Izrada analitičko-svodne studije Vukovarsko-srijemska županija: stanovništvo, migracije, kvaliteta življenja i perspektiva razvoja

U razdoblju od 11. studenoga 2020. do 10. svibnja 2021. godine Institut društvenih znanosti Ivo Pilar provodi projekt „Izrada analitičko-svodne studije Vukovarsko-srijemska županija: stanovništvo, migracije, kvaliteta življenja i perspektiva razvoja“. Voditelj projekta je dr. sc. Dražen Živić

Svrha je projekta, kojega je naručitelj Vukovarsko-srijemska županija, na temelju rezultata anketnoga istraživanja kvalitete življenja u Vukovarsko-srijemskoj županiji kao i prikupljene i obrađene statističko-demografske dokumentacije (realizirano u prvoj polovici 2020. godine), prepoznati i ponuditi znanstveno fundirane odgovore na razvojne izazove, mogućnosti, prijetnje i perspektive napretka toga prostora. To više, jer su u posljednjih nekoliko godina produbljeni poremećaji u demografskom i socio-demografskom razvoju Vukovarsko-srijemske županije, te su značajno ojačale migracije stanovništva, napose iseljavanje prema drugim hrvatskim krajevima kao i prema inozemstvu, što u sinergiji dovodi u pitanje ostvarivanje potrebne i poželjne vizije i ciljeva društveno-gospodarskog razvoja i napretka Županije u najširem smislu te riječi.

Imajući potonje u vidu opći cilj projekta je izraditi znanstveno-istraživačku i interdisciplinarnu studiju u okviru koje će se dodatno istražiti niz složenih pitanja iz domene suvremenog stanja i perspektiva populacije, migracija, kvalitete življenja i budućeg razvoja/napretka Vukovarsko-srijemske županije. Studija će biti utemeljena na realnim činjenicama na osnovu kojih je moguće planirati i realizirati ciljeve, mjere i aktivnosti društveno-gospodarskog razvoja i napretka Vukovarsko-srijemske županije, a sve s ciljem usporavanja/zaustavljanja negativnih demografskih, migracijskih i društvenih trendova, ubrzavanja gospodarskog rasta te uklanjanja prepreka razvojnom zaostajanju Županije. Specifični su ciljevi projekta definirani sljedećim temama: Razvojna strategija VSŽ kao alat razvoja; Stanovništvo VSŽ: aktualni trendovi i perspektive; Vukovar kao hrvatska kulturna metropola na Dunavu; Razvojne mogućnosti reindustrijalizacije u VSŽ, Obilježja i utjecaj društveno-gospodarskih i političkih promjena međunarodnih razvojnih politika tranzicijske pravde u VSŽ te Kvaliteta življenja u VSŽ: analiza i interpretacija empirijskih pokazatelja.

Očekivani rezultati studije trebaju pridonijeti identifikaciji najvažnijih razvojnih potencijala, kao i realnih, tj. održivih demografskih, društvenih i gospodarskih resursa budućeg razvoja i napretka Vukovarsko-srijemske županije, a na osobit način prepoznavanju potencijalnih razvojnih projekata u kontekstu regionalnog (urbanog i ruralnog) razvoja Županije.

Područni centar Vukovar

Također provjeri

Znanstvenici Instituta na 2. sastanku konzorcija EU Obzor2020 COORDINATE projekta na Sveučilištu u Groningenu, 27.-28. 6. 2022.

Znanstvenici Instituta dr. sc. Toni Babarović i dr. sc. Renata Franc sudjelovali su 2. sastanku… Pročitaj više o Znanstvenici Instituta na 2. sastanku konzorcija EU Obzor2020 COORDINATE projekta na Sveučilištu u Groningenu, 27.-28. 6. 2022.