Dr. sc. Caroline Hornstein Tomić na završnoj konferenciji projekta „Transition Dialogue 2019-2022“, 31. 3. – 1. 4. 2022.

Od 31. ožujka do 1. travnja 2022. dr. sc. Caroline Hornstein Tomić sudjelovala je na završnoj konferenciji međunarodnog projekta Transition Dialogue 2019-2022 koji je organiziran u hibridnom formatu u Berlinu. Na konferenciji je predstavljen glavni rezultat projekta pod naslovom „Nastava povijesti tranzicije u Europi. Priručnik za povijest i građanski odgoj”

Kao voditeljica hrvatskog projektnog tima, dr. sc. Caroline Hornstein Tomić je s ostalim panelistima raspravljala o povijesti tranzicije u kontekstu rata u Ukrajini. Istaknula je važnost paneuropskih platformi za razmjenu za građanski odgoj i obrazovanje te je zajedno s ekonomskom stručnjakinjom Vedranom Pribičević (ZŠEM) predstavila rad hrvatskog tima na podučavanju ekonomske povijesti tranzicije u Hrvatskoj.

Konferenciju su organizirale nevladine organizacije Deutsch-Russischer Austausch DRA e.V. (Njemačka) i Zaklada Sofia Platform (Bugarska), koje su bile vodeći partneri projekta Transition DIalogue. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar zajedno sa Zakladom Znanje na djelu / Stiftung Wissen am Werk sudjelovao je kao hrvatski partner u projektu. Ostali projektni partneri bili su: Open Lithuania Foundation (OLF, Litva); Center for Citizenship Education (Poljska); Congress of Culture Activists (CCA, Ukrajina).

Dr. Caroline Hornstein Tomić took part in the closing conference of the international project “Transition Dialogue 2019-2022”

From 31 March to 1 April 2022, Dr. Caroline Hornstein Tomić took part in the closing conference of the international project Transition Dialogue 2019-2022, which was organized as a hybrid format in Berlin. At the conference the main project output was presented under the title “Teaching history of transition in Europe. A handbook for the history and civic education”

As leader of the Croatian project team, Dr. Caroline Hornstein Tomić discussed with other panellists the history of transition against the background of the war in Ukraine. She highlighted the importance of pan-European exchange platforms for civic education, and she presented together with the economic expert Vedrana Pribičević (ZŠEM) the work of the Croatian team on teaching the economic history of transition in Croatia.

The conference was organized by the NGOs Deutsch-Russischer Austausch DRA e.V. (Germany) and Sofia Platform Foundation (Bulgaria), who were the lead partners of the Transition Dialogue project. The Institute of Social Sciences Ivo Pilar together with Zaklada Znanje na djelu / Stiftung Wissen am Werk participated as Croatian partner in the project. Other project partners were: Open Lithuania Foundation (OLF, Lithuania); Center for Citizenship Education (Poland); Congress of Culture Activists (CCA, Ukraine).

Projekt Transition Dialogue 2019-2022

Također provjeri

Projekt LozaRH: Transformacije lokalnih zajednica u Republici Hrvatskoj. Globalni izazovi i razvojni potencijali

Projekt Transformacije lokalnih zajednica u Republici Hrvatskoj. Globalni izazovi i razvojni potencijali (LozaRH) izvodi se… Pročitaj više o Projekt LozaRH: Transformacije lokalnih zajednica u Republici Hrvatskoj. Globalni izazovi i razvojni potencijali