ADD-FREE – Preventing Smoking, Alcohol and Internet addictions among children and adolescents: a family oriented training approach for adult learners and educators

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u provedbi Erasmus+ projekta “ADD-FREE – Preventing Smoking, Alcohol and Internet addictions among children and adolescents: a family oriented training approach for adult learners and educators” u razdoblju od 1. studenog 2019. do listopada 2022. Voditeljica Pilarovog tima je dr. sc. Renata Glavak Tkalić. Novosti

Izjava za medije
Prevencija ovisnosti kod mladih: pristup usmjeren na obitelj i školu u kontekstu Europskog projekta ADD-freeTraining

U razdoblju od 1. studenog 2019. do 31. listopada 2022. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u provedbi međunarodnog Erasmus + projekta: „Preventing Smoking, Alcohol and Internet addictions among children and adolescents: a family oriented training approach for adult learners and educators“ / „Prevencija pušenja, alkoholizma i ovisnosti o internetu kod djece i adolescenata: pristup usmjeren na obitelj za odrasle edukante i edukatore“. U projektu sudjeluju znanstvenici iz pet europskih država, voditeljica Pilarovog tima je dr. sc. Renata Glavak Tkalić, a članovi tima dr. sc. Ines Sučić, dr. sc. Anja Wertag, dr. sc. Tihana Brkljačić i Josip Razum.

Prekomjerena uporaba i ovisnost o pušenju, alkoholu i internetu javnozdravstveni su problemi čiji razmjeri i posljedice ne poznaju granice. Velik problem predstavlja povišena prevalencija pušenja i prekomjerena uporaba alkohola i interneta među djecom i adolescentima, posebno onima koji su deprivirani ekonomski i na druge načine, što onda dovodi do još većih nejednakosti. Prekomjerena uporaba interneta postaje sve veći problem diljem Europe i svijeta, a ima dodirnih točaka s pušenjem i prekomjerenom konzumacijom alkohola: početak u dječjoj dobi ili adolescenciji, široka dostupnost i problematična obiteljska i školska okuženja kao uzroci te ozbiljne posljedice u obliku utjecaja na svakodnevni život, mentalno i fizičko zdravlje.

Istraživanja pokazuju da su obiteljski i školski kontekst ključni u zaštiti djece i adolescenata od razvoja ovisničkih ponašanja te je stoga ovaj projekt usmjeren upravo na njih. Cilj projekta je razviti inovativan program treninga za prevenciju pušenja, alkoholizma i ovisnosti o internetu kod djece i adolescenata. Taj program treninga bit će namijenjen odraslim osobama, prvenstveno roditeljima, učiteljima, ali i drugim edukatorima poput socijalnih radnika i pripadnika nevladinih organizacija. Naime, cilj je da oni steknu potrebna znanja i vještine kojima bi mogli prevenirati pojavu ovisnosti kod djece i adolescenata te da poduče druge tim znanjima i vještinama.

Program treninga koristit će pristup usmjeren na obitelj, promovirajući zdrave interakcije unutar obitelji, škole, društva vršnjaka i društva kao cjeline. Pri njegovoj izradi, analizirat će se dostupna znanstvena i stručna literatura, izraditi pregled postojećih preventivnih programa unutar EU te provesti empirijsko istraživanje u vidu fokusnih grupa. Osim na izradu samog programa treninga, projekt je usmjeren i na njegovu snažnu promociju u zajednicama i relevantnim organizacijama. Na kraju projekta, program treninga će sa svim popratnim materijalima i uputama biti javno dostupan na vlastitoj web stranici.


Novosti

Održan Nacionalni informativni dan u sklopu ADD-FreeTraining projekta u Hotelu Westin; Zagreb, 18. 10. 2022.
Dr. sc. Tihana Brkljačić i Josip Razum na EU simpoziju i završnom sastanku projekta ADD FREE u Ateni, 6.-7. 10. 2022.
Dr. sc. Renata Glavak Tkalić i Josip Razum na edukaciji nastavnika i roditelja u području prevencije ovisnosti u sklopu projekta Erasmus+ u Beogradu, 29. 8. – 2. 9. 2022.
Projekt ADD-FREE: Održan trening za partnere projekte, 30. 11. – 2. 12. 2021.
Prevencija ovisnosti kod mladih: pristup usmjeren na obitelj i školu u kontekstu Europskog projekta ADD-freeTraining, 10. 2. 2021.

Također provjeri

Završna konferencija: „Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije”; Zagreb, 13. 10. 2023.

U Domu specijalne policije u Zagrebu, 13. listopada 2023., održana je završna znanstveno-stručna konferencija projekta… Pročitaj više o Završna konferencija: „Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije”; Zagreb, 13. 10. 2023.