zaJEDNO srce, jedna duša, jedna HRVATSKA

U razdoblju od 1. travnja do 31. prosinca 2022. godine Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u projektu „zaJEDNO srce, jedna duša, jedna HRVATSKA“ koji financira Europski socijalni fond. Institut Pilar jedan je od partnera na projektu, uz koordinatora projekta Humanitarnu udrugu “fra Mladen Hrkać”. Voditelj Pilarova tima je dr. sc. Vlado Šakić

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u provođenju trogodišnjeg projekta (2020.-2023.) ZAjedno srce, jedna duša, jedna HRVATSKA, koji je započeo u listopadu 2020. godine, a provedba je planirana u trajanju od trideset šest mjeseci tj. do listopada 2023. godine. Projekt uspostavlja i razvija tematsku mrežu koja se sastoji od dionika okupljenih oko tematskog područja Iseljeništvo kao pokretač razvoja u RH. Opći cilj projekta je osnažiti kapacitete organizacija civilnog društva za ravnopravan dijalog s javnom upravom, gospodarskim sektorom i znanstveno-obrazovnim institucijama i međusektorsku suradnju u oblikovanju i provođenju reformi u području javnih politika koje poticajno djeluju na doprinos hrvatskog iseljeništva društveno-ekonomskom razvoju u RH.

Institut je zadužen za dvije istraživačke dionice u sklopu ovoga projekta: 1. Socijalni i lobistički potencijal hrvatskih iseljeničkih zajednica i udruga s obzirom na njihovo povijesno i kulturno naslijeđe i status u zemljama iseljenja (voditelj dionice: dr. sc. Ivan Hrstić); 2. Suvremeni motivacijski ciklusi migriranja mladih Hrvatske u kontekstu općih migracijskih procesa u Hrvatskoj – empirijska analiza (voditelj dionice: dr. sc. Vlado Šakić).

Projekti Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar

Također provjeri

Marina Maglić i Tomislav Pavlović predstavili nalaze CHIEF projekta na 26. Svjetskom kongresu Međunarodnog udruženja političkih znanosti (IPSA), 10.-15. 7. 2021.

U okviru 26. Svjetskog kongresa Međunarodnog udruženja političkih znanosti (IPSA), s temom New Nationalisms in… Pročitaj više o Marina Maglić i Tomislav Pavlović predstavili nalaze CHIEF projekta na 26. Svjetskom kongresu Međunarodnog udruženja političkih znanosti (IPSA), 10.-15. 7. 2021.