područni centar vukovar

Naziv ● Sjedište ● Voditelj ● Osnutak ● Povijest ● Djelatnici ● Djelatnost ● Projekti ● Publikacije ● Skupovi ● Novosti

 
Naziv

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Vukovar

PC Vu 1 ss PC Vu 2 ss
PC Vu 0 ss

Ružičkina kuća u Vukovaru – sjedište Područnog centra Vukovar od 15. srpnja 2015.
 
Sjedište

Josipa Jurja Strossmayera 25
32000 Vukovar
Tel.: + 385 32 450 323
Fax: + 385 32 450 348
E-mail: drazen.zivic@pilar.hr

 
Voditelj

Prof. dr. sc. Dražen Živić, znanstveni savjetnik

 
Osnutak

2006.

 
Povijest

Područni centar Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar u Vukovaru osnovan je 28. rujna 2006. godine, odlukom Upravnoga vijeća Instituta, uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. 
Svečanost otvorenja Centra, u nazočnosti pomoćnog biskupa Đakovačke i Srijemske biskupije mons. dr. sc. Đure Hranića, ministra znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske prof. dr. sc. Dragana Primorca, župana Vukovarsko-srijemske županije Bože Galića, zamjenika gradonačelnika Grada Vukovara dr. Vladimira Emedija, predsjednika Upravnoga vijeća Instituta Ivo Pilar dr. sc. Nevija Šetića, državnoga tajnika za znanost prof. dr. sc. Dražena Vikića Topića, potpredsjednice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti prof. dr. sc. Alice Wertheimer-Baletić, rektorice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prof. dr. sc. Gordane Kralik, dekana Veleučilišta Lavoslav Ružička iz Vukovara prof. dr. sc. Antuna Pintarića, kao i mnogih drugih uglednika iz akademskog i javnog života Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije, održana je 4. listopada 2006. godine. Tom prigodom mons. dr. sc. Đuro Hranić blagoslovio je prostorije Centra te je ministru Primorcu uručena medalja Pilar za doprinos razvoju Instituta Ivo Pilar i Područnome centru u Vukovaru.
Odlukom Upravnoga vijeća Instituta od 28. studenoga 2006. godine voditeljem Područnoga centra imenovan je dr. sc. Dražen Živić. Program rada Centra usvojilo je Znanstveno vijeće Instituta u srpnju 2007. godine.

 
Djelatnici

dr. sc. Ivana Bendra – postdoktorandica; dr. sc. Sandra Cvikić – stručna suradnica u znanosti, dr. sc. Petar Macut – znanstveni suradnik; dr. sc. Mateo Žanić – znanstveni suradnik; prof. dr. sc. Dražen Živić – znanstveni savjetnik.

 
Djelatnost

Temeljni razlozi osnutka Područnoga centra Instituta Ivo Pilar u Vukovaru temelje se na stvarnom i simboličkom značenju Vukovara u procesu uspostave, obrane i razvoja hrvatske države. U Centru se izvode programi, teme i projekti od globalnog, nacionalnog i lokalno-regionalnog karaktera. Područni centar pruža znanstveno-istraživačke, arhivsko-dokumentacijske, izdavačke, konzultativne i obrazovne usluge akademskoj, upravljačkoj i gospodarskoj zajednici. Program rada i djelatnosti Područnoga centra Instituta Pilar u Vukovaru usklađeni su s temeljnim ciljem mrežnoga ustroja Instituta – da se u svakom centru pored redovitih znanstveno-istraživačkih djelatnosti razvijaju i djelatnosti koje će tematski centre usmjeravati prema nacionalnoj i globalnoj, a ne samo regionalnoj razini djelovanja. To znači da Centar u Vukovaru na nacionalnoj i globalnoj razini svoju djelatnost usmjerava prema Hrvatskom domovinskom ratu te geostrateškim aspektima povijesti i budućnosti podunavske Europe, a na regionalnoj razini prema temama vezanima uz podunavsku Hrvatsku i Hrvatima u Srbiji.
Primarna i najvažnija djelatnost Područnoga centra jest znanstveno-istraživački rad na globalnim, nacionalnim i lokalno-regionalnim temama. U tom smislu dominantno značenje imaju programi i projekti trajne znanstveno-istraživačke djelatnosti. Osim izvornih znanstvenih istraživanja Područni centar organizira, prikuplja i čuva raznoliko povijesno gradivo, statističko-demografsku dokumentaciju i druge izvore o stvaranju hrvatske države i Hrvatskom domovinskom ratu, kao i o svim drugim aspektima društvenog, demografskog, političkog, povijesnog, kulturnog i ekonomskog razvitka hrvatskoga Podunavlja i hrvatske nacionalne manjine u Srbiji. 
Područni centar Vukovar u suradnji s drugim područnim centrima Instituta Pilar, kao i drugim znanstveno-kulturnim institucijama s ovoga područja, realizira i odgovarajući oblik nakladničke djelatnosti, napose izdavanje znanstvenih knjiga (monografija), Zbornika radova te tematskih brojeva časopisa „Društvena istraživanja“ i „Pilar“o temama koje su bitne za globalnu, nacionalnu i lokalno-regionalnu razinu svoje znanstveno-istraživačke djelatnosti. 
Rad Područnoga centra Instituta Pilar u Vukovaru je javan, što znači da Centar organizira ili podupire organizaciju niza javnih manifestacija (znanstvenih skupova, simpozija, kongresa, okruglih stolova, javnih tribina i predstavljanja knjiga). U tom kontekstu, najveća javna manifestacija koju Centar organizira jest tradicionalni znanstveno-stručni skup „Vukovar ´91.“, koji je prvi puta priređen u studenom 1997. godine. Do studenog 2010. godine održano je ukupno 13 skupova, od kojih posljednjih pet u Vukovaru. 

 
Projekti

Tijekom prve četiri godine rada Područnoga centra Instituta Pilar njegovi su znanstvenici radili ili još uvijek rade na sljedećim projektima trajne znanstveno-istraživačke djelatnosti:

– Demografski aspekti urbano-ruralne polarizacije Hrvatske
– Manjine u Hrvatskoj i Hrvati u okolnim zemljama: povijesni identiteti
– Hrvatski identitet, religija i izazovi europskih integracija.

Uza navedene projekte Područni centar koordinira i provodi znanstveno-stručnu studiju: Vukovarsko-srijemska županija: prostor, ljudi, identitet (naručitelj Vukovarsko-srijemska županija).

 
Publikacije 

– VUKOVAR ‘91. – ISTINA I/ILI OSPORAVANJE (između znanosti i manipulacije), Zbornik radova s 14. i 15. znanstveno-stručnog skupa Vukovar ’91.; urednici: Dražen Živić, Sanja Špoljar Vržina, Vinicije B. Lupis i Sandra Cvikić, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Ogranak Matice hrvatske Vukovar, Zagreb ‒ Vukovar, 2013.
– VICTOR QUIA VICTIMA – Nada za Hrvatsku, Zbornik radova s 13. znanstveno-stručnog skupa “Vukovar ’91. – devetnaest godina poslije”; urednik: Dražen Živić, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb-Vukovar, 20012.
– VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA – Prostor, ljudi, identitet, Monografija; urednik: prof. dr. sc. Dražen Živić, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Vukovarsko-srijemska županija, Zagreb – Vukovar, 2012.
– VUKOVAR – HRVATSKA BAŠTINA I PERSPEKTIVE RAZVOJA, Zbornik radova s 9. znanstveno-stručnog skupa “Vukovar ’91. – petnaest godina poslije”; urednici: D. Živić, I. Žebec, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb-Vukovar, 2007.
– DEMOGRAFSKI KONTEKST I SOCIO-KULTURNE POSLJEDICE HRVATSKOGA DOMOVINSKOG RATA, Zbornik radova s 10. znanstveno-stručnog skupa “Vukovar ’91. – šesnaest godina poslije”, urednici: D. Živić, I. Žebec, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb-Vukovar, 2009.
– MIRNA REINTEGRACIJA HRVATSKOG PODUNAVLJA – ZNANSTVENI, EMPIRIJSKI I ISKUSTVENI UVIDI, Zbornik radova s 11. znanstveno-stručnog skupa “Vukovar ’91. – sedamnaest godina poslije”; urednici: D. Živić, S. Cvikić, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb-Vukovar, 2010.
– VUKOVAR – PITANJA O BUDUĆNOSTI, Tematski broj časopisa Društvena istraživanja (93-94/2008.); gost urednik: D. Živić.

 
Skupovi

– 9. znanstveno-stručni skup “Vukovar ’91. – petnaest godina poslije” – “Vukovar – hrvatska baština i perspektive razvoja” (Vukovar, 2006.).
– 10. znanstveno-stručni skup “Vukovar ’91. – šesnaest godina poslije” – “Demografski kontekst i sociokulturne posljedice Hrvatskoga domovinskog rata” (Vukovar, 2007.).
– 11. znanstveno-stručni skup “Vukovar ’91. – sedamnaest godina poslije” – “Mirna reintegracija hrvatskoga Podunavlja: očekivanja, učinci, perspektive (1996.-1998.-2008.)” (Vukovar, 2008.). 
– 12. znanstveno-stručni skup “Vukovar ’91. – osamnaest godina poslije” – “Vukovarska bitka – bitka za Hrvatsku” (Vukovar, 2009.).
– 13. znanstveno-stručni skup “Vukovar ’91. – devetnaest godina poslije” – “Victor quia victima – nada za Hrvatsku” (Vukovar, 2010.). Suorganizatori: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Vukovar, Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda i Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu.

 
Novosti

– PROSLAVA 25. OBLJETNICE INSTITUTA IVO PILAR U VUKOVARU, 25.-26. 11. 2016.
– HRVATSKO DRUŠTVO: 25 GODINA NAKON VUKOVARA ‘91.; 14.-15. 11. 2016.
– VUKOVAR: Arheološki tragovi ranog kršćanstva u panonskom dijelu Hrvatske, 28. 10. 2016.
– OKRUGLI STOL: Uloga policije u Domovinskom ratu; Vukovar, 3. 10. 2016.
– Predstavljanje: ŠTO JE VUKOVAR HRVATSKOJ I EUROPI?, 26. 9. 2016.
– Objavljen zbornik ŠTO JE VUKOVAR HRVATSKOJ I EUROPI?
– SKUP: Bata-Borovo (1931. – 2016.): Povijesno naslijeđe i perspektive, 9.-10. 6. 2016.
– Predstavljanje zbornika SRIJEM U PRVOM SVJETSKOM RATU, 9. 6. 2016.
– MEMORIJAL: Borovo Selo 2. svibnja 1991. godine; 2. 5. 2016.
– Izložba: VUKOVAR – POVIJESNO SREDIŠTE ŽUPANIJE, 28. 4. 2016.
– Dr. sc. Dražen Živić: DO 2050. IZGUBIT ĆEMO 300.000 LJUDI, 23. 4. 2016.
– DAN GRADA VUKOVARA: Predstavljanje knjige i otvaranje izložbe, 2. 5. 2016.
– SKUP: “Josip Lovretić (1865. – 1948.), jedno stoljeće poslije”, 28. 11. 2015.
– 18. “VUKOVAR ‘91. – 24. godina poslije”, 12.-13. 11. 2015.
– Predavanje u Vukovaru: CRTICE IZ PROŠLOSTI SOTINA, 30. 10. 2015.
– Predavanje: “Vrijednosti i nacionalna svijest Hrvata u Vojvodini”, 2. 10. 2015.
– Nova adresa PODRUČNOG CENTRA VUKOVAR, 15. 7. 2015.
– ANALIZE: Do 2100. bit će nas gotovo upola manje
– VUKOVAR: Međunarodni dan arhiva 2015.
– Studenti Sveučilišta u Georgiji u Područnom centru Vukovar
– Transitional Justice and Genocide – Vukovar 1991 and Srebrenica 1995, 12.-13. 5. 2015.
– Obrazovna struktura hrvatske nacionalne manjine u Republici Srbiji, 29. 4. 2015.
– Tribina u Vukovaru: MIGRACIJE U HRVATSKOJ DANAS, 16. 4. 2015.
– Spomen-dan žrtvama komunističkog terora u Vukovaru, 12. travnja 2015.
– 2. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA RATNIH STRADALNIKA; Zagreb, 21. 3. 2015.
– Predstavljanje knjige dr. sc. Nine Raspudića u Vukovaru, 10. 3. 2015.
– FOTOGALERIJA: Institut u programu DANA SJEĆANJA NA ŽRTVU VUKOVARA 1991.-2014.
– Institut u programu DANA SJEĆANJA NA ŽRTVU VUKOVARA 1991.-2014.
– 17. “VUKOVAR ’91. – 23. godina poslije”, 13.-14. 11. 2014.
– Predstavljanje zbornika VUKOVAR ’91. – Genocid i memoricidna baština
– VUKOVAR 1991.-2014.: Predstavljanje knjige CRVENI FIĆO, 11. 11. 2014.
– Zbornik VUKOVAR ’91. — GENOCID I MEMORICIDNA BAŠTINA EUROPSKE UNIJE
– Predstavljanje zbornika DEMOGRAFIJA U HRVATSKOJ, Vukovar, 25. 9. 2014.
– Predstavljanje rada Područnog centra Vukovar u Puli, 17. 9. 2014.
– Područni centar Vukovar domaćin udruzi Europa-Union iz Haana
– Predavanje T. Žigmanova “Kulturne prakse Hrvata u Vojvodini”, 17. 6. 2014.
– Predstavljanje knjige BOŠNJAČANI U PRVOME SVJETSKOM RATU
– Sporazum o suradnji Veleučilišta Lavoslav Ružička i Instituta Ivo Pilar
– ODGODA PREDAVANJA T. ŽIGMANOVA U VUKOVARU
– Predavanje “Kulturne prakse Hrvata u Vojvodini”, 20. 5. 2014.
– 3. skup: IDENTITET SRIJEMA U PROŠLOSTI I SADAŠNJOSTI, 16. 5. 2014.
– Predstavljanje knjige Drage Prgometa SAKUPLJAČI GELERA, 23. 4. 2014.
– Spomen-dan žrtvama komunističkog terora u Vukovaru, 12. travnja 2014.
– Dr. sc. Dražen Živić: Treba vjerovati da je o(p)stanak moguć
– Predstavljanje knjige “Tragom hrvatske niti u Argentini”, 25. 3. 2014.
– Područnom centru Vukovar zahvalnica HKG društva “Dunav”
– Dr. sc. Dražen Živić: “Suvremena demografska slika Hrvata u Vojvodini”, 26. veljače 2014.
– Predstavljanje knjige N. Šetića “Ostvarenje suvremene hrvatske države”, 31. 1. 2014.
– VUKOVAR: Dr. sc. Dražen Živić upalio 2. adventsku svijeću
– Zbornik VUKOVAR ‘91. – ISTINA I/ILI OSPORAVANJE
– VUKOVAR: Predstavljanje zbornika i Predvečernji spomen, 14. i 16. 11. 2013.
– 16. ZNANSTVENO-STRUČNI SKUP „Vukovar ‘91.- 22. godina poslije”, 14.-15. 11. 2013.
– Predstavljanje Rasprava o preraspodjelama društvenih zaliha znanja, 8. 5. 2013.
– Spomen-dan žrtvama komunističkog terora u Vukovaru, 12. 4. 2013.
– PLAKETA GRADA VUKOVARA Institutu Ivo Pilar – Područni centar Vukovar
– Predstavljanje izdanja Područnog centra Vukovar u Slavonskom Brodu
– Konferencija: Revitalizacija urbanih središta u Vukovarsko-srijemskoj županiji
– Anna Givargizyan: “Genocid kao potkradanje civilizacije”
– Predstavljanje zbornika IDENTITET SRIJEMA U PROŠLOSTI I SADAŠNJOSTI, 19. 12. 2012.
– VUKOVAR: Dani Hrvatske matice iseljenika, 5. – 18. 12. 2012.
– Predvečernji spomen na žrtvu Vukovara  1991., 16. 11. 2012.
– VUKOVAR: Svečana projekcija filma “Stella Maris”, 14. 11. 2012.
– 15. ZNANSTVENO-STRUČNI SKUP “Vukovar ’91. – dvadeset i jedna godina poslije”
– Predstavljanje monografije VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA, 6. 11. 2012.
– Predstavljanje zbornika VICTOR QUIA VICTIMA, Vukovar, 30. 10. 2012.
– Objavljen zbornik VICTOR QUIA VICTIMA – Nada za Hrvatsku
– 8. dani Matice hrvatske u Vukovarsko-srijemskoj županiji
– Objavljena znanstvena monografija VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
– Skup: IDENTITET SRIJEMA U PROŠLOSTI I SADAŠNJOSTI, 25. 5. 2012.
– 5. tribina u Vukovaru: dr. sc. Maja Štambuk i Anita Bušljeta, 20. 4. 2012.
– Spomen-dan žrtvama komunističkog terora u Vukovaru, 12.4.2012.
– Predstavljena knjiga SLAVONIJA I SRIJEM 1777./1778.
– 4. tribina u Vukovaru: dr. sc. Saša Poljanec Borić i dr. sc. Drago Čengić, 16.3.12.
– 2. znanstvena tribina u Dubrovniku: Vukovar ’91 – između simbola i kulture zaborava, 2. 12. 2011.
– Područni Centar Vukovar u programu Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991.
– Izložba Vukovar Press – Vukovar u tiskanim medijima 1991. – 1996.
– Održan 14. znanstveno-stručni skup “Vukovar ’91. – dvadeset godina poslije”
– Program 14. znanstveno-stručnog skupa “Vukovar ’91. – dvadeset godina poslije”
– Institut u programu Dana sjećanja na žrtvu Vukovara, 1991.-2011, 14.11.2011.
– Predstavljanje VUKOVARSKOG ZBORNIKA 6 u Vukovaru, 27.10.2011.
– Okrugli stol u Vukovaru: Uloga braniteljica u Domovinskom ratu, 21.10.2011.
– 3. tribina u Vukovaru: NACIONALNI INTERESI KROZ PRIZMU ODRŽIVOG RAZVOJA
– 2. tribina u Vukovaru: Zašto je hrvatsko društvo zaostalo u razvoju?
– Prva tribina u Vukovaru: 20 GODINA ISTRAŽIVANJA INSTITUTA PILAR
– Predstavljanje časopisa SCRINIA SLAVONICA u Područnom centru Vukovar
– Objavljena monografija CRKVA I VUKOVARSKI FRANJEVCI
– Predstavljena monografija CRKVA I VUKOVARSKI FRANJEVCI
– U Područnom centru Vukovar predstavljeni Zapisnici KNO-a 1946.-1949.
– Tribina u Vukovaru: PRIRODNE ZNANOSTI I TEOLOGIJA – SURADNJA  I  NESPORAZUMI
– Predavanje dr. sc. Vinicija Lupisa o štovanju relikvijara svetaca u Vukovaru 
– Američki studenti u Područnom centru Vukovar 
– Slovenski studenti u Područnom centru Vukovar 
– Mons. Marin Srakić posjetio Područni centar Instituta Pilar u Vukovaru 
– Održan 13. znanstveno-stručni skup o žrtvi Vukovara 1991.
– 13. znanstveno-stručni skup VUKOVAR ‘91. – DEVETNAEST GODINA POSLIJE
– Održan skup “Vukovar ’91. – osamnaest godina poslije” 
– Poziv za skup: Vukovar ’91 – Osamnaest godina poslije 
– Skup “Vukovar 1991. – osamnaest godina poslije”
– Održan 11. skup „Vukovar ’91. – sedamnaest godina poslije“ 
– Vukovar ’91 – sedamnaest godina poslije
– Skup o mirnoj reintegraciji hrvatskoga Podunavlja u tisku 
– Objavljen zbornik MIRNA REINTEGRACIJA HRVATSKOGA PODUNAVLJA 
– Demografski kontekst i sociokulturne posljedice Hrvatskoga domovinskog rata

 

Također provjeri

Područni centar Pula

Naziv ● Sjedište ● Voditelj ● Osnutak ● Povijest ● Djelatnici ● Djelatnost ● Projekti… Pročitaj više o Područni centar Pula