Naslovna / Skupovi / Znanstveni skupovi / Okrugli stolovi

Okrugli stolovi


2017.2016.2015.2014.


2017.

Okrugli stolovi u organizaciji Instituta Pilar

1. MOJE DVADESETO STOLJEĆE. PASIJE. UNUTAR I IZVAN KATOLIČKOG SVIJETA – prof. Arnaldo Nesti, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 18. 5. 2017.

2. PROFESIONALNO USMJERAVANJE MLADIH I MOGUĆNOST PRIMJENE SUSTAVA PUT KARIJERE, projekt HRZZ: Profesionalni razvoj u adolescenciji: određenje modela tranzicije karijere adolescenata (I. Šverko), Zagreb, 6. 6. 2017.

3. ILI BUĐENJE ILI SVI U DUBLIN?, Organizatori: Institut za migracije i narodnosti Zagreb, Odjel za kulturologiju Sveučilišta u Osijeku, Područni centar Osijek Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, osječki ogranak Matice hrvatske i Grad Osijek, Osijek, 21. 3. 2017.

Okrugli stolovi na kojima su sudjelovali znanstvenici Instituta Pilar

1. Okrugli stol „Emigrantski val mladih iz Republike Hrvatske“, Hrvatsko katoličko sveučilište i Zaklada Konrad Adenauer u Zagrebu, Zagreb 30. 11. 2017. (N. Pokos)

2. Okrugli stol „500 godina protestantizma: baština i otisci u hrvatskome društvu“, Institut za društvena istraživanja i Centar za demokraciju i pravo „Miko Tripalo“ iz Zagreba, Osijek, 27. 10. 2017. (I. Markešić)


2016.

1. KOTORSKI I DUBROVAČKI BISKUP PAVAO BUTORAC – ŽIVOT I DJELO, Kotor, 2. 6. 2016., Hrvatsko Nacionalno vijeće Crne Gore, Kotorska biskupija, Hrvatska bratovština Bokeljske mornarice 809 – Rijeka i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Dubrovnik

2. ULOGA POLICIJE U DOMOVINSKOM RATU U OBRANI VUKOVARA I PORAĆU, u povodu Dana hrvatske policije, Vukovar, 3. 10. 2016., Udruga policije vukovarskih branitelja Domovinskog rata Vukovar, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Vukovar i Javna ustanova Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar


2015.

1. Okrugli stol MODELI REGULACIJE PROSTITUCIJE I ISKUSTVA IZ PRAKSE, Zagreb, 8. travnja 2015.; Institut Pilar i Centar za istraživanje etničnosti, državljanstva i migracija (CEDIM) Fakulteta političkih znanosti


2014.

1. Workshop Trends in quality of life in Croatia 2007―2012: discussion on research in progress – EQLS country analyses – country meeting (projekt European Quality of Life Survey), Zagreb, 12. veljače 2014., sudjelovali: istraživački tim Instituta Pilar, petoro suradnika iz hrvatskih institucija te dva iz Eurofonda

2. Obilježavanje Spomen-dana žrtvama komunističkog terora u Vukovaru (12. travnja 1945.); Vukovar, 12. travnja 2014., Organizatori: Franjevački samostan u Vukovaru, Ogranak Matice hrvatske Vukovar, Udruga Nijemaca i Austrijanaca Vukovar i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Vukovar

3. Prva radionica u sklopu međunarodnog znanstvenog projekta Life-Strategies and Survival Strategies of Households and Individuals in South-East European Societies in the Times of Crisis (financira Swiss National Science Foundation u sklopu sheme SCOPES, Joint Research Projects), Split, 27.–30. lipnja 2014., koordinatorica hrvatske dionice projekta prof. dr. sc. Inga Tomić-Koludrović

2013.

Predstavljanje zbornika i Predvečernji spomen, Vukovar, 14. i 16. studenoga 2013.
Predstavljanje regionalnog istraživanja CETINSKE KRAJINE u Zagrebu, 19. lipnja 2013.
– Okrugli stol: RAZVOJ PRAVA ŽENA I RODNE RAVNOPRAVNOSTI, Zagreb, 14. lipnja 2013.
Tribina o ženama žrtvama silovanja i okrugli stol o Slavoniji u krizi u Područnom centru Osijek Instituta Ivo Pilar, Osijek, 27. svibnja 2013.
Predstavljanje istraživanja SOCIOKULTURNI IDENTITET CETINSKE KRAJINE, Sinj, 29. travnja 2013.
– Spomen-dan žrtvama komunističkog terora u Vukovaru, 12. travnja 2013.
TRIBINA U OSIJEKU: Teorija uma: Razvojne promjene i poteškoće kod posebnih populacija, 14. ožujka 2013.


2012.

VUKOVAR: Dani Hrvatske matice iseljenika, 5. – 18. 12. 2012.
– Tribina u Osijeku: Hrvatski identitet i vrijednosti u europskom kontekstu, 23. studenoga 2012.
– Predvečernji spomen na žrtvu Vukovara  1991., 16. 11. 2012.
– VUKOVAR: Svečana projekcija filma “Stella Maris”, 14. 11. 2012.
– Okrugli stol: UČENJE O PRAKSI EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA, Zagreb, 21. rujna 2012.
– 4. tribina u Splitu: Tolarancija i predrasude u hrvatskom društvu (dr. sc. Renata Franc), 31. svibnja 2012.
– 5. tribina u Puli: Obljetnice biskupa Jurja Dobrile (dr. sc. Josip Grbac, dr. sc. Stipan Trogrlić i prof. Mihovil Dabo), 26. travnja 2012.
– 5. tribina u Vukovaru: Selo i ravnomjerni razvoj Hrvatske (dr. sc. Maja Štambuk i Anita Bušljeta, prof.), 20. travnja 2012.
– Javno predavanje SOCIAL MARKET ECONOMY, Zagreb, 17. travnja 2012.
– Spomen-dan žrtvama komunističkog terora u Vukovaru (12. travnja 1945.), Vukovar, 12. travnja 2012.
– 3. tribina u Splitu: Zašto je hrvatsko društvo zaostalo u razvoju?, 29. ožujka 2012.
– 4. tribina u Vukovaru: dr. sc. Saša Poljanec Borić i dr. sc. Drago Čengić, 16. ožujka 2012.
– Javno predavanje dr. sc. Saše Poljanec Borić, HSD, Zagreb, 7. ožujka 2012.


2011.

ZNANSTVENE TRIBINE: 20 GODINA ISTRAŽIVANJA INSTITUTA IVO PILAR

Područni centar Pula

1. tribina: Identitet i vrijednosti. Istra-Hrvatska-Europa (prof. dr. sc. Vlado Šakić, dr. sc. Gordan Črpić), 11. svibnja 2011.
2. tribina: Tolerancija i predrasude u hrvatskom društvu (prof. dr. sc. Renata Franc), 19. svibnja 2011.
3. tribina: Sreća i životno zadovoljstvo u Hrvatskoj (prof. dr. sc. Ljiljana Kaliterna), 22. rujna 2011.
4. tribina: Zašto je hrvatsko društvo zaostalo u razvoju? (doc. dr. sc. Krešimir Peračković), 17. studenoga 2011.

Područni centar Vukovar

1. tribina: Ivo Pilar i moderni europski identitet (dr. sc. Zlatko Matijević i dr. sc. Zlatko Hasanbegović); Hrvatski identitet u europskom kontekstu (prof. dr. sc. Vlado Šakić), 13. svibnja 2011.
2. tribina: Zašto je hrvatsko društvo zaostalo u razvoju? (dr. sc. Krešimir Peračković), 10. lipnja 2011.
3. tribina: Nacionalni razvojni interesi kroz prizmu koncepta održivog razvoja (dr. sc. Vladimir Lay i dr. sc. Dražen Šimleša), 23. rujna 2011.

Područni centar Split

1. tribina: O Institutu (dr. sc. Rebeka Anić); Značaj političkih odnosa u Bosni i Hercegovini za Split i Dalmaciju (dr. sc. Saša Mrduljaš), 19. svibnja 2011.
2. tribina: Ivo Pilar i moderni hrvatski identitet (dr. sc. Zlatko Matijević); Pilar: časopis za društvene i humanističke studije (dr. sc. Zlatko Hasanbegović); Hrvatski identitet u europskom kontekstu (dr. sc. Vlado Šakić, Ivana Vrselja, Anja Wertag), 20. listopada 2011. 

Područni centar Dubrovnik

1. tribina: Pozdravne riječi (prof. dr. sc. Vlado Šakić i dr. sc. Vinicije B. Lupis);  Dr. Ivo Pilar – život i politička misao (dr. sc. Zlatko Matijević i dr. sc. Zlatko Hasanbegović), 12. rujna 2011.
2. tribina: Vukovar ’91 – između simbola i kulture zaborava (prof. dr. sc. Dražen Živić, mr. sc. Sandra Cvikić i dr. sc. Vinicije B. Lupis), 2. prosinca 2011. 

Područni centar Gospić

 1. tribina: Prostor, lokalni razvoj i demokracija – Problem lokalne jurisdikcije u uvjetima globalizacije (dr. sc. Saša Poljane-Borić), 26. rujna 2011.
2. tribina: Selo i ravnomjerni razvitak Hrvatske (dr. sc. Maja Štambuk i Anita Bušljeta), 14. studenog 2011. 

Područni centar Osijek

 1. tribina: Pregled obrazovnih postignuća Osječko-baranjske županije (doc. dr. sc. Toni Babarović i dr. sc. Marija Šakić), 24. listopada 2011.

—–

5. tribina TALKING EUROPE: Europa između modernizacije i tradicije: povijesne regije, jezgre, rubna područja (prof. dr. Christian Giordano; prof. dr. sc. Željko Tanjić i dr. sc. Zdenko Zeman; dr. sc. Boris Mlačić), Zagreb, 9. ožujka 2011.

Tribina: PRIRODNE ZNANOSTI I TEOLOGIJA – SURADNJA I NESPORAZUMI (akademik Vladimir Paar i dr. sc. Tomislav Ivančić), Vukovar, 16. veljače 2011.

—–

Okrugli stol: ULOGA BRANITELJICA U DOMOVINSKOM RATU, Vukovar, 21. listopada 2011.
Okrugli stol: KRBAVA I UDBINA: BAŠTINA, ISTRAŽIVANJA, PERSPEKTIVE, Udbina, 15. rujna 2011.


2010.

– 4. tribina TALKING EUROPE – Lectures and Debates 2010-2011, Zagreb, studeni/prosinac 2010.
3. tribina TALKING EUROPE: Demografska kretanja u Europskoj uniji, Zagreb, 3. studenoga 2010.
– 2. tribina TALKING EUROPE – Lectures and Debates 2010-2011, Zagreb, 16. lipnja 2010.
1. tribina TALKING EUROPE – Lectures and Debates 2010-2011, Zagreb, 26. svibnja 2010.
2006.

– Okrugli stol: Etno natura

2004.

– Okrugi stol: Hrvatsko iseljeništvo i Hrvatski domovinski rat

2003.

– Tko su mladi Hrvatske
– Three-level theory of Developing Mind and Perspectives in Research of Cognitive Development
– Ivo Pilar i europske perspektive
– Okrugli stol: Narodni pokret 1903.
– Okrugli stol: Stoljeće uma

2002.

– Okrugli stol: Ljudski mozak: temelj i sudbina društva
– Okrugli stol: Evolucija društvenosti: nadilaženje granica i spajanje perspektiva prirodnih i društvenih znanosti u Hrvatskoj

2001.

– Hrvatska povijest iz njemačke perspektive
– The view of German Geography on Processes of Transformation in Croatia

2000.

– Postoji li Hrvatska dijaspora?
– Okrugli stol: Globalizacija i nacionalna država

1999.

– Moderna fizika, nove tehnologije i suvremeno društvo – moguće posljedice za Hrvatsku ranog XXI stoljeća
– Okrugli stol: Aktualnost djela Ive Pilara: pouke i poruke
– Okrugli stol: Pakt o stabilnosti
– Okrugli stol: U ime naroda

1997.

– Rijeka – baština za budućnost
– Okrugli stol: Konfesionalne zajednice u Hrvatskoj u procesima integracije hrvatskog društva

1996.

– Istra između tradicionalnog i modernog
– Dayton i Hrvatska politička perspektiva
– Istočni pogledi Dr. Ante Starčevića
– Hrvatski leksikon – nacionalne paradigme i identitet
– Značenje IPDI-a za promicanje istine o Hrvatskoj u SAD-u
– Analiza emisije “Smrt Jugoslavije”
– Nacionalni prioriteti u društvenim i humanističkim znanostima
– Prijateljstvo sa svijetom, život u Hrvatskoj
– Nacionalni karakter i njegova kulturno-povijesna dinamika

1995.

– Okrugli stol: Školski vjeronauk u postkomunističkim društvima – prednosti i nedostatci
– Okrugli stol: Katolička crkva i iseljena Hrvatska
– Okrugli stol: Crkva i demokracija
– Okrugli stol: Postkomunizam i kriza zapada

1994.

– Aktualnost Tomašićeve sociologije
– Okrugli stol: Split u novonastalim strateško-ekonomskim i društveno-političkim izazovima
– Okrugli stol: Društvena znanost i društvene promjene

1993.

– Filozofija u preobrazbi Srednje Europe
– Dva stoljeća marša preko Drine
– Nuklearne elektrane – jedini izlaz iz prijevare?
– Čekajući pravopis
– Zagrebačko sveučilište na prekretnici
– Kako se to može biti Hrvat?
– Memorandum i antimemorandum
– Odgovornost za znanost i odgovor znanosti
– “Plemeniti Istrani” i “Hrvatski smutljivci”
– Hrvatski jezik – opis i propis
– Dvojbe Hrvatske gospodarske politike
– Njemačka staratelj – ili suradnik
– Država i nacija u Ante Starčevića
– Izumiru li Hrvati?
– Kako smo srušili Washingtonski zid
– 13 stoljeća hrvatske državnosti
– Zablude oko Vanceova plana
– Jasenovac – Bleiburg, mit ili tabu
– BIH ili ne BIH?
– Dijaspora – novi dijalog
– Okrugli stol: Što je vjerski rat?

1992.

– Regije i hrvatsko društvo
– Muslimani i katolici – vrijednosne orijentacije
– Hrvatsko-francuski odnosi
– Neokonzervatizam i liberalizam