Prevencija ovisnosti kod mladih: pristup usmjeren na obitelj i školu u kontekstu projekta ADD-freeTraining, 10. 2. 2021.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u provedbi Erasmus+ projekta “ADD-freeTraining” u razdoblju od 1. studenog 2019. do listopada 2022. Tim projekta 10. veljače 2021. objavljuje Izjavu za medije pod naslovom “Prevencija ovisnosti kod mladih: pristup usmjeren na obitelj i školu u kontekstu Europskog projekta ADD-freeTraining”.O projektu

Izjava za medije
Prevencija ovisnosti kod mladih: pristup usmjeren na obitelj i školu u kontekstu Europskog projekta ADD-freeTraining

10. veljače 2021. – Iako se mladi ljudi smatraju zdravima, ipak su skloniji rizičnim ponašanjima od odraslih. Svjetska zdravstvena organizacija ukazuje na visoku prevalenciju konzumacije alkohola kod 15-19-godišnjaka u Europi. Učestalost uporabe duhana kod mladih također je visoka. Podaci EUROSTAT-a pokazuju da se 8 od 10 mladih na dnevnoj bazi koristi računalom.

Projekt ADD-freeTraining, u skladu s prioritetima Strategije Europske unije za mlade za razdoblje 2019. – 2027., usmjeren je na zdravlje i dobrobit mladih. Ovaj trogodišnji projekt (1. studenog 2019. – 31. listopada 2022.) financira Erasmus+ program Europske Unije, a usmjeren je na razvoj integriranih obrazovnih alata sa svrhom prevencije ovisnosti o pušenju, alkoholu i internetu kod djece i adolescenata kroz pristup usmjeren na obitelj i školu.

U ovom zajedničkom izazovu sudjeluje šest partnera: Bulgaria Youth Prevention (Bugarska), Institut društvenih znanosti Ivo Pilar (Hrvatska), CSI – Center for Social Innovation LTD (Cipar), Idryma Ormylia, Prolepsis Institute (Grčka) i Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu (Srbija).

Projekt ADD-freeTraining bavi se ovisnostima o pušenju, alkoholu i internetu kod mladih. Projekti poput ADD-freeTraining-a imaju posebnu važnost tijekom trenutne pandemije koronavirusa, budući da pandemija uzrokuje promjene bez presedana u svakodnevnom životu ljudi, te stavlja jedinstvene izazove pred djecu i mlade koji su čini se podložnijima ovisnostima. Istraživanja pokazuju kako su ovisnosti u porastu tijekom uvođenja karantene ili restriktivnih mjera u svrhu povećanja sigurnosti (tzv. lockdown), pri čemu je problematična uporaba Interneta pri vrhu.

Projekt ADD-freeTraining prepoznaje važnost prevencije, osobito potrebu korištenja pristupa usmjerenog na obitelj i školu kako bi se pristupilo problemu ovisnosti u djetinjstvu i adolescenciji, koji predstavlja ozbiljan javnozdravstveni problem i prijetnju društvu. U studenom 2020. konzorcij projekta proveo je mapiranje postojećih preventivnih i edukativnih programa prevencije ovisnosti opsežnom analizom podataka iz 28 zemalja Europe. Uz to, provedene su fokusne grupe s roditeljima i edukatorima (nastavnicima, odgajateljima). Rezultati su pokazali da su programi prevencije vezani uz duhan i alkohol češći u usporedbi s onima vezanim uz problematičnu upotrebu interneta. Dodatno, roditelji i edukatori u svim fokus grupama većinom su zabrinuti problematičnom upotrebom interneta budući da je posljednjih godina ona eskalirala, a znanje vezano uz prevenciju i nošenje s ovom pojavom posebice među mladima tek treba biti usustavljeno i prošireno. S druge strane, otkrivena je visoka stopa neznanja kad su u pitanju zdravstveni problemi vezani uz opijanje kao i nove oblike pušenja (električnih cigareta i/ili „nargila“).

Učinkovita prevencija i suočavanje s bilo kojom vrstom ovisnosti kod mladih zahtijeva relevantne akcije obitelji i škole budući da obitelj i škola predstavljaju glavne nositelje socijalizacije djece. Roditelji i edukatori su u fokusnim grupama naglasili kako je suradnja obitelji i škole ključna u prevenciji problematične uporabe, a posebno kada dođe do razvoja ovisnosti.

Za više informacija molimo posjetite mrežnu stranicu projekta ADD-freeTraining: https://addfree-training.eu/ ili pratite ADD-freeTraining stranicu na Facebook-u: facebook.com/ADDfreeTraining

Izjava za medije

Također provjeri

Sporazum o suradnji Instituta Pilar s Gradskim muzejom Korčula; Korčula, 8.-9. 4. 2024.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Gradski muzej Korčula sklopili su u gradu Korčuli 8.… Pročitaj više o Sporazum o suradnji Instituta Pilar s Gradskim muzejom Korčula; Korčula, 8.-9. 4. 2024.