Poziv za skup: Vukovar ’91 – Osamnaest godina poslije

Na temu VUKOVARSKA BITKA – BITKA ZA HRVATSKU u Vukovaru će se 13. i 14. studenoga 2009. održati 12. znanstveno-stručni skup VUKOVAR ‘91. – OSAMNAEST GODINA POSLIJE 

Čast nam je i zadovoljstvo pozvati Vas na 12. znanstveno-stručni skup VUKOVAR ‘91. – OSAMNAEST GODINA POSLIJE koji će se održati 13. i 14. studenoga 2009., s početkom u 9,00 sati, u Vukovaru, u Kongresnoj dvorani Ružičkine kuće (Strossmayerova 25).

 

vukovar09-1 vukovar09-2

12. znanstveno-stručni skup
VUKOVAR ‘91. – OSAMNAEST GODINA POSLIJE

na temu

VUKOVARSKA BITKA – BITKA ZA HRVATSKU
(prilog kontinuiranom istraživanju)

ORGANIZATOR
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Vukovar, Vukovar

U SURADNJI S
Muzejsko-multimedijalnim odjelom Domovinskog rata u Vukovaru, Hrvatskim državnim arhivom Vukovar, Koordinacijom udruga proisteklih iz Domovinskog rata Vukovar te Centrom za istraživanje ratnoga zločina iz Vukovara

Programsko-organizacijski odbor
Ivana Bendra, Vesna Bosanac, Krešimir Bušić, Sandra Cvikić, Petar Čavar, Ljiljana Dobrovšak, Petar Elez, Bruna Esih, Slavko Jurić, Vine Mihaljević, Danijel Rehak, Sanja Špoljar Vržina, Ivo Turk, Mateo Žanić, Ivana Žebec, Dražen Živić (predsjednik)

 
Pozivnica za skup


Program skupa

13. studenoga 2009.

9,00
„Junaci Domovinskog rata“ – Projekt učenika i nastavnika OŠ Antuna Bauera Vukovar

Pozdravne riječi i otvaranje skupa

I. sjednica
(moderatori: Dražen Živić i Mateo Žanić)

UVODNA PREDAVANJA

9,30 – 9,50
Renato Matić: Vukovarska bitka i slična povijesna iskustva (neke simboličke i vrijednosne odrednice)

9,50 – 10,10
Danijel Rehak i Krešimir Bušić: Vukovar – rat 1990./91. – organizacija obrane

10,10 – 10,30
Branka Magaš: Bitka za Vukovar – neki unutarnji i međunarodni aspekti

10,30 – 10,45
Stanka za osvježenje

10,45 – 11,00
Stipo Pole: Hrvatska policija u Domovinskom ratu – uloga policije u obrani Vukovara 1991. godine

11,00 – 11,15
Vesna Bosanac, Štefan Biro, Binazija Kolesar: Uloga zdravstvenog sustava u obrani Vukovara

11,15 – 11,30
Josip Husar, Marica Topić: Opsada Vukovara 1991. – zbrinjavanje i evakuacija ranjenika

11,30 – 11,45
Zoran Aleksijević: Rad i organizacija ratne kirurgije u Vukovaru 1991. godine

11,45 – 12,15
Rasprava

12,30 – 13,30
Stanka za ručak

II. sjednica
(moderatori: Ivana Žebec i Ljiljana Dobrovšak)

13,30 – 13,45
Josip Esterajher: Percepcija Vukovarske bitke u srbijanskoj javnosti

13,45 – 14,00
Vlado Šakić, Renata Franc, Ivana Vrselja: Percepcija rata u javnosti Vukovarsko-srijemske županije – osamnaest godina poslije

14,00 – 14,15
Mateo Žanić: Vukovarska bitka i simbolička rekonstrukcija prostora

14,15 – 14,30
Marko Damiš: Vukovarska bitka prema „Glasu Slavonije“ i „Vjesniku“ (25. kolovoza – 28. studenoga 1991.)

14,30 – 15,00
Rasprava

15,00 – 17,00
Memorijalni dio skupa – obilazak „Mjesta sjećanja“ u vukovarskoj bolnici, polaganje vijenaca kod masovne grobnice na Ovčari, Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata te kod spomen-obilježja HNK „Radnički“

14. studenoga 2008.

III. sjednica
(moderatori: Bruna Esih i Sandra Cvikić)

9,30 – 9,45
Slaven Ružić: Gubici srpskih snaga tijekom srpske agresije na Vukovar 1991. na temelju arhivskog gradiva tzv. RSK

9,45 – 10,00
Dražen Živić i Ivo Turk: Vukovarska bitka – geografskodemografski aspekti

10,00 – 10,15
Patricija Kajić Kudelić: Rad Međunarodnoga kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju kroz oči logoraša – komparativna analiza

10,15 – 10,30
Vine Mihaljević, Ivana Bendra: Tragovi Svetoga u obrani Vukovara

10,30 – 10,45
Stanka za osvježenje

IV. sjednica
(moderatori: Ivana Bendra i Vine Mihaljević)

10,45 – 11,00
Petar Brozović: Vukovarska bitka – vlastito doživljavanje (skica za dokument)

11,00 – 11,15
Zlatko Šimunović: Umjetnička kolonija u Borovo-Commercu ratne 1991. godine

11,15 – 11,30
Sandra Cvikić: Relevantnost sociološkoteorijskog okvira interpretacija naracija Vukovarske bitke

11,30 – 11,45
Sanja Špoljar Vržina: Žrtva ili Preživjeli? – antropologijska analiza uzroka i posljedica manipuliranja povijesnim činjenicama i naracijama Vukovarske bitke – bitke za Hrvatsku

11,45 – 12,00
Petar Elez: Konvencionalno i nekonvencionalno arhivsko gradivo o Vukovarskoj bitci kod pravnih i privatnih osoba u Republici Hrvatskoj

12,00 – 13,00
Završna rasprava i zatvaranje skupa

Također provjeri

Maja Kućar: “Inteligencija – od znanstvenog gledišta do svakodnevnih mitova”; Festival znanosti, 22.-26. 4. 2024.

Asistentica iz Područnog centra Varaždin – Maja Kućar, održala je na Festivalu znanosti predavanje pod… Pročitaj više o Maja Kućar: “Inteligencija – od znanstvenog gledišta do svakodnevnih mitova”; Festival znanosti, 22.-26. 4. 2024.