Transition Dialogue 2019-2021 – Dealing with change in democratic ways

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u provedbi projekta “Transition Dialogue 2019-2021 – Dealing with change in democratic ways” u razdoblju od listopada 2019. do prosinca 2021. Voditeljica hrvatskog tima je dr. sc. Caroline Hornstein Tomić

Transition Dialogue 2019-2021 – Dealing with change in democratic ways je dvogodišnji projekt (voditeljica tima u Hrvatskoj je dr. sc. Caroline Hornstein Tomić, u suradnji sa zakladom Znanje na djelu) koji se bavi pitanjem kako se prijelaz s komunizma na demokraciju i tržišno gospodarstvo podučava u školama i u neformalnom obrazovnom sektoru. Projekt također istražuje kako izvori kojima se koriste nastavnici/edukatori mogu biti obogaćeni i raznolikiji. Sedam partnera iz srednje i istočne Europe – Latvija, Njemačka, Ukrajina, Rusija, Bugarska, Hrvatska i Poljska – sudjeluju u projektu koji financira njemačka Savezna agencija za građansko obrazovanje (Bundeszentrale fuer politische Bildung, bpb), a koordiniraju dvije nevladine organizacije, Deutsch-Russischer Austausch DRA e.V., i Sofia Platform Foundation. Više informacija dostupno je na fb.com/transitiondialogue ili translation-dialogue.org. Pod naslovom Transition Dialogue pokrenuta je već u 2014. godini razmjena mišljenja među stručnjacima iz akademskih i nevladinih organizacija koji se bave građanskim odgojem u Njemačkoj te srednjoj i istočnoj Europi. Naslov aktualne publikacije je „Challenges of Transition in Eastern Europe: Lessons for Civic Education”.

Challenges of Transition in Eastern Europe: Lessons for Civic Education

Također provjeri

Croatia´s potential: (Re)migration, (temporary) return, and change agency of a young high-skilled generation

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar u razdoblju od 15. 1. 2021. do 15. 12. 2021.… Pročitaj više o Croatia´s potential: (Re)migration, (temporary) return, and change agency of a young high-skilled generation