Anketno ispitivanje javnog mnijenja na 6 kontinenata – globalno umrežavanje iseljene i domovinske Hrvatske, 25. 11. 2021.

Jedan od najzahtjevnijih koraka u provedbi projekta zaJEDNO srce, jedna duša, jedna Hrvatska je provedba procesa ispitivanja javnog mnijenja. Izrazito opsežno ispitivanje nije bilo izazovno samo u smislu velikog broja ulaznih podataka koji su se prikupljali nego i u smislu geografske raspršenosti ispitanika

U anketiranju su sudjelovali ispitanici, hrvatski iseljenici i potomci Hrvata sa 6 kontinenata i iz 9 klastera: Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Australije, Južne Amerike, Skandinavije, Švicarske, Austrije, Njemačke, Hrvatske. Radi tolikog geografskog obuhvata bilo je potrebno ankete i jezično prilagoditi, pa su one bile dostupne na: hrvatskom, engleskom, njemačkom i španjolskom jeziku.

Uslijed, pandemije anketiranje je obavljeno uz pomoć on-line platformi za prikupljanje anketnih podataka.

Proces ispitivanja javnog mnijenja rezultiralo je slijedećim ishodima:

– Provedene 4 višejezične ankete na više od 4000 ispitanika

o provedena anketa na reprezentativnom uzorku od 1000 osoba sa temom ispitivanja socijalnog i lobističkog potencijala hrvatskih iseljeničkih zajednica i udruga s obzirom na njihovo povijesno i kulturno naslijeđe i status u zemljama sa ispitanicima iz iseljeničkih područja

o provedena anketa na reprezentativnom uzorku od 1000 osoba sa temom motivacijskih ciklusa migriranja mladih Hrvatske sa ispitanicima iz iseljeničkih područja

o provedena anketa na reprezentativnom uzorku od 1000 osoba sa temom motivacijskih ciklusa migriranja mladih Hrvatske sa ispitanicima iz Republike Hrvatske

o provedena anketa na reprezentativnom uzorku od 1000 osoba s ciljem ispitivanja imidža RH u svijetu i potencijala promocije gospodarskih interesa i kulturnog identiteta kroz djelovanje hrvatskih iseljeničkih zajednica i udruga sa ispitanicima iz iseljeničkih područja

Osim anketa provode se i dubinskih intervjui i fokus grupe.

Rezultati su u obradi i koriste se kao inputi za znanstvena istraživanja koja će potom proizvesti znanstvene i stručne članke koji će poslužiti kao podloga za razvoj novih javnih politika i jačanje suradnje organizacija civilnoga društva u Iseljeništvu i Domovini, jedinica lokalne i regionalne samouprave, javne uprave, državnih institucija te znanstveno-istraživačkih institucija i drugih važnih aktera koji mogu i žele doprinijeti ideji “Iseljeništvo kao pokretač razvoja u Republici Hrvatskoj”.

Zahvaljujemo svima koji su se odazvali i sudjelovali u ispitivanju.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Humanitarne udruge „fra Mladen Hrkać“ i projektnih partnera.

Projekt ZA-JEDNO.HR

Također provjeri

Projekt VETFIT: Usklađenost interesa učenika i strukovnih srednjoškolskih programa: Mjerenje, praćenje, uzroci i posljedice kongruencije

Projekt Usklađenost interesa učenika i strukovnih srednjoškolskih programa: Mjerenje, praćenje, uzroci i posljedice kongruencije (VETFIT)… Pročitaj više o Projekt VETFIT: Usklađenost interesa učenika i strukovnih srednjoškolskih programa: Mjerenje, praćenje, uzroci i posljedice kongruencije