Objavljena znanstvena monografija VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

U suizdavaštvu Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar i Vukovarsko-srijemske županije kolovoza 2012. iz tiska je izašla prva sveobuhvatna znanstvena monografija VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA – Prostor, ljudi, identitet. Rad na izradi znanstveno-stručne i razvojne studije okupio je respektabilan broj uglednih znanstvenika i stručnjaka s područja historiografije, geografije, demografije, sociologije, povijesti umjetnosti, etnologije, psihologije, ekonomije, književnosti, lingvistike, arhitekture, arheologije, medicine… Monografiju je uredio prof. dr. sc. Dražen Živić, voditelj Područnog centra Instituta Ivo Pilar u Vukovaru

vsz_monografija_naslovnica Monografija nije samo “osobna karta” Vukovarsko-srijemske županije, svojevrsna inventarizacija njezine bogate povijesne, kulturne, društvene, spomeničke i druge baštine, nego i dragocjen izvor/poticaj za daljnja i dublja istraživanja i već obrađenih kao i novih tema o tome prostoru

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA – Prostor, ljudi, identitet
Urednik: prof. dr. sc. Dražen Živić
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Vukovarsko-srijemska županija
Zagreb – Vukovar, 2012. – Str. 520.
ISBN 978-953-6666-83-6

Omot / Impresum / Sadržaj / Uredničko slovo / Popis autora

 

Sadržaj

Dražen Živić: Uredničko slovo

Geografsko-demografske značajke Županije
Nenad Pokos, Ivo Turk: Geografska obilježja Vukovarsko-srijemske županije
Dražen Živić: Stanovništvo Vukovarsko-srijemske županije – procesi, trendovi i perspektive
Dražen Živić, Ljiljana Dobrovšak: Etnodemografski razvoj Vukovarsko-srijemske županije

Povijesni razvoj Županije
Aleksandar Durman: Prapovijest današnje Vukovarsko-srijemske županije
Ivana Iskra-Janošić: Urbanizacija, gospodarski i duhovni život u razdoblju antike
Marija Karbić: Srednjovjekovno razdoblje
Danijel Petković: Područje današnje Vukovarsko-srijemske županije u vrijeme osmanlijske vladavine (1526.–1699.)
Milan Vrbanus: Razvoj vukovarsko-srijemskog područja od kraja 17. stoljeća do osnutka Srijemske županije 1745. godine
Stjepan Sršan, Željko Holjevac: Srijemska županija 1745.–1847. godine
Zlata Živaković-Kerže: Županija od revolucije 1848. do kraja Prvoga svjetskog rata
Krešimir Bušić: Područje današnje Vukovarsko-srijemske županije između 1918. i 1941. godine
Petar Elez: Velika župa Vuka u Drugom svjetskom ratu (1941.–1945.)
Miroslav Akmadža: Područje današnje Vukovarsko-srijemske županije od Drugoga svjetskog rata do 1990. godine
Petar Elez, Dražen Živić: Vukovarsko-srijemska županija u procesu stvaranja i obrane hrvatske države

Spomenička baština Županije
Kornelija Minichreiter: Arheološka baština – nalazi i nalazišta
Zlatko Karač: Graditeljska baština – arhitektura i urbanizam Vukovarsko-srijemske županije
Mirjana Repanić-Braun: Likovna baština Vukovarsko-srijemske županije
Zdenka Predrijevac: Zaštićena spomenička baština Županije
Branka Šulc: Zaštita i obnova spomeničke baštine
Jadranka Galiot Kovačić: Tradicijska materijalna kultura Vukovarsko-srijemske županije

Kulturna baština Županije
Ljubica Gligorević: Tradicijska kultura – život i običaji
Ljubica Gligorević: Vukovarsko-srijemska folklorna društva i tradicijske priredbe
Ljiljana Kolenić: Govori Vukovarsko-srijemske županije
Anica Bilić: Hrvatska književna baština u Vukovarsko-srijemskoj županiji
Antonija Bogner Šaban: Prošlost i suvremenost kazališta u Vukovarsko-srijemskoj županiji
Igor Blažević: Glazbeni život u Vinkovcima
Brankica Ban: O petorici skladatelja iz glazbene povijesti Vukovara

Društveni razvoj Županije
Melita Rončević: Uprava i sudstvo u današnjoj Vukovarsko-srijemskoj županiji od 1745. do 1994. godine
Marko Landeka: Povijest školstva na prostoru današnje Vukovarsko-srijemske županije
Anica Bilić: Kulturne i znanstvene ustanove Vukovarsko-srijemske županije
Marija Jurković: Povijest zdravstva Vukovarsko-srijemske županije
Marko Krznarić: Povijest veterine u Vukovarsko-srijemskoj županiji
Dražen Kušen: Vjerski život na prostoru današnje Vukovarsko-srijemske županije u prošlosti i danas
Marko Landeka: Povijest udruga i klubova u Vukovarsko-srijemskoj županiji
Željko Iveljić: Povijest županijskoga športa

Socijalni identitet Županije
Anka Mišetić, Renata Franc, Marko Geran Miletić, Ivana Vrselja: Sadašnjost i budućnost
Vukovarsko-srijemske županije iz perspektive njezinih stanovnika

Razvojni potencijali Županije
Drago Čengić: Razvojni potencijali Vukovarsko-srijemske županije: u potrazi za strategijom razvoja
Sandra Cvikić: Razvojne perspektive Vukovarsko-srijemske županije u sklopu prekogranične suradnje programa Europske unije

Popis autora
Sažetak
Summary
Zusammenfassung
Autori ilustracija po stranicama
Imensko kazalo

Uredničko slovo

U lipnju 2008. godine, potpisivanjem ugovora između Vukovarsko-srijemske županije i Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar iz Zagreba, počeo je rad na izradi znanstveno-stručne i razvojne studije, naslovljene:  Vukovarsko-srijemska županija: prostor, ljudi, identitet. Rad je okupio respektabilan broj uglednih znanstvenika i stručnjaka s područja historiografije, geografije, demografije, sociologije, povijesti umjetnosti, etnologije, psihologije, ekonomije, književnosti, lingvistike, arhitekture, arheologije, medicine… Kad je studija dovršena u srpnju 2009. godine, pristupilo se njezinu preoblikovanju u istoimenu prvu sveobuhvatnu znanstvenu monografiju o Vukovarsko-srijemskoj županiji. Nakon više mjeseci rada autorski i urednički tim predstavljaju akademskoj i najširoj javnosti monografiju koja nije samo “osobna karta” Županije, svojevrsna inventarizacija njezine bogate povijesne, kulturne, društvene, spomeničke i druge baštine, nego i dragocjen izvor/poticaj za daljnja i dublja istraživanja i već obrađenih kao i novih tema o tome prostoru, koje u ovoj monografiji iz objektivnih razloga nisu mogle biti detaljnije prikazane ili su opisane samo ukratko i vrlo općenito.

Odabirom tema i stručnih suradnika smatramo da smo obuhvatili najvažnija područja koja karakteriziraju “prostor, ljude i identitet” Vukovarsko-srijemske županije. Autori su u ukupno 38 priloga svojim promišljanjima, činjenicama i podacima ispunili tisuću kartica teksta. Riječ je, dakle, o veoma opsežnoj građi, strukturiranoj u sedam velikih tematskih cjelina: geografsko-demografske značajke Županije:

– povijesni razvoj Županije
– spomenička baština Županije
– kulturna baština Županije
– društveni razvoj Županije
– socijalni identitet Županije
– razvojni potencijali Županije.

S obzirom na to da je monografija namijenjena širokom krugu čitatelja i korisnika, pisana je uglavnom popularnim znanstvenim jezikom, razumljivo i jasno, ali argumentirano i dokumentirano, poštujući znanstveni i metodološki aparat i koristeći se njime. Posebnu važnost ima veliko terensko (empirijsko) istraživanje provedeno na reprezentativnom uzorku od oko 700 ispitanika, kojim je istražen odnos stanovnika Vukovarsko-srijemske županije prema odabranim pitanjima/problemima iz njezine prošlosti, sadašnjosti, ali i budućnosti.

Monografija je “obogaćena” grafičkim, zemljovidnim i slikovnim prilozima, od kojih se mnogi objavljuju prvi put.

Kao svaki rad, ni ovaj nije otporan na pogreške. Trudili smo se da ih bude što manje. Nadam se da smo u tome, barem većim dijelom, i uspjeli.

“Priča” koju smo u ovoj monografiji ispričali o Vukovarsko-srijemskoj županiji, o njezinoj prošlosti, njezinim prirodnim i demografskim karakteristikama, njezinoj kulturnoj, arhitektonskoj, književnoj, kazališnoj, glazbenoj, likovnoj, tradicijskoj i drugoj baštini, o njezinom društvenom razvoju i perspektivama poslijeratnog oporavka i napretka, kao i o identitetu njezinih žitelja, pokazuje i dokazuje njezinu pripadnost hrvatskom etničkom, nacionalnom i državnom prostoru, srednjoeuropskom kulturološko-civilizacijskom krugu te kršćanskoj uljudbi, koja je duboko ukorijenjena u identitet njezinih stanovnika, napose, većinskog hrvatskog naroda.

Ovom knjigom, dakako, nismo zaokružili, još manje zaključili, rad na temi Vukovarsko-srijemske županije. Premda smo duboko “zaorali” u bogatu baštinu toga kraja ostalo je još “nepokrivenih” polja. Na svima nama je da sustavnim i temeljitim istraživanjima neprestano proširujemo spoznaje i znanje o najistočnijoj hrvatskoj županiji, da naraštajima koji dolaze sačuvamo i prenesemo bogatstvo ovoga prostora i ljudi koji su ga stoljećima nastanjivali, na njemu radili, od njega živjeli te ga izgrađivali kao sastavnicu hrvatskoga nacionalnog prostora.

Na kraju, zahvaljujem svima koji su svojim znanjem, strpljenjem, vještinom i nadasve ljubavlju prema najistočnijoj hrvatskoj županiji pomogli da “priča” o prostoru, ljudima, identitetu i razvoju Vukovarsko-srijemske županije, ukoričena u ovako reprezentativnom izdanju, bude ispričana i objavljena i tako dostupna najširem krugu čitatelja i korisnika, s nadom da će potaknuti nova istraživanja toga dijela naše domovine.

Dražen Živić

 

 

>>> PODRUČNI CENTAR VUKOVAR

Također provjeri

ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština

U Biblioteci Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar ELABORATI objavljeno je Izvješće 2020.-2023. Ljiljane Dobrovšak i… Pročitaj više o ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština