13. znanstveno-stručni skup VUKOVAR ‘91. – DEVETNAEST GODINA POSLIJE

Na temu VICTOR QUIA VICTIMA – NADA ZA HRVATSKU u Vukovaru se 15. studenoga 2010. održao  13. znanstveno-stručni skup VUKOVAR ‘91. – DEVETNAEST GODINA POSLIJE. Organizatori skupa su bili Centar za religijske studije i Područni centar Vukovar Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar a suorganizatori Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda i Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu. Skup se održao u dvorani sv. Bone Pastoralnog centra franjevačkog samostana (Samostanska 5)
 
13_vukovar

Pozivnica s programom skupa

 

PROGRAM SKUPA

8,30
Molitva i polaganje vijenca na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata

9,00 – 9,30
Pozdravne riječi i otvaranje skupa

 

1. sjednica
(moderatori: Dražen Živić i Mateo Žanić)

9,30 – 9,45
Ivica Raguž: Vukovarske žrtve u svjetlu žrtve Isusa Krista. Obrisi teologije žrtve

9,45 – 10,00
Vlado Šakić, Jelena Maričić, Ivana Vrselja: Posramljivanje žrtava ili zamjena činjenica mitovima, stereotipima i stigmama

10,00 – 10,15
Željko Tanjić: Smisao patnje u besmislu nasilja – primjer vukovarske patnje

10,15 – 10,30
Slobodan Lang: Postholokaust – Prevencija genocida i žrtve Vukovara 1991.

10,30 – 10,45
Fra Ivan Šarčević: Opraštanje neznanja

10,45 – 11,15
Stanka za osvježenje

 

2. sjednica
(moderatori: Petar Macut i Sandra Cvikić)

11,15 – 11,30
Zvonimir Šeparović: Žrtva Vukovara u temeljima hrvatske države

11,30 – 11,45
Fra Nikola Vukoja: Žrtva u franjevačkoj teologiji i duhovnosti

11,45 – 12,00
Fra Darko Tepert: Starozavjetna teologija žrtve i ideja mučeništva

12,00 – 12,15
Fra Mario Cifrak: Duhovni identitet, Dvoznačnost oponašanja/nasljedovanja Krista

12,15 – 12,30
Vine Mihaljević, Ivana Bendra: Neki empirijski pokazatelji religioznosti stanovništva grada Vukovara 1991.

12,30 – 13,00
Rasprava

13,00 – 14,00
Domjenak

 

3. sjednica
(moderatori: Ivana Bendra i Vine Mihaljević)

14,00 – 14,15
Fra Ante Perković: Iskustvo žrtve i mučeništva

14,15 – 14,30
Ivana Simić Bodrožić: Djeca ratnog Vukovara – iskustvo žrtve i progonstva

14,30 – 14,45
Rea Fulgosi Masnjak, Vlasta Vince Ribarić: Stotinu svjedočanstava – iskazi hrvatskih prognanika i logoraša

14,45 – 15,00
Fra Gordan Propadalo: Štovanje žrtve grada Vukovara

15,00 – 15,15
Stanka za osvježenje

15,15 – 15,30
Sanja Špoljar Vržina: Antropologija Vukovara: strateško razotkrivanje “civilizirajućih misija” i praksi nametanja kulture smrti

15,30 – 15,45
Renato Matić: Društvo, interes, moć – odnos prema žrtvi

15,45 – 16,00
Sandra Cvikić: Vukovar i kultura zaborava

16,00 – 17,00
Rasprava i zatvaranje skupa

 

Programsko-organizacijski odbor

Ivana Bendra, prof., Sandra Cvikić, mr., dr. sc. Maja Dragun, Petar Macut, prof., prof. dr. sc. Vine Mihaljević, fra Gordan Propadalo, doc. dr. sc. Ivica Raguž, prof. dr. sc. Sanja Špoljar Vržina, Mateo Žanić, prof., Ivana Žebec, prof., prof. dr. sc. Dražen Živić (predsjednik)

Također provjeri

Predavanje dr. Sare Bernard (University of Glasgow) “Navigating the international division of labour”; Zagreb, 1. 12. 2023.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar organizirao je predavanje Navigating the international division of labour. Yugoslavs… Pročitaj više o Predavanje dr. Sare Bernard (University of Glasgow) “Navigating the international division of labour”; Zagreb, 1. 12. 2023.