Dr. sc. Dražen Živić: “Suvremena demografska slika Hrvata u Vojvodini”

Na poziv ravnatelja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata dr. sc. Tomislava Žigmanova, u Subotici su 26. veljače 2014. godine boravili djelatnici Područnoga centra Instituta Pilar u Vukovaru, dr. sc. Dražen Živić, dr. sc. Mateo Žanić i mr. Sandra Cvikić. Tom je prigodom, u sklopu XXVIII. znanstvenoga kolokvija, voditelj Područnoga centra dr. sc. Dražen Živić održao predavanje naslovljeno “Suvremena demografska slika Hrvata u Vojvodini” – Iz medija

Subotica s

Djelatnici Područnog centra Instituta Ivo Pilar Vukovar u Zavodu za kulturu vojvođanskih Hrvata, Subotica, 26. veljače 2014.

Među nazočnima su bili i generalni konzul Republike Hrvatske u Subotici Dragan Đurić i predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća dr. sc. Slaven Bačić. Tijekom posjeta istaknuta je vrlo dobra suradnja između Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata i Područnoga centra Instituta Pilar u Vukovaru te su dogovorene i nove aktivnosti. Nakon službenog dijela posjeta djelatnici Područnoga centra obišli su najvažnije znamenitosti Subotice.

D. Živić

 
Iz medija

– Radio Subotica. Program na hrvatskom jeziku: XXVIII. Znanstveni kolokvij ZKVH “Suvremena demografska slika Hrvata u Vojvodini”, 25. veljače 2014.
Index/Hina: Demografska slika Hrvata u Vojvodini: Stari su i sve ih je manje, 26. veljače 2014.

 

XXVIII. Znanstveni kolokvij ZKVH “Suvremena demografska slika Hrvata u Vojvodini”

Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata priređuje XXVIII. Znanstveni kolokvij na temu ‘Suvremena demografska slika Hrvata u Vojvodini’, koji će biti održan u srijedu s početkom u 11 sati, u prostorijama Zavoda (Harambašićeva 14).

Uvodničar je dr. sc. Dražen Živić, znanstveni savjetnik i izvanredni profesor na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Vukovar.

Suvremena demografska slika vojvođanskih Hrvata bremenita je nepovoljnim i izrazito zabrinjavajućim procesima, odnosima i strukturama, koje nisu posljedica dugoročnog djelovanja samo ‘unutarnjih’ ili demografskih čimbenika, nego imaju i puno dublje i slojevitije ‘vanjske’, tj. društvene, političke i ekonomske odrednice.

Hrvati u Vojvodini, prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011., čine tek 2,4 posto ukupnog vojvođanskog stanovništva, s jasnim trendom pada njihova udjela u razdoblju nakon Drugoga svjetskog rata, što ukazuje na snažnu ukupnu depopulaciju, na negativne učinke parcijalnih depopulacijskih procesa (reprodukcijska, generacijska i prirodna depopulacija) te na sve intenzivniji odnosno izvjesniji ‘nestanak’ hrvatske populacije s toga područja.

Među važnije ‘unutarnje’ ili demografske čimbenike pada broja i udjela hrvatskog stanovništva u Vojvodini treba istaknuti demografsko starenje kao opći ili globalni demografski proces, koji, doduše, niti na vojvođanskom prostoru nije isključivo ili jedino karakteristika samo hrvatske populacije, ali je kod Hrvata posebno intenzivan, naročito u posljednja dva međupopisna razdoblja, s – dugoročno gledano – vrlo lošim perspektivama. O svemu će biti više riječi u izlaganju.

Dr. sc. Dražen Živić (1968.), znanstveni savjetnik i izvanredni profesor. Uposlen je u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar, voditelj je njegovog Područnog centra u Vukovaru. Bavi se istraživanjima povezanima uz demografiju Hrvatske, demografiju malih područja, demografiju braka i obitelji, demografske posljedice rata te etnodemografiju. U dosadašnjoj znanstvenoj djelatnosti objavio je sedamdesetak znanstvenih i stručnih radova u međunarodno referiranim časopisima, domaćim znanstvenim časopisima te zbornicima radova i knjigama, kao i tri knjige u suautorstvu i jednu knjigu kao samostalan autor. (Uredništvo)

Radio Subotica. Program na hrvatskom jeziku, 25. veljače 2014.

Demografska slika Hrvata u Vojvodini: Stari su i sve ih je manje

PROCES nestanka Hrvata s prostora Vojvodine i Srbije traje od 60-tih godina prošloga stoljeća, kada ih je bilo gotovo 200.000, a danas su zbog različitih depopulacijskih procesa svedeni na zajednicu od oko 58.000 pripadnika, s vrlo malim udjelom mladih, rekao je znanstveni savjetnik i izvanredni profesor s Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar dr. Dražen Živić, koji gostovao u srijedu u Subotici.

“Ukoliko bi se depopulacija Hrvata nastavila dosadašnjim tempom, na sljedećem popisu stanovništva Hrvata će u Srbiji biti za oko 10.000 manje, znači oko 45.000”, konstatirao je Živić, predavač na znanstvenom kolokviju Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata (ZKVH), pod nazivom „Suvremena demografska slika Hrvata u Vojvodini“.

On kaže da “nema sumnje da će se depopulacija ove zajednice nastaviti jer nema ni jednog procesa koji bi išao u suprotnom pravcu – nema doseljavanja i povratka odseljenih ili prognanih Hrvata, nema povećanja nataliteta, nema poboljšanja društvene i gospodarske klime”.

“Ono što danas čini osnovni problem demografske slike Hrvata u Srbiji jest proces demografskog starenja. Dovoljno je samo reći podatak da prema popisu od 2011. Godine svega 8,5 posto hrvatskog stanovništva u Vojvodini je mlađe od 14 godina. Dakle perspektive su nepovoljne”, naveo je Živić.

On dodaje da proces depopulacije Hrvata u Srbiji nije nezaustavljiv.

“Ja sam uvjeren da bi jačanje suradnje Hrvata u Vojvodini s hrvatskom državom, veća skrb Hrvatske prema vojvođanskim Hrvatima, kao i poboljšanje njihovog društvenog, političkog i napose gospodarskog položaja, te podizanje ugleda u društvu koji bi se mogao potaknuti … vjerojatno zaustavilo njihovo iseljavanje, a onda omogućilo onima koji su od toga strahovali da se ponovno izjašnjavaju kao Hrvati”, rekao je Živić.

Posljednji popis stanovnika u Srbiji proveden je 2011. prema kojemu danas u ovoj zemlji živi 57.900 Hrvata, što je za gotovo 13.000 manje nego 2002.

Najviše Hrvata ima u Vojvodini – 47.033, od toga najviše u sjevernoj Bačkoj, u Subotici i okolici, gdje ih je 14.536.

Index/Hina, 26. veljače 2014.

>>> PODRUČNI CENTAR VUKOVAR

Također provjeri

Dr. sc. Anja Wertag na konferenciji Empirijska istraživanja u psihologiji; Beograd, 22.-24. 3. 2024.

Dr. sc. Anja Wertag sudjelovala je od 22. do 24. ožujka 2024. na međunarodnoj konferenciji… Pročitaj više o Dr. sc. Anja Wertag na konferenciji Empirijska istraživanja u psihologiji; Beograd, 22.-24. 3. 2024.