ADD-FREE – Preventing Smoking, Alcohol and Internet addictions among children and adolescents: a family oriented training approach for adult learners and educators

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u provedbi Erasmus+ projekta “ADD-FREE – Preventing Smoking, Alcohol and Internet addictions among children and adolescents: a family oriented training approach for adult learners and educators” u razdoblju od 1. studenog 2019. do listopada 2022. Voditeljica Pilarovog tima je dr. sc. Renata Glavak Tkalić

U razdoblju od 1. studenog 2019. do 31. listopada 2022. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u provedbi međunarodnog Erasmus + projekta: „Preventing Smoking, Alcohol and Internet addictions among children and adolescents: a family oriented training approach for adult learners and educators“ / „Prevencija pušenja, alkoholizma i ovisnosti o internetu kod djece i adolescenata: pristup usmjeren na obitelj za odrasle edukante i edukatore“. U projektu sudjeluju znanstvenici iz pet europskih država, voditeljica Pilarovog tima je dr. sc. Renata Glavak Tkalić, a članovi tima dr. sc. Ines Sučić, dr. sc. Anja Wertag, dr. sc. Tihana Brkljačić i Josip Razum.

Prekomjerena uporaba i ovisnost o pušenju, alkoholu i internetu javnozdravstveni su problemi čiji razmjeri i posljedice ne poznaju granice. Velik problem predstavlja povišena prevalencija pušenja i prekomjerena uporaba alkohola i interneta među djecom i adolescentima, posebno onima koji su deprivirani ekonomski i na druge načine, što onda dovodi do još većih nejednakosti. Prekomjerena uporaba interneta postaje sve veći problem diljem Europe i svijeta, a ima dodirnih točaka s pušenjem i prekomjerenom konzumacijom alkohola: početak u dječjoj dobi ili adolescenciji, široka dostupnost i problematična obiteljska i školska okuženja kao uzroci te ozbiljne posljedice u obliku utjecaja na svakodnevni život, mentalno i fizičko zdravlje.

Istraživanja pokazuju da su obiteljski i školski kontekst ključni u zaštiti djece i adolescenata od razvoja ovisničkih ponašanja te je stoga ovaj projekt usmjeren upravo na njih. Cilj projekta je razviti inovativan program treninga za prevenciju pušenja, alkoholizma i ovisnosti o internetu kod djece i adolescenata. Taj program treninga bit će namijenjen odraslim osobama, prvenstveno roditeljima, učiteljima, ali i drugim edukatorima poput socijalnih radnika i pripadnika nevladinih organizacija. Naime, cilj je da oni steknu potrebna znanja i vještine kojima bi mogli prevenirati pojavu ovisnosti kod djece i adolescenata te da poduče druge tim znanjima i vještinama.

Program treninga koristit će pristup usmjeren na obitelj, promovirajući zdrave interakcije unutar obitelji, škole, društva vršnjaka i društva kao cjeline. Pri njegovoj izradi, analizirat će se dostupna znanstvena i stručna literatura, izraditi pregled postojećih preventivnih programa unutar EU te provesti empirijsko istraživanje u vidu fokusnih grupa. Osim na izradu samog programa treninga, projekt je usmjeren i na njegovu snažnu promociju u zajednicama i relevantnim organizacijama. Na kraju projekta, program treninga će sa svim popratnim materijalima i uputama biti javno dostupan na vlastitoj web stranici.

Projekti Instituta Ivo Pilar

Također provjeri

Razvijanje višedimenzionalnog modela istraživanja društvenih nejednakosti

Od 1. svibnja 2019. do 30. travnja 2021. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar provodi projekt… Pročitaj više o Razvijanje višedimenzionalnog modela istraživanja društvenih nejednakosti