COORDINATE – COhort cOmmunity Research and Development Infrastructure Network for Access Throughout Europe

U razdoblju od travnja 2021. do ožujka 2025. godine, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u H2020 projektu „COORDINATE – COhort cOmmunity Research and Development Infrastructure Network for Access Throughout Europe“. Voditelj Pilarova tima je dr. sc. Toni Babarović.Press Release | Novosti

Projekt COORDINATE
COhort cOmmunity Research and Development Infrastructure Network for Access Throughout Europe

Sveučilište Metropolitan u Manchesteru voditelj je međunarodnog projekta koji će promijeniti životne prilike djece i mladih

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar partner je u projektu i voditelj pilot istraživanja dobrobiti djece i madih u nekoliko europskih zemalja

COORDINATE će:
• olakšati pristup postojećim istraživačkim podacima o dobrobiti djece i mladih,
• proširiti mrežu istraživačkih institucija unutar projekta Odrastanje u digitalnoj Europi (Growing Up in Digital Europe-GUIDE/Eurocohort),
• pokrenuti GUIDE projekt provedbom opsežnog pilot istraživanja u kojem se prate različite dobne kohorte djece i mladih koristeći jedinstveni instrument i usklađeni istraživački nacrt u nekoliko europskih zemalja.

COORDINATE će poboljšati dobrobit djece:
• osnivanjem istraživačke zajednice koja radi na unapređenju dobrobiti djece i mladih,
• pokretanjem prvog europskog longitudinalnog istraživanja kojim će se pratiti dobrobit djece i mladih tijekom odrastanja i životnih faza,
• osiguravanjem visoke kvalitete istraživačkih podataka koji će oblikovati politike koje izravno utječu na živote djece i mladih.

COORDINATE će dati pravo glasa djeci o istraživanju u kojem sudjeluju
COORDINATE će osnovati Savjetodavne odbore mladih (eng. Youth Advisory Board ili YAB) u Finskoj, Hrvatskoj, Portugalu i Ujedinjenom Kraljevstvu putem kojih će se mladi ljudi uključiti u sve razine i etape istraživanja. Savjetodavni odbori mladih nadgledat će i savjetovati istraživače o svim ključnim projektnim pitanjima.

COORDINATE će razvijati istraživačke kapacitete diljem Europe
COORDINATE će omogućiti lakši pristup postojećim istraživačkim podacima o dobrobiti djece i mladih. Povećat će znanje o longitudinalnim istraživanjima diljem Europe putem webinara, ljetnih škola i stipendija, proširiti GUIDE istraživačku mrežu te pokrenuti GUIDE istraživanje provedbom opsežnog kohortnog pilot-istraživanja u Finskoj, Francuskoj, Hrvatskoj i Irskoj.
Pod vodstvom profesora Garyja Pollocka sa Sveučilišta Metropolitan u Manchesteru (Manchester Metropolitan University’s Policy Evaluation and Research Unit) te izvanredne profesorice Jennifer Symonds s Sveučilišnog koledža u Dublinu (The Geary Institute at University College Dublin), projektu COORDINATE dodijeljeno je 5 milijuna eura iz programa Obzor 2020 Europske komisije. Cilj projekta COORDINATE je provesti niz aktivnosti s ciljem razvoja infrastrukturnih kapaciteta za prikupljanje i korištenje longitudinalnih istraživačkih podataka u svrhu poboljšanja dobrobiti djece i mladih diljem Europe.

Prof. Pollock: „Dramatični utjecaj COVID-19 krize na obrazovanje i mentalno zdravlje mladih naglašava važnost razumijevanja kako današnje političke odluke utječu na mlade u budućnosti. U Ujedinjenom Kraljevstvu svjedočimo o ogromnim promjenama u svakodnevnom životu mladih, od školovanja od kuće i promjena u školskim ispitima do problema s dijeljenjem besplatnih školskih obroka. Presretni smo što nam je omogućeno financiranje ovog projekta kojim ćemo se približiti prvom longitudinalnom istraživanju djece i mladih u Europi. Također, vjerujemo da ćemo se kroz COORDINATE projekt pomaći prema sljedećoj fazi ovog važnog projekta – stvaranju čvrste istraživačke infrastrukture usmjerene k paneuropskom longitudinalnom istraživanju dobrobiti djece i mladih.“

Izv. prof. Symonds: „Ispitivanje različitih dobnih kohorti djece diljem Europe omogućit će donositeljima politika pristup velikim količinama podataka o zdravlju i dobrobiti mladih. Podaci o razini stresa u školi, osjećaju sreće u domovima za djecu i mlade te kako odluke donesene u različitim fazama života utječu na osobnu dobrobit mogu pružiti vrijedne spoznaje. Vjerujem da ćemo kroz COORDINATE projekt dati i snažnije pravo glasa djeci u odlukama koje na njih utječu.“

Izv. prof. Babarović: „S velikim zadovoljstvom i snažnim istraživačkim interesom sudjelujemo u projektu COORDINATE. Pokretanje ovako opsežnog istraživanja o dobrobiti djece i mladih na europskoj razini predstavlja izazov ali i veliku priliku za prikupljanje relevantnih i kvalitetnih podataka. Vjerujemo da će oni poslužiti za bolje praćenje razvoja budućih generacija te usmjeravanje i vrednovanje politika usmjerenih na poboljšanje kvalitete života djece i mladih.“

COORDINATE je sljedeća faza GUIDE projekta financiranog iz programa Obzor 2020 kojim je utvrđeno da donositelji politika diljem Europe trenutno nemaju pristup dosljednim, usporedivim i kvalitetnim podacima o dobrobiti djece i mladih na temelju kojih bi mogli odlučivati.
Projekt GUIDE će biti važan izvor podataka za razvijanje socijalnih politika usmjerenih prema djeci, mladima i obiteljima diljem Europe kroz dugi niz godina. Longitudinalno kohortno istraživanje koje će uključivati nacionalne reprezentativne uzorke novorođene djece i djece školske dobi već će u ranoj fazi prikupljanja podataka omogućiti usporedbe različitih dobnih kohorti. Podaci prikupljeni kroz idući period osigurat će praćenje razvoja djece i mladih te dati podlogu za vrednovanje različitih socijalnih intervencija i politika kako na nacionalnoj tako i na europskoj razini.

Zašto donositelji politika trebaju longitudinalna istraživanja?
Longitudinalna istraživanja snažan su izvor podataka za oblikovanje, razvoj i vrednovanje političkih odluka. Longitudinalni podaci se mogu koristiti kako bi se prikazala iskustva različitih dobnih kohorti stanovnika različitih zemalja tijekom njihova života. Konkretno, projekt GUIDE donositeljima politika nudi sljedeće:
• jedinstven uvid u ključne prijelazne trenutke u životu djece i mladih,
• mogućnost međunarodne usporedbe dobrobiti djece i mladih,
• priliku za evaluaciju utjecaja politika tijekom vremena.

Više informacija o GUIDE projektu možete pronaći na: https://www.eurocohort.eu
Animaciju koja ukazuje na važnost Europskog kohortnog istraživanja možete pronaći na:
https://www.eurocohort.eu/news/eurocohort-now-explained-in-a-short-animation/id/165

COORDINATE projektni partneri

1 The Manchester Metropolitan University (Coordinator) GB
2 University College Dublin, The Geary Institute IE
3 Consortium of European Social Science Data Archives, European Research Infrastructure Consortium NO
4 Institut društvenih znanosti Ivo Pilar HR
5 Universidad Pompeu Fabra (Pompeu Fabra University) ES
6 Institut national d’études démographiques FR
7 University of Essex (The Institute for Social and Economic Research) GB
8 Znanstveno-raziskovalno središče Koper SI
9 Europaisches Zentrum Fur Wohlfahrtspolitik Und Sozialforschung (European Centre for Social Welfare Policy and Research) AT
10 ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa (Centre for Research and Studies in Sociology) PT
11 Helsingin Yliopisto (University of Helsinki) FI
12 Alma Mater Studiorum- Università di Bologna  IT
13 Stichting CentERdata NL
14 University College London (Centre for Longitudinal Studies – CLS and Cohort and Longitudinal Studies Enhancement Resources – CLOSER) GB
15 Koninklijke Nederlandse Akademie Van Wetenschappen – KNAW (Generations and Gender Programme – GGP) NL
16 Gesis-Leibniz-Institut Fur Sozialwissenschaften Ev (Leibniz Institute for the Social Sciences) DE
17 Ipsos GmbH DE
18 TNS UK Ltd (Kantar Public) GB
19 cApStAn SA BE

Novosti

Maja Kućar održala dva izlaganja na međunarodnom psihologijskom skupu 26. Dani Ramira i Zorana Bujasa, 28.-30. 9. 2023.
Radionica „Longitudinalni podaci – korist i primjena za nevladine organizacije, javne službenike, političare, novinare i edukatore“, 13. 4. 2023.
Znanstvenici Instituta na 2. sastanku konzorcija EU Obzor2020 COORDINATE projekta na Sveučilištu u Groningenu, 27.-28. 6. 2022.

Također provjeri

Projekt TEEN-WELL: Dobrobit adolescenata u ključnim kontekstima

Projekt Dobrobit adolescenata u ključnim kontekstima (TEEN-WELL) izvodi se u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar… Pročitaj više o Projekt TEEN-WELL: Dobrobit adolescenata u ključnim kontekstima