zaJEDNO srce, jedna duša, jedna HRVATSKA

U razdoblju od 1. travnja do 31. prosinca 2022. godine Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u projektu „zaJEDNO srce, jedna duša, jedna HRVATSKA“ koji financira Europski socijalni fond. Institut Pilar jedan je od partnera na projektu, uz koordinatora projekta Humanitarnu udrugu “fra Mladen Hrkać”. Voditelj Pilarova tima je dr. sc. Vlado Šakić. Novosti

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u provođenju trogodišnjeg projekta (2020.-2023.) ZAjedno srce, jedna duša, jedna HRVATSKA, koji je započeo u listopadu 2020. godine, a provedba je planirana u trajanju od trideset šest mjeseci tj. do listopada 2023. godine. Projekt uspostavlja i razvija tematsku mrežu koja se sastoji od dionika okupljenih oko tematskog područja Iseljeništvo kao pokretač razvoja u RH. Opći cilj projekta je osnažiti kapacitete organizacija civilnog društva za ravnopravan dijalog s javnom upravom, gospodarskim sektorom i znanstveno-obrazovnim institucijama i međusektorsku suradnju u oblikovanju i provođenju reformi u području javnih politika koje poticajno djeluju na doprinos hrvatskog iseljeništva društveno-ekonomskom razvoju u RH.

Institut je zadužen za dvije istraživačke dionice u sklopu ovoga projekta: 1. Socijalni i lobistički potencijal hrvatskih iseljeničkih zajednica i udruga s obzirom na njihovo povijesno i kulturno naslijeđe i status u zemljama iseljenja (voditelj dionice: dr. sc. Ivan Hrstić); 2. Suvremeni motivacijski ciklusi migriranja mladih Hrvatske u kontekstu općih migracijskih procesa u Hrvatskoj – empirijska analiza (voditelj dionice: dr. sc. Vlado Šakić).

Novosti

ZA-JEDNO.HR – Održana završna konferencija projekta; Zagreb, 19. 9. 2023.
ZA-JEDNO.HR – Poziv na završnu konferenciju; Zagreb, 19. 9. 2023.
Smjernice za razvoj javnih politika prema hrvatskom iseljeništvu izrađene su u sklopu projekta ZA-JEDNO.HR
Objava znanstvenih i stručnih radova u okviru projekta ZA-JEDNO.HR
Održan okrugli stol o utjecaju i značaju hrvatskih intelektualaca u iseljeništvu; Zagreb, 27. 1. 2023.
Izrađeni znanstveni i stručni radovi na temu suvremenih motivacijskih ciklusa migriranja mladih Hrvatske, 8. 1. 2023.
Znanstveno istraživanje o motivacijskim ciklusima migriranja mladih Hrvatske, 17. 12. 2022.
Projekt ZA-JEDNO.HR: Okrugli stol „POVRATAK U DOMOVINU – Izazovi povratnika i useljenika pri povratku u Domovinu“; Zagreb, 28. 9. 2022.
Imidž Hrvatske iz perspektive hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka u različitim dijelovima svijeta, 28. 7. 2022.
Predstavljanje istraživača iz projekta zaJEDNO srce, jedna duša, jedna Hrvatska – ZA-JEDNO.HR, 17. 12. 2021.
Anketno ispitivanje javnog mnijenja na 6 kontinenata – globalno umrežavanje iseljene i domovinske Hrvatske, 25. 11. 2021.

Također provjeri

Projekt NEXTGENDERHR: Promjene rodnih odnosa u Hrvatskoj

Projekt Promjene rodnih odnosa u Hrvatskoj (NEXTGENDERHR) izvodi se u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar… Pročitaj više o Projekt NEXTGENDERHR: Promjene rodnih odnosa u Hrvatskoj