Caucasus Research Resource Centre, Tbilisi, Gruzija
12. The Institute for Social and Economic Research at the University of Essex, Essex, Ujedinjeno Kraljevstvo
13. The University of Cambridge; Cambridge, Ujedinjeno Kraljevstvo.

Informacije o projektu
Na Vaša pitanja rado će odgovoriti i voditeljica hrvatskog istraživačkog tima projekta MYWEB te voditeljica 7. radnog paketa prof. dr. sc. Renata Franc, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Renata.Franc@pilar.hr
Web stranica projekta MYWEB: www.fp7-myweb.eu 

>>> VIŠE O PROJEKTU

 

3. Life-Strategies and Survival Strategies of Households and Individuals in South-East European Societies in the Times of Crisis

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u međunarodnom projektu Life-Strategies and Survival Strategies of Households and Individuals in South-East European Societies in the Times of Crisis kao voditelj hrvatske dionice.

Scopes

Institut Ivo Pilar od svibnja 2014. sudjeluje u projektu Life-Strategies and Survival Strategies of Households and Individuals in South-East European Societies in the Times of Crisis („Životne strategije i strategije preživljavanja kućanstava i pojedinaca u društvima jugoistočne Europe u vremenu krize“) koji financira Švicarska nacionalna znanstvena zaklada (Swiss National Science Foundation) kroz financijsku shemu SCOPES (Joint Research Projects).

Cilj je projekta identificirati i istražiti strategije preživljavanja, odnosno obrasce društvenih praksi kućanstava i pojedinaca u uvjetima ekonomske depriviranosti, s dodatnim naglaskom na pojedine ranjive skupine poput primatelja socijalne pomoći, umirovljenika ili malih obiteljskih gospodarstava u Švicarskoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini te Srbiji. Svrha je projekta kvantitativnim i kvalitativnim metodama istražiti obrasce praksi u kriznim uvjetima ne samo u ekonomskom smislu, nego i u drugim društvenim poljima poput obrazovanja, stanovanja i potrošnje.

Projekt koordinira Institut za sociologiju Sveučilišta u Zürichu, a uz Institut Ivo Pilar sudjeluju Odjel za sociologiju Sveučilišta u Mariboru, Ekonomski institut u Sarajevu te Centar za empirijske kulturne studije jugoistočne Europe iz Niša. Hrvatsku dionicu projekta vodi dr. sc. Inga Tomić-Koludrović (Inga.Tomic-Koludrovic@pilar.hr) s vanjskim suradnicima Mirkom Petrićem, Ivanom Puzekom i Željkom Zdravković (Sveučilište u Zadru).

Planirano trajanje projekta: lipanj 2016.
Više o projektu na http://p3.snf.ch/project-152626

>>> VIŠE O PROJEKTU

 

4. RECI – Roma Early Childhood Inclusion

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar provodi istraživanje Roma Early Childhood Inclusion (RECI) in Croatia o socijalnoj i obrazovnoj uključenosti djece romske narodnosti na području Republike Hrvatske. Svrha istraživanja jest utvrđivanje općih i specifičnih okolnosti u kojima se nalaze romska djeca i obitelji u Hrvatskoj. Glavni je cilj dobiti detaljan uvid u zdravstveni, socijalni i obrazovni status romske djece te identificirati i analizirati prioritetna pitanja ranog djetinjstva i politike za romske obitelji i djecu.

5

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar uz podršku Open Society Foundation, Pučkog otvorenog učilišta „Korak po korak“, UNICEF-a i REF-a provodi istraživanje Roma Early Childhood Inclusion (RECI) in Croatia o socijalnoj i obrazovnoj uključenosti djece romske narodnosti na području Republike Hrvatske. Svrha istraživanja jest utvrđivanje općih i specifičnih okolnosti u kojima se nalaze romska djeca i obitelji u Hrvatskoj. Glavni cilj je dobiti detaljan uvid u zdravstveni, socijalni i obrazovni status romske djece te identificirati i analizirati prioritetna pitanja ranog djetinjstva i politike za romske obitelji i djecu. Istraživački rad (upitnici/intervjui i fokus grupe) na terenu uključio je urbane i ruralne lokacije na području Republike Hrvatske. Kvalitativno istraživanje provedeno je s romskim obiteljima i njihovom djecom te širom zajednicom (vrtići, škole, centri za socijalnu skrb, lokalna vlast, romske organizacije civilnoga društva).

Projekt je počeo 15. svibnja 2013., a prestaje u proljeće 2015. Voditeljica istraživanja je dr. sc. Lynette Šikić-Mićanović, viša znanstvena suradnica u Institutu (Lyn.Sikic-Micanovic@pilar.hr)

Konzultantica: dr. sc. Maja Štambuk

Suradnici: dr. sc. Marija Geiger Zeman, dr. sc. Danijel Vojak, dr. sc. Ivana Radačić, Marica Marinović Golubić, Tihana Štojs, Tea Sertić

>>> VIŠE O PROJEKTU

 

5. Remigrations and Transformations in Post-socialist European Regions

Institut Ivo Pilar, uz podršku ERSTE Zaklade (ERSTE Stiftung) i u suradnji s Odjelom za film, kazalište i kulturne studije pri Sveučilištu Johannes Gutenberg u Mainzu te Centrom za jugoistočnu europsku povijest i antropologiju pri Sveučilištu Karl-Franzens u Grazu, od siječnja 2013. godine do kraja 2015. godine provodi projekt Remigrations and transformations in post-socialist European regions (Remigracije i transformacije u postsocijalističkim europskim regijama).

6

Projektom se uspostavlja platforma za raspravu (web stranica, radionice, publikacija) o remigracijama i njihovu utjecaju na procese transformacije u postsocijalističkim regijama u Europi. O temama integracije/participacije, identiteta/etniciteta, kulture/prijenosa znanja raspravlja se kroz međunarodnu, komparativnu i interdisciplinarnu perspektivu uz povezivanje empirijskih slučajeva i odgovarajućih studija, iseljeničke politike i umjetničkih prikaza (re)migracijske mobilnosti.

Voditelji projekta su:
Doc. dr. Caroline Hornstein Tomić (Institut Ivo Pilar, Zagreb; caroline.hornstein-tomic@pilar.hr),
Jun.-Prof. Dr. Sarah Scholl Schneider (Sveučilište Johannes Gutenberg, Mainz; scholl-schneider@uni-mainz.de) i
Mag. Dr. Robert Pichler (Sveučilište Karl-Franzens, Graz; robert.pichler@uni-graz.at).
Više informacija o projektu dostupno na: http://www.remigrations.pilar.hr/ 

>>> VIŠE O PROJEKTU

 

6. Comparing Croatian and Slovenian Prostitution Regimes: Surpassing Exclusions and Securing Human Rights (ISRF)

Komparativni istraživački projekt razmatra sličnosti i različitosti u politikama prostitucije u dvije države kroz analizu zakona, sudske prakse te narativa osoba koje se bave prostitucijom. U središtu su iskustava osoba koje se bave prostitucijom, koja su zanemarena u dosadašnjim istraživanjima prostitucije, a izuzetno su bitna za stvaranje učinkovitih i smislenih politika prostitucije (Wagenaar i Altink, 2012.). Predviđa se intervjuirati 10-20 osoba te analizirati praksu relevantnih sudova u Zagrebu i Ljubljani u vezi prostitucije u posljednje dvije godine.

isrf

Pilot projekt komparativne i interdisciplinarne prirode praktički je orijentiran što ga čini važnim i inovativnim. Osim što će donijeti nove teorijske spoznaje i empirijske podatke, projekt je usmjeren na osnaživanje osoba koje se bave prostitucijom s obzirom na to da u Hrvatskoj i Sloveniji ne postoje inicijative usmjerene na prava seksualnih radnika, a oni sami nisu organizirani.

Rezultati projekta nisu samo akademski, već su usmjereni i na poboljšanje javnih politika i zaštitu ljudskih prava seksualnih radnika. Stoga će se publicirati ne samo znanstvena knjiga, već i brošure za seksualne radnike i donositelje javnih politika. Također će se izraditi web stranica kako bi se moglo i široj javnosti prenijeti rezultate istraživanja.

Voditeljice: dr. sc. Ivana Radačić i dr. sc. Mojca Pajnik

O projektu: http://isrf.org/about/fellows-and-projects/fg2-4/

 

 

7. MoRRi Monitoring the evolution and benefits of Responsible Research and Innovation (Technopolis Consulting Group Belgium Sprl) ● Voditeljica: dr. sc. Jadranka Švarc

 

 

8. National Traffic Model for the Republic of Croatia

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u međunarodnom projektu National Traffic Model for the Republic of Croatia u sklopu programa IPA komponenta IIIa.

Ntm

Projekt Socijalni aspekti putovanja u Hrvatskoj 2014. započeo je u lipnju 2014. godine i usredotočen je na problem prostorne pokretljivosti te prometnih navika građana Hrvatske. Temeljni je cilj projekta uvid u socijalne aspekte kako prometnih potreba tako i samoga korištenja prijevoznih sredstva. Podaci potrebni za analizu naznačenih tema bit će prikupljeni anketnim istraživanjem na općoj populaciji. 

Istraživanje je jedna od dionica projekta National Traffic Model for the Republic of Croatia u sklopu kojeg se izrađuje baza podataka za strateško planiranje razvoja i ulaganja u sve prometne sektore. Projekt u cijelosti financira Europska unija iz IPA programa.

U projektu Socijalni aspekti putovanja u Hrvatskoj 2014. sudjeluju: dr. sc. Geran-Marko Miletić (Geran-Marko.Miletic@pilar.hr), dr. sc. Anka Mišetić, dr. sc. Ivan Rogić, dr. sc. Sara Ursić, Stanko Rihtar, dr. sc. Filip Majetić i Ivan Dević.

Predviđeni završetak projekta: lipanj 2016.

>>> VIŠE O PROJEKTU

 

9. QUALITYWATCH: Croatian Higher Education Quality Watchdog

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje kao partner u IPA projektu QUALITYWATCH: Croatian Higher Education Quality Watchdog.

Ntm

Cilj je projekta „QUALITYWATCH: Croatian Higher Education Quality Watchdog“ povećati transparentnost odluka javnih politika vezanih uz pridržavanje standarda u visokom obrazovanju te javnu dostupnost rezultata procjena i evaluacija kvalitete u ustanovama visokog obrazovanja.

Koordinator projekta je Institut za razvoj obrazovanja. Partneri su Institut Ivo Pilar. Centar za socijalno podučavanje PRONI iz Osijeka, Udruga za razvoj visokoga školstva “Universitas”, Filozofski fakultet iz Zagreba i Udruženje mladih poduzetnika iSerbia.

Projekt je počeo u prosincu 2014. godine i traje do prosinca 2016. godine. Financira se sredstvima IPA programa.

Voditelj dionice koju provodi Institut Ivo Pilar je dr. sc. Josip Burušić (josip.burusic@pilar.hr).

>>> VIŠE O PROJEKTU

 
10. SHSSLCC ̶ Second Homes and Social Sustainability of Local Communities in Croatia

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar provodi projekt Second Homes and Social Sustainability of Local Communities in Croatia.

Hzzz

Znanstvenoistraživački projekt Second Homes and Social Sustainability of Local Communities in Croatia usredotočen je na problem utjecaja sekundarnog stanovanja na socijalnu strukturu i socijalne procese u sredini u kojoj se intenzivnije pojavljuje. Pritom polazno istraživačko pitanje glasi: predstavlja li sekundarno stanovanje problem lokalnoj zajednici ili može biti i izvor mogućnosti, odnosno dodatan impuls socijalnoj održivosti lokalnih zajednica u Hrvatskoj? Analizom koja će omogućiti dobivanje odgovora na postavljeno pitanje bit će obuhvaćeni sekundarni podaci te podaci prikupljeni empirijskim istraživanjima u trima studijama slučaja.

Projekt Second Homes and Social Sustainability of Local Communities in Croatia uspostavni je istraživački projekt koji financira Hrvatska zaklada za znanost.

U projektu sudjeluju: dr. sc. Geran-Marko Miletić (Geran-Marko.Miletic@pilar.hr), dr. sc. Mario Bara, Marica Marinović Golubić, dr. sc. Anka Mišetić, dr. sc. Roko Mišetić, dr. sc. Krešimir Peračković, dr. sc. Nenad Pokos, dr. sc. Saša Poljanec-Borić, dr. sc. Tomislav Smerić, dr. sc. Sara Ursić, dr. sc. Ivan Rogić (konzultant).

Ugovoreno trajanje projekta je 36 mjeseci (od 1. lipnja 2014. do 31. svibnja 2017.).

>>> VIŠE O PROJEKTU

 

11. iPRESENT – Installation Project for Research about Social ENTrepreneurship

Institut društvenih znanosti provodi projekt iPRESENT – Installation Project for REsearch about Social ENTrepreneurship.

Hzzz

iPRESENT ̶ Installation Project for REsearch about Social ENTrepreneurship uspostavni je istraživački projekt koji sljedeće tri godine financira Hrvatska zaklada za znanost. Razdoblje trajanja projekta: 15. 9. 2014. ̶ 14. 9. 2017.

Voditelj projekta je dr. sc. Dražen Šimleša (Drazen.Simlesa@pilar.hr), znanstveni suradnik Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar iz Zagreba sa suradnicima: dr. sc. Ankom Mišetić, dr. sc. Jelenom Puđak, dr. sc. Anitom Bušljeta Tonković i dr. sc. Filipom Majetićem.

Socijalno/društveno poduzetništvo jedan je od najpotentnijih i najizazovnijih fenomena današnjeg svijeta i kao takav iznimno zanimljiv i pogodan za znanstveno istraživanje i praćenje. Pogotovo se to odnosi na Hrvatsku, gdje će se taj napredni socijalno-ekonomski model suočavati ne samo s vlastitim unutrašnjim izazovima, nego i s utjecajima dugotrajne ekonomske krize, rastuće nezaposlenosti, neravnomjernog razvoja regija i županija te nezainteresiranosti i osjećaja bespomoćnosti sve većeg broja građana i građanki Hrvatske.

Glavni je cilj projekta istražiti kapacitete i potencijale socijalnog/društvenog poduzetništva kao ekološki odgovornog i socijalno osjetljivog poslovnog modela u Hrvatskoj.

>>> VIŠE O PROJEKTU

 

12. VDAACTM – Vocational Development in Adolescence: Setting the Adolescent Career Transition Model

Institut društvenih znanosti provodi projekt VDAACTM – Vocational Development in Adolescence: Setting the Adolescent Career Transition Model.

Hzzz

Projekt Profesionalni razvoj u adolescenciji: razvoj modela tranzicije karijere adolescenata (Vocational Development in Adolescence: Setting the Adolescent Career Transition Model) usmjeren je upoznavanju ključnih odrednica uspješne tranzicije iz škole na studij ili posao.

U okviru projekta postavit će se i provjeriti model koji opisuje odnose između temeljnih osobina pojedinca važnih za izbor zanimanja, profesionalne zrelosti, uspješnosti u samousmjeravanju karijere te različitih ishoda tranzicije karijere. Postavljeni model provjeravat će se na srednjoškolcima završnih razreda strukovnih škola i gimnazija, a longitudinalni pristup omogućit će upoznavanje najvažnijih odrednica uspješne tranzicije u karijeri.

Na projektu rade dr. sc. Iva Šverko (voditeljica projekta; Iva.Sverko@pilar.hr), dr. sc. Toni Babarović, dr. sc. Marina Merkaš i Vanja Međugorac.

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost pod brojem 1229, a predviđeno trajanje projekta je od 1. 7. 2014. do 30. 6. 2017.

>>> VIŠE O PROJEKTU


 

13. JOBSTEM Profesionalne aspiracije prema STEM zanimanjima tijekom osnovne škole: longitudialno istraživanje odnosa postignuća, vjerovanja o vlastitim kompetencijama i interesa za zanimanja

Hrvatska zaklada za znanosti donijela je odluku o financiranju istraživačkog projekta “Profesionalne aspiracije prema STEM zanimanjima tijekom osnovne škole: longitudinalno istraživanje odnosa postignuća, vjerovanja o vlastitim kompetencijama i interesa za zanimanja” (JOBSTEM) voditelja dr. sc. Josipa Burušića, znanstvenog savjetnika Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar. Projekt se vodi pod brojem IP-09-2014-9250, a započeo je 1. rujna 2015. godine i traje do 31. kolovoza 2018. godine.

Hzzz

Predloženi projekt usmjeren je na STEM problem, koji predstavlja relativno novo, nadolazeće, društveno i gospodarski iznimno važno područje istraživanja. Akronim STEM formulirala je Američka Nacionalna zaklada za znanost, kako bi njime ukazala na opći trend smanjenja interesiranja učenika za obrazovna područja i zanimanja vezana uz prirodoslovlje, tehnologiju, inženjerstvo, matematiku i srodna područja te potaknula promicanje ovih zanimanja.

JOBSTEM projekt temelji se na suvremenim teorijama akademskog postignuća, vjerovanja o vlastitoj kompetenciji u akademskoj domeni i interesa za zanimanja te je strukturiran oko tri glavna istraživačka cilja: (i) ispitati kako se kod učenika opći i specifični interesi za STEM zanimanja stvaraju te mijenjaju li se tijekom vremena; (ii) ispitati odnos školskog postignuća učenika i vjerovanja o vlastitoj kompetenciji s općim i specifičnim interesima za STEM zanimanja, te testirati da li se obrazac tih odnosa mijenja tijekom osnovnoškolskog obrazovanja; (iii) ispitati kako obitelji i spol/rod oblikuju opće i specifične interese učenika vezane uz STEM karijere.

Projekt se temelji na longitudinalno-sekvencijalnom istraživačkom nacrtu, složenom metodološkom okviru koji dozvoljava sagledavanje ovakvih istraživačkih pitanja. Ukupno će biti praćeno 1920 učenika 16 osnovnih škola i njihovih roditelja/staratelja, podijeljenih u tri vala mjerenja. Dodatni je cilj projekta implementirati STEM intervencijski program u osnovne škole te sagledati njegove učinke u kontekstu STEM zanimanja, gdje će se koristiti eksperimentalni nacrt s testiranjem prije i nakon tretmana u dvije skupine. Očekuje se kako će sve poduzete aktivnosti povećati sadašnja znanja, biti poticajne drugim istraživačima, a stečeno znanje korisno učenicima, učiteljima i donositeljima odluka.

Istraživački tim Instituta Pilar ovim je projektom nastavio svoju dosadašnju bogatu istraživačku aktivnost u području obrazovanja, koja je usmjerena i kroz djelovanje Znanstvenog centra izvrsnosti za školsku efektivnost i školski menadžment, jedinog znanstvenog centra izvrsnosti u području društvenih znanosti. JOBSTEM projekt je značajan i po proširenju suradnje, budući da okuplja ukupno 11 istraživača iz 4 zemlje – Francuske, Madžarske, SAD i Hrvatske. Konzultantica na projektu je prof. dr. Jacquelynne Eccles sa Sveučilišta u Kaliforniji, Irvane, SAD, jedna od svjetski najuglednijih znanstvenica i središnjih figura u istraživačkom području obrazovanja, čiji radovi su ukupno do sada citirani više desetaka tisuća puta.

Članovi projekta jesu dr. sc. Josip Burušić (voditelj projekta) te članovi istraživačkog tima dr. sc. Toni Babarović, dr. sc. Marija Šakić Velić, dr. sc. Ivan Dević, Mia Karabegović, dr. sc. Leila Selimbegović, dr. sc. Dubravka Glasnović Gracin, dr. sc. Ina Reić Ercegovac, dr. sc. Predrag Pale, mr.sc. Tomislav Jagušt, mr. sc. Juraj Petrović. Konzultant na projektu je prof. dr. Jacquelynne Eccles.

Web stranica projekta: http://www.jobstem.eu/

>>> VIŠE O PROJEKTU

 

 

14. CRO-WELL Hrvatsko longitudialno istraživanje dobrobiti

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar provodi projekt CRO-WELL Hrvatsko longitudialno istraživanje dobrobiti.

Hzzz

Projekt Longitudialno istraživanje dobrobiti ima dva cilja. Prvi cilj je provjeriti stupanj u kojem se dobrobit mijenja tijekom vremena i jesu li obrasci tih promjena različiti za ljude različitih osobina. Drugi cilj je ispitati može li se dobrobit smatrati ne samo pokazateljem dobrog života, nego i nužnim dijelom povoljnih ishoda i pozitivnih životnih događanja, kao što je predloženo u teoriji proširenja i izgradnje pozitivnih emocija.

Tijekom razdoblja od četiri godine planira se provesti on-line panel istraživanje u četiri vala. U istraživanu će biti korišten uzorak odraslih Internet korisnika u Hrvatskoj. Bit će prikupljeni podaci o socio-demografskim varijablama, osobinama ličnosti, različitim sastavnicama dobrobiti, strategijama regulacije emocija i životnim događanjima.

U pilot testiranju provest će se fokus grupe u svrhu razvoja instrumenata. Kako bi se privuklo što je moguće više sudionika u istraživanje i smanjilo osipanje tijekom provedbe uzastopnih valova istraživanja, puno će truda biti uloženo u promociju i oglašavanje projekta, kao i u informiranje i motiviranje sudionika da nastave sa sudjelovanjem u istraživanju. Praćenjem ljudi kroz duži period moći će se bolje objasniti povezanost između dobrobiti i životnih ishoda, kao i promjena u dobrobiti.

Projekt CRO-WELL Hrvatsko longitudialno istraživanje dobrobiti istraživački je projekt koji financira Hrvatska zaklada za znanost.

Voditeljica projekta je dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan (Ljiljana.Kaliterna@pilar.hr) sa suradnicima: dr. sc. Andreja Brajša Žganec, dr. sc. Tihana Brkljačić, dr. sc. Renata Franc, dr. sc. Ines Sučić, dr. sc. Ivan Balabanić (Hrvatsko katoličko sveučilište), dr. sc. Maja Tadić, dr. sc. Renata Glavak Tkalić, i dr. sc. Zvjezdana Prizmić-Larsen (Washington University). Konzultanti na projektu su: prof. Randy Larsen (Washington University) i prof. Ed Diener (University of Illinois).

Ugovoreno trajanje projekta je 4 godine (od 1. listopada 2015. do 30. rujna 2019.).

>>> VIŠE O PROJEKTU

 
 

15. Zlouporaba sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske (Ured za suzbijanje zlouporabe droga)

Voditeljica: dr. sc. Renata Glavak Tkalić

 
16. Stradanje Roma na području Nezavisne Države Hrvatske za vrijeme Drugog svjetskog rata 

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u projektu Stradanje Roma na području Nezavisne Države Hrvatske za vrijeme Drugog svjetskog rata.

mzos

Istraživanje povijesti stradanja Roma na području Nezavisne Države Hrvatske slabo je istražena tema. Hrvatski znanstvenici, ponajprije povjesničari, poput Narcise Lengel – Krizman i Slavice Hrečkovski 1980-ih su godina počeli istraživati tu tematiku. N. Lengel – Krizman objavila je „Genocid nad Romima: Jasenovac 1942., prvi pokušaj ograničene sinteze romskog stradanja u hrvatskoj historiografiji. Upravo zbog manjka znanstvenih istraživanja i publikacija o položaju Roma u Drugom svjetskom ratu na području Nezavisne Države Hrvatske nameće se potreba dubljeg i cjelovitijeg istraživanja.

Istraživačka pitanja: 1) utvrđivanje broja i mjesta stradanja Roma; 2) odnos ustaških, nacističkih i fašističkih vlasti prema Romima; 3) odnos antifašističkih vlasti prema Romima; 4) komparativno istraživanje položaja i stradanja Roma s položajem i stradanjem drugih manjinskih skupina, poput Židova i Srba; 5) komemoracije i kultura sjećanja na stradanje Roma u Hrvatskoj; 6) obrazovanje Roma i neroma.

U sklopu projekta nastojat će se prikupiti sva dostupna svjedočanstva preživjelih Roma i onih neroma koji su svjedočili njihovom stradanju, a koja su objavljena u pojedinim djelima ili se nalaze u dokumentaciji arhivskih, muzejskih ili drugih relevantnih institucija.

Projekt je počeo u prosincu 2014. i trajat će do prosinca 2015. godine. Financira ga Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Voditelj projekta je dr. sc. Danijel Vojak (danijel.vojak@pilar.hr).

>>> VIŠE O PROJEKTU

 

17. Istraživanja kvalitete turističke ponude u SPA/lječilištima u zdravstvenom turizmu (Hrvatska gospodarska komora)

 

Voditelj: dr. sc. Josip Burušić

 

18. Empirijska analiza kvalitete života osoba s invaliditetom u Gradu Zagrebu

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar provodi projekt Empirijska analiza kvalitete života osoba s invaliditetom u Gradu Zagrebu.

11

Cilj projekta je analizom kvalitete života u Gradu Zagrebu (objektivni i subjektivni indikatori) dijela osoba s invaliditetom utvrditi stvarnu potrebu i probleme s kojima se susreću.

Analiza se provodi u tri etape: 1) prikupljanje i analiza postojećih baza podataka i dosadašnjih spoznaja o obilježjima života populacije osoba s invaliditetom na području Grada Zagreba, a s ciljem dobivanja konkretnih spoznaja potrebnih za primjereno konstruiranje mjernog instrumenta koji bi se koristio u kvantitativnom istraživanju; 2) provedba kvantitativnog istraživanja (metodom direktnog i/ili poštanskog anketiranja) na uzorku populacije osoba s invaliditetom u Gradu Zagrebu (metoda istraživanja i pitanje reprezentativnosti uzorka utvrdit će se pri sklapanju ugovora); 3) obrada podataka, analiza rezultata te pisanje izvješća.
Projekt je počeo u prosincu 2014. i traje do lipnja 2015. godine. Financira ga Grad Zagreb.

Voditelj projekta je dr. sc. Marko Marinić (Marko.Marinic@pilar.hr) sa suradnicima: dr. sc. Vlado Šakić, dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan, Stanko Rihtar, dr. sc. Josip Burušić, dr. sc. Stipan Tadić i dr. sc. Jelena Maričić.

>>> VIŠE O PROJEKTU

 

  
19. Interes učenika Grada Daruvara za STEM zanimanja

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar provodi istraživanje o interesu učenika završnih razreda osnovnih škola za inženjerska i srodna zanimanja (STEM zanimanja).

daruvar

Cilj je projekta istražiti interese učenika završnih razreda osnovnih škola na području Grada Daruvara za inženjerska i srodna zanimanja (tzv. STEM zanimanja).

Nakon terenskog istraživanja organizirat će se unos podataka, logička kontrola i analiza podataka te provesti sve potrebne statističke i multivarijatne analize podataka koje su potrebne za sagledavanje interesa učenika. Izvješće će sadržavati tablične i grafičke prikaze rezultata, objašnjenja i zaključke.

Projekt je počeo u prosincu 2014. i trajat će do listopada 2015. godine. Financira ga Grad Daruvar.

Voditelj projekta je dr. sc. Josip Burušić (Josip.Burusic@pilar.hr).

>>> VIŠE O PROJEKTU

 

 

20. Kada mladi prestaju vjerovati da je inženjersko zanimanje odličan izbor za njih?

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar provodi projekt Kada mladi prestaju vjerovati da je inženjersko zanimanje odličan izbor za njih?
Hep
Moderna društva prepoznaju važnost obrazovanja u osiguravanju ekonomskog prosperiteta, kvalitete života i blagostanja svojih članova i ukupnog društva. Ne čudi što danas postoje brojne međunarodne usporedbe postignuća učenika (npr. PISA, PIRLS, TIMS), kako bi se prikupilo što više informacija na temelju kojih je moguće poboljšati obrazovanje i učiniti da bude bliže potrebama društva i gospodarstva. Jedan je od izraženijih problema u razvijenim društvima nezainteresiranost učenika i mladih za inženjerska zanimanja, općenito njihov smanjen interes za znanost, tehnologiju, matematiku i fiziku. Taj je problem američka Nacionalna zaklada za znanost označila akronimom STEM – „science, mathematics, engineering, and technology“. On je prisutan i kod učenika i kod učenica, s nešto većom zastupljenošću učenica. Brojne su štetne posljedice koje taj problem ima na različitim razinama, poglavito na razini nacionalnih ekonomija. Stoga ne čudi što je SAD počeo sve ozbiljnije razmatrati i rješavati ovaj problem i od 90-ih godina do danas osmislio niz programa i inicijativa. I Europska unija je na inicijativu Europske komisije započela s ciljanim aktivnostima, primarno usmjerenim na ICT sektor, polazeći od statističkog podatka da u ovom trenutku nedostaje oko 900 tisuća stručnjaka i inženjera.

Projekt polazi da STEM problem ima korijene već u osnovnim školama. Njime se nastoji detaljnije razmotriti u kakvom odnosu stoji praksa školskog ocjenjivanja iz prirodoslovnih predmeta i matematike, vjerovanje učenika da su uspješni odnosno neuspješni u tim područjima i njihov iskazani interes za pojedinim budućim zanimanjima, prije svega inženjerskim. Istraživanje nastoji provjeriti očekivanje da u hrvatski školama učenici vrlo rano razvijaju profesionalne interese i projekcije budućih karijera te da uzroci STEM problema leže još u osnovnoj školi.

Projekt je započeo u srpnju 2014. godine i trajat će do lipnja 2015. Financira ga Hrvatska elektroprivreda d.d.

Voditelj projekta je dr. sc. Josip Burušić (Josip.Burusic@pilar.hr).

>>> VIŠE O PROJEKTU

 

 

21. Leksikon hrvatskog iseljeništva

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, temeljem narudžbe i uz suradnju Hrvatske matice iseljenika, radi na projektu izrade Leksikona hrvatskog iseljeništva i hrvatskih manjina.

Leks 2s

U projekt su kao suradničke institucije uključeni Leksikografski zavod Miroslav Krleža i Nacionalna i sveučilišna knjižnica. Ostale relevantne institucije iz Hrvatske i inozemstva koje mogu pripomoći visokoj razini izvedbe ovog zahtjevnog i odgovornog projekta također se u pojedinim fazama pozivaju na suradnju. Leksikon hrvatskog iseljeništva i manjina obuhvatit će više od 3500 bibliografskih jedinica u koje ulaze biografije značajnih pojedinaca koji su djelovali u iseljeništvu i među hrvatskim manjinama, društva, novine, pojmovi i dr.

Voditelj projekta je prof. dr. sc. Vlado Šakić (Vlado.Sakic@pilar.hr), ravnatelj Instituta Ivo Pilar, a u menadžmentu projekta sudjeluju ugledni hrvatski znanstvenici i stručnjaci u području migracija.

Pet je temeljnih ciljeva projekta:
1. Prikupljanje i analiza svih reprezentativnih djela u Hrvatskoj i svijetu o iseljenoj Hrvatskoj i hrvatskim manjinama.
2. Pronalaženje i prikupljanje novih i nepoznatih izvora informacija (kao što su privatne zbirke i pismohrane) u Hrvatskoj i svijetu, kao i njihova analiza.
3. Organiziranje prigodnih znanstveno-stručnih skupova u Hrvatskoj i zemljama s brojnijom iseljeničkom i manjinskom populacijom na kojima će se raspraviti bitni sadržaji povezani s izradbom Leksikona.
4. Prema modelu abecedarija, koji su izradili znanstvenici uključeni u projekt, opisivanje svih relevantnih osoba, organizacija, institucija, društava, zajednica, događaja i dr.
5. Uređivanje tekstova i priprema za tisak Leksikona.

Baza podataka
Stručnjaci Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža i Instituta Ivo Pilar kreirali su bazu podataka prilagođenu navedenim zahtjevima. Nakon višemjesečnog usavršavanja baze dobiveno je do sada najpreciznija i najmodernija baza koja omogućuje unos iznimno velikog broja informacija o hrvatskom iseljeništvu i hrvatskim manjinama, a koje se po različitim kriterijima vrlo jednostavno i sustavno mogu prikupljati, pretraživati, koristiti u radu i poslužiti kako ovom tako i budućim projektima vezanim uz hrvatsko iseljeništvo i manjine.

>>> VIŠE O PROJEKTU

 
22. Hrvatski Domovinski rat

U Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar održana je 24. listopada 2012. konstituirajuća sjednica Savjeta znanstveno-istraživačkog projekta Hrvatski domovinski rat: strukture sjećanja. Na sjednici su predstavljeni organizacija projekta, polazišta i znanstveno-metodološke odrednice, plan provedbe projekta i financiranje te primjeri sličnih projekata u svijetu. Hrvatsko istraživanje organizirat će se u skupini branitelja izvornih sudionika i dragovoljaca rata primjenom metodologije “oralne povijesti”, koja obuhvaća bilježenje i interpretaciju svjedočanstava o individualnom djelovanju (sjećanju) u “kolektivnom” događaju a sve radi dobivanja komplementarnih uvida i znanja o Domovinskom ratu.

hdr 15

Na konstituirajućoj sjednici Savjeta projekta Hrvatski domovinski rat: strukture sjećanja ravnatelj Instituta Ivo Pilar prof. dr. sc. Vlado Šakić predstavio je instituciju nositelja projekta (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) i suradničke institucije (Hrvatski institut za povijest i Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata) te organizacijsku strukturu projekta (Savjet projekta, Znanstveno-konzultantski tim, Znanstveno-istraživački tim). Savjetu su se potom obratile predstavnice suradničkih institucija dr. sc. Jasna Turkalj, ravnateljica Hrvatskog instituta za povijest i dr. sc. Ana Holjevac Tuković, viši arhivist, pročelnica Odjela arhivskog gradiva Domovinskog rata Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata. Eduard Miličević iznio je kriterij odabira članova Savjeta, predstavio članove Savjeta te obrazložio način rada i ulogu Savjeta projekta. Polazišta i znanstveno-metodološke odrednice projekta iznijeli su prof. dr. sc. Ivan Rogić i dr. sc. Tomislav Smerić, a provedbene odrednice projekta prof. Eduard Miličević. Na primjere provedbe sličnih projekata u svijetu upozorio je dr. sc. Tomislav Smerić, a o financiranju projekta govorio je prof. dr. sc. Vlado Šakić, koji je nakon rasprave dao i završni osvrt.

Organizacijsku strukturu projekta čine: Savjet projekta (predsjednik Eduard Miličević, prof.), Znanstveno-konzultantski tim (prof. dr. sc. Vlado Šakić, ravnatelj Instituta Pilar; prof. dr. sc. Ivan Rogić; dr. sc. Jasna Turkalj, ravnateljica HIP-a; dr. sc. Ante Nazor, ravnatelj HMDCDR-a), voditelj projekta (dr. sc. Tomislav Smerić; Tomislav.Smeric@pilar.hr), znanstveno-istraživački tim Instituta Pilar i vanjski suradnici. Dinamika provedbe projekta planirana je u četiri faze u četverogodišnjem razdoblju.

Iz Uporišta projekta Domovinski rat: strukture sjećanja
Domovinski rat je višestruko prijeloman događaj u socijalnoj i političkoj povijesti hrvatskog društva. Na više strukturnih razina okončani su dotadašnji procesi i raspored glavnih sudionika. Pak, na drugim, oblikovali su se novi (kontinuiteti) i nove akterske mreže. Stoga je prirodno što je takav događaj (ili skupina događaja) upisan i u hrvatsko kolektivno pamćenje. Upisan je, dakako, i u individualna pamćenja sudionika ili ratnih žrtava. (…) Vidljive su dvije osnovne činjenice. (a) Na mnoštvu je društvenih i državnih adresa građa važna za oblikovanje sjećanja na Domovinski rat. Nije vidljiva snažnija namjera da se te adrese međusobno suradnički povežu. (b) Na svim adresama na djelu je poneko specifično ograničenje koje ili otežava odgovoran rad ili potragu za sjećanjem izlaže zahtjevima da se sjećanje specifično prilagodi posebnim ciljevima i namjerama bez dublje veze sa sudionicima Domovinskog rata i s razumijevanjem njihova djelovanja. Razumiju li se te činjenice kao svojevrsni “generatori” određenih tendencija izgleda zasnovanom hipoteza kako su na djelu tri usporedna, a nesukladna, odnosa spram sjećanja na Domovinski rat. Prvi odnos svodi se na viševrstnu banalizaciju. Drugi odnos svodi se na podređivanje građe o Domovinskom ratu unutrašnjim potrebama akademskog sektora. Treći odnos svodi se na održavanje trajnije spoznajne neodređenosti, kako bi se, po potrebi, ratni događaji mogli primjereno “prilagoditi”, pače i krivotvoriti.
Promijeniti taj generalni odnos spram istraživanja Domovinskog rata i javnog sjećanja na njega i njegove sudionike nije moguće ni jednoj posebnoj istraživačkoj ustanovi iz znanstvenog ili kulturnog sektora. U njihovoj je moći, međutim, pokušati s postojećim tehničkim i znanstvenim mogućnostima dopuniti istraživanja koja se već rade. Na tom tragu, glavna svrha projekta Domovinski rat: strukture sjećanja, može se definirati pokušajem dobivanja komplementarnih uvida i znanja o Domovinskom ratu.

Projekt se naslanja na dvije polazne odluke.
(a) Istraživanje bi se organiziralo u skupini branitelja, izvornih sudionika i dragovoljaca. Nerijetko se zaboravlja da je dragovoljstvo motivacijska jezgra prvog, i presudnog, skupa branitelja. Dragovoljstvo se može povezati s pojmom supererogacije u etici (Koprek, 2012.). Pojam upućuje na ono djelovanje gdje se čini više nego što treba po dužnosti činiti. U idealnotipičnoj projekciji, orijentirajući likovi takve prakse i ponašanja su sveci i heroji (H. Bergson). U prilikama na početku srpske agresije i domovinske obrane 1991., činiti po dužnosti znači odazvati se na institucionalni poziv na služenje u hrvatskoj vojsci. Brojni branitelji, dragovoljci, međutim, učinili su više nego što im je dužnost nalagala: javili su se dragovoljno te ne samo svoja vojna umijeća, nego i živote, stavili na raspolaganje. Ide li se tim tragom postavlja se razložno pitanje: je li u promatranom ratnom razdoblju bilo dovoljno djelovati po dužnosti, dakle, moralno, ili je točniji odgovor na te prilike djelovati više nego što treba / što dužnost traži. Bez uzimanja u obzir toga pitanja nije moguće točno analitički razumjeti (u smislu weberovskih metodologijskih načela) braniteljsku skupinu.
(b) Istraživanje bi se organiziralo primjenom metodologije “oralne povijesti”. Posrijedi je analitička metodologija koja obuhvaća bilježenje i interpretaciju svjedočanstava o individualnom djelovanju (sjećanju) u “kolektivnom” događaju. Obično se primjenjuje na nedavne događaje. T. Lummis (1987.) ukazuje na dvije koristi od takva postupka. (a) Potpuniji su uvidi u životne putanje analiziranih pojedinaca. (b) Potpunije su rekonstrukcije i analize određenih društvenih (kolektivnih) promjena ili razdoblja, u sklopu kojih analizirani pojedinci djeluju. Na te koristi, napokon, ukazuju i prvi primjeri uporabe takvog postupka u istraživačkoj praksi sociologa Čikaške škole. Tako dobiveni uvidi u iskustva europskih doseljenika u onodobna industrijska središta SAD-a bili su iznimno važni u kasnijim cjelovitim interpretacijama. Koliko je vidljivo, u povijesnim i socio-psihološkim istraživanjima braniteljskih skupina i Domovinskog rata takav postupak nije rabljen, premda je bio nužan.

>>> VIŠE O PROJEKTU

 

 

23. PILAROV BAROMETAR – proljeće 2015.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar provodi projekt Pilarov barometar hrvatskog društva 2015. – proljeće.

16

Institut Pilar provodi anketno istraživanje o relevantnim političkim, gospodarskim i društvenim odnosima i procesima u Republici Hrvatskoj. Istraživački projekt financira se namjenskim financijskim sredstvima odobrenim od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Teme obuhvaćene anketnim istraživanjem mogu se podijeliti na cjeline: političke preferencije, stav o aktualnim političkim i gospodarskim pitanjima, osobne vrijednosti, stavovi o potrošnji, percepcija kriminala i osjećaj sigurnosti, podrška obitelji, društvena povezanost i povjerenje na razini susjedstva, korištenje računala i interneta.

Ciljana populacija je punoljetno stanovništvo Republike Hrvatske, dakle, svi građani s navršenih 18 godina. Uzorak će obuhvatiti 1000 ispitanika. Anketno istraživanje bit će provedeno u ožujku i travnju 2015. godine. Anketa će biti anonimna, a koristit će se tehnika „licem u lice“.

Dio rezultata istraživanja koji je zanimljiv za širu javnost bit će prezentiran na mrežnoj stranici Instituta Ivo Pilar.

Za organizaciju i provedbu istraživačkog projekta Pilarov barometar hrvatskog društva – proljeće 2015 ravnatelj Instituta zadužio je stručni tim u sastavu: dr. sc. Ivan Balabanić (voditelj;  Ivan.Balabanić@pilar.hr), dr. sc. Geran-Marko Miletić, dr. sc. Renata Franc, dr. sc. Ivana Ferić, Stanko Rihtar i Ivan Dević.

>>> VIŠE O PROJEKTU

 

24. Livno i šira okolina pod osmanskom vlašću: seljaci, građani i franjevci u potrazi za pravdom u svjetlu osmanskih dokumenata – Digitalizacija građe iz arhiva (Ured za Hrvate izvan Hrvatske)

 

Voditeljica: dr. sc. Katica Jurčević

 

25. Fear of Intimacy Project (University of Connecticut)

 

Voditeljica: dr. sc. Renata Glavak Tkalić

 

26. Qualitative interviews focusing on the interactions between families of children of age 0 to 8 years old and Digital Technology (Joint Research Centre of the European
Commission)

 

Voditeljica: dr. sc. Marina Kotrla-Topić
 

27. Study Abroad Program – University of Georgia


Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u međunarodnoj suradnji na području obrazovne i istraživačke aktivnosti sa Sveučilištem iz Georgije, sjedinjene Američke Države.

 

UGA UGA It

Suradnja Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar i Sveučilišta u Georgiji očituje se u programu terenske nastave za studente američkog Sveučilišta. Program je dio trajne usmjerenosti Instituta Pilar na interdisciplinarnu domaću i međunarodnu akademsku suradnju kao i na suradnju s lokalnim zajednicama u Hrvatskoj.

Program je utemeljen na petogodišnjem sporazumu o suradnji, koji su dvije institucije potpisale 2008. godine. Svake godine obuhvaća praktičnu nastavu o Hrvatskoj iz raznih znanstvenih područja i disciplina. Voditelji su programa dr. sc. Ivo Turk (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar;  Ivo.Turk@pilar.hr) i dr. James Reap (Sveučilište u Georgiji).

Novi petogodišnji ugovor potpisan je 2012. godine. 

>>> VIŠE O PROJEKTU

 

 

28. COST-ISCH Action IS1004

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u projektu WEBDATANET: web-based data-collection – methodological challenges, solutions and implementations (COST-ISCH Action IS1004).

171820-33

Projekt je jedinstvena multidisciplinarna europska mreža koja okuplja vodeće web-stručnjake za prikupljanje podataka, psihologe, sociologe, lingviste, istraživače medija, ekonomiste i istraživače javnog mnijenja iz 27 europskih zemalja članica.

Projekt će se uhvatiti u koštac s nekoliko problema pri prikupljanju podataka i diskutirati o znanstvenoj valjanosti koristeći različite izvora podataka, kao što su postojeće internetske ankete, društvene mreže i druge web 2.0 tehnologije.

Projekt je započeo u lipnju 2011. godine i traje do lipnja 2015. godine. Financira ga organizacija COST (European Cooperation in Science and Technology). U projektu sudjeluju predstavnici 27 zemalja.

Znanstvenici Instituta Pilar dr. sc. Goran Milas (Goran.Milas@pilar.hr) i dr. sc. Boris Mlačić (Boris.Mlacic@pilar.hr) članovi su upravnog ovog projekta, a uz njih Republiku Hrvatsku u ovom projektu predstavlja i dr. sc. Igor Mikloušić (Igor.Miklousic@pilar.hr).

Više informacija: http://webdatanet.cbs.dk/ 

>>> VIŠE O PROJEKTU

 

 

29. COST-ISCH Action IS1007

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u projektu Investigating Cultural Sustainability (COST-ISCH Action IS1007).

171820-33

Krajnji cilj projekta jest povećati razumijevanje i odrediti ulogu kulture u održivom razvoju temeljenu na multidisciplinarnim načelima.

Rezultati projekta bit će dostupni za znanstvenu zajednicu, političare i administrativno osoblje koje radi na održivosti i kulturi, od EU-a do lokalne razine.

Projekt je započeo u svibnju 2011. i trajat će do svibnja 2015. godine. Financira ga organizacija COST (European Cooperation in Science and Technology). U projektu sudjeluju predstavnici 28 zemalja.

Znanstvenici Instituta Pilar dr. sc. Sara Ursić (Sara.Ursic@pilar.hr) i dr. sc. Geran-Marko Miletić (Geran-Marko.Miletic@pilar.hr) članovi su upravnog odbora projekta.

Više informacija: http://www.culturalsustainability.eu/ 

>>> VIŠE O PROJEKTU

 

 

30. COST-ISCH Action IS1106

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u projektu Offender Supervision in Europe (COST-ISCH Action IS1106).

19b

Cilj je projekta potaknuti suradnju institucija i pojedinaca u različitim europskim zemljama te među stručnjacima različitih disciplina koji provode istraživanja vezana uz probaciju. 

Projekt je započeo u ožujku 2012. godine i trajat će do ožujka 2016. godine. Financira ga organizacija COST (European Cooperation in Science and Technology). U projektu sudjeluju predstavnici 20 zemalja.

Znanstvenice Instituta Pilar dr. sc. Ines Sučić (Ines.Sucic@pilar.hr) i dr. sc. Renata Glavak Tkalić (Renata.GlavakTkalic@pilar.hr) članice su upravnog odbora projekta, a uz njih Republiku Hrvatsku u projektu predstavlja i dr. sc. Anja Wertag (Anja.Wertag@pilar.hr).

Više informacija: http://www.offendersupervision.eu 

>>> VIŠE O PROJEKTU

 

 

31. COST-ISCH Action IS1204

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u projektu Tourism, Wellbeing and Ecosystem Services (TObeWELL) (COST-ISCH Action IS1204).

171820-33

Projekt istražuje potencijal interdisciplinarne suradnje u području turizma, rekreacije, blagostanja, zdravlja i ekosistemskih usluga. Također, projekt nastoji izgraditi suradničke platforme kao i kanale za transfer znanja između istraživača, praktičara i upravnih tijela, kako u okviru europske interdisciplinarne akademske zajednice tako i među različitim europskim regijama i kontekstima.

Cilj projekta jest povezati istraživanja ekosustava s istraživanjem njihove uloge u turizmu, odmoru i rekreaciji.
Projekt je započeo u listopadu 2012. godine i trajat će do listopada 2016. Financira ga organizacija COST (European Cooperation in Science and Technology). U projektu sudjeluju predstavnici 29 zemalja.

Znanstvenice Instituta Pilar dr. sc. Saša Poljanec-Borić (Sasa.Boric@pilar.hr) i dr. sc. Anja Wertag (Anja.Wertag@pilar.hr) članice su upravnog odbora projekta, a uz njih Republiku Hrvatsku u projektu predstavlja Luka Šikić (Luka.Sikic@pilar.hr).

Više informacija: http://www.tobewell.eu/ 

>>> VIŠE O PROJEKTU

 

 

32. COST-ISCH Action IS1205.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u projektu Social psychological dynamics of historical representations in the enlarged European Union (COST-ISCH Action IS1205).

171820-33

Cilj projekta jest unaprijediti znanja o ulozi društvenih predodžaba povijesti u procesima konstrukcije etničkih, nacionalnih i europskih identiteta i međugrupnih sukoba.

Projekt potiče znanstvenu suradnju socijalnih psihologa i povjesničara koji dijele interes za proučavanje povijesti iz širokog spektra zemalja.
Projekt je započeo u studenom 2012. godine i trajat će do studenog 2016. godine. Financira ga organizacija COST (European Cooperation in Science and Technology). U projektu sudjeluju predstavnici 30 zemalja.

Znanstvenici Instituta Pilar dr. sc. Renata Franc (Renata.Franc@pilar.hr) i dr. sc. Danijel Vojak (Danijel.Vojak@pilar.hr) članovi su upravnog ovog projekta, a uz njih Republiku Hrvatsku u projektu predstavljaju dr. sc. Jelena Maričić (Jelena.Maricic@pilar.hr), dr. sc. Ivan Hrstić (Ivan.Hrstic@pilar.hr) i Vanja Međugorac (Vanja.Medugorac@pilar.hr).

Više informacija: http://costis1205.wix.com/home 

>>> VIŠE O PROJEKTU

 

 

33. COST-ISCH Action IS1206

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u projektu Femicide across Europe (COST-ISCH Action IS1206).

171820-33

Projektom se uspostavlja prva paneuropska koalicija koja okuplja znanstvenice i znanstvenike iz europskih zemalja koji se bave femicidom, najvećim uzrokom prerane smrti žena u svijetu, kako bi pridonijeli uspostavljanju jasne terminologije i metodologije te izradi učinkovitih javnih politika. Predviđa se objavljivanje knjiga, časopisa i smjernica za izradu javnih politika, kao i konferencije i godišnji skupovi. Konačni cilj jest uspostava Europskog opservatorija femicida.

Projekt je započeo u travnju 2013. i trajat će do travnja 2017. godine. Financira ga organizacija COST (European Cooperation in Science and Technology). U projektu sudjeluju predstavnici 27 zemalja.

Znanstvenica Instituta Pilar dr. sc. Ivana Radačić (Ivana.Radacic@pilar.hr) članica je upravnog odbora projekta te ujedno predstavnica Republike Hrvatske na tom projektu.

Više informacija: http://www.cost.eu/domains_actions/isch/Actions/IS1206? 

>>> VIŠE O PROJEKTU

 

 

34. COST-ISCH Action IS1207

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u projektu Local Public Sector Reforms: An International Comparison (COST-ISCH Action IS1207).

171820-33

Cilj projekta je osigurati platformu za uspostavu novog skupa komparativnog znanja o reformama lokalnog javnog sektora radi komparacije europske javne uprave.

Projekt je započeo u ožujku 2013. godine i trajat će do ožujka 2017. Financira ga organizacija COST (European Cooperation in Science and Technology). U projektu sudjeluju predstavnici 31 zemlje.

Znanstvenica Instituta Pilar dr. sc. Saša Poljanec-Borić (Sasa.Boric@pilar.hr) članica je upravnog odbora projekta i ujedno predstavnica Republike Hrvatske u njemu.

Više informacija: http://www.uni-potsdam.de/cost-locref/ 

>>> VIŠE O PROJEKTU

 

 

35. COST-ISCH Action IS1209

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u projektu Comparing European Prostitution Policies: Understanding Scales and Cultures of Governance (ProsPol) (COST-ISCH Action IS1209).

171820-33

Cilj projekta jest omogućiti razmjenu znanja u području politika prostitucije u Europi te razviti komparativne pristupe problemu. Akcija omogućava znanstvenicima koji se bave tim područjem da se povežu i razmijene iskustva i znanja, a cilj je povezati znanost s javnim politikama odnosno utjecati na javne politike u Europi. 

Projekt je započeo u travnju 2013. godine i trajat će do travnja 2017. Financira ga organizacija COST (European Cooperation in Science and Technology). U projektu sudjeluju predstavnici 24 zemlje.

Znanstvenica Instituta Pilar dr. sc. Ivana Radačić (Ivana.Radacic@pilar.hr) članica je upravnog odbora projekta te ujedno predstavnica Republike Hrvatske u njemu.

Više informacija: http://prospol.eu/ 

>>> VIŠE O PROJEKTU

 

 

36. COST-ISCH Action IS1210

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u projektu Appearance Matters: Tackling the Physical and Psychosocial Consequences of Dissatisfaction with Appearance (COST-ISCH Action IS1210).

171820-33

Projekt je započeo u svibnju 2013. godine i trajat će do svibnja 2017. Financira ga organizacija COST (European Cooperation in Science and Technology). U projektu sudjeluju predstavnici 30 zemalja.

Znanstvenici Instituta Pilar dr. sc. Josip Burušić (Josip.Burusic@pilar.hr), dr. sc. Marija Šakić Velić (Marija.Sakic@pilar.hr) i dr. sc. Toni Babarović (Toni.Babarovic@pilar.hr) članovi su upravnog odbora projekta i ujedno predstavnici Republike Hrvatske.

Više informacija: http://www.cost.eu/domains_actions/isch/Actions/IS1210? 

>>> VIŠE O PROJEKTU

 

 

37. COST-ISCH Action IS1301

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u projektu New Communities of Interpretation: Contexts, Strategies and Processes of Religious Transformation in Late Medieval and Early Modern Europe (COST-ISCH Action IS1301).

171820-33

Cilj je akcije uskladiti istraživačke aktivnosti koje se trenutačno razvijaju na nekoliko europskih sveučilišta i istraživačkih instituta te stvoriti (virtualni) centar stručnosti za proučavanje religijske kulture krajem kasnog srednjovjekovlja i novog vijeka u Europi. Razdoblje koje se tradicionalno opisuje kao jedno od razdoblja velikih kulturnih diskontinuiteta i suprotnosti između učenog (latinski) i nepismenog (pučko) te crkvene hijerarhije i laika vjernika.

Akcija će analizirati uzorke socijalnog uključivanja i isključivanja te ispitati promjene u hijerarhijskim odnosima među skupinama, pojedincima i njihovim jezicima, bacajući novo svjetlo na teme značajne za suvremena društva.
Projekt je počeo u rujnu 2013. godine i trajat će do rujna 2017. Financira ga organizacija COST (European Cooperation in Science and Technology). U projektu sudjeluju predstavnici 22 zemlje.

Znanstvenici Instituta Pilar dr. sc. Vinicije Lupis (Vinicije.Lupis@pilar.hr) i dr. sc. Castilia Manea Grgin (Castilia.Grgin@pilar.hr) članovi su upravnog odbora projekta i ujedno predstavnici Republike Hrvatske.

Više informacija: http://www.cost.eu/COST_Actions/isch/Actions/IS1301? 

>>> VIŠE O PROJEKTU

 

 

38. COST-ISCH Action IS1303

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u projektu Citizen’s Health through public-private Initiatives: Public health, Market and Ethical perspectives (CHIP ME) (COST-ISCH Action IS1210).

171820-33

Cilj je akcije stvoriti zajednicu istraživača i zainteresiranih strana i povezati postojeće inicijative koje donose kritičku stručnost u bioetici, društvenim studijima znanosti i tehnologije, genetskoj tehnologiji, informacijskim i komunikacijskim tehnologijama (ICT) te inicijativama usredotočenima na pacijente.

Projekt je započeo u studenom 2013. godine i trajat će do studenog 2017. Financira ga organizacija COST (European Cooperation in Science and Technology). U projektu sudjeluju predstavnici 27 zemalja.

Znanstvenik Instituta Pilar dr. sc. Marko Marinić (Marko.Marinic@pilar.hr) član je upravnog odbora projekta i ujedno predstavnik Republike Hrvatske.

Više informacija: http://www.cost.eu/domains_actions/isch/Actions/IS1303? 

>>> VIŠE O PROJEKTU

 

 

39. COST-ISCH Action IS1308

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u projektu Populist Political Communication in Europe: Comprehending the Challenge of Mediated Political Populismfor Democratic Politics (COST-ISCH Action IS1308).

171820-33

Cilj je okupiti znanstvenike kako bi se istražilo populističku političku komunikaciju i njezin utjecaj na demokratski politički život u cijeloj Europi. Projekt će dati temeljit kritički osvrt na postojeće znanje, proširiti suradnju između znanstvenika, popuniti praznine u postojećem znanju i ojačati dijalog s raznim stranama u društvu, medijskim organizacijama, nevladinim organizacijama i političkim akterima, kao u široj znanstvenoj zajednici.

Projekt je započeo u travnju 2014. godine i trajat će do travnja 2018. Financira ga organizacija COST (European Cooperation in Science and Technology). U projektu sudjeluju predstavnici 28 zemalja.

Znanstvenici Instituta Pilar dr. sc. Ivan Balabanić (Ivan.Balabanic@pilar.hr), dr. sc. Marko Mustapić (Marko.Mustapic@pilar.hr) i dr. sc. Ivan Hrstić (Ivan.Hrstic@pilar.hr) članovi su upravnog odbora projekta te ujedno predstavnici Republike Hrvatske.

Više informacija: http://www.cost.eu/domains_actions/isch/Actions/IS1308 

>>> VIŠE O PROJEKTU

 

 

40. COST-ISCH Action IS1309

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u projektu Innovations in Climate Governance: Sources, Patterns and Effects (INOGOV) (COST-ISCH Action IS1309).

171820-33

Razlog za pokretanje projekta nalazi se u pretpostavci da trenutno kreirane politike, najprije na međunarodnoj razini, pa sve do nacionalnih politika, ne uzimaju sasvim u obzir rizike koji se u suvremenom društvu pojavljuju zbog klimatskih promjena. Premda se kreiranje politika i odlučivanje o ključnim pitanjima vezanima za utjecaj klimatskih promjena decentralizira, ključno je pitanje kako organizirati i koordinirati politike, a da one ne budu jedna drugoj suprotstavljene. 

COST akcija INOGOV pridonijet će rješavanju spomenutih problema na nekoliko načina: pronalazak učinkovitih načina za širenje politika koje se zalažu za obzirnost prema okolišu i uzimaju u obzir opasnosti uzrokovane klimatskim promjenama; izrada platforme (znanja, vještine, upute, prijedlozi, primjeri iz prakse) koja će omogućiti pristup inovacijama za kreiranje politika i ispravno (ekološki obzirno) političko odlučivanje; materijali prikupljeni tijekom trajanja projekta (podaci, studije, znanstveni radovi) bit će oblikovani u bazu podataka koji će biti javno dostupni putem interneta.

Osnovni cilj projekta je umrežavanje socijalnih aktera koji posjeduju znanja vezana za izvore (sources) inovacija u kreiranju suvremenih politika, onih koji proučavaju širenje i modeliranje (patterns) takvih politika, kao i onih koji su u mogućnosti evaluirati krajnje posljedice i utjecaje (effects) takvih suvremenih politika. Ukratko, ova COST akcija ima namjeru ujediniti znanja stručnjaka o kreiranju politika vezanih za održivo korištenje i očuvanje okoliša na jednom mjestu i to putem umrežavanja i suradnje stručnjaka iz različitih područja na međunarodnom nivou.

Projekt je započeo u lipnju 2014. godine i trajat će do lipnja 2018. Financira ga organizacija COST (European Cooperation in Science and Technology). U projektu sudjeluju predstavnici 24 zemlje.

Znanstvenica Instituta Pilar dr. sc. Anita Bušljeta Tonković (Anita.Busljeta.Tonkovic@pilar.hr) članica je upravnog odbora projekta te ujedno predstavnica Republike Hrvatske.

Više informacija: http://www.cost.eu/domains_actions/isch/Actions/IS1309? 

>>> VIŠE O PROJEKTU

 

 

41. COST-ISCH Action IS1310

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u projektu Reassembling the Republic of Letters, 1500-1800 A digital framework for multi-lateral collaboration on Europe`s intellectual history (COST-ISCH Action IS1310).

171820-33

Cilj je (1) poduzeti historiografsko preispitivanje mjesta „Republike pisama“ u kulturnom oblikovanju Europe; (2) koordinirati intenzivnu raspravu među knjižničarima i arhivistima, IT stručnjacima i znanstvenicima potrebnim za planiranje digitalnog sustava prikaza stanja unutar kojeg bi se prikupljali detaljni podaci o „Republici pisama“; (3) dizajnirati alate za navigaciju, analizu i vizualizaciju tog sustava podataka te olakšati nove oblike međunarodne i interdisciplinarne znanstvene suradnje, čime bi se učvrstila nova virtualna „Republika pisama“; (4) eksperimentirati s pomoću tog sustava pri uključivanju šire javnosti u ovoj ključnoj fazi europske kulturne i intelektualne integracije.

Projekt je započeo u travnju 2014. godine i trajat će do travnja 2018. Financira ga organizacija COST (European Cooperation in Science and Technology). U projektu sudjeluju predstavnici 25 zemalja.

Znanstvenica Instituta Pilar dr. sc. Castilia Manea-Grgin (Castilia.Grgin@pilar.hr) članica je upravnog odbora projekta te ujedno predstavnica Republike Hrvatske.

Više informacija: http://www.cost.eu/domains_actions/isch/Actions/IS1310? 

>>> VIŠE O PROJEKTU

 

 

42. COST-ISCH Action IS1311

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u projektu Intergenerational Family Solidarity across Europe (INTERFASOL) (COST-ISCH Action IS1311).

171820-33

Cilj je uskladiti, integrirati i poboljšati europska istraživanja u području međugeneracijske solidarnosti u obitelji te istaknuti njezine prednosti u ključnim područjima života.

Razmjena znanja poboljšat će interdisciplinarnu komunikaciju među istraživačima iz različitih zemalja kako bi se unaprijedilo istraživanje na terenu te promicati razmjenu između istraživanja, prakse i politike.

Projekt je započeo u ožujku 2014. godine i trajat će do ožujka 2018. Financira ga organizacija COST (European Cooperation in Science and Technology). U projektu sudjeluju predstavnici 23 zemlje.

Znanstvenice Instituta Pilar dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan (Ljiljana.Kaliterna@pilar.hr) i dr. sc. Andreja Brajša-Žganec (Andreja.Brajsa-Zganec@pilar.hr) članice su upravnog odbora projekta te ujedno predstavnice Republike Hrvatske.

Više informacija: http://www.cost.eu/domains_actions/isch/Actions/IS1311? 

>>> VIŠE O PROJEKTU

 

 

43. COST-ISCH Action IS1402

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u projektu Ageism ̶ a multi-national, interdisciplinary perspective (COST-ISCH Action IS1402).

171820-33

Ageizam (ageism) ili dobizam podrazumijeva “kompleksne i često negativne socijalne konstrukcije starosti” na individualnoj i strukturnoj razini koje podržavaju i osnažuju socijalne nejednakosti. Recentne studije pokazuju da je riječ o prevladavajućem tipu diskriminacije (Ayalon, 2013). 

Cilj je projekta detektirati i definirati različite oblike diskriminiranja starijih osoba, povećati svijest o tom obliku diskriminiranja te omogućiti starijim osobama potpuniju realizaciju njihovih potencijala.

Projekt je počeo u studenom 2014. godine i trajat će do studenog 2018. Financira ga organizacija COST (European Cooperation in Science and Technology). U projektu sudjeluju predstavnici 28 zemalja.

Znanstvenici Instituta Pilar dr. sc. Marija Geiger Zeman (Marija.Geiger.Zeman@pilar.hr) i dr. sc. Zdenko Zeman (Zdenko.Zeman@pilar.hr) članovi su upravnog odbora projekta i ujedno predstavnici Republike Hrvatske u projektu.

Više informacija: http://www.cost.eu/domains_actions/isch/Actions/IS1402 

>>> VIŠE O PROJEKTU

 

 

44. COST-ISCH Action IS1404

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u projektu Evolution of reading in the age of digitisation (E-READ) (COST-ISCH Action IS1404).

171820-33

Promjene u razvoju osnovnih vještina čitanja danas sve više zabrinjavaju, a pismenost je jedan od ključnih čimbenika u strategiji rasta EU-a (Europe 2020). Istraživanja pokazuju da količina vremena provedenog u čitanju tekstova duljeg formata opada, a zbog digitalizacije čitanje postaje isprekidano i rascjepkano. U međunarodnim procjenama čitanja (TIMSS / PIRLS [2006; 2011]; PISA [2009, 2012]) učenici iz Azije, Kanade i Oceanije nadmašuju europske učenike u nekoliko kriterija. U Europi, svaka peta osoba ne posjeduje adekvatne vještine čitanja. 

Mnogo je pretpostavki o kognitivnim implikacijama digitalizacije, a empirijski dokazi upućuju na to da sve veća zastupljenost čitanja tekstova sa zaslona uređaja negativno utječe na kognitivne i emocionalne aspekte čitanja.

Cilj je akcije poboljšati znanstveno razumijevanje implikacija digitalizacije kako bi se pojedincima, ali i društvu u cjelini, te različitim sektorima diljem Europe pomoglo da se na optimalan način suoče s učincima digitalizacije. Kombinirajući paradigme iz eksperimentalnih znanosti s perspektivama humanističkih znanosti, akcija će na temelju višedimenzionalnog, integrativnog modela čitanja nastojati razviti nove paradigme istraživanja i nove mjere za procjenu utjecaja digitalizacije na čitanje. Te mjere omogućit će znanstveno utemeljen razvoj znanja o čitanju s papira te čitanju s digitalnog ekrana, pružajući time smjernice osobama koje rade u praksi, političarima, nakladnicima i dizajnerima.

Projekt počinje u studenom 2014. godine i trajat će do studenog 2018. Financira ga organizacija COST (European Cooperation in Science and Technology). U projektu sudjeluju predstavnici 25 zemalja.

Znanstvenica Instituta Pilar dr. sc. Marina Kotrla Topić (Marina.KotrlaTopic@pilar.hr) članica je upravnog odbora projekta i ujedno predstavnica Republike Hrvatske u projektu.

Više informacija: http://www.cost.eu/domains_actions/isch/Actions/IS1404? 

>>> VIŠE O PROJEKTU

 

 

45. COST-ISCH Action IS1405

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u projektu Building Intrapartum Research Through Health ̶ an interdisciplinary whole system approach to understanding and contextualising physiological labour and birth (BIRTH).

171820-33

Glavni je cilj projekta poboljšati dobrobit rodilja i novorođenčadi te ekonomsku održivost usluga za rodilje diljem Europe unapređivanjem znanstvenih spoznaja o normalnoj fiziologiji trudnoće i poroda među populacijama i osobama koje koriste različite sustave zdravstvene skrbi i žive u različitom društvenom i političkom kontekstu. Za razliku od prevladavajućeg naglaska na patologiju trudnoće i prekomjernu uporabu kliničkih intervencija, predložena akcija usmjerena je na razumijevanje normalne fiziologije trudnoće i poroda i istraživanje učinaka različitih modela pružanja skrbi integrirajući socio-kulturni, organizacijski i neuro-psihosocijalni pristup te spoznaje iz biomedicine i biomehanike. 

Projekt traje od prosinca 2014. do prosinca 2018. godine. Financira ga organizacija COST (European Cooperation in Science and Technology). U projektu sudjeluju predstavnici 23 zemlje.

Dr. sc. Zora Raboteg Šarić (Zora.Raboteg-Saric@pilar.hr) i dr. sc. Sanja Špoljar Vržina (Sanja.Spoljar-Vrzina@pilar.hr) predstavljaju Institut Pilar u projektu.

Više informacija: http://www.cost.eu/domains_actions/isch/Actions/IS1405 

>>> VIŠE O PROJEKTU

 

 

46. COST-ISCH Action IS1409

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u projektu Gender and health impacts of policies extending working life in western countries.

171820-33

Cilj je projekta unaprijediti znanstvene spoznaje o utjecaju roda na produljenje životnog vijeka te na zdravlje i ekonomske dobrobiti starijih radnika u Europi, izričito s obzirom na različite potrebe žena i muškaraca.

Projekt traje od siječnja 2015. do siječnja 2019. godine. Financira ga organizacija COST (European Cooperation in Science and Technology). U projektu sudjeluju predstavnici 17 zemalja.

Dr. sc. Drago Čengić (Drago.Cengic@pilar.hr) iz Instituta Ivo Pilar član je upravnog odbora projekta i ujedno predstavnik Republike Hrvatske.

Više informacija: http://www.cost.eu/COST_Actions/isch/Actions/IS1409? 

>>> VIŠE O PROJEKTU

 

 

47. COST-ISCH IS Action IS1410 

Institut društvenih znanosti sudjeluje u projektu The digital literacy and multimodal practices of young children (DigiLitEY).

171820-33

Cilj projekta je stvoriti interdisciplinarnu mrežu znanstvenika koji bi proučavali kako na razvoj dječje pismenosti utječu promjene koje donosi digitalizacija komunikacije.

Projekt je počeo u siječnju 2015. godine i trajat će do siječnja 2019. Financira ga organizacija COST (European Cooperation in Science and Technology). U projektu sudjeluju predstavnici 18 zemalja.

Dr. sc. Marina Kotrla Topić (Marina.KotrlaTopic@pilar.hr) iz Instituta Ivo Pilar članica je upravnog odbora projekta i ujedno predstavnica Republike Hrvatske.

Više informacija: http://www.cost.eu/COST_Actions/isch/Actions/IS1410? 

>>> VIŠE O PROJEKTU

 

 

48. COST-TUD Action TU1201

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u projektu Urban Allotment Gardens in European Cities – Future, Challenges and Lessons Learned (COST-ISCH Action TU1201).

171820-33

Glavni je cilj stvoriti istraživačku platformu koja će obuhvatiti dodjeljivanje vrtova i njihovu važnost za održivi urbani razvoj u Europi. Uz to, proučavat će se njihov utjecaj iz socijalne, ekološke i urbane dizajn perspektive.

Putem odabranih studija slučaja i dubinskih istraživanja (u području politike i urbanog razvoja, sociologije, ekologije, urbanog dizajna) inicijativa će dati prikaz stanja, izazove i prilike.

Projekt je započeo u listopadu 2012. godine i trajat će do listopada 2016. Financira ga organizacija COST (European Cooperation in Science and Technology). U projektu sudjeluju predstavnici 31 zemlje.

Znanstvenica Instituta Pilar dr. sc. Sara Ursić (Sara.Ursic@pilar.hr) članica je upravnog odbora projekta te ujedno predstavnica Republike Hrvatske.

Više informacija: http://www.urbanallotments.eu/index.php 

>>> VIŠE O PROJEKTU

 

 

49. COST-TUD Action TU1305

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u projektu Social networks and travel behaviour (COST-TUD Action TU1305).

171820-33

Cilj je pokrenuti nov okvir za suradnju za različite istraživačke skupine u EU-u koje će razviti novu transportnu paradigmu temeljenu na ICT društvenim mrežama i njihovo naknadnom putnom ponašanje u urbanom okruženju.

Projektom će se istražiti načini na koje društvene aktivnosti postaju mobilizirane u prostoru, ustanoviti kako društvene veze utječu na integraciju javnog prijevoza u urbanim česticama te razviti rigorozan konceptualni okvir za nove ideje i metodologije.
Projekt je započeo u ožujku 2014. godine i trajat će do ožujka 2018. Financira ga organizacija COST (European Cooperation in Science and Technology). U projektu sudjeluju predstavnici 24 zemlje.

Znanstvenici Instituta Pilar dr. sc. Geran-Marko Miletić (Geran-Marko.Miletic@pilar.hr) i dr. sc. Krešimir Peračković (Kreso.Perackovic@pilar.hr) članovi su upravnog odbora projekta te ujedno predstavnici Republike Hrvatske.

Više informacija: http://www.cost.eu/domains_actions/tud/Actions/TU1305? 

>>> VIŠE O PROJEKTU

 

 

50. COST-TUD Action TU1306

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u projektu Fostering knowledge about the relationship between Information and Communication Technologies and Public Spaces supported by strategies to improve their use and attractiveness (CYBERPARKS) (COST-ISCH Action TU1306).

171820-33

Glavni je cilj stvoriti istraživačku platformu temeljenu na odnosu između informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT) i proizvodnje javnih otvorenih prostora te njihovoj važnosti za održivi urbani razvoj. Učinci tog odnosa proučavat će se iz društvene, ekološke i urbanističke perspektive.

Projekt je započeo u travnju 2014. godine i trajat će do travnja 2018. Financira ga organizacija COST (European Cooperation in Science and Technology). U projektu sudjeluju predstavnici 25 zemalja.

Znanstvenici Instituta Pilar dr. sc. Filip Majetić (Filip.Majetic@pilar.hr) i dr. sc. Tihana Brkljačić (Tihana.Brkljacic@pilar.hr) članovi su upravnog odbora projekta te ujedno predstavnici Republike Hrvatske.

Više informacija: http://www.cost.eu/domains_actions/tud/Actions/TU1306? 

>>> VIŠE O PROJEKTU

 

 

51. COST-TD Action TD1306

Institut društvenih znanosti sudjeluje u projektu New Frontiers of Peer Review (PEERE) (COST-ISCH Action TD1306).

171820-33

Cilj projekta je poboljšati efikasnost, transparentnost i odgovornost unutar procesa recenziranja u znanosti uz trans-disciplinarnu i među-sektorsku suradnju. To se može postići kroz: a) kvalitativnu i kvantitativnu analizu dvostrukog anonimnog recenziranja unutar različitih znanstvenih područja na način da se u analizu uključi i nova eksperimentalna i kompjuterska metodologija; b) evaluaciju različitih modela recenziranja i pronalaženje nove strukture poticaja; c) poticanje članova znanstvene zajednice za dijeljenje podataka; d) prikupljanje empirijskih podataka koji bi bili podloga za reformu procesa recenziranja.

Projekt je započeo u svibnju 2014. godine te traje do svibnja 2018. godine. Financira ga organizacija COST (European Cooperation in Science and Technology). U projektu sudjeluju predstavnici 27 zemalja.

Znanstvenica Instituta Pilar Gabrijela Sabol (Gabrijela.Sabol@pilar.hr) članica je upravnog odbora projekta te ujedno predstavnica Republike Hrvatske.

Više informacija: http://www.cost.eu/domains_actions/TDP/Actions/TD1306? 

>>> VIŠE O PROJEKTU

 

52. COST-TD Action TD1406 Innovation in Intelligent Management of Heritage Buildings (i2MHB)

Sudjeluje: dr. sc. Ivana Žebec Šilj

 
 

53. COST-TN1301

Institut društvenih znanosti sudjeluje u projektu Sci-GENERATION – Next Generation of Young Scientist: Towards a Contemporary Spirit of R&I (COST-TN1301).

171820-33

Cilj je projekta okupiti izvrsne mlade znanstvenike iz bilo kojeg područja znanosti i kulture, i bilo koje regije, sa zadatkom umrežavanja mladih izvanrednih istraživača te stvaranja europske platforme kako bi istraživači mogli lakše izmjenjivati i razrađivati nove znanstvene ideje.

Projekt je započeo u studenom 2013. godine i traje do studenog 2015. godine. Financira ga organizacija COST (European Cooperation in Science and Technology). U projektu sudjeluju predstavnici 25 zemalja.

Znanstvenik Instituta Pilar dr. Geran-Marko Miletić (Geran-Marko.Miletic@pilar.hr) član je upravnog odbora projekta i ujedno predstavnik Republike Hrvatske u njemu.

Više informacija: http://www.scigeneration.eu/en/ 

>>> VIŠE O PROJEKTU

 

 

54. COST-TN1302

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u projektu The Voice of Research Administrators – Building a Network of Administrative Excellence (BESTPRAC) (COST-TN1302).

34

Cilj je projekta umrežiti administratore istraživačkih projekata (uključujući pravno, administrativno i financijsko osoblje na sveučilištima i drugim istraživačkim institucijama) kako bi se prevladala izolacija, poticala mobilnost i potaknula profesionalni razvoj i napredovanje, zadržavanje i zapošljavanje administratora projekta te povećala važnost profesije administriranja projekata.

Glavni je cilj projekta promovirati bolje i dosljednije administriranje transnacionalnih istraživačkih projekata, čime se podupire izvrsnost u istraživanju.

Projekt je započeo u listopadu 2013. godine i trajat će do listopada 2015. Financira ga organizacija COST (European Cooperation in Science and Technology). U projektu sudjeluju predstavnici 32 zemlje.

Administratori Instituta Pilar Antun Plenković (Antun.Plenkovic@pilar.hr) i Mirela Crljen (Mirela.Crljen@pilar.hr) članovi su upravnog odbora projekta te ujedno predstavnici Republike Hrvatske.

Više informacija: http://www.bestprac.eu/home/ 

>>> VIŠE O PROJEKTU

  

 

55. COST Action CA15101 Comparative Analysis of Conspirancy Theories (COMPACT)

 

Sudjeluju: dr. sc. Vlado Šakić; dr. sc. Ivan Brlić

 

  

 

56. COST Action CA15122 Reducing Old-Age Social Exclusion: Collaborations in Research and Policy (ROSEnet)

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u projektu Reducing old-age social exclusion: collaborations in research and policy (ROSEnet) (COST ACTION CA 15122).

171820-33

Jedan od velikih izazova za zemlje EU je socijalna isključenost starijih osoba. Riječ je o kompleksnim i raznolikim procesima i mehanizmima koji onemogućavaju starijim osobama pristup određenim pravima, mogućnostima, resursima, uslugama i dobrima te odnosima i aktivnostima koji su dostupni većini stanovništva. Isključenost starijih osoba treba analizirati i istraživati striktno kontekstualizirano, uvažavajući specifičnosti određenih društava kao i individualna očekivanja i iskustva isključenosti/uključenosti konkretnih starijih osoba.

COST Akcija je fokusirana na nekoliko temeljnih područja (ekonomija, usluge, građanska prava itd.) s višestrukim ciljevima: sintetizirati postojeće spoznaje, kritički propitati postojeće koncepte isključivanja starijih osoba te sugerirati nove konceptualne okvire i predložiti inovativne učinkovite smjernice za reduciranje socijalnog isključivanja starijih osoba.

Projekt počinje u travnju 2016. godine i trajat će do travnja 2020. Financira ga organizacija COST (European Cooperation in Science and Technology). U projektu sudjeluju predstavnici 28 zemalja.

Znanstvenici Instituta Pilar dr. sc. Marija Geiger Zeman (Marija.GeigerZeman@pilar.hr) i dr. sc. Zdenko Zeman (Zdenko.Zeman@pilar.hr) članovi su upravnog odbora projekta i ujedno predstavnici Republike Hrvatske u projektu.

Više informacija: http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15122?
>>> VIŠE O PROJEKTU

 

  

 

57. COST Action CA15137 European Network for Research Evaluation in the SOcial Sciences and the Humanities (ENRESSH)

 

Sudjeluju: dr. sc. Boris Mlačić; dr. sc. Jadranka Švarc

 

58. COST Action CA15218 Measuring homelessness in Europe

● Sudjeluju: dr. sc. Lynette Šikić-Mićanović; Augustin Derado
>>> VIŠE O PROJEKTU

 

 

59. COST Action CA16121 From Sharing to Caring: Examining Socio-Technical Aspects of the Collaborative Economy

● Sudjeluje: dr. sc. Filip Majetić

>>> Pregled tekućih projekata ● Sažeci tekućih projekata Više o tekućim projektima Arhiva projekata – pregled ● Arhiva projekata – sažeci