Okrugli stolovi


2023.2022.2021.2020.2019.2018.2017.2016.2015.2014.

 

2023.

Okrugle stolove u 2023. vidjeti na stranici Novosti/Skupovi

 

2022.

Okrugli stolovi u (su)organizaciji Instituta Pilar

  1. VUKOVARSKA BITKA U KONTEKSTU OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE, Vukovar, 11. 10. 2022.; Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Vukovar i HVU Franjo Tuđman i Ratna škola Ban Josip Jelačić
  2. TURISTIČKE KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU, Zagreb, 21. 11. 2022.; HAZU – Znanstveno vijeće za turizam i prostor, Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava u suradnji s Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar, Institutom za turizam i Geografskim odsjekom PMF-a Sveučilišta u Zagrebu


2021.

Okrugli stolovi u organizaciji Instituta Pilar

1. DEMOGRAFSKA KRETANJA I POPULACIJSKA POLITIKA HRVATA U BiH, Tuzla, 9. 7. 2021., Udruga bosanskohercegovačkih Hrvata Prsten; suorganizatori: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Institut za migracije i narodnosti, Hrvatska matica iseljenika, Udruga Hrvata BiH Prsten RH, HAZU BiH, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Matica hrvatska Mostar, GV HNS BiH – odjel za iseljeništvo pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Hrvatskog narodnog sabora BiH Dragana Čovića

2. SPOMENIČKA BAŠTINA I KULTURA SJEĆANJA NA PRVI SVJETSKI RAT, Zagreb, 9. – 10. 9. 2021., Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Gradska knjižnica Vukovar; u okviru projekta HRZZ-a Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština (voditeljica: Ljiljana Dobrovšak)

3. VUKOVARSKA BITKA U KONTEKSTU OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE (tradicionalni), Vukovar, 5. 10. 2021., Ratna škola Ban Josip Jelačić HVU Dr. Franjo Tuđman i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Vukovar

Okrugli stolovi na kojima su sudjelovali znanstvenici Instituta Pilar

1. Okrugli stol Penkalin okrugli stol: Znanstvena odgovornost, 18. 4. 2021., Zagreb (I. Mikloušić)

2. Međunarodni okrugli stol Spomenička baština i kultura sjećanja na Prvi svjetski rat/ International round table: Monuments Heritage and the First World War Cultural Memory, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Gradska knjižnica Vukovar, Zagreb, 9. – 10. 9. 2021. (Lj. Dobrovšak, S. Cvikić)

3. Okrugli stol Vukovarska bitka u kontekstu obrane Republike Hrvatske, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Hrvatsko vojno učilište dr. Franjo Tuđman, 6. 10. 2021., Vukovar (I. Bendra; M. Žanić, D. Živić)

4. Utjecaj blokade na međunarodnu politiku, Nuštar-Marinci, Zajednica povratnika hrvatskog Podunavlja, 1. 7. 2021. (S. Cvikić)


2020.

Okrugli stolovi u organizaciji Instituta Pilar

1. VUKOVARSKA BITKA U KONTEKSTU OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE, Vukovar, 6. 10. 2020., HVU „Dr. Franjo Tuđman“ i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Vukovar (suradnja u izvođenju nastavnog programa polaznicima Ratne škole „Ban Josip Jelačić“), sudjelovali: D. Živić, M. Žanić, I. Bendra

2. MJEŠOVITE METODE U RELACIJSKOJ SOCIOLOGIJI RADA – O INTEGRACIJI KVANTITATIVNIH I KVALITATIVNIH METODA U PROJEKTU GENMOD, Zadar, 11. 11. 2020., Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Split, sudjelovao: A. Derado

3. MUŠKARCI TO IPAK (DONEKLE) RADE? NOVE SPOZNAJE O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI U PODJELI KUĆANSKIH POSLOVA U HRVATSKOJ, Split, 26. 11. 2020., Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Split, sudjelovala: I. Tomić-Koludrović

4. MJEŠOVITE METODE U RELACIJSKOJ SOCIOLOGIJI RADA – O INTEGRACIJI KVANTITATIVNIH I KVALITATIVNIH METODA U PROJEKTU GENMOD, Zadar, 10. 12. 2020., Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Split, sudjelovali: I. Tomić-Koludrović, M. Petrić, Ž. Zdravković

5. MUŠKE I ŽENSKE PUBLIKE U KULTURI, Split, 17. 12. 2020., Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Split, sudjelovali: I. Tomić-Koludrović, M. Petrić, Ž. Zdravković

Okrugli stolovi na kojima su sudjelovali znanstvenici Instituta Pilar

1. Okrugli stol „Hrvatski nacionalni prostor. Nacionalni identitet, demogeografski procesi i razvojni potencijal“, 5. 3. 2020., Zagreb (D. Živić)

2. Okrugli stol „Vukovarska bitka u kontekstu obrane Republike Hrvatske“, 6. 10. 2020., Vukovar (D. Živić, M. Žanić, I. Bendra)

3. Human Rights Film Festival, 7. 12. 2020., Zagreb (J. R. Anić)

4. „Muškarci to ipak (donekle) rade? Nove spoznaje o rodnoj ravnopravnosti u podjeli kućanskih poslova u Hrvatskoj“, 26. 11. 2020., Split (M. Petrić, I. Tomić-Koludrović)

5. „Muške i ženske publike u kulturi“, 17. 12. 2020., Split (M. Petrić, I. Tomić-Koludrović)

Ostalo

1. Seminar „Antisemitizam, holokaust, stradanja – prošlost u sadašnjosti“, 11. 11. 2020., Zagreb (D. Vojak, Lj. Dobrovšak)

2. Sociološki razgovori, 16. 1. 2020., Split (J. R. Anić)

3. HAZU Književno-znanstveni kolokvij: „Vukovarski pojmovnik Brane Crlenjak (1930. – 2014.) povodom devedesete godine rođenja“, 16. 10. 2020., Vukovar (S. Cvikić)

4. Gradska knjižnica Vukovar: „Migrantska kriza na predziđu EU“, 10. 3. 2020., Vukovar (S. Cvikić)

5. INCLuDE Međuresorna suradnja u osnaživanju državljana trećih zemalja, 26. 2. 2020., Zagreb (S. Cvikić)

6. Sekcija za forenzičnu psihologiju, „Problematična uporaba interneta“, 29. 10. 2020. (I. Sučić)

7. Međunarodni dan civilne zaštite, 28. 2. 2020., Gospić (J. Puđak)

8. Time 4 Science, 15. 12. 2020., Varaždin (A. Brajša-Žganec)

9. Mješovite metode u relacijskoj sociologiji roda – O integraciji kvantitativnih i kvalitativnih metoda u projektu GENMOD, 10. 12. 2020., Split (M. Petrić, A. Derado, I. Tomić-Koludrović)

10. Godišnji skup djelatnika katoličkih škola (J. Burušić)

11. 2. skup „European Talent Point 2020“, 3. 3. 2020., Varaždin (J. Burušić)


2019.

Okrugli stolovi u organizaciji Instituta Pilar

1. INTERESI UČENIKA ZA STEM ŠKOLSKO PODRUČJE, ŠKOLSKA POSTIGNUĆA I INTERESI ZA STEM ZANIMANJA, Zagreb, 10. 6. 2019. (u sklopu projekta Hrvatske zaklade za znanost koji se provodi u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar Profesionalne aspiracije prema STEM zanimanjima tijekom osnovne škole: longitudinalno istraživanje odnosa postignuća, vjerovanja o vlastitim kompetencijama i interesa za zanimanja – 9250 (JOBSTEM), voditelj: J. Burušić)

2. VUKOVARSKA BITKA U KONTEKSTU OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE (za polaznike XXII. naraštaja Ratne škole “Ban Josip Jelačić“), Vukovar, 16. 10. 2019., Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Vukovar

3. FRANJO TUĐMAN POSLIJE 20 GODINA, Zagreb, 10. 12. 2019. Organizatori: Hrvatski institut za povijest, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Hrvatski memorijalno dokumentacijski centar i Matica hrvatska (u povodu 20. obljetnice smrti)

4. TRANSITION DIALOGUE 2019 – 2021 – DEALING WITH CHANGE IN DEMOCRATIC WAYS, Zagreb, 21. 12. 2019., Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zaklada Znanje na djelu i Centar za pravo i demokraciju Miko Tripalo

Okrugli stolovi na kojima su sudjelovali znanstvenici Instituta Pilar

1. Okrugli stol „Franjo Tuđman poslije 20 godina“, 10. 12. 2019., Zagreb (S. Cvikić, D. Živić)

2. Okrugli stol „Demografija – prijetnje i prilike Vukovarsko-srijemske županije“, 2. 10. 2019., Vukovar (D. Živić, M. Žanić, I. Bendra)

3. Okrugli stol „Vukovarska bitka u kontekstu obrane Republike Hrvatske“, 16. 10. 2019., Vukovar (D. Živić, M. Žanić, I. Bendra)

4. Okrugli stol „Žene koje su mijenjale društvo“, 7. 3. 2019., Dubrovnik (N. Hazdovac Bajić, V. B. Lupis)

5. Okrugli stol „Turizam i prostor“, 5. 6. 2019. (S. Poljanec Borić)

6. STEM school interests, achievement and careers – Mini conference/round table of the HRZZ JOBSTEM project, 10. 6. 2019., Zagreb (M. Šakić Velić, M. Blažev, J. Burušić)

7. Okrugli stol Ban Josip Jelačić (1801. – 1859.). 160 godina od smrti, 20. 5. 2019., Zagreb (Ž. Holjevac)

Ostalo

1. Književno-znanstveni kolokvij: Iskustva pisanja i čitanja o ratu – o vremenu poslije, HAZU, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Vukovaru, 27. 9. 2019., Vukovar (S. Cvikić)

2. Županijsko stručno vijeće nastavnika povijesti Istarske županije. 4. 12. 2019., Kanfanar (D. Vojak)

3. Panel rasprava u sklopu konferencije „Jesu li mladi danas dovoljno financijski pismeni?“ HKS-a, 24. 1. 2019. (D. Čengić)

4. Panel diskusija „Potraga za obećanom zemljom. Povijesna i aktualna demografska kretanja na hrvatskim prostorima“, 16. 1. 2019., Osijek (D. Živić)

5. Panel diskusija Talking Europe „Bridging the gap between education policy and challenges“, 30. 9. 2019. (J. Burušić)

6. Forum o upravljanju i vođenju u obrazovanju 2019.: Obrazovanje jučer, danas, sutra Znanstvenog centra izvrsnosti za školsku efektivnost i menadžment, Varaždin, 17. 10. 2019. (J. Burušić)

7. Lernen und Lehren mit digitalen Medien, Goethe Institut Konferenzen, 22. 11. 2019., Zagreb (J. Burušić)

8. PhD Program of University Tartu, Faculty of Science and Technology, 24. 2. 2019. Tartu, Estonija (J. Burušić)


2018.

Okrugli stolovi u organizaciji Instituta Pilar

1. DOBROBIT GRAĐANA KAO CILJ JAVNIH POLITIKA i predstavljanje rezultata projekta CRO-WELL: Hrvatsko longitudinalno istraživanje dobrobiti – projekt HRZZ; voditeljica Lj. Kaliterna Lipovčan, Zagreb, 6. 6. 2018.

2. VUKOVARSKA BITKA U KONTEKSTU OBRANE, Vukovar, 23. 10. 2018., Hrvatsko vojno učilište „Dr. Franjo Tuđman“, Ratna škola „Ban Josip Jelačić“ i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Vukovar

Okrugli stolovi na kojima su sudjelovali znanstvenici Instituta Pilar

1. Obilježavanje stogodišnjice osnivanja prvog sociološkog društva u Hrvatskoj, 26. 4. 2018., Zagreb (I. Tomić Koludrović)

2. Rasprava „Kamo ide „Hrvatski znanstveni sustav – prema racionalnoj reformi ili entropiji i urušavanju?“ 18. 4. 2018., Zagreb (J. Švarc)

3. „In tribute to Saba Mahmood“, 20. 6. 2018., Rijeka (J. R. Anić)

4. Festival povijesti Kliofest, 12. 5. 2018., Zagreb (S. Cvikić, Lj. Dobrovšak)

5. Okrugli stol: Vukovarska bitka u kontekstu obrane Republike Hrvatske, 23. 10. 2018., Vukovar (D. Živić)

6. Okrugli stol: Geostrategijski kontekst demogeografskih procesa i odnosa, 12. 2. 2018., Zagreb (D. Živić)

7. „Križevci i Križevčani u vrijeme Prvoga svjetskog rata“, 20. 10. 2018., Križevci (Lj. Dobrovšak)

Ostalo

1. Panel rasprava: Istočna Hrvatska u svjetlu suvremenih geostrateških, migracijskih i demografskih izazova, 20. 10. 2018., Vukovar (D. Živić, S. Cvikić)


2017.

Okrugli stolovi u organizaciji Instituta Pilar

1. MOJE DVADESETO STOLJEĆE. PASIJE. UNUTAR I IZVAN KATOLIČKOG SVIJETA – prof. Arnaldo Nesti, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 18. 5. 2017.

2. PROFESIONALNO USMJERAVANJE MLADIH I MOGUĆNOST PRIMJENE SUSTAVA PUT KARIJERE, projekt HRZZ: Profesionalni razvoj u adolescenciji: određenje modela tranzicije karijere adolescenata (I. Šverko), Zagreb, 6. 6. 2017.

3. ILI BUĐENJE ILI SVI U DUBLIN?, Organizatori: Institut za migracije i narodnosti Zagreb, Odjel za kulturologiju Sveučilišta u Osijeku, Područni centar Osijek Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, osječki ogranak Matice hrvatske i Grad Osijek, Osijek, 21. 3. 2017.

Okrugli stolovi na kojima su sudjelovali znanstvenici Instituta Pilar

1. Okrugli stol „Emigrantski val mladih iz Republike Hrvatske“, Hrvatsko katoličko sveučilište i Zaklada Konrad Adenauer u Zagrebu, Zagreb 30. 11. 2017. (N. Pokos)

2. Okrugli stol „500 godina protestantizma: baština i otisci u hrvatskome društvu“, Institut za društvena istraživanja i Centar za demokraciju i pravo „Miko Tripalo“ iz Zagreba, Osijek, 27. 10. 2017. (I. Markešić)


2016.

1. KOTORSKI I DUBROVAČKI BISKUP PAVAO BUTORAC – ŽIVOT I DJELO, Kotor, 2. 6. 2016., Hrvatsko Nacionalno vijeće Crne Gore, Kotorska biskupija, Hrvatska bratovština Bokeljske mornarice 809 – Rijeka i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Dubrovnik

2. ULOGA POLICIJE U DOMOVINSKOM RATU U OBRANI VUKOVARA I PORAĆU, u povodu Dana hrvatske policije, Vukovar, 3. 10. 2016., Udruga policije vukovarskih branitelja Domovinskog rata Vukovar, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Vukovar i Javna ustanova Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar


2015.

1. Okrugli stol MODELI REGULACIJE PROSTITUCIJE I ISKUSTVA IZ PRAKSE, Zagreb, 8. travnja 2015.; Institut Pilar i Centar za istraživanje etničnosti, državljanstva i migracija (CEDIM) Fakulteta političkih znanosti


2014.

1. Workshop Trends in quality of life in Croatia 2007―2012: discussion on research in progress – EQLS country analyses – country meeting (projekt European Quality of Life Survey), Zagreb, 12. veljače 2014., sudjelovali: istraživački tim Instituta Pilar, petoro suradnika iz hrvatskih institucija te dva iz Eurofonda

2. Obilježavanje Spomen-dana žrtvama komunističkog terora u Vukovaru (12. travnja 1945.); Vukovar, 12. travnja 2014., Organizatori: Franjevački samostan u Vukovaru, Ogranak Matice hrvatske Vukovar, Udruga Nijemaca i Austrijanaca Vukovar i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Vukovar

3. Prva radionica u sklopu međunarodnog znanstvenog projekta Life-Strategies and Survival Strategies of Households and Individuals in South-East European Societies in the Times of Crisis (financira Swiss National Science Foundation u sklopu sheme SCOPES, Joint Research Projects), Split, 27.–30. lipnja 2014., koordinatorica hrvatske dionice projekta prof. dr. sc. Inga Tomić-Koludrović

2013.

Predstavljanje zbornika i Predvečernji spomen, Vukovar, 14. i 16. studenoga 2013.
Predstavljanje regionalnog istraživanja CETINSKE KRAJINE u Zagrebu, 19. lipnja 2013.
– Okrugli stol: RAZVOJ PRAVA ŽENA I RODNE RAVNOPRAVNOSTI, Zagreb, 14. lipnja 2013.
Tribina o ženama žrtvama silovanja i okrugli stol o Slavoniji u krizi u Područnom centru Osijek Instituta Ivo Pilar, Osijek, 27. svibnja 2013.
Predstavljanje istraživanja SOCIOKULTURNI IDENTITET CETINSKE KRAJINE, Sinj, 29. travnja 2013.
– Spomen-dan žrtvama komunističkog terora u Vukovaru, 12. travnja 2013.
TRIBINA U OSIJEKU: Teorija uma: Razvojne promjene i poteškoće kod posebnih populacija, 14. ožujka 2013.


2012.

VUKOVAR: Dani Hrvatske matice iseljenika, 5. – 18. 12. 2012.
– Tribina u Osijeku: Hrvatski identitet i vrijednosti u europskom kontekstu, 23. studenoga 2012.
– Predvečernji spomen na žrtvu Vukovara  1991., 16. 11. 2012.
– VUKOVAR: Svečana projekcija filma “Stella Maris”, 14. 11. 2012.
– Okrugli stol: UČENJE O PRAKSI EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA, Zagreb, 21. rujna 2012.
– 4. tribina u Splitu: Tolarancija i predrasude u hrvatskom društvu (dr. sc. Renata Franc), 31. svibnja 2012.
– 5. tribina u Puli: Obljetnice biskupa Jurja Dobrile (dr. sc. Josip Grbac, dr. sc. Stipan Trogrlić i prof. Mihovil Dabo), 26. travnja 2012.
– 5. tribina u Vukovaru: Selo i ravnomjerni razvoj Hrvatske (dr. sc. Maja Štambuk i Anita Bušljeta, prof.), 20. travnja 2012.
– Javno predavanje SOCIAL MARKET ECONOMY, Zagreb, 17. travnja 2012.
– Spomen-dan žrtvama komunističkog terora u Vukovaru (12. travnja 1945.), Vukovar, 12. travnja 2012.
– 3. tribina u Splitu: Zašto je hrvatsko društvo zaostalo u razvoju?, 29. ožujka 2012.
– 4. tribina u Vukovaru: dr. sc. Saša Poljanec Borić i dr. sc. Drago Čengić, 16. ožujka 2012.
– Javno predavanje dr. sc. Saše Poljanec Borić, HSD, Zagreb, 7. ožujka 2012.


2011.

ZNANSTVENE TRIBINE: 20 GODINA ISTRAŽIVANJA INSTITUTA IVO PILAR

Područni centar Pula

1. tribina: Identitet i vrijednosti. Istra-Hrvatska-Europa (prof. dr. sc. Vlado Šakić, dr. sc. Gordan Črpić), 11. svibnja 2011.
2. tribina: Tolerancija i predrasude u hrvatskom društvu (prof. dr. sc. Renata Franc), 19. svibnja 2011.
3. tribina: Sreća i životno zadovoljstvo u Hrvatskoj (prof. dr. sc. Ljiljana Kaliterna), 22. rujna 2011.
4. tribina: Zašto je hrvatsko društvo zaostalo u razvoju? (doc. dr. sc. Krešimir Peračković), 17. studenoga 2011.

Područni centar Vukovar

1. tribina: Ivo Pilar i moderni europski identitet (dr. sc. Zlatko Matijević i dr. sc. Zlatko Hasanbegović); Hrvatski identitet u europskom kontekstu (prof. dr. sc. Vlado Šakić), 13. svibnja 2011.
2. tribina: Zašto je hrvatsko društvo zaostalo u razvoju? (dr. sc. Krešimir Peračković), 10. lipnja 2011.
3. tribina: Nacionalni razvojni interesi kroz prizmu koncepta održivog razvoja (dr. sc. Vladimir Lay i dr. sc. Dražen Šimleša), 23. rujna 2011.

Područni centar Split

1. tribina: O Institutu (dr. sc. Rebeka Anić); Značaj političkih odnosa u Bosni i Hercegovini za Split i Dalmaciju (dr. sc. Saša Mrduljaš), 19. svibnja 2011.
2. tribina: Ivo Pilar i moderni hrvatski identitet (dr. sc. Zlatko Matijević); Pilar: časopis za društvene i humanističke studije (dr. sc. Zlatko Hasanbegović); Hrvatski identitet u europskom kontekstu (dr. sc. Vlado Šakić, Ivana Vrselja, Anja Wertag), 20. listopada 2011. 

Područni centar Dubrovnik

1. tribina: Pozdravne riječi (prof. dr. sc. Vlado Šakić i dr. sc. Vinicije B. Lupis);  Dr. Ivo Pilar – život i politička misao (dr. sc. Zlatko Matijević i dr. sc. Zlatko Hasanbegović), 12. rujna 2011.
2. tribina: Vukovar ’91 – između simbola i kulture zaborava (prof. dr. sc. Dražen Živić, mr. sc. Sandra Cvikić i dr. sc. Vinicije B. Lupis), 2. prosinca 2011. 

Područni centar Gospić

 1. tribina: Prostor, lokalni razvoj i demokracija – Problem lokalne jurisdikcije u uvjetima globalizacije (dr. sc. Saša Poljane-Borić), 26. rujna 2011.
2. tribina: Selo i ravnomjerni razvitak Hrvatske (dr. sc. Maja Štambuk i Anita Bušljeta), 14. studenog 2011. 

Područni centar Osijek

 1. tribina: Pregled obrazovnih postignuća Osječko-baranjske županije (doc. dr. sc. Toni Babarović i dr. sc. Marija Šakić), 24. listopada 2011.

—–

5. tribina TALKING EUROPE: Europa između modernizacije i tradicije: povijesne regije, jezgre, rubna područja (prof. dr. Christian Giordano; prof. dr. sc. Željko Tanjić i dr. sc. Zdenko Zeman; dr. sc. Boris Mlačić), Zagreb, 9. ožujka 2011.

Tribina: PRIRODNE ZNANOSTI I TEOLOGIJA – SURADNJA I NESPORAZUMI (akademik Vladimir Paar i dr. sc. Tomislav Ivančić), Vukovar, 16. veljače 2011.

—–

Okrugli stol: ULOGA BRANITELJICA U DOMOVINSKOM RATU, Vukovar, 21. listopada 2011.
Okrugli stol: KRBAVA I UDBINA: BAŠTINA, ISTRAŽIVANJA, PERSPEKTIVE, Udbina, 15. rujna 2011.


2010.

– 4. tribina TALKING EUROPE – Lectures and Debates 2010-2011, Zagreb, studeni/prosinac 2010.
3. tribina TALKING EUROPE: Demografska kretanja u Europskoj uniji, Zagreb, 3. studenoga 2010.
– 2. tribina TALKING EUROPE – Lectures and Debates 2010-2011, Zagreb, 16. lipnja 2010.
1. tribina TALKING EUROPE – Lectures and Debates 2010-2011, Zagreb, 26. svibnja 2010.
2006.

– Okrugli stol: Etno natura

2004.

– Okrugi stol: Hrvatsko iseljeništvo i Hrvatski domovinski rat

2003.

– Tko su mladi Hrvatske
– Three-level theory of Developing Mind and Perspectives in Research of Cognitive Development
– Ivo Pilar i europske perspektive
– Okrugli stol: Narodni pokret 1903.
– Okrugli stol: Stoljeće uma

2002.

– Okrugli stol: Ljudski mozak: temelj i sudbina društva
– Okrugli stol: Evolucija društvenosti: nadilaženje granica i spajanje perspektiva prirodnih i društvenih znanosti u Hrvatskoj

2001.

– Hrvatska povijest iz njemačke perspektive
– The view of German Geography on Processes of Transformation in Croatia

2000.

– Postoji li Hrvatska dijaspora?
– Okrugli stol: Globalizacija i nacionalna država

1999.

– Moderna fizika, nove tehnologije i suvremeno društvo – moguće posljedice za Hrvatsku ranog XXI stoljeća
– Okrugli stol: Aktualnost djela Ive Pilara: pouke i poruke
– Okrugli stol: Pakt o stabilnosti
– Okrugli stol: U ime naroda

1997.

– Rijeka – baština za budućnost
– Okrugli stol: Konfesionalne zajednice u Hrvatskoj u procesima integracije hrvatskog društva

1996.

– Istra između tradicionalnog i modernog
– Dayton i Hrvatska politička perspektiva
– Istočni pogledi Dr. Ante Starčevića
– Hrvatski leksikon – nacionalne paradigme i identitet
– Značenje IPDI-a za promicanje istine o Hrvatskoj u SAD-u
– Analiza emisije “Smrt Jugoslavije”
– Nacionalni prioriteti u društvenim i humanističkim znanostima
– Prijateljstvo sa svijetom, život u Hrvatskoj
– Nacionalni karakter i njegova kulturno-povijesna dinamika

1995.

– Okrugli stol: Školski vjeronauk u postkomunističkim društvima – prednosti i nedostatci
– Okrugli stol: Katolička crkva i iseljena Hrvatska
– Okrugli stol: Crkva i demokracija
– Okrugli stol: Postkomunizam i kriza zapada

1994.

– Aktualnost Tomašićeve sociologije
– Okrugli stol: Split u novonastalim strateško-ekonomskim i društveno-političkim izazovima
– Okrugli stol: Društvena znanost i društvene promjene

1993.

– Filozofija u preobrazbi Srednje Europe
– Dva stoljeća marša preko Drine
– Nuklearne elektrane – jedini izlaz iz prijevare?
– Čekajući pravopis
– Zagrebačko sveučilište na prekretnici
– Kako se to može biti Hrvat?
– Memorandum i antimemorandum
– Odgovornost za znanost i odgovor znanosti
– “Plemeniti Istrani” i “Hrvatski smutljivci”
– Hrvatski jezik – opis i propis
– Dvojbe Hrvatske gospodarske politike
– Njemačka staratelj – ili suradnik
– Država i nacija u Ante Starčevića
– Izumiru li Hrvati?
– Kako smo srušili Washingtonski zid
– 13 stoljeća hrvatske državnosti
– Zablude oko Vanceova plana
– Jasenovac – Bleiburg, mit ili tabu
– BIH ili ne BIH?
– Dijaspora – novi dijalog
– Okrugli stol: Što je vjerski rat?

1992.

– Regije i hrvatsko društvo
– Muslimani i katolici – vrijednosne orijentacije
– Hrvatsko-francuski odnosi
– Neokonzervatizam i liberalizam