Predstavljanje: ŠTO JE VUKOVAR HRVATSKOJ I EUROPI?, 26. 9. 2016.

Obilježavajući 10. godišnjicu rada Područni centar Instituta Pilar u Vukovaru organizirao je 26. rujna 2016. svečano predstavljanje znanstvene publikacije “Što je Vukovar Hrvatskoj i Europi?”. Riječ je o zborniku radova sa istoimenog tradicionalnog znanstvenoga skupa održanog u Vukovaru u studenom 2014. godine. Zbornik radova zajednički je izdavački projekt Instituta Pilar i Ogranka Matice hrvatske u Vukovaru

IMG 0336 1s IMG 0333 2s
IMG 0343 0s

Predstavljanje zbornika ŠTO JE VUKOVAR HRVATSKOJ I EUROPI?; Vukovar, 26. rujna 2016.

Predstavljanje je održano u vlastelinskoj dvorani Gradskog muzeja Vukovar u dvorcu Eltz, u nazočnosti većeg broja prijatelja, podupiratelja i suradnika Instituta Pilar. Zbornik su biranim riječima predstavili prof. dr. sc. Nenad Pokos, predsjednik Znanstvenoga vijeća Instituta Pilar, prof. dr. sc. Željko Tanjić, rektor Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, dr. sc. Petar Macut, viši asistent u Područnom centru Instituta Pilar u Vukovaru i prof. dr. sc. Dražen Živić, voditelj Područnoga centra i jedan od urednika Zbornika. Dojmljivim nastupom predstavljanje je uveličao Tomislav Kovačić, učenik 5. razreda gitare glazbenih odjela OŠ Dragutina Tadijanovića u Vukovaru.

– Pozivnica za predstavljanje zbornika ŠTO JE VUKOVAR HRVATSKOJ I EUROPI?; Vukovar, 26. rujna 2016.

Pozivnica

>>> Zbornik ŠTO JE VUKOVAR HRVATSKOJ I EUROPI?

Iz Riječi urednika

(…) Vukovar je mjesto počinjenja brojnih ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti s više nego vidljivim obrisima genocida i genocidnih praksi. Mjesto je to i pada savjesti internacionalne zajednice, u trajanju sve do današnjih dana, u kojima se šutke prepušta briga za neke ‘nove’ izbjeglice, ponovno Vukovaru, okolici i Republici Hrvatskoj. Stoga, Vukovar ’91 je mjesto nezaobilaznog pamćenja prošlosti, upravljanja sadašnjošću, ali i osiguravanja opstanka hrvatske budućnosti. Koliko opominje, toliko se tu i nadahnjuje kroz autentični ethos, sebedarje, humanost i neosvetoljubivost. Samo pravda, temeljena na ovim vrijednostima može biti temelj mira i povjerenja u budućnosti. (…) Nakon 23 godine od velikosrpske agresije na Vukovar i Hrvatsku, izgleda kako Europa i svijet, nisu puno naučili na što upućuju kumulativna događanja koja i sam papa Franjo u svojim govorima smješta u kontekst početka trećeg svjetskog rata. Istovremeno, imajući u vidu međuodnos i suodnos vukovarskog ratnog i poratnog iskustva i europskih perspektiva Hrvatske kao mlade članice Europske Unije, važno je i dalje promišljati hrvatsko iskustvo genocida, kulturocida i memoricida, te ponajviše vukovarskog mirotvorstva.

Sadržaj Zbornika

Riječ urednika

Heinrich Badura: Vukovar 2014: Hat der Friede eine Zukunftschance?
Sanja Špoljar Vržina: Between the Anthropology of Vukovar and Anthropology of Law: Answering Finkielkraut’s Question About Being a Croat
Renato Matić: Vukovar i Hrvatska između ratnog i političkog razaranja
Andrija Platužić i Ozren Žunec: Inverzna geometrija i Bitka za Vukovar
Ante Nazor i Ana Holjevac Tuković: Vukovar – hrvatski i europski grad 21. stoljeća – pod cenzurom
Petar Elez i Henrik Ivan Damjanović: Zašto se 1918. godina može smatrati prekretnicom u razvoju europskog identiteta Vukovara?
Vine Mihaljević i Ivana Bendra: Obvezujuće vukovarsko mirotvorstvo
Krešimir Kufrin i Mateo Žanić: Obilježavanje i sjećanje. Značenje 18. 11. u godinama progonstva i vremenu nakon povratka
Mirjana Semenić Rutko, Sandra Cvikić, Dražen Živić, Sanja Špoljar Vržina: Vukovarska ratna i poslijeratna pobolna zbilja – apel na moralnu obavezu djelovanja
Vlado Iljkić, Neva Mihalić, Dražen Živić, Josipa Iljkić: Projekt „Vukovar – mjesto posebnog pijeteta“
Dražen Živić: Ratne slike Vukovara – dokumenti zločina i čuvari sjećanja

Sažetak i Summary
O autorima

 

>>> Zbornik ŠTO JE VUKOVAR HRVATSKOJ I EUROPI?

>>> PODRUČNI CENTAR VUKOVAR

Također provjeri

Dr. sc. Anja Wertag na konferenciji Empirijska istraživanja u psihologiji; Beograd, 22.-24. 3. 2024.

Dr. sc. Anja Wertag sudjelovala je od 22. do 24. ožujka 2024. na međunarodnoj konferenciji… Pročitaj više o Dr. sc. Anja Wertag na konferenciji Empirijska istraživanja u psihologiji; Beograd, 22.-24. 3. 2024.