Transition Dialogue 2019-2021 – Dealing with change in democratic ways

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u provedbi projekta “Transition Dialogue 2019-2021 – Dealing with change in democratic ways” u razdoblju od listopada 2019. do prosinca 2021. Voditeljica hrvatskog tima je dr. sc. Caroline Hornstein Tomić

Transition Dialogue 2019-2021 – Dealing with change in democratic ways je dvogodišnji projekt (voditeljica tima u Hrvatskoj je dr. sc. Caroline Hornstein Tomić, u suradnji sa zakladom Znanje na djelu) koji se bavi pitanjem kako se prijelaz s komunizma na demokraciju i tržišno gospodarstvo podučava u školama i u neformalnom obrazovnom sektoru. Projekt također istražuje kako izvori kojima se koriste nastavnici/edukatori mogu biti obogaćeni i raznolikiji. Sedam partnera iz srednje i istočne Europe – Latvija, Njemačka, Ukrajina, Rusija, Bugarska, Hrvatska i Poljska – sudjeluju u projektu koji financira njemačka Savezna agencija za građansko obrazovanje (Bundeszentrale fuer politische Bildung, bpb), a koordiniraju dvije nevladine organizacije, Deutsch-Russischer Austausch DRA e.V., i Sofia Platform Foundation. Više informacija dostupno je na fb.com/transitiondialogue ili translation-dialogue.org. Pod naslovom Transition Dialogue pokrenuta je već u 2014. godini razmjena mišljenja među stručnjacima iz akademskih i nevladinih organizacija koji se bave građanskim odgojem u Njemačkoj te srednjoj i istočnoj Europi. Naslov aktualne publikacije je „Challenges of Transition in Eastern Europe: Lessons for Civic Education”.

Challenges of Transition in Eastern Europe: Lessons for Civic Education

Također provjeri

Razvijanje višedimenzionalnog modela istraživanja društvenih nejednakosti

Od 1. svibnja 2019. do 30. travnja 2021. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar provodi projekt… Pročitaj više o Razvijanje višedimenzionalnog modela istraživanja društvenih nejednakosti